Szerző Téma: Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.  (Megtekintve 175993 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1665 Dátum: 2020 Október 31, 20:48:52 »
Mózes I. könyve 1. rész

  1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
  2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  4. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

Áldott Testvérek. GYakori azt gondolni, hogy valamikor megszülettünk erre a világra, és a vég (akár a kivánatos-akár a tragikus) felé haladunk...
Időközben elsikkadnak a lényegi dolgok, és ezért válik az ember gondterhelté,mert a holnapra-a jövőre gondol-miközben észre sem veszi, mennyire közel lehet a végzet.
Mózes ezt mondja:
Zsolt.90, 12. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
  13. Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.
  14. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.

Azt mondja: "  14. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel..."

Most nézzük ujra a "Kezdetet": 

Mózes I. könyve 1. rész

  1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
  2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

Van tehát a sötétség... azaz az Isten nélküli lét, ami a tudatlanság, ami az élet nélküli állapot jelzője egyben. Mi volt velünk a születésünk előtt? Voltunk-e egyáltalán? Mi lesz velünk a testi halál után?
kérdések-kérdések-kérdések... és nem sokan gondolkodnak azon, hogy ezt a "tudat és ismeret nélküli" állapotot-naponként ujra és ujra megéljük...( de meddig lehetne abból tanulni???)
Mert bizony arra adatott-hogy megélve ezt az állapotot-levonhassuk a megfelelő konzekvenciákat.
Lássuk a Héberek-egyik reggeli imáját:

Mode ani.

Mode áni lefánechá Melech cháj vekájám sehechezártá bi nismáti bechemlá rábá emunátechá.

Köszönöm neked, örökké élő Király, hogy
irgalmadban visszaadtad lelkemet:  nagy a Te hűséged.

Talán ez az egyik olyan Ima, ami által megérthetjük-hogy az hogy reggel felébredünk-egyáltalán nem törvényszerű... De eddig felébredtünk az Isten kegyelméből. Amikor tehát az ember az adott napon a napba bámul-
gondol-e vajon arra hogy mi volt ez előtt? Hol volt-mi történt-történhetett volna vele, ameddig nem tudott magáról? Mert az éj-az igazán éj...
A Napszakok köszöntése is árulkodó lehet ebben a tekintetben.
Van például az Erev Tov-ami azt teszi: Jó estét. Ez önmagában csak annyi-amennyinek tűnik. Egy napszak köszöntési formája. Igy köszönünk amikor az esti órákban találkozunk, és ez lehet bárhol, és szólhat bár miről...
De itt a Lájláh Tov, ami pedig azt jelenti: Jó éjszakát. Ez már egészen más... Ez a búcsú szava. Ráadásul úgy búcsú, hogy semmi sem garantálja-hogy találkozunk-e még egyszer.
Az Éj, az a napszak, amikor az ember-álomba merül. Megszűnik számára a tudatos lét... Elalvás előtt még átgondolja: Holnap ezt-vagy azt fogom tenni... De lesz holnap? Vajon erre gondol-e valaki? Van garancia arra hogy lesz reggel? vagy ha lesz is: ( hogy egy klasszikust idézzek)
 ...és ha lesz is-Leszek-e én? Készülünk arra a bizonyos feltámadásra, és ezerszer meg ezerszer próbáljuk elképzelni: mi lesz az Itélőszék előtt?

2Kor 5,10   
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

De arra nem igazán gondolunk, hogy az is lehet, hogy a következő álomba merülés (elalvás) után-már pontosan az itéletre ébredünk?!
A B'resit könyve-pontosan ezzel kapcsolatban tanit és magyaráz.

I.Mózes 1, 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

Mi volt a sötétségben? Nem tudjuk! De Isten tudja-mert: " és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett."

Vizek... A Tenger, mely egyszerre jelenti a népeket de első sorban a titkokat a rejtélyeket. És ebben az aspektusban: Mi volt a sötétségben: Nem tudjuk-de Isten tudja, és Világosságra hozza!
Erről beszél -Jézus is:

Lk 8,17   
Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne.

Mert sötétséggel kezdődik minden. Sötétség volt számunkra a megszületésünk előtt, de a testi életünk is a sötétségben történt-egészen a megtérésünkig. Sötétség az a tudat nélküli időszak, amikor
nem vagyunk tisztában annak következményeivel, amit teszünk-tettünk... Most szinte hallom azt a felszólalást: Óóó... bocsi. Nem tudtam... Nem is gondoltam... ugye mennyire gyakori felsóhajtások ezek még a hivők esetében is?
Mert sok esetben nem úgy készülünk az éjszakára-mint az életünk lehetséges fináléjára... "Nem gondoltam vagy nem tudtam hogy ezt vagy azt még ma meg kellett volna tennem"... "nem hittem hogy nem lesz rá több lehetőségem"...
És ugyan ez a Jó Testvéri és felebaráti szeretettel kapcsolatban is: "Tegnap nem gondoltam hogy-őt nem látom többé"... "mert ha tudtam volna hogy nem lesz többé"...

részlet egy Imából:
" ... Bocsásd meg nekünk hogy megtettünk oly dolgokat, amiket nem lett volna szabad-és bocsásd meg hogy nem tettük meg azokat, amiket meg kellett volna tennünk!"

Ezek lehetnek egy éra, a bűnbánati vallomásának szavai épp úgy, mint egyetlen ember-egyetlen napjának summája is...

Nem egyébről beszélek Testvérek-mint arról, hogy eddig ugye minden nap megéltük, hogy az éjszaka lefeküdtünk "aludni" anélkül, hogy biztosak lehettünk abban: Lesz-e ébredés?
Hogyan készültünk erre az "Alvásra"? Gondoltunk arra, hogy mi van ha az Itéletre ébredünk?
Egész pályafutásunk alatt a messzi-távoli jövőt fürkésszük, észre sem véve-hogy lehet hogy itt van egy karnyújtásnyira.

Konklúzióként: Éljünk úgy ma-hogy holnap ne kelljen bánni a tegnapot!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1666 Dátum: 2020 November 14, 20:56:44 »
Gal.5,22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
  23. Az ilyenek ellen nincs törvény.
  24. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
  25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
  26. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

Áldott Testvérek. Az imént olvasott "Jó cselekedetek"-mint Jó gyümölcsök-valójában azok a gyümölcsök, melyeket itt, ezen a földön cselekszünk-de "odaát" aratjuk le.
A Gyümölcs fogalmát-maga az Örökkévaló definiálja számunkra a B'resit könyvében.

I.Mózes 1,11. Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
  12. Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

Tehát önmagában hordozza a magját... Ez alatt érthető-hogy az is gyümölcsözővé válhat,aki tápálkozik ebből-de azt is érthetjük ez alatt, hogy itt vetjük a magot-"odaát " aratunk (azaz odaát kapunk érte jutalmat.)
Mindkét állitás igaz! Hiszen Pál is mondja:

 Gal.6,7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
  8. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
  9. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.
  10. Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.

Hogy ne kerülgessem  a főbb mondanivalómat tovább-mint macska azt a bizonyos : Forró kását... kezdem.
A Héber gondolkodás szerint, a Jó cselekedeteknek-két iránya van, hiszen két különböző motivumból adódnak.
Az első: Önfeláldozás-mig a másik: haszon lesés.

Az Önfeláldozó ember-Ábrahám nyomdokán halad, hisz amit Ő felmutatott, az volt maga az önfeláldozás iskolapéldája.

I.Mózes 18,17.    
És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok?
18.    
Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
19.    
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle.
20.    
Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett:
21.    
Alámegyek azért és meglátom, vajjon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom.
22.    
És elfordulának onnan a férfiak, és menének Sodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.
23.    
És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonoszszal egybe?
24.    
Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-é, és nem kedvezel-é a helynek az ötven igazért, a kik abban vannak?
25.    
Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonoszszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot?
26.    
És monda az Úr: Ha találok Sodomában a városon belől ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért.
27.    
És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok.
28.    
Ha az ötven igaznak talán öt híja lesz, elveszted-é az öt miatt az egész várost? És monda: Nem vesztem el, ha találok ott negyvenötöt.
29.    
És ismét szóla hozzá és monda: Hátha találtatnak ott negyvenen? És monda Ő: Nem teszem meg a negyvenért.
30.    
Mégis monda: Kérlek, ne haragudjék meg az én Uram ha szólok: Hátha találtatnak ott harminczan? És Ő felele: Nem teszem meg, ha találok ott harminczat.
31.    
És ő monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak: Hátha találtatnak ott húszan? Felele: Nem vesztem el a húszért.
32.    
És monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen? És Ő monda: Nem vesztem el a tízért.
33.    
És elméne az Úr, minekutánna elvégezte Ábrahámmal való beszélgetését; Ábrahám pedig megtére az ő helyére.

Gondoljuk csak meg Testvérek-alkudozni az Örökkévalóval-másokért... De elhangzik itt egy mondat-Ábrahámtól, ami csekélynek tűnik, ám valójában hatalmas dolog volt:

I.Mózes 18,27.    
És felele Ábrahám, és monda: Immár merészkedtem szólani az én Uramnak, noha én por és hamu vagyok.

Por és hamu... Gondolhatnánk hogy ez pusztán az alázat meg nyilvánulása-de ez akkor nem stimmelne, hisz mi sem mondjuk azt alázatból hogy mondjuk:..." por és villamos" vagyok...
A Por az oké-hisz a paráznaság vádjával illetett asszonnyal is port itattak,pláne meg: porból lettünk és ujra porrá leszünk. De a hamu? Miért hamu?
Akárhogy is, De a később adatott törvényben megjelenik a hamu-és azzal együtt más is.

