Alfa-Omega közösség

Egyéb => Dicsőítsük Istent! => A témát indította: kiscsillag - 2007 Június 01, 21:27:56

Cím: Pünkösd
Írta: kiscsillag - 2007 Június 01, 21:27:56
 Pünkösd után

 

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

Túrmezei Erzsébet
  

Cím: Re: Pünkösd
Írta: maria - 2007 Június 01, 22:39:11
Pünkösd, a páska, vagyis a kovásztalan kenyerek ünnepe után 50 nappal van. - Mi húsvétnak nevezzük a zsidók páska ünnepét. - Páska ünneplése - családonként leöltek egy bárányt- egy megemlékezés volt a zsidóságnak arra, hogy Isten miként mentette ki az egyiptomi fogságból az atyáikat. Egyiptomból való kivonulást ünnepelték, mi viszont keresztények nem ezt ünnepeljük, hanem Isten népének a bűn fogságából történő megmentését! Isten Báránya, az Ő áldozatán keresztül a világ bűneit vette el. A zsidóknak három fontos ünnepük volt: páska, pünkösd és a szent sátor ünnepek. A páska ünnepe megemlékezés volt az Egyiptomból való kivonulásról. Második ünnepük a pünkösd,  akkor volt az első érés, azt learatták, a búzát kévébe kötötték, és azt az Úrnak ajánlották fel. Itt megemlíteném, hogy pünkösdkor áradt ki az első hívőkre a Szent Szellem, amikor az első termések felajánlását ünnepelték. Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk arról, amikor megvolt a Szent Szellem kiáradása és Péter elkezdett prédikálni, háromezer ember tért meg. Ők a korai egyház első zsengéi voltak. Azóta viszont a termés folyamatosan érik be. Megérett a búza az aratásra! Legyél hát az Úr arató munkása! A harmadik zsidó ünnep, a szent sátor ünnepe volt, amivel a negyven éves pusztai vándorlásról emlékeztek meg és arról, hogy végül Isten bevitte őket az ígéret földjére. Ez az ünnep még nem teljesedett be a mi életünkben. Valószínű ez lesz az elragadtatás, amikor bemehetünk az ígéret dicsőség földjére az Atyánk országába. Ez lesz a mi szent sátor ünnepünk!
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Angyalka - 2008 Május 01, 11:33:39
Ez egy kis gyerek müsor átdolgozott formában. Küldöm :Angyalka

A Lélek gyümölcsei

Ének :    Tavasszal a gyümölcsfáim virágoztak,
               Mikor ősz lett, bőségesen termést hoztak,
               Másnak is jut belőle, aki többet szeretne, jöjjön érte!


1.   Szeretetből kevés termett a kertemben, a szomszédom hívására azért jöttem!  Mivel tartozom érte?
M.   Isten jó gazda, ingyen adja!

2.   Az örömöm elhordták a tolvajok, azért jöttem! Mivel tartozom érte?
M.   Isten jó gazda, ingyen adja!

3.   Békesség nem termett a kertemben, ezért ide jöttem! Mivel tartozom érte?
M.   Isten jó gazda, ingyen adja!

4.   A béketűrésem mind elfogyott, most itt vagyok! Mivel tartozom érte?
M.   Isten jó gazda, ingyen adja!

5.   A szívesség mind megkukacosodott, hát itt vagyok! Mivel tartozom érte?
M.   Isten jó gazda, ingyen adja!

6.   A hűséget elcsipkedték mind a madarak, semmi sem maradt!
M.   Isten jó gazda, ingyen adja!

7.   A szelídséget leverte a jégeső, most másik köll! Mivel tartozom érte?
M.   Isten jó gazda, ingyen adja!

8.   A jóság megfagyott a kertemben, hát jöttem érte! Mivel tartozom?
M.   Isten jó gazda, ingyen adja!

9.   A mértékletesség lepotyogott, most itt vagyok! Mivel tartozom érte?
M.   Isten jó gazda, ingyen adja!


 Vers  :    Megváltód gyümölcsöt  keres terajtad.
                Nézi, hogy kincseit hogyan forgattad?
                Hozott-e valamit? Harminc, vagy száz annyit?…
                Megváltód keresi, van-e gyümölcs?

Ének :   Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás,
                Olyan örömöt kaptam tőled, Istenem!    2x
                Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó,
                Olyan békét kaptam tőled, Istenem!    2x
                Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger,
                Olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem!   2x

     

         :igen:
Cím: Re: Pünkösd
Írta: E.Edit - 2008 Május 01, 12:02:24
Koszonom Angyalka,nagyon jo!

Isten aldjon gazdagon.

Cs.Edit :2smitten:
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Magda - 2008 Május 01, 12:06:30
A pünkösdöt, az 50. NAPOT a TÓRAADÁSÁNAK ünnepeként ünnepli a zsidó nép, ezért volt mindenki akkor az elsó KIÁRADÁSKOR mindenki Jeruzsálemben.

Én így tudom.
Cím: Re: Pünkösd
Írta: ki - 2009 Május 27, 20:36:22
Angyalka!         :029:

De jó, hogy itt is találkozunk !
Rögtön megismertelek a Lélek gyümölcseiről!
Nézd meg KI vagyok!?!      :integet:

Az Úr Jézus áldjon meg titeket!


Egy rövid kis pünkösdi verset megosztok veletek én is.

Siklós József : Pünkösd

Sebesen zúg a szél.Égből leszáll a tűz.
Sok nyelven Istent mind együtt imádja.
A Megfeszített: Úr, és hozzá tér a nép.
Beérik a Szentlélek aratása.
Cím: Re: Pünkösd
Írta: ircsi - 2009 Május 28, 08:42:40
Szerző: Hargitai Blanka


A Vigasztaló

Csak Jézus az, ki megvigasztal.
Mindent Ő teremtett, és igazi jó barát.
Ő vezet Téged, s keze el nem hagy.
Nagyon szeret, meghalt a keresztfán.

Isten, Uralkodó Atya. Hatalmas,
Uralkodik minden felett.
Mégis szeret, megmenteni akart
Midőn od\'adta a Fiát Éretted.

Szentlélek, az ki mindig Veled van.
Ki mindig kész, s megvigasztal.
Ő az, ki sír Veled, ha szomorú vagy.
Meggyógyít, bátorít, s mindig Benned marad.

Jöjj Szentlélek, mennyekből...
Cím: Re: Pünkösd
Írta: maria - 2009 Május 31, 09:34:54
Honnan ered a pünkösd szavunk? http://kulturport.hu/tart/cikk/f/0/46811/1/kultura/A_husvet_utani_50_napon_Maria_es_az_apostolok_egyutt_unnepeltek

A húsvét utáni 50. napon Mária és az apostolok együtt ünnepeltek...

Pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapra és hétfőre esik. Az Apostolok Cselekedeteiből ismert, hogy a húsvét utáni 50. napon az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek. Hirtelen heves szélvész támadt, lángnyelvek jelentek meg az égen, melyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre, és az apostolok beteltek Szentlélekkel. Az apostolok ezt követően „elkezdtek szólani különféle nyelveken, amint a Szentlélek adta nekik szólani."

Az apostolok az ige hirdetőivé váltak, az emberek e szent összegyűjtését, gyülekezetét nevezzük egyháznak, pünkösd pedig az egyház születésnapja.

Maga a szó a görög pentekoszté hémera (’ötvenedik nap’) kifejezés első eleméből származik, utalva arra, hogy pünkösd húsvéttól ötven napnyira esik.

A magyar szó forrása egyaránt lehet a középfelnémet pingeste, az északi olasz pentkost vagy a szlovén binkosti. A korábbi magyar forma a pinkest lehetett, ez alakulhatott át később pünköstté.
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2009 Május 31, 16:27:26
Bácsi Sándor:
MIKOR A LÉLEK ZÚGÓ SZELE ZENDÜLT


...Akkor reájuk leszálltak a lángok...
...És szólni kezdtek, mámoros örömmel;
Szavukban zengtek távoli világok
Eljövő korok, fénylő győzelemmel.

Mert szívükből már kiégtek a múltak
Megkötöző terhei, szenvedések,
Egykori gondok ósdivá avultak.
Kicsíráztak a jövendő remények.

