Egyéb > Dicsőítsük Istent!

Pünkösd

<< < (2/12) > >>

ki:
Angyalka!         :029:

De jó, hogy itt is találkozunk !
Rögtön megismertelek a Lélek gyümölcseiről!
Nézd meg KI vagyok!?!      :integet:

Az Úr Jézus áldjon meg titeket!


Egy rövid kis pünkösdi verset megosztok veletek én is.

Siklós József : Pünkösd

Sebesen zúg a szél.Égből leszáll a tűz.
Sok nyelven Istent mind együtt imádja.
A Megfeszített: Úr, és hozzá tér a nép.
Beérik a Szentlélek aratása.

ircsi:
Szerző: Hargitai Blanka


A Vigasztaló

Csak Jézus az, ki megvigasztal.
Mindent Ő teremtett, és igazi jó barát.
Ő vezet Téged, s keze el nem hagy.
Nagyon szeret, meghalt a keresztfán.

Isten, Uralkodó Atya. Hatalmas,
Uralkodik minden felett.
Mégis szeret, megmenteni akart
Midőn od\'adta a Fiát Éretted.

Szentlélek, az ki mindig Veled van.
Ki mindig kész, s megvigasztal.
Ő az, ki sír Veled, ha szomorú vagy.
Meggyógyít, bátorít, s mindig Benned marad.

Jöjj Szentlélek, mennyekből...

maria:
Honnan ered a pünkösd szavunk? http://kulturport.hu/tart/cikk/f/0/46811/1/kultura/A_husvet_utani_50_napon_Maria_es_az_apostolok_egyutt_unnepeltek

A húsvét utáni 50. napon Mária és az apostolok együtt ünnepeltek...

Pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapra és hétfőre esik. Az Apostolok Cselekedeteiből ismert, hogy a húsvét utáni 50. napon az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek. Hirtelen heves szélvész támadt, lángnyelvek jelentek meg az égen, melyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre, és az apostolok beteltek Szentlélekkel. Az apostolok ezt követően „elkezdtek szólani különféle nyelveken, amint a Szentlélek adta nekik szólani."

Az apostolok az ige hirdetőivé váltak, az emberek e szent összegyűjtését, gyülekezetét nevezzük egyháznak, pünkösd pedig az egyház születésnapja.

Maga a szó a görög pentekoszté hémera (’ötvenedik nap’) kifejezés első eleméből származik, utalva arra, hogy pünkösd húsvéttól ötven napnyira esik.

A magyar szó forrása egyaránt lehet a középfelnémet pingeste, az északi olasz pentkost vagy a szlovén binkosti. A korábbi magyar forma a pinkest lehetett, ez alakulhatott át később pünköstté.

Árvai Emil:
Bácsi Sándor:
MIKOR A LÉLEK ZÚGÓ SZELE ZENDÜLT

...Akkor reájuk leszálltak a lángok...
...És szólni kezdtek, mámoros örömmel;
Szavukban zengtek távoli világok
Eljövő korok, fénylő győzelemmel.

Mert szívükből már kiégtek a múltak
Megkötöző terhei, szenvedések,
Egykori gondok ósdivá avultak.
Kicsíráztak a jövendő remények.

És a zendülő Lélek erejétől
Összegyűlt népek - mennyi faj, nyelv, érdek
szabdalta nép! - meghökkent e beszédtől

Mert idegen volt, s mégis minden népből
Valók értették a szóló Igéket:
Az Isten szólt elhívó kegyelméből.

Árvai Emil:
Bácsi Sándor:
TÉGY BENNÜNK RENDET ISTEN SZELLEME!

Fellázadtak a megcsúfolt Igék.
A hitelét vesztett hamis fogalmak
Zűrzavarában eltévedt az ember;
Elveszti önmagát; társa kezét
- Kivel összefoghatna - nem találja.

Rémképeket fest rőt egére álma.
Rettenet nyűgözi. Vad lárma hangos
Dübörgésén áthallik vacogása.
És amit védelméül alkotott, már
Fenyegetően dől reá a bálvány.

Mert álistent állít Isten helyébe:
A pénz, tudás, a fegyverek hatalma,
Álnokság, ármány, érzékek vezérlik.
Bűnének botor rabszolgája lesz, majd
Önkézzel ásott sír felé botorkál.

Áradj ki Lélek! Isten Szelleme
Tégy rendet bennünk! Ragadd neg szívünket,
Töltsd tűzzel el! És hogy egymást megértsük
Formálj eggyé minket a szeretetben!
Világformáló Erőddel segíts!

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése