Alfa-Omega közösség

Evangélium => Vitás témák => A témát indította: Antee - 2011 Július 10, 14:05:34

Cím: Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 10, 14:05:34
Sziasztok Testvéreim!

Ez egy igen érzékeny téma, így már az elején kérek mindenkit, hogy az indulatokat hagyják a topicon kívülre.
Újból elém jött ez a téma és elgondolkodtatott!

Néhány témaindító kérdés:
-mit mond a Szent írás erről?
-hogyan kell gyakorlatban alkalmazni?
-lehet-e sablonként kezelni?
-mit értünk tanítás alatt?

Várom a hozzászólásotokat!
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 10, 17:59:09
Húh testvérem! Beleválasztottál az embereket (főleg a nőket) legérzékenyebben érintő témába.

Először is mondom, hogy nem ástam mélyre a Szentírásba ezzel a témával kapcsolatba. Kicsit az emlékeimre fogok hagyatkozni...

Nem olvasok a Bibliában nőről, aki Isten beszédét tanította volna. Olvasunk prófétáról, említ az Ige olyan nőről, akinek a házánál gyülekezet volt.

Idézet
1Tim 2:9 Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával,
1Tim 2:10 hanem azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jó cselekedetekkel.
1Tim 2:11 Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal.
1Tim 2:12 A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.
1Tim 2:13 Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután,
1Tim 2:14 és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe.
1Tim 2:15 Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben.

A "nem engedem meg" Pál apostol akaratnyilvánítása, ami természetesen nem azt jelenti, hogy nem kell rá odafigyelni, mert "csak" Pál mondja.


Mint mindent a Szent Szellem uralma alatt.


Vagyis ezen igék alapján tanítóskodó, esetleg uralkodni vágyó női szolgálóknak jó, ha a gyülekezet előljárósága ellenáll.


Érdemes, sőt feltétlenül szükséges minden egyes esetben a lélek vezetését kérni, s megvizsgálni, hogy mit akar Isten cselekedni az adott esetben, az adott személlyel (nővel).

Minden részletre. Ha nem áll meg egy szolgálónak az élete Isten Igéje fényében, akkor nem szabad elhamarkodni azt a szolgálatba állító kézrátételt. De az utolsó szó Istené.Isten Igéjének a magyarázatát. Olyan személy a tanító, aki érthetővé, felfoghatóvá, emészthetővé teszi a hallgatók számára az Isten akaratát.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 10, 18:22:57
Koszonom Testverem a valaszodat!
Igen, nagyon erzekeny tema, amint irtam is az elejen.
De ha mindenki Isten akaratat teszi elso helyre es az erzeseit nem emeli fole, akkor mindenki szamara egyseges meglatasra jutunk (remelhetoleg mindannyionkat a Szentlelek vezeti).

:2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 10, 19:52:00
Hát igen kényes téma, főleg a mi időnkben.
Pál idejében nem volt ez olyan kényes, de már akkor szükségszerű volt erről beszélni, és tanítást adni.

Az ige nyíltan beszél ebben a témában.

1Tim 2:12  A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.

1Kor 14:34  A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja.

Számomra nyilvánvaló e két ige alapján a kérdés.
Sajnos napjainkban már nem annyira tiszta, sok gyülekezet női lelkipásztort választott, és női tanítót. Persze ez a férfiak hibája, és a férfiak nem felkészültsége, vagy akár hitetlensége, gyávasága.

Az Úr úgy rendelte, hogy a férfi lett az asszony felé rendelve, és az Isteni rend az, hogy az asszony a férfitól kell tanuljon, úgy a családban, mint a gyülekezetben.

Aztán meg a pásztori levelekben, ottvan az hogy kik lehetnek azok akik a gyülekezet élére állhatnak, és kik lehetnek szolgálat tevők.

1Tim 3:2  Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos;

1Tim 3:12  A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.

Tit 1:6  Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.

Tehát az ige férfiakról beszél és nem asszonyokról.

Viszont az asszonyok, persze az idősebbek és tapasztaltak, taníthatják a fiatalabb asszonyokat, vagy akár gyermekeket.
A feleségem is gyermektanitó, de nem taníthat a gyülekezetben, vagyis a gyülekezetett.

Az asszonyok legnagyobb szólgálata az ha egy jó háztartást tudnak vezetni, engedelmességben, és vendégszeretetben és gyermekeket tudnak nevelni - és jól.

1Tim 5:14  Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szűljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra.

Jó ha az igére figyelünk és nem érzéseinkre és sajt gondolatainkra.

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 10, 21:27:55
Én a magam részéről teljesen egyetértek azzal, amit Zoltán testvérem összefoglalt, de bizony ezt ma nagyon nehéz betartani. Sok helyütt inkább engedtek a kor áramlatainak, semhogy felvállalják az Ige kijelentéseivel járó felelősséget. Taníthatnak a nők - nőket, gyermekeket, fiatalokat.
Énmagam nem tudom milyen az ha valakinek tanitói ajándéka van, de gondolom ha egy nő a Szent Szellemtől kapta, akkor elfogadja a Szent Szellem Bibliai kijelentéseit is, mert a próféta lelkek engednek a prófétáknak. Aki a Szent Szellemtől kapta a megbízatását, abban fel sem merül, hogy nem kellene a Bibliának  engedelmeskedni csak azért mert már más a "divat". Csak ma a nők mindenünnen mást hallanak. Igazán az Úrban kell lenni, hogy valaki ebben is teljesen engedelmes tudjon lenni.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Július 10, 21:36:21
Zoltán, jó amit irtál. Igazad van mindenben. De azért örülök, hogy Isten nem ilyen merev... szabad arra, hogy  elhivjon asszonyokat is tanitókul, prófétákul, gyógyitókul....pásztorokul... Hogy miért, csak Ő tudja, Ő a szivek vizsgálója.  Istentől kapott szolgálati ajándék nélkül senki  se szolgálhat. Maga Isten tesz bizonyságot mellettük, Ő állit szolgálatba akár férfit akár nőt , Ő ad  elhivást, képességeket, tálentumokat, és a növekedést és a gyümölcsöket. Ami embertől van az nem áll meg, de ami Istentől van, az Ő dicsőségét szolgálja.  Kathrin Kulmann, Joyce Meyer, Marilyn Hickey ...és még sokan ezrek, tizezrek felé szolgáltak-szolgálnak hatékonyan. A Gal.3.27-28 szerint ha felöltöztük a Krisztust, akkor nincs se férfi se nő....de ez csak az én saját véleményem, nem vitatkozásból mondtam. 
szeretettel: Zsuzsa   :2smitten: :168: :044:Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 10, 21:54:20
Kedves Zsuzsa.

Krisztusban nincs férfi és nő. De a gyülekezetben és e világban igen.
Ezenfelül ez az ige az üdvösségre vonatkozik.

Gal 3:26  Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. - (ezzel kezdődik).
Gal 3:27  Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
Gal 3:28  Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

A szolgálatban való "siker" - nem bizonyíték semmire.

Máté 7:22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
Máté 7:23  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Ezenfelül az Úr az aki munkálkodik, és sajnos ha nincs más akkor akár egy szamáron keresztűl szól, de ez még nem jelenti azt, hogy ezentúl azt várjuk, hogy az Úr a szamarakon keresztűl szóljon hozzánk. De ha kell akár kövek által szól az Úr. De senki sem megy a sziklákhoz, hogy az Úr szavát várja, de ha nincs ki szóljon, akár azok is megszólalhatnak. Ha nincsenek férfiak akkor a nők szolnak és a nőket használ az Úr, de ez attól még nem természetes, hanem a férfiak szégyene. Mint Debóra története.

De így kell ennek lennie, ha nincsenek férfiak akkor a nők szolgálnak.
A munkát pedig az Úr végzi.

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 11, 00:06:10
Zoltán, jó amit irtál. Igazad van mindenben. De azért örülök, hogy Isten nem ilyen merev... szabad arra, hogy  elhivjon asszonyokat is tanitókul, prófétákul, gyógyitókul....pásztorokul... Hogy miért, csak Ő tudja, Ő a szivek vizsgálója.  Istentől kapott szolgálati ajándék nélkül senki  se szolgálhat. Maga Isten tesz bizonyságot mellettük, Ő állit szolgálatba akár férfit akár nőt , Ő ad  elhivást, képességeket, tálentumokat, és a növekedést és a gyümölcsöket. Ami embertől van az nem áll meg, de ami Istentől van, az Ő dicsőségét szolgálja.  Kathrin Kulmann, Joyce Meyer, Marilyn Hickey ...és még sokan ezrek, tizezrek felé szolgáltak-szolgálnak hatékonyan. A Gal.3.27-28 szerint ha felöltöztük a Krisztust, akkor nincs se férfi se nő....de ez csak az én saját véleményem, nem vitatkozásból mondtam. 
szeretettel: Zsuzsa   :2smitten: :168: :044:

Kedves Zsuzsa!

Most vagy igaza van Zoltánnak, vagy nincs? Szóval nekem a második mondatod kezdőszavával van gondom: DE.

Azt, hogy Isten mennyire merev, vagy sem... Nos, ezt ítéld meg temagad. Azt olvassuk a Bibliában: vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Miért annyira következetes Isten a saját fiával, az Úr Jézussal kapcsolatban? Miért engedi meg a halálát? Nem lehetne ebben a kérdésben nagyvonalúbb?

Gondold ezt végig, mi lett volna akkor?

Abban igazad van, hogy Isten állít szolgálatba... Férfit is és nőt is. Egy csöppet sem szeretném a nők szerepét kisebbíteni, vagy lefitymálni. Ellenkezőleg. Nagyon fontos szerepük van a családban. Ugyanúgy a férfinak is. A baj akkor kezdődik, amikor a szerepek felcserélődnek.

Ugyanez a helyzet a gyülekezetben is. A gyülekezeti rendről Pál apostol a család bemutatásán keresztül beszél. (Efézusi levél) Aztán egy hirtelen váltással kijelenti, hogy  a Krisztusról s az egyházról beszél.

A mai elkorcsosodott világunkba még az is belefér, hogy az általad említett asszonyok tanítanak. Én nézem a PAX tv-n a Joyce Meyer szolgálatait. Nem szerettem volna, ha a fiamat ő tanította volna hit kérdésekben. Ha az érett férfiúságot egy női példán keresztül kell egy fiúnak megtanulni, átvenni, nos, jajj annak a fiúnak. Ismétlem, nem a Joyce személyiségével van bajom, még csak nem is a tanításával Pontosítok: nem azzal amit tanít, hanem, hogy tanít.

Ami pedig a Gal 3,27-28-at illeti, nos nem a férfi és nő közötti különbség összemosása célja az igének. A szövegkörnyezetet is elolvasva a üdvösség tekintetében az Isten előtti egyenlőségről szól a rész.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 11, 06:51:08
Kedves Zsuzsa!

Én sem akarok vitatkozni, de akiket felsoroltál én csak Katryn Kulmann szolgálatáról olvastam, de miután tudomásomra jutott, hogy elvált, mégpedig hivő férjtől, hát utánna már nem tartottam fontosnak, hogy hatást gyakoroljon az életemre. A másik két hölgyről meg azt sem tudom kik ők, és milyen a szolgálatuk, igy véleményt sem mondhatok. Amiket viszont én láttam és átéltem az a Baptista Egyházban történt, ott jó régen szolgálatba állítottak, egy teológiát végzett hölgyet, pásztorként. Aztán ez a hölgy férjhez ment, és letette a szolgálatát, mint pásztor. Mert nem tudta összeegyeztetni azt amit feleségként kell tennie a férje felé, illetve, hogy ő mint pásztor szellemi vezetője legyen a férjének. Ő inkább Istennek engedelmeskedett, és megértette, hogy a pásztori szolgálata nem élete végéig szólt. Előttem ez nagyon jó példa, Isten meg is áldotta az életét. Aztán láttam olyat is a hetvenes évek ébredési idején, hogy a szolgáló pár női tagja úgy gondolta, hogy az ő ajándéka nagyobb mint a vezető férjéé, és kezdett felsőbbrendű módon viselkedni, és ezt nagyon rossz izűnek találtam és nem látogattam többé ezeket az alkalmakat
Sokféle szolgálat van, és itt most a tanításról beszélünk, és én a magam részéről sokkal jobban tudom az üzenetet átvenni, ha az Isten által rendelt rendben mennek a dolgok. Valóban vannak helyek ahol nincsenek férfi szolgálók, és itt Isten kiemel egy-egy asszony testvért a szolgálatra, de én nem egy ilyen testvérnővel beszéltem, aki elmondta, hogy milyen nagy kitartással imádkozik azért, hogy Isten rendeljen ki férfi vezetőt, mert ő is érezte, hogy a dolgoknak nem ez a rendje, de szolgálatát híven betöltötte, és alázatban tudott maradni.
Nekem az a gondom ezekkel a "híres" főleg Amerikából jött szolgálókkal, hogy semmit sem tudok a valós életükről, és nem látom, hogy valójában milyen gyümölcsöt is terem az életük. Sokkal szívesebben veszem azok szolgálatát, akik nem olyan"híresek" de hitelesen mutatja az életük a bennük lakó Jézus Krisztust.

És ezt nem a vita kedvéért írtam.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Július 11, 11:15:39
Kedves Testvérek, köszi a válaszokat.  " d e "   elsősorban azt nézem amit Isten cselekszik, :  ha a gyümölcsök jók - a sok ujjászületés Jézus Krisztusban, szabadulás drogokból hamis vallásokból, okkultizmusból, egyebekből,  gyógyulások:   jó gyümölcsök (vagy talán rosszak??) -  akkor nálam rendben van akár férfi, akár nő....amerikai vagy európai...akár  kövek, vagy csecsemők......

Lk.19.40. És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.
Zs.3.4.: A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.

Mert ki vagyok én,  hogy amit Isten cselekszik, ami mellett Szent Szelleme bizonyságot tesz, azt elitéljem ? !........
Áldott napot Nektek kedves Testvérek!
Zsuzsa :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 11, 12:13:04
Hát épp ez a gond, a gyümölcsök. Hogy lehet, egy messziről jött embernek a gyümölcseit látni? Mert az, hogy egy konferencián nagy a lelkesedés, az még nem gyümölcs.

Na mindegy, tényleg nem akarok vitatkozni.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 11, 14:35:03
Viszont van egy mai női tanító, aki abszolúte hiteles előttem : Linda Dillow. Ő ténylegesen azt teszi, amire az elhívása szól : tanítja a nőket női mivoltuk jobb megélésére a Biblia tükrében. Amit minden reklám mellőzésével tudok ajánlani minden párra váró fiatal leánynak az az : Érdemes várni cimű könyve. Nagyon jó és megtartásra érdemes tanítást tartalmazó könyv. Édesanyáknak is ajánlom, jó ajándék tinédszer leányaik számára.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 11, 16:10:30
Viszont van egy mai női tanító, aki abszolúte hiteles előttem : Linda Dillow. Ő ténylegesen azt teszi, amire az elhívása szól : tanítja a nőket női mivoltuk jobb megélésére a Biblia tükrében. ...

Rátapintottál a lényegre: tanítja a nőket női mivoltuk megélésére...

A páli ige pedig így hangzik:

Idézet
1Tim 2:12 A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.

Nos, Linda nem szolgálhatna (igei módon legalábbis nem) egy gyülekezeti tanítóként.

Folytatom majd, de most el kell mennem. Majd éjszaka :igen:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: feszter - 2011 Július 11, 16:41:33
Viszont van egy mai női tanító, aki abszolúte hiteles előttem : Linda Dillow. Ő ténylegesen azt teszi, amire az elhívása szól : tanítja a nőket női mivoltuk jobb megélésére a Biblia tükrében. Amit minden reklám mellőzésével tudok ajánlani minden párra váró fiatal leánynak az az : Érdemes várni cimű könyve. Nagyon jó és megtartásra érdemes tanítást tartalmazó könyv. Édesanyáknak is ajánlom, jó ajándék tinédszer leányaik számára.

Tit. 2,3
Hasonlóképen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók;
Tit. 2,4
Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék,
Tit. 2,5
Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.


Az ige szerint ebben az egy esetben taníthat nő-nőt. Linda Dilov teljesen igei módón teszi, mert igei életmódra tanítja a nőket.  :afro:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 11, 16:50:21
Linda Dillow nem hiszem, hogy törekedne gyülekezeti tanításra. Neki meg van a saját elhívása, ő abban hű, Isten dicsősségére és a mi örömünkre. :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Epafras - 2011 Július 11, 18:05:16
Áldott napot testvérek!
Én úgy látom nem jó a megközelítés.
Mind a két tábor a saját igazát ismétli, és nem jutnak közelebb.
Ha az az alap, hogy az Írás föl nem bontható, és Isten nem hagyja megcsúfolni magát,
akkor valahol hiba van. Ha isten megáld egy nőt, amikor kiáll a gyülekezet elé,
akkor nem Istenben van a hiba.
Ha ezt el tudjuk fogadni mindjárt közelebb vagyunk a megoldáshoz.
Epafras
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 11, 18:09:49
Kedves Epafras!

Nem arról van szó, hogy egy nő nem állhat ki a gyülekezet elé, mondjuk bizonyságot tenni, vagy egy igei üzenetet átadni, hanem arról van szó, hogy egy nő taníthat-e vagy sem, lehet-e szellemi vezetője a közösségnek. Legalábbis én igy gondolom. Mert azt én magam is átéltem már nem egyszer, hogy volt prófétai üzenete nőtestvérnek, vagy volt bizonysága, de a tanitói szolgálat az egészen más. Legalábbis szerintem.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Guti Tünde - 2011 Július 11, 19:03:08

 • Mit értünk tanítás alatt?

Isten Igéjének a magyarázatát. Olyan személy a tanító, aki érthetővé, felfoghatóvá, emészthetővé teszi a hallgatók számára az Isten akaratát.

Testvéreim!

Ez a lényeg. A bizonyságtétel vagy egy rövid igei üzenet az még nem tanítás.
Tanítani az alapigazságokat szokták, üdvösségünk alapjait, Isten törvényét (írott vagy szívbeli) és azokat a fontos hittételeket, amik keresztyén életünk legfontosabb "tézisei".
Ezenkívül olyan kérdéseket válaszol még meg a tanító, ami nem kifejezetten üdvösség kérdése, de mégis erőteljesen befolyásolják a szellemi életünk fejlődését. A tanítók súlyosabb ítélet alá esnek.
A fórum topicjaiban is vannak ilyenek felsorolva.  :168:

A kérdés az újra, hogy az előbb említett női szolgálók tanítanak, vagy csupán igei üzenetet adnak át?
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Torocko - 2011 Július 12, 07:55:08
Bocsánat, hogy én, az "óvodás", elmondom a véleményemet.
Ha kérdezek - hisz tele vagyok kérdésekkel - és Irma, Tünde, Ircsi vagy bárki válaszol nekem, ők tanítanak engem, és ez fontos és jó.
De ha egy nő kiáll a pulpitusra és ott kezd 'tanítani", véleményem szerint ott már valami identitás zavar van. Nem tudom idézni, de biztosan tudom, hogy a Bibliában többször is szó van a férfi-női szerepekről, így a magam szavaimmal mondom el. A férfi álljon ki, és nyilvánosan tanítson, ha arra van elhívása, a nő pedig szorosan mögötte állva, nyugodt, biztos hátteret biztosítva neki segítse őt a tanításban. Persze nemcsak a mosogatásra, főzésre stb. gondolok, hiszen egy nő is mondhat újat, bölcset...beszéljék meg ketten együtt, hogy a férfi aztán azt továbbadhassa.  A nyilvános szereplés a férfi dolga - ezt mondom én, a maradi, ám gondolkodó nő.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 12, 08:18:14
Egyetertek Klari! :2smitten:
Talan annyit hozzafuzhetnek, hogy van, amikor nem indentitas zavar van, hanem tenyleges ferfi hiany es Isten attol elvegzi a munkat.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 12, 09:55:29
Drága Klári!

Mennyivel jobb ha igy történik, és elsősorban a nőnek, aki befedezettségben, szentségben az Úr akaratában van! Ezt nem érti a mai nők többsége! Hogy Isten nem elvenni akart tőlük, amikor védettségbe helyezte őket. Sokkal inkább adni akar! Mert minők hiába mutatjuk, hogy milyen erősek vagyunk! Akkor is mi vagyunk a "gyengébb edény" és amikor nem küld ki Isten ilyenformán a harcvonalba, az az  Ő szerető gondoskodása. Mert bizony aki a szellemi erősségek előtt bátran kiáll és tanítja az Isten Igéjét kikerül a harcvonalba, hiszen mikor örült annak a sátán ha jobban megértették az emberek Isten kijelentett beszédét? Soha.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 12, 11:55:59
Szép napot!

Még egy dolgot nem vettünk számításba: Pál mondatainak a földrajzi és időbeli körülményeit.

Először is kik felé irányult az a misszió, ahol a megbotránkozást előidéző mondatok elhangoztak?

Idézet
1Tim 2:12 A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.

Nos, a fenti mondat a pogányok missziójában hangzott el. Miért fontos ez? Mindenképpen lényeges dolog, hogy zsidó környezetben az asszonyoknak volt egy Istentől rendelt helyük, s nem volt kérdés, hogy a gyülekezeti életben ők hol foglalnak helyet (lásd asszonyok udvara). A pogány kultuszból megtért keresztényekkel igencsak más a helyzet. A pogány vallásokban a nőknek egy elég sajátos helyzetük volt. Az istentiszteleti szertartásban ők igen előkelő helyet foglaltak el. Ez megnyilvánult ruházatukban, hajviseletükben, mindenben. Pál apostol éppen ezeket a dolgokat teszi helyre úgymond. Milyen legyen a viselkedésük, hajviseletük, ruházatuk, s azt, hogy a gyülekezeti életnek nem ők a főszereplői.

Közben eltelt 2000 év. Ma mi a helyzet? A nők helyzete igencsak megváltozott. Kivívták a nők maguknak az egyenjogúságot. Társadalmi élet, munka világa stb.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy amikor a családban a férfi nem az Istentől elrendelt helyzetben van jelen, amikor a nőnek kell kézbe venni az irányítást gyermeknevelésben, a család eltartásában, egyáltalán a kormányzásban, amikor a társadalmi életben neki joga van dolgozni (ja és mellette rendezni a családot, főzni mosni takarítani), joga van politizálni, adott esetben a munkahelyén vezető beosztásban van, akkor a gyülekezetben ugyanezek a jogok miért nem illetik meg.

A kérdésre had legyen még egy kérdés (vagy több):

Ezekkel a terhekkel nagyon sok - egyébként keresztény nő - küzd, s nyög alatta. S elmegy a gyülekezetbe, s a keresztény férfiak megmondják nekik a tutit. Nem érdekes?

S persze lehet ezt még fokozni: a gyülekezetben lévő elvált státuszú nők, családfők, akiknek helyt kell állni a munkahelye(ke)n, gyermeknevelésben, stb, s a gyülekezetben a férfiak megmondják, hogy mit nem csinál jól. (Saját közösségemről beszélek.)

Összefoglalva:

Egy eltorzult társadalomban, amely minden területen torzót mutat kell(ene) az Istentől rendelt terv szrinti életet élni. Ez viharokkal jár. De szükséges, hogy ezek az emberek (nők és férfiak egyaránt) megtapasztalják, hogy Isten képes meggyógyítani a családot, a gondolkodást, a gyülekezetet egyaránt.
E nélkül a gyógyulás nélkül
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Július 12, 12:15:25
 :afro: :089: :044:

Egyetertek Klari! :2smitten:
Talan annyit hozzafuzhetnek, hogy van, amikor nem indentitas zavar van, hanem tenyleges ferfi hiany es Isten attol elvegzi a munkat.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 12, 13:25:16
Kedves Petya!

Na most kezd kényessé válni a téma. Valóban azokban a kérdésekben amit felvetettél tudnak megnyugtató választ adni a férfiak? De csak akár a keresztény férfiak is? Azt tudom, hogy milyen egyedül küzdeni az élet terheivel, mert én nagyon régóta egyedülálló vagyok, és igy neveltem fel a fiamat. Arról már sok-sok tanítást kaptam, hogy hogyan kell megrendszabályozni a nőket. De hova lettek a férfiak? Hova lett a gyülekezetekből a diakónia?
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: erdei - 2011 Július 12, 15:50:43
Nekem van két kérdésem:
Pál, tévedhetetlen volt vagy tökéletes?
Pál, tudta, hogy minden levelét szentírásként (megmásíthatatlan kijelentés) /a tanítványának írtat is/ fogják kezelni 2000 év múlva is?
 :044: :?:
U.i.:
Ha 2000 éves betűkhöz ragaszkodunk, nem vagyunk állott vizek?
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: B.Tünde - 2011 Július 12, 16:03:49
 :igen:
Üdv Erdei

 :2angel:

Jaj már....Tünde megszólaltál szégyeld magád, pedig tudod nem kéne, jobb az neked
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: B.Tünde - 2011 Július 12, 16:16:58
Akkor már én is kérdek

Egy nő ezek alapján lehet-e szellemi vezetője, okítója bárkinek?

Akár egy családtagnak, barátnak, ismerősnek....
T
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: erdei - 2011 Július 12, 16:29:37
Ha túl tud lépni azon, hogy a szelleme női testben nyilvánul meg látható mód ebben a világban, akkor igen.
Ha nem, akkor meg, felejtős.
Hiszen a nő az nemiség kérdése, nem szellemiséggé.
 ;)
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: B.Tünde - 2011 Július 12, 16:37:03
van benne igazság...
de ezzel az erővel, a férfi se férfi legyen ha tanít  :06:
Ha "érezhető" a Szentszellem jelenléte, mikor okít, tanít, vezet, akkor elfogadható a tanítás

Kicsit utána néztem Timóteusnak, őt nők tanították, majd Pál

"Apja "hellén" volt, amint mondják (ApCsel 16,1), szemben az autochtonokkal, akik a likaoniai dialektust beszélték és akiknek híre nem volt túlságosan jó. Azt is gondolják, hogy pogány volt, mivel Timoteus nem lett körülmetélve a nyolcadik napon, a zsidó törvénynek megfelelően. Anyja, Eunike, aki zsidó volt és keresztény lett (ApCsel 16,1) és nagyanyja Lois, akiben képmutatás nélküli hit lakott, legifjabb kora óta tanították a szent írásokra (2Tim 3,15).(2Tim 1,5)."
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 12, 17:27:51
van benne igazság...
de ezzel az erővel, a férfi se férfi legyen ha tanít  :06:
Ha "érezhető" a Szentszellem jelenléte, mikor okít, tanít, vezet, akkor elfogadható a tanítás

Kicsit utána néztem Timóteusnak, őt nők tanították, majd Pál

"Apja "hellén" volt, amint mondják (ApCsel 16,1), szemben az autochtonokkal, akik a likaoniai dialektust beszélték és akiknek híre nem volt túlságosan jó. Azt is gondolják, hogy pogány volt, mivel Timoteus nem lett körülmetélve a nyolcadik napon, a zsidó törvénynek megfelelően. Anyja, Eunike, aki zsidó volt és keresztény lett (ApCsel 16,1) és nagyanyja Lois, akiben képmutatás nélküli hit lakott, legifjabb kora óta tanították a szent írásokra (2Tim 3,15).(2Tim 1,5)."

Igen Tünde, nők tanították, de nem a gyülekezetben.

Kedves Erdei tesóm, ha a Biblia 2000 éves betüi már elavultak, akkor még mink is olvassuk?
Miért nem dobjuk a szemétbe, és nem írunk egy újat? Habár már vannak akik elkezdték írni egy új Bibliát ....

Egyet értek Petya, ez a világ eltorzult, és vele sok minden, éppen ezért van az Isten igéje, hogy ebben a torz világban is megtaláljuk a helyes utat, és ne engedjük, hagy a torz világ a gyülekezettet és Isten gyermekeit is eltorzítsa.

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: B.Tünde - 2011 Július 12, 17:54:44
Köszönöm, értem, nem lázadásnak szántam

Szívem legnagyobb vágya "háttért támogatni" - hogy világi kifejezéssel éljek egy Isten szeretete, Jézus védelme s a hit által összetartott családban... :2angel:

------


Igen sajnos a világban élőknél ezek vannak:

"E nélkül a gyógyulás nélkül

    a férfiak törvényt kényszerítenek a nőkre
    a nők fellázadnak az Istentől alkotott rend ellen
    S teljes káosz tud eluralkodni az életünkben."
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 12, 18:13:30
Nekem van két kérdésem:
Pál, tévedhetetlen volt vagy tökéletes?
Pál, tudta, hogy minden levelét szentírásként (megmásíthatatlan kijelentés) /a tanítványának írtat is/ fogják kezelni 2000 év múlva is?
 :044: :?:
U.i.:
Ha 2000 éves betűkhöz ragaszkodunk, nem vagyunk állott vizek?


Hohó Testvérem nagyon meredek amit írtál...
Inkább nézzenek engem állott víznek de ragaszkodok az Isten igéjéhez!

Pál azt írta, hogy az Úr rendelete ez és nem csupán véleménye.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: B.Tünde - 2011 Július 12, 18:38:50
töröltem, nem érdekes

Bocsánat
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 12, 19:07:45
Shalom. Testvéreim, békesség. Pál zsidó volt, és az írások ismerője! Minden írást ismert, az apokrifeket is! Az apokrif jelentése: rejtett tartalommal,vagy rejtett értelemmel bíró irat. Pál valószínűleg ezek miatt az irások miatt tiltotta a női tanítást. Ne feledjük: A zsinagógákban is teljesen el vannak választva a nők a férfiaktól.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: erdei - 2011 Július 12, 19:45:25
Nekem van két kérdésem:
Pál, tévedhetetlen volt vagy tökéletes?
Pál, tudta, hogy minden levelét szentírásként (megmásíthatatlan kijelentés) /a tanítványának írtat is/ fogják kezelni 2000 év múlva is?
 :044: :?:
U.i.:
Ha 2000 éves betűkhöz ragaszkodunk, nem vagyunk állott vizek?


Hohó Testvérem nagyon meredek amit írtál...
Inkább nézzenek engem állott víznek de ragaszkodok az Isten igéjéhez!

Pál azt írta, hogy az Úr rendelete ez és nem csupán véleménye.

1Tim 2:12  A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.

1Kor 7:10  Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék.

Kevered testvérem a két igét. Nem is csoda.
Ne becsüld alá az ellenséget.

Shalom. Testvéreim, békesség. Pál zsidó volt, és az írások ismerője! Minden írást ismert, az apokrifeket is! Az apokrif jelentése: rejtett tartalommal,vagy rejtett értelemmel bíró irat. Pál valószínűleg ezek miatt az irások miatt tiltotta a női tanítást. Ne feledjük: A zsinagógákban is teljesen el vannak választva a nők a férfiaktól.

Testvérem a zsinagógákban igen, a keresztényeknél viszont nem.
Pál zsidó volt vagy keresztény? (már amikor a leveleit írta)
 :044: :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 12, 20:11:04
Kedves Petya!

Na most kezd kényessé válni a téma. Valóban azokban a kérdésekben amit felvetettél tudnak megnyugtató választ adni a férfiak? De csak akár a keresztény férfiak is? Azt tudom, hogy milyen egyedül küzdeni az élet terheivel, mert én nagyon régóta egyedülálló vagyok, és igy neveltem fel a fiamat. Arról már sok-sok tanítást kaptam, hogy hogyan kell megrendszabályozni a nőket. De hova lettek a férfiak? Hova lett a gyülekezetekből a diakónia?

Pontosan erről beszélek. Az, hogy a gyülekezetekben káosz uralkodik, sok esetben azért van, mert mi férfiak nem vagyunk a helyünkön.

Abba nem mennék bele, hogy miért válnak el a házaspárok, s lesznek egyedülállók, terheket cipelők a nők, mert az nem ennek a topicnak a témája....
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 12, 20:11:10
Szia Erdei!

Ne két igét ragadj ki teljesen más helyről. Amelyről én beszéltem az folytatólagos az igében:

1Kor 14,34
az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja.

1Kor 14,35
Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie.

1Kor 14,36
Vajon tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el?

1Kor 14,37
Ha valaki azt tartja magáról, hogy próféta vagy Lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata.

Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 12, 20:13:09
Jól mondod drága testvérem, nem szabad lebecsülni az ördögöt, ezért meg is magyarázza az ige miért nem taníthat az asszony:

1Tim 2:12  A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
1Tim 2:13  Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
1Tim 2:14  És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:

És  ördög nagyon ravasz, MERT MINDIG IS EGY CÉLJA VOLT, MÁR OTT AZ ÉDENKERTBEN IS - MEGKÉRDŐJELEZNI ISTEN IGÉJÉT - ez t Pál írta, ezt Péter, ezt meg Lukács, ... stb. És mit írt Isten? Mi Isten szava?

Ez az egyik legnagyobb csalása az ördögnek, ne higgy a Bibliának ... és ennek elenne kel állni. Ezt az egyet el nem szenvedhetem amikor odateszik a kérdőjelet Isten igéjére. Isten szava a Biblia SZENT? és minden egyes betűje Isten szava még akkor is ha azt Pál mondta.

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 12, 20:25:11
Kedves Admin!

Szeretnék egy témát ebbe a blokkba felvenni: Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?

Ilyen kérdésekre szeretném, ha közösen kereshetnénk a választ:


Köszönöm szépen.

(Ha nem kerül listára a téma, akkor töröljétek a post-ot.)
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: erdei - 2011 Július 12, 20:32:27
Szia Erdei!

Ne két igét ragadj ki teljesen más helyről. Amelyről én beszéltem az folytatólagos az igében:

1Kor 14,34
az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja.

1Kor 14,35
Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie.

1Kor 14,36
Vajon tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el?

1Kor 14,37
Ha valaki azt tartja magáról, hogy próféta vagy Lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata.

"1Kor 14:34  A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nekik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja.
1Kor 14:35  Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.2

Drága Anteem, ha elolvasod itt szó sincs tanításról.
A 14:37 pedig az egész 14 rész lezáró szakasza nem csak a 34,35 nek.

"1Tim 2:12  A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
1Tim 2:13  Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
1Tim 2:14  És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:" Idézet Zoli
Így nem Ádám által jött be a bűn a világba?
 :2smitten: :044:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 12, 20:36:40
Szia Erdei!

Te csak a saját igazodhoz ragaszkodsz, így Téged az igével sem lehet meggyőzni.

Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 12, 20:37:30
Kedves Admin!

Szeretnék egy témát ebbe a blokkba felvenni: Mit jelent számodra a Szentírás tekintélye?

Ilyen kérdésekre szeretném, ha közösen kereshetnénk a választ:

 • Mit értünk azalatt, hogy Istentől ihletett?
 • Elavult olvasmány a Szentírás, vagy ma is komolyan kell venni? Van-e olyan része, ami elhanyagolható?
 • Mennyire részei a Szentírásnak azok a részek, amelyekben az író (ember) személyes véleménye nyilatkoztatik ki? Ez is tekintély?
 • ...S minden további kérdés a Szentírással kapcsolatban, amiben bizonytalanok vagyunk.

Köszönöm szépen.

(Ha nem kerül listára a téma, akkor töröljétek a post-ot.)

Kedves Petya!

A topicot perceken belül megnyitom.

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 12, 22:30:12
Nekem van két kérdésem:
Pál, tévedhetetlen volt vagy tökéletes?
Pál, tudta, hogy minden levelét szentírásként (megmásíthatatlan kijelentés) /a tanítványának írtat is/ fogják kezelni 2000 év múlva is?
 :044: :?:
U.i.:
Ha 2000 éves betűkhöz ragaszkodunk, nem vagyunk állott vizek?


Hohó Testvérem nagyon meredek amit írtál...
Inkább nézzenek engem állott víznek de ragaszkodok az Isten igéjéhez!

Pál azt írta, hogy az Úr rendelete ez és nem csupán véleménye.

1Tim 2:12  A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.

1Kor 7:10  Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék.

Kevered testvérem a két igét. Nem is csoda.
Ne becsüld alá az ellenséget.

Shalom. Testvéreim, békesség. Pál zsidó volt, és az írások ismerője! Minden írást ismert, az apokrifeket is! Az apokrif jelentése: rejtett tartalommal,vagy rejtett értelemmel bíró irat. Pál valószínűleg ezek miatt az irások miatt tiltotta a női tanítást. Ne feledjük: A zsinagógákban is teljesen el vannak választva a nők a férfiaktól.

Testvérem a zsinagógákban igen, a keresztényeknél viszont nem.
Pál zsidó volt vagy keresztény? (már amikor a leveleit írta)
 :044: :2smitten:
Kedves Testvérem! Írás jegyekkel van kódolva a válasz a kérdéseidre!!! A Szentírást kellene olvasni-és nem "fejből" okoskodni. Pál Zsidó volt. És még valami: A Szólás a gyülekezetekben az a tanítás!   Tudod Testvérem nem baj az ha nem tudunk valamit, a baj akkor van amikor úgy beszélünk mintha mindent tudnánk! Fogadd meg testvérem: Jobb csöndességben tanulni, mint hangoskodva botránkoztatni! Ha valamivel nem értesz egyet a Szentírásban, akkor megkérdőjelezed az író ihletetségét-személyét. Nem látod-vagy nem akarod látni mit teszel???
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Guti Tünde - 2011 Július 13, 08:54:31
Szép napot!

Még egy dolgot nem vettünk számításba: Pál mondatainak a földrajzi és időbeli körülményeit.

Először is kik felé irányult az a misszió, ahol a megbotránkozást előidéző mondatok elhangoztak?

Idézet
1Tim 2:12 A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.

Nos, a fenti mondat a pogányok missziójában hangzott el. Miért fontos ez? Mindenképpen lényeges dolog, hogy zsidó környezetben az asszonyoknak volt egy Istentől rendelt helyük, s nem volt kérdés, hogy a gyülekezeti életben ők hol foglalnak helyet (lásd asszonyok udvara). A pogány kultuszból megtért keresztényekkel igencsak más a helyzet. A pogány vallásokban a nőknek egy elég sajátos helyzetük volt. Az istentiszteleti szertartásban ők igen előkelő helyet foglaltak el. Ez megnyilvánult ruházatukban, hajviseletükben, mindenben. Pál apostol éppen ezeket a dolgokat teszi helyre úgymond. Milyen legyen a viselkedésük, hajviseletük, ruházatuk, s azt, hogy a gyülekezeti életnek nem ők a főszereplői.

Közben eltelt 2000 év. Ma mi a helyzet? A nők helyzete igencsak megváltozott. Kivívták a nők maguknak az egyenjogúságot. Társadalmi élet, munka világa stb.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy amikor a családban a férfi nem az Istentől elrendelt helyzetben van jelen, amikor a nőnek kell kézbe venni az irányítást gyermeknevelésben, a család eltartásában, egyáltalán a kormányzásban, amikor a társadalmi életben neki joga van dolgozni (ja és mellette rendezni a családot, főzni mosni takarítani), joga van politizálni, adott esetben a munkahelyén vezető beosztásban van, akkor a gyülekezetben ugyanezek a jogok miért nem illetik meg.

A kérdésre had legyen még egy kérdés (vagy több):
 • Helyén való-e a nőket a családból kiemelni, s a munka világába kényszeríteni?
 • Helyes dolog-e a nőket a családi terhekben magára hagyni (lásd válás, s milyen viharok közötti elválás), s meghagyni a teljes lét és egzisztenciális bizonytalanságban?
 • Helyes dolog-e megengedni - még mindig a családnál maradva - a nőknek engedni, hogy a munkahelyük mellett csak az ő nyakukba szakadjon a házi munka, a gyermekek ellátása, a minden?
 • Helyes dolog-e a nőknek engedni, hogy az ő terhük legyen a családnak a gazdasági tervezése, a pénzbeosztás...

Ezekkel a terhekkel nagyon sok - egyébként keresztény nő - küzd, s nyög alatta. S elmegy a gyülekezetbe, s a keresztény férfiak megmondják nekik a tutit. Nem érdekes?

S persze lehet ezt még fokozni: a gyülekezetben lévő elvált státuszú nők, családfők, akiknek helyt kell állni a munkahelye(ke)n, gyermeknevelésben, stb, s a gyülekezetben a férfiak megmondják, hogy mit nem csinál jól. (Saját közösségemről beszélek.)

Összefoglalva:

Egy eltorzult társadalomban, amely minden területen torzót mutat kell(ene) az Istentől rendelt terv szrinti életet élni. Ez viharokkal jár. De szükséges, hogy ezek az emberek (nők és férfiak egyaránt) megtapasztalják, hogy Isten képes meggyógyítani a családot, a gondolkodást, a gyülekezetet egyaránt.
E nélkül a gyógyulás nélkül
 • a férfiak törvényt kényszerítenek a nőkre
 • a nők fellázadnak az Istentől alkotott rend ellen
 • S teljes káosz tud eluralkodni az életünkben.

Legyetek áldottak, testvérek!

Pont erről beszélgettünk tegnap a férjemmel. A mai nők helyzete teljesen más, mint Pál idejében. Egy eltorzult világban élünk, ahol a elme vívmányai megfertőzték a társadalmi rendet is.

"Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál", mondta Sámuel Saulnak. Hozhatunk, hozhatok én bármilyen szép áldozatot az Úrnak, ha nem vagyok engedelmes.
Mégpedig az Ige az a megtestesült Jézus Krisztus. Isten kiküldött Szavának engedelmeskednem kell, legyenek a körülmények bármilyenek, és az igei igazságok naponta megélése éppen azért hasonlítható a keskeny úton járáshoz, mert nincsenek engedmények.
Vagy az Ige szerint élek és gondolkodom, vagy nem. Ezért néznek néha bolondnak sok keresztyént.  :168:

Még annyit ahhoz, hogy taníthat-e nő a gyülekezetben, hogy mi a gyülekezet? Amikor Joys Meyer egy előadóteremben tanít, az szerintetek gyülekezet?

Isten még az "engedetlenségben" elhangzott igéket is megáldja a megtérendők érdekében. Természetesen ez nem mentesíti az illetőt, hogy el kell számolnia az Úr előtt.
Isten mindig azt nézi, hogyan menthetne meg még több bűnöst. Pál is azt mondta: "Mindegy, hogy szívből vagy színből, csak Krisztus hirdettessék."
(Ezzel nem azt mondom, hogy a női tanítók színből prédikálnak!!! Több tanításuk volt rendkívül építő számomra.)

Isten Igéje számomra mindenek felett áll.

Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 13, 10:20:56
Egy pillanat!
Somer-ajin testvérem azt mondta, hogy a szólás a gyülekezetben a tanítás. De akkor ti szerintetek meg se szólalhatnak a nők a gyülekezetben? Ha van egy bizonyság akkor azt sem mondhatja el? Csak a férjének? És akinek nincs férje? Az rejtse magába a bizonyságokat?  Hm....
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 13, 11:01:38
Szia Irma. Szo sincs errol. Csupan a tanitasrol van szo.

:2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 13, 11:08:38
Szia Tunde!

A gyulekezet nem attol gyulekezet, mert gyulekezeti teremben van.
A gyulekezet kozosseg es 2-3 fotol mar gyulekezetrol beszelunk. Velemenyem szerint.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 13, 11:18:11
Mi a gyülekezet?

Talán megérne erről elmélkednünk kicsit. S ez közelebb vinne ennek a témának a mélyebb megértéséhez is. ;)
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 13, 18:43:46
Sziasztok.

Most már van időm bővebben kifejteni a fenti hozzászólásomat.
Gyülekezet alatt most természetesen a keresztyén gyülekezést értjük.

A létszám szerintem nem mérvadó, hogy eldöntsük, gyülekezet-e vagy sem.
A gyülekezetekben vannak tagok és vezetők. Van egy egység is, ami által történik a gyülekezés.

De amire a topic címe is utal, az a tanítás, vagyis kell egy táplálék adó is a tagoknak. Ha egy gyülekezethez tartozunk és táplálékért megyünk oda, akkor azt a lelki táplálékot (tanítást) a férfi hivatott megadni.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Július 13, 21:30:58
Sziasztok.

Most már van időm bővebben kifejteni a fenti hozzászólásomat.
Gyülekezet alatt most természetesen a keresztyén gyülekezést értjük.

A létszám szerintem nem mérvadó, hogy eldöntsük, gyülekezet-e vagy sem.
A gyülekezetekben vannak tagok és vezetők. Van egy egység is, ami által történik a gyülekezés.

De amire a topic címe is utal, az a tanítás, vagyis kell egy táplálék adó is a tagoknak. Ha egy gyülekezethez tartozunk és táplálékért megyünk oda, akkor azt a lelki táplálékot (tanítást) a férfi hivatott megadni.

Igen Antee! Jó esetben. Csak akkor van másképp, ha Isten valahova nőt állit....biztositva ehhez neki minden képességet, tálentumot - de ezt már elmondtam. (tudok olyan nőt, aki nagyon kemény terepen szolgál tanitással börtönben  bűnözők születnek ujjá általa, és egybentartja őket, mikor szabadulnak, akkor is visszajárnak mint bizonyságtevők, vagy már mint tanitók, netán pásztorok...Dicsőség az Úrnak, hogy vannak ilyenek.)
Nekünk csak férfi tanitóink vannak a gyülekezetünkben,  nagyon jó tanitók.
Mi a gyülekezet?
---    ahol össze"gyülekezünk" Jézus köré, hogy vele és egymással közösségben legyünk, középpontba állitsuk az Irott és az Élő Igét, Jézus Krisztust, és Őt emeljük fel- Ő pedig felemel minket   A gyülekezetben működni kell/ene/ a szolgálati ajándékoknak a mi épülésünkre. A gyülekezet feladata egyrészt a tagok növekedése, másrészt  a kifelé való szolgálat, Jézust megmutatni úgy a világnak, hogy az vonzó legyen, és behozzon embereket Krisztus testébe. Mert Jézus fő célja az emberek mentése. A helyi gyülekezetek betagozódnak az Eklézsiába a Földön, mint Krisztus Testének tagjai, a fej pedig maga Jézus. Jézus épiti , élteti tulajdonképpen az Egyházat Szent Szellem által, és mire visszajön, addigra az Egyház tökéletes lesz, mint egy tiszta, szeplőtelen menyasszony.... :2angel: :063: :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 13:02:36
Shalom.   
Testvéreim. A gordiuszi Csomó, e mai napon, új értelmet nyert számomra! A Mai napon jutott tudomásomra, hogy az egykori szolgálati csoportomban,(Messiási)
Micsoda problémák voltak! (??? vagy vannak?)
Egy az Úrtól felkent testvér (NŐ!) Egy tanítást vett át az Úrtól, Amit egy másik Testvér ( nő) megtorpedózott! ő a Férje pozícióját kihasználva tehette ezt!
Míg az első, valóban tanító-Addig a másik "lelkes vállalkozó" !!! teheti mert hiszen ő a pásztor felesége. / nekik semmi közük a zsidósághoz, mielőtt megkérdezitek, semmi közöm nem volt a kinevezéshez! Az egykori és eleve kijelölt pásztor különböző okokra hivatkozva - ÁTADTA A SZOLGÁLATÁT NEKIK!!!!!!!!!!!
Az Úrtól küldött tanítás eljutott  hozzám, és megtudva hogy éles kritikát kapott a fentemlített "hatalomtól",minekután "kukázták" az üzenetet, kutakodni kezdtem okáért.Így jutottam hozzá az eredeti "hiteles" levelezéshez, amiben magyarázatot kap az elutasítás.( A levelezést a fent említett Istentől rendelt tanító nő bocsájtotta rendelkezésemre) Az elutasító magyarázatból tökéletesen kitűnik, hogy azért kerülhetet erre sor, mert a "pásztor feleség" Nem rendelt tanító-A Zsidóság történelméről lövése sincs ( Kivonulás)- A Szentírásról felszínes ismerettel rendelkezik ( legalább is akkor így volt) A pásztor, ( akinek szintén semmi köze a zsidósághoz) Mindenben támogatta a feleségét!  Ezek Ismeretében tehát felmerül a kérdés: A Nők Hibái lehtségesek lehetnek-e a férfiak "engedélye és támogatása nélkül"? A Férfiaknak valóban nincs felelősségük abban ha a Nők esetleg rossz irányban haladnak? És ha nincs férfi aki "kényelmi és egyébb okora hivatkozva elutasítja a szolgálatát, Akkor a "szamár még elmegy" de a Nő kizárva? Utalnék a Galata levélfelhívására:   Gal 3,28    
Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
/ Ha az Ige egyik része igaz, akkor a másik is! Ha Nincs többé Zsidó-sem görög ( Zsidó és nemzetekbeli-goj)  Mert elfogadjuk hogy van a szelíd olajfa-és nem mellette a vad , hanem a vad olajfa ága beoltva a szelíd olajfába(Róma 11) akkor tehát az is igaz, hogy nincs szolga-és szabad! Mert isten előtt nincs személyválogatás!( IKor.7) Tehát a Férfi kontra Nő szolgálati megkülönböztetés is értelmét veszti ABBAN AZ ESETBEN, HA ERRŐL AZ ISTEN BIZONYSÁGOT TESZ A SZOLGÁLATI GYÜMÖLCSÖK KINYILVÁNÍTÁSA ÁLTAL!!!
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 14, 14:10:54
Szia Testverem!

Szomoru eset.
Isten a hatalmat nem leuralasra adta, hanem a gyengebbek felkarolasara, vezetesere es szeretetben valo nevelesere.
Ha pedig valaki hatalmat zsakmanynak tekinti ellentetben Jezussal, aki meguresitette magat, annak Istentisztelete hiabavalo lesz.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 14:30:47
Így van Testvérem. Ez a félelmes valóság. Ámde reménylem ez a hozzáállás már megváltozott ott!
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 18:56:59
Most már csak újból hálás tudok lenni Istennek, hogy nem bizott rám nyilvános szolgálatot. Mert az itt leírtak alapján nem tudnám eldönteni, most hát szabad vagy sem tanítani a gyülekezetben a nőknek. Mert az én tudomásom szerint a Szent Szellem nem mond ellent önmagának, dehát itt most csak arról hallok, hogy hát .... mégis. Nem tudom. Istennek hála nem vagyok ebben a dilemmában.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 19:02:53
Tetvérem! A dilemmára a válasz egyszerű! A konklúzió: A gyümölcsök!!!
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 19:03:57
Nem olyan egyszerű ez. de mint mondtam nekem ez dilemma.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 14, 19:13:35
A gyülekezeti létszám de még a tanítás tisztasága sem jelent gyümölcsöt.
A gyümölcs az Istentől való szolgálatra elhívás. Tehát nem a magunk által termelt gyümölcsök az igazi gyümölcsök.
Látszólag valódiak, de igen fanyar ízük van.

Az Isten által termesztett gyümölcsök, amely magától Istentől terem, az az igazi gyümölcs!

Mert igét mindenki olvashat és megtanulhat igehelyeket. A Szentlélek nemtől függetlenül kijelentéseket is ad.
Lehet szónoki személyiség, igeismeretben jártas, de ettől még nem válik tanítóvá.

A tanítót Isten hívja el.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 19:36:41
Ugye a gyümölcsök?Na most mire valakinek az élete gyümölcstermővé válik addigra már müködik egy ideje, és ha - mint az említett történetben a pásztor feleségnek - valakinél kiderül, hogy nem jó gyümölcsöt terem, addigra már jó nagy kárt tesz maga körül. Az Ige szerintem sokkal egyértelműbb, és nem ad lehetőséget, hogy akár nő, akár férfi szolgáló károkat okozzon. A baj csak ott van, hogy nem Igeszerúen történnek a kirendelések, akár férfi, akár nő esetében. Én már annyi visszaélést láttam hamis szolgálók szolgálata nyomán, hogy inkább tartanám magam az Igéhez.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 19:53:37
Tetstvérem, Békesség neked. Amennyiben az általam említett eset kavart fel téged, akkor elmondom: Már az első pillanatban nyilvánvaló volt az érintettek előtt, hogy az említett asszonynak nincs ilyen irányú szolgálati elhívása! Ezt még ő is elismerte! Azonban mint Pásztor feleség, jogot formált arra, hogy önkéntes és lelkes Amatőr lehessen! Ez pedig sajnos támogatással párosult!!! ( Az új, és a volt pásztor részéről) Sőt ! kijelentették hogy ugyan, ez a szolgálati ajándék nekik nem adattak meg, de megtanulhatják, és akkor úgy jó lesz! Ám ezt azok nem tudhatták, akik felé irányul a szolgálat. Azok a testvérek, úgy tudják, elhívott tanítókat adott nekik az Úr! 
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 19:56:46
Nem vagyok én felkavarva, csak nem nagyon értem, miért nem lehet tényleg úgyvenni az Igét, ahogy van.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 20:15:08
Tudod Testvérem, abban ugye egyetértünk: Ha valami Istentől van az megáll, ami pedig nem Istentől van, az összeomlik! ( Apcsel.5,38-39)
Amennyiben észre veszem egy szolgálótestvéremen Isten kegyelmét a szolgálati elhívásra vonatkozóan, látom megnyilvánulni a szolgálati ajándékaikat,Attól függetlenül hogy férfi-vagy nő a Testvér, ha igényli, akkor a  segítségére sietek és támogatom az elhívásában. Igen is fel lehet ismerni a szolgálati ajándékokat!
Mégpedig rendkívül gyorsan! megvallom volt eset amikor Testvérnőben láttam meg az elhívást. ( nem sokszor-de egyszer egy esetben. idáig!) és az ő esetében a mai napon sem gondolom másképp! / de ezért ugye nem leszek megkövezve most???  :D
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 20:16:36
Tudod testvér, most megleptél.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 20:29:36
Bocsáss meg. Megbántottalak, vagy megbotránkoztattalak valamivel? Isten a tanúm: nem állt szándékomban! Kérlek mondd el itt nyilvánosan mivel vétkeztem ellened, hogy itt, ezen a helyen megkövethesselek.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 20:41:14
Nem erről van szó, csak meglepődtem a válaszodon ennyi az egész. Szó sincs se megbántáson, se megbotránkozáson. Pusztán másra számítottam és ezért meglepődtem. Ennyi. Nincs megkövetned testvérem, nem olyan könnyű engem se megbántani, se megbotránkoztatni.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 14, 20:51:04
Nem vagyok én felkavarva, csak nem nagyon értem, miért nem lehet tényleg úgyvenni az Igét, ahogy van.

A kérdésed helyén való kedves Irma.
A válasz, azért, mert az ördög szeret csavarintani rajta, hogy ne úgy legyen ahogy azt az Úr eltervezte.

Ígyvan ez az házasság és elválással is, az Úr kezdettől fogva nem akarta az elválást, és még most sem akarja, csak az emberek az ő gonosz szívük miatt megteszik, és még az Úr is megengedi, néha, de nem azért mert ő jónak látja, hanem a mi szívünk gonoszsága miatt.

Én, egyáltalán nem látom helyesnek, sem az ige nem beszél arról , hogy a gyümölcsök bizonyítanák egy tanító vagy egy vezető elhívását. Sőt a bibliában nagyon sok olyan próféta és tanító van akinek igen gyenge volt a szolgálatának az eredménye - persze ez emberi szemmel - de ez sok új kori misszionárius munkájára is igaz.

A gyümölcsök mindig az ember életében mérvadóak és nem a szolgálatában.

Én úgy látom, hogy itt egyszerűen arról van szó, vagy engedünk az igének, vagy csak bölcselkedünk és a magunk igazát védjük, ennek meg semmi haszna.

Mert mi itt igen gyengék vagyunk abban, hogy a világban változást hozzunk ezen a téren. Mostmár vannak női tanítók és lesznek, szolgálataikat nem kell elutasítani, sőt, lehet, hogy még épülni is lehet általuk, csak éppen ne kövessük azt amit tesznek, és azt kívánom, hogy ameddig még vannak nem megfertőzött gyülekezetek addig azok maradjanak is meg emellett az igazság mellet, habár egyre kevesebben vannak.

Addig ameddig a gyülekezetemben az Úr megtart vezetőként, addig ott ragaszkodni fogok ehhez az igazsághoz, és női tanító vagy vezető nem lesz.

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: B.Tünde - 2011 Július 14, 21:00:08
Juuj

Nincs itt egy hozzászólásom :(
Valami ilyesmi volt
Tehát ha az Atya adja a szolgálatot egy nőnek, a  Szentszellem vezeti akkor mégis..... ;) pedig ott az ige

Hát igen, ige alapján pl nadrágban sem járhatnánk, illetve rövid frizurát sem viselhetnénk mi nők, sőt a hajunkat be kéne takarni a gyüliben

Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék. (1.Kor.: 2-5)
T
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 14, 21:06:17

Idézet
Hát igen, ige alapján pl nadrágban sem járhatnánk, illetve rövid frizurát sem viselhetnénk mi nők, sőt a hajunkat be kéne takarni a gyüliben

Hát igen Tünde, ez is oda tartozik a női engedetlenséghez. Ezen már csavart a gonosz, és odatette " hát ez nem számit, csak külső, csak szokás, csak kultúra" - és szépen átlépjük Isten igéjét. És mind ez fakad abból, hogy a nők olyanok akarnak lenni mint a férfiak, sőt feljebb akarnak kerülni, sőt uralkodni akarnak a férfin. Pedig az Úr megmondta Évának, ott lesz ez a vágy a nő szívében, de a férfi alá lesz rendelve - persze ameddig engedelmes akar maradni ... ami ezen felül van engedetlenség.

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 21:10:29
Nos, én ismertem olyan női szolgálót, hogy amikor szolgált köztünk nők között, szolgálata idejére befedte a fejét, ezzel jelezve, hogy elismeri Isten rendjét magára nézve. Csakúgy megjegyeztem, nem azt gondolom, hogy mindenkinek ezt kellene tennie. Egyébként a nadrágról szó sincs az Igében, mert az sokkal később jelent meg a ruházkodásban, mintahogy az Ige iródott. De ne vigyük félr a topicot.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: B.Tünde - 2011 Július 14, 21:14:31
 :nem: ;) :2angel:

Hát nem szeretnék hosszuu hajat, sok idő megy el a kezelésére, amit hasznosabban el lehet tölteni...
A nadrág meg határozottan jobb pl lakásnagytakarításhoz, vagy nagy bevásárláshoz.
De nem kötözködésnek szántam komolyan, inkább a légkört lazítanám... ;)

Bár tény és való sokszor én is furcsállom a tuul világi öltözetet a gyülekezetekben (szoknya-hossz, bőség-(nem kellő bőség :04:), ingujj'hossz', ok nevezzük trikónak) ...
De eddig eszembe nem jutott jogy a Gonosztól jön a nadrágviseletem, meg rövid hajam...
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 21:15:05
Nem vagyok én felkavarva, csak nem nagyon értem, miért nem lehet tényleg úgyvenni az Igét, ahogy van.

A kérdésed helyén való kedves Irma.
A válasz, azért, mert az ördög szeret csavarintani rajta, hogy ne úgy legyen ahogy azt az Úr eltervezte.

Ígyvan ez az házasság és elválással is, az Úr kezdettől fogva nem akarta az elválást, és még most sem akarja, csak az emberek az ő gonosz szívük miatt megteszik, és még az Úr is megengedi, néha, de nem azért mert ő jónak látja, hanem a mi szívünk gonoszsága miatt.

Én, egyáltalán nem látom helyesnek, sem az ige nem beszél arról , hogy a gyümölcsök bizonyítanák egy tanító vagy egy vezető elhívását. Sőt a bibliában nagyon sok olyan próféta és tanító van akinek igen gyenge volt a szolgálatának az eredménye - persze ez emberi szemmel - de ez sok új kori misszionárius munkájára is igaz.

A gyümölcsök mindig az ember életében mérvadóak és nem a szolgálatában.


 :2smitten:
Mt7,15.    
Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
16.    
Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
17.    
Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
18.    
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
19.    
Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
20.    
Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.     / Itt ugye a szolgálat felismeréséről szól???/
Mindazon által, megértettem a célzást, bár azzal váddal eddig még nem szembesültem hogy az ördögnek engedve, Isten Igazságának ellenszegülve szolgálnék...
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: B.Tünde - 2011 Július 14, 21:18:17

Idézet
Hát igen, ige alapján pl nadrágban sem járhatnánk, illetve rövid frizurát sem viselhetnénk mi nők, sőt a hajunkat be kéne takarni a gyüliben

Hát igen Tünde, ez is oda tartozik a női engedetlenséghez. Ezen már csavart a gonosz, és odatette " hát ez nem számit, csak külső, csak szokás, csak kultúra" - és szépen átlépjük Isten igéjét. És mind ez fakad abból, hogy a nők olyanok akarnak lenni mint a férfiak, sőt feljebb akarnak kerülni, sőt uralkodni akarnak a férfin. Pedig az Úr megmondta Évának, ott lesz ez a vágy a nő szívében, de a férfi alá lesz rendelve - persze ameddig engedelmes akar maradni ... ami ezen felül van engedetlenség.

