Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Árvai Emil => A témát indította: Árvai Emil - 2010 November 06, 06:38:32

Cím: Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 November 06, 06:38:32
Alázat emel föl;  gőg és gyűlölködés letaszít.
(Szent István királynak fiához, Imre herceghez írt intelmeiből szabadon idézett gondolat)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 November 19, 16:21:22
Credo ut intelligam, mondja Augusztinuszhiszek hogy értsek!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 November 23, 05:45:40
"...igazából nincs olyan ember az Úr Jézuson kívül, aki mindent a valóságnak megfelelően gondol, tehát folyton gyomlálni kell a hamis gondolatokat, és erre a Biblia-tanulmányozás jó módszer."
(Gábor - MERA Antenna 2010/5)

+++

"Tükör által homályosan" látok sok mindent; tévedhetek, hibázhatok.
De Istent mennyei ATYÁNK-nak mondja az Ige: Ő jóakarónk, támogatónk.

Sötét van?
Nézz föl:
Atyai Ház fénye világít!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Tejeskávé - 2010 November 23, 18:53:42
“Talán eljön a pillanat, mikor elmondhatod, hogy az egészet akartad. Az egészet, az igazit, nem a pótlékot, a hasonlót, a mellékeset: az egészet, a boldogságot és az igazat, az igazságot, akármilyen félelmes és földközeli. Nem akartál az élet helyett valamit, ami csak hasonlít az életre, nem akartál lélek és betű helyett olyasmit, ami csak ügyes torzképe a léleknek és a betűnek..."

Márai
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 December 02, 21:17:29
"Hernyó a pillangónak: Légy türelmes velem, Isten még nem fejezett be!"
(ismeretlen)

FÜLE LAJOS: ELJÖN AZ IDŐ
Eljön az idő,
amikor a magunk tettei eltörpülnek, semmivé válnak,
és nem marad semmi más kincsünk,
csupán ISTEN nagy tettei
múltunkra nézve is,
jövőnkre nézve is.Lukács ev. 18:27 
"Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Guti Tünde - 2010 December 03, 12:44:40
""Hernyó a pillangónak: Légy türelmes velem, Isten még nem fejezett be!"
(ismeretlen)"

Hát ez nagyon jó!!!  :169:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 December 04, 14:57:06
Antoine de Saint-Exupéry:

"Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint máson.
Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy.
"

"A barát az az ember, aki mellett hallgathatok..."

"A mosolyban egymásra találunk, nyelvek, kasztok, pártok felett."

(internetröl)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: egykor11 - 2010 December 04, 15:56:46
 :088:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 December 06, 16:52:25
Lackfi János költő:

– "Éppen Abbé François-nak, a szegénypasztoráció nagyhatású francia papjának könyvét olvasom: szerinte nem ott húzódik a demarkációs vonal, hogy ki hisz, ki nem hisz, hanem az önző és a szolgáló embertípus között. Mindkettőből van bőven mindkét táborban. Az ő felfogásában az igazak azok, akiknek természetükké válik a másokkal való osztozás. Ha lehet olyan irodalmat csinálni, amely nem kiszolgál mindenféle igényeket, hanem szolgálja a legkülönfélébb igényű befogadókat, legyen szó bár dalszövegről, bábjátékról, gyerekversről, filozófiai költeményről, regényről, tárcanovelláról, esszéről, előadásról, műfordításról, akkor én emellett horgonyoznék le.

A megosztás, az osztozás, a szolgálat szándékán túl másik alapszempontom a szakmai becsület. Proust francia író példaképnek állította elénk a katedrálisok szobrászmestereit, mert azok három-négy emelet magasban is precízen megmunkálták a figurák hátát, fürtös haját, pedig ezeket legfeljebb a galambok és maga az Úr láthatta. Egy tisztességgel megmunkált alkotás igenis közelebb vihet Istenhez, bár persze a hit sokkal inkább kegyelem és szívbéli nyitottság dolga, szüntelenül munkálkodni kell rajta. Önmagában egy mázsa jó könyv sem téríthet meg senkit, minden a személyes és eleven Isten-kapcsolat meglétén vagy hiányán múlik."

mindennapi.hu
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 December 11, 06:41:46
Leleszi Balázs Károly: ÖSSZEKULCSOLT KEZEK

Minden erőm az imára kulcsolt kezemben van. Aprócska templom, az egyetlen immár, ami csak az enyém, amit a hústestem még nem rabolt el tőlem, a falánk ragadozó. Itt a boltozatokat betölti az alázat-lehelet, itt egy reszkető szív harangoz szakadatlan dobogásban. Majd vágyam kiáltássá válik, szörnyű kiáltássá, egeket ostromlón: Mi lesz velem, ha győz a bűn felettem, jaj, a lelkemmel mi lesz, Uram? Mert kialudt a lámpásom, a hit elvesztette reménységét, a békesség a szeretet örömüzenetét.
És ekkor hirtelen zúgó szélvihar támadt. Az ilyen szélviharokban szoktak a lelkek Isten trónusa felé fordulva könyörögni, és megértettem: valaki érettem esedezik, hogy ne kápráztasson el a csúf hamisság, a cifra világ; azért imádkozott, hogy megmaradjon még az utolsó lehetőség, az összekulcsolt kezek temploma, a végső menedék.
S jól imádkozott, mert éreztem: miként jár át az Isten kegyelme, a tiszta nyugodt erő; miként teríti szét rajtam, az elesetten, a bennem lakozó angyal, hálát adva, az Úr pásztorköpönyegét.
Aztán, egyszerre csak - a lámpa ég és sugárzik belőle a békesség s a remény... Ó, visszanyert világosság! Ó, visszanyert hit!

(internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 December 12, 08:04:25
Herjeczki Géza: SIKER ÉS GYŐZELEM

Siker és győzelem,
győzelem és siker.

Siker még nem győzelem,
győzelem nem siker.

Ő győzött.
A Golgotán.

Sikerül-e győzni nekünk,
ha folyton sikereket kergetünk?

***

Füle Lajos: MIT KÍVÁNSZ?

Mit kívánsz? Végre
el kell döntened:
vagy sikeres, vagy
áldott életet?

Mert ritkaság az,
bárhogy is szeretnéd,
hogy ez a kettő
szépen egybeessék.

Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 December 12, 08:12:51
JÓB KÖNYVÉT OLVASVA

Hogyha Ő szól, elhallgat minden.
Bármilyen is lehet a sorsunk,
végül is az számít, hogy rólunk
milyen véleményt alkot Isten.

Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 December 15, 21:33:09
"Egy bizonyos retorikust megkérdeztek, hogy mi az ékesszólás első szabálya, és ő azt válaszolta, hogy a helyes előadásmód. Mi a második szabály? A helyes előadásmód. Mi a harmadik szabály? A helyes előadásmód.
Éppen így, ha valaki megkérdez engem a keresztény vallás első, második és harmadik szabályáról, mindig ezt válaszolom:  az alázatosság."
ismeretlen szerző  (MERA Antenna 2005/2)

***

" Isten előtt csak megalázkodni és ujjongani lehet. Megalázkodni, hogy ami vagy, kegyelemből vagy, tehát nincs okod gőgre, fennhéjázásra, mert mindent ingyen vettél - de ujjongani, hogy ingyen ekkora ajándékot vettél..."
Ravasz László (internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Kamilla - 2010 December 18, 10:06:33


  " Átkozott legyen minden szeretet és egység, amely eléréséért félre kell rakni Isten Igéjét." 

       Luther Márton
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2010 December 30, 13:04:32
"Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércgong vagy zörgő cintányér.
És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.
És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból...
...Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten.   
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet."
Pál apostol
Cím: Re:Gondolatok
Írta: paloma - 2010 December 31, 23:18:43
"Cserna-Szabó András")

"Akkor tudsz magaddal normálisan együtt élni, ha elfogadod, hogy olyan vagy, amilyen"

"a nyugati pedagógia alapmondata: >Ne azt csináld, amit én, hanem azt, amit mondok!> "
 :089:

"Egy embernek nem egy énje van. Mindenkiben ott van dr. Jekyll és Mr. Hyde is. Egyik 4 gyerekes barátom szokta mondani: >Lehet, hogy apának rossz vagyok, de anyának minimum négyes fölé.> "
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 01, 06:46:34
"Nem kudarc van, hanem tanulság."
(internetről)
----------------------------------------------
"Minden megélt nehézség, tapasztalat lehet: erőforrás vagy teher, - és ez attól függ, mit kezdünk velük. Nem kell engednünk, hogy a múltbeli nehézségek aggodalmakkal, szorongásokkal töltsenek el bennünket. Elfogadhatjuk őket úgy is, mint leckéket, amelyek az épülésünket szolgálták, amelyek által fogékonyabbak, együttérzőbbek lehetünk, amelyekből tanulhatunk, és amelyek által növekedhetünk."
(Family magazin 2009/2, 20.old.)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 08, 20:32:42
Szegedi Kovács György: VALÓSÁG - részlet
Magasztos tervek, büszke tartás.
Pedig milyen gyönyörű
a ruhán egy folt,
amikor vállalja önmagát.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Gyöngyike - 2011 Január 09, 08:05:32
A megmagyarázhatatlan szeretet című könyvből:
Író: John Ortberg"Minden diákra eljön a vizsga napja. A törődő tanár nem kimenteni próbálja diákjait előle, hanem inkább megpróbálja felkészíteni őket rá."


Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 15, 10:36:03
Szabó István ref. püspök:
"Egy skót egyházi lapban olvastam egy interjút egy skót lelkipásztorról, akihez kiment az újságíró, mert az a hír járta, hogy az ő temploma tele van fiatalokkal, és kizeng az élet, és már két istentiszteletet kell tartani, miközben Skócia igen erősen szekularizált és egyháza tagságából fokozatosan veszítő közösségben él. Faggatta az újságíró a lelkészt, hogy mi az új módszer, mondja meg, hogy ő mit csinál, mit talált ki. És a lelkész maga is csodálkozva eszmélkedik és mondja: semmit, meghallgatom az embereket, szóba állok velük, meglátogatom őket, azt csinálom, amit egy lelkipásztornak csinálnia kell..."
(parokia.hu)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Guti Tünde - 2011 Január 15, 18:36:09
Bizony... Mint egy pásztor.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 15, 19:49:37
Szabó István ref. püspök:
"Hogy az egyház eljut-e az emberekhez, és jelesül egy célcsoporthoz, a fiatalokhoz, ez a kérdés nagyon hosszú ideig nyomasztott, nyugtalanított, érdekelt, foglalkoztatott. De mindig falnak mentem. Négy-öt-hat szabvány panelt én is el tudtam mondani, fel tudtam dolgozni, hogyan kellene ezt csinálni, mit kellene csinálni, de végül falba ütköztem. Rá kellett jönnöm, hogy rosszul tesszük fel a kérdést. A keresztyén embernek kell a másik keresztyén emberhez eljutni."
(parokia.hu)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Magda - 2011 Február 05, 14:52:02
Azt gondolom téved  :060:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Kamilla - 2011 Február 06, 11:16:13


 Nem szereted jobban Istent mint ahogy az Ő Beszédét szereted és megtartod!!!


          :2smitten:     :169:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Guti Tünde - 2011 Február 06, 11:29:50


 Nem szereted jobban Istent mint ahogy az Ő Beszédét szereted és megtartod!!!Ámen!

Cím: Re:Gondolatok
Írta: Gyöngyike - 2011 Február 06, 22:41:27
Cseri Kálmán

József című könyvéből:

"Isten néha nagyon is kemény szükséget láttat az övéivel.  Az Ő jelenlétét nem az bizonyítja, hogy soha nem szűkölködnek, hanem az, hogy a szükség idején is megtartja őket, hogy a legnagyobb nyomorúság idején is Benne bíznak, hogy a láthatókon mindig túllátnak a láthatatlanra, magára a láthatatlan Istenre.  Nem is ígéri Isten, hogy  soha nem szenvedünk majd szükséget.  De ígéri azt, hogy: "Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg." (Ézs. 43:2) Néha bizony tűzön visz át, néha gyors vizű folyókon kell átkelnünk, de tűzön-vízen keresztül ott van velünk, ha hűségesek maradunk hozzá.

Nem az bizonyítja tehát József esetében sem az Úr jelenlétét, hogy Józsefnek gondtalan élete lett volna, hanem az, hogy noha egymást érték a próbatételek, a nehézségek, az igazságtalanságok az életében, mindazonáltal bírta, kibírta, túlélte. Sőt, ezt a nagyon nehéz iskolát kijárva formálódott olyanná, hogy azután Isten csodálatosan szép cél megvalósítására használhatta.

Maga a fáraó adta neki ezt a nevet: Cáfanet-Panéah, azaz az élők táplálója,  vagy más fordítás szerint az élet teljességének a hordozója.  A cifra ruhás, elkényeztetett fiú nem lett volna alkalmas erre. Ehhez meg kellett járnia a szenvedés mélységeit, hogy alkalmassá váljék arra, hogy Isten kézbe vegye és sokak számára áldássá tegye."

   


Cím: Re:Gondolatok
Írta: Kamilla - 2011 Február 08, 18:19:23

 Ezt ma hallottam egy nagyon kedves Testvéremtől  :01:  : 

A problémák megoldásának két módja van
  az első:
  lehet panaszkodni Istennek a hatalmas gondjaimról    :nem:

  a második:
Lehet dicsekedni a problémának a hatalmas Istenemmel     :igen:

        :2funny:    :169:     :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Guti Tünde - 2011 Február 08, 21:15:29
Ez jó volt!  :169:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Február 10, 05:12:30
"Két monológ nem egyenlő egy dialógussal."
Karl Barth
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Február 12, 05:46:25
"A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől.
Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel."
(Jakab levele 3: 6-8)


"Nyelvében él a nemzet." S nyelvével vétkezik.
Szégyen és gyalázat népünkre nézve a sok-sok káromkodás.
"Mennyei Atyánk! Bocsásd meg bűneinket! Szabadíts meg minket a gonosztól!"
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Kamilla - 2011 Február 13, 09:29:59

 Le vagyok nyűgözve a drága Szent Szellem hűségétől!  :08:

 Mindenhova - kivéve a bűnt - eljön velem: dolgozni, háborúságba, próbákba, szűkölködésekbe, bővölködésbe, télen-nyáron, szolgálatba, beszélgetésekbe, ha főzök, akkor is velem van....
 szóval, egyszerűen csodálatos Ő, drága Társ, Segítő, Vigasztaló, Pártfogó!
 MINDEN, MINDENEMBEN!   :2smitten: és mégis Ő a Vezető!!  :hehe:

  Zsolt 45:
2.  Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla.
3.  Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké


     :2smitten:    :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Kamilla - 2011 Február 16, 14:00:07

 Ha az Úr ad legelőt, ad rá bárányt is.

 Ha az Úr ad báránykát, legelőt is ad hozzá.
   :01:


           :igen:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2011 Február 16, 14:04:49
Igen! :2smitten:

Mt 9,37
Ekkor így szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés:

Mt 9,38
kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."

Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 05, 10:49:25
(Vetés és Aratás 19/4)

EGY KÜLÖNLEGES ÉLET

"Egy eldugott faluban született egyszerű kézműves házaspár gyermekeként, majd egy másik faluban növekedett és nevelkedett föl. Harminc éves koráig a helybeli ácsműhelyben dolgozott.
Három éven át mint vándorprédikátor járta az országot. A népszerűtlennek látszó ügyeket védelmezte. A szegények és az elesettek között keresett magának barátokat. Nem vetette meg a társadalomból kiközösítetteket és a törvény megszegőit. Könyvet nem írt, hivatalt nem vezetett. Családot nem alapított, vagyona nem volt.
Egyetemre nem járt, nem látogatott el híres világvárosokba. Mindig csak szűkebb hazájában prédikált...
Csak harminchárom éves volt, amikor a közvélemény végleg ellene fordult. Barátai magára hagyták, ő pedig ellenségei kezébe került, akik kigúnyolták és elítélték.
Keresztre feszítették két gonosztevővel együtt. Miközben haldoklott, sorsot vetettek köpenyére, az egyetlen vagyonára, amelyet ezen a földön birtokolt. Miután meghalt, testét egy kölcsönkért sírboltba helyezték.

Azóta kb. 2000 esztendő múlt el. Ma őt tartják az emberiség központi alakjának. A világ valamennyi hadserege, a múltban s jelenben; az összes flotta, amelynek hajói valaha is a tengert szelték; az országok kormányai, melyek valaha is összeültek; és a királyok sokasága, akik eddig uralkodtak - és mindezek együtt - nem hatottak olyan mértékben az emberiség életére, mint ez az egyetlen különleges élet... "
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Március 05, 10:58:08
ÁMEN. Dicsőség legyen ezért Neked, Dicsőség Királya, Isten Egyszülött Fia, Megváltónk, Gyógyitónk, Szabaditó Urunk!