És a zendülő Lélek erejétől
Összegyűlt népek - mennyi faj, nyelv, érdek
szabdalta nép! - meghökkent e beszédtől

Mert idegen volt, s mégis minden népből
Valók értették a szóló Igéket:
Az Isten szólt elhívó kegyelméből.
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2009 Május 31, 17:12:12
Bácsi Sándor:
TÉGY BENNÜNK RENDET ISTEN SZELLEME!


Fellázadtak a megcsúfolt Igék.
A hitelét vesztett hamis fogalmak
Zűrzavarában eltévedt az ember;
Elveszti önmagát; társa kezét
- Kivel összefoghatna - nem találja.

Rémképeket fest rőt egére álma.
Rettenet nyűgözi. Vad lárma hangos
Dübörgésén áthallik vacogása.
És amit védelméül alkotott, már
Fenyegetően dől reá a bálvány.

Mert álistent állít Isten helyébe:
A pénz, tudás, a fegyverek hatalma,
Álnokság, ármány, érzékek vezérlik.
Bűnének botor rabszolgája lesz, majd
Önkézzel ásott sír felé botorkál.

Áradj ki Lélek! Isten Szelleme
Tégy rendet bennünk! Ragadd neg szívünket,
Töltsd tűzzel el! És hogy egymást megértsük
Formálj eggyé minket a szeretetben!
Világformáló Erőddel segíts!
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2009 Május 31, 17:13:57
Bácsi Sándor:
TELJETEK MEG LÉLEKKEL!

(Efézus 5:18-20)

Az Ember - embermód - törekszik
Áttörni por-léte határán.
Ki szeszek-adta mámorába
Fojtja búját, vagy mákonyokkal
Indul szédítő 'utazásra'.

Vagy pusztító, torz ideákba
Tévedten tör a hatalomra
Fegyver, vagy szó kétes élével.
S szellem-nyűgözte révüléssel
Tör a 'megvilágosodásra'.

NE TEDD! INT AZ IGE ADÓJA.

Mert küldetésed van! A Lélek
Elindít, visz nagy távlatokba
Ívelőn: ajkadról dicséret
Zendül, zeng-zeng szent ének hangja.
Már egész lényedet betölti.

Ez égi érzet már, nem földi:
Felemel, és eltölt a hála,
Megtanít szívedből örülni,
Hiszen Atyánknak oltalmába
Helyezheted az életed!

Ünnep van! Kiárad a Lélek!
Megmozdít, áraszt szent tüzet:
Tüzétől minden izzik, éled,
Betölt sok üres életet,
Hogy hasznos és áldott legyen.
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2009 Május 31, 17:16:19
Muraközy Gyula:
ÚJ PÜNKÖSDI IMÁDSÁG


Jövel, Szentlélek, Isten égi lángja,
jöjj e magvakult kereső világra,
kinek lelkét eloltá a vihar!
S tántorogva halad át a hideg éjen,
mint vén koldus az esti csatatéren.
Az apostolok gyáván és remegve
tekintenek a törtető tömegre,
mint felhős égen félénk csillagok.
Betölti a zsivajgó piacot
a kikiáltók fürge, ügyes népe.
...Szent őrület nincs Péterek szemébe;
a tanítványok elsurrannak csöndbe,
pogány kehellyel Caesárt megköszöntve.
Az Ige józan életekbe zárva
kőszáli sas a rozsdás kalitkába.
Lélekszakadva veri börtönét;
mikor töri a rácsot szerteszét?
Mikor tódul az apostolok népe
égő homlokkal milliók elébe?
Jön-e a szent, hős, mámorittas tábor
égőn az ég ráhulló sugarától?
Mt egy szenvedély, szent, mennyei láz
űz, hajszol, éget, ostoroz, igáz?
Különös, megszállt prófétai nép,
ki a halálba mosolyogva lép,
ki a szívéből új világot épít,
ki nyelveken szól, s mindenek megértik.
Szentlélek népe! Hősök, lángra gyúltak,
fénylő jövőnek és fekete múltnak
mezsgyéjén állva bennetek köszöntlek,
feltűnő fénye a hajnali ködnek...
Virrasztva várom, hogy jöttök-e már?
Jövel Szentlélek, szép hajnalsugár!
Kétségek, ködök árnyai felett
jövel, riadó, dalos, hős sereg!
___________________________________________
(forrás: Új Aranyhárfa, Bp. 2001.)
Cím: Pünkösdi kedvencem...
Írta: Árvai Emil - 2009 Május 31, 17:19:37
Dsida Jenõ:
EGYSZERŰ VERS A KEGYELEMRŐL


Csodákat próbáltam:
arannyal, ezüsttel
hívtam a népeket,
jöjjenek énhozzám!
Hiába, hiába,
az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett,
nem jöttek énhozzám.

Elmondtam naponta
tíz hegyibeszédet,
gyönyörű szavakat,
igéző szavakat,
hiába, hiába:
egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte
a hegyibeszédet.

Tüzet is akartam
rakni az erdőben:
nyulacska ne fázzék,
őzike ne fázzék, -
hiába, hiába!
Gyújtófám kilobbant,
és a tűz nem akart
gyúlni az erdőben

... S egyszer csak maguktól
gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól
sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell
s a tűz is felszökken, -
az Úr áll mögöttem.
Cím: Pünkösdkor és mindenkor...
Írta: Árvai Emil - 2009 Május 31, 17:22:52
Füle Lajos: ELJÖN AZ IDŐ

Eljön az idő,
amikor a magunk tettei
eltörpülnek, semmivé válnak,
és nem marad semmi más kincsünk,
csupán ISTEN nagy tettei
múltunkra nézve is,
jövőnkre nézve is.
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2009 Május 31, 20:40:18
Bácsi Sándor:
AZ ÚRNAK MINDEN NÉPE


A világ vesztébe rohan,
De Isten óvja minden útján
Népét, mely vándorol a pusztán,
- Hogy ne legyen otthontalan. -

Jövőt hordozó tüzes nyelvek,
Lángoszlop, vagy szél-zendülés:
Szórt népeket összeköt és
Egy közös zsoltárt énekelnek.

Hogy mindenki testvér legyen.
És áradjon a kegyelem,
Egybefonó szent béke.

Láng fusson át a szíveken,
A Lélekből erőt vegyen
Az Úrnak minden népe.
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Csaba - 2009 Május 31, 21:23:33
'Emil'!
Tesókám, ha ilyen a 'laikus hívő', akkor nekem tetszik ez az állapot!
:hehe:
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2009 Június 14, 19:56:57
Füle Lajos: PÜNKÖSD FÉNYÉBEN

Pünkösd... Fényedben élek,
teremtő égi LÉLEK,
erőd gerjeszti lelkem.
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

Az Ige, mint zsarátnok,
hűlt szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a KRISZTUS vére.

Dicsőítsd ŐT ma bennem,
KI nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
KI - érte mit se várván -
megváltott vére árán
ISTENNEK, az ATYÁNAK.
--------------------------------------
Füle Lajos: A SZENTLÉLEK ÁLTAL

A Szentlélek által Jézus van velem,
a Szentlélek által bővölködhetem.
A Szetlélek nélkül egyedül vagyok,
meglepnek s legyőznek a hétköznapok.
--------------------------------------
Füle Lajos: LELKE ÁLTAL

LELKE által élünk, ha élünk,
általa van élő reményünk,
láncok közt is erőnk, hatalmunk*,
ATYÁNK örök pecsétje rajtunk.

(* János ev. 1:12)
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2009 Június 21, 17:09:25
PÜNKÖSD
Csodás mennyei terv volt,
nem emberi ötlet.
Tagadó száj Igét szólt;
hősködőből hős lett.
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2009 November 12, 14:54:23
"Hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok,
minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak titeket.
És adok néktek új szívet és új lelket adok belétek,
és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
És az én Lelkemet adom belétek,
és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok
és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek."

(Ezékiel próféta könyve 36. részből)
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2010 Március 08, 18:15:19
Leleszi Balázs Károly: ÖSSZEKULCSOLT KEZEK

Minden erőm az imára kulcsolt kezemben van. Aprócska templom, az egyetlen immár, ami csak az enyém, amit a hústestem még nem rabolt el tőlem, a falánk ragadozó. Itt a boltozatokat betölti az alázat-lehelet, itt egy reszkető szív harangoz szakadatlan dobogásban. Majd vágyam kiáltássá válik, szörnyű kiáltássá, egeket ostromlón: Mi lesz velem, ha győz a bűn felettem, jaj, a lelkemmel mi lesz, Uram? Mert kialudt a lámpásom, a hit elvesztette reménységét, a békesség a szeretet örömüzenetét.
És ekkor hirtelen zúgó szélvihar támadt. Az ilyen szélviharokban szoktak a lelkek Isten trónusa felé fordulva könyörögni, és megértettem: valaki érettem esedezik, hogy ne kápráztasson el a csúf hamisság, a cifra világ; azért imádkozott, hogy megmaradjon még az utolsó lehetőség, az összekulcsolt kezek temploma, a végső menedék.
S jól imádkozott, mert éreztem: miként jár át az Isten kegyelme, a tiszta nyugodt erő; miként teríti szét rajtam, az elesetten, a bennem lakozó angyal, hálát adva, az Úr pásztorköpönyegét.
Aztán, egyszerre csak – a lámpa ég és sugárzik belőle a békesség s a remény… Ó, visszanyert világosság! Ó, visszanyert hit!
----------------------------------------------
(internetről - GothArt)
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 08, 19:24:27
 :2smitten:
Nagyon-nagyon szép! Gyönyörű, mély gondolatok!
 :2smitten:
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 20, 11:22:17
IMÁDSÁG PÜNKÖSDKOR


Uram, kérlek, tüzedet most
izzítsd fel bennem!
Lángra gyúlva világítson
parázsló életem!
Emésszen meg minden bűnt,
mit gyűlöl Szellemed,
hadd lehessek érted élő,
égő gyermeked!

2010. május 19.           Guti Tünde
Cím: Re: Pünkösd
Írta: ditte - 2010 Május 20, 19:18:08
Ámen!
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 20, 21:20:13
PÜNKÖSD ELÉRKEZETT!


Elmúlt a régi, hát sohase bánd!
Lobbanjon új tűz és égjen a láng!
Gyulladjon végre
élő reményre
szíved, mert pünkösd elérkezett!

Elmúlt a régi, most ne nézz vissza!
Kiszáradt szíved szomjasan issza
az élet vizét,
testté lett Igét
Jézust, mert pünkösd elérkezett!

Elmúlt a régi, fordulj előre!
Nagy szükséged van az új erőre!
Engedd, hogy védjen,
lelkedben égjen
a tűz, mert pünkösd elérkezett!


2010. május 20.                Guti Tünde
Cím: Re: Pünkösd
Írta: ditte - 2010 Május 22, 09:07:02
Halleluja!
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Gyöngyike - 2010 Május 22, 11:31:04
Halleluja!!!
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Május 22, 11:42:44
PÜNKÖSD ELÉRKEZETT!Köszi Tünde!!!!  :044: :2smitten:
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 22, 11:47:48
                PÜNKÖSD A SZÍVÜNKBEN

   Tegnap este elbeszélgettünk házi csoportban a pünkösd jelentőségéről, mai aktualitásáról. Abban megegyeztünk, hogy valami hiányzik, ami volt és ez egy olyan dolog, amit mi nem tudunk emberi erővel kicsikarni magunkból.
   A hét elején tomboló vihar kapcsán elgondolkodtam a pünkösdi szélről. „Sebesen zúgó szél zendüléséről” ír az Ap. csel. 2. része. Micsoda morajlás lehetett! Áradat, ami végig söpört a házon süvítve, elfújva az itt-ott lerakódott finom szemcsés közel-keleti port, és vele együtt a félénk, megfáradt múltat is!
   A zúgás betöltötte az épületet, nyomában friss levegő üdítette fel az Úr ígéretére váró, imádságra egybegyűlteket. TŰZBEN szállt le a Szent Szellem, az apostolokon lángnyelvek jelentek meg. Az egykor félénk tanítványok beteltek örömmel, bátorsággal, erővel  és ismerettel. Péter első igehirdetésére (aki mellesleg foglalkozása szerint halász volt) 3000 ember tért meg, bemerítkezett és a gyülekezethez csatlakozott.
   A PÜNKÖSDTŐL ELVÁLASZTHATATLAN AZ EVANGÉLIZÁCIÓ! Az apostolok későbbi szolgálata során is, amikor a pogányoknak prédikáltak, bűnbánatra és megtérésre jutott tömegekre szállt le a Szent Szellem úgy, ahogy kezdetben. „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Isten mindig cselekszik! Jézus is mindvégig munkálkodott, amíg „elvégeztetett”! Ha Ő betölt minket a maga helyett közénk küldött Szent Szellemmel, ez a Pártfogó, a Vigasztaló olyan szeretetre gyújtja a szívünket Krisztus iránt, hogy nem tudunk többé nem cselekedni Őérte!
   Ezt az első szeretetet keresi Jézus a szívünkben 2010. pünkösd napján is:
„De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, eljövök ellened!” Jelenések 2:4-5.
   
   Nem aludhat el a láng! Ha már csak pislákoló tűz vagy parázs az életünk, valljuk be alázatosan, és szánjuk oda szívünket az Úrnak, aki maga a TŰZ! Kérjük, hogy tisztítson és ÚJÍTSON MEG Szent Szelleme által, és az első szeretet dinamikusan törjön fel bennünk! Lelkem mélyén beismertem, hogy Jézusra van szükségem, minden Róla szól!  Nem vagyok képes nélküle semmire!
   AZ ÉBREDÉS BENNED ÉS BENNEM KEZDŐDIK.
       Az első szeretet tüzében égő forradalom Jézusért!

2010. május 22.                                        Guti Tünde
Cím: Re: Pünkösd
Írta: ermaha - 2010 Május 23, 06:21:05
Kenneth Hagin: 10 ok, amiért nyelveken kell szólni

Központi igazság: a nyelveken szólás egy folyam, aminek soha nem szabadna kiszáradnia. Ez gazdagítja a szellemi életedet.
Apcsel 2,4
1 kor14,4
Ján14,16-16
Róm 8,26
Júdás 20

Pál apostol hosszan írt és beszélt a nyelveken szólásról. Nyilvánvalóan gyakorolta is, amit prédikált, hiszen az 1kor14,18-ban azt írta: „hála Istennek, én is rendszeresen szólok nyelveken, és kívánom, hogy minden hívő tudja meg, milyen áldás és milyen erőforrás ez a napi életében.

Célom az, hogy bemutassam azokat az alapvető okokat, amelyeknek alapján állítom, hogy minden kereszténynek szükséges nyelveken szólnia. További célom, hogy segítsem a keresztényeket abban, hogy meglássák azokat az áldásokat, melyek az övéik lehetnek a Szent Szellem ereje által.

1.ok Apcs 2,4: És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.

A nyelvek egy jel. Isten Igéje azt tanítja, hogy amikor a Szent Szellem betölt minket, más nyelven beszélünk, ahogy Isten Szelleme adja nekünk. A nyelvek egy azonnali nyilvánvaló jele a Szent Szellembe való bemerítkezésnek. Tehát az első ok, amiért a hívőknek más nyelveken kell szólniuk az, hogy ez természetfeletti bizonyítéka annak, hogy a Szent Szellem a hívőben lakozik.

Nagyon építő írása Kenneth E. Haginnek,a többit itt elolvashatjátok,nagyon hosszú.
Fordította:Orbán Tibor
http://www.mindenlehetseges.hu/
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Csaba - 2010 Május 23, 08:42:50
Szép reggelt Tesókáim!

A nyelveken szólásnak valóban rendkívűli jelentősége volt a Szent Szellem kiáradásának napján, s bizonyára mondja az Írás, hogy építő hatása van a hívőember életében.
Na de ez alapján karizmatikus dogmatikát gyártani és 'KELL'- kifejezést használni némiképpen ellene mond az igének és komoly torzúlásokat okozott már több gyülekezetben!

Isten Szellemével való betöltekezésnek azért vannak egyéb jelei is:
'Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; ÉS SENKI SEM MONDHATJA ÚRNAK JÉZUST, HANEM CSAK A SZENT LÉLEK ÁLTAL.'

1Kor. 12:3

Sokaktól hallottam már, hogy Jézust Krisztusnak, Messiásnak, az Isten Fiának mondották, de csak kevesektől hallom, hogy Jézust Úr Jézus Krisztusnak vallják meg!

A 'KELL'-re pedig válaszoljon az ige:
 'És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.
Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é?
Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é?
Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? VAGY MINDNYÁJAN SZÓLNAK-É NYELVEKEN?
Vagy mindnyájan magyaráznak-é?'
1Kor. 12:28-30

Szóval ez a 'KELL'- egy szélsőséges karizmatikus bla-bla, amely csak arra jó, hogy szakadásokat szítson az egyházban!

:2smitten:   
Cím: Re: Pünkösd
Írta: ermaha - 2010 Május 23, 08:49:02
Csabám,mi ez?
Cím: Re: Pünkösd
Írta: irene - 2010 Május 23, 08:51:34
 :2smitten:  halleluja  :2smitten:

Túrmezei Erzsébet - Pünkösd után
 
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Gyöngyike - 2010 Május 23, 09:50:10
Áldott Pünkösdöt mindenkinek!

Szeretettel küldöm:

http://www.baptista.hu/oromhir/predik/om20081116.mp3

Gyöngyi :2smitten:

Cím: Re: Pünkösd
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 23, 10:02:03
Drága Testvéreim!  :2smitten:

A Szent Szellem azért jött el, hogy Pártfogónk és Vigasztalónk legyen Jézus helyett. Azért küldetett, hogy tanítson, feddjen és elvezessen minden igazságra!
Az első tanítványok pünkösdkor erőt, örömöt kaptak, és olyan bátorságot, hogy ezrek előtt megvallották hitüket. A Szent Szellem kiáradása Jézust emeli fel mindenek fölé, és az ajándékok, amiket osztogat az Eklézsiában, mind-mind a Krisztus Testének épülésére adatik ma is, nem pedig a hívők közérzetének javítására!

"Teljesedjetek be Szent Szellemmel!"  Csak így tudjuk Jézus nevét felül emelni minden hamisságon és önigazságon!  :169:
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Gyöngyike - 2010 Május 23, 10:23:13
Ámen!!! :2smitten:
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Csaba - 2010 Május 23, 15:17:07
Csabám,mi ez?

Szia Ermaha! :2smitten:

Ne érts félre, Kenneth Hagint sok nagyszerű tanítás jellemez, viszont amikor egy tanítást értelmezek, akkor nem tekintek a tanító személyére, csupán a szavaira és a Biblia álláspontjára!
Szóval nem ellened szóltam, de egyszerűen szörnyű volt olvasni, ahogy Kenneth Hagin kötelezővé teszi a nyelveken szólást, nem törödve az ige álláspontjával.
Csupán ez ellen írtam, nem a Te, vagy az Ő személye ellen!
:044:
Cím: Re: Pünkösd
Írta: ermaha - 2010 Május 23, 19:23:33
Csabám,most olvastam amit írtál.Tehát nem a beírásodnak szólt a kérdés.Amikor beírtam,akkor 2-szer volt egy S betű
majd semmi.Ezért írtam,azt,hogy mi ez?A nyelveken való ímátkozásról nekem az a véleményem,hogy nagyon hasznos annak,aki így imádkozik.Bárhol vagy és bármit teszel,a Szent-szellem rajtad keresztül tud imádkozni.Ez nagyon jó dolog.
Azért,mert így fel tud használni Isten másokért közbenjárni.Mindenki másként gondolkozik.És az,hogy mi a helyes,azt Isten tudja csak. :2smitten:
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Csaba - 2010 Május 23, 19:56:03
Ámen!
Cím: Re: Pünkösd
Írta: ermaha - 2010 Május 24, 05:27:21
Zsolt 141,3     
Tégy Uram závárt az én szájamra; őriztessed az én ajkaim nyílását!
--Dávid ezt kérte Istentől,hogy ne vétkezzék a szájával,beszédével.De Isten előtt a gondolat is bün,azt is mondja a Zsoltáros:,még számon sincs a szó és te egészen érted azt!Éppen ezért,ha mi a Szent-szellem által ímátkozunk,akkor az Ima Isten akaratában van//bár mi nem tudjuk,mit és hogyan ímátkozik//de ő tudja mit kell kérni,és mi a jó.Isten előtt meghallgatásra talál!Mert Isten szerint esedezik a szentekért! :2smitten:
Cím: Re: Pünkösd
Írta: Dr Dee - 2010 Május 24, 07:04:13
ÁMEN,ÁMEN :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2013 Április 05, 06:20:47
SZENTLÉLEK
eljegyeztük magunkat a Szeretettel
Jézus jósága már nem ereszt el
szívünkben nyár van
Cím: Re:Pünkösd
Írta: bacsipista - 2013 Április 05, 20:03:12
(http://dunaharasztima.hu/wp-content/uploads/2011/06/punkosd.jpg)
Cím: Re:Pünkösd
Írta: Árvai Emil - 2013 Április 13, 07:13:50
"... Akkor az Úrnak Lelke reád fog szállani, és velük együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel."
(I. Sámuel 10:6)

Pünkösd:  "más emberré leszel".
Cím: Re:Pünkösd
Írta: bacsipista - 2013 Április 13, 09:00:47
Ámen.
Cím: Re:Pünkösd
Írta: Elisabeth - 2013 Április 13, 09:38:52
"... Akkor az Úrnak Lelke reád fog szállani, és velük együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel."
(I. Sámuel 10:6)

Pünkösd:  "más emberré leszel".


És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
Ez 36,26    
Cím: Re:Pünkösd
Írta: bacsipista - 2013 Április 13, 16:53:42

"Engem azonban betölt az ÚR lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákóbnak a bűnét, Izráelnek a vétkét."

Mik 3:8.
Cím: Re:Pünkösd
Írta: Elisabeth - 2013 Május 17, 16:49:57
Pünkösdi üzenet

   
Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
Jn 15,26

Amikor eljött a Szentlélek, a Vígasztaló, az Igazság Lelke, Jézus Krisztusról tett bizonyságot az apostolokon keresztül. Feladata nem a különbözö nyelveken szólás volt, hanem ez azért adatott, hogy a Jézusról szóló bizonságot mindenki megérthesse, aki fel ment a „Hetek ünnepén“ (3Móz 23,15-22) Jeruzsálembe, mert ezen az ünnepen mindenhonnan el kellett jönni a zsidóknak és a prozelitáknak (betérteknek) Jeruzsálembe. Voltak olyan prozeliták, (betértek), akik különbözö országokból érkeztek, és mivel különbözö nyelveken szólt a bizonyságtétel, így megérthették ök is a Jézusról szóló bizonyságtátelt.

Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra!

Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, 23. azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. 24. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt.

Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. 33. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" 38. Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk."

Apcsel 2,14;  22-24;  32-33;  37-39

Cím: Re:Pünkösd
Írta: bacsipista - 2013 Május 17, 23:34:55
János 14,26   
A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.

Apostolok Cselekedetei  2,33   
Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.

János  14,16-17   

    "én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké
az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz."
Cím: Re:Pünkösd
Írta: Elisabeth - 2013 Május 18, 07:11:20
AMEN!

 :2smitten:
Cím: Re:Pünkösd
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 19, 17:54:47
A SZENTLÉLEK KITÖLTÉSE!!!1 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2 És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
3 És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4 És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.
5 Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6 Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
7 Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak?
8 Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?
9 Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában,
10 Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
11 Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
12 Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lenni?
13 Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
14 Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
15 Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
16 Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:
17 És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18 És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
19 És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.
20 A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.
21 És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
22 Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok.
23 Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:
24 Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.
25 Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam.
26 Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik.
27 Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.
28 Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orcád előtt.
29 Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van.
30 Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe,
31 Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott.
32 Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.
33 Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok.
34 Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
35 Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
36 Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.
37 Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
38 Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
39 Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
40 Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
41 Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek!!!


Kevdes testvéreim ez az Igazi pünkösd!!!
:ima02: :ima05: :ima02:
Cím: Re:Pünkösd
Írta: bacsipista - 2013 Május 20, 10:33:31
A Szent Szellem leszáll
Prazsák László

http://www.youtube.com/watch?v=lNQtS3TQFqw# (http://www.youtube.com/watch?v=lNQtS3TQFqw#)

Nem tettem a keresztény zenék közé, mert ennek a dalnak üzenete van számunkra. Valóban, a Szent Szellem megláttatja velünk Jézust. De nem csak őt, hanem saját magunkat is, mint bűnös embert. azt az emebert akinek bűbocsánatra és kegyelemre van szüksége.
Aki nem tud leborulni és kegyelemért esdekelni annak nincs esélye a kegyelemre. Az itélete örök és megváltoztathatatlan.
Éppen ezért  boruljunk le Isten előtt,  ő meglátja nyitott őszinte szívünket és kegyelmésben részesit.


"De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja."

Jak 4:6.