Szerző Téma: Életjelek  (Megtekintve 79454 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4102
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #840 Dátum: 2021 Április 07, 13:05:19 »
Kísértések, próbák fontossága

Azon tűnődtem ma reggel, mennyire fontos, hogy kísértésekben és próbákban edződjünk meg, mert azokban a helyzetekben szembesülünk, mi rejtőzik még bennünk, aminek salakként kell kiégnie a szívünkből. Legalábbis én így tapasztaltam hívő életem során. Különösen feltűnő számomra Jakab leveléből ez a két kulcsszó: "tökéletes cselekedet":

„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.”

Jakab 1:2-4.

Áldott napokat és Krisztusban - győzelmeket kívánok!

Szeretettel: Guti Tünde


2021. április 7.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4102
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #841 Dátum: 2021 Április 10, 12:21:53 »
Semmi sem lehet többé ugyanaz…

 

Ádám és Éva kiűzetett Édenből. Áldásból átok lett az első bűn miatt. Később az özönvíz után szintén minden megváltozott a földön, a globális gonoszság által kivívott, jogos isteni harag következtében.

Hogy jót is említsek, századokkal később, Ábrahám ősatya élete teljesen új irányt vett, amikor az őt elhívó Örökkévalónak engedelmeskedve elhagyta Ur városát. Utódainak, az Egyiptomból kiszabadult Izraelnek véget ért a rabszolgaság, és az egy, igaz, élő Isten választott népeként a nemzetekbeliek világosságául rendeltettek, hirdetve, bemutatva a teremtett ember életének értelmét. Ez az elhívás kivívta a pogány népek ellenszenvét.

 

Amikor Isten egyszülött Fiában testet öltött az Ige, élővé vált a Törvény, új korszak köszöntött az emberiségre, amit Pál apostol „utolsó időknek” nevez. Lehetőség adódott kibékülni Istennel Jézus Krisztus véráldozata által. A megöletett Bárány tökéletes engesztelést szerzett a kereszten. Akik hittek, hisznek Benne, mind gondolkodásukban, mind életvitelükben megváltoztak. Akik követték Őt, nem maradtak ugyanazok. Az Ige újjászülte őket a mennyből kitöltetett Szentlélek által. Így ma is, a mi szívünk és életünk sem lehet többé ugyanaz, mint amikor a bűnnek szolgáltunk.

Ha keresztyénnek valljuk magunkat, tudjuk, hogy Jézus visszajön az övéiért, és magához veszi azokat, akik nem sajnálták feladni a régit, hanem betöltve a tanítványság feltételeit, ÚJ EMBERKÉNT szolgálják Őt. Ha nem futamodunk meg, megpróbáltatásaink heves tüzében kiég belőlünk minden salak, minden testiesség. Amit most tapasztalunk körülményeinkben, a társadalmak egyre nagyobb gonoszságában, a sűrűsödő szellemi sötétségben és az igazakat szorongató sátáni atmoszférában, azt jelzi, hogy hamarosan lezárul a végső korszak.

A 2020-ban a világot elérő „pandémia” mindent megváltoztatott. Tetszik vagy sem, az életünk soha többé nem lesz ugyanaz, a dolgok nem térnek vissza a régi kerékvágásba. Sem vakcinával, sem anélkül. Bármit is ígérnek. Általános, hogy jónak mondják a rosszat, és a gonoszt jónak. Elferdítik a jogosságot, normálisnak beállítva az abnormálist. Az Igazságot száműzik, és a hazugságot megkoronázzák. A Krisztustól elfordult egyház és a világ kéz a kézben jár.

 

Végérvényes változás következett be a hittől való elszakadás nyomán.

Ezért hát:

„Legyenek derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva.” Lukács 12:35.

 

2021. március 31.                 Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4102
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #842 Dátum: 2021 Április 24, 14:06:25 »
                            Meggyőződésem

 

Luther egyik gondolata mélyen belém vésődött:

„Lelkiismeretem Isten Igéjének a foglya.” Több évtizedes keresztyénként, mottóm lett ez a hitvallás. Szorosan összekapcsolódik bennem Jézus főpapi imájának egy kérésével:

 

 „Szenteld meg őket a Te igazságoddal: A te Igéd Igazság.”

János 17:17.

 

Szívem Isten Igéjének (ő Jézus!) szerelmese, aki az Igazságnak jegyzett el egy örökkévaló szövetségre. Lelkiismeretemen ezért nem vehet erőszakot sem ember, sem ideológia, sem semmilyen rendszer, még ha megtévesztettnek, veszélyesnek vagy bolondnak néznek is.

 

„Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!” I. Thess 5:22.

 

2021. április 24.                                       Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4102
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #843 Dátum: 2021 Május 05, 12:40:57 »
  Egy éjszaka – két álom

Különös, vészjósló korban élünk, amikor kaotikus állapotok uralkodnak a világban, ellentétes erők feszülnek egymásnak. Folyamatosan kérem Istent, adjon bölcsességet, világosságot felismerni mindent, aminek jelentősége van. Visszatérő imatémám, hogy akár álom által is kaphassak eligazítást, mint már többször is megadatott. Nem mintha nem lenne elég a Biblia, viszont ösztönző lehet egy ilyen élmény.
Ma hajnalban, kétszer is zaklatott álomból ébredtem.

Az elsőben egy szép, zöld fűvel borított hegyen nézelődtem, minden békés volt, amíg meg nem jelent egy bozontos sörényű, termetes oroszlán. Rémületemben megdermedtem. Aztán a vadállat megfordult, és eltűnt a meredek hegyoldalon. Gondoltam, talán észre se vett, most kell gyorsan elmenekülnöm. Ám ahogy leértem a hegyről és futásnak eredtem, nyomban ott termett az oroszlán, és rám támadt. Látva borzalmas fogait, már-már éreztem, hogy szétszaggat, de a kritikus pillanatban felébredtem.
Később újabb álmot láttam, amiben egy erőszakos kutya rontott rám, de még mielőtt nekem eshetett volna, felébredtem. NEM, nem vacsoráztam bőségesen, sőt…!

Reggel próbáltam értelmezni, és a következő üzenetet kaptam:
„Az Úr hegyén a gondviselés.” I. Mózes 22:14.
Tény, hogy a Sátán kész megtámadni, megfélemlíteni, el akarja pusztítani hitemet, életemet. Péter apostol nem véletlenül figyelmeztet:
„Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el. Akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben…” I. Péter 5:9.

Azonban nem szabad engednem a rettentésnek, mert akkor meggondolatlan menekülési kényszer irányítása alá kerülök. Fel kell készülnöm sátáni támadásra, de közel kell maradnom az Úrhoz, az Ő hegyén, ahol füves legelőkön táplálja lelkemet. Csakis Krisztusban elrejtőzve vagyok oltalom alatt.
A kutyával kapcsolatban annyit értettem meg, hogy akár emberi vádaskodások, gyötrések célkeresztjébe is kerülhetek, ezért a felesleges vitákat jobb elkerülni.
„Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól…” Filippi 3:2.
Tudom, érzem, hogy az Igazsághoz ragaszkodva, még inkább el kell merülnöm az Igében, hogy sem megtévesztés, sem próba, sem más fenyegetettség ne tudjon elbátortalanítani, és ne tántoríthasson el a keskeny úttól! Végezetül csak Jézus szavait tudom ismételni:
„Figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok!” Márk 13:33.

2021. május 5.                                                     Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4102
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #844 Dátum: 2021 Május 07, 12:36:24 »
                          Elkezdődött…


Körülbelül tíz éve történt… Egyik reggel a férjem, egy különös, hajnali (álom és ébrenlét határán) átélés után arra lett figyelmes, hogy a következő szót hallja: „Elkezdődött.” Maga sem tudta hirtelen, hogy a fülével vagy a lelkével, mert valami megmagyarázhatatlan érzés borította be, ami egyszerre volt félelmetes és lelkesítő.
Olyan erők remegtették meg akkoriban a vallásos, szellemi atmoszférát, amiről nem gondoltuk volna, hogy a mi gyülekezetünkben is megtörténhet.

Valóban elkezdődött… Erjedés az egyházban, a szeretet kihűlt, megkérgesedés és más, idegen evangélium. Két testvérünket kizárták a közösségből, majd a férjem is sorra került (vele én is). Barátságok szakadtak szét, sok testvért veszítettünk el, ám kaptunk újakat, így a kevesekkel, a senkikkel futhatjuk a pályát, együtt járhatjuk az Igazság ösvényeit. Ha emberek által gyakran félreértve is, hátunk mögött kibeszélve, de Istentől nem elhagyatva.
Igen, elkezdődött… S az évek során egyre jobban beigazolódott, amit korábban csak a szívünkkel láttunk. Az aposztáziában élünk, s én támogatom a férjemet abban a folyamatos harcban, ami a megtévesztés és hazugság leleplezésében, az Igazság hirdetésében és az irgalmasság gyakorlásában termi gyümölcseit.

A küzdelem egyre hevesebb, sok terhet, sebet és fájdalmat hordozunk, mégis bízunk az Úrban, hogy a Jézus által megmutatott keskeny úton haladva elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Tudjuk, Isten oltárán megég minden, ami fa, széna vagy pozdorja, ezért igyekszünk minden erőnkkel maradandó, értékálló kincseket gyűjteni.
Az ítélet az Isten házán kezdődik… Talán nem is sok idő múlva… az üldözés is elérkezik….

„Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit, és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.” II. tim. 2:19.


2021. május 7.                                 Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4102
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #845 Dátum: 2021 Május 22, 18:08:48 »
Elkötelezett lelkiismeret

 

„Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!” I. Thess. 5:22.

 

Luther azt írta, hogy a lelkiismerete Isten Igéjének a foglya. Hozzá hasonlóan vallom, hogy szívem és lelkiismeretem Isten Igéjének szerelmese. Ezért senkinek és semminek nem engedhetem, hogy erőszakot vegyen rajta. Kizárólag Jézus Krisztus (Ő az Igazság!) befolyásolhatja.

 

2021. május 22.                                             Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4102
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #846 Dátum: 2021 Május 29, 11:04:07 »
      Minden korszakban hangzott figyelmeztetés

Nem özönvíz közeledik földünkre, hanem sokkal rosszabb.
Jézus Krisztus a megtartó bárka, ahova – az Ő testén – az egyházon keresztül hívogatja be a választottakat.

Ahogy Noénak mindent pontosan úgy, olyan méretben és abból az anyagból kellett elkészítenie, ma is csak az az egyedüli megmenekülés, ami kizárólag és hajszálpontosan Isten rendelkezésein alapozva működik. Minden más (jóval kecsegtető) ajánlat becsap, minden más módszer (ami kellemes a fülnek) hazug, minden más út (ami logikusabbnak tűnik) a halálba vezet.

Korunk bárkája, megtartó Kősziklája az IGE. Az elegyítetlen, radikális evangélium, mielőtt Isten jogos ítélete lecsapna e világra. Némelyeknek elavult filozófia, másoknak őrültség, ezért nem törődnek vele, ám Krisztus követőinek valóságos erő, tökéletes biztonság.

2021. május 29.                             Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4102
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #847 Dátum: 2021 Június 08, 14:57:11 »
Úton hazafelé

 

Ó, milyen gyermeteg dolog volt azt gondolni,

hogy éveim számának növekedésével,

hitem érettebbé válásával és megannyi tapasztalatommal

könnyebb lesz az út hazafelé...

Az örökkévalósághoz képest csak röpke,

mulandó pillanatnak tűnik a földi boldogság!

Nem akarok semmit sem megkaparintani,

nem ragaszkodom semmihez foggal-körömmel.

Váratlan ajándékok a gazdag örömök,

mint szikkadt földnek a lágy eső,

mint zöldellő gabonamezőnek az áldott napsugár.

Amilyen édes a vágy Megváltóm után,

amilyen szenvedélyes az óhaj, hogy örökre vele legyek,

annyira nehéz a világban egyre növekvő gonoszság látványa.

Itt van testvéreim, barátaim gondja, baja is,

sőt az egyház elhajlása miatti fájdalom,

sokaknak az Igazságtól való elfordulása okozta bánat,

és az egyre több, megértett Ige terhe, súlya,

mely figyelmeztet, naponta int és ösztökél

az Istennek szentelt életre.

Bizony, nem könnyebb, hanem nehezebb az út,

mikor végre a célegyenesbe érünk,

gyakran borús fellegek gyűlnek fölém,

és futásom heves küzdelemmé válik.

A fegyelmező „kékek, zöldek” elvégezték dolgukat,

a tanítások, leckék, a mindennapos nevelés,

az agyag formálódása a Fazekas kezei alatt…

Néha kirobbanó az örömöm, egekig szökken a tűz,

ami a szívemben lángol, máskor mély a csend,

a lelkem hallgatag, és újra felveszem a keresztemet.

Nap mint nap számot vetek. Készen állok?

Befejezhetném futásomat, ha ma szólítana el Mesterem?

Minél idősebb vagyok, minél érettebb a hitben,

annál több csiszolni valót vélek felfedezni még.

Talán más is így van ezzel?

De megyek tovább, szívemben és kezemben az Ige,

lábam előtt mécses, lelkemben olaj és tűz,

s tudom: Jézus csüggedéseim ellenére célba vezet.

 

2021. június 7.                                 Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4102
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #848 Dátum: 2021 Július 09, 20:57:01 »
                                Miért nem arra tartok?

 

 „Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos…” I. Kor. 9:24-26.

 

Miért nem arra tartok, amerre a fősodrású média által vezetett világ, nem futva velük együtt a kicsapongás, a gender őrület, a sodomizmus, az „élj a mának” vagy a „globális oltás kampány - jaj, mind meghalunk” áradatában?

Miért szegezem szemeimet mennyei célomra, amely homlokegyenest más, mint az egy kaptafára formált, megvezetett vallásos tömegé?

Miért vagyok szigorú önmagamhoz, amikor az internetet használom, vagy ha ismerőseim és a csoportjaim számát minimálisra csökkentem (hiszen az időnk rövidre van szabva)?

Miért ragaszkodom kőkeményen a felismert bibliai Igazsághoz, radikálisan elutasítva a színtiszta Igével ellenkező minden hazugságot, sőt a megtévesztés kifinomult formáit is?

Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Megváltott, kibékített Istennel, és új teremtmény lettem. Ezért futok, küzdök, haladva pályámon, s csak egyetlen dolog érdekel: elérni hitem célját, lelkem üdvösségét, hogy Jézus, az én Uram meg legyen velem elégedve. Minden mást alárendelek ennek.

 

Ha az élsportolók naponta sanyargatják magukat a győzelem érdekében, hogy ne tennék meg én is mindent, mikor az örök életem a tét?!

 

"De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlve célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára."

Filippi 3:14.

 

2021. július 9.                                                      Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.