Szerző Téma: Életjelek  (Megtekintve 127239 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #900 Dátum: 2023 Február 19, 11:45:05 »
„Vigasztalj meg a Te igéd szerint!” :2smitten:
                 Zsoltárok 119:28.

Sok gond, probléma, baj adódott mostanában körülöttünk. Fizikai nehézségek és lelki pressziók nehezítik az életünket. Sem az imádkozás, sem a felszabadult dicsőítés nem megy úgy, mint „békeidőben”. Fáradt fohászkodásaink szállnak az Úrhoz megterhelt szívünkből, mert a gonosz fel akarja morzsolni örömünket a megpróbáltatásokban.

A mai reggel is így indult, egy a sok szürke, emberileg lehangoló nap közül. Éreztem, hogy fojtogat az elviselhetetlen búskomorság, gondolataimban számba véve, mennyi okom van erre. El is szégyelltem magam. Az a nevem, hogy élek, s közben halott vagyok?!
S ekkor váratlanul megláttam valami kézzel foghatót, ami az Úr csodálatos szeretetét, jóságát, irgalmasságát jelentette számomra. (Ezt most nem részletezem.) Másnak talán aprócska dolog, de szomorúságomban én hatalmas segítségnek láttam. Isten kedves meglepetése úgy megvigasztalt, hogy sírva fakadtam és áldottam Nevét. Gondoskodása felfoghatatlan! Atyai törődése megmelengette a lelkemet.

S bár az alap problémáink nem oldódtak meg, a vaskos szürke fellegek között nyílt egy égszínkék rés, ahol rám ragyogott a kegyelem fénysugara. Ilyen az Úr! Vigasztalása semmihez sem fogható. Igéje szerint vigasztal, nem holmi emberi ötletekkel.
„Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene!” Zsoltárok 68:20.
S végül… Imádkozom, hogy amikor úgy érzem, a betöltetlen szükségek folytán elhalványul vigasztalásod, Uram: „Ne engedd szívemet rosszra hajlani!” Zsoltárok 141:4.
Ámen!

Még egy igevers jutott eszembe, ami alázúzza egész elmélkedésemet:

„ISTEN A MEGALÁZOTTAK VIGASZTALÓJA.”  II. Kor. 7:6.


Miért vigasztalná a morgolódó önigazultakat és szívükben elbizakodottakat? Viszont odaáll azok mellé, akik megalázzák magukat az Úr előtt, embertársaik és önmaguk előtt.
Elhatároztam, nem háborgok többé, nehogy vétkezzek szavaimmal. „Sőt lecsendesítettem és elnémítottam lelkemet… mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem.” Zsoltárok 131:2.

Mielőtt ezt a kéziratot begépeltem volna a honlapomra, kértem az Urat, hogy szóljon hozzám a napi zsoltárszakaszból. Ez volt a soron következő:

„A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé… Virrasztok és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn… Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta.” Zsoltárok 102:1,8,18.

Köszönöm Uram!


2023. február 19.                                  Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #901 Dátum: 2023 Április 05, 20:27:32 »
Tavaszi ünnepkör

Hiszem és vallom, hogy Izráel történelme Isten üdvtervének fontos része. Minden, amit az Ószövetség lapjain olvasunk, a mi okulásunkra íródott meg. Akár tanulunk belőle, akár nem. Akár elutasítjuk büszkén az újszövetségi kegyelemre hivatkozva, akár szívünk mélyén forgatjuk, Isten minden Igéje örökkévaló és változhatatlan. Mint Ő maga.

Meggyőződésem, hogy Dániel könyvének vége a mi napjainkról szól. Amit Gábriel arkangyal mondott neki, most teljesedik be:
„… és pecsételd be a könyvet a végső időig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” Dániel 12:4.

Sorban nyílnak meg a titkok, elrejtett igazságokra derül fény. Ilyen a karácsony és a húsvét ünnepkörök mai szertartásának pogány eredete is. Istenfélelemre és megalázkodásra indít, szinte sokkol a sok új információ, ami több évtizedes vallásos gyakorlatok felülvizsgálására, sőt elhagyására ösztönöz. Sem időm, sem energiám nincs a hosszú részletek kifejtésére, ám buzdítok mindenkit, hogy – a Pál szerint – nemesebb lelkű béreai hívekhez hasonlóan járjunk utána mindennek!

Keresztelő János ezt mondta Jézusról:
„Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.” János 1:29.
Ő Isten páskabáránya (előképe az egyiptomi kivonulás éjszakáján leölt bárány!!!), aki vérével engesztelést szerzett, feltámadt és ma is él! De nem egészen akkor és úgy történtek a nagyheti események, ahogy ezt a keresztyén „kultúra” (!!) tanítja. A népszokásokról írni pedig kár fecsérelni a szót. Semmi köze Jézushoz!

Hiszem és vallom, hogy az Úr ünnepei örökkévaló rendtartások, melyeket Törvényében rögzített. Mind prófétikus előképe annak, ami Jézusban beteljesedett, és ami ezután fog beteljesedni az Ige szerint. Közel az Ő napja!

Csak aki kijött a bűn és a világ Egyiptomából szív szerint, az örökölheti Isten országát. A keresztyén ünnepekkel kapcsolatos tévtanítások a pogány Róma és az ördögi antiszemitizmus melegágyából hajtottak ki. Tele van hazugsággal a világ, de a vele paráználkodó egyház is. Valami nagy dolog van készülőben, valami rémisztő. Félretolják az Igazságot…

Ahogy egyre jobban lelepleződnek a keresztyén köntösbe bújtatott pogány kultuszok, úgy lesz egyre sürgetőbb az isteni felhívás Babilonnal kapcsolatban:
„Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból!”
Jelenések 18:4.

2023. április 5.                          Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #902 Dátum: 2023 Április 08, 18:07:43 »
https://www.gutitunde.hu/blog/

Utak


Ha Jézus megtört teste a mennyei kenyér (márpedig az!), ami „bizony étel”, akkor az Isten Igéje a mi ételünk, mert Jézus Krisztus a testté lett Ige. Ha az Ő követői alkotják testét (márpedig az igaz egyház = Krisztus teste), akkor nekünk is Igévé kell válnunk! Vele egyként, törvényével szívünk hústábláin, Lelkével elpecsételve.

Az IGE és az igaz egyház szétválaszthatatlanok!

Mivel az elvilágiasodott egyház mára paráznává vált, széles útján nem fér el az Igazság, ezért félre tolja az útból.
„Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak.” Máté 7:13.

Ám a keskeny út, ami az életre visz, maga Jézus. AZ IGE.

„… szentség útjának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az.” Ésaiás 35:8.
Kevesen találják meg, mert kevesen akarnak eggyé válni az Igével.

2023. április 8.                Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #903 Dátum: 2023 Április 14, 20:18:40 »
Szerinted szektás vagyok...

Azt mondtad, szektás vagyok. Meglepődtem, rosszul esett, de nem sértődtem meg. Tudatlanságból mondtad. Inkább kitüntetésnek veszem. Ami bántja a lelkemet, az a biblikus tisztánlátásod hiánya.

Vesztettem már el barátokat, hittestvéreket. Valószínű, fogok is még. Ennek ellenére sem akarok más utat választani, mint az egyedüli keskeny út, ami az életre vezet. „Szentség útjának hívatik” – írja róla Ésaiás próféta. (35:8.) Nincs helye rajta liberális féligazságoknak, megalkuvó, hamisított evangéliumnak, nyájaskodó ökumenizmusnak vagy kicsorbított élű igekardnak.

Jézus nélkül nyomorult vagyok, vak és szegény. Egy senki. Vele és Benne viszont Isten megváltott gyermeke, királyi pap, aki Urának tartozik számadással. Tőle mindent megkapok az Ő értékrendje és gazdagsága szerint. Ezek pedig nem földi értékek.

Lehetek olykor gyenge, rosszkedvű, identitásom mégis Krisztus, aki az IGE. Hozzá ragaszkodom.

Guti Tünde - 2023. április 13.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #904 Dátum: 2023 Április 29, 14:07:47 »
Néhány szóban védekezésül

Tudom, hogy az emberek dicsérete semmit nem ér, ha Isten közben megfedd. Ugyanígy, ha az Úr mellettem áll, nem fektet két vállra mások kritikája.
A posztjaim őszinték. Tény és való, az elmúlt 10-12 évben a lelkemen áthaladó vallási „úthenger” nem maradt nyomtalan. Mégis van örömöm az Úrban, jó reménységem ígéreteire nézve, és gyönyörködöm testvéreimben, akik igazságban járnak.

Nem kötelező olvasni az igei elmélkedéseimet! Főleg annak nem, aki szerint „rühellem a vallást”. Nem! Ilyet sose írtam, én csak a bűnt, a megtévesztést és a képmutatást utálom! Isten szavaival élve: „Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.” Ésaiás 1:13.
Nem muszáj olvasni a verseimet sem, melyek valaki szerint depressziósak, és jobb, ha nem látja. Valóban sok borúlátó gondolat született bennem, de ezek ellenkezői is napvilágot láttak, bizonyítja ezt a weboldalam és kilenc könyvem. Az Úr ismeri a szívemet! „Amilyen az elválasztott gyermek anyjánál, mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem.” Zsoltárok 131:2.

A facebookon és a mindennapi életben álarcok nélkül írók, járók célkeresztbe kerülnek. Az igazi támadások, bántások általában nem az istentelen világból, hanem egymást eláruló keresztyénektől érkeznek. De jól is van ez így, mert beteljesednek a próféciák…

Nem önsajnálkozásból ömlik belőlem a szó! Az Úr őrizzen ettől! Csupán azért összegzem legfrissebb „élményemet”, mert – egy testvéri hozzászólás kapcsán – komolyan elgondolkodtam magam felett. Szolgálataimon, írásaimon, verseimen. Megálltam és számot vetettem. Igen, sok csiszolni való van még rajtam.
Nehezen tudom megállni, hogy ne észrevételezzem a társadalomban és az egyházban zajló fájdalmas, égbe kiáltó folyamatokat. Ezeket legtöbbször fontosabbnak, aktuálisabbnak tartom, mint jókedéllyel humorizálgatni. (Mert ugye, ezt sokan teszik sokféleképpen, vicceket és gúnyos dolgokat megosztva.) Azonban nem válogathatjuk meg, kire-kire mit bízott az Úr. Ki-ki, amit kapott, azzal sáfárkodjon!

Mindenesetre, gyötrődöm ebben a sodomai világban, látva a sötétséget, ami körülvesz, és vágyva várom Jézus Krisztus eljövetelét, amikor „Isten sátora az emberekkel van” Jel. 21:3. – és nem lesz sírás, fájdalom, gyász, hanem örökös öröm.

Nem sajnálatra vágyom, félreértés ne essék! Ezért kérem, hogy mellőzzétek a hozzászólásokat!
Köszönöm, és kedves Mindnyájatokra Isten áldását kívánom őszinte szívvel:

Guti Tünde – 2023. április 29.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #905 Dátum: 2023 Május 03, 17:24:13 »
„Tégy engem bölccsé a Te Igéd szerint!” Zsoltárok 119:169.

De sokan akarnak bölcsnek látszani a maguk szemében! Ismeretet szereznek e földi tudományok szerint, értelemre jutnak világi tanulmányaik során. Ez az élet velejárója.
De kik keresik Isten bölcsességét? Kik vágyakoznak megismerésére, befogadására?
„Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!” Zsoltárok 97:10.
Ez a jellemvonás kizárólag Isten bölcsességének, tehát az Igének a befogadása által születik meg a szívben, mert „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.” Példabeszédek 9:10.
Istenfélelem nélkül nem adatik meg az igazi bölcsesség. Hiszen Jézus (aki a Bölcsesség!!!) ezt mondja magáról:
„Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén… Örök időktől fogva felkenettem… Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóim előtt virrasztva mindennap, az én ajtóim féltáit őrizve.” Példabeszédek 8:20, 23, 34.
Isten az Ő IGÉJE SZERINT teszi böccsé újjászületett gyermekeit, ha szenvedélyesen befogadják az Igazságot. Ezért nem kebelezheti be őket a világ sokrétű hazugsága.
„A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.” Jakab 3:17.

Guti Tünde – 2023. május 3.

https://www.gutitunde.hu/egyeb-irasaim/
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #906 Dátum: 2023 Május 08, 16:36:04 »
És mégis…

Néha úgy érzem, mintha magamra hagytál volna, Uram, bolyongok dilemmáim között, kérdéseimben keseregve.
És mégis!
Rést hasít szívem sötét fellegein a jó reménység sugara, elepedt lelkem a lábam előtt fénylő mécsesre néz, mely megvilágítja utamat.
Uram, Te több vagy nekem, mint bármilyen e földi vigasz, mint a legkörültekintőbb jótanács vagy mély, emberi együttérzés.
Áldott Lelked a Vigasztalóm, Pártfogóm és Tanácsadóm, aki örök Igéidre emlékeztet. Köszönöm!

Guti Tünde – 2023. május 8.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #907 Dátum: 2023 Május 10, 17:53:48 »
Meggyógyul a lelkünk

Némelyek sajnálatos módon, fejfát ácsolnak fájdalmas múltjukból, hogy évekig keseregjenek alatta.
Mások viszont a sötét múltból kibányászott, talpukat gyakran felsértő ormótlan köveken át lépkednek a folyóvölgyben – áldott jövőjük túlpartjára –, és amikor visszanéznek, a Jordán vize újra magasan hömpölyög.
Ha hitbeli elhatározásunkat és változni akarásunkat az Úr iránti szeretetteljes bizalommal, készségesen odaadjuk Isten kegyelmével való együttműködésre, Jézus (az Ige!!!) jelenlétében meggyógyul a lelkünk.

Guti Tünde – 2023. május 10.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #908 Dátum: 2023 Május 20, 11:49:28 »
Bátorodjatok!

Évek óta nevelgetek egy cserépben két szép, terebélyes, üdezöld kakaófát. Bár virágot nem hoz a mi európai éghajlatunkon, leveleinek élénk színével megvidámít. Tavasszal visszavágjuk, hogy friss hajtást hozzon. Ezzel meggátoljuk a túl magasra növéssel járó törzsi felkopaszodást.
Idén lemetszettem a magasabbat, és nagyon sokáig vártam, vizsgálgattam, mikor hozza már a szokás szerinti új sarjat. Hónapok teltek el, és arra a döntésre jutottam, hogy le kell vágni tőből, mert már május van, és nincs semmi életjel.
Nagyon nehezen szántam rá magam, de ahogy nézegettem a keményre száradt metszési sebet és a puszta karóként meredező szárat, zöldellő párja mellett, beláttam, nincs értelme tovább várni.
Ma reggel viszont, ahogy megöntöztem, észrevettem egy aprócska, talán 2-3 milliméteres levélkét! Micsoda meglepetés és micsoda öröm! Megérte a türelmes várakozást!

Az ember hamar feladja, ha munkájának nincs rövid időn belül látható eredménye. Imádkozunk valakiért, aki beteg? Szükséget lát? Bajban van? Esetleg várjuk az áttörést? Megtérést? Isten mennyit várt ránk is! A hűséges égi Vincellér mennyit metszett, ápolt, tisztogatott, öntözgetett minket is!
Rosszak a körülmények? Talán még súlyosbodtak is? Elfogott a csüggedés, reménytelenség? NE ADD FEL! A lelkileg is kifárasztó nehézségek ellenére bízz az Úrban! Jézus Krisztus az élet forrása! Nem feledkezett el rólad sem!

„A minden kegyelemnek Istene, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká.” II. Péter 5:10.

Guti Tünde – 2023. május 20.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #909 Dátum: 2023 Május 25, 15:29:21 »
Veszélyek

Fel kellene már ébredni Csipkerózsika álmából, és kinyitni a szemeket a valóság meglátására! Igen, itt már minden mindennel összefügg. Minden szabályozás, rendelkezés okkal és tervvel történik ezen a földön. Nincsenek véletlenek sem az egyházban, sem a világi társadalmakban. (Lásd Ökumenikus Charta aláírása, ártatlanságnak tűnő adatgyűjtés a gyülekezetekben… stb.)
Mégis, de sokan kelnek a rossz védelmére, kritizálva azokat, akik megmutatják a veszélyt. Jónak mondják a gonoszt és a jót gonosznak. Az édeset keserűnek és a keserűt édesnek. Régen megírta már Ésaiás próféta!

Sokan magyarázzák meg, amit nem lenne szabad. Elkendőzik az átveréseket, retusálják a hamisságot. Miért kelnek a nyílt hazugságok hirdetőinek védelmére?
„… mivel nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, és azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak.”
II. Thess. 2:10-11.

Mismásolnak, hogy biztos nem úgy kell értelmezni, nem úgy gondolták… Az ördög, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, ő sem úgy gondolta? Tényleg jót akart Ádámnak és Évának a pozitív gondolkodás ISTEN ELLENES lázadásával?
„Olyanok lesztek, mint az Isten…” Micsoda bátorítás, ugye?! Nem! Micsoda hazug, antikrisztusi hízelgés!

Ma sincs másképp… Ahol figyelmeztetni kellene, ott áltató „építéssel” elaltatnak. Ahol pedig pártfogásra lenne szükség, kihűlt „szeretettel” rombolnak… Aki meghazudtolja az Igazságot és annak hirdetőit, a Sátán ügyvédje lesz.
Pál azt írja, hogy „…az idő rövidre van szabva…” I. Kor. 7:29.
A többség nem veszi észre, hogy az egyház és a világ parázna kapcsolatával Babilonba adják el a tudatlan és naiv híveket?! Nem lehet itt már mesékhez fordulni, viszkető fülűek tanításán mélázgatni, tőrbe ejtő hízelgéssel cirógatni egymást!

Jézus így figyelmeztet:
„FIGYELJETEK, VIGYÁZZATOK, IMÁDKOZZATOK!”

Guti Tünde – 2023. május 22.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #910 Dátum: 2023 Május 25, 15:33:46 »
Só és fény emberek

Mióta világ a világ, mindig szükség volt olyan emberekre, akiket nem lehetett megvásárolni sem pénzzel, sem hatalommal, sem más rafinált módszerrel, ha az Igazságról volt szó. Minden korszakban éltek olyan bátrak, akiket nem lehetett manipulálni hazugsággal, hízelgéssel, megfélemlítéssel.
Ma is szükség van sóra és fényre (Krisztust követő férfiakra és nőkre), mert ízetlen, sótlan a föld, sűrű sötétségben vesztegel.
Amikor Isten éppen minket állít oda, ahol vagyunk, felruház Lelkének bölcsességével, hogy hittel és szenvedélyesen képviseljük a Tőle tanultakat, ragaszkodva az Igazsághoz.
Ha a többség mást mond, elutasít, előbb tévelygőnek, majd ellenségnek tart, akkor is be kell tölteni küldetésünket alázattal, szelídséggel, de radikálisan. Nem azért kaptuk és ismertük meg az Igét, hogy csendesen asszimilálódjunk, hanem azért, hogy megingathatatlanul mutassuk fel az igaz értékeket.
"Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják" Ésaiás 5:20.