 :2smitten:
De 'Pedig az Úr megmondta Évának, ott lesz ez a vágy a nő szívében', s ha elfogadta Jézust, akkor ez is elmosatott a vérével nem, az eredendő bün miatt rákerült átok elmosatott?? A "jezabeli' szellem, asszem annak nevezte valaki....
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 14, 21:21:33
Ugye a gyümölcsök?Na most mire valakinek az élete gyümölcstermővé válik addigra már müködik egy ideje, és ha - mint az említett történetben a pásztor feleségnek - valakinél kiderül, hogy nem jó gyümölcsöt terem, addigra már jó nagy kárt tesz maga körül. Az Ige szerintem sokkal egyértelműbb, és nem ad lehetőséget, hogy akár nő, akár férfi szolgáló károkat okozzon. A baj csak ott van, hogy nem Igeszerúen történnek a kirendelések, akár férfi, akár nő esetében. Én már annyi visszaélést láttam hamis szolgálók szolgálata nyomán, hogy inkább tartanám magam az Igéhez.

Szia Irma!

Az igében olvashatunk arról, hogy a diakónusok és a püspökök nem akárkik lehettek. Megvizsgálták őket a szolgálatba helyezésük előtt. Ugyancsak a 7 szolgálót, akik között ott volt István is.

Nem a szolgálat közben kell felismerni az elhívást, hanem a szolgálat előtt.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 21:25:00
Kedves Testvérem!

Mindenesetre ezt a megjegyzést :

"....Mindazon által, megértettem a célzást, bár azzal váddal eddig még nem szembesültem hogy az ördögnek engedve, Isten Igazságának ellenszegülve szolgálnék..."

nem tudom hova tenni, mert én semmi ilyenre nem céloztam, és nem is értem miért írtad ezt. Egyébként én megirom ha valamire gondolok, ilyesmire nem gondoltam. Nem is tudom, miért írtad ezt.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 21:27:03
Kedves Anti!

Szerintem az elhívás és a gyümölcs között különbség van. Az elhívást igen, tudni kell a szolgálat elkezdése előtt, a gyümölcsöt meg majd megtermi a szolgáló élete.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 14, 21:32:16
Nem vagyok én felkavarva, csak nem nagyon értem, miért nem lehet tényleg úgyvenni az Igét, ahogy van.

A kérdésed helyén való kedves Irma.
A válasz, azért, mert az ördög szeret csavarintani rajta, hogy ne úgy legyen ahogy azt az Úr eltervezte.

Ígyvan ez az házasság és elválással is, az Úr kezdettől fogva nem akarta az elválást, és még most sem akarja, csak az emberek az ő gonosz szívük miatt megteszik, és még az Úr is megengedi, néha, de nem azért mert ő jónak látja, hanem a mi szívünk gonoszsága miatt.

Én, egyáltalán nem látom helyesnek, sem az ige nem beszél arról , hogy a gyümölcsök bizonyítanák egy tanító vagy egy vezető elhívását. Sőt a bibliában nagyon sok olyan próféta és tanító van akinek igen gyenge volt a szolgálatának az eredménye - persze ez emberi szemmel - de ez sok új kori misszionárius munkájára is igaz.

A gyümölcsök mindig az ember életében mérvadóak és nem a szolgálatában.


 :2smitten:
Mt7,15.    
Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
16.    
Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
17.    
Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
18.    
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
19.    
Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
20.    
Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.     / Itt ugye a szolgálat felismeréséről szól???/
Mindazon által, megértettem a célzást, bár azzal váddal eddig még nem szembesültem hogy az ördögnek engedve, Isten Igazságának ellenszegülve szolgálnék...

Kedves testvérem én nem vádoltalak semmivel. Itt a nők szolgálatáról beszélünk és nem a tiedről.

Az ige pedig amit beidéztél, az nem a szolgálat gyümölcse, hanem az életvitele, a megélt gyümülcsök Gal.5.22 - azok a gyümölcsök és Jézus is ezekről beszél, mikor gyömölcsről beszél. A gyümölcsök Isten akaratának teljesítése - szövegösszefüggésből kitünik.

A szolgálattal kapcsolatban pedig:

Máté 7:22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
Máté 7:23  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

A szolgálatban való gyümölcs és siker nem garancia semmire.

 :2smitten:

Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 14, 21:33:24
Természetesen Irma. A szolgálatba helyezés előtti megvizsgálások alatt a családi igazgatást és a Szentlélek általi bizonyságot nézték.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 14, 22:03:21
Sziasztok Testvéreim!

Kicsit felkorbácsolódott a téma, a forrása pedig az, hogy Somer Ajin Testvérem ismer egy hölgyet aki rendelkezik ezzel az ajándékkal.
Nos, akkor a kérdésem az lenne Irma és Zoltán felé (mivel ők az érintettek Somer Ajinnal), hogy ez lehetséges számotokra vagy sem?

Vagyis akkor Isten egyetlen egy nőnek sem adhatja meg, mert ez van az igében? Isten szuverenitásával mi a helyzet?
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 22:15:02
Kedves Anti!

Én sosem mondtam, hogy nem ad Isten tanítói ajándékot hölgyeknek, csak azt, hogy ezzel az ajándékkel a hölgyek, gyermekek, fiatalok felé szolgálhatnak. Magam is több ilyen tanítói ajándékkal rendelkező hölgyet ismerek, akik szabályszerűen használják az ajándékot, többek között említettem is a nagy elismerésnek örvendő Linda Dillowot, de ismerek magyar pásztor feleségeket, akik férjük mellett, szolgatársak is, mert szolgálnak gyülekezetük hölgy tagjai felé.
Egyébként nem ezen forrt fel a topic hangulata.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 14, 22:21:53
Kedves Anti!

Én sosem mondtam, hogy nem ad Isten tanítói ajándékot hölgyeknek, csak azt, hogy ezzel az ajándékkel a hölgyek, gyermekek, fiatalok felé szolgálhatnak. Magam is több ilyen tanítói ajándékkal rendelkező hölgyet ismerek, akik szabályszerűen használják az ajándékot, többek között említettem is a nagy elismerésnek örvendő Linda Dillowot, de ismerek magyar pásztor feleségeket, akik férjük mellett, szolgatársak is, mert szolgálnak gyülekezetük hölgy tagjai felé.
Egyébként nem ezen forrt fel a topic hangulata.

Egyet értek Irmával.
De gyülekezet vezetését és tanítását nem adja az Úr, legfeljebb megengedi ...

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 14, 22:22:03
Szia Irma!

Köszönöm a választ! :2smitten:
Somer Ajin testvérünk csupán azt írta, hogy egy hölgyben felismerte a tanítói elhívást. Erre írtad, hogy nagyon meglettél lepve.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 14, 22:23:04
Kedves Anti!

Én sosem mondtam, hogy nem ad Isten tanítói ajándékot hölgyeknek, csak azt, hogy ezzel az ajándékkel a hölgyek, gyermekek, fiatalok felé szolgálhatnak. Magam is több ilyen tanítói ajándékkal rendelkező hölgyet ismerek, akik szabályszerűen használják az ajándékot, többek között említettem is a nagy elismerésnek örvendő Linda Dillowot, de ismerek magyar pásztor feleségeket, akik férjük mellett, szolgatársak is, mert szolgálnak gyülekezetük hölgy tagjai felé.
Egyébként nem ezen forrt fel a topic hangulata.

Egyet értek Irmával.
De gyülekezet vezetését és tanítását nem adja az Úr, legfeljebb megengedi ...

 :2smitten:

Köszi Zoltán a választ! :2smitten:

Akkor kérlek Somer Ajin Testvérem írd meg, hogy Te is így értetted?
:2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 22:39:19
Nem azon lepődtem meg, hanem sok hozzászólással korábban még azt írta, hogy a szólás a gyülekezetben az is tanítás. No akkor én feltettem egy kérdést, hogy akkor bizonyságot vagy igei üzenetet sem lehet tenni. Erre nem érkezett válasz. Aztán most azt olvasom, hogy amellett sorolja az érveket, hogy lehetnek mégis csak női tanítók. Ezen lepődtem meg. Ennyi a történet. De nem bír olyan nagy jelentőséggel, mint amekkora lett belőle.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 14, 22:52:33
Számomra úgy tűnik, hogy kicsit patt helyzet alakult ki. Mintha az a tábor lenne többségben, akik azt mondják: A nők nem taníthatnak a gyülekezetben. Mi tagadás, az érveket figyelve (csak az érveket) engem nem győzött meg.

Javaslom fordítsunk a "labdán". Bizonyítson a másik tábor:A nők taníthatnak a gyülekezetben.

Magyarán keressünk igei bizonyítékot. Vajon találunk-e?
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 22:54:26
Előbb had kérdezzek valamit, amit nem értek. Azt állítjátok tehát, bárki lehet Tanító aki akar??? Mert véleményetek szerint Isten legfeljebb csak megengedi!!! Tehát így működik a dolog? Ezt nevezzük karizmának? De ha nem Istentől van a szolgálati ajándék és az elhívás, akkor kitől?
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 14, 23:00:47
Ezt már megint senki sem állította, mert mi végig arról beszéltünk akit Isten elhív. Ma nem tudom mi van, mintha folyton félreértenénk egymást.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 23:05:52
Idézetet írta: Zoltán
Egyet értek Irmával.
De gyülekezet vezetését és tanítását nem adja az Úr, legfeljebb megengedi ...

 :2smitten:
Én erre reagáltam, mert én ezt látom Irmus.... és Te?
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 14, 23:09:44
Egyelőre egy szálon futtassuk a témát, elég kavalkád van így is.

Mint tudjuk, Isten hív el szolgálatra amit szolgálati ajándékkal is megerősít. Nők nem taníthatnak a gyülekezetben, de ettől még lehet egy nőnek tanítói ajándéka, amelyet a gyülekezeti alkalmakon kívül kamatoztathat. De amint az írás is mondja, nem tőlük indult ki és a férfiaké ez a szolgálat. Éppen ezért (is) szokatlan az, ha Isten egy nőt tesz egy gyülekezet élére. De ennek az egyes okait már olvashattuk ebben a topicban.

Indulatokat pedig hagyja mindenki kívül. Ne keljen lezárni ezt a topicot.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 14, 23:18:32
Előbb had kérdezzek valamit, amit nem értek. Azt állítjátok tehát, bárki lehet Tanító aki akar??? Mert véleményetek szerint Isten legfeljebb csak megengedi!!! Tehát így működik a dolog? Ezt nevezzük karizmának? De ha nem Istentől van a szolgálati ajándék és az elhívás, akkor kitől?

Máté 7:22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

Ők, akikről Jézus beszél, kitől kapták a szolgálatott?

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 23:21:06
Igazad van testvérem az indulatokkal kapcsolatosan. Tehát a kérdésedre a válaszom ez: Általános hogy a tanítás a férfiaknak adatott.
Általános az is hogy a szamár bőg. Ám mindkét esetben előfordult már kivétel! én azok elismerését preferálom, természetesen akkor ha erről Isten bizonyságot tesz!
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 23:23:08
Előbb had kérdezzek valamit, amit nem értek. Azt állítjátok tehát, bárki lehet Tanító aki akar??? Mert véleményetek szerint Isten legfeljebb csak megengedi!!! Tehát így működik a dolog? Ezt nevezzük karizmának? De ha nem Istentől van a szolgálati ajándék és az elhívás, akkor kitől?

Máté 7:22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

Ők, akikről Jézus beszél, kitől kapták a szolgálatott?

 :2smitten:
Testvérem ebben a kérdés inkább az: kinek a dicsőségére tették amit tettek? kinek a hasznát keresték? kit hirdettek? valójában kit szolgáltak? magukat, vagy Istent?
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 14, 23:25:35
...Újból elém jött ez a téma és elgondolkodtatott!...

Kedves Anti!

Esetleg beavatnál bennünket, hogy mi volt az apropója annak, hogy ez a téma napvilágot látott itt a fórumon?

Bár, így végigolvasva a hírfolyamot kicsit kezdem érteni, de éppen ezért érdekelne a válaszod.

Békesség legyen velünk.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 14, 23:33:52
Előbb had kérdezzek valamit, amit nem értek. Azt állítjátok tehát, bárki lehet Tanító aki akar??? Mert véleményetek szerint Isten legfeljebb csak megengedi!!! Tehát így működik a dolog? Ezt nevezzük karizmának? De ha nem Istentől van a szolgálati ajándék és az elhívás, akkor kitől?

Máté 7:22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

Ők, akikről Jézus beszél, kitől kapták a szolgálatott?

 :2smitten:
Testvérem ebben a kérdés inkább az: kinek a dicsőségére tették amit tettek? kinek a hasznát keresték? kit hirdettek? valójában kit szolgáltak? magukat, vagy Istent?

Igen, igazad van, és az Úr azt mondja róluk, hogy nem ismeri őket. Akkor  ők a szolgálatott kitől kapták? Gyümölcsük milyen gyümölcs és mit bizonyít?

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: ditte - 2011 Július 14, 23:34:59
Sziasztok. :05:
Tudom,hogy ószövetségi példa,de az van írva,hogy amikor az ígéret földjét elfoglalták és később engedetlenek voltak Izrael fiai,az Úr bírákat adott.

"És támasztott az Úr bírákat,akik megszabadíták őket szorongatóik kezéből.
De bíráikra sem hallgattak..."(Bírák 2,16-17.)

Nyilvánvaló,hogy a bíró tanácsot is adott.

Olvasunk Deboráról.
"Ebben az időben Debora, a prófétanő, a Lappidoth felesége  volt  a bíró Izráelben.
És ő a Debora-pálmája alatt lakott, Ráma és Béthel között, az Efraim hegyén, és ide jöttek fel hozzá az Izráel fiai törvényre."(Bírák 4,4-5.)

Úgy tűnik ebben az időben az Úr egy asszony választott ki erre a "posztra".Láthatjuk,hogy sokan nem igazán törődtek az Úr dolgával,ahogy Debora és Bárák énekében olvashatjuk.

Tudom,hogy ez és talán néhány más példa is rendhagyó,de mégis érdekes.
 :2smitten:

Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 14, 23:53:15
Előbb had kérdezzek valamit, amit nem értek. Azt állítjátok tehát, bárki lehet Tanító aki akar??? Mert véleményetek szerint Isten legfeljebb csak megengedi!!! Tehát így működik a dolog? Ezt nevezzük karizmának? De ha nem Istentől van a szolgálati ajándék és az elhívás, akkor kitől?

Máté 7:22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

Ők, akikről Jézus beszél, kitől kapták a szolgálatott?

 :2smitten:
Testvérem ebben a kérdés inkább az: kinek a dicsőségére tették amit tettek? kinek a hasznát keresték? kit hirdettek? valójában kit szolgáltak? magukat, vagy Istent?

Igen, igazad van, és az Úr azt mondja róluk, hogy nem ismeri őket. Akkor  ők a szolgálatott kitől kapták? Gyümölcsük milyen gyümölcs és mit bizonyít?

 :2smitten:
Testvérem. Először is had írjam le itt mindenki előtt, tisztellek téged és természetesen elismerem a neked adatott kegyelmet, azt is ami a szolgálatodra vonatkozik! Ezek fényében had írjam le azt is: nem indulat ami megnyilvánul itt, hanem vita. A vita nem rossz! Sőt a jesívában tanítják is! (Jesíva= rabbiképző)
Ezek után a kérdésedre: Ezek a szolgálók akik a maguk dicsőségét keresték, így-vagy úgy de betöltötték a szolgálatukat. Eljuttatták Isten Igéjét oda, ahova küldte azt az Isten! Akkor is így van, ha mindezt a maguk dicsőségére tették. Erről beszél Pál is:Fil 1,18    
Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok.
Ám a tanítványok akik részesedtek ezen szolgálatból, Isten áldását vették! Nyilván őket nem érintette a szolgálók önimádata.
tehát a szolgálati elhívásuk,és a szolgálati ajándékaik Istentől valók voltak, ámde akár Sátán, megszédültek mindattól amivé Isten tette őket, és nem Isten dicsőségét szolgálták, hanem a magukét!
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 15, 00:02:46
...Újból elém jött ez a téma és elgondolkodtatott!...

Kedves Anti!

Esetleg beavatnál bennünket, hogy mi volt az apropója annak, hogy ez a téma napvilágot látott itt a fórumon?

Bár, így végigolvasva a hírfolyamot kicsit kezdem érteni, de éppen ezért érdekelne a válaszod.

Békesség legyen velünk.

Természetesen megosztom.
Ennek a téma indítása napján a gyülekezeti alkalmon a pásztor felesége tanított. Jó dolgokat mondott, tiszta is volt, viszont erőtlen. Áldott teremtés és olyan jókat szoktunk beszélgetni. De a gyülekezetben való tanítás nem az ő feladata lenne.
Ott volt mellette a férje, a gyülekezet pásztora. Neki kellett volna tanítania.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: zoltan - 2011 Július 15, 00:11:34
Jézus és Pál majdnem egyről beszél.

Szinből tehát nem szívből. Ők maguk vállalták a szolgálatott, ők maguk indultak el azon az úton és nem az Úrtól kapták, mert ha az Úrtól lett volna az elhívásuk az Úr ismerné őket.
Ha az Úr helyezte volna a szívükre nem szinből tették volna, hanem szívből, és nem a maguk dicsőségét hanem az Úr dicsőségét keresték volna, és nem a törvénytelenséget cselekdték volna.

Ugyan ezt mondtam én is, nem akadályozhatom meg, hogy nők szolgáljanak - tanítással vagy akár vezetéssel - (legfeljebb a gyülekezetemben), és így az Úr felhasználhatja szolgálatukat a hallgatók részére. A hallgatók nyerhetnek eledelt és táplálékot, mert az Úr az aki a szívekben a munkát végzi. Attól még nem biztos, hogy azok a nők aki tanítanak és vezető szolgálatott töltenek be az Úrtól kapták az elhívást, attól hogy tömegek hallgatják, ugyanúgy lehet a saját erejükből jövő szolgálat.
Ugyan így van ez a férfiak esetében is, attól mert ott áll egy mega gyülekezet élén és ezrek hallgatják, és még sikere is van, nem biztos, hogy az Úr helyezte oda, és az Úrtól kapta a szolgálatát. Az élete, és az életének gyümölcsei, az, ami megmutatja kicsoda ő valójában.
Ez az én véleményem.

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 15, 08:27:56
Szia Tunde. Kerlek a gondolatmenetedet a Biblikus Istentisztelet topicban folytasd, mert itt a tanitasrol van szo.
Ott majd valaszolunk Neked.

Topic:
http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php?topic=852.0 (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php?topic=852.0)

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 15, 10:24:25
Kedves Anti!

Mit értesz az alatt, hogy erőtlen volt az a szolgálat (tanítás), amit a pásztor felesége mondott? Lehetett a teremben olyan, akinek a szívéhez szólt a tanítás? Azon kívül, hogy nő volt a tanító, volt valami kifogásolható benne?

Konkrétan miről tanított a pásztorné? Esetleg volt-e valamilyen apropója, ami miatt ő, s nem a pásztor tanított? Esetleg egy személyes átélése, ami miatt az ő szájából hitelesebb volt a dolog?

Sokat kérdeztem, de talán okkal...
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 15, 10:59:44
Szia Petya!

Remelem nem haragszol meg, ha nem valaszolok a kerdeseidre.
Egyreszt idom sincsen, masreszt nem ez a donto.

Jezus erovel tanitott. Pal a lelek megejto erejevel tanitott es nem emberi bolcsessegekkel.
Az ero a Szentlelek. Amikor mukodesbe lep egy ajandek azt eszre lehet venni (jelen esetben tanitasrol beszelunk).

Aldjon az Ur!

Szeretettel,
Antee
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: petya1962 - 2011 Július 15, 11:31:16
Kár...
Pedig azt hittem, hogy kommunikálunk. De ha nem hát nem... :(
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Torocko - 2011 Július 15, 11:40:29
Ne haragudjatok, de nyúlik ez a beszélgetés, mint a rétestészta.
Az én tudásom messze van a tieitekétől, de józan paraszti ésszel gondolkodom /remélem/ és már nem bírom tovább magamban tartani. Tudjuk, hogy Isten az embereket nőnek és férfinek teremtette., és ez nem volt véletlen. Nemcsak a testünk más, más a mentalitásunk, mások a szerepeink. /Biztosan alá lehetne mindezt igékkel - nekem még nagyon nehezen menne/
Vannak azonban helyzetek, amikor a szerepek változnak, szükségből, kényszerűségből, és ettől még nem lesz rosszabb vagy hamis az a tanítás. A Szentlélek adja a szavakat a tanító szájába - hisszük és valljuk ezt - akkor miért ne tudná az Igazságot egy női tanító továbbadni.
Ha hite van a tanítónak és mi, tanítványok hittel fogadjuk azt be,  nem csorbul semmi.

A lényeg azonban - szerintem - az, hogy alapból maradjunk meg Isten rendelésénél. A férfi képviselje őt, a nő pedig biztosítsa a körülményeket a férfinek a felkészülésre.
Adjunk hálát az Úrnak, ha ez a rend megvalósítható, és imáinkkal segítsünk nőtársunkat, ha muszájból neki kell átvennie a tanítói szerepet.
Nem, sérül ettől a női mivoltunk, hiszen csak azt tesszük, ami a Teremtés könyvében és még ki tudja hány helyen le van írva a Szent Könyvben.

Bocsánat, ha beleszóltam az okosok eszmecseréjébe... :02:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: B.Tünde - 2011 Július 15, 11:51:36
bocsi rosszul klikkeltem
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Irma - 2011 Július 15, 12:23:43
Kedves Klári!

Sose mentegetőzz, hanem csak nyugodtan szólj bele az "okosok" párbeszédébe, hiszen nem kell nekünk felettébb bölcselkednünk, untig elég ha Istennek engedelmeskedünk.

 :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 15, 13:58:38
Kár...
Pedig azt hittem, hogy kommunikálunk. De ha nem hát nem... :(

Kommunikalok en, minden felem intezett hozzaszolasodra adtam valaszt.
De hadd legyen mar jogom (mint barkinek) arra, hogy mit irok es mit osztok meg massal.

Nem az erzesek, nem az emberi szem es ful, sot a mi helyesnek latszo dontesunk se legyen nagyobb Isten szavanal.
Amit Isten megmondott, az ugy van. Isten rendelte, az O akarata, globalis es nem kellene az emberi okoskodassal felcserelni!


Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2011 Július 15, 20:38:01
Shalom Testvérek. A Tegnap éjjel láthattátok hogy Zoltán testvéremmel volt egy kis vitám. Ez érdekes eset volt, mert eddig ilyen nem fordult elő. Minden tekintetben tisztelem őt, tehát senki ne merje gondolni hogy "ócska rivalizálás volt ez részünkről" Aki figyelemmel kísérte az esetet, az tanusíthatja hogy ez teljesen indulatmentes volt közöttünk! És ezen kívül ezt-azt talán tanulhatott is. Ha mást nem, azt azonban minden képp: hogy lehet így is véleményeket ütköztetni! Mégpedig tisztán, tiszteletben! Azért is érdekes az ominózus eset, mert végül is teljesen egyetértek Zoltánnal! A Férfi hivatott szolgálatra! Elsősorban ez a járható-az Istentől rendelt és a kívánatos! Amit én elmondtam az nem más, mint én személyesen találkoztam olyan testvérnővel, akiről Isten kijelentette nekem: Felkent szolgáló ő! Ha pedig így van, akkor nem szabad Isten felkentje ellen indulni, a szolgálatát elkaszálni-akadályozni! Ez volt az én mondanivalóm summája. Elképzelhető az hogy valamely részletekben, félreérthettem szavakat- célzásokat! /NEM IGÉKET!!!/   Nem gondolom hogy szükség lenne magyarázkodnom, de az egyértelműség miatt elmondom: Tegnap éjjel már tudtam hogy a mai napon szájsebészetre megyek, ahol is ki kellett vésni az egyik fogamat, mert hosszában félbe törött. Mindezektől nem voltam éppen boldog- sőt picit flusztrált voltam... ma csak a következményektől, mert azért még fáj picit...Szóval,ha volt amit túlkomplikáltam-vagy félre értettem, az erre vezethető vissza. De akkor sem ment a vitánk, személyes irányba, és nem bántottuk, vagy ingereltük egymást!!! Szeretném elérni nálatok, hogy erre koncentráljatok, erre emlékezzetek! (legfőképpen akkor, ha egymással támad hasonló, vitás esetetek!)
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2011 Július 15, 21:15:23
Köszönöm Testvérem! :2smitten:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Zsuzsa2 - 2011 Július 16, 12:06:40
 :igen:
 :2smitten: :044:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Elisabeth - 2012 December 27, 19:08:35
Hmmmm... Érdekes volt olvasni a hozzászólásotokat!  :afro:

De eddig csak arra konzentrált a beszélgetés, hogy az Ige tanítását kik végezzék. De mi van a nöi karnagyokkal, vagy zenei vezetökkel? Hiszen ök is tanítanak, és többek között testvéreket is. (leuralják a fériakat?  :2tickedoff:) Itt is hallottam, már egymásnak ellentmondó véleményt.

