Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Árvai Emil => A témát indította: Árvai Emil - 2010 November 28, 06:30:37

Cím: Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2010 November 28, 06:30:37
"...készítsétek el az Úr útját...!"
(Lukács 3:4)

"...térden,
de talán inkább egészen
arcra borulva"
(Lukátsi V.: Ecce Homo - részlet)
Cím: Re:Időszerű
Írta: egykor11 - 2010 November 28, 20:49:52
Ámen,Ámen!
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2010 December 06, 04:57:49
Érdekességek Szent Miklós legendás történetéből:

Szent Miklós (III-IV. sz.) "nem mindennapi körülmények között lett Myra püspöke: elődje halála után új egyházi elöljárót akartak választani, a tanácskozók között volt egy nagy tekintélyű püspök, akinek a szava sokat számított. Ő egy éjjel hangot hallott, hogy virradatkor figyelje a templom kapuját, és akit először lát belépni a templomba, s akinek a neve Miklós, azt szentelje püspökké. Hajnalban Miklós elsőként ért a templomba, a püspök megragadta, és a nevét kérdezte. Amikor megtudta, hogy valóban Miklós, minden ellenkezés dacára a püspöki székbe ültették.

Miklós püspök az egyik róla szóló legendának köszönhette ajándékosztó szerepét. Eszerint szülei halála után nagy vagyont örökölt, amelyet Isten dicsőségére akart fordítani. Szomszédjában lakott egy nemes ember, aki elszegényedett, ezért három leányát prostituáltnak akarta adni, hogy az így szerzett jövedelemből el tudják tartani magukat. Miklósnak tudomására jutott a gyalázatos tett, ezért aranyat rejtett egy kendőbe, és a csomagot titokban bedobta a házba. A szomszéd reggel megtalálta a pénzt, és ki tudta házasítani a leányát. Nem sokkal később Miklós hasonlóan cselekedett. Ezután a szomszéd virrasztott, hogy megtudja, ki áll a pénzadományok mögött. Néhány nap múlva Miklós kétszer annyi aranyat dobott be a házba. Az ember az elsuhanó Miklós után eredt, utolérte és felismerte. A "lebukott" férfiú kérte szomszédját, hogy jótettét senkinek sem mondja el, de amint ezen sorokból is kiderül, gazdag adománya nem maradhatott titokban.

Azt a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mikor vált szokássá az ajándékosztás. Egyes források szerint a szent halála után az emberek utánozni kezdték Miklós tettét, bizonyos ünnepnapokon, majd halálának napján, december 6-án ajándékokat adtak barátaiknak, természetesen titokban. Mások arról tanúskodnak, hogy először francia apácák ajándékozták meg a gyermekeket Miklós neve napján, úgy 1100 körül. A szent ünneplése és a személyéhez kapcsolódó ajándékozás végül a 16. században terjedt el, és Európa országaiban különböző változatok figyelhetők meg, igaz, hogy az ünnep középpontjában mindenhol a gyermekek álltak."

(forrás: internet - origo)

***

Harsányi Lajos: SZENT MIKLÓS

Püspöksüvegben Istenének szolgált.
De esten titkon elsuhant a háztól,
Sok görbe utca híg sarában gázolt,
S megállt az elsötétült ablakoknál.

Három leánynak nászi pénzt vetett be,
Hogy meg ne rontsa ingatag szegénység.
S hogy éhesek a pékeket ne sértsék,
Cipókat csent a kormos tűzhelyekbe.

Azóta mindig kicsinyhez, nagyhoz,
Kitett cipőkbe cukrot, kis nyulat hoz,
A gyermek boldog, szinte égbe röppen.

Nehéz tarisznyát hord öles alakja.
Amit hozott, az ablakokba rakja,
Utána gyorsan - eltűnik a ködben.
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2010 December 08, 20:02:01
Leleszi Balázs Károly:
"Várni kell az Úr eljöttét!
Az jutott eszembe, hogy mérhetetlen megkönnyebbülés azt tudni, hogy az Úr Jézus értem is megszületett, hogy illúziók nélkül szeret, mindent tud rólam, még a legrosszabbakat is, így nem érheti őt meglepetés, s nem csalódhat bennem , mint én oly sokszor önmagamban - mindig csak szeretni akar és ettől semmi sem tántoríthatja el..."
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2010 December 23, 19:29:06
Áldott karácsonyt!
"...elközelített a mennyeknek országa" (Mt 3:2)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 01, 08:22:33
Böjte Csaba újévi elmélkedése:

http://www.mindennapi.hu/cikk/blogok/gondolatok-egy-uj-ev-hajnalan/2010-12-30/980 (http://www.mindennapi.hu/cikk/blogok/gondolatok-egy-uj-ev-hajnalan/2010-12-30/980)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Január 01, 09:31:13
Áldott karácsonyt!
"...elközelített a mennyeknek országa" (Mt 3:2)

Ezt a képet látva megint megdöbbentem Jézus születésének körülményein. Mint a királyok Királya, istállóban született meg emberként, állati ürülékes talaj, szalma között.  Az istállóban állatok is voltak, az etetésükre szolgáló jászolt  vizzel moshatták ki, semmi higiénia, sterilizálás, fertőtlenités, és ebbe fektették a kis csecsemőt.  A szülésnél Mária mellett csak József volt, nem voltak körülötte képzett segitők...arról nem is beszélve, hogy odáig a hosszú utat egy szamár hátán rázkódva kellett megtennie utolsó idős terhesként...
Az egész Isten dicsőségével teljes Menny  figyelme biztosan oda összpontosult akkor, ezért is annyira csodálatos a Megváltó földi megszületése  a maga egyszerűségében.
Cím: Re:Időszerű
Írta: Kamilla - 2011 Január 01, 13:15:15

  Az imáinknak Isten kinyilatkoztatott céljainak határai között
  kell elhelyezkednie!
  Csak ennek van értelme, minden más ima időpocsékolás!
  Ehhez nagyon jól kell ismerni a Bibliát, a Próféciákat benne!
  Főleg a Máté 24. fejezetét = a gerinc -,
  a nagy Próféta próféciáját!
  :01:
 
  Tanulmányozzuk és aszerint imádkozzunk, járjunk közben!!    :088:

      :2smitten:    :2smitten:     :2smitten:
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2011 Január 03, 21:04:07
Egy prédikációban hallottam az alábbi hasonlatot:
Isten akarata szerint imádkozni olyan,
mint jó vágányon mozdonyt vezetni....
Cím: Re:Időszerű
Írta: Kamilla - 2011 Február 06, 11:14:44

 Jézus Krisztus a Messiás Vére mindenre elegendő!!!


         :2smitten:   :hehe:
Cím: Re:Időszerű
Írta: Guti Tünde - 2011 Február 06, 11:37:20
"Akiben (Krisztusban) van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint." Efézus 1:7.

"Nekünk hívőknek személyesen kell bizonyságot tennünk arról, amit Isten Igéje állít Jézus vérének értünk végzett munkáját illetően."  Derek Prince

"És ők legyőzték azt (a vádlót) a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért." Jelenések 12:11.
Cím: Re:Időszerű
Írta: zoltan - 2011 Február 06, 21:08:58
Zsolt 15:1  Dávid zsoltára. ; Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden?
Zsolt 15:2  A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében.
Zsolt 15:3  Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak.
Zsolt 15:4  A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli: a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja.
Zsolt 15:5  Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. A ki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

 :2smitten:
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2011 Szeptember 27, 06:59:38
NÉZŐPONT

A két háború között egy tönk szélére jutott olasz cipőgyár elküldi két üzletkötőjét az afrikai olasz gyarmatra, Etiópiába, hogy derítsék fel az értékesítési lehetőségeket.
Megérkezésük után az egyikük táviratban ezt írja: "Itt mindenki mezítláb jár, az embereknek nincs szükségük cipőre, csődbe mentünk!"
A másik viszont így látja ugyanezt: "Itt mindenki mezítláb jár, óriási lehetőségek vannak, megmenekültünk!"

(internetről)
Cím: Re:Időszerű
Írta: ditte - 2011 Szeptember 27, 07:29:27
Ez jó.Az egyik borúlátó, a másik derűlátó.
 :2smitten:
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2011 Október 03, 16:51:57
Felülről való bölcsességet kérek.
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2011 Október 07, 15:00:13
Lahner György (1795.X.6.-1849.X.6.) aradi vértanú utolsó szavai:

"Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom."

Cím: Re:Időszerű
Írta: Elisabeth - 2011 Október 07, 15:20:33
ÁMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:Időszerű
Írta: ditte - 2011 Október 07, 15:33:28
Köszönöm kedves Emil.
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2011 November 14, 19:59:21
Scholz László:
EGY HAJÓBAN AZ ÚRRAL

Hányódunk, kis hajók, a tengeren,
mély hullámvölgyből hullámhegyre föl,
örvény, veszély, halál mindenfelől.
Jézus velünk. - Süllyedj el, félelem!
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2012 Január 31, 07:13:30
TÉL

Csillag csillog, sápadt, hallgat a Hold;
szatyraival hajléktalan bolyong.
Nappal a metró langyos temető;
éjjelente, mint kísértet, feljő.

Már puszta léte néma tüntetés:
egy-egy ember értéke ily kevés?
Úgy látszik, így ő nem kell senkinek;
talán csak az Isten nem veti meg.

Bús bor-barát. Bár néha magába'
imádkozik, ne legyen oly árva...
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2012 Augusztus 05, 19:25:45
Gospel Fesztivál 2012. aug. 25-én szombaton Solymáron:

http://www.gospelfesztival.hu/ (http://www.gospelfesztival.hu/)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2012 Augusztus 25, 03:37:45
Ma van, szombat délután a Gospel Fesztivál Solymáron:

http://www.gospelfesztival.hu/ (http://www.gospelfesztival.hu/)

(2012.08.25.)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2012 Szeptember 19, 06:19:59
Görbetükör. Dübörög az árnyékgazdaság:

http://inforadio.hu/hir/tudositoink/hir-518006 (http://inforadio.hu/hir/tudositoink/hir-518006)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2012 Október 31, 15:59:05
Conrad Ferdinand Meyer:
HUSZ BÖRTÖNE

Utam végére jár.
Ügyem és ítéletem
Isten trónjánál van már,
nem emberi kezekben.
S már fénylő fellegen
az Emberfia jő elém
népétől övezetten.

Eljött az ünnep napja.
Nagy nyugalom vár engem.
Látom az örök tavaszba
sietőket boldog seregben.
Biztos cél felé mennek.
Utat, ösvényt ismernek.
Mitől félnél hát, lelkem?

(Túrmezei Erzsébet fordítása)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2013 Október 04, 07:15:09
Knézich Károly aradi vértanú utolsó mondata:

"Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat."

(internetről)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2014 Február 27, 06:20:54
Kung Fu-ce:

"...ha azonban a népből a hit hiányzik, minden kormányzás lehetetlen."

(internetről - parokia.hu)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2014 Október 27, 15:54:00
Mindig időszerű. A Legfontosabbról:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/jezusrol-inditott-weboldalt-francia-puspoki-kar
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2016 Február 09, 16:23:36
Házasság hete...

-----------------------------------

PETŐFI SÁNDOR: MI A SZERELEM? című költeményéről.

 Tisztelt Olvasó, szeretném fölhívni a figyelmet klasszikus költőnk ezen kevésbé ismert, ritkábban idézett versére.
 1847. októberében írta, Koltón.
 Szerintem tanítani lehetne: tanulhatunk belőle Petőfiről, Petőfitől.
 A vers két részre osztható. Az első rész a költő egyik arca: a csipkelődő, a fűzfapoétákat kipellengérező. Ha nem ő írta volna, talán nem is lenne rokonszenves ez a hang.
 A másik részben hangnemet vált, "könnybe mártott tollal" folytatja. Őszinte vallomásban tárulkozik ki, mintegy illusztrálva a gondolatot, hogy "akkor is sírunk, ha nevetünk", illetve költői megfogalmazását adva annak a bölcsességnek, amit tömören így fogalmazott meg valaki egyszer egy prédikációjában: "a szeretet nem elvárás, hanem vállalás".
 Többé-kevésbé ismerjük a költő életét, házasságának történetét.
 Most üljünk le, és hallgassuk meg, mint mond nekünk erről ő maga, fiatal korához képest megható, mély bölcsességgel.

 Petőfi Sándor: Mi a szerelem?

 Süldő poéták, bikficek,
 Ugyan ne csiripeljetek
 A szerelemről! kérlek szépen
 Az emberiség szent nevében,
 Melyet kínpadra vonni vétek,
 Kérlek, hogy azt ti ne tegyétek.
 Tudjátok: melyik fán terem,
 Milyen madár a szerelem?
 A kotyvaszték, mit fejetek
 Rossz bögréjében főztetek,
 A sóhajtások galuskája
 Pityergések levébe hányva,
 Epedéssel megsáfrányozva
 Vagy kakasdühhel megborsozva,
 Oh én szerelmes istenem,
 Ez még koránsem szerelem!
 Még várjatok, kis bikficek,
 Kissé nagyobbat nőjetek,
 hogy a szerelmet ismerjétek
 És azt megénekelhessétek. -
Viselni hosszú éven át
 A szívben a kétség nyilát,
 Teremteni legmelegebb
 Vérünkből szép reményeket,
 Csak azért, hogy meghaljanak,
 Hogy minden istenadta nap
 Legyen egy-egy kedves halottunk,
 Kit kínosan kell megsiratnunk;
 A rágalomnak óriási
 Kígyófarkával szembeszállni,
 Eltűrni oly bántalmakat,
 Mit megtorolni nem szabad,
 Mert kedvesünk azé, ki bánt,
 Aztán elvenni a leányt,
 Eldobni érte szabadságunk,
 Mely legimádottabb sajátunk,
 S fölvenni a könnyű szabadság
 Helyett az élet súlyos gondját,
 Dolgozni napok s éjeken,
 Hogy ételünk s ruhánk legyen;
 S ha feleségünk tán szeszélyes,
 Magunkat szabni szeszélyéhez,
 Hogy már ha kell örömtelennek
 Lenni egyik vagy más életnek,
 Mienk legyen örömtelen...
 Lássátok, ez a szerelem!
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2017 November 01, 18:14:55
Petőfi Sándor: Rongyos vitézek
(részlet)

Nem cseng a kard, nem dörg az ágyú,
A rozsda-álom lepte meg;
De tart a harc... a kard s az ágyú
Helyett most eszmék küzdenek.
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2017 November 05, 18:14:15
Realista írók, "mindnyájan Gogol köpönyegéből bújtunk elő" - mondta Dosztojevszkij.

Egy protestáns hívő megfogalmazása:
Sokunk bújt ki Luther palástjából,
sosem feledhetjük: egyedül Istené a dicsőség.
Soli Deo gloria.

(2017. október)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2018 Február 26, 09:41:18
Billy Graham  1918-2018

"- A következő estéken keresztény összejövetelek lesznek - mondta Graham papa. - Szeretnél jönni, fiam?
Billy határozottan megrázta a fejét:
- Ki van zárva!
De megváltoztatta elhatározását, amikor egyik barátja biztosította arról, hogy a prédikátor nem valami puhány, hanem igazi belevaló férfi.
Billy tényleg elment, és aztán újból visszament. Akkor éjjel történt vele valami, ami megváltoztatta az életét. Nem hallott lányos meséket, hanem kemény tényeket az ember - Billy - bűnéről, és arról, hogy Megváltóra van szüksége.
- Ha valaki szeretne keresztény lenni, jöjjön előre! - mondta az igehirdető.
Billy Graham pedig, aki addig azt gondolta, hogy a kereszténységet nem neki találták ki, felállt, és előre ment. Azon az estén az Úr Jézus Krisztusra bízta az életét.

Két évvel később, 1937-ben, amikor Billy tizenkilenc éves lett, bibliaiskolába ment. Itt történt, hogy először beszélt nyilvánosság előtt. Csak annyit mondott, hogy az Úr mit tett érte. Semmi különös nem volt abban, ahogyan beszélt. Nem volt drámai, sem emlékezetes. Semmi nem mutatta akkor este, hogy mielőtt élete véget érne, sok millió embernek fog különböző országokban Igét hirdetni..."

(Forrás: Irene Howat: Tíz fiú, aki megváltoztatta a világot. CLC Bp. 2017.)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2018 Július 12, 14:22:29
Aktuális (foci-VB)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 Január 31, 05:05:57
"Amikor gyaláznak, áldást mondunk,
amikor üldöznek, tűrünk,
amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk..."

(I. Korinthus 4:12-13)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 Március 30, 08:01:12
"Nem karanténban vagyunk, hanem őrhelyen, ahol várjuk a virradtát."

(Bogárdi Szabó István, 2020.03.29.)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 Április 03, 08:28:34
"Talán éppen a mostani karantén mutat rá,
hogy Krisztus elsődleges helye a hétköznapi életünk,
nem (pedig) egy szakrális tér, ahová vasárnapról vasárnapra elmegyünk."

(Szabados Ádám)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 Október 04, 07:29:56
Járvány-történelem. Szomorú, tanulságos.

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Kolerafelkel%C3%A9s

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1831_oktober_3_feloldjak_a_kolerazarlatot_magyarorszagon/
Cím: Re:Időszerű
Írta: Guti Tünde - 2020 Október 07, 19:52:56
Tragikus méretű volt a korábbi pestisjárvány és a későbbi spanyolnátha is.
Reméljük, hogy napjaink "járványa" (ami igencsak megkérdőjelezhető), nem torkollik majd statáriumba!
Nagy az elégedetlenség, mert globális megtévesztés + pánikkeltés zajlik, ez meggyőződésem.
Van vírus, létezik, de ezt az egész ügyet felfújták. A következményeibe inkább most nem mennék bele.
Gondolkodjunk, és az Ige alapján fontoljuk meg, milyen hatásköre lesz az antikrisztusi birodalomnak!
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 Október 07, 20:35:29
https://vasarnap.hu/2020/09/30/zlinkszky-otven-ev-alatt-elpusztul-a-foldnek-a-megujulo-termeszeti-eroforras-keszlete/

Lehet, hogy figyelmeztetés a járvány?
Nemcsak a fenti problémára...
Cím: Re:Időszerű
Írta: Guti Tünde - 2020 Október 10, 16:09:08
Sajnos, az oldal nem található.
Cím: Re:Időszerű
Írta: Isti861 - 2020 Október 10, 16:16:14
https://vasarnap.hu/2020/09/30/zlinkszky-otven-ev-alatt-elpusztul-a-foldnek-a-megujulo-termeszeti-eroforras-keszlete/
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 Október 12, 18:09:33
"Engedjétek HOZZÁM a gyermekeket!" (Megváltónk)

https://parokia.hu/v/imadkozni-tanulok/
Cím: Re:Időszerű
Írta: Guti Tünde - 2020 Október 24, 15:09:53
https://vasarnap.hu/2020/09/30/zlinkszky-otven-ev-alatt-elpusztul-a-foldnek-a-megujulo-termeszeti-eroforras-keszlete/

Szerintem egyáltalán nincs ötven éve a földnek, ahogy nézem a bolygó vajúdását és a társadalmak süllyedését.
Egyik igaz keresztyén barátnőmnek a még nem hívő, de tudós férje mondta, hogy max tíz éve van a földnek. (Az atomerőmű munkatársa volt.)
Persze ki-ki a maga teóriájára hivatkozik. De nekünk egyszerre kell látnunk napjaink eseményeit és a bibliai próféciákat. Még ezzel együtt is tévedhetünk, de ötven évet adni... ez max arra jó, hogy az emberek fellélegezzenek és ismét kényelembe ringassák magukat.
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 November 01, 06:43:17
"Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt..." (Kol. 4:5a)
"Mert mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem?"
"A kívül levőket Isten fogja megítélni." (I. Kor. 5:12a,13a)
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 November 01, 17:51:55
János ev. 18:36-ból:
"Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának... De az én országom nem innen való."
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 November 02, 08:55:04
Zsidókhoz írt levél 12:26-28
"Az Ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: 'Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is.'
A 'még egyszer' pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek.
Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel."
Cím: Re:Időszerű
Írta: Guti Tünde - 2020 November 12, 14:55:41
Ámen!
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 November 27, 08:23:54
Egy kis járványtörténelem, tanulságokkal:

https://szoljbeapapnak.blog.hu/2020/11/11/amikor_a_debreceniek_fellazadtak_a_karanten_ellen
Cím: Re:Időszerű
Írta: Árvai Emil - 2020 December 01, 06:18:27
Pál F. prédikációja:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/bekopogtatott-egy-masik-valosag-pal-feri-virrasztasrol-es-virushelyzetrol