Szerző Téma: Épitő tanitások  (Megtekintve 14416 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Épitő tanitások
« Dátum: 2011 Február 23, 07:50:03 »
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #1 Dátum: 2011 Február 24, 08:32:46 »
   
Derek Prince: A legnagyobb próba


Ha most feltenném azt a kérdést mindegyikőtöknek, hogy Te személy szerint mit tartasz a legnagyobb keresztény próbatételnek?, valószínűleg más és más válaszokat kapnék. Az én válaszom talán sokakat meglep, mégis több mint ötven év teljes idejű szolgálaton alapszik. Úgy hiszem, hogy a legnagyobb próba - amellyel valószínű, hogy szembekerülünk és a legkevésbé valószínű, hogy kiálljuk - a siker. Salamon így figyelmeztet: „A dolgok vége jobb mint azok kezdete és a szellemében türelmes jobb, mint a szellemében büszke.” (Prédikátor 7,8) Más szóval: nem attól leszel győztes, ahogy elkezded a versenyt, hanem attól ahogy befejezed.

Egy veterán kínai pásztor, aki több mint húsz évet töltött börtönben a hitéért, és nemrégiben az Úrhoz költözött, a következő megjegyzést tette: „Sok olyan embert láttam, aki jól kezdte, de keveset, aki jól is fejezte be.”
Én ugyanezt tudom mondani.

Vizsgáljunk meg szemléltetés gyanánt néhány olyan izraeli királyt, akik sikeresek lettek.
Az első három király

Az első király, Saul, erős és kiemelkedő képességű fiatalember volt, aki karrierje korai szakaszában számos katonai győzelmet szerzett. Viszont amikor Isten az amalekiták ellen küldte őt, hagyta hogy az emberektől való félelem meghiúsítsa teljes engedelmességét Isten parancsával szemben. Ezért Sámuel próféta azzal az üzenettel jött elé, hogy Isten elutasította őt, mint királyt. Saul problémájának a lényegét Sámuel üzenete pár szóval összefoglalja: „Hát nem Izrael királya voltál már akkor is, amikor még kicsiny voltál a saját szemedben?” (1.Sám. 15,15). Amíg tehát Saul alázatos maradt, Isten meg tudta őt áldani. De amint gőgössé vált, az Úr félreállította őt.

Ez mindnyájunkra nézve igaz. Amikor kicsik vagyunk a magunk szemében, van hely Isten nagysága számára. De amikor nagyokká válunk magunk előtt, nem hagyunk helyet Istennek, hogy rajtunk keresztül érvényesíthesse nagyságát.

Saul gőgje tragikus véghez vezetett. Életének utolsó éjszakáján boszorkányhoz ment tanácsért, másnap pedig a csatatéren öngyilkos lett.

A következő király, Dávid, Isten szíve szerint való férfiú volt. Éveken át menekültként tengődött, Saul király üldözte és vadászott rá. Mégis győztesen került ki mindebből és végül csodálatos bizonyságot tett Isten mellett:

„Az Úr megfizetett nekem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nekem. Mert megőriztem az Úrnak útjait és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől.” (Zsolt. 18,20-21)

Ám később Dávid megváltozott, és vele együtt a beszéde is: „Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem.” (Zsolt. 51,1-2)

Mi történt vele? Mi változott meg? Dávid megtapasztalta a teljes sikert. Miután király lett egész Izrael felett és legyőzte minden ellenségét, a siker gyümölcseit ízlelgette. Nem ment már ki a csatába. Otthon maradt Jeruzsálemben, hogy szabadon kiélhesse magát kénye-kedve szerint.

Így hát habozás nélkül elcsábította Bethsabét, a szomszéd Uriás feleségét, majd megszervezte Uriás halálát, csakhogy elfedezze bűnét. A siker idején Dávid elfelejtette milyen elvek szerint élt, mielőtt király lett.

Hála Istennek, hogy Dávid végül megtért és Isten megbocsátotta bűnét. Azonban vétke mégis sötét árnyként vetült leszármazottjaira az őt követő nemzedékekben. Isten így figyelmeztette őt: „Ezért a kard nem távozik majd házadtól…” (2.Sám. 12,10). Fontos megemlékeznünk arról, hogy Isten megbocsátása nem törli el szükségképpen a bűn minden következményét.

Dávid fia, Salamon, aki apját követte a trónon, Isten szeretettje és választottja volt. Mivel alázatosan elismerte, hogy bölcsességre van szüksége, Isten neki is gazdagságot és tisztességet adott. Az izraeli királyok közül ő volt a legbölcsebb, leggazdagabb és leghíresebb. Mégis, minden bölcsessége ellenére nem állta ki a siker próbáját:

„És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajtották az ő szívét az idegen istenek után… Mert Salamon követte Astoretet a szidonbeliek istenét és Milkómot az ammoniták utálatos bálványát. És gonosz dolgot cselekedett Salamon az Úr szemei előtt…” (1.Kir. 11,4-6)

A dicsőséges kezdet ellenére Salamon bálványimádóként halt meg.
Két másik király

Salamont követően a királyság két részre szakadt. Az északi, izraeli királyság minden uralkodója bálványimádó lett és az Úr elutasította őket. A déli országrész, Júda királyai közül többen szintén elfordultak az Úrtól és bálványimádásra adták fejüket. Azonban volt néhány valóban igaz király Júdában, de egyiknek sem sikerült tökéletesen átesni a siker próbáján.

Például Ezékiás elsöprő erejű reformokat vezetett be és helyreállította Jahve igazi imádását. Amikor Asszíria királya Szenakherib ostromzár alá vette Jeruzsálemet, Isten beavatkozott és csodálatos szabadulással ajándékozta meg Ezékiást és népét.

Később, amikor Ezékiás halálosan megbetegedett, Isten nem csupán meggyógyította őt, hanem természetfeletti jelet is adott: visszafordította a nap járását. Ezen kívül további tizenöt évet ígért Ezékiásnak.

A csodálatos jel után Ezékiás hírneve elterjedt más nemzetekben is. Nagykövetek érkeztek Babilonból. Miután hízelgett büszkeségének a babiloniak figyelme, megmutatott nekik minden értéket királyságában. De ezért nem Istennek adta a dicsőséget!

A Szentírás két tanulságos megjegyzést tartalmaz Ezékiás viselkedésével kapcsolatban:

„De Ezékiás nem viszonozta a jót, az ó hozzá való jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodott…” (2.Krón. 32,25)

„De mivel a babiloni fejedelmek követeivel megbarátkozott, akik ő hozzá küldettek, hogy megtudakozzák a csodálatos jelt, amely azon a földön lett, elhagyta őt az Isten, hogy megpróbálja, mi van az ő szívében.” (2.Krón. 32,21)

Ezékiástól két dolgot tanulhatunk: Először is, ha Isten különleges csodával ajándékoz meg téged, attól még nem leszel különleges személy; ez csak annyit jelent, hogy különleges Istened van. Másodszor, ha Isten visszavonja jelenlétét és látszólag nincs aktívan jelen az életedben, lehet, hogy éppen megpróbál, mert látni akarja, hogyan viselkedsz, amikor magadra maradsz.

Júda történelmének későbbi szakaszában újra egy igaz király, Jósiás emelkedett trónra. Ezékiáshoz hasonlóan szintén radikális reformokat vezetett be és helyreállította Jahve imádását, sőt még a bételi bálványimádó oltárt is leromboltatta.

Azonban Jósiás sikerei túlzottan magabiztossá tették őt és meggondolatlan dolgot művelt. Anélkül, hogy az Urat megkérdezte volna és törődött volna a komoly figyelmeztetéssel, szembeszállt Nékó fáraóval, Egyiptom királyával, és a csatában életét vesztette. Vele együtt Júda utolsó reménysugara is kihunyt.
Sikeremberek az Újszövetségben

De mit találunk az Újszövetségben? Itt vajon más szabályok érvényesek? Vizsgáljuk meg a legkiemelkedőbb személyiségeket: Jézust magát és három vezető tanítványát, Pétert, Jánost és Pált. Ők hogyan végezték?

Jézus természetesen egyedülálló – Isten tökéletes, bűntelen Fia. Soha nem élt át kudarcot. Mégis kereszten függve végezte meztelenül, a gúnyolódó bűnösöknek kiszolgáltatva. A világ utoljára ezt látta Jézusból. Az ezt követő feltámadás és dicsőség csak az „Istentől eleve választott bizonyságoknak” jelentetett ki (Ap.Csel. 10,41). A világnak viszont Isten soha nem akarta bizonyítani a feltámadást.

Na és Péter, a tizenkét apostol vezetője? A jó öreg tradíció szerint Péter is kereszten végezte. Saját kérésére fejjel lefelé feszítették meg, mert nem érezte magát méltónak ahhoz, hogy ugyanúgy szenvedjen, mint Ura.

János halálának körülményeiről nincsenek hiteles feljegyzések. Azt azonban tudjuk, hogy vénségére Patmosz kietlen, sziklás szigetére száműzték, ahol megkapta a Jelenések könyvében megörökített látomásokat.

Mi a helyzet Pállal? Ő maga írta le, hogyan élt apostoltársaival egyetemben:

„Mindez ideig éhezünk is, szomjazunk is, meztelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is, fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodva; ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk, ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük; Ha gyaláztatunk könyörgünk: szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig.” (1.Kor. 4,11-13)

Végül, egy erőteljes és csodálatos szolgálat után, amely megnyitotta az evangélium számára az utat a pogány világ előtt, Pál láncra verve végezte egy hideg római zárkában. Néhányan még legközelebbi munkatársai közül is elhagyták őt. Onnan nyilvános kivégzésre vitték és lefejezték.

A Jézusról, Péterről, Jánosról és Pálról szóló feljegyzések azt jelentenék, hogy minden elkötelezett kereszténynek szükségképpen mártírhalált kell halnia? Vagy hogy az elszánt keresztények nem lehetnek gazdagok? Korántsem! Azonban nagyon is hangsúlyoznak egy rendkívül lényeges dolgot: soha ne engedjünk a világ szerinti siker csábításának. Soha ne keressük a világ jóváhagyását. A népszerűség utáni vágy mindig veszélyes.

Jézus ez ellen komolyan figyelmeztetett. A farizeusoknak ezt mondta: „…mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.” (Luk. 16,15)

A saját tanítványainak pedig: „Jaj nektek, mikor minden ember jót mond felőletek. Apáik éppen így mondtak jót a hamis prófétákról.” (Luk. 6,26)
Az igazi siker titka

Magamban összehasonlítottam az ószövetségi öt királyt Jézusnak és tanítványainak sorsával. Mi lehet a titka – morfondíroztam – a tartós sikernek?

Az Úr két igéhez vezetett. Elsőként Pál szavaihoz az első Korintusi levélben: „de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hűséges legyek.” (1.Kor. 7,25)

Megértettem, hogy ha hűséges akarok maradni, teljes függőségben kell élnem az Úr kegyelmétől. Nem bízhatok az értelmiségi háttérben, a szellemi ajándékaimban, a korábbi eredményeimben, a szolgálatban eltöltött években. Egyetlen dolog tud csak hűségben megtartani: Isten kegyelme.

Életem legnagyobb céljává kell tennem, hogy tudatosan és folyamatosan Isten kegyelmétől függjek. Őrizkednem kell mindentől, ami tompítja vagy elhomályosítja a függőség érzését. Különösen vigyáznom kell a büszkeség bármely formájára, ami lényegében nem más, mint az éntől való függőség.

Isten ezután az Úr Jézus szavaihoz vezetett:

 „Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem.” (Ján. 4, 34)

Jézus eledele – életének és erejének forrása – az a céltudatos elhatározás volt, hogy a végsőkig Isten akaratát cselekedte. Ez az igazi siker, amelyre neked és nekem egyaránt törekednünk kell.

