Bizonyságok > Bizonyságok

Watchman Nee bizonyságtételei

<< < (2/9) > >>

Ani Kinor:
Ismet, jo valasz es : pont ez volt a fejemben  :088:

De maradok a Biblianal, az valt be :2smitten:

Antee:
Nyilván a Bibliához hasonló könyv nincsen. :igen:

Kamilla:

  Watchmann Nee bizonyságtételei c. könyből

                             előszó

  "Isten szándéka az, hogy a nekünk ajándékozott új élet által megszabadítson  (1) a bűntől, (2) a természeti és (3) a természetfeletti, azaz a láthatatlan sátáni erőktől. Szükséges átmennünk a szabadulás eme három fokozatán, egyiket sem lehet  kihagynunk.
   Ha a keresztény ember beéri Isten megváltó munkájával, és megelégszik azzal, hogy Isten legyőzte a benne lakozó bűnt, nem tudja betölteni Isten célját. Le kell győzni a természeti életet (a "jó" énünket) éppen úgy, mint a természetfeletti ellenséget.
   Kétségkívül jó dolog a bűn legyőzése, de a mű nincs készen, ha akaratos énünk és a természetfeletti ellenség legyőzetlen marad.
  A kereszt megajándékozhat bennünket ezzel a győzelemmel is.
 
  Akik szellemi téren fejlődni kívánnak, azok számára szükséges, hogy meg tudják különböztetni a szellemet a lélektől, s ugyanígy el tudják választani a kettő rendeltetését. Csak akkor vagyunk képesek szellem szerint járni, ha tudjuk: mi a szellem és a szellemi.
  A Biblia határozottan állás foglal ebben a dologban, Isten akarata, hogy a gyermekei egészen megszabaduljanak régi mivoltukból, és részeseivé váljanak teljesen az új teremtésnek. Függetlenül attól, hogy az ember milyennek látja a régi természetét, Isten teljességgel kárhoztatja azt. Ha mint Isten munkásai tudjuk, mit kell lerombolni és mit felépíteni, akkor nem érvényes ránk a mondás: vak vezet világtalant.

  Az újjászületés, amely által Isten életét nyerjük el, minden szellemi élet kiindulópontja. Minden intésünk, tanításunk, meggyőződésünk, érvelésünk magyarázatunk és tanulmányunk haszontalan fáradtság, ha nem akarunk vele mást, mint értelmileg megértetni vaalmit, az akaratot rábírni valamire, és bizonyos érzéseket felkelteni. Ha az emberek nem fogadják be lényük legmélyébe az isteni életet, kárba veszett minden fáradtság, mert sokan vallják az Úr Jézust, akik soha nem hittek Benne igazán.A keresztény ember ismertető jegyei nem a könnyek, önvád, reform, buzgóság és munka. hanem a hit, a szellemi élet és az abból fakadó cselekedetek! "

  (folyt.köv.)    :169:    :119:

 

tothg:
Most olvasom e szerző Szellemi Hatalom című könyvét. Megdöbbentő. Tulajdonképpen az engedelmességről szól. Sok keresztény számára szélsőséges felfogásként hangzik, de olyan igazságként és bibliai igazságokkal megalapozva beszél erről, hogy Istenfélelem töltött el.

Kamilla:

  Istent a hívő indítékai is érdekli: kizárólag az Úrért hajlandó-e szenvedni, vagy a vigasztalásért; az Úrnak való engedelmességért magáért engedelmeskedik, vagy pedig a vele járó örömért.
  Ezért amikor a keresztény bizonyos utat megtett a szellemi életben, Isten elkezdi visszavenni a vigasztalást és gyönyörűséget, amit a szenvedés és engedelmesség óráiban neki juttatott. Most már ezek nélkül kell szenvednie: kívül szenvedés + belül keserűség. Úgy kell végeznie Isten dolgát, hogy a legkisebb indítást sem érzi magában: valóban minden száraz és érdektelen számára. Így tudja meg Isten, miért szenved a hívő és miért engedelmeskedik akaratának.
  Ezt kérdezi tőle: „- Kész vagy-e békén tűrni, Tőlem való vigasztalás nélkül? Hajlandó vagy-e tűrni egyedül Értem? Kész vagy-e elvégezni ezt a munkát, amely a legkevésbé sem érdekel? Egyedül azért, mert az Én céljaimat szolgálja? Képes vagy-e új szolgálatot kezdeni mélységben, vagy kihűlt állapotban? Tudsz-e belefogni pusztán azért, mert az Én szolgálatom? Hajlandó vagy örömmel venni a testi szenvedést, mindenféle elismerés és felüdülés nélkül? El tudod-e fogadni tisztán azért, mert Én adtam azt?”
   =  ez a KERESZT!! amely által az Úr leleplezi előttünk, hogy Érte élünk-e hit által, vagy pedig érzelmeinktől vezettetve önmagunkért?!

AZ ÚRÉRT VALÓ ÉLET = az Úr akaratának teljesítése, az Ő országáért való élet.
! Szigorúan tilos azért engedelmeskedni Istennek, mert ebben megvigasztalódunk vagy örömünket leljük!
! Aki kész mindent elfogadni az Úrtól, beleértve a sötétséget, száraz, érdektelen lelkiállapotával és nem törődik „én”-jével, az valóban Érte él!!!
   HITBEN élve minden körülmények között engedelmeskedünk az Úrnak!

  !! Teljesen Istennek kell átadni magunkat és NEM törődni érzéseinkkel!!!
 Gal 5:22; De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
   = elnyerjük a hitből fakad, maradandó örömöt!

ÉRZELMI KERESZTÉNY: a maga útját járja, emberi segítsége keres.

!! HITBŐL VALÓ ÉLET: az akarat élete, mert a hit számára közömbös az érzelem; a hit az akarat útján engedelmeskedik Istennek.

SZELLEMI KERESZTÉNY: akaratát teljesen alárendeli Istennek, és elfogadja rendelkezéseit, minden külső indíték nélkül.
  Istennek csak az engedelmesség drága, amikor úgy szenvedünk Érte, hogy távol van tőlünk az Úr vigasztalása, szeretete, jelenléte és öröme.

SZELLEM SZERINT VALÓ ÉLET: akaratunk egy az Isten akaratával = olyan akarat, amely tökéletesen behódolt Isten akaratának és mindig a szellem kívánsága szerint dönt!!!
  = kész szenvedni, kész bármit megtenni, bárhová menni az Úrért!!!

SZELLEMI FEJLŐDÉS: egyre nagyobb egység Isten akaratával!

AZ IGAZI SZELLEMI ÉLET PRÓBAKÖVE: mennyire egy az akaratunk Istenével!
  Ha az ember akármilyen üres és száraz belül, kész az Isten iránt halálig tartó hűségre, akkor szellemi úton jár. Ha választásainkban, döntéseinkben Istennek engedünk, bizton elmondhatjuk, hogy Ő az Úr az életünk felett, és nem vagyunk önmagunk gazdái.

   A szellemi élet ellensége = az „én”!!!

 (folyt.köv.)   :169:   :119:

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése