Alfa-Omega közösség

Evangélium => Biblia tanulmányozása => A témát indította: Antee - 2012 Július 02, 16:06:46

Cím: Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 02, 16:06:46
Márk Evangéliumának tanulmányozása, amit megértettem Isten igéjéből.
Nagy megtiszteltetést és örömöt érzek, hogy végigmehetek ezen az Evangéliumon versről versre.
A tanulmányozáson gondolkodtam, hogy teológiailag is érintsem-e, de próbálom inkább nem.
Célom főként a Lélek üzenetét közvetíteni és nem az információkat halmozni.
A téma lezárásra került a tanulmányozás olvasásának a folytonossága érdekében.
Hozzászólásokat írhattok a hozzá tartozó komment topicban (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1290.0.html).

Váljék áldásunkra.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 02, 16:10:45
Márk Evangéliuma 1,1-3
"Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: "Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!"

Mennyire bátorító számomra, hogy megismerkedhetünk Jézus evangéliumának a kezdetétől, az alaptól, amire építhetünk. Az alap pedig Ő maga, a Szikla, amire mindannyian építhetünk (1Kor 3,11). Ám ha Isten nem építi a házat, akkor a ház nem épül (Zsolt 127,1). Éppen ezért az akarást is Ő munkálja (Fil 2,13). Látjátok, valóban mindenért Övé a dicsőség (Róm 11,36)!
Ha azonban emberileg akarunk építeni rá, az egyetlen Alapra, akkor gyorsan összehordunk szénát, fát, ami könnyen lángra kap és megég (1Kor 3,11-15). Inkább bontsunk le mindent az alapig, mintsem valami olyan házat védjünk, amit még az Alapja is megvet. Jézus eljött a Te életedbe is. Mit építesz Rá?

Jn 15,5
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 03, 09:30:28
Márk Evangéliuma 1,4-5
"Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a Jordán vizében."

János végezte a szolgálatát, azt, ami Istentől való küldetése volt. Nem semmi amit itt olvashatunk!
Özönlöttek hozzá az emberek... Tudjátok ha valaki megkeresztelkedett ott akkor, az nyilvánvaló eltitkolhatatlan dolgot tett, hiszen tetőtől talpig vizes volt. János vízzel keresztelt, Jézus azonban Szent szellemmel.
Mi akik megvagyunk merítve a Szent szellemben, eltitkolhatatlan bizonyságot és szentséget kell hordoznunk az életükön.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 04, 10:35:36
Márk Evangéliuma 1,6-8
"János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette: "Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni."

A teveszőr nem éppen a legkényelmesebb anyagú ruha, nekem a zsákruha jut eszembe róla. Az étrendje sem volt változatos, eléggé odaszánt életet élt. Mégis azt mondták egyesek, hogy ördög van benne.
Nem lehet minden embernek megfelelni. Nincs olyan, akiben ne botránkozna meg valaki. Jézusban is megbotránkoztak sokan. De jól tudjuk, nem Jézusban volt a hiba!

Jánosban nem volt büszkeség, nem hordta fent az orrát, pedig ő maga és a szolgálata sem volt mindennapi!
Tudta jól, hogy Aki utána fog jönni, az jóval nagyobb őnála. Tudjátok igazán elszomorodok, amikor Isten gyermekei feddik, kioktatják és tiszteletlenek azzal szemben, Aki teremtette őket és még életét is adta értük.

Ne felejtsük el, hogy imádkozáskor kivel is beszélünk...
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 05, 09:42:03
Márk Evangéliuma 1,9-11
"Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názeretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek mint egy galamb; a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

Jézus ment Jánoshoz! Persze mondhatjuk, hogy a Jordánt nehezebb lett volna Jézushoz vinni.
De akkor is Jézus ment, csakúgy, mint a megtérésünkkor. Jézus keres fel minket és nem mi találjuk meg Őt.
Más evangéliumból tudjuk, hogy János tétovázott mondva, hogy Jézusnak kellene bemerítenie őt.
János tehát tudta, hogy Jézus jóval nagyobb őnála.

Mennyire csodálatos lehetett látni a Szentlelket megnyugodni Jézuson és hallani, ahogyan az Atya bizonyságot tett Róla! Ennek a csodának mi is a részesei lehetünk, hiszen Jézus mirólunk is bizonyságot tesz az Atyánál és a Szent angyalok előtt, ha mi is jó bizonyságot teszünk Jézus mellett az emberek előtt.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 06, 09:51:20
Márk Evangéliuma 1,12
"A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába."

Az ezelőtti igerészben láthattuk, egy csodálatos bizonyságot az Atyától és a Szent szellem megnyugvását Jézuson.
Ahogy azt mondani szokták, happy (vidám, boldog) pillanatok voltak azok!

Mégis azt láthatjuk, hogy ezután Jézus a pusztában kötött ki! Hogy lehet ez?
Mindenki megéli egyszer a pusztai időszakot, viszont az rajtunk múlik, hogy milyen hosszúra sikeredik!

A pusztai időszak lehet szép is. Hiszen ez az idő lehet épp arra van, hogy Istennel való kapcsolatunknak egy nagyobb értéket adjunk. Jézusnál azt olvashatjuk, hogy a 40. napon megéhezett. Csak a 40. napon olvashatjuk ezt, előtte nem volt éhes. Jól bírta igaz? A testét szolgává tette, hogy a lelke erős maradhasson.
Mózes is hasonlóképpen 40 napon keresztül volt Istennel és ő mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindabból, ami Isten szájából származik! A böjt nem az élelem megvonásával kezdődik, hanem az Istenhez való lépéssel.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 07, 10:58:01
Márk Evangéliuma 1,13
"Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki."

A sátán biztosan beleadott mindent, hogy bűnre csalja Jézust. A kísértés még nem bűn, csak ha úrrá lesz rajtunk és bűnbe esünk. Az ige betekintést ad nekünk más evangéliumok által az utolsó három kísértésbe.

Az első az étel általi kísértés volt. Úgy gondolom, hogy Jézus nem az evéssel vétkezett volna, hanem azzal a cselekedettel, amellyel a kőből kenyeret változtatott volna! Ugyanis ha megtette volna, azzal a hitetlenség bűnét követte volna el, megkérdőjelezve, hogy Isten nem gondoskodik Róla! Mi akkor követjük el ezt a bűnt, amikor nem Istentől várjuk azt amit már megígért, hanem hitetlenségből magunk próbáljuk megoldani a dolgokat.

Az ördög második próbálkozása az Istenkísértés volt. Abban igaza volt, hogy Jézusra Isten parancsából vigyáznak az angyalok. Nem engedte volna, hogy a megváltás küldetésének betöltése előtt Jézus meghaljon.
Tudjátok Testvéreim, részben igaza van a sátánnak, hogy: "nyugodtan vétkezz, megváltott vagy és van kegyelem!"
De ez Istenkísértés egy az egyben. Aki pedig ilyet cselekszik, az nem becsüli azt az áldozatot, amelyet Jézus minden gyermekéért vállalt.

A harmadik húzása pedig az volt az ördögnek, hogy Istent az első helyről legalább a második helyre állítsa Jézus életében. Megmutatta Jézusnak a Föld minden országát és azoknak dicsőségét és ezt mondta: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem." Ez a bűn pedig nem más, mint a bálvány. Minden bálvány, ami megfosztja Istent az első helytől. Lehet az a pénz, autó, munkahely, hobbi vagy még a házastárs is! Isten nem elégszik meg a második hellyel, Ő sem vonta meg tőlünk az egyetlen Fiát.

Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 08, 11:29:13
Márk Evangéliuma 1,14-15
"Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."

Keresztelő Jánoshoz sokan több helyről jöttek bemerítésre. A róla szóló bizonyságtétel nem volt kicsi, sőt maga Jézus is mondta, hogy asszonytól nem született nagyobb. Mégis fogságba került, Heródes börtönbe vetette. A gonosz ott támad, ahol Isten munkája van jelen. Ha valakit nem támad a gonosz, az nem jelent jót! Talán azért van így, mert nem ellenfél számára és nem cselekszik olyat, ami szúrná a szemét! Jézus ígéretet tett, hogy akik Őt követik, azok áldásokat nyernek. De nem árul zsákba macskát! Ugyanis az áldásokat az üldöztetésekkel együtt kapjuk (Mk 10,29-30)!

Jézus megkezdte szolgálatát, hirdette az evangéliumot és a megtérést. Az idő betelt, hiszen a nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott (Mt 4,16)! Már a bűnbeeséstől megkaptuk a Messiás eljövetelének az ígéretét (1Móz 3,15). Mindenki a Messiást várta, íme, eljött! Csak nem úgy, ahogyan az emberek elképzelték.
Úgy hitték, hogy a Messiás felszabadítja a zsidókat a római elnyomástól és békét fog teremteni. De ennek még nem jött el az ideje! Jézus megmondta, hogy nem békét hozott a földre (Lk 12,51). Nem véletlen, hogy Jézus az Ézsaiás könyvének a 61. fejezetének a második versét nem olvasta végig. Hiszen abban az egy igeversben két prófécia és több ezer év távolság van. Még tart, az Úr kegyelmének esztendeje (Ézs 61,2a), de a bosszúállásának napja még nem jött el (Ézs 61,2b).

A mai napig is az az üzenet, hogy higgyünk az evangéliumban és térjünk meg! Ma még tart a kegyelem (2Kor 6,2).
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 10, 08:48:57
Márk Evangéliuma 1,16-18
"Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; és így szólt hozzájuk Jézus: "Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt."

Jézus látta őket hogy halászok, ezért úgy szólt hozzájuk, ahogyan a legjobban érthették:
"...emberhalászokká teszlek benneteket."

Ez nagyon fontos, hogy megérthessük; Jézus mindenkit személyesen szólít meg.
Otthagyunk mindent a hívására vagy halogatunk? Jézus mennyit ér meg neked?
Ő már bizonyított, megmutatta hogy mennyit érünk Neki. Az életét adta értünk.
Ne legyen egy elcsépelt mondat ez. Ő akkor is Isten volt és bűntelen.
Semmi rosszat nem érdemelt meg. Mégis vállalta, értem és Érted.

Ő már mindent odaadott (Róm 8,32), visszatarthatnánk-e bármit is Tőle?
Nincs semmink, meztelenül jöttünk a Világra, mindenünk amink "van", az valójában az Övé (1Tim 6,7).

Értsük meg, hogy mi az Úr akarata (Ef 5,17)!
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 11, 10:42:44
Márk Evangéliuma 1,19-20
"Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána."

Ez ám a gyors válasz Isten hívására! Tudjuk azt is, hogy hasonlóképpen Máté a vámszedő is így cselekedett.
Az ige azt mondja, hogy legyünk gyorsak a hallásra (Jak 1,19). Értsük meg, hogy mi az Úr akarata (Ef 5,17).
Akik megtértek hozzá, azok engedelmeskedtek a hívásnak. De az Úr elhívásai nem érnek véget.
Halljuk meg az Úr elhívását, hisz nap mint nap szól hozzánk. Legyünk gyorsak a hallásra és a cselekvésre.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 12, 10:22:49
Márk Evangéliuma 1,21-22
"Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók."

Lehet valakinek igeismerete, teológiai végzettsége vagy akár hírneve. De ha nem az Úrtól tanított, akkor az nagyon veszélyes lehet. Aki ismeri az Urat és csak azt szólja amit tud és nem amit hallott (Jn 3,11), akkor ott lesz az Úr a szavai mögött és megmutatja a hatalmát benne. Legyünk azok, akiknek a belsejéből élő víz folyamai ömlenek (Jn 7,38)!
Legyünk táplálékok mások számára, olyanok, akiknek gyümölcsei másokat felüdítenek.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 13, 09:31:58
Márk Evangéliuma 1,23-24
"Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: "Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje."

Minden bizonyára egy olyan gonosz lélek lehetett, aki meghúzta magát. Másképpen nem tehette volna be a lábát a zsinagógába. Bármennyire is furcsának hangzik, vannak olyanok, akik nem akarnak megszabadulni a démonaiktól.
Figyeljük meg csak ezt az igerészt! Jézus nem szólította meg a démont, hanem a démon fakadt ki Jézus tanításán.
Biztos vagyok abban, hogy Jézus már az első pillanattól tudta, hogy egy tisztátalan lélek van abban az emberben.
Mégsem űzte ki azonnal! Lehet mert a gazdája nem is akart megszabadulni tőle. Viszont lehet azért, mert Jézus várt a megfelelő pillanatra. A mai korban már divattá vált az, hogy még a tüsszentéskor is démont űzzenek, holott semmi köze a tisztátalansághoz.

Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 14, 10:12:19
Márk Evangéliuma 1,25-28
"Jézus ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!" A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: "Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is és azok engedelmeskednek neki." És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén."

Jézus először megparancsolta a tisztátalan léleknek, hogy némuljon el. Vajon miért? Úgy hiszem azt akarta, hogy az emberek ismerjék fel Őt a cselekedeteiben, hatalmában és szeretetében. Nem pedig egy démon szája által! Az akkori démonűzés egyik leggyakorlottabb formája az volt, hogy a megszállott emberben való gonosz lelket kényszerítették, hogy mondja el a nevét. Ugyanis a neve felfedésével hatalmat gyakorolhattak rajta és kiűzhették. Itt pedig azt látjuk, hogy Jézus kérdés nélkül kiparancsolta belőle a tisztátalan lelket! Ez akkoriban nem fordult elő, nem véletlen, hogy ezen mindannyian megdöbbentek.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 15, 09:38:50
Márk Evangéliuma 1,29-31
"Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak, aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik."

Jó az Úr. Nem hagyja magát bizonyság nélkül. Nem kérdezett, nem mondott semmit sem, csak megfogta a kezét és talpra állította. Nem tudunk ennél többet, lehet már Simon anyósának szívében jelen volt a Jézusban való hit, de lehet hogy nem. Viszont láthatjuk, hogy Jézus nem végzett fél munkát, azonnal végbement a teljes gyógyulás.
Nem mindig hisszük el a gyógyulásunkat, az Úr ezért megteszi a következő lépést is helyettünk!
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 16, 10:57:08
Márk Evangéliuma 1,32-33
"Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat; az egész város összegyűlt az ajtó előtt."


Ebben a versben azt láthatjuk, hogy nem volt akadály számukra az éjszaka, felkeresték Jézust és hittel hozzávittek minden beteget és megszállottat. Az egész város ott volt!
Nekünk már nem kell a sötétségbe kimenni, nem kell kilométereket megtenni, ugyanis bármikor mehetünk az Úr elé.
Élünk ezzel a kimondhatatlan ajándékkal?
Ne tegyük félre a Bibliát az esti filmezés kedvéért. Táplálkozzunk az igéből és ne a Világból. Ne legyen ürügy számunkra, hogy álmosak vagyunk és jobb esetben csak egy gyors imát mondunk aminek a végére érve már elalszunk. Nem az Úrnak van szüksége ránk, hanem nekünk Őrá!

1Thessz 5,17
"Szüntelenül imádkozzatok."
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 17, 11:51:38
Márk Evangéliuma 1,34
"Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított; sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket; azok ugyanis felismerték őt."


Mennyire jó lenne ezt sűrűn megélni körülöttünk. De miért nem tapasztaljuk úton, útfélen mindezt?
A hitünkkel van baj? A beteg hitével van baj? Honnan jön a hit? Mit jelent hinni?

A hit ajándék, a hit, Istentől van (Róm 12,3; 1Kor 12,9; Ef 2,8)!
A hit a nem látható dolgokról való meggyőződés (Zsid 11,1). Tehát nem hiszékenység, hanem ismeret!
Mit ismerhet aki gyógyít? Pontosabban Kit? Aki Istent ismeri, annak hite valódi!
Nem lökdösésre, rákiabálásra, rázkódásokra van szükség, hanem Isten ismeretre!
Olyan ismeretre, amely tudja, hogy mi Isten akarata.

Azt hiszed közöd volt ahhoz, ha általad bárki is meggyógyult?
Semmi! Egy eszköz vagy, akit Isten használ. Ha megszenteljük magunkat Isten iránt való kedvességben, akkor olyanok leszünk, akiket Isten örömmel vesz elő mindenféle használatra. Ez a mi örömünk, hogy Isten kedvességet leljen bennünk. Ez mind, amit adhatunk Neki!Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 18, 11:20:52
Márk Evangéliuma 1,35-37
"Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: "Mindenki téged keres."

Jézus nem volt rest. Hajnalban felkelt csak azért, hogy az Atyával töltse az idejét imádkozáson keresztül.
Ha Neki ennyire szüksége volt erre, akkor talán nekünk kevésbé? Jézussal minden rendben volt, nem a bűnei felsorolásával töltötte meg az imádságait! Jézus az Atya akaratát kereste minden pillanatban.
Ahogy növekszünk az Úrban, úgy válik egyre szükségesebbé az imaéletünk. Időt kell szakítanunk az imádkozásra,
minden mást félre kell tolni érte. Az imádkozás nem csupán kérésre használható, nem csak bűnvallásra, hanem dicsőítésre, erősödésre és táplálkozásra. De amikor imádkozunk, az ellenség is harcba lendül. Megpróbálja elterelni a figyelmünket, megpróbál megzavarni valamivel.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 19, 10:16:57
Márk evangéliuma 1,38-39
"Ő pedig ezt mondta nekik: "Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem." És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket."

Van amikor Isten kihív minket egy helyről, hogy máshol használjon minket. Ha átadott életünk van amely csak is Istenen függ, akkor használni fog minket! Legyünk érzékenyek az Úrra, értsük meg azt, hogy mi az Ő akarata (Ef 5,17). Láthatjuk, hogy az evangélium hirdetéséhez az Úr ereje is társult. A munkaterület nagy, a feladat is sok, így ahová Ő elhív, ott fontos munkálatok várnak minket.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 21, 11:02:35
Márk evangéliuma 1,40
"Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: "Ha akarod, meg tudsz tisztítani."

Krisztus feltámadása után ez az ige egy új képet ad nekünk. A lepra ugyanis a bűn jelképe.
Kimondhatjuk, hogy megtérésünk előtt mindannyian "leprások" voltunk.
Viszont odaléptünk Jézus elé és kértük, hogy tisztítson meg minket. Mondanom sem kell, hogy vajon akarta-e!
Mi váltunk Jézus hirdetőivé, a megtisztulás bizonysága a Világ számára.

Hirdetjük?
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 24, 10:56:42
Márk evangéliuma 1,41-42
"Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!" És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult."

Jézus csodálatos szeretetét az apróságokban is megismerhetjük. Egy napon, egy leprás ment elébe és kérte, hogy ha akarja, akkor gyógyítsa meg.
Többször olvastam ezt a részt az igéből, de nem láttam mást ebben a történetben, egy gyógyításon kívül. Viszont jóval több van ott, mint egy leprából való meggyógyulás. Először tudnunk kell azt, hogy mi volt a sorsa abban az időben egy leprásnak. A mózesi törvényekben olvashatjuk, hogy ha valaki leprásnak bizonyult, azt kizárták a közösségből. Jelét kellett adniuk annak, hogy leprások. Gondozatlannak kellett kinézniük és kiáltaniuk kellett, hogy tisztátalanok! Az emberek féltek a közelükben lenni. Nem bántak velük emberségesen. A leheletüktől és az érintésüktől is rettegtek. De mit is akarok ezzel mondani?

Vegyük észre, hogy Jézus először megérinti a leprást és azután gyógyítja meg!
Értsük meg azt, hogy Jézus mit tett egyetlen érintésével, és most nem a gyógyításról beszélek.
Szüksége van a testnek is gyógyulásra, de még inkább a léleknek.

Legyünk mi is olyanok, akik nem csak cselekednek, hanem mindent szeretetben visznek véghez (1Korintusi levél 16,14).
Az Ő szeretete már bizonyított. Most mi következünk. Az iránta való szeretetünk az, ha a parancsolatait megtartjuk.
Azt pedig tudjuk, hogy nem nehezek a parancsolatai. (1János levele 5,3).

Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Július 31, 10:01:00
Márk evangéliuma 1,43-45
"Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, és ezt mondta neki: "Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt - bizonyságul nekik!" Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan városba, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől."

Jézus az imént egy Messiási csodát tett. Ugyanis a leprából való gyógyulás a Messiási csoda egyike!
Megmondta ennek a férfinak, hogy menjen el a paphoz és mutassa meg magát neki (bizonyságul nekik).
Miért is? Mint azt előbb írtam, ez egy messiási csoda volt, és ezzel azt üzente Jézus a leprából megtisztult által a papoknak, hogy itt a Messiás. Isten rendelete szerint a leprából megtisztult embert úgy kell felkenni, mint Isten papját!
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Augusztus 08, 10:06:21
Márk evangéliuma 2. fejezet


Márk evangéliuma 2,1-2
"Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét."

Sokan akarták látni Jézust, mert úgy tanította az embereket, mint akinek hatalma volt (Mt 7,29)!
Többen csak a ház körül találtak helyet maguknak, hogy ha már nem is látnak semmit Jézusból, legalább
hadd hallják beszédeit. Lehet te is eljátszottál már azzal a gondolattal, hogy bárcsak beszélhettél volna
Jézussal vagy esetleg a tanítványa lehettél volna...
Akkor mi lett volna Testvérem? Talán máshogy alakultak volna dolgok? Bölcsebb és alázatosabb lennél?

Mi megkaptuk Jézust, megkaptuk igéjét és minden mást, ami a nevéhez fűződik!
Töltsünk időt Jézussal, hiszen Ő az Ige, olvassuk hát és ne hagyjuk porosodni a Bibliát!
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Augusztus 09, 10:57:44
Márk evangéliuma 2,3-4
"Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt."

Erről a történetről Isten indíttatása jut eszembe. Hányszor volt az én életemben, mikor az Úr indított valamire és a körülményekre tekintve elbátortalanodtam és megkérdőjeleztem azt, hogy vajon az Úr szólt!? Az a baj, hogy sokszor nézünk a láthatókra.
Ha az Úr indít valamire, akkor tegyük meg. Ez a négy ember nem kullogott vissza az ágyon fekvő bénával, mert nem tudtak bemenni az ajtón. Nem gondolkoztak úgy, hogy majd holnap visszajönnek, sem azt, hogy valószínűleg az Úr is így akarta.

Ha elindulunk az Úr indíttatására egy nemes cél érdekében, akkor az előttünk levő akadályokat küzdjük le!
Tanuljuk meg felismerni az Úr hangját, hogy ne váljunk szél ingatta nádszállá.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Augusztus 13, 11:30:36
Márk evangéliuma 2,5
"Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: "Fiam, megbocsáttattak a bűneid."

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy nem azért bocsáttatott meg a beteg ember bűnei, mert Jézus látta a másik négy ember hitét.
Az ige ugyan nem árulja el nekünk hogy Jézus olvasott volna a beteg szívéből vagy a beteg mondott esetleg valamit, de egy biztos: bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat!

Akaratlanul is az jut eszembe, hogy vannak testvéreink, akiknek a hívő életük nagy részében a gyógyulásokra és a gyógyításokra teszik a hangsúlyt. Fontos? De még mennyire! Viszont semmiképpen sem szabadna engedni, hogy elvigye a fókuszt a lényegről.

Sajnos a lényeget tekintve még mindig nincs egység a kereszténységben. Beszélünk mi szent életről, testvéri szeretetről, de ezeket épp megélni kellene és nem csupán beszélni róla!

Lássuk meg az Úr fontossági sorrendjét. Előbb a lélek, majd látjuk a következőkben, hogy aztán a test.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Augusztus 20, 10:18:26
Márk evangéliuma 2,6-7
"Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: "Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?"

Teljesen igazuk volt abban, hogy csak Isten bocsáthat meg bűnöket.
Ámde a sajnálatos az volt, hogy nem ismerték fel, hogy Jézus Isten.
Jól ismerték az írásokat, de inkább csak betű szerint. A lélek viszont megelevenít!
Őrizkedjünk a hasonló megnyilvánulásoktól, ne vonjuk kérdőre Istent.
Ne higgyük azt, hogy messze áll tőlünk mindez. Ha odaadtuk magunkat Istennek, ha döntéseinket
és életutunkat a kezébe tettük, akkor ne vonjuk kérdőre tetteit.
Ne hasonlítsuk magunkat másokhoz, hasonlítsuk magunkat inkább Istenhez és azután rögtön
szégyelljük el magunkat. Vajon megállhatunk egy ponton?
Mondhatjuk-e Istennek, hogy eddig és ne tovább?
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 Szeptember 06, 11:28:58
Márk evangéliuma 2,8-9
"Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: "Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!?"


Te szoktál tanakodni Isten hatalmán? Vajon egy fejfájással meg tud küzdeni de egy rákos embert már nem mindig képes meggyógyítani? Mi korlátok között mozgunk, de Isten hatalmának nincsenek korlátjai. Isten nem a legkönnyebb utat választja hanem a legjobb utat. Van mit tanulnunk Tőle!

Vágyunk és éhezünk látni Isten csodáit amelyek megnyilvánulnak fizikai szemünk előtt, viszont Isten leghatalmasabb munkái sokszor láthatatlanok a szemeink előtt. De mit is mondott Jézus?

"...boldogok, akik nem látnak és hisznek."
(János evangéliuma 20,29)
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 November 05, 13:14:31
Márk evangéliuma 2,10-12
"Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!" Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Ilyet még sohasem láttunk!"

Jézus nem csupán beszélt, hanem meg is cselekedte azt. Óriási különbség ami a mai egyházban van. Prófétálgatnak, ítélkeznek, "nyelveken" szólnak, hittel parancsolnak és sok egyéb hangzatos dolgokat művelnek, de a gyümölcsök elmaradnak. A gyümölcsöket pedig próbálják utánozni különféle testi megnyilvánulásokkal. De ezek férges gyümölcsök, aki megnézni ezeket az Ige tükrében, az nem fog belőlük enni. Viszont akik nem ismerik Istent, azok nem látnak elég jól, nem tudják megkülönböztetni hogy Istentől való-e vagy sem. De mi legyünk azok, akik meg akarják ismerni Istent! Keressük a vele való közösséget, ismerjük meg Őt az Igéjén keresztül.

"Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek."
(Máté evangéliuma 5,6)
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 November 07, 15:52:08
Márk evangéliuma 2,13
"Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá, és tanította őket."

Ha éhesek vagyunk, akkor az étel forrásához megyünk. Ugyanígy van a lelkünkkel is, ha éhesek vagyunk Istenre, akkor Isten jelenlétébe megyünk. Ezt tette ez a sokaság is. Milyen jó lett volna ott lenni, Jézust hallgatni! Erre a legtöbben nagyokat bólogatnak, de közülük sokan alig veszik kezükbe az Igét, azaz Jézust. Nekünk nem kell kilométereket megtenni ahhoz, hogy halljuk Jézust. Megkaptuk, kézbe vehetjük, kevés az a ház ahol nincs legalább egy szentírás. De ez fog megítélni sokakat. Hiszen megkapták Isten igéjét, mégsem méltatják arra Istent, hogy az akaratában járva engedelmességben szolgálják Őt.

"Azután ismét felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, egy könyv repül vala. És monda nékem: Mit látsz te? És én mondám: Látok egy repülő könyvet, húsz sing a hossza és tíz sing a széle. És monda nékem: Ez az átok, amely kihat az egész föld színére; mert mindaz, aki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni, és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni. Kibocsátom ezt, szól a Seregeknek Ura, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt, s annak fáit és köveit."
(Zakariás könyve 5,1-4)
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 December 03, 10:04:46
Márk evangéliuma 2,14
"Amikor továbbhaladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az pedig felkelt és követte őt."

Na ez, Jézus követése. Felkelt és követte Jézust, nem kért időt és megértést a jelenlegi helyzetét illetően. Nagy üzenet van ebben a kis részben elrejtve. Ugyancsak ez egy felhívás a mai nemzedéknek. Ha követni szándékszol Jézust, akkor azt tedd azonnal. Nem a szádra kíváncsi, hogy mit ígérgetsz azzal, hanem hogy megteszed-e azt, amire elhívott téged. Talán te is azt mondod: "ááá, engem nem hívott el semmi komoly dologra!" Azt te csak gondolod! Jézus elhívott mindenkit az Ő követésére, a nyomdokaiban való járásra. Aki követni akarja Jézust, akkor az kövesse is Őt. Ha pedig valaki nem veszi komolyan, akkor azt Isten sem fogja komolyan venni.

"Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból." (Jelenések könyve 3,15-16)Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2012 December 10, 09:45:19
Márk evangéliuma 2,15
"És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is odatelepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt."

Jézus nem zárkózott el azoktól, akik követni akarták Őt. Akik nem követték Jézust, azok a saját elhatározásuk miatt döntöttek úgy. Nem terhelt, nem akadályozott senkit sem felesleges dolgokkal. Ezt ma sok gyülekezeti vezetőnek is meg kellene tanulnia. Jézus a lelket nézte és nem a testet ami esetlegesen nem volt bemerítve. Jézus nem vizsgálódott hogy méltó-e Júdás az úrvacsorára. Nagyon nem tetszett neki, mikor akadályozták az embereket és az emberi parancsolatokkal rombolták Isten munkáját. Mi is csak az Úr igéjéhez ragaszkodjunk és vizsgáljunk meg mindent. Ne akadályozzunk azokat, akik keresik Istent.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2013 Január 15, 09:45:47
Márk evangéliuma 2,16-17
"Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."

Van egyáltalán egészséges Jézus nélkül? Egészen biztos, hogy nincs egy sem. Azokon nem tud segíteni, akik Jézus nélkül valamire is tartják magukat. A Jézusban való élet feltétele, hogy haljunk meg magunknak. Jézus azért jött, hogy megkeresse az elveszettet. Azért jött, hogy meggyógyítsa a betegeket! De ne a testi gyógyulásra gondoljunk, hiszen Jézus sem a testre gondolt itt. Mert mit használ az, ha testünk ép, de a lelkünk a halál felé tart? Az Ézsaiási prófécia sem a testre korlátozódik, mint ahogyan a legtöbb hívő azt gondolja:

"...az ő sebei árán gyógyultunk meg." (Ézsaiás könyve 53,5)

Jézus beszédei élet és lélek. A test pedig nem használ semmit... (Jn 6,63)
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2013 Június 11, 12:28:59
Márk evangéliuma 2,18-20
"János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek Jézushoz, és így szóltak hozzá: "Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek?" Jézus ezt mondta nekik: "Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak."

A böjtről megvannak a sajátos elképzelések, többnyire azt az élelem megvonásával egyeztetik össze. Pedig az Úr igéje szerint a böjt nem csak a testünkre korlátozódik, sokkalta inkább a lelkünkre:

Ézsaiás könyve 58,1-14
"Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit. Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kivánják útaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kivánják. Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok. Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a bőjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak? Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni; Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!"

Isten előtt ez a böjt Testvérek. Túlmutat magunkon igaz? Arról szól hogy miként éljük meg a hitünket. A böjt tehát az Istennek kedves cselekedet, amikor nem rólunk szólnak a dolgok, hanem Istenről, ahogyan dicsőítjük Őt és bizonyságot teszünk a cselekedeteinkkel arról, hogy közösségünk van Vele! A böjt tehát az, amikor a magunk szükségleteit félretéve mások szükségleteit betöltjük. Ezt pedig Jézus nem havi vagy heti egy alkalommal kéri tőlünk, hanem minden pillanatunkban. Jézus tehát ezt is egy magasabb szintre emelte.

Jézus a tanítványokkal járt, színről színre beszélt hozzájuk Isten Igéje és ez az idő a tanítványokról szólt! Hiszen nem a tanítványok szolgálták Jézust, hanem Jézus szolgálta a tanítványait (Lk 22,27). Készítette őket az elhívásukra, majd miután Jézus az Atyához visszament, a tanítványok életében eljött a böjtnek az ideje.
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2013 Június 21, 16:20:55
Márk evangéliuma 2,21-22
"Senki sem varr pedig új posztóból foltot ó ruhára; máskülönben ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a régiből és nagyobb szakadás lesz. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni."

Jézussal folyamatosan hadakoztak azok, akik emberi rendeleteket tanítottak úgy mint ha Isten beszéde lenne. De ebben a versekben megkapjuk az útmutatást Jézustól. A régivel ne keverjük az újat, az ősi út helyére ne építsünk többsávos autópályát, hanem tartsuk meg Isten beszédét ami változatlan!

Jeremiás könyve 23,28
"Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán! Mi köze a szalmának a tiszta búzához? - így szól az ÚR."

Az emberi törvények, mint új posztót varrják Isten igéjéhez, ami által még nagyobb szakadás keletkezik az előzőnél. A igéjét be kell tartani, nem hozzátenni vagy elvenni! Végül megkapjuk Lukács evangéliumából az igaz hívők hozzáállását:

Lukács evangéliuma 5,39
"És senki, aki ó bort iszik, mindjárt újat nem kiván, mert azt mondja: Jobb az ó."

Akinek kitárta Isten az Ő igéjét, annak már nem kell más, mert semmi sem hasonlítható ehhez az ízhez!

János evangéliuma 4,14
"Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne."
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2014 Április 11, 11:46:09
Márk evangéliuma 2,23-28
"És lőn, hogy szombatnapon a vetések közt megy vala által, és az ő tanítványai mentökben a kalászokat kezdék vala szaggatni. Ekkor a farizeusok mondának néki: Ímé, miért művelik azt szombatnapon, amit nem szabad? Ő pedig monda nékik: Soha sem olvastátok-é, mit mívelt Dávid, mikor megszűkült és megéhezett vala társaival egybe? Mi módon ment be az Isten házába az Abiátár főpap idejében és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni csak a papoknak; és adott a társainak is? És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura." (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/mark-evangeliuma/2/23-28/?page=1)

Ebben a történetben figyeljünk fel a farizeusok szavaira, amellyel megvádolták a tanítványokat szombati munkavégzéssel. Kijelentették bátran, hogy nem szabad ilyet tenniük. A maiak többnyire arra gondolnak, hogy a farizeusoknak igazuk volt, hiszen a törvény kimondja, hogy szombaton ne végezzünk munkát. Ezután tovább viszik a gondolatot és megállapítják, hogy Jézus megváltoztatta a törvényt, vagyis a szombaton történő munkavégzést legalizálta Jézus. Pedig közel sem ez a helyzet!

A farizeusok és írástudók megszigorították Isten törvényét az által, hogy azt emberi parancsolatokkal egészítették ki. Ilyen volt a szombat megtartása is, nem értették a szombat lényegét. Ugyanis a szombat megtartása nem csupán arról szól, hogy mit nem teszünk, hanem hogy Istennel töltjük azt!?

Ézsaiás könyve 58,13-14
"Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!" (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/ezsaias-konyve/58/13-14/?page=1)

Volt úgy, hogy Jézus szombaton gyógyított, ez esetben is megvádolták a törvény megszegése miatt. Pedig a Jézusról szóló prófécia épp ellenkezőleg szól:

Ézsaiás könyve 42,1-4
"Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására." (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/ezsaias-konyve/42/1-4/?page=1)

Így megértjük, hogy Jézus tanítása és élete a törvény betöltéséről szólt és nem az áthágásáról. Így a tanítványok esetében is ekképpen kell gondolkoznunk. Jézus bizonyságot tett egyik gyógyítás alkalmával, hogy a jó cselekvése és az élet, a szombat felett áll!

Márk evangéliuma 3,4-5
"Azoknak pedig monda: Szabad-é szombatnapon jót vagy rosszat tenni? lelket menteni, vagy kioltani? De azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívök keménysége miatt, monda az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és meggyógyult a keze és éppé lőn, mint a másik." (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/mark-evangeliuma/3/4-5/?page=1)

Isten törvénye kimondja, hogy nem szabad munkát végezni szombat napján, sőt, még főzni sem. Jézus és a tanítványai egyetlen egy esetben sem hágták át ezt a parancsolatot, ne gondolja senki, hogy a kalásztépkedéssel a törvény ellen vétettek! A kalász tépéssel és az abból való mag kiszedésével nem arató és cséplő munkát végeztek, hanem ez annyit tesz a mai korban, mint egy szelet csokoládét megfosztani a csomagolásától. Nem munka és nem főzés!
Cím: Re:Márk evangéliuma
Írta: Antee - 2014 Április 24, 14:39:11
Márk evangéliuma 3. fejezet


Márk evangéliuma 3,1-6
"És ismét beméne a zsinagógába, és vala ott egy megszáradt kezű ember. És lesik vala őt, hogy meggyógyítja-é szombatnapon; hogy vádolhassák őt. Akkor monda a megszáradt kezű embernek: Állj elő a középre. Azoknak pedig monda: Szabad-é szombatnapon jót vagy rosszat tenni? lelket menteni, vagy kioltani? De azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívök keménysége miatt, monda az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és meggyógyult a keze és éppé lőn, mint a másik. Akkor a farizeusok kimenvén, a Heródes pártiakkal mindjárt tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék őt." (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/mark-evangeliuma/3/1-6/?page=1)

Ismételten a szombat kérdése, emberi rendeletekkel egészítették ki Isten parancsolatait, ebben az esetben a gyógyítás témájában. Muszáj megjegyeznem, hogy mivel a farizeusok emberi rendeletekkel szigorították meg Isten parancsolatait, ezért Jézusnak nem kevés vitája volt velük. Viszont a maiak bűne nagyobb a farizeusok bűnénél, hiszen nem megszigorítják Isten parancsolatait, hanem eltörlik, mondva azt, hogy Jézus betöltötte azt. Jézus az Atya parancsolatainak a megtartását tanította, mi több, az üdvösséget az Atya parancsolatainak a megtartására ígéri.

János evangéliuma 12,48-50
"Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nékem." (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/janos-evangeliuma/12/48-50/?page=2)

De akkor nem Jézusban van az üdvösségünk? Dehogynem, csak meg kellene érteni Jézus és az Atya parancsolatai közötti egységet. Merthogy egy és ugyanaz! Jézus a testté lett ige, vagyis az Atya beszédének a megtestesülése. Így Jézus bennünk lakozva, azaz Isten igéje bennünk lakozva menthet meg minket az ítélet napjától.

Menjünk tovább a tanulmányozott igerészben. Jézus kijelenti, nem megmásítva az Atya rendeléseit, hogy szombaton lehet jót cselekedni, lehet életet menteni! A farizeusok a kérdés hallatán hallgatásba merültek, nem válaszoltak Jézusnak, vagyis keményszívűek maradtak. Csak úgy mint ebben a történetben:

1Királyok 18,21
"És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép csak egy szót sem." (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/1kiralyok/18/21/?page=1)

Mindkét esetben elhangzik egy kérdés, de egyik esetben sem követi válasz. Nem vállalják fel a bűneiket, és nem döntenek Isten mellett. Kemény a szívük, mivel már ítéletet hoztak, döntöttek, és ekképpen válnak taníthatatlanokká, feddhetetlenekké és egyben menthetetlenekké is. Sose zárjuk be a szívünket az ige hallatán, lehet eddig nem jól értettük és most Isten szól hozzánk. Ha kell, bontsuk le a több tíz évig épített falat, többet ér néhány tégla a kősziklán, mint egy torony a homokra építve.