Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 06:49:45 »
ÁRVÍZ    (tanmese)

Árvízveszély van, jönnek teherautóval költöztetni.
Az erős hitű hívő ember nem kér a segítségből, ő az Urat várja.
Eléri a házukat az ár, dereglyével jönnek menteni. Az erős hitű hívő ember kitart.
Emelkedik a vízszint, harmadszor már helikoptert küldenek érte. De ő nem a meghátrálás embere.
Összedől a ház. A hívő ember hamarosan a Mennyben köt ki. Ott minden oké, de azért megkérdezi, hogy mért nem segítettek rajta. Azt a választ kapja, hogy: "Háromszor próbáltunk."

(ismeretlen szerző)
2
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 29, 05:11:13 »
CIRÉNEI SIMON

Vesztőhelyre toloncoltak hármat;
vesztemre, hogy éppen arra mentem,
legsúlyosabb, véres keresztfának
kiválasztott hordozója lettem.

Segítve az egyik elítéltnek,
nem gondoltam: még híressé válhat.
S lám, azóta Őróla beszélnek,
állítólag harmadnap feltámadt.

.............................................

URIÁS VITÉZ

Hettita kapitány Dávid seregében,
kiváló a harcban, mindent odaáldoz.
Előkelő szép lány lett a felesége;
közel laknak a királyi palotához.
3
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 28, 20:00:37 »
TÖRTÉNET

"1939-ben Párizsban néhány srác azzal heccelte egymást, hogy ki mer bemenni a paphoz a gyóntatószékbe, és felsorolni neki mindenféle kitalált bűnöket. Az egyik fiú végül bevállalta, bement, és elkezdte mondani az atyának a legfurcsább és leghihetetlenebb vétkeket. A pap persze elég hamar rájött, hogy miről van szó, de úgy döntött, hogy nem fedi fel a fiú előtt, hanem beleáll a szerepjátékba. Így a következő elégtételt adta:
- Fiam, menj el a templom végében található nagy feszülethez, állj meg előtte, nézz rá, és háromszor mondd ki hangosan: »Jézus, én tudom, hogy meghaltál értem a kereszten, de ez engem egyáltalán nem érdekel«”.

A fiú nem akart kiesni a szerepéből, így valóban odament a hatalmas feszülethez, megállt előtte, felnézett Jézusra, és kimondta a szavakat. Kimondta először, kimondta másodszor…, de harmadszorra már nem tudta kimondani. Elhallgatott, aztán sírásra fakadt. Sokáig állt még ott a kereszt előtt, aztán amikor kilépett az ajtón, egy új emberként hagyta el a templomot.

Jean-Marie Lustiger bíboros, volt párizsi érsek mesélte el ezt a történetet az egyik prédikációjában, és azzal fejezte be, hogy azért ismeri ilyen részletesen, mert ő volt ez a fiú."

(internetről, 777blog)
4
Dicsőítsük Istent! / Re:Pünkösd
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 28, 06:19:41 »
Apostolok cselekedetei 1-2. rész
részletek

"Amikor együtt volt a tanítványokkal Jézus, megparancsolta nekik:
- Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem..."
"Ők valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban..."
"Amikor pedig eljött a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen..."


Nem egyedül, és nem segítség nélkül!

5
Ismerkedés és szabadidő / Re:Keresztyén hírek
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 25, 19:52:08 »
Magyar lelkészek megemlékezései Timothy Kellerről:

https://parokia.hu/v/egy-elet-az-evangelium-uralma-alatt/
6
Ismerkedés és szabadidő / Re:Keresztyén hírek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2023 Május 25, 15:42:16 »
"Minden cselekedetén látszott, hogy élettapasztalat, beszélgetések és legfőképpen érteni akarás van mögötte. A megértés terén viszont soha nem ment el addig, hogy elfogadja azt, ami Isten számára nem elfogadható. Munkásságának minden eleme képviselte azt a gondolatot, hogy a szeretet igazság nélkül szentimentalizmus, az igazság szeretet nélkül viszont csupán önigazolás és keményszívűség."

Ámen! Egyetértek vele.
7
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2023 Május 25, 15:33:46 »
Só és fény emberek

Mióta világ a világ, mindig szükség volt olyan emberekre, akiket nem lehetett megvásárolni sem pénzzel, sem hatalommal, sem más rafinált módszerrel, ha az Igazságról volt szó. Minden korszakban éltek olyan bátrak, akiket nem lehetett manipulálni hazugsággal, hízelgéssel, megfélemlítéssel.
Ma is szükség van sóra és fényre (Krisztust követő férfiakra és nőkre), mert ízetlen, sótlan a föld, sűrű sötétségben vesztegel.
Amikor Isten éppen minket állít oda, ahol vagyunk, felruház Lelkének bölcsességével, hogy hittel és szenvedélyesen képviseljük a Tőle tanultakat, ragaszkodva az Igazsághoz.
Ha a többség mást mond, elutasít, előbb tévelygőnek, majd ellenségnek tart, akkor is be kell tölteni küldetésünket alázattal, szelídséggel, de radikálisan. Nem azért kaptuk és ismertük meg az Igét, hogy csendesen asszimilálódjunk, hanem azért, hogy megingathatatlanul mutassuk fel az igaz értékeket.
"Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják" Ésaiás 5:20.

Guti Tünde – 2023. május 21.
8
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2023 Május 25, 15:29:21 »
Veszélyek

Fel kellene már ébredni Csipkerózsika álmából, és kinyitni a szemeket a valóság meglátására! Igen, itt már minden mindennel összefügg. Minden szabályozás, rendelkezés okkal és tervvel történik ezen a földön. Nincsenek véletlenek sem az egyházban, sem a világi társadalmakban. (Lásd Ökumenikus Charta aláírása, ártatlanságnak tűnő adatgyűjtés a gyülekezetekben… stb.)
Mégis, de sokan kelnek a rossz védelmére, kritizálva azokat, akik megmutatják a veszélyt. Jónak mondják a gonoszt és a jót gonosznak. Az édeset keserűnek és a keserűt édesnek. Régen megírta már Ésaiás próféta!

Sokan magyarázzák meg, amit nem lenne szabad. Elkendőzik az átveréseket, retusálják a hamisságot. Miért kelnek a nyílt hazugságok hirdetőinek védelmére?
„… mivel nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, és azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak.”
II. Thess. 2:10-11.

Mismásolnak, hogy biztos nem úgy kell értelmezni, nem úgy gondolták… Az ördög, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, ő sem úgy gondolta? Tényleg jót akart Ádámnak és Évának a pozitív gondolkodás ISTEN ELLENES lázadásával?
„Olyanok lesztek, mint az Isten…” Micsoda bátorítás, ugye?! Nem! Micsoda hazug, antikrisztusi hízelgés!

Ma sincs másképp… Ahol figyelmeztetni kellene, ott áltató „építéssel” elaltatnak. Ahol pedig pártfogásra lenne szükség, kihűlt „szeretettel” rombolnak… Aki meghazudtolja az Igazságot és annak hirdetőit, a Sátán ügyvédje lesz.
Pál azt írja, hogy „…az idő rövidre van szabva…” I. Kor. 7:29.
A többség nem veszi észre, hogy az egyház és a világ parázna kapcsolatával Babilonba adják el a tudatlan és naiv híveket?! Nem lehet itt már mesékhez fordulni, viszkető fülűek tanításán mélázgatni, tőrbe ejtő hízelgéssel cirógatni egymást!

Jézus így figyelmeztet:
„FIGYELJETEK, VIGYÁZZATOK, IMÁDKOZZATOK!”

Guti Tünde – 2023. május 22.
9
Pásztoroknak / Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 25, 07:10:54 »
"... A jó lelkipásztor gondozza és ápolja a rábízott lelkeket azáltal is, hogy az azonos érdeklődésű vagy élethelyzetű emberekből igyekszik csoportokat létrehozni.  Sokféle példát látni erre...
De ezt a célt szolgálják a gyülekezeti kirándulások, túrák, diakóniai vagy egyéb más közös szolgálatok, megmozdulások, együtt végzett tevékenységek is. Így mindenki megtalálja a maga helyét a nagy közösségen belül egy átlátható kisebben is, szorosabbra szövődik az igazi közösségi háló. Különösen is fontos ez az olyan gyülekezetekben, ahol az emberek szinte már alig ismerik egymást. Az Úr ugyanis senkit sem akar egyedül hagyni a hit útján való járásban..."

Horváth Mihály (internetről - megvanirva hu)
10
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2023 Május 24, 20:26:48 »
GYŐZELMES ÉLET

Először legyőznöm magamat kell.
Utána jöhet a többi... vétkem.
Amikor végzek azokkal is,
eljön az angyal értem.
Oldalak: [1] 2 3 ... 10