Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Árvai Emil / Re:Ige
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Ma - 06:38:33 »
János ev. 11:51b-52 (egysz. ford.)

"Ez a prófécia azt jelentette, hogy Jézusnak meg kell halnia a népért. De nem csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszéledt gyermekeit összegyűjtse, és eggyé tegye."
2
Dicsőítsük Istent! / Re:Keresztény énekek
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 05:17:10 »
Czingel Rezső: Valamikor nagyon régen...

3
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Május 07, 12:36:24 »
                          Elkezdődött…


Körülbelül tíz éve történt… Egyik reggel a férjem, egy különös, hajnali (álom és ébrenlét határán) átélés után arra lett figyelmes, hogy a következő szót hallja: „Elkezdődött.” Maga sem tudta hirtelen, hogy a fülével vagy a lelkével, mert valami megmagyarázhatatlan érzés borította be, ami egyszerre volt félelmetes és lelkesítő.
Olyan erők remegtették meg akkoriban a vallásos, szellemi atmoszférát, amiről nem gondoltuk volna, hogy a mi gyülekezetünkben is megtörténhet.

Valóban elkezdődött… Erjedés az egyházban, a szeretet kihűlt, megkérgesedés és más, idegen evangélium. Két testvérünket kizárták a közösségből, majd a férjem is sorra került (vele én is). Barátságok szakadtak szét, sok testvért veszítettünk el, ám kaptunk újakat, így a kevesekkel, a senkikkel futhatjuk a pályát, együtt járhatjuk az Igazság ösvényeit. Ha emberek által gyakran félreértve is, hátunk mögött kibeszélve, de Istentől nem elhagyatva.
Igen, elkezdődött… S az évek során egyre jobban beigazolódott, amit korábban csak a szívünkkel láttunk. Az aposztáziában élünk, s én támogatom a férjemet abban a folyamatos harcban, ami a megtévesztés és hazugság leleplezésében, az Igazság hirdetésében és az irgalmasság gyakorlásában termi gyümölcseit.

A küzdelem egyre hevesebb, sok terhet, sebet és fájdalmat hordozunk, mégis bízunk az Úrban, hogy a Jézus által megmutatott keskeny úton haladva elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Tudjuk, Isten oltárán megég minden, ami fa, széna vagy pozdorja, ezért igyekszünk minden erőnkkel maradandó, értékálló kincseket gyűjteni.
Az ítélet az Isten házán kezdődik… Talán nem is sok idő múlva… az üldözés is elérkezik….

„Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit, és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.” II. tim. 2:19.


2021. május 7.                                 Guti Tünde
4
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Május 06, 06:41:01 »
KÜLÖNBSÉG

Diktatúrában a hatóságot szidni egyszer lehet.
Demokráciában a hatóságot szidni lehet naponta.

Isten országában imádják az Uralkodót.
5
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Május 05, 20:28:30 »
dr. Ed Stetzer: Ne térjünk el küldetésünktől a felháborodás korában!

https://tarhazmagazin.hu/cimlap/felhaborodas/
6
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Május 05, 19:58:08 »
"A YouTube csatornán olvasható hozzászólások ékesebb bizonyítékát adják az emberiség romlott voltának, mint a nagy reformátorok doktrínái együttvéve."

(dr. Ed Stetzer - internetről, tarhazmagazin)
7
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Május 05, 18:15:27 »
"A szeretet ellentéte a közöny."
(Philip Yancey)
9
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Május 05, 12:40:57 »
  Egy éjszaka – két álom

Különös, vészjósló korban élünk, amikor kaotikus állapotok uralkodnak a világban, ellentétes erők feszülnek egymásnak. Folyamatosan kérem Istent, adjon bölcsességet, világosságot felismerni mindent, aminek jelentősége van. Visszatérő imatémám, hogy akár álom által is kaphassak eligazítást, mint már többször is megadatott. Nem mintha nem lenne elég a Biblia, viszont ösztönző lehet egy ilyen élmény.
Ma hajnalban, kétszer is zaklatott álomból ébredtem.

Az elsőben egy szép, zöld fűvel borított hegyen nézelődtem, minden békés volt, amíg meg nem jelent egy bozontos sörényű, termetes oroszlán. Rémületemben megdermedtem. Aztán a vadállat megfordult, és eltűnt a meredek hegyoldalon. Gondoltam, talán észre se vett, most kell gyorsan elmenekülnöm. Ám ahogy leértem a hegyről és futásnak eredtem, nyomban ott termett az oroszlán, és rám támadt. Látva borzalmas fogait, már-már éreztem, hogy szétszaggat, de a kritikus pillanatban felébredtem.
Később újabb álmot láttam, amiben egy erőszakos kutya rontott rám, de még mielőtt nekem eshetett volna, felébredtem. NEM, nem vacsoráztam bőségesen, sőt…!

Reggel próbáltam értelmezni, és a következő üzenetet kaptam:
„Az Úr hegyén a gondviselés.” I. Mózes 22:14.
Tény, hogy a Sátán kész megtámadni, megfélemlíteni, el akarja pusztítani hitemet, életemet. Péter apostol nem véletlenül figyelmeztet:
„Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el. Akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben…” I. Péter 5:9.

Azonban nem szabad engednem a rettentésnek, mert akkor meggondolatlan menekülési kényszer irányítása alá kerülök. Fel kell készülnöm sátáni támadásra, de közel kell maradnom az Úrhoz, az Ő hegyén, ahol füves legelőkön táplálja lelkemet. Csakis Krisztusban elrejtőzve vagyok oltalom alatt.
A kutyával kapcsolatban annyit értettem meg, hogy akár emberi vádaskodások, gyötrések célkeresztjébe is kerülhetek, ezért a felesleges vitákat jobb elkerülni.
„Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól…” Filippi 3:2.
Tudom, érzem, hogy az Igazsághoz ragaszkodva, még inkább el kell merülnöm az Igében, hogy sem megtévesztés, sem próba, sem más fenyegetettség ne tudjon elbátortalanítani, és ne tántoríthasson el a keskeny úttól! Végezetül csak Jézus szavait tudom ismételni:
„Figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok!” Márk 13:33.

2021. május 5.                                                     Guti Tünde
10
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Május 03, 18:42:41 »
"A megbocsátás nem egyszeri cselekedet, hanem magatartásforma."

Martin Luther King - internetről
Oldalak: [1] 2 3 ... 10