 :137: :289: :033:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Batiszrael - 2012 December 28, 11:56:11
Nem. A nőknek nem adatott meg hogy férfiakat tanitsanak, legfeljebb asszonyokat és gyerekeket. Ezt nem én találtam ki, van újszövetségi Ige rá. Azért van tiltva, mert Éva bukott el, ő hallgatott a kigyóra.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Batiszrael - 2012 December 28, 11:58:07
Hmmmm... Érdekes volt olvasni a hozzászólásotokat!  :afro:

De eddig csak arra konzentrált a beszélgetés, hogy az Ige tanítását kik végezzék. De mi van a nöi karnagyokkal, vagy zenei vezetökkel? Hiszen ök is tanítanak, és többek között testvéreket is. (leuralják a fériakat?  :2tickedoff:) Itt is hallottam, már egymásnak ellentmondó véleményt.

 :137: :289: :033:

A karnagy és a zenei vezető, az levita szolgálat, nem a tanitói szolgálat része. A Biblia szerint teológiát nem tanithat asszony férfiaknak semmiképpen sem. Tehát sem tanitó és ezért sem pap, sem lelkipásztor nem lehet. De lehet evangélista, lelkigondozó, karnagy, zenei vezető, és még ezernyi más is...
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Elisabeth - 2012 December 28, 14:12:34
A lévitai szolgálatokat végezhették asszonyok?  Csak úgy morfondírozok...  :254:

 :?: :rozsa2:
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Batiszrael - 2012 December 30, 08:28:47
A lévitai szolgálatokat végezhették asszonyok?  Csak úgy morfondírozok...  :254:

 :?: :rozsa2:

A lévitai szolgálatokat 30 éves kor fölötti  férfiak végezhették, ők voltak a zenekarban is. De ez a Bét Há Mikdásra vonatkozik,( Templom.) nem egy gyülekezeti alkalomra.  Ha egy nő zenében szolgálja az Urat, az attól még lévita szolgálat marad, csak nem a Bét Há Mikdásban, hanem a Gyülekezetben.
Kitűnő zenei vezető lehet egy nő, ha érti a szakmáját. Ellenben nem lehet kitűnő tanitó, ez nem adatott meg neki. Bár tudom vannak női tanitók és lelkipásztorok is, valahogy ők sosem érnek fel egy férfi bölcsességéhez, ez olyan mint a zeneszerzés, valahogy nem találok zeneszerzők között hölgyeket...az igazi nagyok mind férfiak voltak: Bach, Mozart, Beethoven, sorolhatnám...
Egyébként a a gyülekezet nevét moderáltam... is a zenekar vezetője egy nő, és nagyon jól végzi a munkáját, kitűnő szolgálatuk van.

Gyülekezeteket nem nevezzünk meg Testvérek. A Moderációt Shomer Ayin eszközöltem.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Elisabeth - 2012 December 30, 10:54:04
Kedves Dafna!

A hagyományokkal nem foglalkozok, mert én az Isten Szavában keresem a választ. Hogy is van ez a lévitai papsággal? Mit is mond az Íge?
   
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
1Pz 2,9

Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
Gal 3,28

Namármost, ha izoláljuk a korintusbelieknek írt kijelentést ezektöl az Ígéktöl, akkor megláthatjuk azt is, hogy mihez vezetett ez a gondolkozás és miért nem találni nöi komponistákat (és karnagyokat) az egyházzenei irodalomban. Nem árt egy kis zenetörténelmi ismeret.

az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja. 35. Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie.
1Kor 14,34-35

Ezt a hagyományos egyház szószerint értelmezve izolálva a többi kijelentésektöl, a kora idöktöl kezdve, amikor el kezdödött a többszólamú éneklés az egyházban nem engedte meg a nöknek, hogy énekeljenek a gyülekezetekben. Nem beszélve arról, hogy zenét vezessenek, vagy komponáljanak. Mivel az egyház uralta Rómát és az akkori zenei életben az olasz zene vezette az irányt, így ez kiterjedt, még a világi zeneéletre is. A fiú gyermekek vették át elöször, majd mivel a nehézségi fokot ök már nem bírták, két lehetöség maradt:

1, Altus, Kontratenor, azok a férfiak, akik falzettel, hangjuk bizonyos elállításával nöi hangot utánozták.

2, kasztrált (kiherélt) férfiak. Mivel a kontratenorok lehetösége is behatárolt volt, így azután úgy oldották meg, hogy kasztrált férfiak énekelték a nöi hangokat és szerepet.

Tudnunk kell azt is, hogy ezek a maguk idejében (a kontratenorok ma is) sztároknak lettek tartva.

De vajon megengedi- e Isten szava, hogy a szerepeket felcseréljük? Nem Ö teremtette különbözövé a hangokat?

Amit a nöi komponistákról írtál, nagyon megalázó azokra a nötestvéreinkre nézve, akik megkapták az ÚRtól ezt az ajándékot, és erre a középkori gondolkozásra emlékeztet.

Eliseva Shomron például, vagy Karen Davis, áldott komponisták.

Ezt az éneket is egy asszony, Naomi Shemer komponálta:

Yerushalaim Shel Zahav

http://www.youtube.com/watch?v=L8Co7IzOyhw# (http://www.youtube.com/watch?v=L8Co7IzOyhw#)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kasztr%C3%A1lt_%28%C3%A9nekes%29 (http://hu.wikipedia.org/wiki/Kasztr%C3%A1lt_%28%C3%A9nekes%29)
http://www.nivomagazin.hu/hir/Kultura/Noi-zeneszerzok (http://www.nivomagazin.hu/hir/Kultura/Noi-zeneszerzok)
http://www.pm-magazin.de/a/glanz-und-elend-der-kastraten (http://www.pm-magazin.de/a/glanz-und-elend-der-kastraten)
http://fidelio.hu/klasszikus/ajanlo/andreas_scholl_a_kontratenorok_kiralya (http://fidelio.hu/klasszikus/ajanlo/andreas_scholl_a_kontratenorok_kiralya)

És még hozhatnák számos forrást...
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Elisabeth - 2012 December 30, 17:10:05
Kedves Testvéreim!

Nem szeretnék erröl a kérdésröl vitát, ezért úgy gondolom, hogy ezt a kérdést Isten elötti felelösségben kell mindenkinek eldöntenie.

 :2smitten:

Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Shomer ayin - 2012 December 30, 17:15:36
Áldott Testvérek. Úgy gondolom, hogy ezen szoba témája már rengeteg indulatot szabadított el. A vitákkal nekem nincs gondom, de itt már nem vitákról volt szó, hanem többször is elment a személyeskedés irányába. Na ez az amit ne tegyünk Testvérek.
Egy időre ezt a szobát lezárom.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Antee - 2013 Április 24, 19:37:29
A témát megnyitottam.
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Anisha - 2014 Augusztus 04, 10:11:18


Testvéreim, hú de jó téma  :311:

"Nem. A nőknek nem adatott meg hogy férfiakat tanitsanak, legfeljebb asszonyokat és gyerekeket. Ezt nem én találtam ki, van újszövetségi Ige rá. Azért van tiltva, mert Éva bukott el, ő hallgatott a kigyóra."

Igen, Éva csalattatott meg.  De...
Isten Ádámhoz szólt, nem Évához : Mit tettél?
Ádám nemcsak a nőt vádolja ezzel a mondatával, hanem Istent is: Ő mondta, akit Te adtál, akit Te küldtél!
No comment....

Az Ószövetségben voltak női próféták és nő bíró is volt.  Szerintem a nők abban az esetben "kerekednek felül", amikor az a rettenetes helyzet áll elő, hogy nincs alkalmas férfi. Egyébként egyetértek Pál apostol szavaival.


Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: sogorom - 2015 December 06, 21:53:30
A  nők a keresztény közöségekben betölthető szerepköréről van és lehet it szó.

Kérem az olvasót hogy nyugalomal elemezze az alul irtakat Mérlegelve az igazságosság áláspontjára helyezkedjen ha ugy kiváná.
Az i.e . 850- körüli időben Izraelben Aháb volt a király , felesége pedig Jzebel.
Ezekben az időkben Izraelben  A tóra szerinti istentisztelet  Jerusálemben volt a nagy temlomban.
Az akori egyházi vezetők és világi szinpatizásaik az álam jólétét .
A teremtő akaratának mindenek folötisége elfogadásában látták.

Nem igy a király felesége Izebel aki nem a Jerüzsálemi temlomot .És nem a  j h v h - imádatot. Hanem a föniciai Baál  kultuszát kivánta elfogadotá
tenni az országban. A Szamáriai baál temlomban.
Sietek elmondani hogy a föniciaiakat filiszteisusoknak is nevezték .
Ezek ellen lépet fel Illés a próféta. Aki tanuságtételre ,  hivta fel a Baáll kultusz papjait -prófétáit hires  mágjájával.

Nemsokára elhunyt a kiráj  Ahábaz után fiai követék egymás után a trónon.
Ám az igazi hatalom az anya királynő Jzebel kezében volt.
Aki halálra kerestete Illést Isten emberét.
Illés kénytelenvolt arra kérni teremtőjét hogy pusztitsa el szolgályát ne  alázhaság meg ót halálában.
A teremtő elragadta Illést és ott nem találták töbé.
A 842. évben  .
llés tanitványa Elizeus  j h v h  nevében királynak kiáltota ki Jéhut a hadsereg vezetőjét.

Jehu  a király pedig ledobattatata Jzebelt az enokkaival  Jezreelben .A nő lakosztályának ablakából.
A  fiát Jorámot lenyilazták.
Aztán Jzebehez  köthetö emberek körét 70-főt is kivégezték.
Baál temlomát is leromboltata Jéhu.    "Igy irtota ki Baált Jéhu Izraelből"  2. kir 10:28

Nohát kérem az izrealiták  kiirtotáK  országukból a Baál  kultuszt, másképen mondva a filiszteusok valását.
Ennek  áldozatául eset Jzebel teljes családja és az ő segitő követői, soksok ember.
Innentől kezdődően nő nem  hatalmaskodhat a teremtő iste népének körében.
Az indoklás  fölett vázolva a hozáálás pedig az igazságosságon álló belátás és lelkiismeret Isten rendekkezéseivel kacsolatosan..


Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Isti861 - 2018 December 28, 10:30:22
Ajánlani tudom id. Zimányi József "Istenfélők bűnbarlangja" igehirdetését. 
Cím: Re:Nők taníthatnak a gyülekezetben?
Írta: Sofia - 2019 Február 10, 18:49:03
Tudom, hogy Isten előtt mindenki egyforma. Pál azt írja, hogy: "Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. " De azt is olvashatjuk, hogy "A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben." Tudom, hogy ezt mások is számtalanszor idézték már, én is csak azért teszem, mert egyet értek ezzel. A nőknek más feladatuk van, ugyanebből a Pál által írt levélből idéznék: "Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami azokhoz az asszonyokhoz illik, akik istenfélőnek vallják magukat: jó cselekedetekkel. Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal." Ebből most a jó cselekedeteket emelném ki, mert nem csak szavakkal, de tettekkel is lehet (sőt, kell is) Istent dicsőíteni.
És még egy gondolat. Úgy tapasztaltam, hogy a férfiak hitelesebb hirdetői az Igének, az ő szavaik valahogyan súlyosabbak. Jézusról is azt olvashatjuk, hogy: "mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik."

                                                                                                                                                                  :273: