Szerző Téma: Sokszínű gyülekezetek  (Megtekintve 3827 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Sokszínű gyülekezetek
« Dátum: 2011 Április 13, 09:12:18 »
Drága testvéreim az Úrban!
Sajnos kevés gyülekeztetett ismerek.
Szeretném megismerni minél többet.
Ezért kérlek benneteket, hogy mutassátok be a gyülekezeteteket.
Ide bármit leírhattok amit fonósnak tartotok a gyülekezetetekről.

"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Sokszínű gyülekezetek
« Válasz #1 Dátum: 2011 Április 13, 19:08:53 »
Hát akkor én írom melyik gyülekezetről mi találtam a netten.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Sokszínű gyülekezetek
« Válasz #2 Dátum: 2011 Április 13, 19:18:44 »
Agapé Gyülekezet


Az Agapé Gyülekezet eredetileg baptista gyülekezet, mely a pünkösdi-karizmatikus elvekre tért át. Központja Budapesten, Pestszentlőrincen van. Az egyházközpont egyben az alapító Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet székhelye is. További gyülkezetei: Pécs, Gödöllő, Jászberény, Monor, Pomáz, Hajdúböszörmény, Jákfalva, Kemence, Gyöngyösoroszi, Szolnok, Csepel, Törökszentmiklós, Ózd, Kiskőrös, Albertirsa, [Szeretet Közösség, Budapest], Solymár, Rákospalota, Ámen Gyülekezet, Miskolc. Az Agapé Gyülekezet nem azonos az Evangéliumi Pünkösdi Közösséghez (mint önálló egyházhoz) tartozó EPK Agapé Pünkösdi Gyülekezettel.

Története

Az egyház története néhány évre nyúlik vissza. Előtörténete a Magyarországi Baptista Egyházhoz kapcsolódik. A Magyarországi Baptista Egyház pestlőrinci gyülekezetének 1988-ban Perjesi István lett a lelkipásztora. Az új lelkipásztor hatására a gyülekezet egyre inkább a karizmatikus-pünkösdista eszmék és gyakorlat felé fordult. Mivel a gyülekezet tagjainak jelentős része lelkipásztorát követve nem tudott azonosulni a Magyarországi Baptista Egyház 1994. június 11-i Rendkívüli Szövetségi Közgyűlésén elfogadott Hitelvi állásfoglalással[1], egyháztagságuk 1995-ben automatikusan megszűnt a Baptista Egyházban. Ezután alapították meg önálló felekezetként az Agapé Gyülekezet. Az „agapé” szó a Bibliában Isten természetfeletti, feltételektől mentes szeretetét fejezi ki. Később más baptista gyülekezetek tagjai közül is többen csatlakoztak az új egyházhoz.

Hitvallása

Az Agapé Gyülekezet hitvallása:

Hitvallása [szerkesztés]

 1. Hisszük, hogy a Szentírás 66 könyve Istentől ihletett, mely a Szent Szellem által megelevenítve hitünk, közösségi és mindennapi életünk alapja.

 2. Isten szellemi valóság, a világ tökéletes teremtője, fenntartója és kormányzó Ura. Ő az eredete, oka és célja minden létezőnek, Aki öröktől fogva és örökké él. Emberi világunk számára három személyben jelenti ki magát: Ő az Atya, a Fiú és a Szent Szellem ( Szent Lélek).

 3. Az Atya gondviselő, szerető Isten, aki a legtökéletesebb kijelentést Fiában, Jézus Krisztusban adta önmagáról.
 
 4. Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása, és egyszülött Fia, Aki valóságos Isten, és az emberiség megváltása érdekében, valóságos emberi testet öltött magára.

 5. Isteni személy, Aki Isten jelenlétének hordozója a teremtett világban, Aki vágyat ébreszt az emberben az Istennel való közösségre. Gyümölcseivel kialakítja Krisztus jellemét a hívőkben, ajándékaival pedig képessé teszi Isten szolgálatára.

 6. Hisszük, hogy az embert Isten a maga képmására, örök életre teremtette azzal a céllal, hogy Őt dicsőítse, imádja és uralmát megvalósítsa a földön, mint szabad akarattal rendelkező lény.

