Szerző Téma: Ige  (Megtekintve 16756 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #150 Dátum: 2021 Január 30, 06:10:52 »
Lukács ev. 15:4

"Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszettért, amíg meg nem találja?"

Minden élet számít.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #151 Dátum: 2021 Január 30, 06:43:16 »
II. Királyok k. 2:9
"Illés ezt mondta Elizeusnak:
- Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled.
Elizeus így felelt:
- Jusson nekem a benned működő Lélekből kétszeres rész!"

Máté ev. 25:4  (a tíz szűz példázata)
"az okosok a lámpásukkal együtt (több) olajat is vittek korsóikban."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #152 Dátum: 2021 Február 15, 07:23:23 »
Zsidókhoz írt lev. 10:24, 12:15

"Ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett. ."
"Vigyázván arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, felnövekedvén, megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőződjenek."

Vigyázzunk egymásra!

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #153 Dátum: 2021 Február 27, 20:04:15 »
Ami nincsen korlátozva:

"A Lélek gyümölcse
szeretet, öröm, békesség,
hosszútűrés, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, mértékletesség (önuralom).
Az ilyenek ellen nincs törvény."

(Galata 5:22-23)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #154 Dátum: 2021 Március 03, 06:55:27 »
Imádság üldöztetés idején:

"... Most pedig, Urunk, lásd meg fenyegetéseiket, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék Igédet; Te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által. -
Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten Igéjét. A hívők összessége pedig szívében és lelkében egy volt... "

(Apostolok cselekedetei 4:29-32a)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #155 Dátum: 2021 Március 14, 05:35:00 »
II. Sámuel 24. részből:

"Így szólt az Úr igéje Gád prófétához, Dávid látnokához:
- Menj, és mondd meg Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Három lehetőséget adok neked; válassz ki közülük egyet, és Én azt teszem veled.
(...)
Dávid ezt felelte Gádnak:
- Igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az Ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem!"

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #156 Dátum: 2021 Március 17, 06:55:40 »
I. Mózes 41:38-44

"A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad.
Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek! És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyolcsruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába. Majd körülhordoztatta második kocsiján, és így kiáltottak előtte:
- Térdre!
Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. És ezt mondta a fáraó Józsefnek: Én vagyok a fáraó, de nélküled még a kezét vagy lábát sem mozdíthatja senki egész Egyiptomban!"

Apostolok cselekedetei 2. rész. (részletek)

"A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten határozott döntése és terve szerint adatott oda, ti a törvényszegők keze által felszegeztétek és megöltétek.
Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk.
Tudja meg tehát (mindenki) teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette Őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.
Térjetek meg...! "

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #157 Dátum: 2021 Március 19, 06:21:40 »
Jób könyve 39:37-38, 42:5-6. (Károli ford.)

"Íme, én parányi vagyok, mit feleljek Neked? Kezemet a számra teszem. Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé!“
"Az én fülemnek hallásával hallottam Felőled, most pedig szememmel látlak Téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom a porban és hamuban!"

János evangéliuma 16:23a

"És azon a napon nem kérdeztek majd Engem semmiről."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #158 Dátum: 2021 Március 25, 06:26:11 »
Ézsaiás 8:11-14a  (egysz. ford. nyomán)

"Az Úr (...) figyelmeztetett: ne járjak ennek a népnek az útján. Ezt mondta:
Vigyázz, ti ne tartsátok összeesküvésnek, amit e nép annak tart, s ne kövessétek őket! Ne féljetek attól, amitől ők félnek, s ne rémüljetek meg, ha ők megrémülnek! Az Urat, a Seregek Urát tartsátok szentnek, Őt tiszteljétek és féljétek! Akkor számotokra Ő lesz a szent hely és a biztos menedék!"

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #159 Dátum: 2021 Április 05, 19:14:13 »
ÚJ ÉLET

"Eltemettettünk Ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk."

Róma 6:4

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #160 Dátum: 2021 Április 20, 06:10:17 »
"Jeruzsálem leányai, ne Engem sirassatok,
hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok..."

(Lukács ev. 23:28b)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #161 Dátum: 2021 Május 09, 06:38:33 »
János ev. 11:51b-52 (egysz. ford.)

"Ez a prófécia azt jelentette, hogy Jézusnak meg kell halnia a népért. De nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszéledt gyermekeit összegyűjtse, és eggyé tegye."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #162 Dátum: 2021 Május 11, 04:53:30 »
Márk evangéliuma 1:37

"Amikor Jézust megtalálták, ezt mondták neki:
- Mindenki Téged keres."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #163 Dátum: 2021 Május 16, 05:57:18 »
"Erről ismerhetők meg az Isten gyerekei és az ördög gyerekei:
aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől,
és az sem, aki nem szereti a testvérét."

"Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket."

János apostol I. levele, 3:10, 14a

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Ige
« Válasz #164 Dátum: 2021 Május 30, 18:49:40 »
126. Zsoltár

Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait,
olyanok voltunk, mint az álmodók.
Akkor megtelt a szánk nevetéssel,
nyelvünk pedig vigadozással.
Akkor így szóltak a pogányok:
Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!
Hatalmasan cselekedett velünk az Úr,
azért örvendezünk.

Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat,
mint patakokat a déli földön!

Akik könnyhullatással vetnek,
vigadozással aratnak majd.
Aki vetőmagját sírva emelve megy tova,
vigadozással jő elő, kévéit emelve.