   
"A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;   
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.   
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.   
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon." /Fil.2.6-15/
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Magda - 2011 Március 05, 13:36:00
ÁMEN. Dicsőség legyen ezért Neked, Dicsőség Királya, Isten Egyszülött Fia, Megváltónk, Gyógyitónk, Szabaditó Urunk!

   
"A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;   
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.   
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.   
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon." /Fil.2.6-15/

Tökéletes ISTEN, Teremtő, Mindenható Örökkévalóság Atyaja  és tökéletes ember, bűnnélküli, hibátlan bárány, aki amikor emberi formában volt meghalt értem, meg érted, hogy nekem örök életem legyen!

Szóval érted?

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Március 05, 13:43:07
ÁMEN. Dicsőség legyen ezért Neked, Dicsőség Királya, Isten Egyszülött Fia, Megváltónk, Gyógyitónk, Szabaditó Urunk!

   
"A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;   
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.   
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.   
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon." /Fil.2.6-15/

Tökéletes ISTEN, Teremtő, Mindenható Örökkévalóság Atyaja  és tökéletes ember, bűnnélküli, hibátlan bárány, aki amikor emberi formában volt meghalt értem, meg érted, hogy nekem örök életem legyen!

Szóval érted?

 :2smitten:

 :igen: :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 08, 04:49:53
Dobos Hajnal:
"Ó, Uram, olyan bolondos az ember. Eljátszogat a kegyelemmel, aztán csak fuldokol."
(parokia.hu)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 12, 06:09:28
Ismeretlen:
"Ha az ember szemét kimossák a könnyek, utána tisztábban lát."
(parokia.hu)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 13, 19:51:48
A szó elszáll, a Szentírás megmarad.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 15, 00:22:51
"A világ megjavításáról szónokol az utópista hős.
Maga jobbítására törekszik Krisztus katonája."
(Sz. J., 1985. k.)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Március 19, 08:05:14
Fejlődöm: már nem magamban bízom.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Guti Tünde - 2011 Március 19, 20:42:36
Ismeretlen:
"Ha az ember szemét kimossák a könnyek, utána tisztábban lát."
(parokia.hu)

Mennyire igaz!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Április 25, 08:42:00
Istennek fontos vagyok.
Családomnak szüksége van rám.
Máshol mindenütt pótolhatnak.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Gyöngyike - 2011 Április 25, 09:16:13
Ámen!

Cím: Re:Gondolatok
Írta: Gyöngyike - 2011 Április 25, 09:26:11
Keresztyén nyelvtan

Egy öreg keresztyén, egyszer tanítást tartott a "keresztyén grammatika" témaköréből, ahogyan ő nevezte, amelynek során oktatását a következő szavakkal kezdte:

"Az iskolában valamennyien tanultátok, hogy az első személy az 'én', a második a 'te', a harmadik pedig az 'ő'.
A keresztyén grammatikában ez alapvetően hibás. Ott minden fordítva van.
Az első személy az 'Ő', vagyis Isten, a második személy a 'te', vagyis a felebarátunk, - és az 'én' pedig egészen a végére kerül, mint aki harmadik a sorban. Ezt a nyelvtant mi még távolról sem tanultuk meg."   

Forrás: Vetés és Aratás
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Május 07, 04:07:50
"A látványos vallásosság tartalmatlan mutatvány."
C. H. Spurgeon
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Május 31, 07:39:12
A szeretet több mint segítség.
Tartozni Valakihez.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Július 25, 20:39:57
D. L. Moody:
"Add át életedet Istennek; Ő többet tehet vele, mint te!"
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 08, 16:52:10
HORATIUS:
"Szolgálok hát, mint a köszörűkő, mely az acélnak jó élt ád, noha ő maga metszeni tompa."
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 15, 06:26:50
"Inkább igazként szenvedni. Már nincs más változat. S a legjobb választás." (egy hívő)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 20, 06:29:00
"Valakit szeretni azt jelenti: egy mások számára láthatatlan csodát látni."
François Mauriac
(internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 20, 07:13:49
A KERESZTÉNYEKRŐL

Ifjabb Plinius (62-113) levele Traianus római császárhoz
(részlet - internetről)

"... A jelentések szerint azonban az a legnagyobb vétkük vagy eltévelyedésük, hogy bizonyos meghatározott napon hajnalhasadta előtt összegyülekeznek, és váltakozva karban énekelnek az istennek hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik magukat, nem ám valami gaztettre, hanem arra, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket, a rájuk bízott letét kiadását felszólítás esetén nem tagadják meg: ennek végeztével pedig rendszerint szétszélednek; majd ismét összejönnek, hogy közösen fogyasszák el közönséges és ártatlan lakomájukat; ezt azonban abbahagyták, miután parancsodra betiltottam a titkos társaságokat. Éppen ezért annál szükségesebbnek tartottam, hogy két szolgálóleányból - ezeket ők diakonisszáknak nevezik - még kínvallatás árán is kivegyem az igazságot. Nem találtam bennük egyebet ostoba, határtalan babonaságnál.

Ezért elnapoltam az ügy kivizsgálását, és hozzád fordulok tanácsért. Mert meggondolásra méltónak láttam ezt a dolgot, legfőképpen a vádlottak nagy tömege miatt; ugyanis mindenféle korú, mindenféle társadalmi osztálybeli emberek, férfiak és nők vegyest, igen sokan kerültek és kerülnek vád alá. Nemcsak a városokban, hanem a falvakban és a tanyákon is elharapódzott ennek a babonaságnak a ragálya..."
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 23, 15:04:55
Priscilla Shirer:
"Az első századi zsidó keresztyének hívők közössége volt. Amikor a keresztyénség átterjedt Görögországba, filozófiává vált. Azután továbbment Rómába és ott intézmény lett belőle. Azt követően Európába (tovább) mozdult, ahol kultúra lett. És végül átterjedt Amerikába, ahol üzlet lett. Vissza kell térnünk oda, hogy Jézus igazi követőinek egy valódi, egészséges, eleven közössége legyünk."
(internetről)


Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2011 Szeptember 23, 16:01:37
Mennyire igaz!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2011 Szeptember 23, 17:28:38
Csatalkozom... Nagyon elgondolkoztató...

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: ditte - 2011 Szeptember 23, 17:32:58
Így van.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: bacsipista - 2011 Szeptember 23, 18:45:21
Attól, hogy templomba jársz, még nem leszel keresztény, mint ahogy attól sem lesz autód, hogy lemész a garázsba.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: ditte - 2011 Szeptember 23, 19:12:30
Attól, hogy templomba jársz, még nem leszel keresztény, mint ahogy attól sem lesz autód, hogy lemész a garázsba.
Ez nagyon jó.
 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2011 Szeptember 27, 20:20:50
A múltam Isten irgalmának tulajdona, a jövőm Isten tervének a tulajdona, a jelen a kegyelem tulajdona és odaadó, engedelmes szívemé.
Franz von Sales

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: bacsipista - 2011 Szeptember 27, 20:32:20
Boldog és bölcs, aki ezzel ébred: ma jobb akarok lenni, mint tegnap voltam.
(Fénelon)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: julika - 2011 Szeptember 28, 01:13:51
“Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.” (Jób 5: 17-18 )

Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: ditte - 2011 Szeptember 28, 07:49:48
ÁMEN!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2011 Október 02, 08:51:47
A Krisztusban való hit nem azért valóságos, mert működik, hanem azért működik, mert a hit valóságos.
Nem azért valóságos a hit, mert megtapasztaljuk, hanem azért tapasztaljuk meg – mélységeben és dicsőségében – mert valóságos.

Os Guinness
Internet
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2011 Október 08, 09:36:47
Minden vallás egy kinyújtott kar Isten felé,
De Jézus Krisztus egyedül Isten kinyújtott karja az ember felé.

Ismeretlen
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2011 Október 10, 21:52:56
A megtérés nem ugrás az ismeretlenbe, hanem egy boldog ugrás Isten szeretetének világosságába.

Corrie ten Boom
Cím: Re:Gondolatok
Írta: julika - 2011 Október 11, 08:31:23
“Úgy álljunk meg az életben, akár a sziklaszírt a tengerben; ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket.”
 (Hazrat Inajat Khan)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: bacsipista - 2011 Október 26, 09:27:04
Most kaptam e-mailben.

Regina Brett, a cleevlandi Plain Delaer 90 éves újságírója írta

 Öregedésem emlékezetessé tételére egyszer leírtam 45 tanulságot, melyet az életben felfedeztem. Ezt a cikkemet olvasták mind közül a legtöbbet, így hát 90. születésnapom alkalmával itt van még egyszer.

   Az élet nem igazságos, de ennek ellenére jó.

    Ha tanácstalan vagy, tegyél csak egy kis lépést.

    Az élet túl rövid, hogy az idődet valaki gyűlöletére pazarold.

    A munkád nem ápol majd ha megbetegedsz. Ezt a családod és a barátaid teszik majd, tartsd velük a kapcsolatot.

    Minden hónapban fizesd be a bankkártyáid számláit.

    Nem kell, hogy mindig minden vitát megnyerj, fogadd el, ha nem értetek egyet.

    Sírj valakivel, jobb, mint ha egyedül teszed.

    Haragudhatsz istenre, elviseli.

    Az első fizetésedtől spórolj a nyugdíjra.

    Ha a csokiról van szó, hiábavaló az ellenállás.

    Békélj meg a múltaddal, hogy a jelent ne ronthassa el.

    Nyugodtan sírhatsz a gyerekeid előtt.

    Ne hasonlítsd az életed másokéhoz, nem tudhatod, hogy az ő útjuk miről szól.

    Ha egy kapcsolatnak titokban kell lennie, te ne legyél a kapcsolatban.

    Bármi megváltozhat egy szempillantás alatt, de ne aggódj, isten nem pislog.

    Vegyél mély lélegzetet, megnyugtatja az elmét.

    Szabadulj meg mindentől, ami nem hasznos, szép vagy boldogító.

    Ami nem öl meg, valóban erősebbé tesz.

    Sosem késő, hogy boldog gyermekkorod legyen, de a második már csak tőled függ és senki mástól.

    Amikor azért kell küzdeni, amire igazán vágysz, soha ne add fel.

    Gyújtsd meg a gyertyákat, használj a szebb ágyneműt, vedd fel a drága fehérneműd; ne tartogasd különleges alkalmakra, a ma különleges.

    Készül fej mindenre majd sodródj az árral.

    Légy különös most, ne várd meg az öregkort, hogy lilát hordj.

    A legfontosabb nemiszerv az agy.

    Csak te felelsz a saját boldogságodért.

    Minden csapást az alapján ítélj meg, hogy öt év múlva számítani fog-e.

    Mindig az életet válaszd.

    Mindenkinek mindent bocsáss meg.

    Hogy más mit gondol rólad, az nem tartozik rád.

    Az idő majdnem mindent meggyógyít, adj neki egy kis időt.

    Bármilyen jó vagy rossz a helyzet, meg fog változni.

    Nem kell magad túl komolyan venni, senki más sem teszi.

    Higgy a csodákban.

    Isten isten miatt szeret, nem azért aki vagy vagy amit tettél.

    Ne vizsgáld felül az életet, jelenj meg és hozd ki belőle amit lehet.

    Az öregedés még mindig jobb, mint fiatalon meghalni.

    A gyerekeidnek csak egy fiatalkora van.

    Végül csak az számít, hogy szerettél.

    Minden nap menj ki, ott történnek a csodák.

    Ha mindenki egy nagy kupacba gyűjtené a problémáit és másokét is megnézhetnénk, jól beérnénk a sajátunkkal.

    Az irigység időpazarlás, megvan mindened ami kell.

    A legjobb még csak most jön.

    Mindegy hogy érzed magad, kelj fel, öltözz fel és jelenj meg.

    Engedj.

    Az élet nem masnival jön, de mégis ajándék.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2011 Október 26, 11:05:28
Nagyon bölcs gondolatok, kedves Bacsipista!

Kösz, hogy olvashatjuk!

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 November 15, 06:26:08
"Választanunk kell a másik és a magunk szeretete között. Ebben áll a nagyság próbája, mely megkülönböztet a többiektől és eggyé olvaszt velük."
Tatios
(internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: bacsipista - 2011 November 15, 16:54:56
Megosztanék néhány Spurgeon idézetetTudatlanságunk tudata az a küszöb, amely a bölcsesség templomába vezet.

*

Minden lakatnál és retesznél biztonságosabb az Isten oltalma.

*

Ha bizonyos vagy a hited dolgában, akkor hadd nevessen a világ, míg bele nem fájdul az arcizma.

*

Nem a vagyonunk tesz boldoggá, hanem bármi egyszerű dolog, aminek örülni tudunk.

*

A bölcsesség nem mindig beszél latinul.

*

Aki nem eszik és azért hal éhen, éppúgy öngyilkosságot követ el, mint az, aki golyót röpít a fejébe. Aki Krisztust elutasítja, éppúgy elkárhozik, mint az, aki testestől-lelkestől az ördögnek szolgál.

*

Hívőnek lenni annyit jelent, mint a bűnbánatra hajlandónak lenni.

*

Aki nem hisz Istenben csodák nélkül, az a hitét a csodákra, és nem Istenre alapozza.

*

Az egész világ egy ház, amelynek fénye az egyház.

*

A hibák mindig ott kövérek, ahol sovány a szeretet.

(C.H. Spurgeon)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2011 November 15, 18:06:41
Köszönjük! :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2011 November 24, 07:12:54
"Hősnek lenni egy percre, egy órára könnyebb,
mint csendes hősiességgel hordozni el a mindennapokat."
Dosztojevszkij  (internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2011 December 04, 22:33:21
Corrie ten Boom


Legyen életünkben az ima a kormány, nem pedig a pótkerék.

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: bacsipista - 2011 December 05, 14:17:52
Egy híres rabbi: Halálod előtt egy nappal térj meg.
Tanítvány: De honnan tudom, hogy melyik az a nap?
Rabbi: Ha nem tudod, akkor legjobb, ha most rögtön megteszed.

forrás: http://hitdk.gportal.hu/gindex.php?pg=31236494 (http://hitdk.gportal.hu/gindex.php?pg=31236494)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Január 15, 21:01:39
"Nekünk jobban meg kellene értenünk a nem hívőket, mint ők minket,
mert mi már voltunk hitetlenek, de ők még nem voltak hívők."
(Visky Ferenc - internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: ditte - 2012 Január 15, 21:07:13
Így van.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Január 15, 22:07:18
 :afro: :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Január 24, 20:03:05
Ha nincs Isten: hétmilliárd igazság van.
Van Isten: egy igazság van.

Ha nincs Isten: hétmilliárd vélemény lehet.
Van Isten: az Ő véleménye számít.

Ha nincs Isten: nincs értelme az életnek.
Van Isten: meg kell térni.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2012 Január 24, 20:36:23
Mennyire igaz!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Január 24, 23:18:54
Ha pedig megtértünk, akkor van igazán értelme életünknek!

 :2smitten:

Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Január 25, 17:29:32
Csak az jut el a forráshoz, aki az áramlat ellen úszik.

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Január 26, 08:34:01
Hogyha nincs ébredés,
sírni kell.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Január 31, 07:14:36
ÁLDOZATVÁLLALÁS
Jézusi élet
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Február 28, 05:59:54
Állj meg egy szóra
Istennel.

Imádkozni
jó.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Február 28, 08:13:56
Ámen!

Az ima a lélek lehellete, mely nélkül megáll az élet.

Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Február 28, 18:40:48
"A hála azt jelenti, hogy az ajándékokról föltekintek az Ajándékozóra, Aki önmagában több mint ajándékai összessége."
(Cseri Kálmán)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Február 29, 07:32:23
Ha pedig az ajándékra nézek, célt vesztett tekintetem.

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Március 01, 17:32:28
Ne építs jó cselekedeteidböl lépcsöt az egekig. Az ég messze van a “jó” emberektöl, de csak egy lépésre  a bünösöskhöz.

Corrie ten Boom

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Március 07, 15:38:11
Hiszem, hogy létezik a nap, akkor is , ha nem süt.
Hiszem, hogy van szeretet, akkor is, ha nem érzem.
Hiszem, hogy létezik Isten, akkor is, ha nem látom.

Ezt a mondást a varsói getto falán találták.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Március 08, 09:21:43
A hit magasabb az értelemnél és az előrelátásnál.

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2012 Március 08, 11:04:38
Ez igy van Testverem! :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Március 09, 07:53:51
Senkit ne ítélj el, ne tarts semmit sem lehetetlennek,
mert nincs olyan ember, akire nem vár a jövő.
Mindennek megvan a maga ideje.

Rabbinische Weisheiten, Internet
Cím: Re:Gondolatok
Írta: julika - 2012 Március 09, 07:55:10
 :afro: EZ IGAZ!!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2012 Március 09, 08:39:01
Bizony! :afro: :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Március 11, 09:18:53
A mi oldalunkon sokkal erősebbek állnak, mint azok oldalán, akik ellenünk vannak: Egy Főpap Isten hatalmával, és angyalok seregei.

Corrie ten Boom
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Március 13, 15:27:38
A jelen és az örökkévalóság olyan, mint két féltékeny testvér:
Szereted az egyiket, haragszik a másik.

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: julika - 2012 Március 13, 17:56:26
HM.....bölcs gondolat:) :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 07:48:43
Isten elöl nem lehet elmenekülni, menekülni csak Istenhez lehet.

Forrás: mnr

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2012 Március 16, 11:20:36
Zsolt 139,7
Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? 


Zsolt 139,8-10
Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. 

a a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, 

kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Március 16, 13:03:20
ÁMEN! És:

Hozzád menekülök, URam, ne szégyenüljek meg soha!
Zsolt 71,1
Cím: Re:Gondolatok
Írta: julika - 2012 Április 04, 13:30:19

Csak olyat beszélj, ami mások vagy a magad hasznára lehet; kerüld el az üres fecsegést.

 :neee:

Nem baj, ha lassan gondolkodsz, de közléseid ne legyenek gyorsabbak gondolkodásodnál.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Április 19, 17:45:02
"Ki mondja el nekünk micsoda nagy dolgokra hívott el az Úr? A feladatok. Isten a feladatokban mutatja meg minden nemzedéknek, hogy milyen naggyá lehet. És a feladatok annál nagyobbak, minél törpébb egy kor, minél elesettebb egy nemzedék."
Ravasz László
(internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Április 19, 19:08:57
Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!
Mt 25,21

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Május 11, 15:36:59
Fakó ártalmatlanság, mely sajnos sokszor a szelídség gyümölcsének mutatja magát, nem lehet a keresztények erénye…

Thomas von Aquin

http://zeltmacher-nachrichten.eu/content/zitate-des-tages-zorn-oder-sanftmut (http://zeltmacher-nachrichten.eu/content/zitate-des-tages-zorn-oder-sanftmut)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Június 03, 05:23:40
AZ EMBER:

MAGÁNyTERÜLET
szeretet nélkül BELÉPNI TILOS !
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Június 07, 12:41:31
A harc élvonalában nem lehetsz neutrális a világosság és a sötétség között!

Küzdj a világosságban!

Corrie ten Boom - internet
Cím: Re:Gondolatok
Írta: julika - 2012 Június 11, 18:08:49
“Időnként meghal bennünk valaki, és valaki más megszületik. Ami elmúlt, annak múlttá kell válnia, s ha nem akar, akkor tudatos munkával azzá kell tenni. Maga az idő nem teszi azzá – segíteni kell neki.” ,,Néha könnyebb csendben ülni és magadban elviselni ami fáj,mint magyarázni másoknak hogy mit is érzel..

De mindenek megoldója Isten,aki nem szünik meg oltalmazni az embert!
Mert Ő féltőn szerető! :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: ditte - 2012 Június 12, 08:48:42
Drága testvéreim!
Köszönöm a nagyszerű gondolatokat.
 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: bacsipista - 2012 Június 12, 10:34:34
Julika ami elmúlt annak vége. Legfeljebb annak a múltnak a gyümölcseit fogyasztjuk, amely lehet édes, vagy savanyú.
Eszembe jutott egy mondás: Ha csak citromod van csinálj belőle limonádét.
Van nekünk egy szerető Istenünk aki a citrom mellé megadja a hiányzó dolgokat, békességet, szeretetet, megbocsátást, és  ezek által nem kell a savanyú citromot nyalogatni.
Olyan jól írtad le gondolatodat:
Idézet
De mindenek megoldója Isten,aki nem szünik meg oltalmazni az embert!
Így van Ő oltalmaz minket. Sőt át is formál minket. Te is újjá születtél, az Úr más embert faragott belőled. Egy olyat aki érzékennyé vállt az Úr hangjára és már nem az emberek elismerését keresed. És én úgy érzem, hogy találkoztál Istennel és már ragaszkodsz is hozzá.
Légy áldott testvérem, és köszönöm, hogy megosztottad gondolataidat.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: julika - 2012 Június 12, 10:50:51
Bölcs gondolatok áldott testvérem! :afro:
Igazad van!Mert Isten ismeri a szíveket,s egy napon majd a mérlegre téve kiderül,hogy hova is billen a mérleg. :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Június 12, 11:25:50
A legfontosabb kérdés nem az, hogy mennyi szolgálatot végzel, hanem mennyit tud Jézus Krisztus rajtad keresztül cselekedni.

Corrie ten Boom

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: julika - 2012 Június 12, 11:45:34
Kedves Elisabeth,ez is egy érdekes GONDOLAT  :2smitten:
Ha ISTEN lelke vezérel akkor Isten fiai vagyunk.S engedelmesek az Ő parancsolatainak,s ezáltal tud munkálkodni bennünk az ÚR Szent Szelleme.Amely elvezet minden igazságra.
 :2smitten:

S amit elakar végezni rajtunk keresztül ,azt engedelmes szívvel kell fogadnunk,s továbbítanunk ember társaink felé.
 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: E.Edit - 2012 Június 12, 14:16:56
A legfontosabb kérdés nem az, hogy mennyi szolgálatot végzel, hanem mennyit tud Jézus Krisztus rajtad keresztül cselekedni.

Corrie ten Boom

 :2smitten:

Ezzel a gondolattal teljes mertekben egyetertek!
Itt azert jo volna egy kicsit megallni es elgondolkozni mindannyiunknak,nem csak elolvasni,helyeselni (vagy nem) es tovabb menni. Ugyanis nagy kulonbseg van akozott,hogy mennyi szolgalatot vegzek es mennyi az amit Krisztus vegez altalunk. Mi emberek hajlamosak vagyunk nagy buzgosagunk miatt tulteljesiteni.Minnel tobbet es tobbet akarunk tenni,hogy lassak rajtunk,mennyire buzgon es odaadoan szolgalunk. Mar eszre se vesszuk,hogy tulajdonkeppen csak embereknek akarunk bizonyitani es a hangunkat hallatni. Igyekszunk minnel tobb okossagot mondani,aminek a tartalma tulajdonkeppen egyenlo a semmivel. Sot! Egymast tulszarnyalva,szinte versengesszeruen akarunk "szolgalni". Ketlem,hogy az ilyen "szolgalatnak" sok es jo gyumolcsei lennenek.Marpedig a valodi eredmeny a gyumolcsokben latszik meg. Allitom,hogy ez nem kedves Isten elott. Viszont,ha kizarolag Jezus Krisztus vegez el altalam valami munkat,akkor annak biztos,hogy lesz gyumolcse,megpedig nagyon jo es maradando gyumolcse.
Ebben az esetben nagyon igaz az a mondas,miszerint "A kevesebb,neha tobb."

Jo neha megallni es elgondolkodni,mit miert is teszek? Viszont,ha mar mindenkeppen tenni akarok valamit,ami mar az onszorgalom kategoriaba tarozik,egy dolgot feltetlenul tartsak szem elott:
Amit akartok azert,hogy az emberek ti veletek cselekedjenek,mindazt ti is ugy cselekedjetek azokkal;mert ez a torveny es a profetak. Mate7:12.
Ezek az Ur Jezus szavai,tehat elottunk feltetel nelkuli tekintellyel kell birjanak.

Szajbaragosabban ugy mondanam: ha nem akarom,hogy bantva legyek,ne bantsak; ha nem akarom,hogy iteljenek,ne iteljek,ha nem akarom,hogy pletykaljanak,ne pletykaljak; ha nem akarom,hogy kritizaljanak,ne kritizaljak; ha nem akarom,hogy kotozkodjenek velem,en se kotozkodjek......es meg lehetne sorolni szinte veg nelkul.

Ugye mennyire ismeros szituaciok ezek?

Vegezetul ott van a ket legfobb parancs:
Szeresd azert az Urat,a te Istenedet teljes szivedbol,teljes lelkedbol,es teljes elmedbol,es teljes erodbol.Ez az elso parancsolat.
A masodik pedig hasonlatos ehhez:Szeresd felebaratodat mint magadat. Nincs mas ezeknel nagyobb parancsolat Mark12:30-31.