Guti Tünde – 2023. május 21.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #911 Dátum: 2023 Június 01, 16:46:15 »
A Szentlélek kitöltetéséről másként


"S majd kérni fogom az Atyát és Ő más Vigasztatót fog adni nektek, hogy az örökké veletek legyen: Az igazság Lelkét, akit a világ nem képes befogadni, mert nem látja, s nem is ismeri Őt, ti ellenben ismeritek Őt, mert nálatok marad és bennetek lesz."

János 14:16-17.

Betöltött a Szentlélek?

Aki szereti és befogadta az Igazság Lelkét, nem jár megtévesztésben, mert övé lett az élet világossága. Lelkiismerete, szíve ösztönzi minden gonosz vagy annak látszó hamisságnak való ellenállásra.

Az Úr megígért jelenlétének, erejének valósága Shavuot. Lelkét adta bensőnkbe, aki által Jézus=Ige=Isten élővé vált törvénye a szívünkben lángolva táplálja hitünket, ami legyőzi a világot.


Guti Tünde – 2023. május 25.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #912 Dátum: 2023 Június 01, 16:46:57 »

Igyekezz!!


"Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek."

Lukács 13:24.

Miért nem mehetnek? Mert túl késő lesz...

Mert már a kaput sem találják... Istennel nem lehet játszani! Ő mindenkinek ad esélyt az életben, de ha nem törődnek vele, egyszer lezárul a lehetőség.

MA kell megtérni az Úrhoz bűnbánattal! MA kell befogadni az Igazságot!

Olyan viharos idők előtt áll világunk, amiben a gonoszság és a hazug megtévesztések miatt már helyesen gondolkodni is nehéz lesz.

Jézus kéri: IGYEKEZZ BEMENNI A SZOROS KAPUN!

"Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg."

Ámós könyve 8:11-12.


Guti Tünde – 2023. május 30.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #913 Dátum: 2023 Június 10, 10:48:51 »
Suhajda Szilárd szomorú története tanított nekem valamit

Nem kísérem figyelemmel az extrém sportolók életét, a Suhajda Szilárd expedíciójáról szóló beszámolók valahogy mégis többször elém kerültek, és tényleg érdekeltek a tudósítások. Talán azért, mert gyerekkorom óta szeretem a hegyeket, édesapám rendszeres túrázó volt, és mi gyerekek is „meghódítottuk” az erdőkkel, sziklákkal tarkított hazai csúcsokat.
Bár nem ismertem, megrázott híres hegymászónk tragédiája, és sok gondolatot ébresztett bennem. Egyrészt magával ragadott az a szenvedély, rettenthetetlen kitartás, ami a célkitűzés megvalósítására ösztönözte. De a szépsége mellett látok valamennyi – általában tudatlan – istenkísértést is a 8000 méternél magasabb hegyeket „legyőzni” akarók céljában. Persze tudom, hogy ez egy ellenállhatatlan vággyal fűszerezett sport, mégis Nimród ősi Bábel tornya jutott eszembe, amikor az emberek az egeket akarták elérni...

Mindenki keres valamit, ami több, magasztosabb, mint a poros, szürke hétköznapok unalmas taposómalma. Lehet az sport, művészet vagy más. De az ember lelkében tátongó űrt csakis a Teremtő Isten tudja betölteni mérhetetlen szeretetével.
Suhajda Szilárd szomorú története tanított nekem valamit, ahogy lelki szemeim előtt láttam kimerült, roskadozó alakját.
Menni kell! Ha lassan is, vánszorogva, de mindig tovább, a csúcs felé. A kezdeti erő talán fogytán. Le-lemaradoznak a társak. Vagy éppen jóval előrébb járnak… Oxigénhiányos a levegő… Már-már fuldoklunk…

