Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
2
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Június 27, 09:53:26 »
Lukács evangéliuma 15. rész
 A TÉKOZLÓ FIÚ(K) PÉLDÁZATA

Elgondolkoztam azon, hogy pl. mint filmrendező, hogy képzelném el a záró jelenetet:

Bent az apa és a ház népe ünnepel. A tékozló fiú ül az asztalnál, eszik (hisz éhes), és potyognak a könnyei a táljába: mert nem ezt érdemelte volna. Ekkora szeretetre nem számított. Meghatódottságában (és szégyenében) sír.

Bátyja is sír, kint. Mert nem erre számított. Szerinte nem a tékozló öccse méltó az ünneplésre, hanem inkább ő, a hűséges. A jófiú.
Milyen ellentmondás! A rossz fiút ünneplik, a mintagyerek pedig asszisztáljon ehhez a "cirkuszhoz".

Kicsit megértem a nagyfiút is.
Igen, ilyenek vagyunk mi, emberek, mint ez a két fiú.

És Isten olyan, mint az apa. Aki mindenkit tud szeretni, és akit igazán senki sem ért meg.
(Ha a megnemértettségre kellene panaszkodni, az Úr kezdhetné a sort.)

Számunkra marad a megtérés, és hogy elkezdünk egyre-egyre jobban hasonlítani Őhozzá, a Szentlélek által...
3
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Június 24, 05:27:37 »
"A törvény Krisztushoz vezető nevelőnkké lett."
(Gal 3:24)

"Mert a törvény végső célja Krisztus, minden hívő megigazulására."
(Róma 10:4b)


TÖRVÉNY

Az orvosi vélemény nem diszkrimináció, hanem a gyógyítás egyik első lépése.
Ha a Biblia az embert bűnösnek nyilvánítja, az az ember érdekében történik.

KEGYELEM

A kegyelem nem arról szól, hogy nincs szükségünk megigazulásra. Pont ellenkezőleg: erőteljesen hív Krisztushoz,  hogy megigazuljunk, megszentelődjünk.
4
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Június 23, 20:25:23 »
A bűnnel való küzdelemben nincs döntetlen.
5
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Június 20, 08:00:36 »
LUKÁCS EVANGÉLIUMA 16:1-9
A bevádolt tisztviselő ("hamis sáfár") példázata.


A Lukács ev. 15. rész a Biblia egyik legszebb fejezete (elveszett juh és drahma, tékozló fiúk példázatai). Minden ember fontos az Úrnak.

Ezután következik egy számomra nehezen érthető példázat: a bevádolt tisztviselő ("hamis sáfár") esete.
Jelenleg így értelmezem:
Mire használta fel a történet főszereplője a rendelkezésére
álló (szűkös) időt és lehetőséget?
Nem magának gyűjtött, hanem jótékonykodni, segíteni kezdett: mások adósságát csökkenteni. A "jótett helyébe jót várj" logikája alapján gondolt a jövőjére.
Ez a gondolkodás, hozzáállás számunkra is példamutató lehet.
"Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek." (Mt 5:7)
6
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2022 Június 18, 20:32:01 »
Bírák könyve 13. rész

1.    
Az Izráel fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a Filiszteusoknak kezébe adá negyven esztendeig.
2.    
És élt ebben az időben egy férfiú Czórából, a Dán nemzetségéből való, névszerint Manoah, kinek felesége magtalan volt, és nem szült.
3.    
És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és monda néki: Ímé most magtalan vagy, és nem szültél; de terhes leszesz, és fiat szülsz.
4.    
Azért most megójjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant.
5.    
Mert íme terhes leszesz, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izráelt a Filiszteusok kezéből.
6.    
És elment az asszony, és elbeszélte ezt férjének, mondván: Istennek egy embere jöve hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának tekintete, igen rettenetes, úgy hogy meg sem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondotta meg nékem a nevét.
7.    
És monda nékem: Íme terhes leszesz, és fiat fogsz szülni; azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalant ne egyél, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek, anyja méhétől fogva halála napjáig.
8.    
Manoah pedig az Úrhoz könyörgött, és monda: Kérlek, Uram! az Istennek amaz embere, a kit küldöttél volt, hadd jőjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel.
9.    
És meghallgatá az Isten Manoah kérését, mert az Istennek angyala megint eljött az asszonyhoz, mikor az a mezőn ült, és az ő férje Manoah nem volt vele.
10.    
Akkor az asszony elsietett, és elfutott, és elbeszélé férjének, és monda néki: Ímé megjelent nékem az a férfiú, a ki a multkor hozzám jött.
11.    
És felkelt, és elment Manoah az ő felesége után, és mikor odaért ahhoz a férfiúhoz, monda néki: Te vagy-é az a férfiú, a ki ez asszonynyal beszéltél? És monda: Én vagyok.
12.    
És monda Manoah: Ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?
13.    
Az Úrnak angyala pedig monda Manoáhnak: Mindentől, a mit csak mondottam az asszonynak, őrizkedjék.
14.    
Mindabból, a mi csak a bortermő szőlőből származik, ne egyék, és bort és más részegítő italt ne igyék, és semmi tisztátalant ne egyék. Mindazt, a mit parancsoltam néki, tartsa meg.
15.    
És monda Manoah az Úr angyalának: Kérlek, hadd tartóztassunk meg téged, hogy készítsünk néked egy kecskegödölyét.
16.    
De az Úrnak angyala így szólt Manoáhhoz: Ha megmarasztasz is, nem eszem kenyeredből, és ha áldozatot készítesz, az Úrnak áldozd azt. Mert Manoah nem tudta, hogy az Úrnak angyala vala.
17.    
És monda Manoah az Úr angyalának: Kicsoda a te neved, hogy ha majd beteljesedik a te beszéded, tisztességgel illethessünk téged.
18.    
És monda néki az Úrnak angyala: Miért kérdezősködöl nevem után, a mely olyan csodálatos?

Áldott Testvérek: Mindannyian olvastuk ugye ezeket a sorokat, több esetben szóba is kerültek már ezek közöttünk-hogy most ezzel kezdünk-az azért van, mert Sámsonról-akire ezen sorok utalnak-valami érdekes dolgot szeretnék mutatni. Sámson egy jelentős személy a Szent Tanban, az idő rövidsége miatt, a mai alkalommal csak nagy vonalakban, vagy inkább-"ajtót nyitva" a személyét megérteni kívánók részére-irányultságot szeretnék felfedni. Sámson egy félre-vagy inkább a Kereszténység nagy része előtt: "meg nem értett"-ill.: Fel nem ismert... vagy méginkább: " Megosztó" figurája a Szent Tannak.
Sokan csak annyit tudnak róla: " Egy Bírája volt Izraelnek..." Sokan meg ennyit se... De ki volt Ő? Miért az a sok furcsa dolog vele kapcsolatban-vagy méginkább: Általa???
A ma esti alkalommal, születésének előjeleit-körülményeit nézzük meg, ami segíthet bennünket abban, hogy észre vegyük azt, hogy valójában az ő személye is-Messiási előjelként adatott Izrael házának.
Van az úgy, hogy olvasás közben- valahogy nem azonosítjuk a szavakat...

"Bírák könyve 13. rész

1.    
Az Izráel fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a Filiszteusoknak kezébe adá negyven esztendeig.
2.    
És élt ebben az időben egy férfiú Czórából, a Dán nemzetségéből való, névszerint Manoah, kinek felesége magtalan volt, és nem szült.
3.    
És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és monda néki: Ímé most magtalan vagy, és nem szültél; de terhes leszesz, és fiat szülsz.
4.    
Azért most megójjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant.
5.    
Mert íme terhes leszesz, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izráelt a Filiszteusok kezéből.

...Izrael "Szabadítója"... "Goél Yisraél"- azaz: Izrael "megváltója"!  Akár a Szabadítót vesszük szó szerinti fordításban, ami a Yessua nevet fedi fel előttünk, akár a Goél-t ami pedig már : Megváltót-jelez-
Ezen "szavak"-"nevek"..."jelentések"- akármelyike, figyelemfelkeltőek illetve félreérthetetlen jelzések. Vagy legalábbis azoknak kellene lenniük-rendeltetésük szerint.
Figyeljük meg tehát a roppant fontossággal bíró-kezdetet ujra:

Bírák könyve 13. rész

1.    
Az Izráel fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a Filiszteusoknak kezébe adá negyven esztendeig.
2.    
És élt ebben az időben egy férfiú Czórából, a Dán nemzetségéből való, névszerint Manoah, kinek felesége magtalan volt, és nem szült.
3.    
És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és monda néki: Ímé most magtalan vagy, és nem szültél; de terhes leszesz, és fiat szülsz.
4.    
Azért most megójjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant.
5.    
Mert íme terhes leszesz, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izráelt a Filiszteusok kezéből.
6.    
És elment az asszony, és elbeszélte ezt férjének, mondván: Istennek egy embere jöve hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának tekintete, igen rettenetes, úgy hogy meg sem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondotta meg nékem a nevét.
7.    
És monda nékem: Íme terhes leszesz, és fiat fogsz szülni; azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalant ne egyél, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek, anyja méhétől fogva halála napjáig.
8.    
Manoah pedig az Úrhoz könyörgött, és monda: Kérlek, Uram! az Istennek amaz embere, a kit küldöttél volt, hadd jőjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel.
9.    
És meghallgatá az Isten Manoah kérését, mert az Istennek angyala megint eljött az asszonyhoz, mikor az a mezőn ült, és az ő férje Manoah nem volt vele.
10.    
Akkor az asszony elsietett, és elfutott, és elbeszélé férjének, és monda néki: Ímé megjelent nékem az a férfiú, a ki a multkor hozzám jött.
11.    
És felkelt, és elment Manoah az ő felesége után, és mikor odaért ahhoz a férfiúhoz, monda néki: Te vagy-é az a férfiú, a ki ez asszonynyal beszéltél? És monda: Én vagyok.
12.    
És monda Manoah: Ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?
13.    
Az Úrnak angyala pedig monda Manoáhnak: Mindentől, a mit csak mondottam az asszonynak, őrizkedjék.
14.    
Mindabból, a mi csak a bortermő szőlőből származik, ne egyék, és bort és más részegítő italt ne igyék, és semmi tisztátalant ne egyék. Mindazt, a mit parancsoltam néki, tartsa meg.
15.    
És monda Manoah az Úr angyalának: Kérlek, hadd tartóztassunk meg téged, hogy készítsünk néked egy kecskegödölyét.
16.    
De az Úrnak angyala így szólt Manoáhhoz: Ha megmarasztasz is, nem eszem kenyeredből, és ha áldozatot készítesz, az Úrnak áldozd azt. Mert Manoah nem tudta, hogy az Úrnak angyala vala.
17.    
És monda Manoah az Úr angyalának: Kicsoda a te neved, hogy ha majd beteljesedik a te beszéded, tisztességgel illethessünk téged.
18.    
És monda néki az Úrnak angyala: Miért kérdezősködöl nevem után, a mely olyan csodálatos?

Most pedig figyeljük meg a párhuzamokat, a Messiás születését megelőző történésekkel:

Luk.1 26.    
A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret,
27.    
Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.
28.    
És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
29.    
Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!
30.    
És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
31.    
És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.
32.    
Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;
33.    
És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!
34.    
Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?
35.    
És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.
36.    
És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, a kit meddőnek hívtak:
37.    
Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.
38.    
Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.

Mt.18.    
A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
19.    
József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
20.    
Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21.    
Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
22.    
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
23.    
Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
24.    
József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
25.    
És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

Bár két Szinoptikusból rakhatjuk össze a pontos történést-de a lényeg azonnal láthatóvá válik...( plánemeg-ha tudjuk mit keresünk...)

Ismérvek:
Angyalok hirdették születésüket-elsőként az anyáknak-érthető módon... hiszen mégiscsak ők fognak szülni, ám nem ez miatt történik ebben a sorrendben-hanem Ábrahám miatt. Ábrahámnak ugyanis két fia született
Az első-Hágártól, ő volt Yismáél. Ő nem örökölhetett, hanem a második, aki bár-Ávrámnak a második fia volt-ámde Sárának az első. Ez cirka annyit tesz, hogy az általános (ámde vitatható) nézet szerint, az anyai ágon született tekinthető "igazi Zsidónak". Valakinek lenne kedve-angyalokkal vitatkozni???
Tehát úgy az előjel, mint Sámson esetében-mint a Valós Messiás esetében azt látjuk, hogy a nép-éppen az ...mondjuk úgy: Istennek nem tetsző állapotában leledzett. Angyalok jelentették előre a születésüket,mindkét esetben: Izráél Szabadítójaként jelezték küldetésüket... ám az előjel-csupán-előjel. Manoach-felesége, "ismert" férfit, tehát nem szűznemzéssel születik a fiú-addig a valós Messiás-akiről az előjel tesz bizonyságot-Szűznemzés által születik, pont ahogy az első Messiási Prófécia szól:

I.Mózes 3,14.    
És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
15.    
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

Asszony magva... tudjuk, hogy minden e-világra született- a férfi magjától születik...
Értsük meg a dolgok lényegét: Tehát a nép a bűnei miatt-átok alá rekesztetett.

V.Mózes 28,15.    
Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad:
16.    
Átkozott leszesz a városban, és átkozott a mezőn.
17.    
Átkozott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
18.    
Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
19.    
Átkozott leszesz bejöttödben, és átkozott leszesz kimentedben.
20.    
Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem.
21.    
Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
22.    
Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz.
23.    
Eged, a mely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, a mely lábad alatt van, vassá válik.
24.    
Az Úr eső helyett port és hamut ád a te földedre; az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.
25.    
Az Úr megszalaszt téged a te ellenségeid előtt; egy úton mégy ki ő reá, és hét úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel...

Pontosan ebben az állapotában látjuk-Yisráélt, mindkét esetben. Az elsőben a Filisztéjá nyomorgatja és sanyargatja-ellenség gyanánt-Yisráélt, a második esetben a harag férfiúja, a SAS (!!!) azaz Róma.

Ésa 46,9.    
Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.
10.    
Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;
11.    
Ki elhívom napkeletről a sast, meszsze földről tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem!
12.    
Hallgassatok reám, kemény szívűek, a kik távol vagytok az igazságtól.
13.    
Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, Sionban lesz szabadításom, és Izráelen dicsőségem.

( elsőként ez a SAS volt, azután egy másik...)

Tehát a bűn volt az, ami a népet kiszolgáltatta az ellenségeinek. Bieám tanácsa-tana, arról szólt: Rontsd meg a népet-bűnnel, és Isten elhagyja őket... Pont a bűn volt tehát, ami az ellenség prédájává tette-teszi ma is, az Isten népét...
"Kell a Szabadító"

Apcsel. 1,Apostolok Cselekedetei 1. rész

1.    
Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és tanítani,
2.    
Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Lélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának.
3.    
Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.
4.    
És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
5.    
Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.
6.    
Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek?
7.    
Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett...

Figyeljük meg a nép szerinti- "fontossági sorrendet": A nép szabadítását helyezik ugyan előtérbe, ámde nem az októl-hanem a következménytől! Tehát nem a bűntől, hanem a büntetéstől!!!...(pont mint a maiak...)
Így volt ez, úgy a régieknél-pont mint a maiak esetében. Bár-Sámson idejében mint előjelként-láthatták a "Szabadítás előjelét" ámde állandó háborúság idejében történő folyamatot, ami és lássuk be: Nem felhőtlen és örömteli időszakot vázol-ez kizárólag a "Valós Messiás" Szabadításával érhető el, ami nem a következmények-azaz: A büntetés csillapítását vagy ideiglenes törlését jelenti, hanem a következtető azaz a bűnöktől való teljes szabadításával elért teljes és tökéletes Szabadítást jelenti.
Vannak tehát előjelek-és van a tökéletes! Mózes, aki talán az első ily Messiási előjelként vonult be a köztudatba... ilyen volt Sámson is... egyenlőre ennyi legyen elég mára-és mint előre jeleztem: Nem a teljes élettörténete-hanem kezdetként egy ajtónyitás-ami segíthet a Személyét és cselekményeit-megérteni, egy más perspektívában szemlélni.
7
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Június 17, 15:15:09 »
Nem az a győzelem, hogy az egyik ember (vagy egyik ország) legyőzi a másikat.
Az igazi győzelem az, ha kibékülnek.
8
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2022 Június 16, 13:20:23 »
Fiam, imádkozz!


Fiam, imádkozz akkor is,
ha én már nem leszek,
körülötted gondoskodón
már nem teszek-veszek,
szíved az égre tárd,
jutalmad fentről várd,
mert ha hű vagy és igaz,
lelkedet nem veri fel gaz,
s bár e föld mulandó, esélytelen,
nem maradsz sosem reménytelen,
ha a világ pusztulásba rohan,
recsegve, égve, kárhozatba zuhan,
te sose félj,
izzó legyen ajkadon az ima,
s hófehér rajtad mindig,
az igaz gyolcs ruha!
Fiam, imádkozz akkor is,
ha én már nem leszek!


2022. június 15.               Guti Tünde
10
Ismerkedés és szabadidő / Re: Hírek a világból
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Június 14, 16:43:21 »
A per.
Beszélgetés a finnországi "Biblia-per" fővádlottjával:

https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/isten-akaratabol-folytatas-kovetkezik/
Oldalak: [1] 2 3 ... 10