Mózes IV. könyve 19. rész

1.    
Szóla azután az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
2.    
Ez a törvény rendelése, a melyet parancsolt az Úr, mondván: Szólj Izráel fiainak, hogy hozzanak hozzád egy veres tehenet, épet, a melyben ne legyen hiba, a melynek nyakán iga nem volt.
3.    
És adjátok azt Eleázárnak, a papnak, és ő vitesse ki azt a táboron kivül, és öljék meg azt ő előtte.
4.    
És vegyen Eleázár, a pap annak véréből az ő újjával, és hintsen a gyülekezet sátorának eleje felé annak véréből hétszer.
5.    
Azután égessék meg azt a tehenet az ő szemei előtt; annak bőrét, húsát, és vérét a ganéjával együtt égessék meg.
6.    
Akkor vegyen a pap czédrusfát, izsópot és karmazsint, és vesse a tehénnek égő részei közé.
7.    
És mossa meg a pap az ő ruháit, az ő testét is mossa le vízzel, és azután menjen be a táborba, és tisztátalan legyen a pap estvéig.
8.    
Az is, a ki megégeti azt, mossa meg az ő ruháit vízzel, és az ő testét is mossa le vízzel, és tisztátalan legyen estvéig.
9.    
Valamely tiszta ember pedig szedje fel annak a tehénnek hamvát, és helyezze el azt a táboron kivűl tiszta helyre, hogy legyen az Izráel fiai gyülekezetének szolgálatára a tisztulásnak vizéhez; bűnért való áldozat ez.
10.    
És az, a ki felszedi a tehénnek hamvát, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig; és legyen ez Izráel fiainak és a köztök tartózkodó jövevénynek örök rendelésül.
11.    
A ki illeti akármely embernek a holttestét, és tisztátalanná lesz hét napig:
12.    
Az olyan tisztítsa meg magát azzal a vízzel harmadnapon és hetednapon, és tiszta lesz; ha pedig nem tisztítja meg magát harmadnapon és hetednapon, akkor nem lesz tiszta.
13.    
Valaki holtat illet, bármely embert a ki megholt, és meg nem tisztítja magát, az megfertézteti az Úrnak hajlékát; és irtassék ki az a lélek Izráelből mivelhogy tisztulásnak vize nem hintetett ő reá, tisztátalan lesz; még rajta van az ő tisztátalansága.
14.    
Ez legyen a törvény, mikor valaki sátorban hal meg. Mindaz, a ki bemegy a sátorba, és mindaz, a ki ott van a sátorban, tisztátalan legyen hét napig.
15.    
Minden nyitott edény is, a melyen nincs lezárható fedél, tisztátalan.
16.    
És mindaz, a ki illet a mezőn fegyverrel megöletettet, vagy megholtat, vagy emberi csontot, vagy sírt, tisztátalan legyen hét napig.
17.    
És vegyenek a tisztátalanért a bűnért való megégetett áldozatnak hamvából, és töltsenek arra élő vizet edénybe.
18.    
Valamely tiszta ember pedig vegyen izsópot, és mártsa azt vízbe, és hintse meg a sátort és minden edényt, és minden embert, a kik ott lesznek; és azt is, a ki a csontot, vagy a megöltet, vagy a megholtat, vagy a koporsót illette.
19.    
Hintse pedig meg a tiszta a tisztátalant harmadnapon és hetednapon, és tisztítsa meg őt hetednapon; azután mossa meg az ő ruháit, mossa le magát is vízzel, és tiszta lesz estve.
20.    
Ha pedig valaki tisztátalanná lesz, és nem tisztítja meg magát, az a lélek irtassék ki a község közűl; mivelhogy az Úrnak szenthelyét megfertéztette, a tisztulásnak vize nem hintetett ő reá, tisztátalan az.
21.    
Ez legyen ő nálok örök rendelésül: mind az, a ki hinti a tisztulásnak vizét, mossa meg az ő ruháit; mind az, a ki illeti a tisztulásnak vizét, tisztátalan legyen estvéig.
22.    
És valamit illet a tisztátalan, tisztátalan legyen az; és az a lélek is, a ki illeti azt, tisztátalan legyen estvéig.

Tehát a veres tehén hamva-ami arra adatott az Istentől-hogy a tisztátalanságból-megtisztitsa a tisztátalant, aki azonban elkésziti,ill.: az aki a tisztitást végzi-mindeközben tisztátalanná válik!
Azaz: A közbenjáró-az Önfeláldozás iskolapéldáját mutatatja be, mint-Ábrahám, aki mindenki mást-önmagánál többre-fontosabbnak tartott.
Ugyan ezt az Önfeláldozást mutatta be-Jézus, a testben történő megjelenésekor, amikor miértünk áldozta és áldoztatta fel önmagát.
és Ő erről természetesen tanitott is. Pl.:

Mk.12,41.    
És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vet vala abba.
42.    
És egy szegény özvegy asszony is odajövén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vete bele.
43.    
Akkor előszólítván tanítványait, monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegy asszony többet vetett, hogynem mind a többi, a kik a perselybe vetettek vala.
44.    
Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetének; ez pedig az ő szegénységéből, a mije csak volt, mind beveté, az ő egész vagyonát.

Tehát a mai anyag summázata: A jó cselekedetek-két okból adódhatnak: Az egyik helyes, és Isten által dicséretes-mig a másik elitélendő.
Az első: Önfeláldozásból indul, mert aki cselekszi-önmagánál többre és nagyobbra tart mindenki mást-pont úgy mint Ábrahám.
a másik: Önmagáért tesz másokkal jót, hogy kitűnjön, hogy dicsérjék hogy ez által is magát hirdethesse...
A Papok nem önmagukat szolgálják, mint ahogy a gyümölcsfa sem önmaga fogyasztja a gyümölcsét...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1667 Dátum: 2020 November 15, 15:07:48 »
Kedves Shomer!

Idézet
Gondoljuk csak meg Testvérek-alkudozni az Örökkévalóval-másokért...

Hasonló lelkületet látok vélni Sámuelnél is.

Akkor ezt mondta Sámuel a népnek: Ne féljetek! Ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de azért ne térjetek el az ÚRtól, hanem szolgáljatok az ÚRnak teljes szívből! 21. Ne térjetek el, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. 22. Hiszen nem veti el az ÚR a saját népét az ő nagy nevéért, mert tetszett az ÚRnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket. 23. Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az ÚR ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. 24. Csak féljétek az URat, és szolgáljátok őt híven, teljes szívből, mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket vitt véghez rajtatok!
1Sám 12,20-24

Semmi kárhoztatás, hanem az irgalmasság és a  közbenjárás lelkülete…
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1668 Dátum: 2020 November 16, 11:36:42 »
Még had említsem meg Mózest is, aki szintén alkudozott Istennel az aranbyborjú esete után:

Ha valóban megnyertem jóindulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jóindulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped! 14. Az ÚR így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? 15. Mózes azt mondta: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket! 16. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jóindulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. 17. Az ÚR így szólt Mózeshez: Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jóindulatomat, és név szerint ismerlek.
2Móz 33,13-17

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4112
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1669 Dátum: 2020 November 17, 15:29:47 »
 :2smitten:

Igen, Elisabeth, Mózes szóba is került az esti alkalmon, mint messiási előkép!  :317:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1670 Dátum: 2020 December 04, 10:10:04 »
 :afro: :317:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1671 Dátum: 2021 Január 16, 21:04:42 »
II.Mózes 6, 6. Annakokáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjoktól és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.
  7. És népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól.
  8. És béviszlek titeket a földre, a mely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én az Úr...

Áldott Testvérek. Ezen Igeszakasszal-minden évben foglalkozunk a Peszach ünnepén-most azonban lássuk egy picit bővebben,hogy mit is jelentenek ezek a sorok...
Ezen Igeszakasz-négy igéretet tartalmaz, mely egyben jelenti a megszentelődésünk utját is. Lássuk tehát:

Megszabaditalak; Megmentlek;Népemmé fogadlak; Bevezetlek az Igéret földjére.
Ezen Igéretek által tehát az Örökkévaló-egyszer s mind: Elválaszt, meg szentel bennünket a maga számára. A rabszolgaságból való szabaditás-mely felől sokan úgy vélekednek hogy csupán a rabszolgatartó hatalmának megtörését jelenti-
Természetesen több. Hiszen ha megfigyeljük a Tóra bizonyságát-láthatóvá válik, hogy a rabszolgatartó megfegyelmezésével egyidejűleg-már a választott népet is elkezdte formálni az Örökkévaló.
Gyakori kérdés, hogy ha az Örökkévaló ki akarta szabaditani a népét-Eggyiptomból, akkor miért keményitette meg a Faraó szivét? Nos a válasz:
Azért, hogy mig egyfelől: A Faraó hatalmát és önteltségét megtöri-elkezdődik a nép között is a szétválasztás, hiszen ezzel egyidejűleg a népét is tanitani kezdi. Mondhatnánk erre: Ez egy hatalmi harc valójában, amiben az Örökkévaló a
mindenek felettvalóságát, és mindenek felett való hatalmát mutatja meg. Ezt egyszerűen a következőképpen irja a bölcs:

Péld 21,30   
Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.

Tehát ez lenne a (talán) a leg fontosabb, amit minden Hivőnek meg kell (-ene) értenie. De ahogy a Faraó nem értette meg a tant-úgy az Úr népének egy része sem, mert bár nem beszélünk azokról akik nem kezdtem el engedelmeskedni az Isten Parancsolatainak...(Széder esti szidra)
Ugyanakkor beszélünk azokról az eredetileg NEM Izraelitákról-akik az Istennek való engedelmük által oltattak be a szelid olajfába. (II.Mózes 12,37-38.)
Tehát az Isten felszabaditása, célozza egyszter a rabszolgatartót-de a választottakat is, éspedig a tanitás megértése által.
Gondoljuk csak el Testvérek: Hányszor de hányszor halljuk Testvérektől: Az Ó emberi természetem vagy "szokásaim" kényszeritettek erre-vagy-arra... Ez nem rabság?

Megmentés: A Tóra leirja a Faraó bosszú vágyát Izráél népe iránt, hogy miként üldözte az Úr választottait, és miként veszett ő és harcosai a hullámsirba... de elgondolkodtunk már azon, amit egy tanitásban Anti Testvérünk-kérdésben megfogalmazott: Mi az amire nincs vagy nem lehet erőnk a Jézusban???
Amikor a kisértésekben úgy határozunk hogy ellen állunk-Vajjon a mi erőnk teszi lehetővé? Amikor a próbákban megállunk-az rajtunk múlt csupán? Miért van az, hogy az ember mindenről amiben sikeres-magának tulajdonitja a jó kimenetlt-mig abban amiben elbukik-mást okol?!

Fil 4,13   
Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.

Az én erőm-az Ő ereje... a Szabaditó hatalma... Sőt... ahogy erról Pál ir:

II.Kor.12,9.    
És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
10.    
Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.

Amikor tehát a Szent és Igaz dolgokban-küzdünk-az Isten adja meg a kimenetelt a számunkra. ez valójában a megmentés. belemegyek egy egyenlőtlen harcba, És Isten végbe viszi a csodát, és az esélytelent megsegiti.
Erről (is) mondta Anna:

Sámuel I. könyve 2. rész

1.    
És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban,
Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban.
Az én szám felnyílt ellenségeim ellen,
Mert szabadításodnak örvendezek én!
2.    
Senki sincs olyan szent, mint az Úr,
Sőt rajtad kivül senki sincs.
Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk.
3.    
Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen;
Szátokból ne jőjjön kérkedő szó,
Mert mindentudó Isten az Úr,
És a cselekedeteket ő ítéli meg.
4.    
Az erős kézíjjasokat megrontja,
És a roskadozókat erővel övedzi fel,
5.    
A megelégedettek bérért szegődnek el,
Éhezők pedig nem lesznek;
S míg a magtalan hét gyermeket szül,
A sok gyermekű megfogyatkozik.
6.    
Az Úr öl és elevenít,
Sírba visz és visszahoz.
7.    
Az Úr szegénynyé tesz és gazdagít,
Megaláz s fel is magasztal;
8.    
Felemeli a porból a szegényt,
És a sárból kihozza a szűkölködőt,
Hogy ültesse hatalmasok mellé,
És a dicsőségnek székét adja nékik;
Mert az Úré a földnek oszlopai,
És azokra helyezé a föld kerekségét.
9.    
Híveinek lábait megoltalmazza,
De az istentelenek setétségben némulnak el,
Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert.
10.    
Az Úr, a kik vele versengenek, megrontja,
Mennydörög felettök az égben,
Az Úr megítéli a földnek határait,
Királyának pedig hatalmat ad,
És felemeli felkentjének szarvát!