Nem ismerős? Előttem a végnapok szentjeinek pályafutása sejlik fel. Saját magam és Krisztusban testvéreim élete, olykor csüggedt küzdelme, ám a velejéig romlott világban is az Igazság melletti helytálló, végsőkig kitartani akarása. Ez egy szent szenvedély, ami Isten gyermekeit „hajtja”. Nekünk nem kell oxigénpalack nélkül, légszomjtól remegve rakosgatni fáradt lábainkat, hiszen éltető erőnk, az Ige a szívünkben lángol! A Szentlélek olaját és a tartalékokat is megkaptuk! Nézzünk fel hitünk fejedelmére, Jézusra! Lesz erőnk hűségesen megállni még a legnagyobb veszélyekben vagy (ál)testvérek általi elhagyatottságban is!
S még valami. Mi nem csúcs hódítók vagyunk. Nem akarjuk legyőzni a hegyet. Hanem naponként legyőzzük egoista ambícióinkat, hogy felérjünk a hegytetőre. Nem a végcél előtt halunk meg, hanem naponta az óemberünknek, hogy elérjük hitünk célját: lelkünk üdvösségét.

Guti Tünde - 2023. június 6.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4341
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Életjelek
« Válasz #914 Dátum: 2023 Június 10, 10:50:42 »
Na, még egy kicsit a hegymászásról…

…………………………………………………………………………………………............................................................................................

Megnéztem Erőss Zsoltról készült filmet

Még mindig érzelmi sokk alatt tart. Akárcsak Suhajda Szilárddal kapcsolatban, most is több kérdés merült fel bennem. Sose gondoltam volna, hogy a szenzációhajhász újságírók, riporterek ennyire érzéketlenül gázolnak bele egy frissen megözvegyült hölgy lelkébe, már-már őt okolva, miért nem tartotta vissza hegymászó férjét a végül halálát okozó úttól.

Egyértelmű, hogy Erőss Zsoltban erős volt a makacsság is…

Két mondata megdöbbentett. Első, amikor a többezer méter magasságban ziháló, jeget ásó Hildának azt mondta: "Ne hisztizz!" A másik pedig, amikor elhangzott, hogy ő is ott hagyná Hildát a hegyen, ha az oxigénhiány miatti agyi ödéma annyira legyengítené, hogy járásképtelenné válna. Hogy mondhat ilyet egy férj!?!

(Nemrég olvastam egy fiatal izraeli férfiről, aki lemondott első csúcshódításról, hogy megmentse egy haldokló idegen életét… Sikerült!)

Állítólag a Mount Everesten tízből tíz ott hagyná bajba jutott társát, mert ott már mindenki csak magáért felel…

Kegyetlen farkastörvények? Szerintem nem. Ma már a szponzorok fizette expedíciók – is – felőrlik a hegyek iránti vonzalom tiszta motivációját, az áhított cél elérése érdekében a végsőkig hajszolva tehetséges hegymászókat, akik félreteszik akár a családjuk és útitársaik iránti felelősséget is.

A hírnév és a befektetett pénzek megrontják az őszinte ambíciót. A média árnyéka pedig bemocskolja. Kevesen tudnak ellenállni és határt szabni…

De nem ugyanezt látjuk az egyházakban is? Pénz, hatalom, tekintély, statisztika, át nem gondolt ökumené… Oxigénhiányos agyi állapot, lelki delírium! Prófétaiskolák, hálózatok, tréningek… Politika és "hit" kéz a kézben… Jóléti evangélium és egy másik Jézus hirdetése, AKI NEM A JÓ PÁSZTOR. Sajnos, százak, ezrek élete került már vakvágányra a megcsalattatás, lelki hallucinációk következtében.

"Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira."

Efézus 5:6.

Guti Tünde – 2023. június 8.

„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.