Szerző Téma: Meg vagyok térve?  (Megtekintve 10075 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4148
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #15 Dátum: 2017 Március 20, 15:14:01 »
Részemről, szerintem én pont nem erről írtam. Nem szabályokról és embereknek való megfelelésről.

Megtérés - visszatérés. (Honnan? Hova? Kihez? Miért?)

Minden ember elszakadt Istentől. Először is az eredendő bűn következményeként, ennek hozományaként pedig a saját bűnei miatt.
Élete tönkrement. Azért, hogy az ember békességre jusson Istennel, és a kezdeti, boldog harmóniában élhessen Teremtőjével, vissza
kell térni (visszafordulni) saját útjairól az Atyához. Ahhoz az élethez, amit Isten tervezett el számára. A visszatérés magában foglalja
a bűnök felismerését és az őszinte bűnbánatot. Ezek nélkül a halálban marad.

A megtérés útja kizárólag Jézus Krisztuson keresztül lehetséges, hiszen Ő a Szabadító, ő lett ajtó és út az Atyához. Aki alázatos hittel
és engedelmességgel belép rajta, gyógyulást talál az Úrnál. Lelke megépül, öröm és békesség tölti be. Új teremtés lesz a Szentlélek által.
Már nem e földi dolgokban gyönyörködik, hanem abban, amiben Isten. Már nem e világi célokért él, hanem örökkévaló értékekért. Mindezt
megismeri az Írásokból, ahogy a Szentlélek közösségében megismeri és követi Jézust.  :2smitten:


„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető czimerl

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 11
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #16 Dátum: 2017 Március 21, 19:47:02 »
Kedves Tünde! Megtisztelve érzem magam, hogy válaszolt hozzászólásomra.
Valóban nem arra reagáltam, amit előzőekben írt a megtérésről. Azt nagyon nehéz értelmezni, nem lehet lemérni a változást, mert mindenkinek saját élete van, amin változtatnia kell, vagy akar. Ezt másokkal megosztani nagyon nehéz, talán nem is tartozik másra. Így az a szó, hogy megtértem mások számára csak egy kijelentés, amit tisztelettudóan elfogadnak (vagy nem).

"Minden ember elszakadt Istentől. Először is az eredendő bűn következményeként”
Nálam innen indul már a probléma: Isten saját képmására teremtette az embert. Mit jelent ez? Mindig azt gondoltam, itt nem arról van szó, hogy Isten két kézzel-lábbal, fejjel, testtel rendelkező személy lenne. Az ószövetségben nem volt ilyen kép leírva róla. Így arra gondolok, hogy a saját képmására teremtett ember abban hasonlít rá, hogy képes teremteni, mint Isten. Tehát a tudás fájáról vett almára nem volt szüksége, hogy a jó és rossz között különbséget tudjon tenni. Marad így az engedetlenség. Ha ezt a parancsolatot nem szegi meg, akkor hol valósul meg a hasonlóság Istenhez?

Bizonytalan vagyok, hogy építő jellegű e, amit felvetettem. Rombolni nem szeretnék.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4148
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #17 Dátum: 2017 Március 22, 11:56:23 »
Örülök az együtt gondolkodásnak, László!

Kezdjük az elején. A Biblia nem almáról ír, hanem gyümölcsről. (Ennek ellenére szeretik almával ábrázolni a bűnbeesést.)
Istennél mindig a lélek az elsődleges, a test csak egy forma. Isten képére teremtetni, nos, én sem a fizikai ábrázatunkra gondolok.
De nem is arra, hogy az ember teremt. Az igaz, hogy gondolatainknak, szavainknak van vetése, ami gyümölcsöt terem...

Folytassuk a szabad akaratnál. Isten képére teremtettség - szabad akarattal ruházta fel Ádámot és Évát.
Igét, azaz eligazítást kaptak (ha úgy tetszik, parancsot), hogy szaporodjanak, sokasodjanak, és uralkodjanak a földön és az élőlényeken.
Feladatuk volt "őrizni és művelni" a földet. Tökéletes összhangban a Teremtővel.
Az első emberpár nem a gyümölcs megkóstolása után jött rá, mi a rossz és mi a jó.
Az Úr már előtte figyelmeztette őket: amelyik napon esztek belőle, bizony meghaltok. Volt tehát ismeretük arról, mi a jó és mi a rossz. (Ezt később Éva szemeinek a kívánsága és a kísértő hazugsága homályosította el.)

A Bibliából és saját tapasztalatból tudjuk, hogy az Isten Igéje által újjászületett hívők hogyan élik meg fiúi mivoltukat.
Az Isten képmására teremtettség itt válik egyértelművé.
Tulajdonságban, lélekben azonossá válni Istennel. Egyesülni az Igazsággal, Jogossággal, Szeretettel. A Szenttel. Isten tökéletes akaratával, törvényével. Ennek során az újjászületett ember olyanná válik, mint Jézus Krisztus. Ezért küldetett a Szentlélek. Felruház isteni erővel, hogy a bűnt felett mindig győzedelmeskedjen. (Erre persze saját magának is teljes erejéből törekednie is kell, naponta megtagadva saját testének kívánságait.)

Isten eredeti terve az istenképűséget tekintve: az ember legyen szent. Aki által tervét megvalósíthatja a földi társadalmak életében.
(Szent jelentése: Isten számára elkülönített. Tiszta és elválasztott.)
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető czimerl

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 11
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #18 Dátum: 2017 Március 23, 11:22:57 »
Kedves Tünde!
Valóban azok az ábrázolások maradtak meg bennem, ezért írtam ezt az almát.
Nekem továbbra is az a véleményem, hogy az ember teremt. Létrehoz valami olyan dolgot, ami előtte nem volt. Lehet ez rutinmunka eredménye, meg teljesen új dolog. Az ember megfigyeli a természet jelenséget, meg akarja ismerni, fel akarja használni a saját céljaira. Elméletet gyárt, amely aztán jó közelítéssel alkalmazható a céljai elérésére. Nem gondolom, hogy ez rossz lenne, saját életét könnyíti meg vele. Hogy most így eszmét tudunk cserélni egymással, ennek köszönhető.
Én azt hiszem, hogy a teremtés történet nem arra való, hogy szó szerint értelmezzük. Nem gondolom, hogy a teremtés technikailag így ment végbe. A teremtés történet arra készült, hogy meghatározza az embert a maga tökéletlenségével és halandóságával, hogy a halál az élet velejárója, és ez ellen az ember nem tehet semmit. Ez a halandóság lelkileg feszíti az embert. Egyik része egyszerűen csak fél tőle, a másik rész pedig igyekezik kihasználni, hogy saját ambícióit mindenáron megvalósítsa.
A mózesi törvények alkalmasak voltak egy erős társadalom felépítésére és működtetésére mindaddig, amíg a "másik rész” meg nem találta a törvények kijátszásának lehetőségét, és ennek következményeként a az erős társadalom meggyengült. Jézus megszületése ezen a helyzeten változtatott gyökeresen. Hozott vigasztalást a csüggedőknek, s egy a halálnál is keményebb büntetés kilátását a törvényszegőknek.
A következő kérdésem ehhez kapcsolódna:
"Tulajdonságban, lélekben azonossá válni Istennel. Egyesülni az Igazsággal, Jogossággal, Szeretettel. A Szenttel. Isten tökéletes akaratával, törvényével. Ennek során az újjászületett ember olyanná válik, mint Jézus Krisztus. Ezért küldetett a Szentlélek. Felruház isteni erővel, hogy a bűn felett mindig győzedelmeskedjen. (Erre persze saját magának is teljes erejéből törekednie is kell, naponta megtagadva saját testének kívánságait.)”
Mi az ember, mi a test?
A test anyagi részekből áll össze, működéséhez szükségesek feltételek: táplálkoznia kell, pihennie kell, szaporodnia kell.
A másik összetevője a lélek, ezt nevezik egónak is. Itt látszik inkább a probléma, ez a rész a legerősebb és a leggyengébb is. Uralkodni akar, másnál többnek látszani. Lehet jó is és lehet rossz is. Ez a rész éli a legfüggetlenebb életet.
Hogy van e harmadik része is az embernek, nem tudom, de vannak olyan dolgok, amelyek arra mutatnak, hogy lennie kell még valaminek. Egyik dolog: a test a betegségek egy részéből ki tud gyógyulni önmagától is, és azt hiszem ez nem az anyagnak a tulajdonsága. A másik dolog, amikor a lelkiismeret megszólal, talán nem az egó megnyilvánulása az.
Tehát mit is kell érteni azon, hogy „naponta megtagadva saját testének kívánságait”?


Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4148
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #19 Dátum: 2017 Március 27, 13:06:56 »
László, nem tudom, testvérként szólíthatlak-e.
A felvetéseid alapján azt érzékelem, hogy kereső vagy. Kérdés, hogy mit keresel...
Nincs értelme elterelni a gondolatmenetet a filozófia és a pszichológia irányába.

Az ember valóban létrehoz dolgokat, de ez nem azonos a "teremt" igével.
A teremtéstörténet úgy ment végbe, ahogy Mózesnek lediktálta Isten. A tudósok és mások persze okoskodnak és találgatnak mindenféle réselméletet meg egyebeket kitalálva. Igenis, a teremtéstörténet és a többi bibliai rész is mind azért lett pont így és pont ilyen tartalommal leírva, hogy az ember világosságot kapjon, és elindulhasson Teremtője felé. Vissza azon a hosszú úton, ahol eltávolodott Tőle.
Tehát sem erről, sem a mózesi törvényekről nem vitatkozom. (Ha valamelyik fórumos férfi testvér bevállalja, akkor szabad a pálya.  :309: )

Vannak, akik azt vallják, hogy az emberi lény 3 részből áll: test, lélek, szellem. Fizikai hústest, lélek, akarat és érzelmek, valamint az a képesség, hogy az élő Istennel kapcsolatba kerüljön.
Ez végül is nem üdvösség kérdés. Mert ha csupán testről és lélekről beszélünk (ahogy a Károli fordítás teszi), akkor is elegendő információ áll rendelkezésünkre, hogy megállapíthassuk: a fizikai hústest minden kívánságával együtt a lelkiek (ha úgy tetszik, a szellemiek) ellen törekszik.

Valóban, a fizikumunk hordoz egy "öngyógyító" képességet, ez mind Isten kegyelme, ugyanis az Ő alkotása tökéletes volt.

Véleményem szerint az egó nem a lelkiismeret. Az egó pontosan az önző, a saját testét és érzelmeit kielégíteni akaró "zsarnok".
A lelkiismeret pedig az, amit Isten az embernek azért adott, hogy különbséget tegyen a helyes és helytelen között.


„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető czimerl

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 11
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #20 Dátum: 2017 Március 28, 12:00:26 »
Kedves Tünde!
Ha az a kérdésed, hogy megtértnek tartom e magamat, arra az a válaszom, hogy nem. A testvér titulust a fórum regisztrációnál kaptam, nem értettem miért, de engem végül is nem zavart. Annyit mesélnék magamról, hogy szüleim és a rokonság pünkösdista közösséghez tartoztak, illetve egyik rokon baptista család volt. Abban a faluban, ahol laktunk nálunk volt az imaház, és apám prédikált az összejöveteleken. Egészen pici gyermekkoromtól az általános iskola befejezéséig minden istentiszteleten részt vettem, nem volt ez teljesen önkéntes, de nem volt vele különösebb problémám. Az általános iskola elvégzése után kicsit messzebb kerültem a szülőktől, így kissé magamat neveltem tovább. Szüleim elfogadták, hogy nem veszek részt az istentiszteleteken, nem volt emiatt feszültség közöttünk. Nem voltam lázadó kamasz, tiszteletben tartottam azokat a normákat, amit a szüleim követtek. Azért teljesen nem tartottam magam távol az istentiszteletektől, amikor úgy hozta a sors, részt vettem benne.
Hogy mit keresek? Nem tudom. A bemutatkozásban írtam, milyen alkalomból kerültem ide. Sajnos az a dolog az énekkel nem oldódott meg, de közben beleolvasgattam az egyes témákra érkezett hozzászólásokba. Eközben találtam Clio egyik témájára "Szabadulás a fantázia kötelékéből", ami számomra érdekes téma volt. Nem a scifi történetírás, annak a világa távol esik tőlem, hanem az a vívódás, amit Clio átélt és leírt. Meg kell mondanom, nagyon irritált ott néhány nagyon magabiztos, lekezelő hozzászólás. Utána kezdett érdekelni, hogyan is értendő a megtérés fogalma, amihez azóta sem érzem, hogy a megértéséhez közelebb jutottam volna. Írtam egy számomra érthető megfogalmazást a megtérésről, de egyikünk számára som volt elfogadható. Azóta a beszélgetésünkben nem találjuk meg azokat a pontokat, ahol értenénk egymást. Nem tudom, így gyümölcsöző e beszélgetésünk.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4148
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #21 Dátum: 2017 Március 31, 18:47:42 »
nem csodálom, hogy ez a topik ilyen kevés hozzászólást élt meg

Szerinted mi az oka?
Azon pedig én csodálkozom, hogy pünködsi gyülekezetben nőttél fel, és nem hallottál arról, mi a megtérés...
Lehet, hogy tényleg "elbeszélünk" egymás mellett. Ez elszomorít. Mert ha valaki tényleg őszintén tudni akarja, mi a megtérés,
ez a legfontosabb és a legcsodálatosabb dolog, amit megoszthatunk. Talán túlságosan elméleti szinten folyt eddig a beszélgetés.

Gyerekkoromban református templomba jártam vasárnaponként. Hittanórákon is részt vettem konfirmáltam. Később baptista
testvérektől hallottam az ÉLŐ Jézusról, aki nemcsak történelmi személy, hanem élő kapcsolatban lehetek Vele. Amikor megismertem
Jézust, aki több, mint bibliai történetek főszereplője, valóság lett az élő kapcsolat.
Minden bántott, ami Őt bántja, megláttam, hogy elveszett vagyok nélküle. Megbántam a bűneimet, és elfordultam a régi életemtől.
Mindattól, ami a világhoz kötött. Bemerítkeztem. A Bibliát olvasva és az Urat keresve imádságban, az Igazság Igéje megváltoztatta a gondolkodásomat.
Megtértem, és elindultam azon az úton, amit Jézus keskeny útnak nevez. Szinte habzsoltam a Biblia üzeneteit. Isten Igéje mindenben eligazított.
Addig soha nem tapasztalt öröm, békesség, szeretet és boldogság töltötte be a szívemet. Mert aki visszatér az Atyához, annak helyreáll
a kapcsolata Vele. Megérkezni az atyai házba - nincs ennél csodálatosabb!

Természetesen, utána voltak még botlásaim. De az ajtó nyitva állt. Jézus az ajtó. Ő az út. Aki megbánja bűneit, annak megbocsátja.
Tiszta lappal folytathatja életét.

Engem sok lelki trauma nyomott le az évek során. Iszonyatos szenvedéseken mentem keresztül. Küzdelmek - halmozottan. Volt időszak,
amikor úgy éreztem, beleőrülök. Ezért a gondolataimat valósággal le kellett fegyvereznem, mintegy "foglyul ejtve" - ahogy Pál apostol írja.                           De mindig, mindenre az IGE adott magyarázatot. Jézus gyógyította meg a sajgó emlékeket, a bántalmazásokat. A Szentlélek közösségében
enyhültek a fájdalmak, helyreálltak az érzelmeim, az Úr betöltötte szükségeimet. Megvigasztalt. Az Atya jelenlétében világosság és élet vett körül.
Ő mindenre elegendő. EZ VALÓSÁG. Új életformámban pedig szüntelenül arra törekszem, hogy szorosan mellette maradjak, a Jó Pásztor vezetése
alatt. Hitben, engedelmességben, szeretetben. Mindenek felett ragaszkodva az Igazsághoz.

Talán most érthetőbb voltam.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető czimerl

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 11
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #22 Dátum: 2017 Április 02, 18:37:29 »
Kedves Tünde!
Örülök, hogy folytatódik beszélgetésünk.
István_2 bejegyzését elég kemény és kicsit lekezelőnek éreztem. Úgy láttam, hogy hosszú időn keresztül mindenki lekerülte ezt a témát, mert nehezen tudná összemérni magát vele. Aztán úgy érzem, a megjegyzésem hatására szóltál hozzá a témához, mintegy bizonyítva, hogy a téma továbbra is életben van. Láthatod, hogy más azóta sem szólt hozzá a témához.
Hogy mi a megtérés, arról természetesen hallottam sokat, csak nem értettem meg, ahogy még most sem értem. Vettem részt bemerítkezési ünnepen, amiből számomra az volt értelme, hogy most a gyülekezet elfogadja tagnak a megkereszteltet, amit az elején le is írtam, mint a megtérés fogalmát. Tehát most sem tartok előbbre.
Annak oka, amiért olyan nehezen értem olyan nehezen ezt a dolgot tőled is, nagyon eltérő gondolkodásmódunk. Ahogy én érzem, te olvasni szeretsz, mások gondolatait átvenni, én magam akarom felfedezni a dolgokat. Sok szempontból hátrányban vagyok veled szemben, mert sokszor olyan dolgokkal töltök sok időt, amit mások már megalkottak, s leírtak, csak el kellene olvasnom. Viszont amit én magamtól értek meg, az sokkal mélyebben vésődik belém.
Nekem egyszerű sors jutott osztályrészemül, nem hordozok magamban sérelmeket. Egyetlen keresztet hordozok csak, de azt hiszem nekem ez a sorsom. Azt hiszem, hogy ez nem tartozik bele ebbe a témába.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4148
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #23 Dátum: 2017 Április 02, 19:10:35 »
Kedves László!

Valóban szeretek olvasni, de a gyakorlatban is igyekszem megélni a megértetteket. Nem mások gondolataival játszadozom.

Elsősorban és mindenek felett Isten Igéje számomra az iránytű. Ezért most idézni fogok neked Ésaiás prófétától, ami tömören megfogalmazza a megtérés lényegét.
Őszintén kívánom, hogy ne csak megértsd, hanem átéld mielőbb! (Továbbra sem világos számomra, mi az, amit nem értesz. A bemerítkezéssel nem egy egyházhoz csatlakozik a megtért hívő, hanem Jézus Krisztushoz. Az más kérdés, hogy az intézményes egyházak hogyan ferdítik el az igazságot.)

"Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban." Ésaiás 55:6-7.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető czimerl

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 11
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #24 Dátum: 2017 Április 03, 10:02:11 »
Kedves Tünde!
A hatvanas évek közepén, érettségi után behívtak katonának. Ott a behívott újoncok mind egyetemi előfelvételisek voltak. Belőlünk alkottak egy szakaszt. Nagyon jól éreztük magunkat egymás között. Természetesen voltak ugratások, amire mindenki a vérmérséklete szerint reagált. Mivel én voltam a legalacsonyabb a társaságban, úgy éreztem, hogy nekem ezekből az ugratásokból több jut, mint az átlagnak. Egyszer pont a legmagasabbtól kaptam valami keményebb megjegyzést, és ugrottam felé. Ő megfordult, felemelte a jobb bőrcsizmás lábát. Talán mégsem voltam elég dühös, mert átláttam a helyzetet. Ha kicsit megemelem a felemelt lábát, akkor hasra fog esni. Nem sérült meg, én viszont nagyon rosszul éreztem utána magam.

Megértettelek. Jó volt beszélgetni veled, köszönöm a lehetőséget neked.
 
Szeretlek!

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #25 Dátum: 2017 Április 04, 08:36:08 »
Kedves László!

Nagyon jól jött ez a példa a seregből, sokat tanultam belőle, Köszi, hogy leírtad.

Lucius
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető czimerl

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 11

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4148
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #27 Dátum: 2018 Március 08, 19:26:03 »
Szép ez az ének! Régesrégen sokat énekeltük.  :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető czimerl

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 11
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #28 Dátum: 2018 Augusztus 07, 16:46:59 »

Nem elérhető czimerl

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 11
Re:Meg vagyok térve?
« Válasz #29 Dátum: 2018 Szeptember 05, 22:12:57 »