Ha tehat felebaratommal,testveremmel nem a legtisztelettudobban banok,akkor tulajdonkeppen nem tisztelem Istent se!


Ezek a gondolatok fogalmazodtak meg bennem ma es gondoltam megosztom veletek. Lehet valakinek eppen jol jon.

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: E.Edit - 2012 Június 12, 14:49:52
Talaltam a fiokomban egy kis irast,es gondoltam megosztom veletek is.
Lehet gondolkodni rajta!

HANY FELE KERESZTENY EL A FOLDON?

Sotetkamra kereszteny: - Hiteletet titkon,a sotetben eli,hogy mas meg ne lassa.

Novemberi kereszteny: - Kozeleben az embert a hideg razza.

Nezokozonseg kereszteny: - Erdeklodik,lelkesedik,de nem vesz reszt semmiben.

Porcelan kereszteny: - Vigyazni kell vele,mert erzekeny es konnyen sertodik.

Kirakat kereszteny: - Kifele szepet mutat,de elettelen,mint egy kirakati babu.

Latszat kereszteny: - Kepmutato,azaz hamis kepet mutat onmagarol.

Nevleges kereszteny: - Csak a neve az,de o maga halott.

Tamaskodo kereszteny: - Aki csak azt hiszi el amit lat.

Mentsen Uram kereszteny: - Aki a szenvedesnek meg a gondolatatol is visszariad.

Agaskodo kereszteny: - Csak egy a fontos szamara,hogy ki a nagyobb? Termeszetesen sajat maga!

Vilagitolampas kereszteny: - Olvasd el a Mate ev.5:16


Nos? Hova sorolnad magad,ha legalabb sajat magadhoz oszinte lennel?

 :?:

Cím: Re:Gondolatok
Írta: julika - 2012 Június 13, 12:33:36
,,,‎"Ahhoz, hogy megtartsunk valamit, nem kell erősen szorítanunk, bátran nyisd szét a tenyered, és engedd el, amit addig abban őriztél, mert idővel, ami fontos, visszatér hozzád!" :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Június 19, 14:53:21
"Szeress! szolgálj! segíts! küzdj! szenvedj! - int a lélek."
Victor Hugo
(internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Június 24, 13:40:16
Őrhelyünkre térdelünk.
Harc van.
Győzni fogunk.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Június 25, 22:05:25
Soha ne legyen az imádság bocsánatkérés a tétlenségre, Nehémiás is imádkozott, de a védelm érdekében őröket állított fel.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: julika - 2012 Július 01, 19:37:09
Őrhelyünkre térdelünk.
Harc van.
Győzni fogunk.

ÁMEN!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Július 09, 21:38:52
A Titanicot profik építették, a Bárkát Isten.

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Július 10, 10:53:50
Tedd ami szükséges, - azután cselekedd ami lehetséges, - akkor képes leszel arra is, ami lehetetlennek tünik.

 :afro:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Július 13, 15:18:17
"A tanulás célja nem a tudás, hanem a helyes cselekvés!"
/ H. S. /
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Július 16, 18:19:27
A jótékonyságra nincs törvény, mert annak szabadon és határtalanul kell mozognia.
Zsidó közmondás
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2012 Július 16, 18:45:18
Igen, és jószívűségből mert az Úr azt szereti! :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Július 20, 13:55:18
Egy gyertát ki lehet oltani, de a világosság hatalmának fényét soha!
(Hasfat Emet)

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Július 21, 18:00:30
A hallgatás a bölcsesség jele, de a hallgatás önmagában nem jelent bölcsességet.

 :?:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Július 22, 05:55:04
Minden más út kómába vezet.
Egy Út a Mennybe vezet:
JÉZUS !
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Július 22, 05:56:36
A Golgota borzalmas hely: kivégző hely.
Megváltásunk helye: halálból élet.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Július 22, 05:58:06
Amikor Jézust eltemették,
mintha a reményt is eltemették volna.
Harmadnapig.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Július 22, 14:01:20
„Legyen meg a Te akaratod!” Ez nem a maghátrálás és a beletörődés kifejezője, hanem az elszántság engedelmességre. Nem passzív, hanem nagyon is aktív!
Corrie ten Boom
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Július 22, 15:25:20
Amit szeretnéd :016: hogy veled tegyenek meg azt tedd meg te is az emberekkel! :044:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Jazmin - 2012 Július 23, 09:13:38
„Legyen meg a Te akaratod!” Ez nem a maghátrálás és a beletörődés kifejezője, hanem az elszántság engedelmességre. Nem passzív, hanem nagyon is aktív!
Corrie ten Boom

Ámen!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Augusztus 30, 17:38:00
"A hit a hitért való harcra kötelez. Az igazi hívő harcos is, vagy legalábbis hosszútávfutó."
Nicolae Balota
(internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 08, 12:50:19
A barátság összeköti, az érdek pedig elválasztja az embereket.

Internet

 :175:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: bacsipista - 2012 Szeptember 18, 21:23:50
Új Élet - Evangéliumi folyóirat 1 számából
Gondolatok

(http://www.kepfeltoltes.eu/?di=1013479960467)
(http://www.kepfeltoltes.eu/?di=413479961680)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 18, 21:54:02
Sokan semmit sem hisznek, de mindentöl félnek...  :afro:   :hehe:

Jó idézetek!  :afro:

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 18, 22:04:10
János Evangéliuma:3:36   Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. :2smitten: :2smitten: :2smitten: :081:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 22, 22:50:49
Isten kezében vagyunk, nem érdemes nyugtalankodni.
M. Stolpe
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Szeptember 24, 06:46:02
Lenkey István lelkipásztor (Paks) szerint nem baj, ha eleinte kevesen vannak egy-egy gyülekezeti alkalmon:
– Nem az a lényeg, hogy sok ember legyen, aki nem veszi komolyan a Krisztus-követést, hanem hogy sok olyan ember legyen, aki komolyan veszi. Jézust nem lehet úgy komolyan venni, ha nem szeretjük egymást. Ha szeretjük egymást, akkor van közösség, és ha szeretjük Krisztust, megtartjuk a parancsolatait, tehát szolgálunk is, hiszen e kettő összetartozik.
(parokia.hu)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 24, 07:47:42
 :igen:
Jeremiás siralmai:3:22   Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! :019: :026:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Szeptember 28, 16:11:46
üdvösség csak Jézus érdeméért van
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 29, 00:06:16
 :afro:
Apostolok Cselekedetei:4:12   És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Október 03, 06:29:38
VÁRAKOZÁS
má-ban élni, holnap-ra gondolni
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 03, 08:59:17

Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
Zsolt 90,12    

És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.

1Thess 1,10    

 
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 03, 10:47:31
 :igen:


Zsoltárok könyve:118:8   Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
:ima02:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 Október 05, 16:52:52
HOZZÁÁLLÁS
"Én már boldog vagyok. Most rajtad a sor."
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 06, 15:51:18
 :taps:
Zsoltárok könyve:128:1.
Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár! :rozsa:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 08, 18:27:34
Az ima nem helyettesítheti a cselekedetet, de az ima egy olyan cselekedet, amelyett semmivel sem lehet helyettesíteni.
Dietrich Bonhoeffer
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Jazmin - 2012 Október 09, 13:49:24
Az ima nem helyettesítheti a cselekedetet, de az ima egy olyan cselekedet, amelyett semmivel sem lehet helyettesíteni.
Dietrich Bonhoeffer


Amen! Ez nagy igazsag...
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 11, 13:16:45
Sokszor veszélyes, ha a hitünkre tekintünk. A Biblia azt mondja: „Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.“
Corrie Ten Boom

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 12, 05:51:51
I. Thessalonika levél:5:18   Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. :2smitten: :afro:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 16, 20:50:46
Az igazi barát megérti a másik gondolatát, akkor is ha mindketten hallgatnak.

 :2smitten:

Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 17, 10:34:08
 :igen:
Nem tudom, mit rejt a sorsod, mosolyt hoz-e vagy könnyeket. Tanuld meg hát feledni a rosszat, s őrizd meg a boldog perceket. :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 17, 10:35:29
 :afro:“A házasság nem verseny – sosem kell feljegyezni az állást. Isten azért rakott minket egy csapatba, hogy közösen győzzünk.” (Herbert és Zelmyra Fisher) :175: :047:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 23, 20:46:09
A szobor  mindig is benne volt a köben. Nekem csak a felesleges ködaraboktól kellett megszabadítanom.
Michelangelo
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 23, 21:03:42
 :019:

Mindannyian keresünk valakit. Azt a különleges embert, aki mindazt nyújtja majd számunkra, ami hiányzik az életünkből. Valaki, aki társaságot,  támogatást vagy biztonságot ajánlhat. És néha, ha elég erősen keresünk, találunk valakit, aki mindhármat tudja nyújtani. Igen, mindannyian keresünk valakit. És ha nem találjuk meg, csak imádkozhatunk, hogy Ő talál meg minket! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 Október 25, 18:37:10
Egy megszentelt tovább lát a térdein, mint egy filozófus lábújjhegyre állva.
Corrie Ten Boom

 :280:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 Október 25, 21:40:01
 :afro:

A világmindenséget nem csupán a sokféleségben rejlő egység teszi széppé, hanem az egységben rejlő sokféleség is.
 / Umberto Eco /
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Elisabeth - 2012 November 01, 13:28:06
Ne építs lépcsőket jó cselekedteidből a Menny eléréséhez. A Menny távol van a „jó” emberektől, ám csak egy lépésre a bűnösöktől.
Corrie Ten Boom

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 November 10, 06:59:10
"Nem tudunk nagy dolgokat tenni, csak kis dolgokat nagy szeretettel."
(Teréz anya - idézi Mai Ige)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2012 November 22, 16:29:33
"Nem világos-e, hogy az önismeret az ember legnagyobb hasznára, az önámítás ellenben a legnagyobb kárára szolgál?"
Xenophon, ókori görög katona és író

-------------------------------------------------------------------

"A katonának jobban kell félnie a saját parancsnokától, mint az ellenségtől."
Klearkhosz görög hadvezért idézi Xenophon
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 November 22, 17:41:40
Néha az életben, te találsz egy különleges barátot.
Valaki, aki megváltoztatja az életedet azáltal, hogy csak része annak.
Valaki, aki megnevettet addig, amíg nem tudod abbahagyni.
Valaki, aki meggyőz téged, hogy valóban van egy bezárt ajtó, ami csak arra vár, hogy kinyisd.
Ez az örök barátság.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
III. János levél:1:11   Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van; aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. :igen: :016:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2012 November 22, 18:15:26
Ámen

Mennyire igaz; "aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent."
Cím: Re:Gondolatok
Írta: irene - 2012 November 22, 19:03:10


"Az Isten mindig nagyobb minden tapasztalhatónál. A láthatatlan szeretet a láthatók szeretetén keresztül ismerhető meg. Mindaz, aki szemet tud nyitni szépre, jóra és igazra, utat épít az Istenhez. Minden véges szeretet üzenet a Végtelen Szeretetről."
 / Enzsöl Ellák /

 :2smitten:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: bacsipista - 2012 November 29, 22:28:12
-
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2012 November 30, 19:48:14
-
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2013 Február 04, 07:01:45
"Senki sem ismeri önmagát, mielőtt próbára nem tétetett."
Franz Werfel  (idézi parokia.hu)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2013 Február 05, 00:31:43
"A hit titkai fölötte állnak annak a szintnek, ahol a dolgok még állíthatóak és tagadhatóak."
Simone Weil  (idézi parokia.hu)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2013 Február 07, 06:59:44
"A bölcs késő öregségében is elülteti a fát, noha hasznával maga nem élhet;
de érti, miképpen az rendes időre megnő s unokáját gyümölccsel enyhíti."
Kölcsey Ferenc  (idézi parokia.hu)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: bacsipista - 2013 Február 07, 08:16:22

"Reggel ültetett fa estére még nem vet árnyékot"
Kínai közmondás (citátum)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: torokildiko46 - 2013 Február 07, 17:50:22
Egy bölcs szerint a boldogságnak három fő összetevője van: amit teszel, amit szeretsz és amiért reménykedsz."
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2013 Szeptember 16, 17:20:34
A szent élet 2 nagy ellensége
az erkölcstelenség,
és a képmutatás.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2013 Szeptember 17, 19:09:44
TÉRDPOLITIKA
a térdein mindenki politizálhat
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Jazmin - 2013 Október 22, 16:48:29
Gyakran elofordul,hogy segitsegere vagyunk embereknek a kegyelmi ajandekainkkal,de akadalyozza oket az,amilyenek mi vagyunk.  Watchman Nee
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2013 November 05, 06:21:10
Az első Gyülekezet várta az Úr Jézust, és jött
az ébredés.

Az utolsó Gyülekezet várja az ébredést, és jön
az Úr Jézus.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2013 November 05, 10:31:41
Van különbség...
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Jazmin - 2013 November 07, 14:09:39
Az első Gyülekezet várta az Úr Jézust, és jött
az ébredés.

Az utolsó Gyülekezet várja az ébredést, és jön
az Úr Jézus.

Ez nagyon jó. :088:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2013 November 27, 06:24:37
Jól vagyok,
ha jó vagyok.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2013 November 27, 16:35:36
Pénzt, vagy életet?
Mit kérnél
Istentől?
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2014 Január 23, 06:24:17
Házaspár csak együtt lehet boldog.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2014 Január 23, 06:26:56
Isten Igéje tiszteletre tanít.
Az Úr az Őt tisztelőket azzal bíztatja: soha ne add fel!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2014 Február 10, 07:45:13
A jó házasság titka
Isten.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2014 Február 18, 15:49:12
Gyógyszer lehet keserű.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2014 Április 25, 06:13:22
"engem a Menny érdekel"

(Sz.J.)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Antee - 2014 Április 25, 09:56:21
:afro:

Kolosse levél 3,1-2
"Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel." (http://urszava.net/biblia/karoli-gaspar/kolosse-level/3/1-2/?page=1)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2014 Augusztus 08, 06:09:45
Jézus él, van remény.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2014 Október 29, 16:38:13
... mi még mindig Jézust várjuk...
(!)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2014 November 07, 06:50:55
MAGYAR VIRTUS
Az adóelkerülés vajon szabadságharc, vagy hazaárulás?
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2016 Június 28, 06:58:36
JÉZUS GYŐZÖTT.
Soha ne add fel.
Ha azt mondja, hogy "Jól van, jó és hű szolgám, ...",
akkor győztél.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2017 November 20, 07:05:25
KÜLÖNBSÉG
Minden ember kell Istennek;
de nem minden embernek kell Isten.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2017 November 21, 06:51:04
A HIT VERSENYPÁLYÁJÁN

A hit versenypályáján mi nem egymással (egymás ellenében) versenyzünk, hiszen egy csapatba tartozunk.
Pl. a futóváltó csapatból egy szakítja át a célszalagot, de négyen győznek; s nem azt firtatják, hogy négyük közül ki volt a jobb.
Vagy: a fociban egy-két játékos lő gólt, de tizenegy nyer.
Mi is együtt vagyunk győztesek. Nem az a kérdés, hogy ki a csapat sztárja, hanem hogy hol az én helyem a csapatban, és hogy jó-e a csapatszellem.

Méltatlan voltunk nem indok a tétlenségre, csupán az alázatra,

Alkalmatlanságunk sem ok a csüggedésre: nagy Kapitányunk (Teremtőnk) megfelelő szerepet tud ránk osztani,
az Ő csapatában.

(2017. nov.)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2017 November 24, 07:16:31
TÖBBRE VÁGYNI

"Amikor Illés meg Elizeus a Jordán partjára értek, Illés levette a köpenyét, összehajtotta, és rácsapott vele a vízre. Ekkor a víz kettévált, s ők ketten száraz lábbal keltek át a folyón. Amint a túlsó partra értek, Illés ezt mondta Elizeusnak:
- Kérj valamit, mielőtt engem elragadnak tőled!
Elizeus így válaszolt:
- A benned lévő szellem kétszeres mértékét kérem!"

(II. Királyok 2,7-9 egysz. ford.)

Nem nagyravágyó embereket szokott az Úr prófétájául választani. Véleményem szerint Elizeusnak nem becsvágya, hanem szerénysége gondolkodott ilyen "túlbiztosításban"; neki több erőre, több segítségre lesz szüksége az Úrtól, hogy teljesíthesse magas színvonalon prófétai küldetését.

Jézus nyilatkozta Keresztelő Jánosról:
"Akik asszonytól születtek, senki sem volt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a mennyek (Isten) országában legkisebb, nagyobb nála." (Máté ev. 11,11 Farkas L. ford.)
Új perspektíva az Új Szövetségben!

Jézus mondta a Hegyi Beszédben:
"Hallottátok, hogy őseinknek megmondták: Ne gyilkolj! Aki gyilkol, azt el kell ítélni. - Én azonban azt mondom nektek: ha valaki haragot táplál magában a másik ember ellen, azt már el kell ítélni.  ...stb." (Máté ev. 5,21-22 stb. egysz.ford.)
Új mérce az Új Szövetségben!

Jézus jelentette ki a tanítványainak:
"Nélkülem semmit sem tehettek." "Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek..." (János ev. 15,5b és Ap.Csel. 1,8a egysz.ford.)

Az Úr Jézus Krisztus által mutatott és mondott mérce olyan magas (pl. önzetlenség, segítőkészség, áldozatvállalás; ellenség szeretete, rosszat jóval viszonozni, gondolatban sem vétkezni; működő karizmák, stb.), hogy a "többre vágyás" a keresztény élet természetes jellemzője (kell legyen).

Dicséretek énekeskönyv 153. ének (írta E.E.Hewitt):

"Jézusból többet hadd vegyek,
s másoknak többet hadd vigyek,
Őt egyre jobban szemléljem,
váltsághalálát dicsérjem.
Több, több mire vágyom,
több, több mire vágyom,
Őt egyre jobban szemléljem,
váltsághalálát dicsérjem."
stb.

--------------------------------------------
(2017. november)

 
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2017 November 27, 13:28:24
Isten mindenkit (minden embert) szeret.
Azt is, akit én nem.
Azt is, aki engem nem.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2018 Március 20, 11:39:57
"Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." (Jézus szavai, János ev. 13:5)

"De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.
... hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem..."  (Jézus imádságából, János ev. 17:20-23)

Evangélizálásunk közben ne felejtkezzünk meg hitelességünk ezen fokmérőiről.

"Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben."  (Galáciabelieknek írt levél 6:10)

Szeressük embertársainkat, legjobban testvéreinket. Ha fontosak a kívülvalók, még inkább fontosak a belüllévők.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2018 Május 16, 06:57:53
INGYEN

Róma 3:24
"Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által"


Az üdvösség nem azért ingyenes, mert annyira olcsó,
hanem azért, mert megfizethetetlenül drága.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2018 Július 14, 05:54:29
ISTENFÉLELEM
(egy ószövetségi boldogmondás margójára)

"De még vár az ÚR, hogy megkegyelmezhessen,
még hallgat, hogy irgalmazhasson.
Mert bár ítélő Isten az ÚR,
boldogok mindazok, akik benne reménykednek.
"
(Ézsaiás 30,18)


Mi nem abban reménykedünk, hogy nem veszi észre, vagy hogy elnézi a bűnt az Úr.
Mi abban reménykedünk, hogy megbocsátja.
(Ha megbánjuk, megvalljuk és elhagyjuk.)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2018 Augusztus 31, 10:11:33
Önkritika alázat nélkül:
nem vagyok rosszabb másoknál!

Önkritika alázattal:
nem vagyok jobb másoknál.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2018 Augusztus 31, 19:12:16
33. Zsoltár 5b
"Az Úr szeretetével tele van a föld. "


100 %-os lefedettség. Mindenütt van térerő.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 10, 05:23:36
János evangéliuma 3:16

Az Úr Jézus Krisztus
Isten szeretetének ajándéka,
az egyetlen és biztos megmenekülési lehetőség a számunkra.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2018 Szeptember 17, 09:14:41
- Kicsoda számodra Isten? - kérdezte valaki.

- Aki a legjobban ismer,
  és (mégis)
  Aki a legjobban szeret.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2018 Október 07, 06:55:50
Az ébredés-nek nem célja, hogy új felekezetet hozzon létre,
hanem hogy felébressze Krisztus elalvó menyasszonyát.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2018 Október 08, 08:37:39
"Nagyon megharagudtam rád és két barátodra, mivel nem az igazságot mondtátok rólam!"
- feddi Jób barátait az Úr.
(Jób könyve 42:7 egysz.ford.)

A barátok segítőkészsége és lelkigondozása vakvágányra futott.
Miért?
Szerintem azért történhetett ez (együttérzésük és jó szándékuk ellenére), mert nem volt (helyes) kijelentésük.
Téves diagnózis hibás terápiát eredményezett.

"Teljes szívvel kívánjátok a Szent Szellem (Szentlélek) ajándékait, leginkább a prófétálás ajándékát!"
- buzdítja bölcsen Pál apostol a korinthusi hívőket.
(I. Korinhusi levél 14:1b egysz.ford.)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2018 Október 27, 05:45:58
Ne féljünk csalódni magunkban.
Alázathoz vezető út.
Cím: Re:Gondolatok
Írta: M.Csilla - 2018 November 03, 06:36:26
„Mai világunk legnagyobb betegsége nem a lepra vagy a tuberkulózis, hanem sokkal inkább az az érzés, hogy senkinek sem kellünk, senki sem törődik velünk, és hogy mindenki által elhagyatottak vagyunk.”

Teréz anya
Cím: Re:Gondolatok
Írta: M.Csilla - 2018 November 03, 06:41:04
"A békesség nem a problémák hiánya, hanem Isten jelenléte a problémák között is."

Bob Gass
Cím: Re:Gondolatok
Írta: M.Csilla - 2018 November 03, 06:56:20
“A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a szívével beszél.”

Benjamin Franklin
Cím: Re:Gondolatok
Írta: M.Csilla - 2018 November 03, 07:11:00

"Ma kezdődik az életed hátralévő része."


Charles Dederich

 :291:
Cím: Re:Gondolatok
Írta: M.Csilla - 2018 November 03, 13:35:33
"Az az igazi élet, amit másokért élünk."

Bruce Lee
Cím: Re:Gondolatok
Írta: M.Csilla - 2018 November 03, 13:44:38
Az, aki úgy érzi, hogy megbecsülik, mindig többet tesz majd meg, mint amit elvárnak tőle!

Munkáltatók figyelmébe ajánlom!
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2020 Április 30, 07:18:26
"A boldogságot egy dolog determinálja:
milyen közel vagyok Istenhez."
(Csókay András)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2020 Június 03, 06:37:36
"Minden erőm az imára kulcsolt kezemben van...
az összekulcsolt kezek temploma..."

(Leleszi Balázs Károly: Összekulcsolt kezek - részlet)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Guti Tünde - 2020 Június 12, 15:31:55
"A boldogságot egy dolog determinálja:
milyen közel vagyok Istenhez."
(Csókay András)

Így van. Mivel az igazi boldogság = Isten áldásában élni.

(Persze hosszú lajstromot írhatnánk, kik a boldogok a Biblia szerint.  :309: )
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2020 Július 15, 11:05:04
"Nem kötelességem nyerni,  de kötelességem igaznak maradni.
Nem kötelességem a siker,  de kötelességem aszerint a világosság szerint élni, amit kaptam."
(Abraham Lincoln)
(internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2020 Szeptember 17, 20:39:17
"Ebben a világban egyre inkább az erényhez kell bátorság, és nem a bűnhöz."
(Cseri Kálmán - internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2020 November 26, 21:12:26
Igazság és szeretet

"Az igazságot nélkülöző szeretet olyan, mintha papírból készült szikével akarnánk szívműtétet végezni;
a szeretetet nélkülöző igazság meg olyan, mintha kalapáccsal."

(Márkus T. A. - evangelikalcsoport)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2020 December 04, 06:34:47
"Ne fogadj el semmit igazságnak, ami a szeretet nélkül van. És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami az igazság nélkül van!"

(Edith Stein - internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2021 Január 11, 09:59:17
"Nemcsak rendkívüli teljesítményeket nyújtó személyekre van szükség, hanem a mindennapi élet apróbb feladatait becsületesen ellátó emberekre is."

(Kocsis Imre - internetről - Magyar Kurír)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2021 Március 14, 19:28:13
"Sötétséget sötétséggel elűzni nem lehet, csak a fény teheti azt.
A gyűlöletet nem űzi ki a gyűlölet, csak a szeretet teheti azt."

(Martin Luther King - internetről)
Cím: Re:Gondolatok
Írta: Árvai Emil - 2021 Március 17, 16:42:59
„A gyülekezet nem mechanizmus, gép, hogy kicserélek pár alkatrészt és fölpörgetem, hanem organizmus: sebeket kell gyógyítani, és fitten kell tartani. Az élő szövetekben pedig sokkal nehezebb változást elindítani."

(Csűrös András lelkipásztor - internetről parokia)