/forrás: istenkereso.hu/
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #2 Dátum: 2011 Február 25, 07:47:38 »
DEREK PRINCE:

IZRAEL ÉS AZ EGYHÁZ SORSA   

http://www.youtube.com/watch?v=UJRi0yPjLuM#    1.
http://www.youtube.com/watch?v=GLMM_JYgntI#     2.
http://www.youtube.com/watch?v=UOq5LTWzAzs#   3.
http://www.youtube.com/watch?v=cZB_-DAhj4w#ws       4.
http://www.youtube.com/watch?v=3xv5z4FxcyE#    5.
http://www.youtube.com/watch?v=r52FX9Rc7K4#ws   6,

A Derektől megszokott tiszta, igei, a témát összefüggéseiben áttekintő,  lényeglátó tanitás.
Szeretettel ajánlom mindenkinek, aki még  nem hallgatta végig, megéri a ráforditott időt.
Csak megjegyzem, hogy többek között pl. arra a kérdésre is kitér, és választ ad (5. rész), hogy "Kit nevez az Ujszövetség Izraelnek?" Vajon az USZ visszavonta-e ezt a cimet a történelmi Izraeltől, a zsidó néptől, és az USZ mostmár az Egyházat nevezi Izraelnek?
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Épitő tanitások
« Válasz #3 Dátum: 2011 Február 25, 07:50:46 »
Drága Zsuzsa!
Köszönöm. :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #4 Dátum: 2011 Február 25, 07:52:18 »
Drága Zsuzsa!
Köszönöm. :2smitten:

Legyen épülésünkre, én is örömmel hallgatom ujra.
Az Úr áldjon,  Ditte!  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #5 Dátum: 2011 Február 26, 07:28:30 »
Érzelmi bezárkózás

„Jerikó gondosan bezárkózott…” (Józsué 6:1 )
A Biblia ezt mondja: „Jerikó pedig be- és elzárkózott… se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki” (Józsué 6:1 Károli). Hallottál már valaha a „Jerikó szindrómáról”?

Azt nevezik így, amikor érzelmileg teljes bezárulsz. Félsz attól, hogy közeledj mások felé, vagy hogy bárkit is közel engedj. Falat építettél, így többé nem tudnak bántani. Vigyázz, mert ez a fal be is börtönözhet téged, és mindenki mást az életedben.

Házasodhatsz Jerikóban, kimondhatod az esküt, viselheted a ruhát, felhúzhatod a gyűrűt, elmehetsz nászútra, de még mindig ott magasodnak a falak. Így talán arra gondolsz: „Ha elhagy, akkor sincs nagy baj. Van egy bankszámlám, amiről nem tud. Van egy tartalék tervem arra az esetre, ha ez nem működne.” Jézus azt mondta: „a férfi… összekapcsolódik feleségével” (Máté 19:5 NLT).
 De hogyan tudnál összekapcsolódni, ha nem vagy elérhető a keserűség, félelem és bizalmatlanság fala miatt?
 „A szeretet… türelmes… nem rója fel a rosszat… A szeretet soha el nem múlik…” (1Korinthus 13:4-8) A szeretet nem fog működni, ha aszerint a filozófia szerint élsz: „Keresd a legjobbat, de számíts a legrosszabbra”. Itt az ideje egy ördögűzésnek! Ki kell űznötök a múlt kísérteteit, ha szeretnétek, hogy legalább valami reménye legyen az igazi közös jövőtöknek. Megbocsátani, amikor mélyen megbántottak, az egyik legnehezebb dolog, de meg kell bocsátanod újra meg újra, míg a neheztelés többé már nem uralkodik rajtad.
Péter azt kérdezte Jézustól: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?” Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is” (Máté 18:21-22). Ne emlegesd fel többé a múltat, hanem add az Úrnak! Ő a falak lebontója, a kommunikáció helyreállítója, a tisztelet felépítője és a megtört szívek és megtört kapcsolatok gyógyítója.
Ha engeded, Ő segíteni fog, hogy újra élj, és újra szeress.
Bob Gass  (http://maiige.hu/)
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Épitő tanitások
« Válasz #6 Dátum: 2011 Február 26, 10:23:09 »
Nagyon érdekes .Köszönöm. :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #7 Dátum: 2011 Február 28, 07:10:43 »
Alkalmas vagy!

„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (1Sámuel 16:7)
A Bibliában a legnagyobb emberek nem tartották magukat alkalmasnak.
Mózes azt mondta Istennek, hogy nincs szónoki tehetsége.
Gedeon azt mondta, hogy nincs megfelelő családi háttere.
Jeremiás azt mondta, hogy fiatalnak és tehetetlennek érzi magát.
Pál úgy jellemezte magát, mint aki a bűnösök között az első és az apostolok között a legkisebb.
Dávidról pedig mindenki – Sámuel prófétát is beleértve! – azt gondolta, hogy nem alkalmas arra, hogy király legyen.

De Isten másképp gondolta!
Elmondom egy frissen alkalmazott utazó ügynök történetét, aki első beszámolóját küldte a központba, mert a történet igazsága időtlen. Amikor a beszámolót megkapták, a főnökei megdöbbentek.
Az új ügynök a következőket írta:
„Látam ám a dógokat amit soha senki nem vesz tűlünk és elattam nekik egy csomót. Mostan Sikágóba megyek.”
Mielőtt az értékesítési igazgató kirúghatta volna, már meg is érkezett a következő beszámoló: „Idegyüttem Sikágóba és egy milijónál is többet attam el nekik”. Az értékesítési igazgató nem merte kirúgni az illetőt, de attól is félt, hogy mi lesz, ha nem rúgja ki, így az egész ügyet átpasszolta a vállalatigazgatóhoz. Másnap reggel az értékesítési osztály döbbenten látta az üzenetet, melyet az igazgató tűzött ki a hirdetőtáblára az ügynök két levele mellé. A feljegyzés így szólt: „Mán túl sok időt töltünk a hejesírásal és nem eleget az eladásal. Nézék meg ezeket az eladásokat! Azt akarom, hogy mindenki óvassa el Józska két levelit, aki uton van és naccerű munkát végez értünk, és mennyenek ki és csinájják amit ő!”
Jó dolog a diploma és a magas beosztás, de ötletességgel és kezdeményezőkészséggel felfegyverkezve, és Isten segítségével – alkalmas vagy!  /Bob Gass -   maiige.hu/
[/size]
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Épitő tanitások
« Válasz #8 Dátum: 2011 Február 28, 10:27:38 »
 :2funny:

Idézet
Fil 3,7 De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. 8.  Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

Ezt kértem, elfogadtam, de az írás tovább mutat ->>>>>>>

Idézet
9.  És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
10.  Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #9 Dátum: 2011 Március 04, 09:48:17 »
 
Intés, feddés, dorgálás
 
Intés: 70 Igehely
Feddés: kevesebbet említi-korlátozza
Dorgálás: nagyon keveset beszél Isten Igéje erről-nagyon korlátozza
 
Alap Ige:
(2. Timóteus 3,16-4,2)

 
A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
Hirdesd az ígét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és tanítással.

 
Aki Isten Igéjével foglalkozik, annak elkerülhetetlen ez a fajta szolgálat.

INTÉS: 
           -     figyelmeztetés
-          helyreigazítás
-          tanítás
-          prófécia
-          szolgálati ajándék
 
- Isten Igéje eszköz arra, hogy ezt a fajta korrekciós munkát végezze.
- Intés: megjobbításra való.
- Nem sebeket, sérüléseket, maradandó károsodást kell okoznia.
- Azért van szükség ere a korrekcióra, hogy a megmaradó részeket ne érje maradandó károsodás.
 
Szokásrendszer:         
-     öröklött
-          mástól átvett
-          családban szokás
-          mások hatása
 
Amikor az ember spontán megnyilvánul az őszinte, de ezek a megnyilvánulások sérthetik a másik lelkivilágát.
 
- Az hiba, ha mércének saját magamat állítom.
- A Biblia legyen a mérce!
 
(Zsoltárok 19,8-12.)

 

Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket;

 az Úrnak bizonyságtétele biztos,  bölcscsé teszi az együgyût.

Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet;

az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

 Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké;

az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestõl fogva igazságosak.

 Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is;

és édesebbek a méznél, még a színméznél is.

Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van.

 
- Isten Igéje mit mond rólam, és nem a másikról!
- Isten Igéje elsősorban rólam szól

- A változás akarat kérdése, akarnunk kell, hogy megváltozzunk.
- Bátorító környezet kell a változáshoz.
 
8-9. vsz.:
Az ÚR törvényének hatásairól ír.
 
Azok Az értékek, amelyek bennem megjelentek, azok azért jelentek meg,
 mert Isten könyörült, és nem azért, mert jó vagyok.
 (Ezékiel 3,17-21.)
 
 Amikor az Úrnak van egy küldése számomra, akkor engedelmeskedni kell ennek a szolgálatnak.
 (Róma 12,6-8.)
 
Ha Isten azt mondja, hogy valamit csinálj meg, akkor az tedd meg!
 AZ ENGEDELMESSÉG DICSŐÍTI MEG ISTENT!
 
Prófétaság: 
 
(1. Korinthus 14,3.)

- A prófécia tartalma az, ami épülésre, intésre van!
- Intés testvéri kapcsolatban nem jöhet felülről, csak ALÁZATBÓL.
- Próféciát a többieknek meg kell vizsgálni!

 
INTÉS:        
 
(Róma 15,13-14.)
 
(1.    Kor. 4,14.): Intésnek nem a felülről jövő letaglózás, megszégyenítés a célja.
      (1 Thess. 2,11.)
- Intés a Szeretet-szolgálatnak a része!
- Isten az Ő fiait feddi, de az idegeneket, fattyakat nem, mert azok nem az Övéi.
 
(Efézus 6,4.)
 
Családi színtéren való nevelés fontossága.
 
(2. Kor. 6,1.)
 
- Gyülekezet: szeretet és a felemelkedés színtere kell, hogy legyen!
- Év Igéje is erről beszél.
- Kapcsolatoknak rendeződnie kell.
 
Az ÚR tanítása és intése szerint neveljük a gyerekeinket!
 
            (Filippi 2,1-3.) = (Róma 5,13-14.)
 
- A gyülekezetben SZERETET-LÉGKÖR-nek kell lenni.
- Úgy kell a másik felé szolgálni, ahogy Jézus is szolgált.
- Szeretetben való nevelés kell, a családban is!
 
 (Kolosse. 1,28.)
 
Intés célja: Isten embere minden jó cselekedetre felkészített legyen.
 
 (Kolosse 3,16.)
 
A dicsőítés szavai hatnak az életünkre!
 
 Titusz1,7/a;9.)
 
A gyülekezetben az intés szolgálata hozzátartozik a vezetés szolgálatához!
 
            (1 Thess. 5,12-15.)
 
Meg kell tudni becsülni az intő/korrekciós szolgálattevőket! (Gyerekeknek a szülőket!!!)

 FEDDÉS:

-          szóbeli büntetés
-          Bűnök megítélése
 
(3. Mózes 19,16-18.)
 
A második legnagyobb parancsolat: a szeretet parancsolata:
 
„Szeresd a felebarátodat, mint temagadat!”
 
-          Ne rágalmazz!
-          Ne reagálj indulattal!
-          Ne gyűlölj!
-          Bosszúálló ne légy!

 
(Efézus 5,11-13.)
 
A feddés célja, hogy a bűn világosságra kerüljön!
 
            (Példabeszédek 29,1.)
 
Feddés kell, ha az „intő szó” nem hat.
 
            (Példabeszédek 15,32.)
 
Feddés mindig a BŰN-nel kapcsolatos.

 DORGÁLÁS:

 
-          súlyosabb dolog
-          valami korlátozása
-          tényleges ítéletet mond a viselt dolgainkról
 

   1. szellemi szintű:    

 (Zakariás 3,2.): A dorgálásnak az ÚR a kizárólagos végrehajtója.
                                    (Júdás 1,9.)
 

   2. földi szintű: 

                             (Zsoltárok 141,5.): Dorgálás szeretetben legyen!
                                   (Példabeszédek 15,31-33.): Az élet dorgálása: valami már nem
                                                                             úgy megy, mint azelőtt.
                                   (Példabeszédek 13,1.): fiataloknak
 
Isten soha nem a dorgálással kezdi!
 
 
            (1. Timóteus 5,1-2.)
 
A dorgálás szolgálatát csak Isten által küldött személy teheti!
 
Másnak TILOS!


Mikor, és ki intsen, feddjen, dorgáljon?

 

MIKOR?

 
Intés: (Ezékiel…)
-          Ha felszólítást hallunk az Úrtól.
-          Evangélium ellenségei felé.
-          Szülő, vezető (tudatos nevelési feladat).

Feddés:

Ha egy bűnt nyilvánvalóvá kell tenni a gyülekezetben.
 
Dorgálás:
           Ha Isten kezdeményezi annak,
           
-          Akinek a szellemi tekintélye alatt vagyunk, azt nem dorgálhatjuk meg!!!
-          A fölötted lévő tekintély dorgáljon!
-          Gyerek ne dorgálja meg a szülőjét!
-          Fiatalabb ne dorgáljon meg idősebbet!
-          Vezetőt csak a gyülekezet egységben dorgálhat meg!

 
   K  I   ?
 
Intés:

-          Aki tekintélyi pozícióban van.
-          Együttmunkálkodó személy (csapattag)
-          Akit az Úr prófétai szolgálatra indít.
-          Aki egyben teljes a vigasztalás és a bátorítás Lelkével!

Feddés:

-          Ige hirdetője.
-          Aki képes ezt szeretettel tenni.
-          Akiket az Úr vezetői feladattal bíz meg.
 
Dorgálás:
-          elsősorban az Úrhoz kötődik.
-          Szellemi tekintélyekhez kötődik.
-          Pásztort a gyülekezet csak egységben!!!
 
 
Krisztus korrekciós nevelése csak belülről fog működni, kívülről nem!!!
 
Belső, szeretetteljes légkör kell ehhez a korrekciós beavatkozáshoz!
 
Építő légkör legyen az intő légkör!
           
/forrás: 2009. augusztus 2. Kemence – Hommer László Igehirdetése -     lejegyezte: Varga R. Anikó/
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #10 Dátum: 2011 Március 13, 09:12:41 »
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Moncsi

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1454
Re:Épitő tanitások
« Válasz #11 Dátum: 2011 Március 13, 19:24:54 »
Sziasztok!

Szeretettel küldöm Nektek Joel Oesteen Tudatosítsd mid van! c. tanításának linkjét:

http://keresztenyfilmek.com/tanitasok/joel-osteen.html

Csak 25 perces, de úgy gondolom, hogy ha ezeket az egyszerű igazságokat Isten a szívünkbe írja, és hittel párosul, örökre teljesen megváltozik az életünk!!!

Mindegyikőtöknek Isten áldását, békességét kívánom:

Szeretettel:Moncsi
Az Úr szegénnyé tesz és gazdagít,megaláz s fel is magasztal. 1Sám2/7

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Épitő tanitások
« Válasz #12 Dátum: 2011 Március 13, 19:44:52 »
Sziasztok!

Szeretettel küldöm Nektek Joel Oesteen Tudatosítsd mid van! c. tanításának linkjét:

http://keresztenyfilmek.com/tanitasok/joel-osteen.html

Csak 25 perces, de úgy gondolom, hogy ha ezeket az egyszerű igazságokat Isten a szívünkbe írja, és hittel párosul, örökre teljesen megváltozik az életünk!!!

Mindegyikőtöknek Isten áldását, békességét kívánom:

Szeretettel:MoncsiDrága Moncsi,

már hallgatom, nagyon tetszik, a Predikator, szeretetteljes, bizonyságokban gazdag embernek hangzik  :2smitten:
Koszonom szépen  :2smitten:

Téged is áldjon az ÚR gazdagon    :037:A M E N ! ! !

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #13 Dátum: 2011 Március 14, 08:27:57 »


Moncsi köszönet hogy  feltetted!
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re:Épitő tanitások
« Válasz #14 Dátum: 2011 Március 15, 07:01:34 »
http://keresztenyfilmek.com/tanitasok/reinhard-bonnke.htmlReinhard Bonnke:

ARATÁS EURÓPÁBAN    :afro: :igen:

A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.