 7. Az ember – Sátán kísértése folytán – engedetlenné vált Teremtőjével szemben, és így alkalmatlanná lett Isten eredeti tervének megvalósítására, magára vonva ezzel Isten haragját.

 8. Az ember a maga erejéből képtelen változtatni bukott állapotán, ezért Isten Jézus Krisztusban ajánlotta fel ennek lehetőségét. Elküldte egyszülött Fiát, aki ártatlanul magára vette az ember bűnét, elszenvedve annak büntetését, és halálával kiengesztelte Isten jogos haragját a bukott emberrel szemben. Feltámadásával új és örök életet szerzett a benne hívőknek.

 9. Minden ember személyes felelőssége a megtérés, Krisztus üdvözítő munkájának hit általi elfogadása. A megtérés során az ember elfordul bűnös életétől, és bűnbánattal Jézus Krisztus uralma alá helyezi életét, elfogadja az Ő helyettesítő áldozatát.

10. Isten a hozzá megtérő embert újjászüli Igéje és Szent Szelleme által és képessé teszi arra, hogy eredeti terve szerint éljen.

11. Jézus példája és parancsa alapján olyan egyszeri engedelmességi cselekedet, melynek során a megtért, újjászületett és hitéről vallást tevő embert teljesen a víz alá merítjük az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem nevében, aki ezzel azonosul Jézus Krisztus halálával, eltemetésével és feltámadásával, önkéntesen elkötelezve magát Isten igazságainak betöltésére.

12. A hitre és megtérésre jutott emberben, aki Jézus Krisztust elfogadja személyes Megváltójának, a Szent Szellem jelen van. A megtéréssel egy időben vagy azt követően szükséges, hogy Jézus bemerítse őt a Szent Szellembe. Ezt az eseményt később folyamatosan újabb és újabb betöltekezéseknek kell követniük, hogy a Szent Szellem által kiformálódjon benne a Krisztus. A betöltekezés leggyakoribb jele a Bibliában a nyelveken szólás.

13. Hisszük, hogy a Krisztusban hívő újjászületett emberek közössége az egész világon alkotja a láthatatlan, egyetemes eklézsiát, melynek feje Krisztus. A látható helyi gyülekezet tagjai azok a hívők, akik megtértek, újjászülettek, bemerítkeztek vízbe, nyitottak az Ige és a Szent Szellem munkája előtt és önként kérik felvételüket. A tagok elfogadják a gyülekezet hitvallását és szervezeti rendjét. A gyülekezet tagjai rendszeresen közösséget vállalnak:

14. Jézus Krisztussal és egymással az Úrvacsorában, mely emlékezés a Megváltó halálára. Az Úrvacsora emlékjegyeiben – a kenyérben és a borban – Krisztus értünk megtört testével és kihullott vérével kerülünk közösségbe.

15. Az istentiszteletben, amelynek középpontjában az Ige áll. Az istentisztelet további részei, az imádság, a Szent Szellem szabadságában való dicséret és imádás, valamint bizonyságtételek, prófétai üzenetek, önkéntes adakozás, és a résztvevők testi, lelki, szellemi szükségleteinek természetes és természet fölötti betöltése.

16. Hisszük, hogy a házasság Isten által szerzett intézmény egy nő és egy férfi számára, mely egy egész életre szóló szövetség. Ennek alapja az isteni vezetés bizonyossága, az egymás iránti szeretet és hűség. Az Isten Igéje alapján a hitetlenekkel kötendő házasságot és a válást Isten akaratával össze nem egyeztethetőnek tartjuk. A gyermekek születését Isten áldásának, a művi abortuszt bűnnek tekintjük.

17. Hisszük, hogy a halál a bűn következménye, melynek során átlépünk a látható világból a láthatatlanba.

18. Jézus Krisztus feltámadása által a benne hívők újjászületésükkor egy új életre támadnak, szellemük megelevenedésével. Testük pedig Jézus második eljövetelével, az elragadtatáskor támad fel a halálból, illetve változik el dicsőséges testté.

19. Mindenek megítélése Isten hatalmában van, aki az első feltámadásban részesülőket Jézus Krisztussal való dicsőséges örök életre, a második feltámadásban részesülők közül pedig, akik bűneikben maradtak, a Sátánnal együtt gyötrelmes örök kárhozatra juttatja.

20. Az új ég és az új föld megteremtése után Jézus Krisztus átadja királyságát az Atyának, hogy Ő legyen minden mindenekben.[2]
 
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Sokszínű gyülekezetek
« Válasz #3 Dátum: 2011 Május 26, 15:47:02 »
Magyarországi Késői Eső Gyülekezet http://mkegy.hu/

Hitünkről

Miután a Késői Eső Gyülekezet történetileg a pünkösdi-mozgalomból ered, ezért igefelfogása, tanításai és szervezeti kialakítása is számos hasonló vonást mutat. Alapja a Biblia, a teljes Szentírás, azaz az Ó-és Újszövetség, amit gyakorlati és hitéletünk zsinórmértékének tekintünk. Hitünk középpontjában Jézus Krisztus áll, mert Ő az egyetlen út, ami visszavezet Istennel való közösséghez, mely a bűneset által semmissé lett.
Gyakoroljuk a felnőttkori alámerítkezést, mint annak a jelét, hogy meghalunk a bűn számára, és feltámadunk egy új életben. A Szent Szellemmel való betöltekezés által újjászületünk, és ebben az új életben Jézus Krisztussal járunk. Életünket, annak minden területén Isten felé irányítjuk, ahogy ezt a legnagyobb parancsolat megköveteli: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” és „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Ez nem lehetséges emberi erőfeszítések, hanem csak a Szent Szellem ereje és működése által. Ahogy a Szent Szellem a korai keresztények szellemi életében munkálkodott (korai eső), így működése röviddel Jézus visszajövetele előtt, a mai kor keresztényeinek életében is szükségszerű (késői eső).
Így a történelmi egyházak hitelveitől számottevő eltérés leginkább a felnőttkori alámerítkezésben, a Szent Szellem-keresztségben, és a bűnök megvallásában jelölhető meg.
Fontosnak tartjuk a hívő ember életében a megszentelődés célkitűzését, az arra való törekvést.

Történetünk

A mozgalom afrikai eredetű. Dél-Afrikában, 1927-ben alakult önálló egyházzá a pünkösdi felekezetből történt különválása által. A Késői Eső mozgalom Európába a negyvenes években érkezett, előbb Hollandiába, majd Németországba, ezután egész sor európai országban lett honossá.
Hazánkban az 1960-as évek második felében épült ki a kapcsolat a Németországban működő központi gyülekezettel.
1974-ben közösségünknek lehetősége nyílt a legális működésre. A felekezet hitelvei alapján a Szabadegyházak Tanácsának elnöke az Evangéliumi Pünkösdi Közösség jogi képviseletében adott lehetőséget a működésre, így a Pünkösdi Közösség Elnökségének védnöksége alatt állt több, mint egy évtizedig.
1989. november 11-én a Magyar Állam engedélyezte a Késői Eső Gyülekezet önálló jogi személyiséggel rendelkező, egyházként való működését. A bírósági nyilvántartásba vétellel és bejegyzéssel az Állam törvényes egyházi rangra emelte, amely a nemzetközi „International Latter Rain Mission” (német nevén: „Spätregen Mission”) hálózat tagjaként működhet

Hitvallásunk

- Hisszük, hogy a Szentírás Isten írásos formába öntött személyes kijelentése, akarata, parancsa és tanácsa az emberiség részére, melyet a Szent Szellem által ihletett. A Biblia (Ó- és Újszövetség kanonikus 66 könyve) Isten csalhatatlan és hiteles Igéje, szellemi táplálékunk, erkölcsi útmutatónk, gyakorlati és hitéletünk zsinórmértéke. Az Ószövetséget a Szent Szellem világosságában az Újszövetségen keresztül értjük meg.
(2 Móz. 20,1-17; Mát. 5,17; 2 Tim. 3,16-18)

- Hisszük, hogy Isten az egyedül elő Isten. Ő minden láthatónak és láthatatlannak alkotója és fenntartója, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben.
(1 Móz. 1,2; 5 Móz. 6,4; 5 Móz. 32,39; Ésa. 45,5; Ján. 14,26; Róm. 11,36; 1 Kor. 8,6; Eféz. 4,6; Kol. 1,15-17; 1 Ján. 5,7; Jel. 4,11)

- Hisszük, hogy Jézus Krisztus Istennek egyszülött Fia. Hisszük, hogy a Szent Szellem által fogantatott, szűztől született, a földön testben jelent meg, bűntelenül élt, csodákat cselekedett, és vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire, mások helyett váltsághalált halt, hogy üdvözítse azokat, akik Benne hisznek. Hisszük, hogy testben feltámadt és mennybe ment, és most az Atya jobbján ül és esedezik érettünk.
(Mát. 1,24-25; Mát. 14,33; Ján. 1,14; Ján. 1,34; Ján. 2,22; Csel. 9,20; Róm. 8,34; Eféz. 1,20; Kol. 1,14; 1 Tim. 3,16; Zsid. 10,12; Zsid. 12,2; Jel. 1,5)

- Hiszünk a Szent Szellem személyében, aki bizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról. Hiszünk a Szent Szellem szolgálatában, aki az ember szívében lakik, és képessé teszi a hívő embert arra, hogy istenfélő életet éljen, bűnbánatot ad, elvezet minden igazságra, szentségre és tisztaságra.
(Luk. 3,22; Ján. 15,26; Ján. 16,7-8; Ján. 16,13-14; Zsid. 10,15)

- Szükségesnek tartjuk a bűnből való megtérést, mint Isten útjára való lépést. Hiszünk a bűnös, elveszett emberek újjászületésének abszolút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitük által a Szent Szellem végez el a szent élet eléréséhez. Az újjászületett élet szellemben és igazságban, Krisztussal való együtt járást és élést jelent.
(Ésa. 1,16-18; Mát. 3,2; Ján. 3,3-8; Ján. 4,23-24; Csel. 3,26; Csel. 17,30; 1 Kor. 1,9; Tit. 3,5)

- Hiszünk a bűnök bevallásának és gyakorlati elrendezésének szükségességében, mert a bűn Isten akaratával való szembehelyezkedés.
(4 Móz. 5,7; Zsolt. 32,5; Péld. 28,13; Luk. 19,8; Jak. 5,16; 1 Ján. 1,9)

- Hiszünk a bemerítkezésben, melyet – a Szentírás szerint – az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe való háromszori vízalámerítéssel végzünk el, az ó-ember halála, és az újember feltámadása bizonyságául, mint akik meghaltunk a bűnnek és most élünk az Istennek, hogy részesedjünk Jézus Krisztus halálában és feltámadásában.
(Mát. 3,16-17; Mát. 28,19; Márk. 16,16; Csel. 2,38; Róm. 6,2-11; 1 Pét. 3,21)

- Hiszünk a Szent Szellem-keresztségben, melynek külső jele gyakran a nyelveken szólás, ahogyan a Szellem adja az Apostolok cselekedetei 2,4 szerint, valamint hiszünk a szellemi- és a szolgálati ajándékok működésében, melyek a gyülekezet építésére és megszentelésére szolgálnak, hogy az Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen.
(Jóel. 2,28-29; Mát. 3,11; Csel. 1,5; Csel. 2,4; Csel. 10,44-46; 1 Kor. 12,4-11; Eféz. 4,7-12)

- Hisszük, hogy minden ember bűnös, és megváltásra szorul, ami az Úr Jézus kegyelméből, hit által lehetséges.
(Róm. 3,10; Róm. 3,22-23; Gal. 3,13-14; Eféz. 1,7; Eféz. 2,8)

- Hisszük, hogy a keresztény hitet az élet mindennapi gyakorlatában alkalmazni kell, mert így tudunk továbbjutni a megszentelődésben, mert szentség nélkül senki sem láthatja meg az Urat.
(Mát. 5,8; Róm. 6,22; 2 Kor. 7,1; Zsid. 12,14; 1 Ján. 3,3)
Jézus Krisztus velünk kötött szövetségéről, haláláról, feltámadásáról az úrvacsora vételével emlékezünk, és ezzel megújítjuk az Úrral való szövetségünket.
(Mát. 26,26-29; Luk. 22,19-20; 1 Kor. 10,16-17; 1 Kor. 11,23-32)

- Hiszünk az örök életben, az elragadtatásban, az igazak és a bűnösök feltámadásában. Hisszük, hogy minden ember ítéletre, de a megváltottak örök üdvösségre, a kegyelmet visszautasítók pedig örök kárhozatra támadnak fel. Hisszük Jézus Krisztus visszajövetelét, és várjuk, mint a föld a „késői eső”-t.
(Ésa. 57,1; Dán. 12,2; Hós. 6,2; Ján. 5,28-29; Ján. 10,28; Ján. 11,24; 1 Kor. 6,14; 1 Kor. 15,51-52; 1 Thess. 4,13-17; Jak. 5,7; Jel. 20,12)

- Hiszünk az Úr Jézus Krisztus Vérének erejében és oltalmában, amely által legyőzhetjük a gonosz indulatokat. Jézus Vére által védelmet és békességet nyerünk Istentől.
(Róm. 5,9; Eféz. 1,7; Kol. 1,14; Kol. 1,20; Zsid. 9,14; Zsid. 13,12; 1 Pét. 1,2; 1 Pét. 1,18-19; 1 Ján. 1,7; Jel. 1,5; Jel. 12,11)

- Hisszük, hogy az angyalok szellemi lények, akik Isten szolgálatában állnak. A Sátán Isten akarata ellen fellázadt főangyal, ő lelkünk ellensége, az ember vádolója és megrontója. A mennyből való kivettetésekor az angyalok egyharmad részét magával ragadta, amelyek az ördögök. Küzdünk ellenük, az Eféz. 6,12 szerint: „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak”.
(Ésa. 14,12-14; Márk. 16,17; Ján. 8,44; Ján. 13,2; Csel. 10,38; Eféz. 6,11-12; 2 Thess. 2,4; Zsid. 1,14; 1 Pét. 5,8-9; 1 Ján. 3,8; 2 Ján. 1,7)

- Hisszük, hogy a Krisztusban elő különböző egyházak és gyülekezetek szentségre törekvő tagjai alkotják Krisztus testét.
(Róm. 12,5; 1 Kor. 12,12-13; 1 Kor. 12,27; Gal. 3,28)

- Hiszünk a csodákban és jelekben, melyet Isten cselekszik napjainkban is közvetlenül vagy közvetve, és hiszünk a hit által való gyógyulásban.
(Mát. 10,8; Márk. 6,13; Márk. 16,17-18; Csel. 3,6-7; Csel. 14,8-10; Jak. 5,14-15)

- Hitelveinket saját kincsünknek tekintjük, de Istenfélő életünkkel és cselekedeteinkkel igyekezünk felkelteni a körülöttünk élők figyelmét az Úrra, és az érdeklődőknek szavakban is bizonyságot teszünk, Istentől nyert megtapasztalásainkat elmondjuk. A gyülekezet tagjainak kötelessége, hogy teljes képességeik és tudásuk szerint a társadalom számára hasznos munkát, tevékenységet fejtsenek ki.
(Jer. 29,7; Mát. 6,6; Mát. 6,16-18; Róm. 12,18; Jak. 2,18; 1 Pét. 3,15)

- Hisszük, hogy gyülekezetünk elsődleges feladata, hogy az Isten akaratát keresők, a szentségre törekvők és az ördög hatalmából, a bűn alól szabadulni vágyók gyűjtőhelye legyen.
(Zsolt. 22,26; Zsolt. 40,10-11; Zsolt. 111,1; Csel. 2,1; Eféz. 5,19; Kol. 3,16; 1 Tim. 4,12; 1 Tim. 6,11; 2 Tim. 2,22; Zsid. 12,14)

"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5