Egyéb > Dicsőítsük Istent!

Pünkösd

<< < (11/12) > >>

bacsipista:
A Szent Szellem leszáll
Prazsák László

http://www.youtube.com/watch?v=lNQtS3TQFqw#

Nem tettem a keresztény zenék közé, mert ennek a dalnak üzenete van számunkra. Valóban, a Szent Szellem megláttatja velünk Jézust. De nem csak őt, hanem saját magunkat is, mint bűnös embert. azt az emebert akinek bűbocsánatra és kegyelemre van szüksége.
Aki nem tud leborulni és kegyelemért esdekelni annak nincs esélye a kegyelemre. Az itélete örök és megváltoztathatatlan.
Éppen ezért  boruljunk le Isten előtt,  ő meglátja nyitott őszinte szívünket és kegyelmésben részesit.


"De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja."

Jak 4:6.

Árvai Emil:
Venyercsán László:  PÜNKÖSD

Eddig egy rossz szót el nem fedeztem,
most szótlanul viszem a keresztem.
Eddig lesújtott bármi gyötrelem,
most golyó is megölhet védtelen.

Eddig vad gőgben lázadva égtem,
most fejem lehajtva állok térden.
Eddig galád bíróként ítéltem,
most igaz fonttal magamat mérem.

Eddig mindent magamnak akartam,
most amim csak volt, másoknak adtam.
Eddig hiún vágytam rangra, névre,
most boldogan állok csendben félre.

Eddig magam bolyongtam úttalan,
most mindennek célja, iránya van.
Eddig öldökölt sötét félelem,
most a kudarc is fényes győzelem.

Eddig szóval falakat emeltem,
most minden rosszat a tűzre vetettem.
Eddig magányos tömlöc volt életem,
most kitágult világom végtelen.

(forrás: Evangéliumi Hírnök)

Árvai Emil:
"Pünkösd nem a nosztalgiáról szól. Nem valamiről, ami volt, hanem valamiről, ami elkezdődött."

Bella Péter (internetről, megvanirva hu)

Árvai Emil:
Apostolok cselekedetei 1-2. rész
részletek

"Amikor együtt volt a tanítványokkal Jézus, megparancsolta nekik:
- Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem..."
"Ők valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban..."
"Amikor pedig eljött a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen..."


Nem egyedül, és nem segítség nélkül!

Árvai Emil:
Paraklétosz

"Eljön majd a Paraklétosz, akit én küldök az Atyától" (Jn 15,26). Ezekkel a szavakkal ígéri meg Jézus a tanítványoknak a Szentlelket, a végső ajándékot, az ajándékok ajándékát. Erről egy különleges, titokzatos kifejezéssel beszél: Paraklétosz. Fogadjuk be ma ezt a szót, melyet nem könnyű lefordítani, mert több jelentést foglal magában. A Paraklétosz lényegében két dolgot jelent: vigasztaló és ügyvéd.

A történeti Jézus korában az ügyvéd nem úgy látta el feladatát, mint manapság: nem a vádlott helyett beszélt, hanem általában mellette állt, és a fülébe súgta, milyen érvekkel védekezzen. Így tesz a Paraklétosz, "az igazság Lelke" (Jn 15,26) is. Ő nem foglalja el a helyünket, hanem gondolatok és érzések inspirálásával megvéd bennünket a gonosz hazugságaitól."

(Ferenc pápa - internetről)

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése