Szerző Téma: Watchman Nee: Szellemi hatalom  (Megtekintve 14119 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Dátum: 2010 Október 06, 00:59:43 »
Kamilla kérésére megnyitottam ezt a topicot.

Szeretettel,
Antee
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #1 Dátum: 2010 Október 06, 06:45:14 »
Ezt a könyvet nemrég olvastam (a Pünkösdi Teológián tananyag), nagyon figyelemre méltó.
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #2 Dátum: 2010 Október 06, 07:32:25 »

   Köszönöm Antee!!   :169:

       Watchman Nee: Szellemi hatalom

                            Első rész

           HATALOM ÉS ALÁVETETTSÉG

  1. A hatalom fontossága

Róma 13:1-7; Ézs 14:12-14; Mt 6:13; Mt 26:62-64;

  Isten trónja hatalmon nyugszik

   Isten tettei az Ő trónjától erednek, trónja pedig hatalmán alapszik. Minden dolog Isten hatalma által teremtetett és a világegyetem minden fizikai törvényét hatalma tartja fenn. Hatalma szavával tartja fenn a mindenséget = minden dolgot hatalma erejének szavával tart fenn.
  Isten hatalma magát Istent képviseli, ereje pedig tetteit.

  Az erő ellen elkövetett bűnt sokkal könnyebb megbocsátani, mint a hatalom ellenit, mert az utóbbi maga Isten elleni bűn. Egyedül Isten a hatalom minden dologban, és a földön minden hatalmat Isten rendelt el.
 A hatalom óriási dolog az univerzumban – semmi nem szoríthatja azt háttérbe. Ezért fontos nekünk, akik az Urat kívánjuk szolgálni, hogy ismerjük hatalmát.

    A Sátán eredete

  Az arkangyal Sátánná vált, amikor kijátszotta Isten hatalmát, Istennel versenyezett és így Isten ellenségévé lett. Lázadás volt a Sátán bukásának az oka.
  Mind Ézsaiás 14:13-15; mind Ezékiel 28:13-17; beszél a Sátán felemelkedéséről és bukásáról.
Ésa: hangsúly azon van, hogyan sértette meg Isten tekintélyét,
Ezék: Isten szentsége elleni bűnét hangsúlyozza.
Isten hatalmának megsértése lázadás és sokkal súlyosabb, mint Isten szentségének a megsértése!
  Mivel ez viselkedés dolga, a vétket könnyebb megbocsátani, mint a lázadást, lévén az utóbbi alapelv kérdése.
A Sátánnak az volt a célja, hogy trónját Isten trónja fölé helyezi, ezzel Isten hatalma ellen lázadt = az önfelmagasztalás alapelve volt.
Ezt Isten elítélte.

  Isten szolgálatában nem szabad hatóságokat sértenünk, mert ezt tenni a sátán alapelve. Még az is lehet, hogy munkánkban a tanítást illetően az Úr Jézus mellett állunk, míg ugyanakkor a Sátán mellett állunk az alapelveket illetően, és ilyenkor mennyire gonosz részünkről azt feltételezni, hogy az Úr munkáját végezzük.

  A Sátán nem attól tart, ha mi Krisztus szavait prédikáljuk, de nagyon
is fél attól, ha alávetjük magunkat Krisztus hatalmának!
 Amikor Krisztus alapelve szerint működünk, a Sátán eltűnik!


   Ha igazán Istent akarjuk szolgálni, teljesen meg kell tisztulnunk
 a Sátán alapelvétől = hatóságok sértegetése!!!
   Mt 6:13; Minden királyság, hatalom és dicsőség Istené, és egyedül csak Istené!!!
  Teljesen szabaddá tesz a Sátántól, ha meglátjuk ezt a drága igazságot – hogy a királyság Istené! Mivel az egész univerzum Isten uralma alatt áll, alá kell vetnünk magunkat az Ő hatalmának. Senki ne lopja el Isten dicsőségét!

   (folyt.köv.)     :169:     :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #3 Dátum: 2010 Október 10, 17:28:06 »

     Hatalom, a világmindenség vitája

  Az univerzum vitája arra összpontosul, kié lesz a hatalom és
a Sátánnal való konfliktusunk annak a következménye, hogy
mi Istennek tulajdonítjuk a hatalmat.
 Isten hatalmának fenntartásához teljes szívből alá kell magunkat
vetnünk annak. Feltétlenül szükséges, hogy találkozzunk
Isten hatalmával és alapvetően tudjuk, mi is az
.

  Mielőtt Pál megismerte Isten hatalmát, megpróbálta megsemmisíteni a Gyülekezetet; miután találkozott az Úrral a
damaszkuszi úton, meglátta, hogy nehéz az isteni hatalom ellen rugódoznia.
  Azonnal leesett a földre és elismerte Jézust mint Urat.
Ezt követően már képes volt engedelmeskedni Ananiás
parancsainak Damaszkusz városában, mert már találkozott
Isten hatalmával. Ugyanabban a pillanatban, amelyben megváltást
nyert, megismerte Isten hatalmát is….
  Ha nem találkozott volna az úton a hatalommal, soha nem tudta
volna alávetni magát egy kis ismeretlen testvérnek a városban.
 Ez mutatja nekünk, hogy aki már találkozott a hatalommal, az csupán
a hatalommal foglalkozik, nem az emberrel. Ne az embert lássuk,
csak azt a hatalmat, ami rá van ruházva.

Mi nem embereknek engedelmeskedünk, hanem Isten hatalmának abban az emberben.

  Isten célja, hogy hatalmát a Gyülekezeten keresztül
mutassa meg a világnak
.
  Isten hatalma Krisztus Teste különböző tagjainak összhangjában
válik láthatóvá.

  Isten legnagyobb erejét arra használja, hogy fenntartsa hatalmát,
ezért az Ő hatalma a legkeményebb dolog, amibe beleütközhetünk.

Mielőtt valaki alá tudná vetni magát Isten átruházott hatalmának, először találkoznia kell Isten eredeti hatalmával.

Az engedelmesség Isten akaratának – a Biblia legnagyobb követelése

    Isten legnagyobb követelése az embertől az engedelmesség! 1Sám 15; Saul nem engedelmeskedett. Sámuel ezt mondta neki: „Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél.” (15:22)
Saul áldozatában benne volt a saját akarat eleme!

  Egyedül az engedelmesség az abszolút istentisztelet, mert
egyedül az fogadja el Isten akaratát saját középpontjaként!

  Ahol kifejezésre jut a hatalom, ott alávetettségnek is kell lennie.
Ha van alávetettség, az én ki kell legyen zárva; de ahol az énnek
saját élete van, ott alávetettség nem lehetséges.

 
  Ez csak akkor lehetséges, ha valaki a Szellemben él.
  Ez Isten akaratának legmagasabb rendű kifejezése.


  (folyt.köv.)   :169:     :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #4 Dátum: 2010 Október 12, 17:44:33 »

    Urunk imája a Gecsemánéban

  Ennek az imádságnak az alapelve =  1Sám 15:22 !!

  Ez a legmagasabb rendű imádság, amelyben Urunk kifejezi
Isten hatalma iránti engedelmességét
.
  Ő elsősorban inkább Isten hatalmának engedelmeskedik,
mint amennyire feláldozza magát a kereszten.
Őszintén azért imádkozik, hogy megtudja Isten akaratát.
Az engedelmességhez ragaszkodik. „Legyen meg a Te akaratod”!

   Isten akarata abszolút; a pohár = a megfeszítés nem abszolút.

  Mielőtt megismerte Isten akaratát, a pohár és Isten akarata két
különálló dolog volt; miután megtudta, hogy Istentől van,
akkor viszont a pohár és Isten akarata egybeolvadt.

  Az akarat hatalmat képvisel.

  Ismerni Isten akaratát, és engedelmeskedni annak
= alávetni magunkat a hatalomnak.


 Jn 18:11; „Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet
az Atya adott nekem?
” = Isten hatalmát tartja fontosabbnak,
nem saját keresztjét.
  Miután megértette, hogy a pohár kiivása = a kereszthalál a kiengesztelésért – Isten akarata, azonnal azt mondja: „Ébredjetek, menjünk” (Mt 26:46)
 
   A keresztre menéssel Isten akaratát teljesíti = az Úr halála a hatalom iránti engedelmesség legmagasabb rendű kifejezése.

  Isten szolgálatában nem arra vagyunk elhívva, hogy az
önmegtagadást vagy önfeláldozást válasszuk; inkább arra,
hogy betöltsük Isten célját.


  Alapelv = engedelmesség Isten akaratának.

  Amennyiben az az alapelv, ahogyan élünk és szolgálunk, lázadást tartalmaz, akkor a Sátán dicsőséghez jut, még a mi áldozataink által is.
(lsd. Saul áldozata)

  Isten hatalmának megbuktatása = Isten megbuktatása. (1Sám 15:23)

  Isten szolgáiként először a hatalommal kell találkoznunk.
Mielőtt Istennek szolgálhatnánk, az Ő hatalmának meg kell dönteni bennünket. Istenhez fűződő egész kapcsolatunkat az határozza meg, hogy találkoztunk-e hatalmával vagy sem.
  Ha igen, akkor mindenütt hatalommal fogunk találkozni, és
így Isten által korlátozva használhatóvá kezdünk válni az Ő számára.

  (folyt.köv.)    :169:     :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #5 Dátum: 2010 Október 14, 16:32:28 »

  Hogyan cselekedett Urunk és Pál apostol az ítélet alatt

Mt 26; = kétszeres ítélet, amin Urunk Jézus
őrizetbe vétele után átment.
A főpap előtt: vallási ítéletet kapott
Pilátus előtt: politikai ítéletet kapott.
   Pilátusnak nem válaszolt, mert nem tartozott a földi
igazságszolgáltatás alá.
   Amikor a főpap szólította fel az élő Isten nevében, akkor felelt
  = a hatalom iránti engedelmesség.

Csel 23; Pál, amikor kihallgatták, gyorsan megalázkodott, felfedezve, hogy Anániás Isten főpapja.

  Mi, akik dolgozunk, szembe kell néznünk a hatalommal!
Különben munkánk a Sátán alapelvére fog épülni és Isten akaratának ismerete nélkül fogunk dolgozni. Nem a hatalom iránti engedelmesség alapelvén fogunk állni.

    Csak a hatalomnak engedelmeskedve tudunk Isten akarata szerint munkálkodni. Ehhez valóban nagy kijelentésre van szükségünk!

Mt 7:21.23; Urunk megdorgálja azokat, akik prófétálnak, démonokat űznek, és sok hatalmas dolgot tesznek az Ő nevében.
  Azt kifogásolta bennük, hogy maguktól cselekszenek az Úr nevében
 = a test aktivitása.
  Emiatt az Úr gonosztevőknek nyilvánítja őket, ahelyett, hogy munkásainak nevezné őket.

 Kihangsúlyozza = csak az, aki az Ő Atyjának akaratát teszi,
fog belépni a mennyek Királyságába. Egyedül az Isten akaratának engedelmeskedve végzett munka származik Istentől.

  Nem nekünk kell munkát keresnünk, hanem inkább Ő küld minket,
hogy általa munkálkodjunk. Ha egyszer megértettük ezt, akkor
igazán meg fogjuk tapasztalni a mennyek Királysága hatalmának valóságát.

  (folyt.köv.)   :169:    :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #6 Dátum: 2010 Október 15, 20:52:11 »

  A hatalom megértéséhez nagy kijelentés szükséges

 Két fontos dolog van az univerzumban:
- bízni Isten megváltásában
- engedelmeskedni hatalmának

 Bízz és engedelmeskedj!!

  A Biblia a bűnt = törvénytelenségként határozza meg:
Róm 2:12; „törvény nélkül” = „törvény ellen”.

  A törvénytelenség = engedetlenség Isten hatalmával szemben = bűn!
  A bűn elkövetése viselkedés dolga, de
  a törvénytelenség = a szív hozzáállásának dolga.

  Jelen korunkat a törvénytelenség jellemzi.
A világ tele van a törvénytelenség bűnével, és hamarosan meg
fog jelenni a törvényszegés fia. A hatalom a világban egyre jobban
alá van aknázva, míg végül minden hatalom meg fog bukni és a törvénytelenség fog uralkodni.
 

 Két alapelv van az univerzumban:
- Isten hatalmának elve
- a sátáni lázadás alapelve.

 Nem szolgálhatjuk Istent, ha azzal egyidejűleg a lázadás útját járjuk lázadó szellemmel. A Sátán nevet, amikor egy lázadó hirdeti az Igét,
mert az illetőben sátáni alapelv lakozik.

A szolgálat alapelve = hatalom kell legyen!

Akit egyszer legyőzött Isten hatalma, attól kezdve nyitva lesz a
szeme arra, hogy felismerje a törvénytelenséget önmagában
és másokban is.

Csak miután megismertük Isten hatalmát és megtanultunk engedelmeskedni, akkor vezethetjük gyermekeit az egyenes úton.

 (folyt.köv.)   :169:    :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #7 Dátum: 2010 Október 18, 11:36:20 »

          2.   Ószövetségi példák a lázadásra

          1.  ÁDÁM BUKÁSA – 1Móz 2:16-17; 3:1-6; Róma 5:19;

     Az ember bukása az engedetlenség következménye

1Móz 2.-3. fej.
  Isten néhány parancsot adott Ádámnak; ne egyen a jó és rossz tudásának fájáról = Isten Ádámot hatalom alá helyezte, hogy megtanulhassa az engedelmességet.

Egyrészt: Isten a földön lévő minden teremtett dolgot Ádám hatalma alá helyezett, hogy uralma legyen fölöttük,
másrészt: Isten magát Ádámot saját hatalma alá helyezte, hogy Ádám engedelmeskedhessen a hatalomnak. 
 
 Csak az, aki hatalom alatt van, gyakorolhatja maga is a hatalmat!   
   Isten teremtésének rendje szerint Isten Ádámot Éva előtt teremtette. Ádámot hatalomba helyezte, és Évát Ádám hatalma alá.

Az elsőbbségnek ez a rendje = a tekintély alapja!
  Bárki, aki elsőként teremtetett, azé a hatalom; aki előbb váltatott meg, az legyen a hatalmon.
  Ezért akárhová megyünk, az első gondolatunk az kell hogy legyen,
hogy rájöjjünk, kik azok, akiknek Isten akarja, hogy alá legyünk rendelve. Mindenütt találunk hatalmat és mindenkor tanulnunk kell a hatóságoknak való engedelmességet.

  Az ember bukása az Isten hatalma iránti engedetlenség következménye.
  Éva miután látta, hogy a gyümölcs jó és kellemes a szemnek, ahelyett, hogy Ádámnak engedelmeskedett volna, saját döntést hozott.
Elárulta a fejét. Gyümölcs evése nem alávetettségből, hanem saját akaratából eredt. Nemcsak Isten rendje ellen lázadt, Ádámnak is engedetlen volt.

Isten képviselőjének a hatalma ellen lázadni = maga Isten ellen lázadni!
  Azzal, hogy hallgatott Évára, és evett a tiltott gyümölcsből, Ádám Isten közvetlen akarata ellen vétkezett, ennél fogva ő sem engedelmeskedett Isten hatalmának = lázadás volt

  (folyt.köv.)   :168:    :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #8 Dátum: 2010 Október 19, 13:29:40 »

    Minden munkát engedelmességben kell végezni

  Évának kettős hatalomnak kellett engedelmeskednie: Isten és Ádám hatalmának.
  Isten közvetlenül a kezdettől engedelmességre rendelte az embert,
nem arra, hogy saját akarata legyen! Éva tettét saját akarata irányította az engedelmesség helyett. Fellázadt Isten ellen és elbukott.

  Bármely cselekedet, amiből hiányzik az engedelmesség, bukás, és minden engedetlenség lázadás.

  Amint nő az ember engedelmessége, saját cselekedetei fogynak.
Ahogy növekedünk szellemileg, saját cselekedeteink fokozatosan csökkennek az engedelmességig!

      A jó vagy rossz Isten kezében van

   Az ember tetteit nem a jó vagy gonosz ismerete kellene hogy
irányítsa, hanem az engedelmesség iránti érzékenység kellene
hogy elindítsa, megokolja.

 A jó és rossz alapelve = aszerint élünk,
mi a helyes és mi a rossz.
 
   Mielőtt Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcsből, számukra a jó és
a rossz Isten kezében volt. Ha nem Isten előtt éltek volna, egyáltalán semmit nem tudtak volna, mivel számukra a helyes és a rossz valóban Isten volt.

  A jó és gonosz tudásának gyümölcséből véve a jó és rossz
 ismeretének Istenen kívüli forrását találták
. [/b]
Ezért a bűneset után az embereknek nincs szükségük arra,
hogy Istenben találják meg a jó és a rossz tudását.
Most már önmagukban van.
Ez a bűneset eredménye.

  A megváltás műve visszavisz minket oda, ahol a jót és rosszat újra Istenben találjuk.

     :2smitten:       :169:


Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #9 Dátum: 2010 Október 20, 09:40:06 »

  A keresztényeknek engedelmeskedniük kell a hatalomnak

   Nincs hatalmasság, csak Istentől, minden hatalmat Ő hozott létre.
Isten áll minden hatalom fölött és minden hatalom Őalatta van.
Isten hatalmának érintésekor magát Istent érintjük meg.
Isten munkája alapvetően nem erő, hanem hatalom által épül.
Minden dolgot az Ő hatalmának erős szavával tart fenn, amiképpen ugyanazon szavakkal teremtette is azokat.

Az Ő parancsszava hatalom.
Mt 8; a százados története.: tudta, ő maga hatalom alatt van, másrészt hatalomban is van mások fölött. Így megkérte az Urat, hogy csak egy szót szóljon – és hitte azt, hogy a gyógyulás be fog következni: mivel minden hatalom az Úr kezében van. Hitt az Úr hatalmában.

  Isten hatalmának érintése ugyanaz, mint Istennel találkozni.
  Amikor valaki Isten hatalma ellen vétkezik, Isten ellen vétkezik.


Az első lecke, amit minden kereszténynek meg kell tanulnia, 
engedelmeskedni a hatalomnak!

  Emberi hatalom alatt vagyunk, amiképpen emberek vannak a mi hatalmunk alatt is.
Amikor néhány testvér Krisztusban összejön, azonnal kialakul köztük egy szellemi rend.
Egy keresztény munkásnak tudnia kell, ki van fölötte.
Nem azt kell tudnunk, mi a jó és rossz, hanem azt, ki a hatalom fölöttünk.

   Ha egyszer megtudjuk, kinek kell magunkat alárendelnünk, könnyen megtaláljuk helyünket a Testben.

       :2smitten:      :169:
 

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #10 Dátum: 2010 Október 21, 09:35:51 »

    Az engedelmességet helyre kell állítani

   Ádám bukása óta rendetlenség uralkodik az univerzumban. Mindenki azt gondolja, hogy képes megkülönböztetni a jót a gonosztól, és megítélni, mi a helyes és mi a rossz. Úgy tűnik, mindenki jobban tud mindent, mint Isten, Ez a bűneset ostobasága = lázadás!!

   Az alárendeltség tanítása a Bibliában összefügg az Isten által létrehozott hatalmaknak való alávetettséggel.

Az engedelmesség létfontosságú alapelv. Ha a hatalom kérdése megoldatlan marad, semmit sem lehet megoldani.

Amiképpen a hit az alapja, ami által életet nyerünk, úgy
az engedelmesség az alapelve annak, ami által ez az élet élhető.
A jelenlegi megosztások, szakadások a Gyülekezetben a lázadásokból fakadnak.

 A hatalom visszaállításához először az engedelmességet kell helyreállítani.

  Sokan gyakorolják azt, hogy fők legyenek anélkül, hogy valaha is megismerték volna az engedelmességet.
  Legyen az engedelmesség az első reakciónk! Isten megmutatta, hogyan rendeljük alá magunkat a közvetlen és a közvetett hatalomnak.

  Sokan állítják, hogy tudják, hogyan kell Istennek engedelmeskedni, de valójában semmit sem tudnak az átruházott hatalom iránti engedelmességről.

  Azok a problémák, amikkel napjainkban szembekerülünk, annak tulajdoníthatók, hogy az emberek Isten hatalmán kívül élnek.

     :2smitten:                :169:        :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #11 Dátum: 2010 Október 21, 09:49:28 »

   Nincs egység a Testben a Fej hatalma nélkül

   Isten a Test egységének helyreállításán munkálkodik. Ehhez először a Fej élete kel, amelyet a Fej hatalma követ.

  A Fő élete nélkül nem létezhet Test.

  A Fő hatalma nélkül nem létezhet a Test egysége.

  A Test egységének fenntartásához engednünk kell, hogy a Fő élete uralkodjon.

   Isten azt kívánja, hogy az Ő átruházott hatalmának ugyanúgy engedelmeskedjünk, mint neki magának.
   A Test minden tagja vesse alá magát egymásnak.
   Ha ez így van, akkor a Test egy önmagával és a Fővel.

   Amikor a Fő uralkodik, megvalósul Isten akarata.

  Így válik a Gyülekezet Isten Királyságává!

          :2smitten:       :169:              :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #12 Dátum: 2010 Október 22, 07:52:37 »

   Néhány lecke az engedelmességre

   Senki nem tud Isten irgalma nélkül Isten hatalmának engedelmeskedni.

• Legyen engedelmes szellemünk.

• Gyakoroljuk az engedelmességet.

• Tanuljunk meg gyakorolni az átruházott hatalmat.
Annak, aki Istennek szolgál, nem csak meg kell tanulnia az engedelmességet a hatalom iránt, hanem azt is, hogyan valósuljon meg Isten átruházott hatalma a gyülekezetben és otthon.
 
   Ha egyszer megtanultad, hogyan élj Isten hatalma alatt, semminek fogod tartani magad még azután is, hogy Isten sokat bíz rád.

Meg kell tanulnunk hatalom alatt élni és a kapott hatalmat gyakorolni.

          :2smitten:           :169:            :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #13 Dátum: 2010 Október 23, 08:25:23 »

 Ószövetségi példák a lázadásra (folyt.)

    2.  KÁM LÁZADÁSA – 1Móz 9:20-27;

  Az átruházott tekintély kudarca próbára teszi az engedelmességet.

  Noé legyőzetett, de Noé igazságossága miatt Isten megmentette családját. Noé egész családja feje volt és hatalma alá helyezte az Úr abban az időben a világot is.
  Noé egy napon lerészegedett, Kám meglátta mezítelenségét és elmondta a hírt két bátyjának. Nem vette észre a hatalom nagyszerűségét.

  Az apa az Isten által rendelt hatalom a családban, de a test szívesen talál hibát a hatalomban, mert így lerázhat minden korlátot!
   Amikor Kám meglátta apja illetlen viselkedését, a legcsekélyebb szégyenkezés vagy szomorúság sem volt benn, nem próbálta meg elfedezni apja vétkét = lázadó szelleme volt!!
Mikor elmondta amit látott, átadta magát a gyalázkodás bűnének.

   Vele szemben Jáfet és Sém betakarták apjukat, nem is látva meztelenségét!

  Noé bukása próba lett Sém, Kám és Jáfet, és Kánaán számára.
  Lelepleződött, ki engedelmes és ki lázadó!    

  Miután Noé kijózanodott, azt prófétálta, hogy Kám leszármazottai átkozottak lesznek, és szolgává válnak testvéreik között.

 Kám első a Bibliában, aki szolga lett.

  Háromszor van kijelentve az ítélet, hogy Kánaán szolga lesz = az, aki nem rendeli magát alá hatalomnak, szolgálnia kell annak, aki engedelmeskedik annak.    

  Sém áldott volt. Urunk Jézus is Sémtől származott.

 Jáfet arra volt hivatva, hogy Krisztust prédikálja, és ezért azok a nemzetek, akik ma az evangéliumot terjesztik, az ő leszármazottaihoz tartoznak.

  Kám volt az első átkozott az özönvíz után.
Mivel nem ismerte el a hatalmat, hatalom alá került a következő nemzedékekre.

  Mindenkinek, aki az Urat kívánja szolgálni, szüksége van arra, hogy találkozzon hatalommal. Senki nem szolgálhat a törvénytelenség szellemében.

     :2smitten:     :169:      :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee: Szellemi hatalom
« Válasz #14 Dátum: 2010 Október 24, 09:05:21 »

  3. NÁDÁB ÉS ABIHU IDEGEN TŰZZEL ÁLDOZOTT – 3Móz 10:1-2;

   Papokként szolgáltak, de nem azért, mert személyesen alkalmasak voltak erre, hanem mert ahhoz a családhoz tartoztak, amelyet Isten kiválasztott. Isten Áront tette pappá és a kenet olaját az ő fejére öntötték. A szolgálat minden területén Áron volt a vezető; fiai csak segítők voltak, Áronnak engedelmeskedve szolgáltak az oltár mellett.
 Isten soha nem akarta megengedni, hogy Áron fiai önállóan szolgáljanak; Áron hatalma alá helyezte őket. Ha Áron nem mozdult, fiainak sem volt szabad mozdulni. Minden dolog Áronnal kezdődött, nem a fiaival.
  Ha megkíséreltek volna magukban áldozatot bemutatni, az idegen tűz lett volna, ezt tették Nádáb és Abihu, Áron fiai.

  Az idegen tűz = megbízás nélkül, a hatalom iránti engedelmesség nélküli szolgálat.

  Nádáb és Abihu csak arra gondoltak, vajon képesek-e megtenni ők is ugyanazt. Nem értették meg, ki képviseli Isten hatalmát.

       :2smitten:             :169:               :2smitten: