Szerző Téma: Igét kaptam az Úrtól  (Megtekintve 299625 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3090 Dátum: 2016 Szeptember 15, 12:41:48 »
Egyik kedvenc Igém, ami mindig csodálattal tölt el, és a legnehezebb időkben is megvigasztal.

„Kőszikla! Cselekedete tökéletes, minden Ő útja igazság! Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes Ő.” :2smitten:

V. Mózes 32:4.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3091 Dátum: 2016 December 07, 13:40:55 »
"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,
Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,
Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,
Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;
Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:
Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét."

I. Péter 1:3-9.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3092 Dátum: 2017 Április 04, 16:35:36 »
„Grádicsok éneke; Dávidtól. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után;
Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem.
 Bízzál Izráel az Úrban mostantól fogva mindörökké!”  :2smitten:

131. Zsoltár
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3093 Dátum: 2017 Július 19, 12:39:27 »
„Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felelt nékik és mondta: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják: Íme itt, vagy: Íme amott van; mert íme az Isten országa ti bennetek van. Mondta pedig a tanítványoknak: Eljön az idő, mikor kívántok látni egyet az ember Fiának napjai közül, és nem láttok.

És mondják majd néktek: Íme itt, vagy: Íme amott van; de ne menjetek el, és ne kövessétek: Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján. De előbb sokat kell neki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől.

 És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mind ama napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik.”

Lukács 16:20-30.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3094 Dátum: 2017 Szeptember 05, 12:01:27 »
„De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. Életem ideje kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől. Világosítsd meg arcodat a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból. Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba. A hazug ajkak némuljanak el, amelyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.

Mily bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a tebenned bízókon az emberek fiai előtt. Elrejted őket a te arcodnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől.

Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon! Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elől; de mégis, meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád.

Szeressétek az Urat mind ti õ kedveltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek! Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat!”

Zsoltárok 31:15-25.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3095 Dátum: 2017 Szeptember 14, 15:05:42 »
„Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk.
Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.”

II. János 1:8-9.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3096 Dátum: 2017 November 30, 13:22:58 »
„Dávid pedig ezt az éneket mondta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadította őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.
És mondta: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem.
Az Isten az én erősségem, őbenne bízom én. Pajzsom nékem ő s üdvösségemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én üdvözítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó; És megszabadulok ellenségeimtől.
Mert halál hullámai vettek engem körül, Az istentelenség árjai rettentettek engem; A pokol kötelei vettek körül, S a halál tőrei estek reám. Szükségemben az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam: És meghallotta lakóhelyéről szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe…

Lenyúlt a magasságból és felvett engem, S a mélységes vizekből kihúzott engem. Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem. Mert megőriztem az Úrnak útjait, S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől. Mert ítéletei mind előttem vannak, S rendeléseitől nem távoztam el…

Segítesz a nyomorult népen, Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat. Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet. Mert veled harc i seregen is átfutok, Az én Istenemmel kőfalon is átugrom. Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Pajzsa ő mindeneknek, akik őbenne bíznak.
Mert kicsoda volna Isten az Úron kívül? S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? Isten az én erős kőváram, Ki vezérli az igaznak útját. Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, S magas helyekre állít engem…

Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, üdvösségem kősziklája.”

Sámuel 2. könyve 22. részéből
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3097 Dátum: 2021 Január 07, 10:33:39 »
„Örvendezve örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény…”  :317:

Ésaiás 61:10.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3098 Dátum: 2021 Július 13, 19:44:21 »
Akinek van füle, hallja!
Neked üzenet:

"Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád."
Ésaiás 54:14.


„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3099 Dátum: 2022 Április 16, 15:20:54 »
„Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el.
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje…. azután az Ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.”

I. Kor. 15-ből
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3100 Dátum: 2022 Október 25, 16:19:27 »
"És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt." 
Malakiás 4:2.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3101 Dátum: 2023 Január 16, 16:21:07 »
„Boldog ember az, akinek Te vagy erőssége, s a Te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.”  :317:

Zsoltárok 84:5-7.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3102 Dátum: 2023 Június 10, 11:00:51 »
Életem folytonos programja:

"Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor." 🙏
Apostolok cselekedetei 24:16.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4346
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Igét kaptam az Úrtól
« Válasz #3103 Dátum: 2024 Január 05, 19:04:05 »
"És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
 Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük."
 I. János 5:6.

"Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket..."
János 12:35.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.