Belegondoltunk már abba, hogy Anna énekével (megvallásával) Teljes összhangban van Mirjám éneke (megvallása)?

Luk.1,  39. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába;
  40. És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.
  41. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel;
  42. És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
  43. És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám?
  44. Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben.
  45. És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.
  46. Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,
  47. És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.
  48. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.
  49. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!
  50. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik.
  51. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat.
  52. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.
  53. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.
  54. Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.
  55. (A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké!

Tehát a megszabaditás az az erő-ami a kicsit a semmit, a megalázottat és alkalmatlant, az e világi valami és hatalmas fölé emeli... ahogy Pál is mondja:

I.Kor.1,25.    
Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
26.    
Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
27.    
Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
28.    
És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
29.    
Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.

Népévé fogadás.
Mindazok, akik "kijárják ezt az Iskolát" befogadásban részesülnek. Gyakorta hallhattátok tőlem azt a gondolatot a kezdeti "megvallások" esetében: Előre a medve bőrére? Nem lesz ez túl elhamarkodott kijelntés???  Amikor szerényen megvallják az út keresők: "Üdvözültem!" ???
Van a Szentirásban egy Király... Megvan a véleményem rőla de ezt inkább hagyjuk ezúttal... Egyetlen mondatáért őrzöm őt az emlékeimben. Azt mondta egy alkalommal-mikor egy erősebb fenyegette:

I.Kir.20,10.    
Akkor hozzá külde Benhadád, és monda: Úgy cselekedjenek velem az istenek és úgy segéljenek, hogy Samariának minden pora sem elég, hogy a velem való nép közül mindeniknek csak egy-egy marokkal is jusson!
11.    
És felele az Izráel királya, mondván: Mondjátok meg néki: Ne kérkedjék úgy, a ki fegyverbe öltözik, mint a ki már leveti a fegyvert!

A megtérés csupán felismerés és nem a cél elérése... csupán az első lépés egy hosszú úton. A célba érés a cél, nem az indulás...
Voltak a Tóra bizonysága szerint szép számmal... Akik nem csupán elindultak-de sokáig el is jutottak ezen az úton-mégis elvesztek... Nekik a materiális és átmeneti igéret földje volt a cél... nekünk az örök és változhatatlan. azok akik elvesztek, nem tudható hogy az ő esetük véglelges volt-e, a miénk
minthogy nekünk több adatott: Végleges lesz!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1672 Dátum: 2021 Január 23, 21:01:03 »
Ésaiás próféta könyve 58. rész

1.    
Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.
2.    
Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kivánják útaimat, mint oly nép, a mely igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kivánják.
3.    
Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.
4.    
Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban.
5.    
Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek, és olyan a nap, a melyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak?
6.    
Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7.    
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8.    
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9.    
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10.    
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11.    
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy...

Áldott Testvérek: A Kereszténységen belül-valamiért az az általános nézet, miszerint: A közösség szenteli meg az egyént... Gondolom ezért is vannak azon gondolatok-hogy ehhez vagy ahhoz a gyülekezethez kell tartozni-
különben a hivő nem juthat üdvösségre... és lettek nagy és monumentális gyülekezetek, ezek nagy része-önmagát szerényen: "kizárólagos üdvözitő gyülekezetnek" nevezi... E nézet miatt lettek szakadások a hivők
táborában, mert: "aki nem ide tartozik az ellenség"!!! és egyébb furcsa agymenés...
A gyülekezet-minthogy "befogadó" státuszt nyer sokak szerint... (mintha öntudata lenne) Meghatározza a tábora szokásait,öltözködését,hajviseletét... Tehát a gyülekezeti értékrend válik az oda tartozók-
mértékadó vezér vonalának... Bár egyenlőséget hirdetnek-koránt sincs egyenlőség, hisz van a vezetőség, akik mindent jobban tudnak, és velük ellenkezni ugye lázadás-megkérdőjelezni őket pedig had üzenet.
Az egyén-aki ezekhez csatlakozik pedig csak abban lel vigaszt-látva a deformitásokat, tévelygéseket, igaztalanságokat...Amiket természetesen jobb hijján szó nélkül kell hagynia, hogy
"Majd az Úr-meg igazitja őket-én pedig igy is-úgy is üdvre jutok, mert ez az igazi egyház..."
Ezzel szemben:
Azt látjuk, hogy a Szent tan-az individumot szólitja meg, egyes szám szám első személyben!

Mózes V. könyve 30. rész

1.    
És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened;
2.    
És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:
3.    
Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened.
4.    
Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged;
5.    
És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.
6.    
És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.
7.    
Mind ez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, a kik üldöztek téged.
8.    
Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked...

Ill.:

Mózes V. könyve 8. rész

1.    
Mind azt a parancsolatot, a melyet én e mai napon parancsolok néked, tartsátok meg és teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, a mely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak.
2.    
És emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?
3.    
És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.
4.    
A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott immár negyven esztendőtől fogva.
5.    
Gondold meg azért a te szívedben, hogy a miképen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened;
6.    
És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed.

Vagy amivel kezdtük is a mai Igei tanulmányunkat:

Ésaiás próféta könyve 58. rész

1.    
Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.
2.    
Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kivánják útaimat, mint oly nép, a mely igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kivánják.
3.    
Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.
4.    
Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban.
5.    
Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek, és olyan a nap, a melyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak?
6.    
Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7.    
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8.    
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9.    
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10.    
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11.    
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy...

( érdekesség: A 7-es vers-miszerint: 7.    
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?

eredetiben igy szól: (Héber-Magyar) 7. Nemde, hogy megszeged az éhezőnek kenyeredet és bujdosó szegényeket beviszel a házba; midőn meztelent látsz, betakarod és véredtől el nem húzódsz.

(Tehát a test... E miatt a szó miatt,gyakorta azt gondolják, hogy önmagára mutató szó-pedig nem erről van szó,hanem vérről,azaz Testvérről. Tehát a gondoskodásban ne magunk miatt fájjon a fej-hanem a másikért.)

Egyszóval azt látjuk, hogy ellentétében a tévhittel: Nem a közösség formálja-alakitja... Szenteli meg az egyént-hanem az egyének összessége határozza meg a közösség lelki állapotát!
Figyeljünk csak:

I.Kor.12,14.    
Mert a test sem egy tag, hanem sok.
15.    
Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?
16.    
És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?
17.    
Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás?
18.    
Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta.
19.    
Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test?
20.    
Így azonban sok tag van ugyan, de egy test.
21.    
Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.
22.    
Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek:
23.    
És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek;
24.    
A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván,
25.    
Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.
26.    
És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.

Tessék csak elgondolni: Éppen azért van annyi sérült,lesújtott,szenvedő... a mai hivek között, mert nem merik ezért vagy azért elmondani a szükségeiket a Testvéreik előtt-"nehogy a gyülekezetre-nyomást helyezzenek"
Ám ha és amennyiben, az egyének lelki állapota határozza meg a közösség állapotát-akkor a közösség egységesen támogatja az elesettet,együtt örül az örülővel-sir a siróval... Tehát akkor és csak is akkor :
Valóban életbe lép az egység.
Nem elég ha egy csoportban egy vagy két személy hivő... mindnek hivőnek kell lennie! Nem elég ha egy vagy két rész-engedelmes Istennek...az egész közösségnek ilyennek kell lennie, és akkor:

Ézsaiás 1,19.    
Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;
20.    
És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt!
21.    
Mint lett paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok!
22.    
Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve:
23.    
Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök.
24.    
Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! mert vígasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen!
25.    
És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat;
26.    
És adok néked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják te néked: ez igaz város, ez hív város.
27.    
Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által;
28.    
De elvesznek a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták...

Jelenések könyve 18. rész

1.    
És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
2.    
És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.
3.    
Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
4.    
És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
5.    
Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.
6.    
Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki...

talán emlékeztek hogy szoktam mondani:" A Jelenések könyvében a Próféciák nem új kijelentések, hanem a Tanach-i próféciák ismétlései... Nézzük az eredetit akkor hát:

Jeremiás próféta könyve 51. rész

1.    
Ezt mondja az Úr: Ímé, én pusztító szelet támasztok Babilon ellen és azok ellen, a kik az én ellenségem szívében lakoznak.
2.    
És szórókat küldök Babilon ellen, és felszórják őt, és földét kiüresítik, mert mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napján.
3.    
A kézívesre kézíves vonja fel íjját, és arra, a ki pánczéljába öltözik. Ne kedvezzetek ifjainak, öldössétek le egész seregét:
4.    
És essenek el megöletve a Káldeusok földén, és átverve az ő utczáin.
5.    
Mert nem hagyatott el Izráel és Júda az ő Istenétől, a Seregek Urától, noha az ő földök rakva vétekkel az Izráelnek Szentje ellen.
6.    
Fussatok ki Babilonból, és kiki mentse meg az ő lelkét, ne veszszetek el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet néki érdem szerint.
7.    
Arany pohár volt Babilon az Úr kezében, a mely megrészegíté ez egész földet; nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek...

Hogy mi ez a Babilon? Nos a helyes értelmezés szerint: " Istenek kapuja". Ez tehát ezúttal, nem egy földrajzi helyet jelöl, hanem azt a sokszinű,keveredett-bálvány imádatot, ami az Igazi Isten ismeret és Isten tisztelet ellen vagy helyett emeltetett.
Mondjuk pont mint a mai hivői tájkép...
Láthatjuk tehát, hogy a valamilyen okból-ideiglenes megbékélés a különböző gyülekezetek között,
( ökumené) csak mélyiti az Igazságtól való távolságot, nem az egy Igaz ismerethez vezeti közelebb az egyéneket.
Az ilyenfajta egységre jutások eredményeként: Lehet ugyan béke-de az Isten-TŐL!!! és nem az Istennel!!!

Az egyének-Istennel való közössége adja a közösség - Istennel való közösségét, és nem forditva! Éppen ezért van a törvényben, hogy a szándékos bűnöst -kollektiv itélettel kell súlytani, mert a közösség-istennel való kapcsolata sinyli meg az "elnézést" Ugyanis ha nincs elitétlés-az azt jelenti: A közösség a bűnt támogatja!

Ezért mondta Jézus is:

MT.18,15.    
Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;
16.    
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.
17.    
Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.
18.    
Bizony mondom néktek: A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

A Törvényben van egy passzus-a különböző módon történő tisztátalanság esetére... Pontosan azt hangsúlyozza a tisztátalansági törvény, hogy az egyén felelős, és érezzen is felelősséget a közösségért.
Pál mondja:

II.Kor.5,10.    
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Nem kollektiv az itélet sem, hanem egyéni tehát. Senkit sem lehet ölben bevinni az üdvösségbe! ( Noáh és családja a példa)
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1673 Dátum: 2021 Január 30, 21:07:52 »
Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2. rész

  1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
  2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
  3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
  4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
  5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?
  6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.
  7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
  8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
  9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
  10. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
  11. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
  12. Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban...

Áldott Testvérek. Valamiért ujra fel élénkült az a Keresztény tévgondolat, hogy hamarosan megépitik a harmadik Templomot Yerusálemben... (Mondom Keresztény körökben lett újra szálló ige ez )
Hogy miért furcsa ez számomra? Nos ennek két oka van.
Az első és talán a leg fontosabb: Ha valóban igy lesz-van-e ennek valami jelentősége egy Újszövetségi hivő számára? Arra gondolok: Akkor menjünk áldozni?
Pál pontosan erről beszél,azokban az időkben, amikor még állt a Béjthamikdás... Tehát valamikor Krisztus után-70-ig.


Galátziabeliekhez írt levél 5. rész

1.    
Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
2.    
Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
3.    
Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
4.    
Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
5.    
Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét...

Mielőtt tovább mennénk-szeretném felhivni a figyelmet, hogy ezt az a Pál mondta (irta) aki saját kezűleg metélte körül-Timoteust.

Apostolok Cselekedetei 16. rész

1.    
Juta pedig Derbébe és Listrába: És ímé vala ott egy Timótheus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia;
2.    
Kiről jó bizonyságot tesznek vala a Listrában és Ikóniumban levő atyafiak.
3.    
Ezt Pál magával akará vinni; és vévén, körülmetélé őt a zsidókért, kik azokon a helyeken valának: mert ismerték mindnyájan az ő atyját, hogy görög volt.
4.    
És a mint általmentek a városokon, meghagyák nékik, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyeket végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének...

Mi tehát a különbség? miért ez a kettősség? Nos az van Testvérek, hogy amig a Templom állt-addig életben volt a Szenthelyre vonatkozó törvény is.

V.Mózes 12,13.    
Vigyázz, hogy a te egészen égőáldozataidat ne áldozzad minden helyen, a melyet meglátsz;
14.    
Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked.

Tehát: Akit nem az Apostolok valamelyike metélt körül, az felhivta a "betérő" figyelmét az áldozati kötelezettségeire is... Na ezzel meg az a baj, hogy aki bűnért való áldozatot visz-az ezzel a cselekedetével-megtagadja
Jézust. Tehát nem a körülmetélkedés a probléma, nem is a törvény... hanem a Szenthelyre vonatkozó törvény, és ez egészen a Béjthamikdás lerombolásáig volt igy.
Ha tehát, ujra felépülne a Templom-? akkor??? Na meg a másik:
Furcsállom hogy nem megy az alapszintű matek... Harmadik templom ugye?!
Lássuk csak: Az első Templomot-Slomó épitette. A Hetven éves Babilon-i fogság után, a Templomot ujra épitették igy amikor elkészült-az még mindig a Salamon-i azaz az első Templom volt.
A Második Templomot-Heródes gadol épitette meg, aki valójában nem is volt Zsidó. Úgy lett Izrael Királya, hogy a Rómaiak tették azzá. A Gadol azaz Nagy előnévért, illetve azért hogy az Izraeliták elismerjék őt Királynak,
Felépitette a második Templomot. ( meg Herculáneumot (kikötő) meg a Maccada (Masszada) erődöt meg ilyenek.) Ez lett tehát a második Teplom...
A harmadik pedig:


Zakariás próféta könyve 4. rész

  1. Majd visszatére az angyal, a ki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel.
  2. És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, a melyek a tetején vannak;
  3. És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán.
  4. És felelék, és mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem, mondván: Mik ezek, Uram?
  5. És felele az angyal, a ki beszél vala velem, és mondá nékem: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram!
  6. És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.
  7. Ki vagy te, te nagy hegy? Lapálylyá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcs-követ, és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás reá!
  8. És szóla hozzám az Úr, mondván:
  9. A Zorobábel kezei veték meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok...

Ki ez a Zorubbábel? Nos lássuk azt a témát-amit a biblia olvasók rendszerint "átugranak" A Nemzetség táblázatot:


Máté Evangyélioma 1. rész

  1. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
  2. Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;
  3. Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;
  4. Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;
  5. Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;
  6. Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;
  7. Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
  8. Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;
  9. Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;
  10. Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
  11. Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.
  12. A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;
  13. Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
  14. Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;
  15. Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;
  16. Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.

Egyszóval: Zorubbábel- Dávid leszármazottja- Joszef-nek, Messiás Nevelő apjának a felmenője.

Visszatérve a Próféciához, lett egy megerősitése a beteljesedés előtt:

Jn.2,18.    
Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed?
19.    
Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.
20.    
Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt?
21.    
Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.
22.    
Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta; és hivének az írásnak, és a beszédnek, a melyet Jézus mondott vala.

Tehát a harmadik Templom- A Messiás Teste-azaz az Egyház, mely Nem emberi kéz által-hanem az Örökkévaló Lelke által épült fel.
Tehát ha fel is épül a következő-emberi kéz által épülő Templom, az már az Újszövetségi hivőknek... nos mondjuk úgy: Nem oszt- nem szoroz...
Ám félő, hogy a Kereszténység számára ez a Templom épülésre való várakozás-ugyan arról szól, mint az ébredési hullámra való várakozás... Egy meg nem határozott dátum, amig ráérnek szunnyadni...
Nem én vagyok a hibás-te nem ébrsztettél fel... nameg a: " ejj ráérünk arra még"-meg hasonlók, ami által a jelen éra-nyugalomba helyezi magát.

Oké-én ezt értem, de akkor mi legyen ezzel az Igével:

Mt.24,45.    
Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
46.    
Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
47.    
Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
48.    
Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
49.    
És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
50.    
Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,
51.    
És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Egyeseknek jó szunyókálást-ketteseknek meg fel kellene már ébredni!

De nézzük a talán leg szörnyűbb dolgot ezzel a harmadik Templommal kapcsolatban, amiről Pál irt ugyan, csakhát nem ment át az üzenet.

II.Thessz.2, 1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
  2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
  3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
  4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
  5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?

Hogy mikor mondta ezeket??? Nos például ekkor és ezzel:

Timótheushoz írt II. levél 4. rész

1.    
Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
2.    
Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
3.    
Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
4.    
És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak...

Tehát a harmadik Templom. Ha tehát megértjük,hogy a harmadik Templom-mi vagyunk, akkor érthetővé válik Pál üzenete, ugyanis: Amikor a Hivő a szivébe engedi a hazugságokat, amikor a hivő elfordul az Isten Igéjétől és emberi agymenésekre hallgat,
-amikor a hivő, nem az Istennek engedelmeskedik, hanem a saját kivánságainak... akkor beült az antikrisztus,az Isten templomába-Isten gyanánt mutogatva magát. Azaz: A Hivő szivébe-elméjébe, és a hivő neki engedelmeskedik-őt követi.
( A Krisztus ellenzője,Krisztus helyett kinálkozó...a hazugság szólója. Hiszen a Messiás az Isten Igéje-tehát az antikrisztus az Isten
beszéde ellen szóló. Pl.: I.Mózes 3,1-5.)
Eme vidám kis történet után, inkább arra figyeljünk... de innen olvassuk inkább:

Zsidó levél. 12,14.    
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat:
15.    
Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek.
16.    
Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, a ki egy ételért eladta első szülöttségi jogát.
17.    
Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt az áldást.
18.    
Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez,
19.    
És trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet a kik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájok szó;
20.    
Mert nem bírták ki, a mi parancsolva volt: Még ha oktalan állat ér is a hegyhez, megköveztessék, vagy nyillal lövettessék le;
21.    
És oly rettenetes volt a látomány, hogy Mózes is mondá: Megijedtem és remegek:
22.    
Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,
23.    
Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, a kik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez,
24.    
És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
25.    
Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, a ki szól; mert ha azok meg nem menekültek, a kik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbbé mi, ha elfordulunk attól, a ki a mennyekből vagyon,
26.    
Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.
27.    
Az a "még egyszer" pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.
28.    
Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.
29.    
Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1674 Dátum: 2021 Február 06, 20:15:55 »
Ésaiás próféta könyve 58. rész

  1. Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.
  2. Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kivánják útaimat, mint oly nép, a mely igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kivánják.
  3. Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.
  4. Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban.
  5. Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek, és olyan a nap, a melyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak?
  6. Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
  7. Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
  8. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.

Áldott Testvérek. az elmúlt alkalommal is ezzel az Igével kezdtük-Igei tanulmányunkat, most ismét innen indulunk- és lett légyen ez egy kisérlet-egy meglehetősen veszélyes téveszme,megcáfolására...
Valójában abban látom szinte minden baj gyökerét-hogy a Szentirást-sokan valamiféle: "vajákos könyként" igyekeznek haszálni. Ezen kisérletek egyetlen-jelenleg már mérhető eredménye, a félelem keltés-természetesen MÁSOKBAN-
célozva a megkérdőjelezhetetlenségét annak-azoknak a személyeknek, akik mindenféle ostobaságokkal állnak elő,őrjöngéseiket, innen-onnan kiragadott, félbeharapott ige versekkel igyekeznek alátámasztani.
Beszéljünk tehát ismét egy közkedvelt keresztény témáról, a gyógyulásról.
A gyógyulás témaköre a karizmatikus (karizmániákus) körökben, nagyságrendileg cirka a nyelveken szólás misztériumával ér fel. ( Ha nem szólsznyelveken-nem vagy hivő-ha nem gyógyulsz meg akárminémű betegségedből-szintén nem vagy hivő...)
Most mondhatnám erre az őrjöngésre, hogy maga Pál mondja :

 1Kor 14,5 Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.

Ez a mondat az én értelmezésemben azt jelenti: Nem minden hivő szól nyelveken! Illetve folytathatnám azzal, hogy maga Pál is több betegségtől szenvedett,ezen felül a látása is rendkivül megromlott...
(gondolom a mai szuperhivők véleménye szerint-ő sem volt igazi hivő, igy tehát felteszem Elisa sem, akiről olvashatjuk:

II.Kir.13,14. És megbetegedett Elizeus olyan betegséggel, a melybe bele is halt, és lement hozzá Joás, az Izráel királya, és arczára borulván sírt és monda: Édes atyám, édes atyám! Izráel szekerei és lovagjai!

Mivelhogy ezeket nem emlitem inkább, nehogy zavart okozzak az erőben, inkább beszéljünk a bibliai értelemben vett betegségről,illetve a gyógyulásról...

Mielőtt elmélyednénk a témában-elöljáróban had mondjam el: Én magam is több esetben tanuja voltam Isteni beavatkozás által történt gyógyulásnak, illetve ezek között voltak olyan esetek is, amikor a szolgálatomban történtek ilyen esetek is,
ezek egy része oly tanuk előtt történt, akik a mai napig köztünk vannak. Tehát nem tagadom hogy "bizonyos" esetekben az Örökkévaló által történhetNEK gyógyulások. Amit tagadok:
Tagadom hogy hivők nem betegedhetnek meg!; Tagadom, hogy azok akik nem gyógyulnak meg Isteni beavatkozás nélkül, azok ne lennének Testvérek! Tagadom hogy a betegekre még nyomást kell hejezni azáltal hogy megkérdőjelezzük a hitüket-de legalábbis a hitük erejét!
Emlékszem volt egyszer régen, hogy a fülem hallatára azt mondták egy beteg Testvérnek, hogy azért nem gyógyult már meg, mert nincs elég hite... Kérdeztem a magasan kvalifikált szakembert: És tied?
Mert ugye irva van:
Mt 9,2   És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.

Tehát azok hitét látva-Jézus meggyógyitotta a beteget. Nos igen... A biblia azaz az Isten Igéje, bizony kétélű!
Több esetben előfordult, hogy oly személyek kardoskodtak a hitbeli gyógyulás megkérdőjelezhetetlensége mellett, akik titkoltan-maguk is betegek voltak. ( de ez hétpecsétes titok volt...)
Én meg inkább hiteltelenségnek,képmutatásnak,megtévesztésnek... meg egyébb hasonló dologoknak nevezném az ilyet.
Nézzük a kezdő igénket újfent:

Ésaiás próféta könyve 58. rész

  1. Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.
  2. Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kivánják útaimat, mint oly nép, a mely igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kivánják.
  3. Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.
  4. Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban.
  5. Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek, és olyan a nap, a melyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak?
  6. Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
  7. Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
  8. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.

Tehát van egy nép, akik magaválasztotta Istentiszteleti módszerekkel próbálkoznak, de kudarc a végeredmény... Erre Isten korrekciót javasol, nevezetesen azt, hogy Térjenek vissza az Ige szerint való Istentiszteletre,
Ami nem heti egy alkalomra szól, hanem a hétköznapokra is kiterjed... sőt. Mert az Istentisztelet nem azzal kezdődik, hogy beűlünk egy Igehirdetésre-és nem ott ér véget, mikor kijövünk arról, hanem ott kint kezdődik igazán... a gyülekezeti házon kivül
amikor átvisszük a gyakorlatba az Igehirdétesen tanultakat!
Tehát vissztérve az Ézsaiási Igeszakaszra: Ha és amennyiben meg is élik azt amit igértek az Istennek-akkor:

"8. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ."

Tessék mondani: Ez a gyógyulás, valamiféle szervi betegségre utalna??? Valami testi gyógyulásról van tehát szó?
Vagy nézzünk egy másik esetet:

Jer.14,11.    
És mondá nékem az Úr: Ne könyörögj e népért, az ő javára.
12.    
Mikor bőjtölnek, én meg nem hallgatom kiáltozásukat, és ha égőáldozatot vagy ételáldozatot készítenek, nem lesznek kedvesek előttem; sőt fegyverrel, éhséggel és döghalállal irtom ki őket.
13.    
És mondék: Ah, Uram Isten! Hiszen a próféták mondják vala nékik: Fegyvert nem láttok, éhség sem lesz rajtatok, sőt állandó békességet adok néktek ezen a helyen.
14.    
És monda az Úr nékem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben; nem küldtem őket, nem parancsoltam nékik, nem is beszéltem velök; hazug látomást, varázslást, hiábavalóságot és szívbeli csalárdságot jövendölnek néktek.
15.    
Azért ezt mondja az Úr a próféták felől, a kik az én nevemben prófétálnak, holott én nem küldtem őket és mégis azt mondják: fegyver és éhség nem lesz e földön: Fegyver és éhség miatt vesznek el azok a próféták!
16.    
A nép pedig, a melynek ők prófétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utczáin az éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, a ki eltemesse őket, őket és feleségeiket, fiaikat és leányaikat; így zúdítom rájok gonoszságukat!
17.    
Azért e szavakat mondjad nékik: Szemeim könyeket hullatnak éjjel és nappal, és nem szünnek meg; mert nagy rontással rontatott meg a szűz, az én népemnek leánya, igen fájdalmas vereséggel.
18.    
Ha kimegyek a mezőre, hát ímé fegyver által levágottak; ha bemegyek a városba, hát ímé éhség miatt elepedtek vannak ott! Bizony próféta is, pap is olyan földre költöznek, a melyet nem ismernek!
19.    
Egészen elvetetted-é Júdát, avagy a Siont útálja-é lelked? miért vertél úgy meg, hogy semmi orvosságunk se legyen? Békességet vártunk, de nincs semmi jó; és gyógyulásnak idejét, de ímé, itt van a rettegés!
20.    
Ismerjük Uram a mi gonoszságainkat, atyáink bűnét; bizony vétkeztünk ellened!
21.    
Ne vesd meg a te nevedért; ne gyalázd meg a te dicsőségednek székét! Emlékezzél; ne rontsd meg a te velünk való szövetségedet!
22.    
Vannak-é a pogányok bálványai között, a kik esőt adhatnak? És ad-é záporokat az ég? Avagy nem te vagy-é a mi Urunk Istenünk, és nem benned kell-é bíznunk, hiszen te cselekedted mindezt!

Ugye ez esetben is annak lehetünk tanui, hogy és tettenérhetően: a hivő közösség hitetői -mert tévtanitásaikkal tévútra vitték a népet (!!!) okozták a bajt. A betgség tehát lelki eredetű-azaz:
Egészségjelentése a biblia nyelvén: Az Istennel való rendezett kapcsolat! Betegség jelentése ugyan ezen a nyelven: Istennel való megromlott kapcsolat! Gyógyulás jelentése szintén ezen nyelvezeten:
Istennel való kapcsolathelyre állása, aminek módja- visszatérni az Isten által adott útra-a békesség Utára... Azaz: A Törvény-a szabályok-a Tan,követéséhez!
Áldott Testvérek: Az Isten-( ahogy mondja-Jézus Jn.4,24) Lélek!; Mi magunk-Szintén Lélek által születtünk ujjá; A Szentirás szintén lélek által iródott ugyebár...Miért kellene testileg értelmezni? Miért kell mindent testileg értelmezi?
Vagy most legyek cinikus, és mondjam azt: Számomra pont ez jelzi azt,ki mennyire jár lélekben?! Mert aki-önmagát lelkinek vallja-de testileg értelmez-test szerint gondolkodik... nos...hogy is mondjam? Nos... kell e egyáltalán tovább mondanom???
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1675 Dátum: 2021 Február 20, 20:29:36 »
Jónás próféta könyve 1. rész

  1. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván:
  2. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe!
  3. És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és talála ott egy hajót, a mely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tarsisba menne velök az Úr színe elől.

Áldott Testvérek. A mai alkalommal-Jóna történetével fogunk foglalkozni, illetve ezen könyv tanulságával.
Mindenek előtt figyeljük meg, mi az az ok, ami miatt-Jóna- a rászabott feladat elől próbált menekülni? Nos meg kell értenünk a következőket:
Jóna egy Héber próféta volt. Azokban az időkben még az Isten Igéje-kizárólag a Hébereknek volt adva az Istentől-ahogy olvassuk is:

II.Mózes 19,4. Ti láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.
  5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
  6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Ebből kiindulóan tehát érthető-hogy Jóna - joggal félt attól, hogy a saját népe, árulónak fogja őt tartani- mint ahogy ez meg is történt. Ettől kezdve azonban még inkább hatványozódik a dolog,
hiszen ha nem következik be az amiről prófétál-mint ahogy erre utal is:

Jóna 4,Jónás próféta könyve 4. rész

  1. És igen rossznak látszék ez Jónás előtt, és megharaguvék.
  2. Könyörge azért az Úrhoz, és mondá: Kérlek, Uram! Avagy nem ez vala-é az én mondásom, mikor még az én hazámban valék? azért siettem, hogy Tarsisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó.
  3. Most azért Uram, vedd el, kérlek, az én lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, mintsem élnem!

Igy tehát érthetővé-illetve: Megérthetővé válik ez az ellenkezése Jóna prófétának, hiszen nem úgy, mint a Kereszténységben hirdetett: " itélkező"; "bosszú szomjas"... ember, aki fél attól hogy elmarad a műsor-
hanem egy próféta esete, aki joggal tart attól, hogy nem következik be az amiről prófétált, igy tehát már nem csak árulás lesz a vád ellene, hanem még a hamis prófétálás is...
Akkoriban még nagyon komolyan vették a hamis próféták büntetését tudjátok... manapság azt szokás mondani a gyülekezetekben az önjelölt "prófétáktól"-akik inkább csak jövendölgetnek, vagy még inkább:
jósolgatni próbálgatnak: " Ha hatvan százalékban bejön-az már naccerű"... Valójában a Törvény szerint ma is úgy van, Minthogy az Örökkévaló-nem változik: Ha csak kilencven kilenc százalékban "jön be" az bőven elég a kivégzéshez!!!
Tehát ez volt a lényegi oka annak, hogy Jóna-semmit sem késlekedve indult az Úr utasitására... az ellenkező irányba...
Most azonban olvassuk el, a világtörténelem első tenger alatt járósának ( aki nem Némó volt-hanem Jóna) a feljegyzését:

Jónás próféta könyve 2. rész

  1. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában három nap és három éjjel.
  2. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából.
  3. És mondá: Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol torkából sikolték és meghallád az én szómat.
  4. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz; örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam!
  5. És én mondám: Elvettettem a te szemeid elől; vajha láthatnám még szentséged templomát!
  6. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hinár szövődött fejemre.
  7. A hegyek alapjáig sülyedtem alá; bezáródtak a föld závárjai felettem örökre! Mindazáltal kiemelted éltemet a mulásból, oh Uram, Istenem!
  8. Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába.
  9. A kik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat;
  10. De én hálaadó szóval áldozom néked; megadom, a mit fogadtam. Az Úré a szabadítás.
  11. És szóla az Úr a halnak, és kiveté Jónást a szárazra.

A Biblia kritikusok ezt a részt, az igazuk alátámasztására alkalmazzák, mert (amint mondják) "Nincs olyan cett, melynek akkora torka lenne, amin átfér egy ember..."
Helyzet az hogy egy ilyen Biblia kritikus-aki mellesleg a szakterülete szerint is tengeri zoológus volt, azt gondolta-orvostanilag és tudományos alapon is megcáfolja a Biblia ezen sorait... Ám ez az ember tisztességes ember volt, aki ezt tudományos-kutató munka eredményével igyekezett cáfolni...
Nem sikerült, mert rátalált egy fajra-nevezetesen a kardszárnyú delfinre, ami más néven : " Orca", amely faj a cett-ek osztályát erősiti, és láss csodát... az még egy kisebb autót is képes (-lenne) lenyelni.
Tehát igazolta hogy tévedett.
De most az Imára figyeljünk:

"3. És mondá: Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol torkából sikolték és meghallád az én szómat.
  4. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz; örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam!"

Az egyik leg reményvesztettebb, leg-kétségbe esettebb ima, ami valaha egy hivő száját elhagyhatta... Gondoljuk csak el Testvérek, egy ember, aki a bűne ellenére is hivő maradt, és tudatában van annak-hogy a bűnének mi a következménye! Egy ember aki minden reménytelenség ellenére is az Istenhez könyörög!
( egy ember akit tanitani igyekszik az Örökkévaló???) Hisz az ember-abból tanul a leg egyszerűbben-ami vele történik! Hányan nem értik vajjon azt, hogy amin ők átjutnak az Örökkévaló kegyelméből- akár baj legyen-vagy öröm, az valójában nem az ő tulajdonuk, nem ők profitálnak abból, hanem majd valamikor -valaki más-ok?
Olvassuk is:

II.Kor.1, 3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;
  4. A ki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket.
  5. Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által.
  6. De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, a melyeket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az. És a mi reménységünk erős felőletek.
  7. Tudván, hogy a miképen társaink vagytok a szenvedésben, azonképen a vígasztalásban is.

Hiszen gondoljuk csak végig: Jóna félelmét már értjük... de mi a helyzet azokkal a népekkel, akikhez küldetett? Hisz azok nem Isten népe, az Istennel való szövetségtől távol vannak-igéretük nincs az Istentől...?
Mit gondolhatnak, hogyan érezhetnek ők?
Reménytelenül állni az Isten előtt-itéletre várva...

Jóna 4, 5. Majd kiméne Jónás a városból, és üle a város keleti része felől, és csinála ott magának hajlékot, és üle az alatt az árnyékban, a míg megláthatná, mi lészen a városból?
  6. Az Úr Isten pedig egy tököt rendele, és felnöve az Jónás fölé, hogy árnyékot tartson feje fölött és megoltalmazza őt a hévség bántásától. És nagy örömmel örvendezék Jónás a tök miatt.
  7. De másnapra férget rendele az Isten hajnal-költekor, és megszúrá az a tököt, és elszárada.
  8. És lőn napköltekor, hogy tikkasztó keleti szelet rendele Isten, és a nap rátűzött a Jónás fejére, és ő elbágyada. Kiváná azért magának a halált, és monda: Jobb halnom, mint élnem!

Tudjátok Testvérek, a legtöbb ember életében van egy "tök levél" egy amolyan gyufaszál-amibe a fuldokló belekapaszkodna... Egy utolsó dolog, amit még nem vettek el tőle...
Ez az utolsó dolog, amihez hirtelen elkezd ragaszkodni... ez bűn lenne tehát? Erről azok tudnak hitelesen beszélni, akiktől már mindenüket elvették, akiket mindenükből kifosztottak... de ők meg hallgatnak, mert az a vád érhetné őket, hogy magukat akarják igazolni...
Az lenne a javaslatom, hogy... Tehát az iskola folytatódik... Mert az Örökkévalónak igenis gondja van arra-hogy idővel megérthessük: Mit-miért rendel... Addig is ugye a lényeg:

V.Mózes 29,29.    
A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden ígéjét beteljesítsük.

Ez cirka annyit tesz: Ha valamit ránk biz az Örökkévaló-ne lamentáljunk, hanem tegyük! Később esetleg megadhatja a magyarázatot is...( bár erre nincs garancia)
ugorjunk:

Jóna 4, 9. És monda az Isten Jónásnak: Avagy méltán haragszol-é a tök miatt? És monda: Méltán haragszom, mind halálig!
  10. Az Úr pedig monda: Te szánod a tököt, a melyért nem fáradtál és a melyet nem neveltél, a mely egy éjjel támadt és más éjjel elveszett:
  11. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, a melyben több van tizenkétszer tízezer embernél, a kik nem tudnak különbséget tenni jobb- és balkezük között, és barom is sok van?!

Jóna esetében tehát megérkezett a magyarázat, és ezzel együtt a későbbieknek is a remény... A remény arra nézve, hogy bárki vagy-bárhol is érsz, az Isten téged is hiv, a vele való békességbe, hisz te is az Ő teremtménye vagy!
 Ezt pál ilymódon magyarázza:

Eff.2,10.    
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11.    
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12.    
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13.    
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14.    
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15.    
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16.    
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17.    
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18.    
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19.    
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20.    
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21.    
A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22.    
A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

Csakhogy... ami elengedhetetlenül fontos: A Ninive béliek megtértek! Ez nem egy megtérők imája volt számukra, hanem a valós és kézzel fogható bűnbánat!
Ez a maiak esetében is elengedhetetlen! Pál erről is beszél:

Apcsel.17,24.    
Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.
25.    
Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent;
26.    
És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;
27.    
Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:
28.    
Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.
29.    
Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.
30.    
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:
31.    
Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

Tehát azt parancsolja az Örökkévaló: Mindenkinek mindenhol, hogy: MEGTÉRJENEK!!!
Ehez pedig, adta Út gyanánt – Az Ő Igéjét, akit úgy ismertünk meg, hogy -Ő-Jézus!

János Apostol I. levele 1. rész

1.    
A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről.
2.    
(És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)
3.    
A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
4.    
És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen.
5.    
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
6.    
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük.
7.    
Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
8.    
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
9.    
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
10.    
Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1676 Dátum: 2021 Március 27, 21:15:43 »
II.Péter 3,8.    
Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
9.    
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson...

Áldott Testvérek. Ezen Igével terveztem kezdeni a mai Igehirdetést-nem feledve hogy mely alkalomra is gyűltünk egybe. Azt is megmondom miért pont ezzel:
Gondoljuk csak el: Volt egyszer egy igérete az Örökkévalónak-mely hosszú időre szólt... Nézzük is meg Ezt az Igéretet.

I.Mózes 15,13.    
És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.
14.    
De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal...

Tehát egy Igéret, mely arról szól-hogy az Örökkévaló népe-bár szenvedni és sinylődni fog...Szorongattatásnak lesz kitéve, de eljön az Örökkévaló szabaditása!
Most ugorjunk egyet térben és időben:

II.Mózes 2,23.    
És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.
24.    
És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről.
25.    
És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.

Mindenek előtt: Summázzuk az eddigieket: Volt tehát az Örökkévalónak egy igérete a szabaditásról... De az Igéret beteljesedésének a mechanizmusát-mintha a nép felkiáltása inditotta volna be... Igy is van!
Hiszen gondoljuk csak végig Testvérek: Aki jól érzi magát-annak nincs szüksége a szabadulásra... Aki nem rabszolgaként tekint önmagára egy oly földön, ahol ő maga csak idegen és vándor-annak nincs szüksége arra-
hogy az Isten kiemelje abból a környezetből. Ez manapság is pont igy van! Nekünk is van Igéretünk az Istentől:

I.Thessz.4.13.    
Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.
14.    
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
15.    
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.
16.    
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;
17.    
Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
18.    
Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

Tehát ez a föld-nem a mienk... nem ide vetettünk-nem is itt szeretnénk aratni. Jobb nekünk-( és ez a legfőbb reménységünk is egyben)-eltűnünk erről a földről, hisz a nagy nyomorúság, amiben nekünk még részünk lesz-(van)
nekünk is szól, egyrészt ugye, hogy kiderüljön: Mennénk-vagy maradnánk?... Ha azok ott egyiptomban-nem kiáltottak volna az Istenhez-akkor mi itt ma nem beszélgetnénk...
Tehát nekünk is kijár a "jóból", de azután elragad bennünket az Úr. ( igy vagy úgy...) Utána pedig... naja... Mint eggyiptomban volt.

Jer.29,11.    
Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.
12.    
Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.
13.    
És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.
14.    
És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtlek titeket minden nemzet közül és mindama helyekről, a hová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahozlak e helyre, a honnan számkivetettelek titeket.

Azokra pedig akik itt maradnak-jön az Isten haragja...  De mi kell ahhoz, hogy az Örökkévaló megszabaditson bennünket? Elég-e a nyomor? elég -e a felkiáltás-vagy a Szabaditóra való várakozás???
Nézzük hogy ment ez a példaadáskor?

Mózes II. könyve 12. rész

1.    
Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
2.    
Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.
3.    
Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
4.    
Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
5.    
A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.
6.    
És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
7.    
És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, a hol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
8.    
A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
9.    
Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.
10.    
És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy a mi megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
11.    
És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
12.    
Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
13.    
És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
14.    
És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és innepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt.
15.    
Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.
16.    
Az első napon pedig szent gyűléstek legyen és a hetedik napon is szent gyűléstek legyen; azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak a mi eledelére való minden embernek, azt el lehet készítenetek.
17.    
Megtartsátok a kovásztalan kenyér innepét; mert azon a napon hoztam ki a ti seregeiteket Égyiptom földéről; tartsátok meg hát e napot nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint.

Tehát a szabaditás első feltétele-az engedelem volt! Házankénti (Áldozat?), Bárány-melynek csontja nem törettethetik meg! Azaz: Tökéletes áldozat. Éspedig ez nem egy közösségi alkalom, hanem családi, hiszen nem
kollektiv-hanem egyénenkénti úgy az elhatározás-mint a cselekvés-mint az Isten döntése! De az engedelem ezzel még csak a kezdetét veszi-nem ez a vége!
Jelöld meg vérrel az ajtódat...
Éspedig azért, mert ahogy irva van:

II.Mózes 12,12.    
Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
13.    
És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.

Tehát ez a kontraszt... az elkülönülés a világtól. Mert kell hogy legyen különbség azok között akik Istent követik-és azok között akik nem.
A következő lépés, a "kovász" eltakaritása! De hogy ezt megértsük-tudnunk kell: Mit jelképez a kovász?! Nos a kovász-a bűnt szimbolizálja. Tehát nem annyira a materiális cselekvés-mint-takaritás, a legfőbb,
hanem a Bűnök elhagyása! Megbánás;megvallás; elhagyás!!! Hiszen: Mikor az Isten Itélete, kiárad erre a földre-akkor a bűnt és a Bűnöst fogja érni! Ha bűn van bennünk-akkor nincs irgalom-mintahogy, az Eggyiptomi elsőszülötteknek sem volt.
Van itt még valami:

II.Mózes 12,8.    
A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.

Keserű füvek-mint Márror-koréch. általában torma, hisz ez aztán csal könnyeket az ember szemébe... Megemlékezve a sok sirásról, és izzadságról a kényszer szolgaság idején...
Tehát a Széder est kellékei a Zsidó kultúrában:

1; Zroá  ez a legtöbb esetben bárány-vagy esetleg csirke hús, természetesen sütve.
2; bécá   Tojás-ami valójában egy szimbólum, mégpedig annak a szimbóluma, hogy ami valahol elkezdődött-az ugyan oda is tér vissza. Ezt láthatjuk is a Szent tanban, hiszen kezdődött minden az Édenben-és az Ézsaiás 60-ban láthatjuk, hogy ugyan abba az állapotba
          is tér vissza minden. ( A Jelenések 22-valójában az Ézsaiás 60-at idézi.)
3; Máror   Keserű fű
4; chároszet  – reszelt alma, körte, dió, fahéj és bor keveréke.
5; kárpász   – valamilyen zöldség
6; Koréch    szintén keserű fű
7; bor
8; Egy diszes serleg   Elijachu serlege.
9; egy tál sós viz    Könny - izzadság.
10; 3 db. Macesz
11; ünnepi gyertyák  min.2

De miért nevezzük ezt az alkalmat-Széder estnek? Nos irva van:

II.Mózes 12,14.    
És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és innepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt.

A Széder-a Szidra szóból származik, és ennek -ezeknek a szavaknak a tulajdonképpeni jelentése: Rend-rendtartás! Tehát ez az alkalom-nem az önkifejezés és az ötletek lehetősége!
A Széder est alapja, az elbeszélés!

 II Mózes 12, 26. Mikor pedig a ti fiaitok mondandják néktek: Micsoda ez a ti szertartástok?
  27. Akkor mondjátok: Páskha-áldozat ez az Úrnak, a ki elment az Izráel fiainak házai mellett Égyiptomban, mikor megverte az Égyiptombelieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtá magát és leborula.

Amikor erre a földre lesúlyt az Isten haragja, csak az menekedhet meg a Pusztítótól, akin rajta van a Bárány vére! Beszéld el mindenkinek, hogy hogyan és miként került rád az Isten bárányának vére, és mi mindentől ment meg a hited - és az Isten Ígérete szerint!
Mert a Páska vacsora valójában az Úr vacsora, amiből minden hívő részesedik! De vajon tudják-e? Hogy a Pohár, illetve a bor, amit magukhoz vesznek, az a Messiás vére?
Tudják e? Meg van írva: III Mózes 17,11. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.
A Vér, tehát az élet! Ha Jézus Életét vesszük magunkhoz, akkor az Ő életének kell megnyilvánulnia bennünk! Nem a mi életünk szerint járunk többé tehát, hanem Jézus él bennünk!

Jut eszembe... És három fiú is kell-hiszen a kérdések nem maradhatnak el. A Kérdésekre adott válasz-a megemlékezés, a történelem felidézése, amiben Isten hatalmát, kegyelmét emelik ki-amikor is, megszabaditotta az Igéretéhez hűen a népét.

Az első fiú kérdése tehát: "Micsoda ez a ti szertartástok? " ... Ez a ti szertartásotok... tehát nem a mienk, nekem ezzel nincs közösségem-pusztán érdekel.Ez a kérdés ebben a nemben azokat szimbolizálja, akik meghallgatják ugyan az evangéliumot, de amegtérést- nos legalábbis:
Halogatják...

A Második fiú kérdése: V.Mózes 6,20.    
Ha a te fiad megkérdez téged ezután, mondván: Mire valók e bizonyságtételek, rendelések és végzések, a melyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt néktek:
21.    
Akkor azt mondjad a te fiadnak: Szolgái voltunk Égyiptomban a Faraónak; de kihozott minket az Úr Égyiptomból hatalmas kézzel.
22.    
És tőn az Úr Égyiptomban nagy és veszedelmes jeleket és csudákat a Faraón és az ő egész háznépén, a mi szemeink láttára.
23.    
Minket pedig kihoza onnét, hogy bevigyen minket, és nékünk adja azt a földet, a mely felől megesküdött a mi atyáinknak.
24.    
És megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben, mint e mai napon.
25.    
És ez lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind e parancsolatokat, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, a miképen megparancsolta nékünk.

Látható, hogy a válasz is sokkal kifejezőbb-sokkal bővebb, hisz a kérdező- a magáénak vallotta a hitet! " Mire valók e bizonyságtételek, rendelések és végzések, a melyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt néktek?"
Tudta hogy mit kérdez-hisz bizonyságtételek és a Törvény felől kérdez...

A Harmadik kérdés igy hangzik: 2Móz 13,14   
És ha egykor a te fiad téged megkérdez, mondván: Micsoda ez? akkor mondd néki: Hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Égyiptomból, a szolgálatnak házából.

Má ze???   mi ez? Még kérdezni sem tud tehát... a válasz hasonlóan terjedelmes.

Beszéljünk a poharakról:

Egészen pontosan négy pohárról beszélünk, ezeket mi fogyasztjuk, illetve van egy ötödik is, amiből azonban senki nem iszik. Melyek hát ezek a poharak?

1 pohár: "Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól..."  ( Hocéti)
2 pohár: " és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjoktól..."                  (Hicálti)
3 pohár: "és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által." ( Gáálti)
4 Pohár: "7. És népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól. ( Lákáhti)
Mi is maradt még? Maradt még egy pohár,ami Éli a próféta pohara, de ebből senki nem iszik... Várjuk Élit,mert ahogy a prófécia mondja:

 Mal.4, 5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
  6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Honnan erednek ezek a poharak? Nos ugye irva van:

Mózes II. könyve 6. rész

1.    
Az Úr pedig monda Mózesnek: Majd meglátod mit cselekszem a Faraóval; mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani és hatalmas kéz miatt űzi el őket az ő földéről.
2.    
Az Isten pedig szóla Mózeshez és monda néki: Én vagyok az Úr.
3.    
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes.
4.    
Szövetséget is kötöttem velek, hogy nékik adom a Kanaán földét, az ő tartózkodásuk földét, a melyen tartózkodjanak.
5.    
Fohászkodását is meghallottam az Izráel fiainak a miatt, hogy az Égyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről.
6.    
Annakokáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjoktól és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.
7.    
És népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól.

Tehát akkor a poharak: "Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól..." Ez az első pohár tehát. " A Kivezetés a világból, valójában a "megtérésre hívás". Sajnos sokan rekednek meg ezen a szinten-pedig nem ez az utunk vége... Valójában itt indulunk csupán.
Amikor elmondjuk Istennek a megtérésünkről való elhatározásunkat-csupán jelezzük hogy ŐT FOGJUK KÖVETNI (!!!)
A Második pohár: " és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjoktól..." Ez az a pont, amiről-Jézus így szólt:
 Mt 11,28 Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Azaz tehát: Hagyjuk el a világhoz tartozó dolgokat, és ... De innen inkább Pál folytassa:
 Kol 3,2 Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
Ez egy nagyon sarkallatos pont Testvérek, hiszen ahogy az életünk-az új életünk lépésről-lépésre épül, úgy lépünk egyre magasabb szintre-hitben. Nem állahtunk meg az utunk eljén, de menet közben sem állhatunk meg-hiszen akkor elveszünk.
Ez a két pohár még annyira az eleje a dolgoknak, hogy valójában erről egybevéve beszél a Próféta:
Hós 2,13   
Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek.

A megtérés-valójában az újá születésünk... Ezzel veszi kezdetét az új élet számunkra... Mostantól tanuljuk meg: Hogyan járjunk,hogy éljünk, mit szabad és mit nem...
Ez a pont az, amikor a hozadékként maradt világi dolgaink felől meggyőződünk hogy rosszak, és meggyőződéssel elvetjük azokat magunktól. ( Nem szolgaként, azaz nem azért mert azt mondták hogy így kell, hanem azért mert az Úr iránti szeretet-erre ösztönöz!)
Hós 2,13 Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek.
Ha ez megtörtént és eddig eljutunk-jön a harmadik pohár :"és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által." Ez a pohár nem más, mint a " Megváltás" pohara.
Sokan gondolják azt, hogy ez az alap... de az előző szintek nélkül-idáig nem lehetséges eljutni. Jézus cirka három évig járt a Tanítványaival, mire eljutottak odáig hogy ezen a vacsorán ezek megtörténjenek...
A negyedik pohár pedig: "7. És népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól."
Isten népévé formálódás. Isten-egységre hív bennünket. akik az eddigieket megélték és tehát eddig eljutottak, már nem a különbségeket keresik-nézik egymásban, hanem azt ami egy! Egy Isten-egy nép.
Mondjuk így: " Egyház" Ezen a szinten a Testvériséget éljük meg valósággal és nem csak szavakkal mint ez előtt. A Szeretet más nem csupán az érzelmekről szól, hanem megértve a lényegi részt, ami a jóra való készség,
Meg is éljük.


Most pedig, és akkorhát:  I.Kor.11,23.    
Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,
24.    
És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
25.    
Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
26.    
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1677 Dátum: 2021 Április 03, 20:17:03 »
Mózes II. könyve 13. rész

  1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  2. Nékem szentelj minden elsőszülöttet, valami megnyitja az ő anyjának méhét az Izráel fiai között, akár ember, akár barom, enyim legyen az.
  3. És monda Mózes a népnek: Megemlékezzél e napról, melyen kijöttetek Égyiptomból, a szolgálatnak házából; mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket az Úr; azért ne egyetek kovászost.
  4. Ma mentek ki, az Abib hónapban.
  5. És ha majd bevisz téged az Úr a Kananeusok, meg Khittheusok, meg Emoreusok, meg Khivveusok és Jebuzeusok földére, melyről megesküdött a ti atyáitoknak, hogy néked adja azt a téjjel és mézzel folyó földet: akkor ebben a hónapban végezd ezt a szertartást.
  6. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyél, a hetedik napon pedig innepet ülj az Úrnak.
  7. Kovásztalan kenyeret egyél hét napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyér, se kovász ne láttassék a te egész határodban.
  8. És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Égyiptomból.
  9. És legyen az néked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Égyiptomból.
  10. Tartsd meg azért ezt a rendelést annak idejében esztendőről esztendőre.

Áldott Testvérek. Az elmúlt alkalommal, megemlékeztünk a Peszach ünnepéről, ezen az estén pedig a következőkről beszélünk.
Mint láttuk az imént olvasottakban, nem egészen úgy van a dolog-mint ahogy a legtöbb keresztény gondolatvilágban él-miszerint: "Szeret az Isten, úgy ahogy vagyok, és nem kell semmiben sem változnom-hisz adta a hitet-tehát megmentett..."
Ezzel ellentétben azt olvastuk:

" 6. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyél, a hetedik napon pedig innepet ülj az Úrnak.
  7. Kovásztalan kenyeret egyél hét napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyér, se kovász ne láttassék a te egész határodban.
  8. És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Égyiptomból.
  9. És legyen az néked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Égyiptomból."

Szintén beszéltünk az elmúlt héten arról is, hogy a kovász-a bibliai értelmezésben-a bűnt szimbolizálja. Tehát ennek fejében a leg fontosabb üzenet:
"8. És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Égyiptomból.
  9. És legyen az néked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Égyiptomból."

Hatalmas kézzel szabaditotta ki az Örökkévaló az Övéit... hogy is volt ez? Nos úgy-hogy aki engedelmesen követte az Örökkévaló utasitásait-azt elkerülte a pusztitó-aki pedig nem engedett az Örökkévalónak-azt
nem kerülte el a csapás.

II.Mózes 12,12. Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
  13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.

Ejtsünk néhány szót a vérről:

III.Mózes 17,11. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.

A Felmutatott vér, pedig az Istennek való engedelemről tanúskodott...( már akinél...) Ezek után definiáljuk a biblia szerinti élet fogalmát.
Az Élet az Ige szerint, az Istennel való együttjárást jelenti.
Lássunk erre egy példát-amit eleve félre értenek azok, akik nem olvassák a TANACH-ot...

MT.8,21.    
Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.
22.    
Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.

Erről az Igéről-sokak azt vélik, hogy a Messiás itt ékes példáját mutatja annak, hogy Ő maga sem követi a törvényt-hisz meg van Irva:

II.Mózes 20, 12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

Pedig nem a szülők iránti tiszteletlenségre inspirál a Messiás, hanem arról van szó, hogy ameddig a gyermek az atyai házban él, addig az Apjának kell engedelmeskednie...Amikor azonban megházasodik a gyermek, vagy meghal az apa-akkor felszabadul az apai törvények alól.
Ebben az iménti példában pedig arról van szó, hogy a tanitvány-felismerte -Jézusban a megigért Messiást-ellenben az Apja nem... Jézus pedig azt mondta erre: Maradjon a követője... Mig azok akik nem engednek neki-halottak az Isten számára.

Jn 3,36   
A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

Tehát vissza a Miczráim-i kivonuláshoz... Amikor az Örökkévaló-megszabaditotta az Övéit, valójában az történt-hogy a neki engedelmeseket Szabaditotta fel.
Ennek ékes bizonysága:

II.Mózes 12, 37. És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.
  38. Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.

( Ugye a hangsúly a "sok elegy nép..."- en van.) Tehát az Isten akarata szerint élők, egysége és összessége alkotja az Isten népét.

II.Mózes 19, 5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
  6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Illetve ezen a ponton szoktam felmutatni, hogy minden kétséget kizáróan a Keresztényeknek is szól a felhivás:

I.Péter 2,9.    
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
10.    
A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.

Akik hajdan nem nép voltatok, meg nem kegyelmezettek... ez elég egyértelmű gondolom.

Ha tehát az Örökkévaló-a bűnt azaz az engedetlenséget büntette egykor ott Micráimban, akkor észben kell tartani, hogy az út közben egedetlenkedőket is kigyomlálja... JA... de meg is tette...
Hiszen azok közül, akik látták az Isten tetteit-akik megélték a Szabadulást, azok közül csupán ketten (!!!) mehettek be az Igéret földjére.

Minket is int Pál:

I.Kor.10,1.    
Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
2.    
És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
3.    
És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
4.    
És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
5.    
De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
6.    
Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.
7.    
Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
8.    
Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
9.    
Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
10.    
Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
11.    
Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.
12.    
Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

Hiszen mi is az Igéret földjébe való bejutásról álmodozunk... nekünk is az a célunk, hogy bevezessen az Úr-az Ő Békességébe...

Jelenések könyve 22. rész

1.    
És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki
2.    
Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.
3.    
És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;
4.    
És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz.
5.    
És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.
6.    
És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar.
7.    
Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
8.    
És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala.
9.    
Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
10.    
Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van.
11.    
A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
12.    
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
13.    
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
14.    
Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
15.    
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.

A Célra koncentráljunk Testvérek... ez még nem a lazitás ideje.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1678 Dátum: 2021 Április 10, 20:50:53 »
V.Mózes 16,20.    
Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.

Áldott Testvérek. Figyeljük meg a következő történetet:

Jn.18,33.    
Ismét beméne azért Pilátus a törvényházba, és szólítja vala Jézust, és monda néki: Te vagy a Zsidók királya?
34.    
Felele néki Jézus: Magadtól mondod-é te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem?
35.    
Felele Pilátus: Avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a papifejedelmek adtak téged az én kezembe: mit cselekedtél?
36.    
Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.
37.    
Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.
38.    
Monda néki Pilátus: Micsoda az igazság? És a mint ezt mondá, újra kiméne a zsidókhoz, és monda nékik: Én nem találok benne semmi bűnt.

Egy roppant félelmes történet ez Testvérek. Pilátus-egyfajta igazság és jog örzője volt-Rómának-Izrael területén. Mint mondtam: Egyajta, tehát a Római érdek diktálta igazságot és jogot védte.
Mégis azt látjuk-Félt az Egyetlen Igazságtól... Megkérdezi a Messiást: " Micsoda az Igazság?" De a választ nem várja meg... elmegy, és a maga nézete szerint-gyakorolni kivánja a hatalmát...
Ma vajon a Hivők között, hányan vannak, akik a maguk igazsága szerint élnek-járnak-gondolkodnak-cselekednek, az Igazukat hangoztatják, azonban a Szent Tan-Igéit kerülik, mert félnek az Isten Igazságával való szembesüléstől.
Vannak olyanok is, akik-egyszerűen legyintenek az Igazságra, és eltűrik a bűnt a környezetükben, a gyülekezetükben... "Mert ugye: Ne itélj-hogy ne itéltess..."
Jézus- azt mondja a Pilátusnak:

Jn.18,37.    
Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra...

Vannak az Úgy nevezett hivők között is olyanok, akik egyszerűen nem hallgatnak-Jézusra. Beszélnek a Törvény ellen, bűnnek itélik az Istennek való engedelmet, tagadják a jó cselekedetek kritériumát...egyszerűen azért, mert:
Nem ismerték meg -Jézust; Illetve-Nem hallgatnak rá.
Jézus mondja:

Jn.14,19.    
Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
20.    
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.
21.    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
22.    
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
23.    
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
25.    
Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Nézzük a 19-es verset:  "Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok."

Mit jelent az Élet? Nos azokat nevezi a Szent tan élőnek, akik az Atyának tetsző módon élnek-úgy is mondhatnánk: Az Isten által megfogalmazott szabályok szerint járnak.
Aki Tehát a Messiásban van, az ilyen életet él! ( Erről beszél a 20-as versben.)
Következő vers:

21.    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Ez roppant elgondolkodtató... Aki tehát-Ismeri és megtartja a Parancsolatokat... Tehát nem az elrebegett - " Szeretlek Uram..."- hanem az engedelem!
Erre Mondja- Jézus:

Lk 6,46   
Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?

De szintén fontos Tisztáznunk: Ki Jézus? 
Nos a válasz az Igéből:

Jn.1,1.    
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2.    
Ez kezdetben az Istennél vala.
3.    
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
4.    
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága...
Jézus az Örökkévaló-testté lett Igéje!

Erről-Johann a levelében is ir:

János Apostol I. levele 1. rész

1.    
A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről.
2.    
(És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)
3.    
A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
4.    
És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen.

Illetve minden kétséget kizáróan-Maga Jézus is meg magyarázza, hogy mik ezek a Parancsolatok-melyeket ismerni és megtartani kell...

Jn.18,24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
25.    
Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Jézus-eleitől fogva-ezt magyarázta... miért nem értették akkor oly sokan? Miért nem értik ma,oly sokan? Nos Ő mondta el-Pilátusnak:

Jn.18,37.    
Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.

Aki az Igazságból való... aki meg nem-az nem... Csakhogy egyetlen dobásunk van Testvérek. A Rabságból már kijöttünk az Isten Szabaditása által-de az Igéret földjébe még nem jutottunk el.
Útban vagyunk a cél felé, és a régieknek nem jött be az önmegvalósitás... Ez az állapot, amit most élünk, az a pusztai vándorlás... Most dől el, ki számára somem, és ki számára Dávár pusztasága ez.
Az egyik a halál sivataga, a másik pedig- voltaképpen egy üres lap, és itt az jön létre-amit az Isten kimond.

Ésaiás próféta könyve 35. rész

  1. Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
  2. Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
  3. Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
  4. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
  5. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
  6. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
  7. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem.
  8. És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
  9. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
  10. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.

Nekünk ez legyen ...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3134
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1679 Dátum: 2021 Április 17, 20:25:03 »
2Kor 5,10   
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Áldott Testvérek. A Kereszténységben,valamiért...belopódzott a köztudatba, az a tévhit-hogy nekünk nem kell megjelennünk az ítélőszék előtt, hanem automatikusan a Mennyek országába jutunk, a testi halál után...
Ebből az állitásból -természetesen egyetlen szó sem igaz! Elsőként is: Nem a halál után dől el a sorsunk-legyen az: Üdvösség, vagy kárhozat...hanem a Feltámadás utáni - itélet során dől el...
( Mt.25 ; Jel.20,12-15.)
Nem a mennyekben lesz az Üdvösségre jutottak élet tere-hanem itt a földön. ( Jel.21,1-3.)
És mielőtt tovább mennénk-az első téves állitást is vegyük górcső alá-miszerint: " Nem kell az itélőszék előtt megjelenni a hivőknek..." Jézus azt mondja:

Jn 5,24   
Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

És talán ezt az Igét értelmezik-többen akként, hogy nem lesz itélkezés  a hivek ellen...
Ámde: Ha és amennyiben figyelembe vesszük a Mt.25-Itéletről szóló – teljes fejezetét (!)
Láthatóvá válik, hogy az Itélkezés márpedig meg lesz tartva- és ekkor az Igazak, az Örök örömben-mig az ott megszégyenültek-örök kárhozatban részesülnek.

Ez tehát azt jelenti: Igenis meg kell jelennünk az itélő szék előtt-ámde ha az Istennek való engedelmes életünk,bizonyosságot nyer-nem kerülünk az itélet alá...(!!!) hanem Üdvre jutunk az Isten kegyelméből! És pontosan erről beszélt Pál is, a II.Kor. 5,10-ben.
Vannak akik a közelgő itélettől félnek-mások hamis ábrándokban ringatva magukat- önmagukat-bizonyos emberekhez mérve... "Hát  a szomszémdomnál jobb vagyok"-felkiáltással... Csakhogy: Nem az ismerősökhöz kell magunkat mérni-hanem... Nos Johann azt mondja:

I.Jn.3,18.    
Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.
19.    
És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket.
20.    
Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud.
21.    
Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;
22.    
És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte.
23.    
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk.
24.    
És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott.

Testvérek: A Szivünk- Jézus trónszéke! Ha ez igy van, akkor onnan jön az életünkre nézve vagy áldás-vagy átok. Csak is akkor van Békességünk-ha a Szivünkben nincs önvádlás! Érdekes-de tény:
Van az Úgy-amikor egy-egy cselekedetünk folyományaként... hogy is mondjam... nem érezzük a menny mosolyát... előferdül beza, hogy ilyenkor azzal nyugtatgatjuk magonkat-hogy akivel ily kétes módon viselkedtünk-bőséggel megérdemelte... Vannak olyanok is, akik valamely:
"Isten ostora-ként tekintenek önmagukra-mint valamely itélet végrehajtóként... Vannak akiket pedig nyomaszt a bűnbánat, valami érthetetlen módon, mert valóban valami-emberi mivoltából kifordult személy ellen cselekedett valamit... de a "lelki ismeret"... az nem nyugszik akkor sem...
Testvérek: Nekünk tudnunk kell!!! Nem a szomszédhoz kell viszonyitanunk önmagunkat-hanem a Messiáshoz! A kérdés: Jézus is ezt tenné???
Ha pedig az Állitásunkkal megegyezően: Jézus bennünk él...(?)
Tehát a Szivünk állapota a lényeg!
Van is egy Israelita ének, melynek első mondata, akár erre is érthető lehet...

" Kse ha Lev Boche-rak Elohim shomeá..."   Mikor sir a Sziv-csak Isten hallja... És Isten igenis hallja és csak erre figyel! Nem a hazug "megvallásokra" figyel... Nem a túl lelkesültségből fakadó "Igéretekre"... Hanem arra, hogy a Te szived, ebben az Ój életedben ( Újjá születés)
Összhangban van e a szived- az életeddel?
Ha sir a sziv... Most nem az énekre asszociálva- ha sir a sziv-az lehet azért is, mert a cselekedeted-nem egyeztethető össze a hivői élettel! Addig kell a szivre hallgatni, amig lehet, hiszen egy idő múlva-
megkeményedik a sziv- és többé nem lesz semmi, ami figyelmeztethetne!
Johann azt mondja:
I.Jn.3,21.    
Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;
22.    
És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte.

Azt gondolom-ez eléggé egyértelmű... Az az tehát az-mikor van a szivünk békességben.

" megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte."

Ezt valójában és eredetiben, a Tórában olvashatjuk:

V.Mózes 30,10.    
Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
11.    
Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
12.    
Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
13.    
Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
14.    
Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
15.    
Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
16.    
Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
17.    
Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz;
18.    
Tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elvesztek: nem éltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordánon általkelvén, bemégy, hogy bírjad azt.
19.    
Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod;
20.    
Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága; hogy lakozzál azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja azt.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,