Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: h.isro - 2008 Június 04, 12:52:07

Cím: Bátorítások
Írta: h.isro - 2008 Június 04, 12:52:07
Mert a nékem adatott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek,hogy feljebb ne bölcselkedjetek,mint ahogy kell bölcselkedni;hanem józanon bölcselkedjék,amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.Mert miképpen egytestben sok tagunk van,minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:Azonképpen sokan egytest vagyunk a Krisztusban,egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint,akár írásmagyarázás,a hitnek szabálya szerint teljesítsük;Akár szolgálat,a szolgálatban;akár tanító a tanításban;Akár intő az intésben;az adakozó szelídségben;az előljáró szorgalmatossággal;a könyörülő vidámsággal mívelje.

Kérjük ki Istentől,hogy mik azok az ajándékok,amiket az Ő kegyelméből nekünk akar adni,hogy alkalmazzuk.Mivel Jézus testének különböző tagjai vagyunk,az ajándékot,amit mi kaptunk Istentől,ne akarjuk ráerőszakolni másra,hanem engedjük,hogy Isten mindenkinek az Ő akarata szerint adja meg azt a kegyelmi ajándékot,amelyiket akarja.Szóval kedves tesók,akik közületek megkapták a bátorítás ajándékát alkalmazzuk,mert itt a forumonis sok testvér van,akinek bátorításra van szüksége.Mielőtt bárkit is bátorítanánk kérjük ki Istentől a hogyanját is.Szerintem fontos,hogy itt a forumon is alkalmazzuk azokat a kegyelmiajándékokat,amiket Isten nekünk adott.Remélem hasznos,amit kérek.Ezt azért kérem,mert bátorításra mindig szüksége leszvalakinek.
Csak,hogy tudjuk mi a bátorítás:Isten igazságának újra felidézése(valaki mellé szegődni,akinek bátorításra van szüksége).
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2008 Június 05, 01:53:32
Orsi kérésére megnyitottam ezt a topicot!  :088:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2008 Június 05, 14:44:49
Bátorításkén engedjétek meg,hogy írjak ide egy dal szöveget,ami Isten hűségét mutatja be:
D            Em7         A7                G/D D

Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten!

G         D/F#             E           A

Elhat a mélybe s az egek fölé!

A7           D                    Em D/F# G

Irgalmad nem fogy a múló idővel,

G#dim7    D/A              A7            D

Kivoltál, az maradsz mindörökké!

 

A           D             B            Em

Hűséged végtelen, hűséged végtelen!

A          A/G D/F#         E7      A

Minden nap új áldás árad reám!

A7            D            Em  D/F# G

Hiányom pótolod hatalmas kézzel,

G#dim     D/A           A7             D

Hűséged végtelen, Uram, hozzám!

 

A tél, a nyár az ősz, a feslő tavasz,

A Nap, a Hold, s a nagy csillag sereg

Ezt zengi szüntelen, együttes karban:

Te vagy az irgalom, a szeretet!

 

Eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül,

Velem vagy, s lényed úgy megvidámít!

Erőt adsz mára, s a holnapra reményt,

Aldásod ontja rám bő árjait!


Ehhez még annyit fűzök hozzá,hogy Isten mindig akkor van hozzád a legközelebb,amikor nagy bajban vagy.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2008 Június 05, 19:26:15
Ne bánkódjatok,mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!Neh 8,10b
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2008 Június 05, 23:00:29
Hiszem, hogy Isten szeret téged és gyönyörő terve van az életeddel.
Erről meg vagyok győződve. Hiszem, hogy Isten azt szeretné, hogy az
életed telve legyen örömmel. Hiszem, hogy Isten akarja, hogy az életed
olyan legyen, mint egy túlcsorduló pohár. Hiszem, hogy Isten bölcs és
szerető Atya, akit érdekel gyermekei öröme és boldogsága. Szomorú,
amikor te boldogtalan és csüggedt vagy, illetve, ha problémáid vannak.
Hiszem, hogy Isten teljes, gazdag, bővölködő életet kíván számodra.
Jézus azt mondta: „… én azért jöttem, hogy életök legyen, és
bővölködjenek“ (János 10:10).
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2008 Június 05, 23:03:05
Igen Orsi, ez így van!  :05:

Jer 29,11
"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek."
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2008 Június 06, 12:59:46
Mai ige: Mert megmenti a segítséget kérő szegényt, és a nyomorultat, akinek nincs segítője.(Zsolt 72,12)
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2008 November 27, 18:12:36
Kenneth Copeland  : Nyomás alatt vagy? Plántálj!

„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg: mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.” (Galata 6,7)

Ha úgy érzed, hogy nyomás alatt vagy ezekben a napokban, tudd meg, nem vagy egyedül. Sátán egyre nagyobb nyomást helyez az emberekre itt és most, nagyobbat, mint bármikor ezelőtt. Nehézségben akar tartani minket lelkileg, pénzügyileg, érzelmileg és minden más módon, ahogy csak tud. A nyomás olyan nagy mindenütt, hogy a kormányok már nem tudják, mit tegyenek, az üzleti világ, a családok, sőt a gyülekezetek sem tudják, mit tegyenek.

De dicsőség Istennek, Jézus tudja! Ő azt mondja, bármilyen nehézség alól ki tudunk jönni, amit az ördög akar ránk helyezni. Minden esetben az adás a kimenekedés útja, amelyet Jézus mutat nekünk. Ő, amikor csak szükséggel találkozik, elültet egy magot. A Márk 4. fejezetében Isten egész királyságát is egy maghoz hasonlítja. Gondolkozz egy kicsit a mag fontosságán. Minden élet ezen a földön magból állt elő. Te is abból lettél. Majd Isten Igéjének magjából születtél újjá. Jézus maga volt a Mag, amelyet Isten ültetett. Isten elvetette Őt egy áldozatban, s ez a Mag felnőtt sok atyafiban.

Tehát amikor sátán nyomást helyez rád, menj Jézushoz, és engedd, hogy elmondja neked, hogyan és hol ültess. Ha ezt megteszed, az elültetett mag felnő egészen addig, amíg széttöri a sötétség erejét és betölti a hiányokat. Ki fog szabadítani téged az alól a nyomás alól, amit az ördög rád helyezett.

Láttam ezt megtörténni. Amikor Jerry Savelle a szolgálatomban kezdett dolgozni, mindössze egy öltönye volt, egy inge és egy pár sport zakója. Ezeket hordta estéről estére, minden egyes összejövetelen. Annyira nem volt pénze, hogy még csak gondolni sem tudott arra, hogy vegyen egy másik öltönyt. Mondhatom nektek, hogy nagy nyomás alatt volt, ami a ruházkodást illeti.

Ám akkor rájött a hit-mag és az aratás alapelvére. Bement hát annak a városnak a központjába, ahol akkor az összejöveteleket tartottuk, és talált egy illetőt az utcán, akinek nagy szüksége volt ruhára. Odaadta neki a sajátját. Az emberek azonnal ruhákat kezdtek adni Jerrynek. Ez már akkor, azon az estén elkezdődött, és azóta is tart. Ma nagyon sok prédikátor van Afrikában, aki Jerry Savelle öltönyöket visel! (Még akkor is, ha a zakó ujja, és a nadrág szára kicsit rövidebb a kelleténél. – Jerry S. egy alacsony növésű férfiú – szerk.megj.) Ő még most is vet és arat. Jerry Savelle-nél volt a legnagyobb „ruhaaratás”, amit valaha is láttam.

Ha az ördög nyomás alatt tart, ne ess kétségbe… Ültess! Vesd el az idődet, a pénzedet, akár a saját ruhádat is, s amikor az aratásod elérkezik, már nevetve mondhatod: „hé ördög, most vajon ki érzi a nyomást?”

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. C. M. által engedélyezett fordítás
Cím: Re: Bátorítások
Írta: gyermek - 2008 November 28, 22:27:07
Nagyon jó volt ezeket a sorokat olvasni, de szerintem az utolsó mondat nem szabad, hogy egyszer is elhagyja a szánkat, már csak azért sem, mert azt mondja az írás, hogy ne becsüljük le a gonosz erejét.
Mert aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2008 November 29, 08:13:51
gyermek! Gondolom erre a mondatra érted: „hé ördög, most vajon ki érzi a nyomást?”

Azt mondod, egyszer sem szabad, hogy elhagyja a szánkat, mert nem becsülhetjük le a gonosz erejét? Ez félelem. A Biblia azt mondja, Jézus legyőzte a gonosz erejét a vérével. Megsemmisítette a hatalmát felettem. Én nem hiszem, hogy értékelnem kellene a gonoszt erejét vagy félnem tőle, hogy erősebb tőlem. Azzal, hogy elismerem a nem lebecsülésemmel az erejét, Jézus megváltói munkáját degradálom. Én nem félek a gonosztól attól függetlenül, hogy megtámadhat bármikor ha megnyílok neki. Ez a mondatod Igei, vagy kitől származik? Azt állítod igei. Én meg azt, hogy nem, hanem maga a sátán mondja ezt, hogy megfélemlítsen. Ne engedd ezt a szívedbe. De ha van Igéd rá, hogy ne becsüljem le a sátánt és az erejét, hozd elő.

"...már csak azért sem, mert azt mondja az írás, hogy ne becsüljük le a gonosz erejét."

Ez számomra TILOS mondat! Én nem becsülöm a gonosz erejét semmire, mert nagyobb az, Aki bennem van, mint aki a világban! Ez az Igei. Ez benne van a Bibliában! Így én győztes vagyok Krisztusban! Az Ő erejében és hatalmában! Ezt a sátán jól tudja! Fél is tőlem Jézus miatt! Hát én ennyire becsülön a gonoszt csak. Sőt, mindenkit bátorítok, ismerje föl a hatalmát Krisztusban és álljon ellen a hazug gonosznak! Nem félelem szellemét kaptuk mi, hanem az Úrét! A világ össze ereje semmi az Ővéhez képest! Az pedig minden hazug hatalmat erőt legyőz. Kérlek szívleld meg ezt és nőlj fel oda, hogy bátran kimerd mondani, hogy te nem félsz a sátán hatalmától! mert le van győzve a Bárány vérével. Amit tehetünk, nem engedjük be az életünkbe és akkor neki nincs hatalma felettünk. El kell taposni, nem felemelni azzal, hogy nem becsülöm le. Van aki azt a módszert választja, hogy inkább nem beszél a gonoszról. Ez is hiba. Nem kell vele foglalkozni. Ha valaki felismeri, hogy erőlködik az élete fölött, időben ki kell dobni, eltaposni. Le van győzve és nem kell félni attól ha valamit kimondok, akkor megtámadhat. Ha engedelmeskedem Istennek, azzal ellen állok az ördögnek. Tudod ekkor mi történik? Elfut tőlem mert fél Jézustól. Jak. 4:7 ennyit a hatalmáról!


gyermek: "Mert aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen." Ez a mondat a büszkeségről szól és nem a sátán hatalmáról. Ha nem az Úr erejét beszédét használom, vigyázzak, mert elbukhatok. Ekkor legyőzhet a gonosz, de csak addig ameddig Jézus hatalmát nem használom felette és akkor megsemmisül. De nézed meg az Igét a szövegkörnyezetével amit idéztél. Bátorítalak, hogy ne félj kimondani, hogy nincs ereje és hatalma feletted a gonosznak mert le van győzbe. Nyugodtan tudatosítsd vele!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2008 November 29, 09:29:40
gyermek  Aki betöltötte Isten akaratát,és Krisztusban van,Isten éppen olyan jogokkal ruházta fel,mint az Ő Fiát Jézus Krisztust.Egyszer már Isten a kereszt hatalma alá vetette a sátánt,és Jézus Krisztus legyőzte őt.Mindenben,--  ebbe a szóban benne van minden,lerontotta a sátán minden munkáját,--tehát akik Krisztusban vannak,--azoknak e név használata adott,--vagyis Aki Krisztusban van új teremtés az.Bennünk Krisztus szelleme és Isten Szelleme lakozik,tehát Istené vagyunk.Nem magunké,Jézus nevére pedig minden meghajol,mennyen és földön,és föld alatt.Az Ige kimondja,--sőt azt is,hogy akihez Isten beszéde szól,azok is istenek.Hogyan lehet valaki Krisztusban,Isten Igéje megmondja,:--megtérés,--bűn rendezés,--bemerítkezés,--biblia olvasása,--imádkozás--elfogadni HIT által az Igét és letenni a saját akaratunkat Isten elé, és engedelmeskedni az Ő Igéjének.--Krisztusban járás.-- Ez egy folyamat amíg élünk.Csak azok a Krisztusban lévő emberek,akik bemerítkeznek--tehát halálába Krisztusnak,amikor itt volt a földön Jézus Krisztus,Ő is engedelmeskedett Isten akaratának--hiszen azt mondta neki Keresztelő János,nekem kell általad megkeresztelkednem,és te jössz én hozzám?Jézus azt felelte neki:Engedj most,mert igy illik nekünk minden igazságot betöltenünk.--Te betöltötted-e ezt az Igazságot?--ha igen,neked is megadatott ugyan az a hatalom,mint Krisztusnak itt a földön.Lehet hogy számodra ez amit leírtam,megdöbbentő,vagy provokatív,de ezeket nem én mondom,hanem Isten Igéje. :angel2:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2008 November 29, 09:37:36
Igen arra a mit Ermaha írt,
+
aki mind ezt betöltötte, milyen hittel tette, vagy csak embereknek akart megfelelni, mint Simon a mágus, aki a következő lépéshez szükséges Szent Szellemet saját dicsőségére akarta, ezért még pénzt is ajánlott.

A szíveket és veséket vizsgáló Isten tudja, és a Szent Szellemet csak annak adja aki ezt akarja, kéri, és magát már teljesen átadta, alárendelte Isten szolgálatának.

 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2008 November 29, 09:57:24
Igen arra a mit Ermaha írt,
+
aki mind ezt betöltötte, milyen hittel tette, vagy csak embereknek akart megfelelni, mint Simon a mágus, aki a következő lépéshez szükséges Szent Szellemet saját dicsőségére akarta, ezért még pénzt is ajánlott.

A szíveket és veséket vizsgáló Isten tudja, és a Szent Szellemet csak annak adja aki ezt akarja, kéri, és magát már teljesen átadta, alárendelte Isten szolgálatának.

 :2smitten:

Az utolsó soraiddal nem értek egyet.Isten nem jutalomból adja a Szent-szellemét,-hanem azért,hogy vigasztalod,segitőd,


Kérdés: Ki a Szentlélek?

Válasz: Sok félreértés van a Szentlélek személyiségével kapcsolatban. Néhányan úgy gondolják, hogy a Szentlélek egy misztikus erő. Mások szerint egy személytelen hatalom, amit Isten ad Krisztus követőinek. Mit mond a Biblia a Szentlélek személyéről? Egyszerűen azt, hogy a Szentlélek maga Isten. Azt is kijelenti, hogy egy személy, egy lény tudattal, érzésekkel, akarattal.

A tény, hogy a Szentlélek maga Isten tisztán látható sok igerészben, mint például az Apostolok Cselekedetei 5:3-4. Itt Péter ellentétbe kerül Anániással, amiért az hazudott a Szentléleknek, és azt mondja neki, hogy “Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.” Egyértelműen kiderül, hogy a Szentléleknek hazudni annyi, mint Istennek hazudni. Onnan is tudhatjuk, hogy a Szentlélek maga Isten, hogy az Ő jellemzői és tulajdonságai igazak rá. Például a Zsoltárok 139:7-8-ból látható, hogy a Szentlélek mindenhol ott van: “Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.” Aztán az 1 Korinthus 2:10-ben a Szentlélek mindentudását látjuk: “Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.”

Tudhatjuk, hogy a Szentlélek egy személy, mert tudata, érzései és akarata van. A Szentlélek gondolkozik és tud (1 Korinthus 2:10). El lehet szomorítani (Efézus 4:30). Közbenjár értünk (Róma 8:26-27). A saját akarata szerint döntéseket hoz (1 Korinthus 12:7-11). A Szentlélek maga Isten, a Szentháromság harmadik személye. Istenként a Szentlélek a vigasztaló és tanácsadó, amit Jézus megígért (János 14:16,26,;15:26).


Vissza a magyar oldalra

Ki a Szentlélek?
   
        

Keresés:


Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.

Efézus 2:8-9


Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.

Róma 10:9


Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.

Róma 5:8

Kérdés: Mi az a Szent Lélekbe való bemerítkezés?

Válasz: A Szent Lélekbe való keresztelkedés a következőképp határozható meg: az az esemény, melynek során Isten Lelke a hívőt Krisztussal és a többi hívővel való egységbe helyezi, Krisztus testébe építi be a megváltás pillanatában. Az 1 Korintus 12:12-13 és a Róma 6:1-4 azok a szakaszok, melyeben erről a tanításról olvashatunk. Az 1Kor 12:13 ezt állítja: ”Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.” A Róma 6:1-4 pedig ezt mondja: ” Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy a kegyelem gyarapodjék? Szó sincs róla! Ha egyszer már meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk tovább benne? Vagy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk. ” Mégha nem is említi a Róma 6 kifejezetten a Szent Lelket, a hívőket úgy festi le, mint akik Isten jelenlétében állnak, és az 1Kor pedig elmondja, mindez hogyan történhet meg.

Három fontos tényt kell közelebbről megvizsgálnunk ahhoz, hogy megszilárdítsuk a Lelki keresztséggel kapcsolatos ismereteinket. Először is az 1Kor 12:13 világosan kimondja: mindnyájan megkereszteltettünk a Lélekben, mint ahogy mindnyájan megitattattunk a Szentlélekkel. Másodszor sehol a Bibliában buzdítja a hívőket a Szent Lélekbe való megkeresztelkedésre. Ez azt mutatja, hogy minden hívő megtapasztalja ezt az élményt. Végül pedig az Efézus 4:5 – úgy tűnik – a Lélek keresztségére utal. Ha ez így igaz, akkor a Lélek keresztségében ugyanolyan része van minden hívőnek, mint ahogy “egy a hit” és “egy az Atya”.

Mindezeket figyalembe véve a Szent Lélek két dolgot tesz: (1) csatlakoztat minket Krisztus testéhez, és (2) létrehozza énünk Krisztussal való megfeszítését. Testének tagja lenni annyit tesz, hogy Vele együtt feltámadtunk az új életre (Róma 6:4). Ezért tehát használnunk kell lelki ajándékainkat, hogy ezt a testet tökéletesen működőképesnek tarthassuk fenn amint az az 1Kor 12:13-ben és szövegkörnyezetében áll. Az egy keresztség megtapasztalása szolgál alapul az Egyház egységének megtartására, amint azt az Ef 4:5 környezetében olvassuk. Az pedig, hogy a Lélek keresztsége által Krisztussal kerülünk egységbe az Ő halálában, eltemetésében és feltámadásában megszilárdítja az alapot, melyre épül felismerésünk, miként lettünk elszakítva a bennünk lakó bűn hatalmától, és miként kell ebben az új életben járnunk (Róma 6:1-10, Kolossé 2:12).

Csak azért tettem be,hogy a vitát elkerüljem.


Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2008 November 29, 10:16:37
http://www.apologia.hu/xtianity/holy-spirit.html

Magdám,tanulmányozzad,imátkozó szívvel. :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2008 November 29, 10:54:28
Magda! írta: A szíveket és veséket vizsgáló Isten tudja, és a Szent Szellemet csak annak adja aki ezt akarja, kéri, és magát már teljesen átadta, alárendelte Isten szolgálatának.

ermahat írta: Az utolsó soraiddal nem értek egyet.Isten nem jutalomból adja a Szent-szellemét,-hanem azért,hogy vigasztalod,segitőd,

ermaha! Nem értem Magda mit nem írt jól, hogy nem értesz vele egyet? Kérdésem, mert most téged nem értelek. Köszike  a választ. Én igeileg úgy látom, hogy Magda jól írta. Isten adja a Szent Szellemet annak, aki kéri, de csak azok kaphatják meg, akik már Istené, vagyis alárendelte magát Istennek. Természetesen ez nem a tökéletes és mindig alázatos embert jelenti. Gondolom Magda is így érti. Valamit te félre értettél vagy nem értesz egyet vele? Az is lehet, hogy én hibázok és egyikőtöket sem értettem jól.

 :017:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2008 November 29, 10:55:55
Kedves Ermaha
Apcsel.: 6;19

 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2008 November 29, 11:02:09
Magda! írta: A szíveket és veséket vizsgáló Isten tudja, és a Szent Szellemet csak annak adja aki ezt akarja, kéri, és magát már teljesen átadta, alárendelte Isten szolgálatának.

ermahat írta: Az utolsó soraiddal nem értek egyet.Isten nem jutalomból adja a Szent-szellemét,-hanem azért,hogy vigasztalod,segitőd,

ermaha! Nem értem Magda mit nem írt jól, hogy nem értesz vele egyet? Kérdésem, mert most téged nem értelek. Köszike  a választ. Én igeileg úgy látom, hogy Magda jól írta. Isten adja a Szent Szellemet annak, aki kéri, de csak azok kaphatják meg, akik már Istené, vagyis alárendelte magát Istennek. Természetesen ez nem a tökéletes és mindig alázatos embert jelenti. Gondolom Magda is így érti. Valamit te félre értettél vagy nem értesz egyet vele? Az is lehet, hogy én hibázok és egyikőtöket sem értettem jól.

 :017:

Engem jól értettél  :D
Mivel Isten nem erőszakos, ezért kérni kell mindent tőle, még akkor is, ha már ott van a csomag, de látható csak a kérés után lesz  :hehe:

A Szent Szellem el is pecsételi azokat akik Istennek átadják magukat, meg jelöli, hogy ők ISTEN TULAJDONAI,
és teljesen igaz, hogy VIGASZTAL, és elvezet MINDEN IGAZSÁGRA, és eszünkbe juttatja a szükséges IGÉKET, amiket meg kell az adott helyzetben cselekedni.
Közbenjár értünk kimondhatatlan fohászkodással.

A világot pedig megfeddi
BŰN
IGAZSÁG
ÍTÉLET
tekintetében.

 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2008 November 29, 11:07:40
Magát már teljesen átadta,alárendelte Isten szolgálatának.---Ahhoz,hogy ilyesmi létrejöjjön egy keresztény életében,nagyon hosszú időnek kell eltelnie,és mindezt apránként éri el az ember.A teljes átadás,nem rögtön következik be,tehát ez olyan mintha Isten szelektálna,ez megérdemli ez pedig nem.A mi segitőnknek jön el a Szent-szellem és azért,hogy tanítson bennünket a hasznosra és segítsen megérteni Isten Igéjét.És még sok mindenért.
Isten szolgálatának való alárendelés, pedig csak elhívásra szokott létrejönni.Senki nem lehet önjelölt.Mert akkor már nem Istent szolgálja.

Ha Isten azt várná,hogy magát már teljesen átadta--valaki akkor nagyon kevesen kapnák meg a Szent-szellemet. Én igy hiszem,tapasztalatból és igy is tudom,az Ige által. :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2008 November 29, 11:22:42
aha értem. Érdekes megközelítés és van benne valami. Én úgy gondolom, hogy a teljes átadás már akkor megtörténik, amikor én hittel kimondom a számmal és megvallom Jézust. Akkor ez azt jelenti, hogy Istené vagyok és Ő rendlekezik velem. Persze a szabadságom ott van, hogy miben engedelmeskedek. Te hogy látod? Mert ha leírod, akkor jobban közelítünk az igazsághoz. Mi csak akkor kapunk Szent Szellemet ha kérjük, vagy ha Isten akarja adni? A másik kérdésem, a szolgálat az nem mindenkié? Itt értem, nem csak azok szolgálnak, akik az 5 szolgálati ajándékban részesülnek. Van az elhívás, a megbizatás, a gyámolítás, a gyerekfelügyelet, a szeretet szolgálata is. Vagy nem minden keresztény van elhívva szolgálni?

Luk. 11,13
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik Tőle kérik.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2008 November 29, 11:53:25
Én szolgálat alatt,azt értem,hogy amikor valaki már Istentől való elhivásban van.Az is szolgálat,amit a frissen megtértek pl.bekapcsolódnak a segítésbe--ki hogyan nevezi--szolgálatba.
Azokra a szolgálatokra tudomásom szerint,és én szerintem is fel kell nőni,egy bizonyos fokra,hogy valakire rábízzák.
És el is tudja felelőséggel végezni. :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2008 November 29, 13:15:01
Orbán Anikó : Az a bizonyos Illés szekere

Elzárta a zuhanycsapot. Kinyúlt a törülközőért, s eközben mély, tompa fájdalom sugárzott a karján át. Szinte ösztönösen tapogatta meg magát: „Úristen, itt mintha egy daganat lenne...!” – futott át a kétségbeesett gondolat az agyán, amikor a sajgó területhez ért. Emlékezett, hogy néhány napja, vagy talán hete...? – hirtelen nem is jutott eszébe az izgalomtól - megütötte a mellét, de akkor nem tulajdonított jelentőséget a dolognak.

Közben a férje kiáltott ki a hálószobából, hogy ideje lenne munkába indulnia, s most vette csak észre, hogy már hosszú percek óta a zuhanykabinban ácsorog, miközben csöpög róla a víz. Este elmondta élete párjának, hogy mit tapasztalt, és imádkoztak együtt – megköszönték azt is Jézusnak, hogy az Ő sebeiben teljes gyógyulás van. Majd bezárkózott a másik szobába, úgy érezte, most kettesben kell maradnia az Úrral.
Próbált igét olvasni, imádkozni – de nem ment. Csak csendesen sírt az Úr előtt. S gondolatai minduntalan visszatértek a bajra. Félelem szorította össze a szívét, amikor néhány, korántsem vidám lehetőség ötlött fel benne. Kórházi ágy, műtét, halál...

Erről eszébe jutott, a közelmúltban kérte az Urat, hogy vigye haza. Tudta, hogy nem lenne szabad, tudta, hogy az Úr ilyen imát úgysem hallgat meg, és igazán nem is gondolta komolyan – csak az utóbbi időben annyira elcsüggedt, elfáradt. Nagyon elfáradt. És elege lett mindenből. Azóta persze már rég elfelejtette az egészet. Az ördög azonban most előhozta ezt a kérést, és kajánul azt suttogta: ”azt akartad, hogy az Úr elvigyen, nem?! Lám, most itt van. Örülj neki, meghallgattatott az imád. Emlékszel? Illés is azt kérte Istentől, hogy vegye el az életét, és bizony nemsokára be is végezte földi pályafutását...! Most itt van a te időd!”

Az asszony ekkor lett csak igazán szomorú! Minden erő elszállt belőle, és elöntötte a teljes kétségbeesés. Nagy sokára azonban erőt vett magán, és kérte az Urat, hogy bocsásson meg neki, és könyörgött, hogy hacsak nem az az Ő akarata, ne vigye még el, hiszen a családjának szüksége van rá. És nemcsak nekik. Nagyon sok terve van még, amit az Úrtól kapott, és Isten országában még be kell végeznie.

Így harcolt benne a világosság a sötétséggel. Az élet a halállal.

S akkor az Úr szólt. Egészen tisztán, a 91. Zsoltár igéi zengtek fel benne: Hosszú élettel elégítem meg Őt, és megmutatom néki az én szabadításomat…Majd azt mondta az Úr: “Gondolj csak vissza, mi történt Illéssel! Nem betegség, nem rák, nem a halál vitte el - ezek nem az én eszközeim. Ezekhez semmi közöm. Tüzes szekeret küldtem érte, s azon ragadtam őt el a mennybe. Nem halál várt rá – hanem az élet.”

Az asszony megértette. Hangosan kacagni kezdett, és kiáltott: sátán, hazugság atyja, én megdorgállak téged. Nincs hatalmad fölöttem, mert az életemben Jézus Krisztus az Úr! Övé a szellemem, a lelkem és a testem is. Őt vallom meg, benne bízom, és neki hiszek. S Ő megígérte, hogy hosszú élettel elégít meg, és megmutatja szabadítását. Ha az Úr tüzes szekeret küld értem, akkor rendben van, elmegyek. De így nem! Távozz tőlem rák, halál szelleme! Nincs helyed énbennem. Én Krisztus sebeivel meggyógyultam, ezért egészséges vagyok, Jézus nevében! Ámen.

Megkönnyebbülve, és Isten szeretetétől körülölelve az asszony ezután már nem gondolt többé a betegségre. Hosszú napok teltek el, s a fájdalom lassan, szinte észrevétlenül szűnni kezdett, majd teljesen elmúlt. Ismét győzött a világosság a sötétség fölött. Az élet a halál fölött.
 
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2008 November 29, 13:34:36
Valaki bizonysága:
Fontos vagyok a világmindenség Urának

Gyermekkoromban, a szüleim sokszor ittak, és az ilyen napokat rendszerint hosszú éjszakák követték, veszekedésekkel, verekedésekkel kettejük között, öngyilkossági kísérletekkel és nem egyszer előfordult, hogy kisgyermekként az éjszaka közepén, pizsamában kellett menekülnünk otthonról, nehogy komolyabb bajunk essen. Ezek az események mindig megviseltek, és egészséges szülőkép nélkül visszahúzódó lettem már az óvodában, majd később az iskolában is.

Agresszívabb, erősebb társaim látták ezt és tudták, hogy könnyű préda vagyok, így folyamatossá váltak a cikizések, verések, megalázások. Ezek csak rontottak a lelkiállapotomon, később depressziós lettem és tizenéves koromban már az nyújtott örömet számomra, ha a saját véremet láttam folyni. Vagdostam a kezeimet és élveztem a fájdalmat. Legalább magamnak bizonyítani tudtam, hogy erős vagyok, ha másokkal szemben ez nem is ment.

Belül fájt a lelkem, nem tudtam feldolgozni a múlt fájdalmait, melyeket újabbak és újabbak követtek. Nem volt számomra kiút, a jövőmet is sötétnek és kilátástalannak hittem. Ilyen állapotban ismertem meg Isten szeretetét. Az, hogy valaki, ennyire szeret engem, és fontos vagyok számára, ráadásul nem is akárkinek, hanem a világmindenség Urának, olyan lelkierőt adott, hogy szép lassan elkezdett megváltozni a gondolkodásmódom. Többé már nem önmagam és a lelki fájdalmaim körül forogtak a gondolataim, hanem azon járt folyton az agyam, hogyan is tudnék még közelebb kerülni Isten szeretetéhez.

Többet akartam belőle, mindig többet. Azóta már nem vagdosom a kezeimet, hiszen tudom, hogy ezzel szomorúságot okozok Istennek, aki annyi jót tett velem. Már nem vagyok depressziós, hanem célja, értelme van az életemnek és hiszek benne, hogy még jobb és boldogabb jövőt tartogat számomra Isten.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: t.zoli - 2008 November 29, 21:40:26
 :2smitten:  A hitben erősek, tartoznak annyival, hogy akik lélekben gyengék azt hordozzák.  :igen:

Cím: Re: Bátorítások
Írta: erdei - 2008 November 30, 07:55:17
Ne haragudj t.zoli, de ilyen nincs a bibliában.
Tudom, hogy jó szándékkal írtad, szeretetből, de akkor is helytelenűl. :117: :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2008 November 30, 09:51:22
Róm 15,1
Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.  

 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2008 November 30, 10:32:16
Róm 15,1
Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.  

 :2smitten:

Ámen és Ámen

Ebből kiderül, hogy erősek e  :hehe:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2008 November 30, 10:46:55
Mos, valóban hordozni kell, de vajon mit is jelent ez? Én is sajnálkozom vele? Vagy átélem amit ő? Nem, hanem imával viszem, hordozom az Úr elé, vagy segítségére leszek a bátorítás területén. Nem sajnálkozunk és nem lehúzzuk azzal, hogy vele együtt depisek leszünk. Bizony időnként keményen kell  egy egy gyengét felemelni, mert ő is hajtogatja a magáét, de a szeretet kell vezessen. Lehet, hogy akkor nem igen kedves az illetőnek, de a végeredmény lesz a jó gyümölcs. Az is lehet, hogy évek telnek majd el, mire ráeszmél, te jót akartál neki. A gonosszal szemben soha nem szabad elgyengülni. Akivel elbánt a gonosz, azzal szemben soha nem szabad, de az nem is ellene irányul a néha erélyes fellépés. Pál se azért dobatta ki a gyüliből azt a fickót, aki a mostohaanyjával hált, mert nem szerette, ami valószínű a fickónak nem igen volt kedves, de kénytelen volt keményen fellépni vele, hogy megtudjon térni. Néha azt látom a keresztényeken, hogy inkább beadják a derekukat, de ők nem szólnak a lefelécsúszónak, mert fél attól, hogy nem jár szeretetben, vagy mit gondolnak róla ha mer szólni. Rossz színben tüntetik föl akkor és ez neki nem kedves. Hát Jézus sem sokat törődött azzal, hogy kinek tetszik és kinek nem, ha ő keményen szól. pl a tanítványoknak is meg mondta rendesen. "Meddig szenevedlek még titeket?" Vagy is, jó lenne ha megváltoznátok már, mert sok amit csináltok és fárasztó, mert szenvedek tőletek. Az írástudókról ne is beszéljünk, vagy a templomi ostorozásról. Valószínű nem jó véleménnyel voltak az Úrról, de ez Őt cseppet sem érdekelte. Bizony időnként vannak esetek, amikor nem lehet mézesmázosnak lenni. Ha látod, hogy a sátán munkálkodik az illetővel, akkor bizony nem menekülhetsz el, hanem ki kell igazítsd az illetőt. Tudjátok milyen sokan elmenekülnek és a bajba jutottat magára hagyják? Attól te még szereted mert megmondod neki hogy hol hibázik. Akkor nem szeretnéd, ha magadra gondolva félsz attól, hogy mit mondanak rólad mások és inkább nem szólsz. Van, hogy nem kell szólni. Nagyon sok ilyen keresztényt ismerek. Önzőek, mert nem sietnek a bajbajutott, gyenge segítségére. Tehát ha hordoznod kell a gyengét, akkor azt úgy tedd, hogy nem félted a jóhíredet. Ha neked az a fontos, hogy mindenki jót mondjon rólad, akkor nem követed az Urat. Nem egy kényelmes követni Jézust, de Őt előbb gyűlölték mint téged vagy engem. Persze arra is vigyázz, a lónak van túloldala! Nem vagyunk házőrzők mások életében. A szeretet nem az, hogy magára hagyon a gyengébbet a bajban lévőt. De arra vigyázni kell, hogy ne rántson magával. Minden esetben az Úr véleményét kell kikérni.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Kingooo - 2008 November 30, 11:17:56
Mint mindig, most is igazad van Mária. Én épp most készülök, vagyis az elkövetkező héten készülök beszélni a nővéremmel, bár semmi kedvem, de a nagymamám megkért s tudom, hogy a nővéremnek nem fog tetszeni, amit mondani fogok, akkor sem, ha igazam van, akkor sem, ha ő ugyanúgy érez, mert fél attól a férfitől, aki őt cselédként tartja, mert a nővérem, annyira vak, hogy olyan férfival él kb. 12 éve, akinek van felesége és két felnőtt gyereke s mindannyian együtt laknak . Tudom a családi szennyest nem illik kiteregetni (igaz nem is tudtok még mindent  :hehe: ...................még), de azt is tudom, hogy nem egy bulvárlap címlapjára kerülök, hanem igazi testvérek olvassák a szösszeneteimet.
Szóval csak azért írtam, mert tudatni akartam Máriával, hogy okos és hasznos dolgot írt.  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Hilda - 2008 November 30, 12:29:58
Igazad van Kingoo, beszélj vele, tudod sokszor nem tudjuk meglátni az életünkben lévő
problémákat csak ha egy kívüálló rámutat.
Voltam már én is így!
Előtte imádkozz bölcsességért, mert:

kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
 :igen:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: erdei - 2008 November 30, 12:59:22
Antee igen, ez így helyes!
Ebben az igerészben, nem olvasol sem "hitről" sem "lélekről". Ez a két szó nem volt szerintem helyes betoldás, mert az ige úgy szól ahogy Te idézted. Jó ha igét mondunk, ahoz hozzá nem tenni, és abból el nem venni, mert téves értelmezéshez juthatunk. :044: :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2008 November 30, 13:13:24
Antee igen, ez így helyes!
Ebben az igerészben, nem olvasol sem "hitről" sem "lélekről". Ez a két szó nem volt szerintem helyes betoldás, mert az ige úgy szól ahogy Te idézted. Jó ha igét mondunk, ahoz hozzá nem tenni, és abból el nem venni, mert téves értelmezéshez juthatunk. :044: :2smitten:

Ugye ezt megint viccnek szántad  :hehe:

Mint amit elmultakban írtál az Ószövetségről.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: erdei - 2008 November 30, 14:24:07
Nem, Magdám. Ez nem vicc. Igaz azt hittem, hogy a "Biblia ....." topickban van. Különben nem szóltam volna bele.
De most már mindegy. :044:
Miért gondolod, hogy vicceltem? :061:
 
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2008 November 30, 15:27:34
Amit Anti idézett az nem áll külön az előtte levő igeversektől, sőt:

2Tim 3,
16.  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17.  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.


ezt hiszem el, és nem azt ha valaki magát hívőnek mondja, a fenti igeverset pedig kétségbe vonja.

Amikor ezt leíratta a Szent Szellem, akkor jószerivel az Ószövetség állt rendelkezésre.

Voltam egy hosszú hétvégén "hívők" között.
Ahol a meghívott előadó azt mondta "már Jézus is tudta, hogy a víz vezeti ahangot, ezért prédikált csónakból"

Mikor erre később rákérdeztem, nem értette, hogy mi ebben a probléma.

Gondolom sokaknak ez a mondat nem probléma, nekem az, nem annyira a mondat, hanem a mögötte levő szellemiség!
 :062:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: erdei - 2008 November 30, 16:00:52
Magdám akkor idéznék:

Zoltán ezt írta:"A hitben erősek, tartoznak annyival, hogy akik lélekben gyengék azt hordozzák."

Pontosan ez benne a megtévesztő, hogy olyan mint ha ige lenne, de nem az, sőt még csak nem is igei. Még téged is megtévesztett, mert azt gondoltad, hogy a Biblából van. Pedig Magdám, te igen jólismered a bibliát. Most képzeld el, hogy ha valaki nem ismeri, az el is hiszi, hogy ez benne van. :088:

Az Ige így hangzik:

Antee:"Róm 15,1 Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk."

A két mondat között nagyon nagy a különbség. /Ha akarod kielemezhetjük./
Ezzel nem Zoltánt akarom bántani, csak tényleg azt hittem, hogy másik topicban vagyok. Ettől független, nem baj hogy beszélünk rólla. :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2008 November 30, 16:19:21
Nem kívánok erről sem vitázni, így kezdődik a gondolat menet:
Róma lev. 14 fejezet:
 1. A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.

--- erről szól végig.

Az Írás ismeretem pedig nem ismeretem, mert erre ez a szó nem alkalmazható.
Az Írás nekem táplálékom, és amikor kell azt felidézi a SZENT SZELLEM, mert ebben is RÁ hagyatkozom, ha szerinte szükséges, akkor tudom, ha nem akkor nem tudom, tehát amit ember ismeretnek nevez, azzal nem rendelkezem.
De ismerem AKI bennem vett lakozást, teljesen RÁ bíztam magam, ha NEKI ez megfelel, akkor nekem miért ne felelne meg, Ő MINDENHATÓ!

Csak azt kérem TŐLE, hogy megtartója és betöltője legyek az IGÉNEK.
A többi nem az én dolgom.
Akit az Úr megszabadít az valósággal szabad.

 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: erdei - 2008 November 30, 17:13:34
Drága Magdám, akkor legyen így! :rozsa2:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: t.zoli - 2008 November 30, 20:25:54
 :044:   Kedves erdei, én nem is a Bibliából ídéztem :)
Csak hallotam sok helyen, de Antee az igehelyet is írta, Kösz Antee.
Fontos a Bizonyítás ezeknek, nem mintha tévtanító lenénk, de újjászült keresztény vagyok, és a jóindúlat ajándéka vezérelt  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2008 November 30, 21:40:55
Kingooo! Mint mindig, most is igazad van Mária.

Hát ezt jó volt olvasni, melengeti is a szívemet,  :hehe: de ez sajnos nem így van, mert nincs mindig igazam. Igen, sok nehézségen, próbán mentem keresztül, mire dolgokig eljutottam, de van még sok dolog, amit nem ismerek vagy nem jól tudom. Persze ettől függetlenül tudom mire értetted. A nővéreddel meg valóban jó ha leülsz beszélgetni, de ne számíts túl jó beszélgetésre. 1. Azért, mert ha tisztán látna, akkor már régen eljött volna onnan. 2. Szereti azt a férfit, hiszen elviseli, hogy sokadik legyen az életében 12 éve. A 3. pedig ahogy írtad, vak. Egy biztos, ahogy Hilda is javasolta, hogy ne ugorj fejjel a falnak. Kérd ki Isten tanácsát és a szívedben fogod tudni mit tegyél vagy mondjál amikor sor kerül a beszélgetésre. Javaslatom van, de nem kell ezt tenni. Én azt tenném ha egy elvakultan vak nővéremmel kellene beszélni, hogy elkapnám a gyengéjét. Kikérdezném, hogy van és elmondanám neki, hogy ez miért jó neki? Miért csinálja ezt? Érezze a törődésedet és féltésedet. Lerohanni nem szerencsés, mert visszahúzódik, hiszen igen sérült a lelke. Ő ott sír, ahol senki nem látja, de nem tud szabadulni. Érezze, hogy te törődsz vele. Akkor meg fog nyílni. Onnantól pedig bátorításra van szüksége. Tedd azt. Érezze, hogy számíthat rád. Ha viszont nem nyílik meg, mert beletörődött, akkor nem sokat tehetsz. Dorgálni kár, mert sérülést kap és elmenekül. Tehát kell a bölcsesség az Úrtól.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: erdei - 2008 December 01, 07:59:36
Szia Zoli!

Ez felől semmi kétségem nem volt.
Néha a "köztudatba" beépűlnek olyan gondolatok, amiket természetesnek veszünk, hogy így vannak le írva, vagy igazak. Szerencsére ott van a biblia, és megnézhetjük, hogy igaz e amit gondolunk.
Én is azért figyelmeztettelek, mert egyébként igen tetszetősek a hozzászólásaid, de vannak dolgok, amikre figyelnünk kell, és figyelmeztetni egymást. A bibliával mindig összhangban kell lenni, a kijelentéseinknek. Ez nekem sem megy mindig, de elfogadom, ha kíjavítanak. Sőt, szoktam kérni is.
Mikor megtértem, a tanító akihez jártam, minden mondatomba belekötött. Nem tudtam úgy elmondani egy mondatot, hogy abban ne lett volna bibi. Nagyon bosszantó volt. Most már áldom érte, igaz akkor is áldottam. Ma már csak minden második mondatomba köt bele.  :igen:
 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2008 December 01, 08:53:54
Tartozás!

Antee igen, ez így helyes!
Ebben az igerészben, nem olvasol sem "hitről" sem "lélekről". Ez a két szó nem volt szerintem helyes betoldás, mert az ige úgy szól ahogy Te idézted. Jó ha igét mondunk, ahoz hozzá nem tenni, és abból el nem venni, mert téves értelmezéshez juthatunk. :044: :2smitten:

Zoli nem írt igét, hanem egy mondatot, ami nem volt helytelen, mert igeileg megálta a helyét - az én gondolatom szerint.

Anti írt egy Igét, amire én reagáltam, és az írtam, hogy a erősek mértékegysége az, ha hordozza a gyengét.

Erdei ezt tovább ragozta, és erre írtam, hogy ugye vicc.

Gondolom, hogy lehet igei mondatot írni, és nem kell mindég pontosan az IGÉT idézni.

Van egy mondat amiről kérem a véleményeteket, mert úton útfélen elhangzik, és mindenhol beleütközhetünk.

A mondat így hangzik:

"Segíts magadon, az Isten is megsegít"

Köszönöm a véleményeket.
 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ircsi - 2008 December 01, 09:53:13
Szia drága Magda!

Igen sokat hallani ezt a kifejezést,de ez csak egy magyar közmondás, ami az ember akaratát helyezi központba, elfelejtkezve arról, hogy az Úr nélkül semmit sem cselekedhetem. Ha nincs rajta az Ő áldása, nem fog sikerülni semmi. Bármit is teszek kudarcba fog hulladni.
A közmondás így mondja: „Segíts magadon, és Isten is megsegít" - de a Bibliában nem ez van. Isten segíti azokat, akik elismerik, hogy nem tudnak segíteni magukon. Nála nélkül senkik és semmik. Ahhoz, hogy Isten megsegítsen teljesen alá kell, hogy rendeljem magam Isten akaratának.
Csak is akkor fog megsegíteni, ha az Ő akaratával megegyezek.

Szeretettel: Ircsi   :igen:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2008 December 02, 16:54:18
Kenneth Copeland:  Inkább adj hálát Istennek

Róma 12,18 ha lehetséges, amennyire tőled függ, élj békességben mindenkivel.

Amikor még frissen megtért keresztény voltam, szinte lehetetlen volt számomra, hogy bárkivel is békességben éljek! Amikor kinyitottam a számat, majdnem mindig valami ostobaságot sikerült mondanom. Rendszeresen sértegettem azokat, akik közel álltak hozzám. Mondhatnám, durvább voltam velük, mint bárki mással.

Annyira kritizáltam Glória vezetési képességeit, hogy a végén már nem volt hajlandó velem utazni. Kritizáltam a gyermekeimet, akik kezdtek elkerülni. Nem akartam nyers lenni, de egyszerűen nem tudtam, hogyan legyek más. Úgy megszoktam a durva beszédet, hogy nem tudtam, hogyan változtassak ezen.

Ekkor viszont megtaláltam az Efézus 5,4-et: „Ne legyen többé nyers, ostoba, vagy nyegle a beszéded, ezeknek nincs helyük, hanem inkább legyen Istennek hálaadás.” Elolvasva ezt az igét rájöttem, mire van szükségem: fel kell váltanom azokat a szavakat, amiket korábban használtam, a hálaadás szavaira. Ez megoldja majd a problémáimat! Ugyanis nem tudok egyszerre durva, nyers lenni, és Istennek hálát adni. Nem tudom kritizálni a körülöttem levőket, ha velük kapcsolatban hála van a szívemben.

Azonnal elhatároztam, hogy ezt az alapelvet átültetem a gyakorlatba. Beszaladtam a fiam szobájába egy nap, hogy alaposan elverjem valami éppen elkövetett csínye miatt, de felismertem a régi természetem. Megálltam, és azt mondtam magamnak: „az ige azt mondja, hogy ennek a fajta viselkedésnek nincs helye! Tehát most megállok, és hálát adok Istennek!” Miután néhány percig az Urat dicsértem és hálát adtam neki, már közel sem voltam olyan dühös. 
 
Ha találva érzed magad, és a durva beszéd a természeted része, már a mai nap kezdd el megváltoztatni ezt. Ha valaki keresztezi az utadat a munkahelyeden, iskolában, utcán vagy bárhol, és nagy kísértés fog el, hogy durva szavakkal megsértsd, akkor állj meg azonnal! Inkább néhány pillanatig adj hálát, és dicsérd Istent. S ha már egyszer elkezdtél gondolkozni azon, hogy milyen jó is a mi Istenünk, és egyre gyakrabban teszed ezt, a durva, nyers, haraggal teli szavak egyszerűen kimondatlanok maradnak.

Ahelyett, hogy a nyelvedet arra használnád, hogy az embereket sárba döngöld, tanítsd meg vele, hogy Isten dicséretét emelje fel. Így másokkal könnyedén tudsz majd békességben élni.

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás

Cím: Re: Bátorítások
Írta: Kingooo - 2008 December 07, 19:37:14
Kedves Hilda és Mária !

Igazatok van s én sem gondoltam másképp.   :088:.  Lerohanni nem fogom. Mar felhívtam, hogy szeretnék vele találkozni, de azt mondta nincs ideje, bezzeg, ha mondtam volna, hogy nagymamánk küldött pénzt akkor rögtön ráért volna, de nem szóltam semmit. Még. És akkor jött volna a férfivel is, na de Isten majd elrendezi a dolgokat.   :afro:
 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2008 December 07, 22:22:54
Kingooo! "bezzeg, ha mondtam volna, hogy nagymamánk küldött pénzt akkor rögtön ráért volna,"

Hitben lépj ki.  :afro: Bizonyára nem könnyű lépned, de eljön az idő. Látod a gonosz mivel tartja vissza. Ne add föl.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Hilda - 2008 December 07, 22:36:13
Magda:
Van egy mondat amiről kérem a véleményeteket, mert úton útfélen elhangzik, és mindenhol beleütközhetünk.

A mondat így hangzik:

"Segíts magadon, az Isten is megsegít"

Szerintem azért van ebben valami igazság, mert sokan csak várják a sült galambot, miközben tehetnének valamit,
nagyon fontos a mi hozzáállásunk a saját problémáinkhoz, és ha ez megfelelő, akkor tőlünk is megoldódhat,
és Isten is másként áll hozzá.
Gondoljunk csak bele, egy másik embert sem kérünk meg olyan dolgokra(jobb esetben), amit mi magunk is megtehetnénk.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2009 Január 06, 15:24:22
Sziasztok! Azzal szeretnélek titeket ma bátorítani, amivel ma Isten bátorított engem:
Isten kegyelmes;
Isten irgalmas;
Isten felépít;
Lelkük, mint a megöntözött kert;
Isten megjutalmaz;
Jó Reménysége lesz a jövendődnek is;
Isten megkönyörül, ha megbánjuk bűneinket;
Isten új rendet teremt;
Isten megelégíti az éhező lelkeket;
Istennek gondja van arra, hogy amit lerombolt, helyette egy teljesen újat alkosson! :06:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 06, 15:41:52
Milyen igaz! Dicsőség Istennek, akinek csodálatos a munkája és akiben változásnak árnyéka sincsen!  :088:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ATTee - 2009 Január 07, 11:57:38
Jézus ott akar találkozni veled, ahol éppen vagy.

Ha bűntudatod van, és enyhülni akarsz (bemerítkezés a bűnök bocsánatába).
Ha dolgozol (Péter, halászat).
Ha betegágyon vagy (Péter anyósa).
Ha csődbe mentél (Péter, evezz a mélyre)
Ha szüleid valamitől eltiltanak (engedjétek hozzám a gyerekeket).
Ha hatalom alá vagy vetve (római százados)
Ha ki vagy szolgáltatva, mégsem szán meg senki (betesdai nyomorult)
Ha öntelt vagy (Simon, a farizeus)
Ha bűnös vagy (én sem ítéllek el; amaz pedig megigazulva tért haza)
Ha másokat kizsákmányoló vagy (Zákeus, Máté)
Ha állandóan az anyagiakon jár az eszed (Fülöp: kétszáz dénár árú kenyér sem elég)
Ha lenéznek és kiközösítenek (samáriai asszony)
Ha tönkretesznek (irgalmas samaritánus)
Ha halálodon vagy és mindennek vége (Tábita, Lázár)
Ha síratod rokonodat (én vagyok a feltámadás és az élet)
Ha összekötöd életed szerelmeddel (kánai menyegző)
Ha megszégyenülnél, kimerülnél (bor, kánai menyegző)
Ha nem tudod fizetni a számlát (Péter kétdénáros halfogása)
Ha belédkötnek a moralisták (Az emberfia ura a szombatnak)
Ha pénzt kérnek a templomban tőled (az én Atyám háza imádság háza legyen!)
Ha a hatóságnak problémája akad veled (Engem kerestek, őket hagyjátok elmenni)
Ha elárulod Jézust (Jézus Péter szemébe nézett)
Ha nem hiszel a feltámadásban (Tedd a kezedet az oldalamra)
Ha csalódtál a kereszténységben (Jobban szeretsz engem ezeknél?)

(Bátran lehet folytatni)
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2009 Január 08, 14:31:56
Ha rohansz (békesség, megnyugvás)
Ha türelmetlen vagy (Nóé, Ábrahám)
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2009 Január 08, 14:47:15
Isten meghallgat;
Isten megment a félelmeidől;
Jó az Úr;
Isten közel van a megtört szívűekhez;Jézus Atyjának házában sok lakóhely van;
Jézus az út, az igazság és az élet;
Aki Jézust látta, látta az Atyát;
Jézus megcselekszi, amit az Ő nevében kérsz;
A Lélek nálunk lakik;
Jézus nem hagy árván;
Aki Jézust szereti, azt szereti az Atya, Jézus is szereti és kijelenti magát neki;
A Szent Lélek a vigasztaló mindenre megtanít;
Jézus az Ő békességét adja;
Isten megdicsőíti magát;
Isten harmata, az élet harmata;
Cím: Re: Bátorítások
Írta: tothg - 2009 Január 08, 14:56:05
Ha rohansz (békesség, megnyugvás)
Ha türelmetlen vagy (Nóé, Ábrahám)


Ha ideges vagy (rágjál kefét)  :2funny:

Bocs ezt nem tudtam kihagyni
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 08, 15:07:26
Csak ne drótból legyen.  :hehe:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ircsi - 2009 Január 09, 08:52:41
&feature=related


Szeretettel  Ircsi
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2009 Január 11, 18:20:45
Isten a mi oltalmunk
Isten a mi erősségünk
Isten segítség a nyomorúságban
Isten velünk van
Isten  a mi várunk
Isten felmagasztaltatik a nemzetek között
Isten felmagasztaltatik a földön :05:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2009 Január 11, 20:01:44
Isten, mindig akkor van hozzád a legközelebb, amikor elcsüggedsz, amikor feladnád!

Legyetek nagyon sokat Jézus lábainál! Jézus nagyon közel van hozzátok. Jézus az igazság és a béke főpapja Melkisédek rendje szerint. Bárcsak soha ne mozdulnánk el Jézus lábaitól.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2009 Január 19, 15:48:53
Az ég és a föld elmúlnak, de Jézus sebei megmaradnak. :05:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 19, 15:56:17
Érdekes téma lehetne ez is! Vajon Jézus viseli a sebeket a kezein és a lábain?
A jelenések könyve beszámol egy olyan kinézetű Jézusról, mint akit megöltek.
De ugyancsak leírja izzó lábbal, fehér hajjal, tűz lángjával a szemeiben...
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Jules - 2009 Január 20, 09:51:57
Valószinűleg igen, hiszen feltámadása után Tamásnak megmutatta őket ...
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 20, 11:47:34
Igen, így van, megmutatta őket!  :D

A másik topicban viszont feltettem a kérdést, hogy akkor már megdicsőült teste volt Jézusnak?
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 20, 13:23:29
A jegyeket Jézus viseli az örökkévalóságban is. Hogyan fogja megmutatni színről színre, ha egyszer eltűnt volna? Amikor én ott voltam előtte, akkor előttem nem fedte föl, pedig láttam a kezeit.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 20, 16:31:24
Ezt hogy érted, hogy színről színre hogy mutatná meg? Miért kellene mutogatnia? :D
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 20, 23:45:47
Bocsika ha nem vagyok érthető, ez ritkaság.  :2funny: Amikor felmegyünk a Menybe akkor mindent színről színre fogunk látni és tudni. Mivel itt csak rész szerint van az ismeretünk. Jézus akkor megmutatja a jegyeket a kezein. Ha eltűntek volna a dicsőséges testéről, akkor nem tudná megmutatni nekünk. Így oké? Valahol a Jelenésekben meg is van írva, hogy hordozza. Az Atyának is bemutatja amikor valami bűnt=vétket követünk el. Valahogy így. Imával bocsánatot kérek őszintén az Atyától amit tettem, mert tudom nem kedves előtte. Ekkor Jézus odalép az Atya elé és bemutatja a sebeit, hogy értem meghalt. Ekkor az Atya Jézusra tekint és nem rám, így megbocsát és a felejtés tengerébe dobja, mert soha többé nem emlékezik meg róla. Jézus a közbenjáróm!
Cím: Bátorítások
Írta: Magda - 2009 Január 20, 23:50:18
Gondolom ez teljesen a bátorításba illik  :044:

Újévi gondolatok - 2009

A félelem a jövőd legnagyobb ellensége. Kétségtelen, hogy bizonytalan időket élünk, de nincs időnk arra, hogy a félelem megakadályozzon abban, hogy teljes életet éljünk. Mennyei Atyánknak tökéletes terve van számunkra (Jer.29,11). Ő megígérte, hogy gondot visel ránk és Ő tudja, mit cselekszik. Bíznunk kell Benne teljes szívünkből, bármi is zajlik körülöttünk. A félelem sokféle módon támad, de Fil.4,6 azt mondja, hogy ne aggódjunk, hanem imádkozzunk és legyünk hálásak. Tehát ha a félelem újra kopogtat az ajtódon, válaszoljon a HIT! A szád legyen telve Isten IGÉJÉVEL és haladj bátran és magabiztosan a jövő felé.

Ha megváltoztatod a gondolkodásodat, megváltoztathatod az életedet. Egy megváltozott élet, megváltozott gondolkodást igényel. Addig nem fogunk másként cselekedni, míg nem kezdünk el másként nem gondolkodni. Oda kell figyelnünk arra, min gondolkodunk. A Biblia azt mondja, hogy gondolkodjunk a jó, a tiszta és igaz dolgokon (Fil. 4,8). Edzeni kell az elménket, hogy egészséges, pozitív, igaz dolgokon gondolkodjunk, mert ahogyan gondolkodunk, abba az irányba halad az életünk. Isten kegyelmével és saját szorgalmunkkal, végül változást tapasztalunk majd az életünkben.

Az ima nemcsak a dolgokat változtatja meg, hanem téged is. A megváltozott gondolkodáshoz, kapcsold az imát. Az imában erő van (Jakab 5,16). Azonban egy jó imaélet nem alakulhat ki egy nap alatt. Az imaélet progresszív, ezért légy türelmes magaddal szemben, és ápold az Atyával való kapcsolatot. Az imaélet személyes. Nem lehet másolni, vagy utánozni. Úgy tűnik gyakran van probléma az imaéletünkkel. Ha segítségre van szükséged ezen a területen, bátorítalak, hogy tedd azt, amit Jézus tanítványai tettek a Luk.11,1-ben Kérd Őt, hogy tanítson meg imádkozni. Ne feledd, az imádkozás egy személyes dolog! Isten szeret és azt akarja, hogy bátran jöjjünk a trónjához imában (Zsid. 4,16).

Az engedelmesség legyen életstílusod, s ne csak alkalmanként történjen. Az imádkozás része az Istenre figyelés is. Ha valamit mond, engedelmeskedjünk – azonnal. Isten szabad akaratot adott, ezért az engedelmességünk döntés kérdése. Gyakorolnunk kell az engedelmességet, míg életstílusunkká nem válik. Erre jó emlékeztető Jakab 1,22, „Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat”. Egyikőnk sem tökéletes, de Isten nem a képességeinket, hanem az elérhetőségünket keresi. Olyan embereket akar használni, akik elérhetőek és engedelmesek.

Még folytathatnám, de amint elkezdjük az új évet, ne feledjük, hogy minden lehetőséggel együtt jár az ellenállás. Valahányszor alkalmunk adódik, hogy Istennel való kapcsolatunkban növekedjünk és egy új szintre lépjünk, Sátán támadni fog. De ne félj! Emlékezz rá, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Úr a mi pajzsunk, erős várunk, menedékünk, rejtekhelyünk és a mi biztos kősziklánk. Tehát örvendezz, és tedd a sátánt bosszússá.

Joyce Meyer

Enjoy Everyday Life magazin, 2008. december / 2009. január
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 21, 01:25:20
Bocsika ha nem vagyok érthető, ez ritkaság.  :2funny: Amikor felmegyünk a Menybe akkor mindent színről színre fogunk látni és tudni. Mivel itt csak rész szerint van az ismeretünk. Jézus akkor megmutatja a jegyeket a kezein. Ha eltűntek volna a dicsőséges testéről, akkor nem tudná megmutatni nekünk. Így oké? Valahol a Jelenésekben meg is van írva, hogy hordozza. Az Atyának is bemutatja amikor valami bűnt=vétket követünk el. Valahogy így. Imával bocsánatot kérek őszintén az Atyától amit tettem, mert tudom nem kedves előtte. Ekkor Jézus odalép az Atya elé és bemutatja a sebeit, hogy értem meghalt. Ekkor az Atya Jézusra tekint és nem rám, így megbocsát és a felejtés tengerébe dobja, mert soha többé nem emlékezik meg róla. Jézus a közbenjáróm!

Igen, ezt én több helyről is hallottam és elgondolkoztam rajta.
Nem látok az igében alátámasztást ezekre. Vagy csak nem emlékszem?  :03:

Támasszátok alá igével.  :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 21, 09:55:37
Jézus vére felkerült a Mennybe bemutatásra:

Zsid. 9,12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. De erre van másik Ige is megkeresem és ideteszem.

Jézus eleve elrendelése a világ teremtése előtt:

1 Pét. 1,20 Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,

Jézus sebei a dicsőséges Testen:

Ján. 20,27 Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.

Itt Jézus feltámadása utáni meg dicsőült Testben jelent már meg. Ott vannak a kereszt jelei.

Jézus közbenjárása fedi be azt, hogy az Atya elé áll és képletesen írtam a szegek helyeinek bemutatását. A közbenjárás lényege ez. Miért is állna Jézus az Atya elé, ha nem ezért, hogy igazolja, hogy a bűnünket megváltotta? Bizonyosan nem úgy zajlik, hogy imádkozik értünk, hátha az Atya megadja. Ő ott áll Isten jelenlétében értünk és megemlékezi Jézus áldozatára értünk.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2009 Január 21, 10:21:36
Azt gondolom, hogy aki közbenjár értünk, nem ugyan az (forma szerint) Aki TESTET ÖLTÖTT ISTEN IGAZSÁGÁNAK betöltéséért, az IGE testé lett és lakozik közöttünk, aki sok fiakat vezet üdvösségre.

A MEGVÁLTÓ csak ISTEN LEHETETT, az IGE Isten beszéde, Akit dicsőséggel ruházott fel pedig az első zsenge első tagja az utolsó Ádám, aki emberként élt itt, és emberként szenvedett, és emberként dicsőült meg.

A Jelenések könyvében a leírás szerint több megjelenési formája van a MEGÖLETETT BÁRÁNYNAK.
Ez az a pont amit a Zsidó levél így fejez ki, hogy hit által értjök meg.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 21, 11:16:38
Jézus vére felkerült a Mennybe bemutatásra:

Zsid. 9,12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. De erre van másik Ige is megkeresem és ideteszem.

Jézus eleve elrendelése a világ teremtése előtt:

1 Pét. 1,20 Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,

Jézus sebei a dicsőséges Testen:

Ján. 20,27 Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.

Itt Jézus feltámadása utáni meg dicsőült Testben jelent már meg. Ott vannak a kereszt jelei.

Jézus közbenjárása fedi be azt, hogy az Atya elé áll és képletesen írtam a szegek helyeinek bemutatását. A közbenjárás lényege ez. Miért is állna Jézus az Atya elé, ha nem ezért, hogy igazolja, hogy a bűnünket megváltotta? Bizonyosan nem úgy zajlik, hogy imádkozik értünk, hátha az Atya megadja. Ő ott áll Isten jelenlétében értünk és megemlékezi Jézus áldozatára értünk.

Sziasztok!  :05:

Szerintem a feltámadása után Jézus nem volt megdicsőült testben. Mikor Péter, János és Jakab együtt voltak vele az "átváltozás hegyén", akkor Jézus teste megdicsőült, noha csak egy pillanatra. Nem látok az igében olyat, ami alátámasztaná azt a feltevést, miszerint Jézus a feltámadása után már megdicsőült testben lett volna.

Az pedig, hogy közbenjárónk van, aki Jézus az Atyánál, nem jelenti azt, hogy Istent emlékeztetni kellene arra, hogy életét adta Jézus értünk.
Hasonlít egy kicsit ahhoz, mintha az Atya ezt mondaná:

Elegem van már ebből az Antee-ból, most odapörkölök neki! Erre Jézus odarohan és megmutatja a sebeit és erre azt mondja az Atya: "na jó..."

Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 21, 16:33:29
Anti írta: Szerintem a feltámadása után Jézus nem volt megdicsőült testben. Mikor Péter, János és Jakab együtt voltak vele az "átváltozás hegyén", akkor Jézus teste megdicsőült, noha csak egy pillanatra. Nem látok az igében olyat, ami alátámasztaná azt a feltevést, miszerint Jézus a feltámadása után már megdicsőült testben lett volna.

Azt állítod, hogy az átváltozás hegyén megdicsőült a teste Jézusnak? Halhatatlan lett, és újra hús-vér halandó lett? Nem képzelhető el, hogy természetfeletti csoda történt mint ahogy a tengeren is tudott járni? Vagy Jézus folyton váltotta magát mindig az adott szituációnak megfelelően? Ezt te, hogy gondolod? Emlékezz Mózesre. Amikor lejött a hegyről olyan fényes és dicsőséges lett, hogy nem tudtak ránézni és be kellett kötni a fejét. Akkor Ő is megdicsőült testben lett volna? Isten jelenléte tette ezt velük a megdicsőülés hegyén is. A felhő, a Szent Szellem fedte be őket ott. Így nem láthatták tovább Péterék. Azért jó lenne tisztázni, mi is a test megdicsőülése szerinted, mert így félre megyünk. Azt se felejtsd el, hogy Jézus kiüresítette magát és olyan lett mint mi mondja az Ige.

Ha Jézus nem kapott a feltámadás után megdicsőült testet, akkor be se mehetett volna a Mennybe a bűnös, romlandó teste miatt. Ha bemehetett volna, akkor nem kellene nekünk sem a megváltó vér.
 
Anti nem szeretnék belefolyni abba, hogy mi van a Mennyben mert az csak találgatás és csak annyit tudunk ami a Jelenésekben benne van. Az se tudjuk mi a közbenjárása értünk az Atyánál. De ha van rá Ige, akkor hozd elő, mert én nem tudok.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 21, 16:44:54
Anti! Te arra gondolsz, hogy amikor Jézus a sírból kijött, akkor nem volt dicsőséges testben még? 

Itt van egy Ige ami nekem addig azt mutatja, hogy Jézus a feltámadásakor mikor kijött a sírból már megdicsőült volt:

Ján. 20,16-17
Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! a mi azt teszi: Mester! Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

Jézus már tiszta volt és a tiszta vért vitte be az Atyának bemutatni örök érvényűen. Magdaléna meg tisztátalan, ill. még bűnös volt ekkor. Tisztátalanná tette volna a vért. Amikor visszajött és Tamás megérinthette, akkor azt mondta:

Ján. 20,27
Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.

Itt viszont már a vért nem írja mert nem volt a megdicsőült testében:

Luk. 24,39
Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!


Következő kérdésem: Miért kell értünk közbenjárnia Jézusnak az Atyánál? Ha Ő elvitte az össze bűnünket, ebbe az is beletartozik, amit majd ezután követünk el.
 
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 21, 17:15:59
A hegyen történt megdicsőülése hasonló volt Mózeséhoz, ezt jól látod!  :D
Egyértelmű, hogy nem volt akkor megdicsőült teste.

Gondoltam, hogy nem fogsz tudni igét hozni arra, hogy viseli a sebeket Jézus.
Én se tudok hozni igét, mert nincs is!  :hehe:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 21, 17:18:59
Ján. 20,14-15
És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja, hogy Jézus az.
Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt.

Miért nem ismerte föl Jézust Magdaléna, hiszen ismerte? Ez a sírnál zajlik.

Ezt írtam: Anti nem szeretnék belefolyni abba, hogy mi van a Mennyben mert az csak találgatás és csak annyit tudunk ami a Jelenésekben benne van. Az se tudjuk mi a közbenjárása értünk az Atyánál. De ha van rá Ige, akkor hozd elő, mert én nem tudok.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 21, 17:19:54
Csupán érdekesnek tartom azt, mikor beivódnak a keresztyén elképzelésbe olyan dolgok, amik nem is úgy vannak.
Lehet következtetni vagy egy bizonyos százalékot neki tulajdonítani, de a "biztosat" nem lehet neki tulajdonítani.

Én nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy Jézus viseli a sebeket a kezein és a lábait. Csupán nem látok konkrét utalást arra, hogy ez valóban úgy lenne.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 21, 17:20:28
Ján. 20,14-15
És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja, hogy Jézus az.
Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt.

Miért nem ismerte föl Jézust Magdaléna, hiszen ismerte? Ez a sírnál zajlik.

Az Emmausi tanítványok sem ismerték fel.  :D És?  :D
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 21, 17:25:29
Magdaléna még a sírnál van a harmadik napon. Akkor volt a feltámadása Jézusnak.

Ján. 20,14-15
És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja, hogy Jézus az.
Monda néki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda néki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt.

Az emmausi úton már visszatért a Mennyből a dicsőséges Testében amikor beszélt a kettővel,- de ha nem, akkor ez az Ige bizonyítja, hogy a feltámadás után megdicsőült.

- Mi arról kutakodunk, hogy a feltámadás után volt -e dicsőséges Teste.

Megkeresem az Igét a keresztjeleiről.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 21, 17:39:02
A Jelenések könyve először úgy írja le Jézust külsőre, hogy fehér haja volt, lába olyan volt mint az aranyérc és a szeme mint a tűznek lángja.
Máshol pedig úgy írja le, mint akit megöltek.

Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 21, 17:47:33
Teljesen egyetértek veled abban, hogy fontos Jézusnak a teste, hogy mikor dicsőült meg.  :igen:
Pár éve még erősen kutakodtam utána, hogy mikor is ment fel Jézus a mennybe? Ugyanis két tanítás létezik.
Vagyis:
-Jézus a felemeltetéskor ment be a Mennybe
-Jézus a feltámadása után ment be a Mennybe

(én úgy gondolom mind a két alkalommal)

Én az utóbbit találtam biblikusnak. Viszont ezzel nem dől el semmi sem.
Hiszen a Jelenések könyve ír arról, hogy vannak lelkek a mennybe, akik még nem kaptak testet.

Jézusnak húsa és csontja volt, mikor Tamást győzködte a hitetlensége felől. Pedig már azelőtt Jézus járt a mennyben.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2009 Január 21, 17:50:59
Eddig nekem egy értelmű volt, hogy ahogy az ószövetségben megfertőztethetnek érintéssel embereket, itt amikor a feltámadás után mondja aZ Úr, hogy ne illes, mert még nem mentem fel, akkor ezt akarja jelezni, hogy annak megítélése még hátra van, hogy Ő valóban tiszta.
Két szolgálatban levő főpap is megerősítette, hogy alkalmas az áldozatra, ezt mindég megvizsgálták az áldozás előtt.

Tehát nekem nem volt kérdés, hogy mivel a lándzsa szúrásnál kijött a vér és a víz, így a feltámadott test csak dicsőséges test lehet, de az még hátra volt, hogy megváltónk is lehessen.

Az csak akkor következett be, amikor bement a tanítványokhoz, és rájuk lehelt, tehát már vissza is jött a MENNYBŐL.

 :2angel:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 21, 18:01:04
Így van, akkor már Jézus volt a Mennyben! :05:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 21, 18:26:14
Amikor beállított és Tamás már érinthette, akkor másodszor volt már ott. Előtte nem hittek Magdalénának amikor Jézus elküldte a sírtól, hogy mondja meg nekik, hogy Ő feltámadt és él. Majd megjelenik nekik a zárt ajtónál és ekkor nincs ott Tamás. Később amikor elmondták neki, hogy Jézus ott volt, akkor Tamás nem volt ott és nem is hitte el, hogy igaz. Majd meg ismét megjelenik az Úr, de amikor Tamás is ott volt. Mind a két esetnél már megdicsőült volt az Úr Teste.

Anti írta: Jézusnak húsa és csontja volt, mikor Tamást győzködte a hitetlensége felől. Pedig már azelőtt Jézus járt a mennyben.

Igen, de nézd meg a vérről nem beszél, csak húsról és csontról. A megdicsőült testnek van húsa és van csontja. Szükség azért van rá, mert az 100 éves időszakban itt élünk a földön még az Úrral. Nem a vér tartja életben a dicsőséges Testet. A vér csak a halandó testnek kell. Ha kifolyik a vér, a test meghal. A halhatatlannak már nem. Annak csak húsa és csontja van. Isten dicsősége tartja életben azt.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 21, 18:37:30
 :05:
Nem értem a következtetésed, hogy a két esetnél miért lett volna megdicsőült teste?

Ez nekem új! Ilyenről még nem is hallottam.  :D
A megdicsőült testnek miért van húsa és csontja? Ez hol van az igében megírva?
Az 1000éves királyság alatt lesznek halandó emberek, akik a nagy nyomorúságot túlélik, valamint mi, akik Jézussal jövünk lovakon megdicsőült testben.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 21, 19:50:34
Anti írta: Nem értem a következtetésed, hogy a két esetnél miért lett volna megdicsőült teste?

Mert már Jézus bemutatta az engesztelő áldozatnak a bűn nélküli vérét és az ott maradt az Atya Trónusánál a Mennyei szentek szentjében. Jézusnak már nem halandó teste van, így nincs szüksége vérre. A megdicsőült Testnek nem kell már vér. Nem értem mitől nem vagyok világos? Egyfolytában erről írok.  :03: :hehe:

Ján. 20,19-20
Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek! És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat.

Luk. 24,39
Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a szellemnek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!


Ján. 20,24
Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, a kit Kettősnek hívtak, nem vala ő velök, a mikor eljött vala Jézus.


Ján. 20,25-27 Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképen el nem hiszem. 
És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek! 
Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.


Jézus megmutatja a megdicsőült testén a szegek helyét. Ha nem lenne megdicsőült a teste akkor nem mehetett volna be a bűnös testével a Mennybe. Hiszen magára vette a világ bűnét és a bűnös nem mehet Isten országába.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ircsi - 2009 Január 21, 20:00:58
ÁMEN!   :igen:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 21, 20:06:32
:05:
Nem értem a következtetésed, hogy a két esetnél miért lett volna megdicsőült teste?

Ez nekem új! Ilyenről még nem is hallottam.  :D
A megdicsőült testnek miért van húsa és csontja? Ez hol van az igében megírva?
Az 1000éves királyság alatt lesznek halandó emberek, akik a nagy nyomorúságot túlélik, valamint mi, akik Jézussal jövünk lovakon megdicsőült testben.

Anti írta: Jézusnak húsa és csontja volt, mikor Tamást győzködte a hitetlensége felől. Pedig már azelőtt Jézus járt a mennyben.

Igen, de nézd meg a vérről nem beszél, csak húsról és csontról. A megdicsőült testnek van húsa és van csontja. Szükség azért van rá, mert az 100 éves időszakban itt élünk a földön még az Úrral. Nem a vér tartja életben a dicsőséges Testet. A vér csak a halandó testnek kell. Ha kifolyik a vér, a test meghal. A halhatatlannak már nem. Annak csak húsa és csontja van. Isten dicsősége tartja életben azt. Más a mennyei testek és más a földi testek.
Nem a vér tartja életben a dicsőséges testünket hanem a szellemünk az Isten dicsőségben. Ha nem lenne csontunk húsunk, akkor szellemek lennénk csak és a fizikai világban nem tudnánk élni, megjelenni. Manifesztálódni. A démonok, szellemek úgy tudnak láthatóvá válni, hogy testet /emberi vagy állati/vesznek föl.

1 Kor. 15,40
És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.

1 Kor. 15,5354
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2009 Január 21, 22:47:52
A megdicsőült testnek van húsa és van csontja.

1Kor 15,50
Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot

Megnéztem a "test" szót a görögben. Elsődleges jelentése hús vagy hústest (σὰρξ).  :088:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Magda - 2009 Január 22, 03:29:55
Jó reggelt Antee  :2angel:

A testnek a megromlott testnek nincs helye az ISTENORSZÁGÁBAN "sars" - ha jól tudom - ez utálatos Istennek, ezt vitte fel a KERESZT-re az Úr, ezt kell naponta megfeszíteni, mert ebben mint anyagban nincs semmi jó, ez az ellenség lakóterülete.
Amíg itt vagyunk a földön azzal, hogy megfeszítjük, ezzel hatástalanítjuk, illetve birtokba vesszük azt a győzelmet, amit rajta megszerzett az ÚR JÉZUS.

A megdicsőült test szellemi test.
Bent születemm újjá a szellememben.
Folyamatos feladatom van a lelkemmel
Megdicsőíti a testem, amikor elváltoztatja, hasonlatossá teszi az Ő DICSŐSÉGES TESTÉHEZ.

Fil 3,21 Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2009 Január 22, 04:28:41
' Kor:15
39.    Nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
40.    És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
41.    Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.
42.    Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
43.    Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
44.    Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
45.    Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
46.    De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
47.    Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
48.    A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
49.    És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
50.    Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
51.    Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
52.    Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
53.    Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
54.    Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra.
55.    Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
56.    A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
57.    De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Január 22, 16:40:17
1 Ján. 5,7
Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2009 Január 22, 16:50:46
Köszi Máriám ez már nem jutott eszembe! :017: :026: :thanks:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ircsi - 2009 Április 20, 08:49:18
Ne add fel!

Amikor elkezdünk hitben járni, biztosan számíthatunk az ellenség támadására,hiszen

most először veszélyessé váltunk a számára.

Amikor elkötelezzük magunkat Isten követésére,két dolog biztosan el fog kezdődni az életünkben.

Először is hitünk növekedni kezd, másodszor felbukkan viszont az ellenség.


Mikor problémák támadnak,sokszor nagy a kísértés,hogy visszakozzunk mindattól,amiben eddig hittünk.

Ne legyen a meghátrálás lehetséges alternatíva az életünkben.Az ember gyakran érzi a késztetést,hogy

ezt tegye, de akkor nem fog megvalósulni az amiről álmodozott és amiért imádkozott.

A hit mindig győzedelmeskedik az ellenség felett,ahogyan az  I.János 5:4  mondja:

„Mert mindaz,ami Istentől született,legyőzi a világot és az a győzelem , amely

legyőzte a világot a mi hitünk.”

Ezért a szegénység nem diadalmaskodhat fölöttünk, a betegség nem állíthat meg.

Istenbe vetett hitünk nagyobb mindannál,amivel az ördög megtámadhat.

Mindannak fényében,amit Isten értünk tett,ha valaki úgy dönt,hogy feladja,akkor egyértelműen

Isten legjobb ajándékaiból zárja ki magát.

Ne bízz többé önmagadban!


Isten sokkal többet tud véghez vinni bennünk,mint amit az ördög tud tenni ellenünk.

Ő nagyobb minden utunkba kerülő kihívásnál.

Ezért kell az Úrra figyelni,amikor a dolgok nehezebbé válnak annál,

hogy saját magunk megbírkozhassunk velük.

Ha éppen olyan helyzetben vagy ,amikor a dolgok teljesen lehetetlennek tünnek,

akkor jó helyen vagy!

Amikor úgy érezzük,hogy a dolgok elviselhetetlenné kezdenek válni számunkra,

szembe kell néznünk azzal, hogy itt magunkra már nem számíthatunk.

Az ilyen helyzeten viszont csak egyetlen módon lehet fordítani:

ha elhatározzuk,hogy Istenbe fogunk bízni.

Ez az állapot nagyon kiszolgáltatottnak tünhet,

de igazából ilyenkor vagyunk a legjobb helyen,mert sokkal jobb a mindenható Istenben bízni,

mint önmagunkban.

Bízz Istenben!

Olyan sokat használtuk már ezt a kifejezést,

de igazából a bajok  és a támadások közepette ez a leghatékonyabb dolog, amit tehetünk.

Bizz Istenben!!! Ne add fel!!! Ne add fel!!! Ne add fel!!!

Amikor az ember Istenben bízik akkor izgalom tölti el.

Amikor arról teszünk bizonyságot,hogy a világmindenség Istenében bízunk,

 akkor valaminek a szellemünkben meg kell mozdulnia.

Boldognak kell lennünk,amikor másoknak arról beszélünk,

hogy mi a Gondviselőben,a Gyógyítóban, a Pásztorban és a Szabadítóban bízunk.

Senki sem lehet vesztes,aki igazán bízik Istenben! Senki!

Amikor Dávid találkozott Izrael seregeivel,meghökkent rajtuk,hogy félnek Góliáttól.

Izrael hadserege,

mintha csak elhitte volna,hogy Góliát olyan hatalmas, hogy őt senki le nem győzheti.

 /I.Sámuel 17:24 /

Amikor Dávid meglátta Góliátot,nem változtatott sem a beszédén, sem a magatartásán.

Góliát sem lett kisebb,mikor Dávid odaért.

A helyes látásmód nagyon fontos. 

Míg Izrael seregei azt gondolták,hogy Góliát akkora,hogy őt nem lehet legyőzni,

 addig Dávid úgy látta, hogy Góliát akkora,hogy  nem lehet elhibázni!

Te hogy gondolkodsz amikor egy probléma felbukkan az életedben?

Ha arra kényszerülünk,hogy teljesen Istenben bízzunk ,akkor nincs lehetetlen.

Ő mindig beváltja a hozzá fűzött reményeinket.

A győztes csapatban

Soha semmilyen okból nem szabad feladnunk!Mert nem egy vesztes csapatban játszunk,

hanem olyan csapathoz tartozunk,amelyik egyszerűen nem tud veszíteni,

ha bízunk abban aki szeret minket.

A hit nagy  emberei a Biblia során végig ezzel a közös jellemvonással bírtak: tudták,

hogy semmire sem jutnak a bennük munkálkodó Isten nélkül.

Amikor Isten munkálkodik egy benne hívő emberen keresztül,  olyankor nincs elérhetetlen.

Nem számít, hogy a helyzet mennyire látszik nehéznek jelen pillanatban.

Isten képes arra,hogy győztessé tegyen minden helyzetben.

Nemcsak meg tudja változtatni a dolgokat, hanem meg is fogja ha benne bízol

 A minden vígasztalás Istene

Isten nem csak üldögél a mennyekben miközben nagyon sajnálkozik rajtunk. /II.Korintus 1:3,4 /

A „minden vigasztalás Istene „ megvígasztal minket minden nyomorúságunkban,

ha épp összecsaptak feletted a hullámok.

Utólag pedig amikor már minden megoldódott és a helyére került,

tovább adhatod másoknak azt a vígasztalást,amit kaptál.

Amikor egy lehetetlennek látszó helyzettel találjuk szembe magunkat,

 az még nem feltétlenül jelenti azt,hogy az a dolog tényleg reménytelen.

Nem jelenti azt, hogy mindennek vége, és a sátán győzött.

Ne vedd kölcsön a holnap baját!

Máté 6:34

„Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől ,

mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől!

   Elég minden napnak a maga baja.”


Mialatt azon tűnődsz éppen,hogy ennél többet már nem tudsz megtenni az ügyed érdekében,

Isten munkálkodik és meg fog áldani,mert közel van a te időd!

Ahelyett, hogy mi csüggedten és zavartan mászkálunk, legyen az ördög csüggedt és összezavarodott.

Mi álmot és látást kaptunk Istentől , Ő hívott el bennünket.

Az ördögnek csak anyi maradt ,hogy megpróbálja ellopni ,amit mi Istentől kaptunk,

 sőt még erre sem képes ha mi nem engedjük.

Amikor az ember eljut tütelme és tűrőképessége határára, akkor már nem a megszokott

módon kell a dolgait tovább intéznie, hanem arra kell ráállnia , hogyan Isten kezeli a problémákat.

Amikor félretesszük a saját érzelmeinket, a saját probléma megoldási technikáinkat, onnantól fogva

Isten átveszi az ügyünk rendezését.

Amikor olyan helyzetben vagy , hogy csakis Istenben bízhatsz,nem fogsz csalódni.

A te szereped egyre kisebb, az Övé viszont egyre nagyobb lesz.

ÉS  ISTEN  SOHA  NEM  VALL  KUDARCOT!

Istennek minden olyan helyzetre van megoldása,amit a sátán a tönkretételünkre eszelt ki.

Mindig győzedelmeskedhetünk  a sátán erős ellenállásával szemben, de csak abban az esetben ,ha

Isten Igéje folyamatosan árad az életünkre.Még Jézust is megkísértette az ördög a feladás lehetőségével.

/ Máté 4:3,4 /  Jézus a kísértéskor azt tette amit mindnyájunknak tennie kellene, nem a problémára

hanem Isten Igéjére figyelt.

Az aggódás az Isten Igéjén való gondolkodás ellentéte.

Azokat az igazságokat ragadd meg, amelyek Isten szájából származnak.

Semmi nem állhat az utadba,ha eltökéled magadban,hogy győztes leszel.

Mindig tartsd szem előtt,hogy te Isten igazságossága vagy, és Isten nem engedi,

hogy elbukj,ha elszántan állsz az Igén.

Isten Igéje győzelmet ígér!

Járj hitben és mutasd meg az ördögnek, hogy már leszoktál a meghátrálásról!

 
Filippi 4:13


„Mindenre van erőm Krisztusban,aki engem megerősít.” 

Róma 8:37 „De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által,

aki minket szeretett.”   

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 Április 20, 09:47:05
-köszönöm  Ircsi    -jókor jöttek a bátorító szavak............       :169:
                                                                        az ÚR áldása  legyen Veled :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Április 20, 09:47:15
ircsike! Nagyon jó és építő, köszi, hogy betetted.  :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ircsi - 2009 Április 20, 09:53:33
  :fel:   :135:   :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Moncsi - 2009 Április 20, 12:16:34

 Szió Ircsike!Én is köszönöm!  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ircsi - 2009 Április 21, 10:44:34
Ezékiel 11.
19.    És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testökböl, és adok nékik hússzívet;
20.    Hogy az én végzéseimben járjanak és rendeléseimet megőrizzék és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem és én leszek nékik istenök.
  Ámen!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 Október 09, 07:51:52
csak  házasoknak!!! :2smitten:Mi kell a jó házassághoz? :afro:

Jó fejük legyen a házasoknak, mert gyakran kell fejet hajtaniuk egymás előtt.

Jó foguk legyen, mert egy-egy szót gyakran el kell harapniuk.

Jó szemük legyen, mert gyakran kell szemet hunyniuk.

Jó hátuk legyen, mert időnként nagy terheket kell cipelniük.

Jó válluk legyen, mert semmit sem vehetnek félvállról.

Jó idegeik legyen, hogy önuralommal egyszerre ketten ne legyenek mérgesek.

Ebből adódóan a türelem az első házi adó, amellyel a házasok egymásnak tartoznak.

 
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 Október 09, 09:46:11
irene, ez nagyon jó.  :hehe: Kész is van a jó házasság titka.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 09, 10:41:55
 :hehe:

De jó, kedves Irene! Mennyire igaz!  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 Október 12, 10:15:24
„A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.” (Példabeszédek 30:28 Károli)

Amikor eljön az ideje annak, hogy a pók tojásokat rakjon, akkor egy különleges selyemfonalat készít, és védőtömlővé szövi, majd elhelyezi benne a tojásokat. Ha egy ellenség jön, hogy ellopja a pók ivadékait, csapdába esik a selymet borító ragacsos folyadékban. Azután a pók beszövi az ellenségét egy másfajta fonállal, és eleséggé változtatja.
 Mi a pók üzenete?
 A csata a jövődért folyik! Ne hagyd, hogy az ellenség megszerezze a gyermekeidet! Ne engedd, hogy ellopja a lehetőségeidet! Ne engedd, hogy elrabolja a sorsodat! Amikor azok a gyenge akaratúak, gyenge térdűek és gyenge hitűek meglátták az Ígéret Földjén élő óriásokat, vissza akartak menni Egyiptomba. De Káleb nem! Ő azt mondta: „Ne féljetek annak a földnek a népétől, mert megesszük őket” (4Mózes 14:9).
 Ha megérted, hogy miért folyik a csata az életedben, akkor valóban elkezded megenni mindazt, amivel az ellenség megdob, és ezt mondod: „Ide vele! Ami nem pusztít el, az csak erősebbé tesz!”

Légy olyan, mint Sammá! „Amikor összegyűltek a filiszteusok Lehinél, ahol a mező egy darabja lencsével volt bevetve, a hadinép már megfutamodott a filiszteusok előtt, de ő megállt annak a darab földnek a közepén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat. Így adott az Úr nagy győzelmet” (2Sámuel 23:11-12). Sammá tudta, hogy miért harcol. Az a lencseföld ételt juttatott az asztalára. A családja jövőjét jelentette. Az ő öröksége volt. És amikor Sammá szembeszállt az ellenséggel, „az Úr nagy győzelmet adott”. Ő megteszi ugyanezt érted is!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 12, 12:03:45
Egyik ige szerint örökségek a fiak.
Harcoljunk fiainkért és lányainkért is! :168:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: DöNdIkEeE - 2009 Október 12, 13:13:30
csak  házasoknak!!! :2smitten:Mi kell a jó házassághoz? :afro:

Jó fejük legyen a házasoknak, mert gyakran kell fejet hajtaniuk egymás előtt.

Jó foguk legyen, mert egy-egy szót gyakran el kell harapniuk.

Jó szemük legyen, mert gyakran kell szemet hunyniuk.

Jó hátuk legyen, mert időnként nagy terheket kell cipelniük.

Jó válluk legyen, mert semmit sem vehetnek félvállról.

Jó idegeik legyen, hogy önuralommal egyszerre ketten ne legyenek mérgesek.

Ebből adódóan a türelem az első házi adó, amellyel a házasok egymásnak tartoznak.

 Ez nagyon jó :D
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Kingooo - 2009 Október 12, 13:19:43
Nagyon ötletesek s ráadásul igazak is  :088: Irene az írásaid.  Köszönöm szépen !
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 Október 13, 10:27:42
A  Szent  Szellem  vezet  és  az ÚRé  a   dicsőség  mindenért   drága Kingooo :2smitten:

Harcolunk   drága Tünde ,, nem  adjuk  fel  soha! :2smitten:

A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.” (Példabeszédek 30:28 Károli)

Egy póknak akár nyolc szeme is lehet, sok pókfajta mégis alig lát. Ami mégis mohó vadásszá teszi, az az, hogy a lábain található sörték nagyon érzékenyek, és észlel mindent, ami körülötte történik. Mi a pók üzenete? Használd az Istentől kapott ítélőképességedet!
 Többet tudsz érzékelni a szellemeddel, mint amit a szemeddel látsz.
 „És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok” (1János 2:20 Károli). Isten tudtul ad nekünk olyan dolgokat, amiket sem bizonyítani, sem megmagyarázni nem tudunk. Jézus azt mondta, hogy ő meg fogja mutatni nekünk az „eljövendő dolgokat” (ld. János 16:13).
De nem azért teszi ezt, hogy fontoskodjunk, vagy fura szerzetként rohangáljunk ide-oda. Nem, „Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek” (János 16:14). Isten „belső információt” ad azoknak, akik az Ő dicsőségét keresik. Ne érd hát be kevesebbel, mint amit a szellemi előjogod biztosít!
A régi vidéki gyülekezetekben énekelték annak idején: „A Szentlélek azt mondta nekem, minden rendben lesz”. Nyelvtanilag nem éppen a leghelyesebb (az eredeti angol szöveg), de józan bibliai igazság.
Emlékszel olyanra, amikor a szemed azt mondta neked: „Nem tudod megcsinálni”, de a lelked egyre csak azt mondta: „Minden rendben lesz”?
Vagy olyanra, amikor találkoztál valakivel, aki jónak tűnt, túlságosan is jónak, és a lelked figyelmeztetett, hogy valami nincs rendben vele.
„Amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne” (1János 2:27). Akkor lehet jó az ítélőképességed, ha közel maradsz Istenhez.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 Október 17, 10:02:28
Benne maradni
„Aki énbennem marad… az terem sok gyümölcsöt.” (János 15:5)

Jézus azt mondta: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad… az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni”
Szőlővesszőkként gyümölcsöt hozunk, de az életadó anyag, amely ehhez szükséges, a szőlőtőből áramlik belénk. Valahányszor a saját gyümölcseinket próbáljuk teremni, azok csupán viasz-gyümölcsök lesznek.

Amikor valaki azt mondja: „Nem szeretem a feleségemet vagy a férjemet” akkor igazából nem ez a kérdés, hanem az, hogy Krisztus tudja-e szeretni a feleségedet vagy a férjedet rajtad keresztül! A válasz igen, mert a szeretet gyümölcsét a Szentlélek termi benned (ld. Galata 5:22).
 A kérdés tehát az, hogy hagyod-e Krisztus szeretetét átáramolni rajtad?

Krisztusban maradni – ez csak egy másik kifejezés a Krisztussal való bensőséges kapcsolatra. Ő rajtad keresztül akarja kifejezésre juttatni az Ő életét, és ez azáltal valósul meg, hogy hozzá kapcsolódsz. Ha az imaéleted csak alkalomszerű SOS felkiáltás jellegű, amikor vészhelyzet támad, akkor hiányzik az intimitás. Ha csak azért tartasz reggel áhítatot, mert épp ott van az útban, és aztán mész is a magad útjára, akkor nem érted, mit jelent a „benne maradni”.

Sokévi dohányzás után egy hölgy úgy döntött, hogy felhagy ezzel a szokással. Kipróbált minden leszoktató terméket, ami csak kapható volt, de semmi sem működött. Végül úgy döntött, hogy ahelyett, hogy mindazokra a dolgokra koncentrálna, amiket a leszokás érdekében tesz, csak Isten jelenlétére fog koncentrálni és arra, hogy igazán megismerje őt. 30 napon belül leszokott – a szőlőtő erejével. A mai ige tehát: „Maradjatok énbennem!”
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 17, 11:51:54
 :2smitten:
Így van! Nagy az Úr! :2smitten:

Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 Október 18, 10:27:58
 :2smitten:   :2smitten:   :2smitten:

Megállapítások

 

A karácsony békesség nélkül mit sem ér!

A szilveszter alázat nélkül csak bohózat!

Az Újév reménység nélkül célt tévesztett hajó!

A mai nap Jézus Krisztus nélkül a világűrben hánykolódó, kapitány nélküli űrhajó!

A jövő az egyetlen élő Istenbe vetett hit nélkül csak homályos balsejtelem!

Életem alapja Jézus Krisztus!

Vezetőm az úton a Szentlélek!

Isten jósága és kegyelme ad éltető teret mindennapjaimban.

Életem célja a mennyország és az örök élet!

Ez ragyogja be pályámat kezdettől a befejezésig.

Vágyam, hogy akik ismernek, olyannak lássák az életem, mint a viharos tengeren a világítótorony, és kövessék példámat a keskeny úton járva!

                                                                                                                                                       2009.                                 Guti Tünde

 :2smitten:   :2smitten:   :2smitten: 
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 November 23, 08:54:15
„….Áron vesszeje kivirágzott, bimbót fakasztott, virágot növelt, és mandulát érlelt.” (4Mózes 17:23)  :169:

Izráelnek sürgősen szüksége volt új vezetésre. Ezért Isten megparancsolta mind a tizenkét törzs vezetőjének, hogy hozzanak egy-egy fa vesszőt, amelyen rajta van a nevük, és hagyják éjszakára a szentélyben. Azt mondta:
 „Annak a férfinak a vesszeje, akit kiválasztok, ki fog virágzani” (4Mózes 17:20). Másnap reggelre Áron vesszeje „kihajtott és … kivirágzott” ...Figyeld meg!  :169:

1) Kinek a vesszeje virágzott? Ároné!
 Nyilvánvaló, hogy Isten nem azért választ valakit vezetőül, mert az tökéletes. Áron önéletrajzában ott állt az aranyborjú készítése, amelyet Izráel imádott, és ott volt utána a védekezése: „Az a borjú csak úgy magától kisétált a tűzből.” Te kiválasztanál egy ilyen embert? Isten így tett. Azért, mert ő hallja a szívünk kiáltását, és lát bennünk olyan tulajdonságokat, amelyeket fel tud használni arra, hogy megvalósítsa a céljait. Tartsd ezt észben, ha legközelebb egy vezető csalódást okoz neked!

2) Hol virágzott ki? Az Úr jelenlétében.

Bizonyos dolgok csak Isten jelenlétében történhetnek meg. Áron esetében egy sétapálca kelt életre „a találkozás sátrában… ahol találkozom veletek”
 Rajta, rendezd újra az értékrendedet! Minden nap ütemezz be időt arra, hogy találkozz Istennel, és tartsd magad ehhez az időbeosztáshoz! Ha nem teszed, nem fog sikerülni!

3) Mikor virágzott ki? A sötétség idején.
A Teremtés könyvében ezt olvashatjuk: „Így lett este, és lett reggel: első nap” (1Mózes 1:5). Figyeld meg, Isten a napodat az éjszakai megtapasztalással kezdi. Ahhoz, hogy hited virágba boruljon, először a sötétben kell érlelődnie. Igazi hit csak viszontagságok között sarjad, ha tehát megpróbálsz elmenekülni, elveszíted annak a lehetőségét, hogy a hit magasabb világába juss.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 November 23, 12:04:14
 :2smitten:
Köszönöm, drága Irene!

Nagyon bátorító gondolatok!! :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 November 27, 08:20:23
Tedd Jézust életed Urává!
„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve.” (Galata 2:20)


Pál azt írja: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve…” Ezek a szavak éppen olyan vonzóak testies gondolkodásunk számára, mint a gyökérkezelés. De Isten országa csak akkor tud eljönni, és akarata csak akkor megy végbe bennünk, ha énünk „keresztre van feszítve”. Életed melyik területén hallod a kalapácsütéseket? Ezek azok a területek, melyeket még nem adtunk át; azok, amelyek a legtöbb gondot okozzák neked, nem igaz?

Pál így írja le a küzdelmet a test és a lélek között, mellyel naponként szembesülünk:
„Azok körében, akik Krisztushoz tartoznak, mindent, ami arról szól, hogy a magunk útját járjuk, és gondolkodás nélkül beveszünk mindent, amit más szükségesnek tart, végérvényesen elpusztítanak – keresztre feszítenek. Mivel ez az az életmód, amit választottunk, a Lélek élete, legyen gondunk rá, hogy ez ne csupán egy eszme legyen a fejünkben, vagy egy érzés a szívünkben, hanem dolgozzuk ki ennek a megélését a legapróbb részletekig…” (Galata 5:24-25

 Mit jelent „Krisztussal együtt megfeszítve” lenni?
Ruth Calkin azt írja Tell Me Again, Lord, I Forget [Mondd el újra, Uram, elfelejtettem!] című könyvében:
„Először azt kértem, Uram, hogy állj ki mellettem. A zsoltárossal együtt így imádkoztam: ’Az Úr velem van… védd meg a jogaimat, Uram!’. De minden kérlelésem ellenére verítékben fürödve feküdtem a sötétben, míg teljes megadással így nem kiáltottam: ’Ne állj ki mellettem, Uram, csak végy a kezedbe!’ – és egyszerre reggel lett.

” Állítólag egy napon, amikor kopogtak Luther Márton ajtaján, és egy férfi megkérdezte: „Itt lakik Dr. Luther Márton?”, Luther így felelt: „Nem. Ő meghalt. Itt Krisztus lakik.”
A jogaid, az éned és a komfortérzeted többé nem számít. Azt kérdezed, akkor mi számít? Meghalni önmagunknak, és Jézust tenni életünk urává!

Ez naponkénti  harc  meghalni önmagunknak , nem megy sokszor ....
De  mikor hagyjuk hogy életünk Ura Jézus az Ő áldott  tenyerén kezében tartson

.....az a nap  más és könnyű..még a kereszt hordozásával is ... :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 November 29, 05:31:55
A hited felkelti Isten figyelmét
„…hited meggyógyított…” (Lukács 8:48 )
 :2smitten:

A Biblia azt mondja: „Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt (és minden vagyonát az orvosokra költötte), de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte: „Ki érintett engem?” Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt: „Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted!” De Jézus ezt mondta: „Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléje borult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki: „Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel!”

Figyelj meg három fontos dolgot ebben a történetben:

1) Az asszony olyasvalamit tett, amit addig még soha. Úgy döntött, hogy kipróbálja Jézust. Bölcs lépés! A hit azt jelenti, hogy kilépsz az ismeretlenbe, amit még nem próbáltál, és meglátod Isten kegyelmét munkálkodni egészen váratlan módon.

2) Felismerte, hogy mikor jött el az ő pillanata. Tudta, hogy Jézus most látogat el az ő városába, és lehet, hogy többé nem jön vissza. Vannak az életben „Isten-pillanatok”, amikor le kell győznöd félelmedet, és lépned kell hitben. Ha nem teszed, lekésed őket.


3) Megnyitotta az ajtót másoknak. Eddig a pillanatig a Szentírásban senki sem gyógyult meg úgy, hogy megérintette Jézus ruháját. De ennek az asszonynak a hitbeli cselekedete megnyitotta az ajtót mások számára is.

„…és odavittek hozzá minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét megérinthessék. És akik csak megérintették, meggyógyultak” (Máté 14:35-36)

- Isten olyan embereket keres, akik hajlandóak szakítani a hagyományokkal. Ha talál ilyeneket, felhasználja őket, hogy ajtókat nyissanak meg, és hatalmának új dimenzióit, hogy mások áldást nyerhessenek és meggyógyulhassanak.
- :168: lépjünk hitben és nem látásban  :168:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Moncsi - 2009 November 29, 09:00:55
 Drága Irénke!Köszönöm a bátorítást! :2smitten: Tegnap a gyülekezetünkben is a vérfolyásos asszonyról és hitéről szólt a prédikáció. :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 November 29, 09:15:33
                                                :081: :078:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 November 29, 10:17:59
Drága Irene! :2smitten:

Köszönöm én is, nagyon figyelem felkeltő üzenet!
Nem akarok lemaradni az "Isten-pillanatokról"! :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 November 29, 11:29:53
amen drága Tünde ! :2smitten:

-Én  sem  :169:   egyre  többet vágyom rá, hogy szívemet  beragyogja az ÚR dícsősége    
ezért nagyon szeretem a dícséreteket ...sokkal közelebb kerülök ilyenkor imádott Jézusomhoz
:kereszt01:
 
és "megnyílik a menny"........ezt a 11. részes  dicséret  sorozatot  szeretettel ajánlom

&feature=related
1.rész....
ezután sorban megtaláljátok ...........
............ 

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 November 30, 07:43:59
Kérd ki Isten tanácsát!
„Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” (Példabeszédek 16:9)


George arról álmodott, hogy beáll hadi tengerésznek, de özvegy édesanyja, aki egyedül nevelte gyermekeit, nem lelkesedett az ötletért. Mindazonáltal bátorságot erőltetett magára, és elengedte a fiát. Amikor eljött a nap, hogy George hajóra szálljon, búcsúzóul megölelte az édesanyját, akit erre szokatlan módon elöntöttek az érzelmek, és sírni kezdett. Miután már annyi szívfájdalmat kellett kibírnia, nem volt hajlandó többet elviselni. George nem szállhat fel arra a hajóra; inkább maradjon, és legyen a család támasza. A kadétegyenruhás fiú a haditengerészetnél szeretett volna karriert, de nem azon az áron, hogy ezzel növelje édesanyja fájdalmát. Így kénytelen-kelletlen visszaadta egyenruháját, és a holmiját a partra hozatta. Ő is csupán egyike volt azoknak a fiatalembereknek, akik kalandokat keresve elhagyhatták volna otthonukat, de nem tették.

Az ő döntése azonban nagy hatással volt a Függetlenségi Háborúra. Egy édesanya aggodalma a huszonnegyedik órában megakadályozta, hogy tizenöt éves fia a brit haditengerészet ranglétráján lépdeljen előre, és egy olyan kalandba vágjon bele, amely annyira különbözött volna attól, ami miatt végül híres lett.
 Ennek a fiúnak a neve George Washington volt, és ő lett az Amerikai Egyesült Államok első elnöke.

„Mi terveket készítünk… de Isten dönt arról, hová fogunk jutni” (Példabeszédek 16:9 ).
 „A… lépések, amelyeket megteszünk, az Úrtól erednek; másképp honnan is tudhatnánk, hogy hová tartunk?” (Példabeszédek 20:24 ).


 Henry Blackaby azt írja: „Lehetséges, hogy abba a tévhitbe ringatjuk magunkat, hogy jó úton járunk, miközben éppen Isten akaratával ellentétes irányba haladunk.
A Szentlélek vezetése nélkül azt tesszük, aminek a saját bölcsességünk szerint értelme van. Keresd hát Isten iránymutatását, Ő ismeri minden döntésed minden következményét.”
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 01, 06:46:36
A hit (1)
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom…” (Zsidókhoz írt levél 11:1)


Jegyezz meg két fontos dolgot a hitről: 1) A hit vagyon. :afro:
 Amerikában az emberek dollárral fizetnek, Európában euróval, de Isten országában a hit a hivatalos fizetőeszköz!
 Erre van szükség akkor, ha valaki Istennel akar „üzletet kötni” (Zsidók 11:6).
 És a hit csak Isten Igéjével táplálva növekszik (Róma 10:17). 2)
 A hitnek össze kell kapcsolódnia a reménységgel. Ha semmit sem remélsz, akkor nincs szükséged hitre.Isten látja, majd kinyilatkoztatja neked. És az ő készsége, hogy megáldjon vele, azon a készségeden alapszik, hogy elhiszed neki. De reményeidnek Isten Igéjén kell alapulniuk. Amikor Isten megígérte Ábrahámnak, hogy sok nép atyjává teszi, Ábrahám a következő húsz évben arra várt, hogy fia legyen, noha a helyzet lehetetlennek tűnt.
Hogy csinálta?....
a) „…hitte, hogy Isten … létre hívja a nem létezőket” (Róma 4:17).
b) „reménység ellenére is … hitte… ahogyan megmondatott…” (Róma 4:18). Mit mondott Isten? Na, arra alapozd a reményedet!
c) „… nem gondolt a testével, mely már elhalt (mivel már csaknem százéves volt)…”
(Róma 4:19).

Azt mondod: „De figyelembe véve a körülményeket…” Nem, higgy Istenben, Ő nagyobb, mint a körülmények!
d) „Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni” (Róma 4:20-21).
 Erősítsd meg hát a hitedet a Szentírás által!
Dicsőítsd Istent továbbra is azért, amit megígért neked! Légy elszánt!
Az ilyen hit megtiszteli Istent, és Isten megbecsüli az ilyen hitet!
 :168: ez nagyon nekem szól ....és neked?  :169: :167:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 02, 06:29:13
A hit (2)
„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom…” (Zsidókhoz írt levél 11:1)


Mielőtt Izráel hadba vonult, a próféták megkérdezték Istent, hogy nekik adta-e a várost. Ez azért van, mert Isten megbecsüli a hitet, ha ahhoz kapcsolódik, amit Ő megígért. Azért kell küzdened, amit Isten megígért. Ne mondd, hogy Isten cserbenhagyott, ha eleve meg sem ígérte azt a dolgot, és ne légy dühös azért, ha megfontolatlan vágyaid olyasminek az elérésére késztettek, amit Ő másvalakinek adott. A régiek énekelték egykor:
„Minden rész és vers és sor enyém, amit csak ez a könyv megígér.” Ez így van, abban az értelemben, hogy Isten mindannyiunkat egyformán szeret.
Vannak azonban bizonyos ígéretek, melyeket Ő a te életedben akar betölteni, mert a te elhívásod különbözik másokétól, és neked Őt kell keresned világosságért és útmutatásért.

„Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” (Jelenések 2:29).

Ne csak a prédikátort hallgasd, próbáld meghallani azt is, amit Isten mond neked a prédikátoron keresztül. Te valami egészen mást fogsz hallani, mint a melletted ülő, mert Isten személyre szabja számodra. A Bibliát „Élő Igének” hívják, mert bizonyos igeszakaszok hirtelen életre kelnek, és meggyökereznek benned. Hallhatod, amit senki más nem hall, vagy akár le is maradhatsz a prédikátor néhány gondolatáról, mégis azzal a válasszal térhetsz haza, amire szükséged volt.
Amikor azt mondod: „Ezt én kaptam! Ez az enyém!” – akkor az a hit, amely hallásból van, végzi a maga különleges munkáját benned.

-ez is nekem szól  ma is   :088: Köszönöm Uram
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 December 02, 12:06:08
Ámen! REMA - igékre van szükségünk!  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 December 02, 12:19:25
                       A HEGYEN


   Az olajbogyók pirosasra értek a fákon, az ágak egyre
kopaszabbak.  Az  időközben  megbarnult  avar  puhán
takarja  be a füvet.  Az  elhagyatott vakondtúrások már
düledeznek, károgó varjúcsapatok feketéllenek az égen.
   Az  erdő szélén  megcsípte a  dér az  októberben még
fanyar kökényt, s a bordóra puhult csipkebogyó is édes
ízzel kínálja magát.
   Fehér füstcsíkok kígyóznak a kéményekből a kedves,
piros háztetők fölé, meghitt csend borul a néma tájra.

   Gyerekkorom  ízét  érzem!  A  hegy, az  erdő,  a  föld
közelsége,  a  meleg,  őszi  színek,  a  sárga  és  a  barna
árnyalatok beburkolnak  és valami belső vágyakozással
töltenek el. Mintha pihenni készülne a természet…
A  bokrok  barátságosan hajladoznak a szélben.  Lassan
leszáll az est,  és a távolban  pici fénypontok mutatják a
kis falu utcáit, amik gyönyörűen kivilágított templomhoz
vezetnek. Egy bibliaverset juttatnak eszembe:

„Nem rejthető el a hegyen épített város!” Máté 5:14.

Mi vagyunk keresztyének a fényhordozók!
Mi vagyunk  a Szentlélek temploma!

     A  völgyre  ereszkedő  lágy  sötétség  a  menny  felé
irányítja  gondolataimat.  Mintha  az  idők  homályából
látnám  kirajzolódni a jelent,  és a  ködbe tűnő jövőt. A
hulló  falevelek  közt  átsuhanó széllel  a régmúlt korok
prófétikus  titkait  fedi  fel  előttem  az Úr,  s lelkemben
megnyílik a Biblia.
   Várakozásomba  öröm  és  szorongás  vegyül,  ahogy
feltárul Isten terve.
   Advent idején egyre dinamikusabban tör elő belőlem
a  visszatérő  Jézus Krisztussal  való  találkozás boldog
reménysége!  Másrészt  félelemmel  teli  felelősség
nehezedik rám amiatt, hogy mi lesz az isten nélkül élők
sorsa!
A korábban idézett igevers kiált bennem:

MI VAGYUNK A HEGYEN ÉPÍTETT VÁROS!

Megvilágítjuk-e az utat a sötétben keresőknek az érkező
Messiás fogadására?


2009. ADVENT                                       Guti Tünde

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 02, 13:11:19
 :angel2:  szép  :016:   szívet melengető gondolatok Tünde  :2smitten: köszönöm  
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 03, 07:46:09
A hit (3)   :187:
„Most a hit a remélt dolgokban való bizalom…” (Zsidókhoz írt levél 11:1)


Figyeld meg ezeket a szavakat: „most a hit”! Hálát adunk Istennek apáink hitéért és saját múltunk hittapasztalataiért. De ahhoz, hogy megtedd azt, amire Isten ma elhív, „most hit”-re van szükséged.

Jézus azt mondta:
„Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! – odamenne” (Máté 17:20).


A nagymamád hite talán elmozdította az ő hegyeit, de „ennek a hegynek” az elmozdításához a te hited kell.
Mindannyiunknak ott van „ez a hegy” az életében, és Isten kész elmozdítani azt. Akkor mi a probléma? A hitetlenség. Bár Jézus hatalmat adott tanítványainak arra, hogy betegeket gyógyítsanak, a megszállott fiú esetében kudarcot vallottak. Meg is kérdezték Jézustól:

 „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” (Máté 17:19). Figyeld meg, mit tanított nekik Jézus ekkor:


1) Kezdd kicsiben, vagy egyáltalán nem fogod elkezdeni. A mustármagnyi hit, mint minden mag, valami nagyobbá fog nőni. Csak kezdd el ott, ahol vagy; higgy Istenben az átlagos, mindennapos dolgokra nézve. És amikor ő megjutalmazza a hitedet, ismerd el, adj ért hálát, és építs rá!

2) Vigyázz a szádra! „Ha… hitetek volna… és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! – odamenne” Szavaid felszabadítják a hitedben rejlő életadó erőt, tehát ügyelj arra, hogy mi jön ki a szádon! Figyelj oda arra, hogy összhangban legyen a Szentírással!

3) Néha kicsit többre van szükség. Vannak hegyek, melyekhez több imádság kell, vagy mint ennek a fiúnak az esetében is, az az erő, ami a böjtölés által nyerhető. De ha hajlandó vagy eleget tenni Isten feltételeinek, akkor látni fogod, hogy a hegyek elmozdulnak az életedben.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 04, 18:18:29
Próbáld ki Isten módszerét!
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Példabeszédek 3:5)


Láttál már olyan embert, aki mankóval járni tanult? Micsoda küzdelem! Néha azt veszed észre, hogy megpróbálnak egy lábon egyensúlyozni, vagy harminc méterrel odébb az utcán fekszenek, és a kezük csupa horzsolás. Mankóra támaszkodni kimerítő lehet, éppúgy, mint a saját értelmedre támaszkodni.
/Én tudom... tavaly fél évig volt  benne részem   :03:    :213:  :169: /
 Vezette az ÚR  minden léptemet és erőt adott a küzdelemhez ..hálát adok érte  :248:

Ha azt akarod, hogy a dolgaid rosszul menjenek, zárd ki Istent! Próbáld pusztán a saját józan eszed segítségével megoldani a dolgaidat! Ha falnak ütközöl, próbálj ki valami mást! Ha az sem vezet sehová, folyamodj a logikához, majd ess pánikba! Az igazság az, hogy néhányan úgy viselkedünk, mintha aggodalom-függők lennénk. Olyan régóta élünk így, hogy nem is vagyunk képesek meglátni és elismerni. Ha az egyik aggodalom megszűnik, egy másikat teszünk a helyébe. Egész sor áll az ajtónk előtt belőlük, mert az a felirat található rajta, hogy „szeretettel üdvözlünk mindenkit!”. Úgy tűnik, mintha szívesen látnánk vendégül őket, de Jézus azt mondta, hogy ez az élet és az energia pazarlása. Az aggodalmak miatt folyton arra koncentrálsz, hogy mire van szükséged vagy minek az elvesztésétől félsz, így nem marad időd élvezni azt, amid van (ld. Máté 6:25). Így nem lehet élni!

Aggodalom helyett kezdj el az alábbi igeversek szerint élni:
a) „Semmiért se aggódjatok…
b) mindent, amire szükségetek van, kérjétek imádságban Istentől…
c) … mindig hálát adva…
d) és Isten békessége… meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat…” (Filippi 4:6-7   

Istenem köszönöm hogy megszólítasz   :08: naponta, és Tudod mire van szükségünk 
áldom Dicsőséges Neved  örökké    halleluja    amen!

:afro:  Rajta, próbáld ki Isten módszerét!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 06, 07:57:45
Az imameghallgatás gátjai (1)
„Ha kiált hozzám, meghallgatom…” (Zsoltárok 91:15)


Amikor a Fő utcán megnyílt egy éjszakai szórakozóhely, egy gyülekezet, amely csupán száz méterre volt tőle, egy 24 órás imavirrasztást szervezett. Azt kérték Istentől, hogy a klub égjen le. Egy héten belül villám csapott az épületbe, és porig égette azt. A klub tulajdonosa beperelte a gyülekezetet, amely tagadta a felelősséget. A bíró, miután meghallgatta mindkét fél érvelését, ezt mondta:
„Úgy tűnik, bárki is a bűnös, a nightclub tulajdonosa hisz az imádság erejében, míg a gyülekezet nem”.

Az imameghallgatás első akadálya az, ha nem imádkozunk. Ez egyszerűen hangzik, de nem kapunk választ imáinkra, ha nem imádkozunk. Ha azt mondjuk, hogy hiszünk az ima erejében, az még nem jelenti azt, hogy imádkozunk is.
 Jakab azt írja: „… nem kapjátok meg, mert nem kéritek” (Jakab 4:2).
Időt kell szánnunk arra, hogy kérjük Istentől azt, amit szeretnénk, amire szükségünk van. Néha végiggondoljuk magunkban a helyzeteket, vagy beszélünk róluk a barátainkkal, vagy kívánjuk, vagy reméljük, de nem imádkozunk. A gondolkodás, kívánás, reménykedés és másokkal való beszélgetés nem imádság; csak az imádság imádság!
Ha van valamilyen szükségünk, vagy egy olyan helyzet, ami aggaszt, csak akkor imádkozunk, ha Istennel beszélünk róla.

Isten azt várja, hogy kéréseinket tárjuk elé imádságban. Ő sohasem fárad bele abba, hogy hozzá jövünk! Ő képes, hajlandó és kész rá, hogy az érdekünkben cselekedjen, de csak akkor, ha imádkozunk.

 Jézus azt mondta: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és meg nyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek meg nyittatik” (Máté 7:7-8).

Uram köszönöm az erősítést hogy soha ne szűnjünk meg  imádkozni! Ne a magunk eszére
támaszkodjunk. Nálad mindenre van megoldás ,ha kérjük imádságban  :169:
Hódolunk előtted dicsérve áldott nagy neved,mindenkor hálákat adván.
Köszönjük a Szent Szellem vezetését. :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 07, 08:51:57
Az imameghallgatás gátjai (2)
„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához…” (Zsidókhoz írt levél 4:16)


Az imameghallgatás második akadálya a bizalom hiánya! Ha megértjük, hogy Isten megváltott gyermekeiként jogunk van közeledni Hozzá bármikor, képesek leszünk legyőzni az ellenség próbálkozásait, amikor arra akar rávenni, hogy kárhoztassuk magunkat. Ennek eredményeként bizalommal közeledünk Istenhez. Többé nem mondjuk azt magunknak: „Tudom, hogy az Úr képes ezt megtenni, de nehezen tudom elhinni, hogy meg is fogja tenni értem”. Azért gondolunk ilyesmiket, mert azt hisszük, hogy nem vagyunk méltók. :061:
 Jézus méltóvá tett minket!  :169: Amikor Istenhez jövünk, számíthatunk arra, hogy kegyelmes lesz hozzánk.
„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”
 A kegyelem azt jelenti, hogy Isten megadja nekünk azt, amit nem érdemlünk meg, ha van elég bizalmunk ahhoz, hogy kérjük. Jézus nevében kérjük, nem a magunkéban. Jézust visszük az Atya elé, nem pedig saját magunkat. Jézus nélkül semmik vagyunk! Isten kész sokkal többet tenni annál, amit kérni vagy elgondolni tudnánk (Efézus 3:20). Gyakorolnunk kell tehát a hitünket, és bizalommal kérve igénybe venni mindazt, amit Ő meg tud tenni.


Helen Poole azt írja: „A négyéves kislányom mindig imádkozni szokott lefekvés előtt. Egy este csak imádkozott és imádkozott, a hangja egyre halkult, s végül már csak a szája mozgott. Aztán azt mondta: ’ámen’. Így szóltam:  :169: ’Édesem, nem hallottam, mit mondtál.’ Ő így válaszolt: ’Anya, nem hozzád beszéltem.’ :169:
Ha megértjük, hogy jogunk van Istennel beszélni, és hogy Ő odafigyel minden szavunkra, akkor bizalommal imádkozunk.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 08, 08:49:48

Az imameghallgatás gátjai (3)
„Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr.”
(Zsoltárok 66:18)


Az imameghallgatás harmadik akadálya a bűn! Lillian Pearsall a következőről számol be: „Amikor telefonos ügyfélszolgálati munkakörben dolgoztam, egy ügyfél egy fizetős telefonon a megengedettnél hosszabb ideig folytatott távolsági hívást. Többszöri udvarias figyelmeztetésem ellenére sem volt hajlandó bedobni az időtúllépés miatt szükséges érméket. Ehelyett dühösen szitkozódva lecsapta a telefont. Néhány másodperccel később újra a vonalban volt, valamivel nyugodtabban. „Tisztelt kezelő, kérem, engedjen ki a telefonfülkéből! Fizetek, csak engedjen ki!”
 Nyilvánvalóan bezárta magát, és tévesen úgy gondolta, hogy én irányítom a telefonfülkék ajtaját is.  :169:
Szívesen kifizette a többletidő miatt szükséges díjat, és tanácsomra egy jó erőset rúgva az ajtóba kiszabadította magát.”

A be nem vallott bűnök bezárnak minket, Istent pedig kizárják. Ha rejtett bűn van a szívünkben, nem tudunk abban bízva imádkozni, hogy Isten válaszolni fog.
Ha viszont azt kérjük Istentől, hogy leplezze le bűneinket, Ő megteszi.

 És amikor felfedi azokat, el kell bánnunk velük, ha azt akarjuk, hogy a kommunikációs vonal nyitott maradjon. Ha Isten emlékeztet minket egy helyzetre, amelyben nem helyesen jártunk el, nem tehetjük meg, hogy egyszerűen csak a szőnyeg alá söpörjük; el kell ismernünk azt, és el kell fogadnunk Isten bocsánatát.

Amiket mi „kis dolgoknak” nevezünk, bűnös szokásokká és egy életen át tartó viselkedésmintákká fejlődnek. Amikor tehát feltárja Isten a bűnünket, meg kell bánnunk, és fel kell hagynunk vele. Komolyan kell vennünk Őt – méghozzá rögtön! Ez azt jelenti, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a Vele való kapcsolatunk akadálymentessé váljon. Így imáink meghallgatásra és válaszra találnak.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 10, 07:02:10
Az imameghallgatás gátjai
„…nem kapjátok meg, mert rossz indítékból kéritek…” (Jakab 4:3 )


Az imameghallgatás  akadálya a rossz motiváció!

Egy születésnapi partin, amikor a torta felszolgálásának az ideje elérkezett, egy Brian nevű kisfiú izgatottan harsogta: „Én a legnagyobb szeletet akarom!”. Az édesanyja megdorgálta: „Brian, nem helyes a legnagyobb szeletet kérni!”
A kis fickó zavartan nézett rá, és így szólt: „De hát akkor hogy kapom meg?”
Ha rosszak az indítékaid, imáid nem fognak meghallgatásra találni.
- Az indíték a „miért” a „mit” mögött.
 
Amikor imádkozunk, az imádságunk indítéka sokkal fontosabb, mint maguk a szavak, amiket kimondunk.
A tiszta szív, mely szereti Istent és szereti az embereket, mindig elfogadható indíték az Úr szemében. Az önzés elfogadhatatlan; a bosszúvágy elfogadhatatlan; a manipuláció és az utasítás elfogadhatatlan; a féltékenység elfogadhatatlan; a büszkeség elfogadhatatlan.
Valójában bármilyen önző indíték elfogadhatatlan.
A. W. Tozer azt írja: „Az önszeretet valóban nagyon nehéz munka. Gondolkozz el, vajon a legtöbb bánatot nem az okozza-e, hogy mások rosszat mondanak rólad! Amíg magadat kis istennek állítod be, akihez hűnek kell lenned, mindig lesznek olyanok, akik örömüket lelik abban, hogy sértegetik a bálványodat. Így hogyan remélhetsz belső békét?
 A szív szenvedélyes erőfeszítése, hogy megvédje magát minden sértéssel szemben, soha nem fogja az elmét nyugodni hagyni.”

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk imádkozni, rendszeresen meg kell tisztítanunk a szívünket, főleg akkor, ha azon vesszük észre magunkat, hogy „a legnagyobb szeletet” akarjuk. Meg kell vizsgálnunk az indítékainkat. Fájdalmas lesz a szembenézés, de szükséges, ha azt szeretnénk, hogy imáinkra választ kapjunk.

Köszönöm Uram hogy megláttatod velem is mire figyeljek. Fájdalmas  szembenézés,de biztos itt a kulcsa sok ima gátjainak.  Lehet bennem is hibák rejtőznek........El akarom hagyni azokat.
Kérlek ÚR Jézus segíts ! Tiszta szívvel akarok Eléd járulni.
Ismersz én Szeretlek Uram!
amen!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 14, 17:33:22
Ezt ma olvastam ..nagy és építő hatással volt rám..
Ki a régit… be az újat!
„…senki sem tölt újbort régi tömlőbe…” (Márk 2:22)

Jon Walker írja a következőt: „Néhány mérföldnyire a házamtól van egy mini-abc, melyet nemrég átalakítottak. Az alkalmazottak azonban valószínűleg nem olvasták el az erről szóló emlékeztetőt. A pult mögött álló srác új egyenruhát viselt… no meg a korábbról jól ismert mogorva arckifejezést. Ez elgondolkodtatott azon, hogyan próbáljuk meg az újbort régi tömlőkbe tölteni. Jézus azt mondja, hogy kudarcra vagyunk ítélve, mert „…a bor szét fogja repeszteni a tömlőt, így mindkettő tönkremegy...”
 De nem tesszük-e mi is ugyanezt, amikor a keresztény életünkről van szó? A becsületes munka újborát a hanyagság régi tömlőjébe töltjük.
A feltétel nélküli szeretet újborát a két lakással arrébb lakó családdal szembeni gyűlölet régi tömlőjébe töltjük.
A dicsőítés újborát a pénz, a hatalom, a zene vagy a legújabb videojáték bálványozásának régi tömlőjébe öntjük.
Az elmélyült bibliatanulmányozás újborát a „készételek” régi tömlőjébe töltjük.
 Az alázat újborát az önhittség régi tömlőjébe töltjük.
 A megbocsátás újborát a keserűség régi tömlőjébe töltjük.
A mások előtérbe helyezésének újborát beletöltjük az önző ambíciók régi tömlőjébe.
Az öröm újborát a féltékenység és a pártoskodás régi tömlőjébe töltjük.
A békesség újborát beleöntjük a viszálykodás régi tömlőjébe.

Megszólalt valamelyiknél a csengő? Ha igen, itt az ideje, hogy kérd Istent, hogy segítsen megszabadulni a testiesség régi tömlőjétől, és tegyen erős, új, tiszta edénnyé.
 Új teremtésként többé nem a régi viselkedésed határozza meg az életedet, hanem a Krisztussal való kapcsolatod.
amen!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 15, 15:27:52
Ó ez  olyan szép és megerősítő ...köszönöm   Istenem   :169:

„Akarsz-e meggyógyulni?” (János 5:6)  ...

Nem tudott járni, a tavat nem lehetett könnyen megközelíteni, és nem voltak motorral hajtott liftek. Aztán Jézus arra jött, és megkérdezte ettől a 38 éve beteg embertől: „Akarsz-e meggyógyulni?” Micsoda kérdés! Nos, Jézus nem azért tette fel ezt a kérdést, mert nem tudta a választ; azért tette fel, hogy annak az embernek a gondolkodását (és a miénket is) a helyes irányba terelje. Ugyanígy azt is kérdezhette volna:

„Kész vagy arra, hogy felvállald a felelősséget az életedért?
Tényleg szeretnéd azt az előléptetést vagy egyszerűbb mindig csak zúgolódni a pénz miatt?
 Készen állsz a házasságra, arra, hogy valakivel megoszd az életed, aki arra fog késztetni, hogy átgondold én-központú viselkedésed?”
Az imáinkra adott válasznak gyakran ára van. Például egy szenvedélybetegnek a családja olykor éveken át imádkozik változásért, majd amikor bekövetkezik, krízisként élik meg. Mivel az életük a dráma és a működési zavar körül forgott, soha nem tanulták meg, hogyan kell másként élni. Ezen a ponton döntést kell hozniuk: továbbra is mást hibáztatnak a problémáikért, vagy elfogadják, hogy a saját gondjaikkal nekik kell foglalkozniuk. „Akarsz-e meggyógyulni?”

Akár tetszik, akár nem, ha Istentől kéred a megoldást, az gyakran új kihívásokat jelent. Egy gyermek megoldhatja úgy a zsebpénz-problémáját, hogy újságkihordást vállal, de amikor felnő, remélhetőleg nagyobb problémákat fog megoldani – például hogy hogyan gondoskodjon a családjáról.
 :169:A jó hír az, hogy a nagyobb problémák megoldása nagyobb jutalommal jár.
 Kérd hát ma Istent, hogy tegyen próbára, és segítsen neked, hogy „…vedd az ágyadat és járj!” (János 5:8), hogy felégesd a függőséged hídjait és a „tanult tehetetlenséget”, és tovább lépj nagyobb dolgok felé.
 Más szóval „válaszd az életet!” 

halleluja amen  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 December 15, 16:25:59
Ámen! Vajon kinek mit ér a gyógyulása?  :061:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 16, 18:59:22
Gyógyulás a válás után
„Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.” (Ézsaiás 43:2)


A válás olyan, akár egy amputáció; túléled, de úgy érzed, hogy kevesebb lettél. És még rosszabb akkor, ha nem akartál válni, vagy ha úgy érzed, a gyülekezet is magadra hagyott, és nem tesz semmit, hogy segítsen. Nos, hogyan mehetsz át ezen a tűzön anélkül, hogy megégnél? Úgy, hogy a következő négy dolgot teszed:

1) Bocsáss meg magadnak!
„Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25).
Isten megbocsát és elfelejti vétkeidet, és megadja neked a kegyelmet, hogy te is meg tudj bocsátani magadnak.
2) Bocsáss meg azoknak, akik fájdalmat okoztak neked! A megbocsátás az az egyedüli hatalom, amivel mindig rendelkezel bárki felett, aki megbánt. Ezért csak gyakorold tovább a megbocsátást, amíg a múltad el nem veszíti feletted az irányítást. Legyen a megbocsátás állandó magatartásformáddá! Csak a megbocsátás és felejtés segít letenni a dolgokat és továbblépni.
3) Ne siesd el a dolgot! Ne hajts végre hirtelen nagy változtatásokat! [/b]Te most egy érzelmi hullámvasúton vagy, és ingadozol a között, hogy vissza akarod-e kapni őt, vagy inkább azt akarod, hogy szenvedjen. Érzékeny vagy mások megjegyzéseire, ugyanakkor könnyen vonzódni kezdesz bárkihez, aki figyelmet fordít rád. Lassíts le! Az egészséges emberek egészséges döntéseket hoznak, ezért fordíts időt Isten Igéjének olvasására, imádságra, tanács kérésére, és hagyj időt magadnak arra, hogy meggyógyulj!
4) Kezdd el viszonozni, amit kaptál!
„Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek, az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá” (2Krónika 30:9).
Ha felismerjük, hogy Isten nem fordított hátat nekünk, ez képessé tesz arra, hogy
„mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket” (2Korinthus 1:4).
  :169:Ha ez megtörténik, akkor meggyógyulsz, fényes jövő és korlátlan lehetőségek várnak rád.

amen
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 17, 08:47:49
 :044:   halleluja amen
Ez a kegyelem!
„…adatott az a kegyelem…” (Efézus 3:8)

A „kegyelem” szó annyira fontos, hogy Pál háromszor annyi alkalommal említi, mint bármelyik másik szentíró. Korábbi erőszakos életére visszaemlékezve ezt írja: „Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy… hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát”. A kegyelem szó a görög „kharisz” szóból ered, ami „teljes öröm”-et jelent. Bár nem érdemeljük meg, Isten „teljes örömnek” tartotta azt, hogy megmentsen bennünket. Ehhez mit szólsz?

A János evangéliuma 8. részében szó van egy asszonyról, akit házasságtörésen értek. A törvény félreérthetetlen a büntetése kérdésében. A farizeusok készen állnak rá, hogy megkövezzék. Ő tudja, hogy Jézus, mivel igaz, egyet kell, hogy értsen velük. Az asszonynak nincs ügyvédje, aki védené, olyan tanúja sincs, aki erkölcsösségét bizonyítaná. Jézus ekkor hirtelen lehajol, és írni kezd a porba. Vannak bibliatudósok, akik azt gondolják, hogy talán a jelenlévők bűneit írta le, időponttal, helyszínnel, stb.
Jaj! Amikor Jézus felnéz, az asszony vádlói nincsenek ott.
 Jézus ezt mondja: „Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (János 8:11). Jézus a tagadhatatlan bűnösségből a feltétel nélküli megbocsátás pozíciójába emelte fel őt.

Nem érdemelte meg; azt sem tudta, hogy ez egyáltalán lehetséges. És erről szól a te történeted is, ugye?

Egy napon Abraham Lincoln látta, hogy egy ültetvénytulajdonos egy rabszolganőre licitál. Mivel azt feltételezte, hogy az csak azért akarja megvenni a lányt, hogy kegyetlenkedjen vele, Lincoln rálicitált, kifizette az árat, majd felszabadította a lányt.
 „Ez azt jelenti, hogy most már mondhatok bármit, amit csak akarok?” – kérdezte a lány. „Igen” – felelte Lincoln.
„És azt is jelenti, hogy bárhová mehetek, ahová csak akarok?” – hangzott az újabb kérdés. „Igen, hiszen szabad vagy” – válaszolta Lincoln. Könnyek gördültek le a lány arcán, ahogy azt mondta: „Akkor uram, én önnel megyek.”
Ez a kegyelem! :2angel: :089:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 December 17, 10:45:54
 :2smitten:
El sem tudom mondani, milyen csodálatos ez a felszabadító kegyelem! Valóban "szívbeli rabszolgává" tesz!
:2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 December 17, 11:03:55
Ábrahám Lincolnról azt kell tudni, hogy az édesanyja majdnem meghalt a szülésben. Hatalmas vihar tombolt és az orvost sok helyre hívták a bábával együtt, így nem tudott eljutni egyik se hozzá. Majd egyszer csak kopogtak az ajtón és egy ismeretlen nő lépett be, mint bába. Az apa kérdezte ki ő, mert mindenkit ismer, de csak annyit mondott neki a bába: Gyorsan mutassa meg, hol van a felesége, aki szül, mert szüksége van rá. Az apa gondolta majd a végén elbeszélget vele, és odavezette a feleségéhez. Amikor a kis Lincol fiú megszületett, a bába sietett elmenni és kifelé menet az apának azt mondta: Legyen a fiú neve Ábrahám! Majd eltűnt. Az apa mire feleszmélt, már nem látta sehol. Érdeklődött utána ki lehetett, de senki nem hallotta még csak a nevét se.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 18, 08:19:05
   :168: Úgy gondolom angyal volt a bába   :2angel:  erről tudtam hogy így történt Á.Lincoln
születése.

 bátorítás mára  :088:
Ne játssz szerepeket! -ez is szól nekem.. :pirul:

„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből…” (5Mózes 6:5)

A modern élet a szerepjátékról szól. Egész életünket leéljük ugyanabban a szomszédságban, mégis alig ismerjük a szomszéd családot. Kilométerekre lévő gyülekezetbe ingázunk, járunk ki és be úgy, hogy nem ismernek minket, és soha nem kapcsolódunk be a szolgálatba. Az egyik tömeggel együtt dolgozunk, egy másikkal meg együtt játszunk. A titkos tevékenységek szinte korlátlan lehetősége áll előttünk. Mivel senki sem ismer minket más kontextusban, ezért mindegyikben újraalkothatjuk magunkat. Valaki azt mondta, hogy az életünk olyan, mint egy fiókos szekrény: külön fiók van minden egyes érdeklődési kör, érték vagy időtöltés számára – egy a munkának, egy a játéknak, és egy a gyülekezetnek. És mindegyikhez egy külön értékrend és saját nyelvezet tartozik. Minden új helyzetben kiegészítjük egy újabb fiókkal, hogy biztosítsuk a teljes célszerűséget és biztonságot. A jellem egysége és integritása helyett szerepeket játszunk.

De Isten nem fiókos szekrényt lát bennünk, különböző szerepek gyűjteményét.
Ő a teljes embert látja. Az, aki akkor vagyok, amikor senki sem lát, ugyanaz számára, mint az, aki mások előtt vagyok. Isten azt kéri, hogy egységes legyen az életünk. Mégpedig azért, mert az élet másképp nem működik! Isten úgy teremtett minket, hogy egy akaratunk, egy elménk, egy szívünk, egy lelkünk van.

Az csak az ellenség hazugsága, hogy „a kecske is jóllakhat, meg a káposzta is megmaradhat”, hiszen végül oda vezet, hogy lelkileg és érzelmileg darabokra hullik az életünk, és ami még rosszabb: eltávolodunk Istentől! Azt kérded, mi a válasz?

A Biblia azt mondja:„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” Más szóval: Ne játssz szerepeket!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 December 18, 12:09:26
 Úgy gondolom angyal volt a bába     erről tudtam hogy így történt Á.Lincoln
születése.


Igen, drága Irenem!
Én is így gondolom, hogy angyal volt, hiszen a "semmiből" toppant be a vajúdó nőhöz, a tehetetlenségtől szenvedő férj nem kis meglepődésére!
Dicsőség az Úrnak!!!  :2smitten:

Tünde
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 19, 08:16:39
Adj tizedet Istennek a jövedelmedből!  -ez nekem is szól  :pirul:
„Hozzátok be… az egész tizedet…” (Malakiás 3:10)

Akár ószövetségi törvénynek tekinted a tizedfizetést, akár újszövetségi igazságnak, egy dolog biztos: ha Istennek adod a jövedelmed első tizedét, ez azt mutatja, hogy Ő az első az életedben. Azoknak, akik gyakorolják a tizedfizetést, Isten két dolgot ígér:

1) Áldását.
Isten azt mondja: „Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok” (Malakiás 3:10). Egy farmernak, aki hűségesen fizette a tizedet, jól ment, míg mások körülötte alig tudtak megélni. Amikor egyik szomszédja megkérdezte: „Mi a titkod?”, ő így felelt: „Nincs ebben semmi titok. Én csak belelapátolom Isten ládájába, ő meg visszalapátolja az enyémbe. Csakhogy Istennek nagyobb lapátja van!” A tizedadás által Isten üzlettársa leszel. Gondolj csak bele, mit jelenthet Isten áldása az üzleti életed, a családod, a szolgálatod vagy a jövőd vonatkozásában – a lehetőségeid végeláthatatlanok!

2) Védelmét.
„Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban…” (Malakiás 3:11). „Mi ez a sáska?” – kérdezed.
 Bármi, ami elnyeli az áldásaidat. A mosógép egy hónapon belül már harmadszor romlik el. A gyerekek újra meg újra betegek, és folyton orvoshoz kell vinni őket. Az autód sebességváltója épp a garancia lejárta után egy nappal romlik el.

 Az egyik héber szó a tizedre a „charam”, ami azt jelenti: „elpusztításra megjelölve”. A tizeded szó szerint erővé válik Isten kezében az ellenség munkáinak a lerombolására. Ez védőfalat von köréd.

 „Isten a pénzemet akarja?” – kérdezed. Nem! Ő a hiányaidat kéri! Azt akarja, hogy áldás és védelem alatt legyél életed minden napján.
 amen!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: tothg - 2009 December 19, 08:49:32
Ez jó! Tetszik Irene.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2009 December 19, 12:40:31
Irene! Köszi, hogy betetted, továbbítom is mások épülésére.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 December 19, 13:42:58

ISTEN HATALMAS AJÁNDÉKA

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és így fogják nevezni: ... Békesség Fejedelme! (Ézs 9,5)

A múlt évben édesanyámmal megbeszéltük, hogy nem adunk egymásnak karácsonyra ajándékot. Ehelyett úgy döntöttünk, hogy inkább élvezzük az ünnepet egymás társaságában, elmegyünk együtt a templomba, meglátogatjuk családtagjainkat. A pénzspórolás mellett fő célunk az volt, hogy a karácsony igazi üzenetére tudjunk koncentrálni.
Ahogy közeledett karácsony napja, kicsit fura volt, hogy nem kell a vásárlási láz forgatagában lótni-futni. Azután belül valami felüdítő, s kicsit megindító érzés kerített hatalmába. Ahelyett, hogy azon törtem volna a fejem, mit vegyek Anyának ajándékba, elgondolkodtam, milyen sokat jelent ő, és a többi családtag számomra. Nem próbáltam a többi vásárlóval versenyre kelve megvenni a legjobb árut a legjobb áron, hanem tudtam mosolyogni, figyelmesen megtartani az ajtót mások előtt. Nem a pénztárcám tartalmát osztottam-szoroztam, hanem azért imádkoztam, hogy tudjak még hálásabb és boldogabb lenni Isten csodálatos ajándékáért, Jézus Krisztusért.
Karácsony napján aztán Anyával együtt megállapítottuk, hogy ez volt eddig a legszebb ünnepünk - nyugodt, bátorító és örömteli.

Imádság: Segíts, Istenünk, hogy szereteted ajándékát másokkal együtt örömmel ünnepeljük. Ámen.

Ezen a karácsonyon milyen szeretet-ajándékot adok másoknak?
Maureen Pratt (Kalifornia, USA)
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 20, 15:24:45
Levetkőzni és felöltözni
„… levetkőztétek a régi embert… és felöltöztétek az új embert…” (Kolossé 3:9-10)

Vannak köztünk olyanok, akik maximalisták, ha a külső megjelenésről van szó, de egyáltalán nem törődnek azzal, ha a szellemi öltözetük elnyűtt. Sokkal jobban foglalkoztat minket az, hogy milyenek vagyunk mások szemében, mint az, hogy Isten milyennek lát minket. Mi hát a megoldás? Tölts több időt a tükör előtt! Jakab azt írja: „Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt.
De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete” (Jakab 1:23-25).

A régi testies ruháidat le kell selejtezned; ne hagyd ott őket a szekrényben a legközelebbi alkalomra, amikor viselni akarod! Minden nap összpontosíts erre:
„…öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne” (Róma 13:14).
Chuck Swindoll azt mondja: „A változás első számú ellensége a benned lévő makacs, önfenntartó bűnös természet. Az elkényeztetett gyerekhez hasonlóan évekig a kedvében jártak, és minden kívánságát teljesítették, ezért nem fogja feladni dührohamok nélkül. A testiesség lassú, keserű, véres halált hal, mindvégig rúgkapálva és küzdve. A tartós változás egyes fokozatban érhető el, nem magas fordulaton. Számíts tehát esetleges visszaesésekre, és ne hagyd, hogy vakvágányra tereljenek!
Amikor szeretnéd bedobni a törölközőt, ereszkedj térdeidre, és kérd Istent, hogy segítsen visszatérni a helyes kerékvágásba! Ő segíteni fog.”
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 21, 09:25:20
Fogadd el önmagad!
„Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (Máté 22:39)

Csak akkor tudsz Isten tervének megfelelően szeretni másokat, ha egészséges módon szereted magad. Ha nem szereted magad, bizonytalanságban élsz, és mindig mások elismerését fogod keresni. Ha nem kapod meg, nagyot esel a magad szemében. Emiatt az életed messze alulmúlja a lehetőségeidet. Te vagy az egyetlen ember, akitől nem tudsz megszabadulni, tehát ha nem tanulod meg elfogadni önmagad, szánalomra méltó leszel. Állj meg, és gondold végig, mikor volt a legutóbbi alkalom, amikor olyan valakivel voltál együtt, akinek a társaságát egy cseppet sem élvezted. Milyen érzés volt?
Azokat a gondolatokat és érzéseket vetíted ki másokra, amelyek önmagaddal kapcsolatosan benned vannak, akár jó, akár rossz természetűek azok. Ezért ha azt szeretnéd, hogy mások jót gondoljanak rólad, legyen jó véleményed magadról; olyan, ami Isten Igéjén alapszik, és a megfelelő kapcsolatokból táplálkozik. Kétségtelen, hogy a Biblia óva int attól, hogy túlságosan nagyra tartsuk magunkat. De ne essünk át a ló túlsó oldalára sem! Ha folyamatos ön-elutasításban élünk, azzal állandó meghívót adunk a Sátánnak, aki mindig
„…mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1Péter 5:8). Ne játssz a kezére!
Pál azt írja: „… énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó…” (Róma 7:18). Ez azt jelenti, hogy azok a jó dolgok, melyek mégis benned vannak, annak a bizonyítékai, hogy Isten munkálkodik az életedben. Feltétlenül méltányold hát azokat!
A Biblia azt mondja: „Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak” (2Korinthus 4:7).
Ahelyett, hogy a hibáidra koncentrálnál, és rossz érzések töltenének el, ha magadra gondolsz, ismerd fel Isten jelenlétének, erejének és teljesítőképességének benned rejlő kincsét, és építs rá!
Fil.2.
13.    Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
14.    Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
15.    Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 December 21, 11:57:29
Igen, így van! Köszönöm, Irene ezt a bátorítást! Most szükségem volt erre!  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2009 December 22, 03:44:53
"Elnyelte õket a tenger." Zsid 11,29


Mózes felemeli botját. A tenger visszatér. Az egyiptomiak menekülnének, de az Úr a tengerbe veti õket. A Fáraó és serege elpusztult. Ez a pusztulás ítélet. Hosszú idõn át dolgoztatták rabszolgaként Izraelt jogtalanul az egyiptomiak. Végül a Fáraó azt a rettenetes parancsot adta ki, hogy minden fiúgyermeket a Nílusba kell fojtani. Félelmetes gyilkosság volt ez. Isten bölcsessége most gyors, alapos és igaz ítéletet tartott. A Fáraó nem halhatott meg sem betegségben, sem fegyver által, hanem olyan halált kellett elszenvednie, amit õ ezerszeresen végbevitetett a zsidó gyerekeken: a tengerbe fulladt. Itt is érvé nyes a Jel 16,7: "Igen, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te ítéleteid".
 
Egy kanáritenyésztőnek az a gondolata támadt, hogy megvakítja legszebb madarait, hogy még szebben énekeljenek. Mikor aztán gyermekük született - vak volt. A második is ugyanúgy!
///-ezzel,nem értek egyet,mert Isten nem hiszem,hogy ezért a bűnéért,az utódait vaksággal büntette.///
"
Ne tévelyegjetek!" Él az igazságos Isten. A világtörténelem vége hatalmasan be fogja ezt bizonyítani. A Fáraó pusztulása felejthetetlen emlékműve az isteni ítéletnek mind Izrael, mind az egész világ számára. Isten akaratából. Mindmáig hangzik az Ige: "Lovat lovasával a tengerbe vetett"!
Isten úgy intézte a Fáraó megítélését, hogy nem volt szükség emberi kézre, hogy ezt a zsarnokot erejével együtt megsemmisítse. "Éneklek az Úrnak, mert fenséges Õ..." Bárcsak életes maradna bennünk ez az Ige a nehéz antikrisztusi időkben is!
Végül a Fáraó pusztulása isteni igazolás volt Mózesnek, az Isten szolgájának. Sokáig nehéz volt Mózes helyzete. A nép gyakran elégedetlen volt vele kapcsolatban. Most Isten igazolta õt mint eszközét és szolgáját. Hasonlót élnek át minden időben azok, akik Isten akarata szerint élnek, de az emberek megvetik õket.


Alfred Christlieb: Bizonyságaid, örökkévaló örökségem
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 22, 08:09:15
Miről beszélsz? (1)
„Mert aki áldást mond a földön, az igaz Isten nevével mond áldást…” (Ézsaiás 65:16)


Tudtad, hogy megáldhatod magad azzal, amit mondasz?
A Biblia ezt mondja: „Aki áldást kér magára, ezt mondva tegye: „Az igazság Istene áldjon meg engem… mert a régi bajok feledésbe merültek” (Ézsaiás 65:16).
 Ez az ige két fontos igazságot tanít meg:
 1) A saját szavaidnak sokkal nagyobb hatásuk van rád, mint bárki más szavainak. Végső soron nem az számít, amit mások mondanak, hanem az, amit te mondasz magadról akkor, amikor már minden vélemény elhangzott! Az utolsó szó mindig a tiéd. :167:
 2) Sohasem fogod élvezni azt, amit Isten a jövőben készül adni neked, ha még mindig a múltban élsz. Ahhoz, hogy belépj az Ígéret Földjére, először el kell hagynod a pusztát. Juss hát egyetértésre Istennel, és kezdd azt mondani, amit Ő mond rólad! Ez nem kis dolog. Amit kimondasz attól kezdve, hogy reggel felkelsz, addig, míg este lefekszel, nem csupán a napodat befolyásolja, de hatással van az egész életszemléletedre és életed irányára. Ha imádkoztál, és konkrét válaszokat kértél Istentől, akkor hatást tudsz gyakorolni az eredményre azáltal, hogy ügyelsz arra, hogy amit kimondasz, az igazodjon ahhoz, amit Ő mond. Más szóval: kerülj összhangba Istennel!

A tested Isten temploma (1Korinthus 3:16), figyelj hát oda arra, hogy mit engedsz kijönni a szádon! A kritizálás és a hibakeresés pusztít és rombol, de a Szentíráson alapuló, hittel teljes szavak megnyitják az ajtót Isten áldásai előtt. Ezért írja Pál: „Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják” (Efézus 4:29). Tehát mielőtt megszólalsz, kérdezd meg magadtól: „Vajon hasznos ez?” :167:

tanulok.... :afro:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 December 22, 11:49:14
Így igaz, így legyen!  :afro:

Áldás az áldás osztókra!  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 27, 09:57:21
Hogy kell úgy harcolni, hogy mindenki nyerjen?
„…vigyázzatok: el ne emésszétek egymást!” (Galata 5:15)


Az egészséges kapcsolat nem konfliktusmentes, de konfliktus-megoldó.

Az a baj, hogy mi a győzelemért harcolunk, ahelyett, hogy a megoldásért harcolnánk. Az eredmény: az egyik győz, a másik veszít, a kapcsolat bánja! Íme néhány gyakorlati tanács az olyan küzdelemhez, amelyben a kapcsolat győz:

1) A különbségek elkerülhetetlenek, természetesek, és potenciálisan hasznosak. Elkerülhetetlenek, mert egy kapcsolat két nagyon különböző embert hoz össze. Természetesek, mert minden kapcsolat, ha mégoly nagyszerű is, megtapasztalja. Potenciálisan hasznosak, mert hatékonyan kezelve a kapcsolat növekedni tud általuk.
2) Íme három konfliktuskezelési mód:
a) a konfliktuskerülő. Ezek azok az emberek, akik nem akarják „felkavarni az állóvizet”, vagy „felébreszteni az alvó oroszlánt”. Félnek a konfrontációtól, ezért eltemetik az érzéseiket, és nem látják be, hogy azok élve lettek eltemetve, és később feltámadnak. Az elhallgatást befalazás, majd kirobbanás követi, s ezzel testi-lelki betegségeket idéznek elő. Közben a sérelmek felgyűlnek, a megoldatlan kérdések megsokszorozódnak, és az elrendezetlen ügyek kikezdik a kapcsolatot.
b) a támadó. Ezek a „legjobb védekezés a támadás”-típusú emberek; könyörtelen harcosok, akik soha nem adják fel, végzetes sebeket ejtve egymáson. A Biblia azt mondja: „Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok: el ne emésszétek egymást!”
A támadás ellentámadást szül, mindkét fél „beássa magát” és semmi sem oldódik meg.
c) a megközelítés fontosságát hangoztatók. Ezek azok az emberek, akiknek „semmi sem drága a jó kapcsolat érdekében”. Ők fogékonyak a másik érzéseire, de ragaszkodnak ahhoz, hogy azonnal foglalkozzanak a fontos kérdésekkel. Kerülik a másik hibáztatását; a problémával és nem a másik emberrel konfrontálódnak, és arra próbálják rávenni a másikat, hogy fogjanak össze a probléma megoldása és a kapcsolat megmentése érdekében!
 :088:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 28, 11:55:20
Valami más
…„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát...” (Efézus 2:7)

Fontos az, amin épp most keresztülmész, mert Isten azt a jövőd fényében mérlegeli. Ő nem a jelenlegi állapotunk vagy jólétünk mértéke alapján tesz mérlegre minket. Nem, Ő sokkal nagyobb léptékű terveket tart szem előtt.
„Isten ismert minket még mielőtt a világot megalkotta, és eldöntötte, hogy az Ő Fiához fogunk hasonlítani…” (Róma 8:29 ).
Képzeld csak el! Egy napon pont olyanok leszünk, mint Jézus; hát nem elképesztő? „Az eljövendő korszakokban” Isten közszemlére fog bocsátani minket, és azt fogja mondani: „Nézzétek meg a kezem munkáját! El tudjátok hinni, hogy ezeket a megdicsőült teremtményeket agyagból formáltam? Amikor kiástam őket a földből, még nem tartották meg a vizet. De én dolgoztam rajtuk, formáltam és neveltem őket, amíg képesek nem lettek megtartani a kapcsolatokat, szolgálatokat, eszméket és állásokat. Amit róluk hallottatok, az igaz. Szégyenfoltok voltak és katasztrofálisak, de az én kegyelmem elég volt. És most mellettem fognak ülni, uralkodni és kormányozni örökké!”

David Blaine csa kontár amatőrök.lennének.  Vajon szét tudták volna választani a Vörös-tengert, vagy meg tudták volna állítani a napot 24 órára, borrá tudták volna változtatni a vizet, feltámasztani a halottat, és mindezt ilyen stílusosan? Nos, tudod mi a helyzet? Ugyanez az Isten munkálkodik a te életedben is.
Azért, mert azt tervezi, hogy egy napon bemutasson téged. Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de amikor Isten bevégzi rajtad a munkáját, „valami más” leszel!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2009 December 28, 13:02:33
 :044:
Köszönöm, Irene!

Ez tényleg bátorítás volt!!!  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2009 December 29, 07:41:24
Nincs kibúvó – meg kell dolgoznod érte!
„Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.”
 (Példabeszédek 10:4)

Amikor Bill Gates-t, a Microsoft alapítóját, hihetetlen sikeréről kérdezték, a következő tíz dolgot ajánlotta minden kezdő figyelmébe. Érdemes megfontolni őket!

1) Az élet nem fair – szokj hozzá!
 2) A világot nem érdekli az önbecsülésed; azt várja, hogy előbb érj el valamit, utána legyél elégedett magaddal.
3) Nem fogsz milliókat keresni rögtön az iskola befejezése után, és nem leszel rögtön alelnök mobiltelefonnal. Meg kell dolgoznod érte.
4) Azt hiszed, a tanárod túl kemény? Várd csak ki, milyen lesz a főnököd! Ő nincs véglegesítve.
5) A hamburgersütés nem alantas munka; a nagyszüleid lehetőségnek nevezték.
6) A szüleid nem voltak mindig unalmasak; attól lettek ilyenek, hogy etettek téged, kimosták a ruháidat, és kifizették a számláidat. Tehát mielőtt elrohannál, hogy megmentsd a még érintetlen területeket a szüleid generációjának „élősködőitől”, előbb próbáld meg tetvetleníteni a saját szekrényedet!
7) Lehet, hogy néhány iskola eltörölte a győztesek és vesztesek kategóriáit, de az élet nem. Van, ahol még a rossz jegyeket is eltörölték, és a jó válaszra addig várnak, ameddig csak akarod. Ennek semmi köze a valósághoz.
 8) Az élet nincs szemeszterekre felosztva, és nincs nyári szünet sem. A munkáltatók nem érdekeltek abban, hogy „megtaláld önmagad”. Azzal te foglalkozz a szabadidődben!
9) A valódi emberek nem tölthetik minden idejüket a büfében, hanem dolgozniuk kell, nem úgy, mint a tévében!
10) Légy kedves a stréberekhez! Nagy az esélye annak, hogy egy nap valamelyiküknek fogsz dolgozni!


A Biblia azt mondja: „Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.” „Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik” (Példabeszédek 13:4). Nincs kibúvó – meg kell dolgoznod érte!
:afro: :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 01, 16:33:24
Bízz                 Kedves Testvéreimnek sikeres boldog áldott új esztendőt kívánok  :2smitten:
Urad
Érkezése
Közel 

Ebben az évben légy kitartó! (1)
„A maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6:9)

Az állhatatosság a következőt jelenti:
1) Azért érsz el sikereket, mert eltökélt vagy, és nem azért, mert megillet. Azok, akik elérnek valamit, nem dőlnek hátra és várnak a sikerre, azt gondolva, hogy a világ „hálás lehet nekik”. Nem, ha bölcs vagy, Istentől kérsz útmutatást, szilárdan állsz a Tőle kapott Igén, továbbmész, és nem vagy hajlandó feladni. Magadévá kell tenned annak az embernek a hozzáállását, aki azt mondta: „Elszántuk magunkat a győzelemre. Küzdeni fogunk ellenük, míg be nem fagy a pokol, és ha kell, a jégen ütközünk meg velük.” Amikor Pál visszaemlékszik azokra a küzdelmekre, amelyekkel szembenézett, ezt mondja: „Elkezdtem, és be is fogom fejezni. Sokkal keményebben dolgoztam, sokkal többször voltam börtönbe vetve, sokkal többször megvertek, semhogy számon tarthatnám, a halál küszöbén is voltam… és még a felét sem említettem” (2Korinthus 11:23-28 ). Egy szóval jellemezhető Pál: hajthatatlan.

2) Felismered, hogy az élet nem egyetlen nagy verseny, hanem sok egymást követő kisebb futam. Minden feladatnak megvan a maga kihívása, és minden napnak a maga versenyszáma. A következő reggelen is fel kell kelned az ágyból, és megint futnod kell, de sohasem pont ugyanolyan a verseny. Ahhoz, hogy sikeres légy, kitartóan tovább kell küzdened. Azt mondják, hogy Kolumbusz hihetetlen nehézségekkel nézett szembe, miközben nyugat felé hajózott az Ázsiába vezető utat keresve. Viharok tépázták, éhínség, nélkülözés és mérhetetlen csüggedés gyötörte. Nem sok híja volt, hogy három hajójának a legénysége fellázadjon. De úti beszámolójában újra és újra ugyanaz olvasható: „Ma tovább hajóztunk.” És állhatatossága kifizetődött. Nem talált gyors útvonalat a fűszerekben gazdag Indiához – helyette új földrészt fedezett fel! A siker kulcsa az Ige szerint ez: „állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát” minden nap (Zsidók 12:1-2). Ebben az évben tehát légy kitartó!


Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 03, 11:14:05
Ebben az évben légy kitartó!
„A maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6:9)

Figyelj meg két további dolgot az állhatatossággal kapcsolatban:

1) Az állhatatosság azt jelenti, hogy nem azért állsz meg, mert fáradt vagy, hanem azért, mert már elvégezted a feladatot. Robert Strauss, a diplomata, megjegyezte: „A kitartás olyan, mint amikor egy 4-500 kg-os gorillával birkózol. Nem akkor hagyod abba, amikor kifáradsz, hanem akkor, amikor a gorilla kifárad.” Ha friss vagy, lelkes és energikus, akkor nagy hévvel dolgozol egy feladaton. Csak akkor van szükséged a kitartásra, amikor elfáradsz.
Pál apostol felismerte ezt: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” A kimerültség és a csüggedés nem ok arra, hogy feladjuk, de ok arra, hogy közeledjünk Istenhez, bízzunk a jellemünkben, és továbbmenjünk. Alábecsüljük azt, hogy mire van szükség a siker eléréséhez. Ha nem mérjük fel, hogy mivel jár, akkor csupán érdeklődéssel közelítjük meg a kihívásokat, holott teljes elkötelezettségre van szükség!

2) A kitartás nem követel többet, mint amennyink van, de azt mind megköveteli. Frank Tyger író a következőt figyelte meg: „Minden győzelemben nagyon sok próbálkozás van”.
Az állhatatosság azonban többet jelent annál, hogy csupán próbálkozol vagy keményen küzdesz. A kitartás egy befektetés. Készség arra, hogy érzelmileg, értelmileg, fizikálisan és lelkileg elkötelezed magad egy gondolat, egy cél vagy egy feladat mellett, amíg meg nem valósul. Az állhatatosság sokat követel, de van egy jó hír: minden, amit odaadsz, befektetés saját magadba. Minden alkalommal, amikor azt teszed, ami helyes – keresed Istent, keményen dolgozol, tisztelettel bánsz másokkal, tanulsz és növekedsz – saját magadba fektetsz be.
 Kitartás kell ahhoz, hogy ezt minden nap megtedd, de ha megteszed, a siker garantált.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 04, 12:43:41
„A maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6:9)

A kitartás fejleszthető jellemvonás, és az első lépés a kifejlesztéséhez az, hogy megszabadulunk a két legnagyobb ellenségétől. Ezek az alábbiak:

1) A feladás életstílusa. Egy kisfiúnak egyszer fagylaltot ígértek, ha jól viselkedik, amíg a nagypapáját elkíséri ügyei intézésekor. Ahogy telt az idő, egyre nehezebben ment a fiúcskának, hogy jó legyen. „Meddig tart még?” – kérdezte. „Nem túl sokáig” – felelt a nagyapa – „már csak egy helyre kell mennünk”. „Nem tudom, képes leszek-e végigcsinálni, nagyapa” – mondta a kisfiú – „Tudok én jó lenni. Csak nem tudok elég ideig jó lenni.” Gyermekkorunkban talán megengedhetjük magunknak az ilyesmit, de érett felnőttként nem, akkor pedig főleg nem, ha azt várjuk, hogy sikeresek legyünk abban, amire Isten elhívott minket.

2) Az a tévhit, hogy az életnek könnyűnek kellene lennie. Pál azt mondta Timóteusnak, hogy viselje el a nehézségeket, mint jó katona
(2Timóteus 2:3).
 Ha helyénvalóak a várakozásaink, félig már csatát nyertünk. John C. Norcross klinikai pszichológus rájött, mi különbözteti meg azokat, akik elérik a céljaikat, azoktól, akik nem: az, hogy mit várnak! Az emberek mindkét típusa ugyanannyi kudarcot él át a céljáért küzdve az első hónap alatt. A sikeresek csoportjába tartozók nem arra számítanak, hogy rögtön sikerül nekik minden; kudarcaik arra késztetik őket, hogy még nagyobb elszántsággal újból elkötelezzék magukat, és újból céljaikra összpontosítsanak. Norcross azt mondja: „Azok, akik sikertelenek, azt mondják, hogy a visszaesés annak bizonyítéka, hogy nem képesek rá. Ők abban a tévhitben élnek, hogy az életnek könnyűnek kellene lennie.” A lényeg:
„Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak” (Jakab 5:11).
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 05, 10:11:35
Ebben az évben légy kitartó!
„A maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6:9)


Íme a kitartás három további ellensége, melyeket le kell győznöd ennek az évnek minden napján:

1) Rugalmatlanság. George Vaillant, a Harvard egyik professzora, úgy határozza meg a rugalmasságot, mint olyan emberek meghatározó tulajdonságát, akik a születéstől az időskorig bejárják az élet különböző időszakait. Aging Well [Jól öregedni] című könyvében azt írja:
„A rugalmas emberek olyanok, mint egy friss, zöldellő, élettel teli gally. Ha erőszakkal változtatnak az alakján, a gally meghajlik, de nem törik el, hanem visszaugrik és tovább nő.” Ez kiváló kép a kitartásra. Nem szabad kiszáradnunk és rideggé, rugalmatlanná válnunk. Isten kegyelme által arra kell törekednünk, hogy visszaugorjunk, bárhogy is érezzük magunkat.

2) A látás hiánya. Minden, amit megalkotunk, igazából kétszer készül el. Először az elménkben készítjük el, azután fizikálisan alkotjuk meg. És honnan származik a mi alkotóképességünk? Istentől, a Teremtőnktől, aki minket az Ő hasonlatosságára teremtett bennünket (1Mózes 1:27). Az Istentől kapott látás fog mozgásban tartani, és előre vinni, amikor semmi más nem tud. Látás híján azonban megreked az életed.

3) A cél hiánya. Rich Demoss megállapította, hogy „a kitartás céltudatos makacsság.” Nagyon nehéz állhatatosságot kifejleszteni, ha hiányzik belőled a céltudatosság. Ha viszont szenvedélyesen céltudatos vagy, akkor feltöltődsz energiával, az akadályok mellékessé válnak, és a kitartás diadalmaskodik. Mohammad Ali ökölvívó világbajnok mondta: „A bajnokok nem a tornatermekben születnek, hanem valami olyasmiből keletkeznek, ami valahol mélyen ott van bennük: egy vágyból, egy álomból, egy látásból. Képesek a végsőkig kitartani. Egy kicsit gyorsabbnak kell lenniük, és meg kell hogy legyen bennük az ügyesség és az akarat. De az akaratnak erősebbnek kell lennie az ügyességnél.”
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 05, 10:14:30
 :169:
Így igaz! Adjon az Úr látásokat, álmokat és erőt a megvalósításokhoz!  :168:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 06, 11:56:32
  1/ „…fogadjátok a belétek oltott igét…” (Jakab 1:21)

A „beoltott Ige” önfenntartó. Nem tart igényt elismerésre vagy támogatásra az emberek részéről, hogy az által jóváhagyást nyerjen. Amikor Jézus a vízen járva közeledett a csónakban lévő tanítványaihoz, Péter azt mondta: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád...” (Máté 14:28). Jézus egyetlen szót mondott neki – „Jöjj!” – és Péter elindult. Félt? Te talán nem féltél volna? De a vágyakozása nagyobb volt a félelménél. Ez minden, amire szükséged van az elinduláshoz – az Isten iránti vágy, amely nagyobb, mint a kétségeid és a korlátaid. A többi tanítvány valószínűleg nem hitte, hogy Péter meg tudja tenni. Sőt, azok, akik aggódtak a biztonságáért, nem akarták, hogy megpróbálja, azok pedig, akik versengtek vele, azt nem akarták, hogy sikerüljön neki. Az igazság az, hogy a többi tanítvány azt sem tudta, hogy ki szólította Pétert; ők Jézusról azt hitték, hogy „kísértet” (Márk 6:49)! Van egy tanulsága a számodra:

Ha Isten egy Igét ad neked, és te az alapján elindulsz, ne számíts arra, hogy mindenki megerősít majd benne! Természetes, ha azt szeretnéd, hogy bizonyos emberek lássák, amit te látsz, és higgyék, amiben te hiszel. De ebben az igeversben Isten felkészít arra, hogy nézeteltérés lesz közted és azok között, akik nem értik, hogy mit mondott neked Isten. Ha nem vigyázol, az emberek véleménye rövidzárlatot okoz a hitedben, és eléri, hogy kétségbe vond, amit Isten mondott. Isten azt mondja: „Nem áll szándékomban általuk megerősíteni azt, amit neked mondtam. Sőt arra sincs szükségem, hogy egyetértsenek azzal, amit rád vonatkozóan mondtam.” Nyugodj meg! Bízz Istenben!
Lehet, hogy szeretnéd ezt a sok-sok külső megerősítést, de az igazság az, hogy nincs szükséged rájuk!  :088:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 06, 12:26:50
 :2angel:

Idézet
Ha Isten egy Igét ad neked, és te az alapján elindulsz, ne számíts arra, hogy mindenki megerősít majd benne! Természetes, ha azt szeretnéd, hogy bizonyos emberek lássák, amit te látsz, és higgyék, amiben te hiszel. De ebben az igeversben Isten felkészít arra, hogy nézeteltérés lesz közted és azok között, akik nem értik, hogy mit mondott neked Isten. Ha nem vigyázol, az emberek véleménye rövidzárlatot okoz a hitedben, és eléri, hogy kétségbe vond, amit Isten mondott. Isten azt mondja: „Nem áll szándékomban általuk megerősíteni azt, amit neked mondtam. Sőt arra sincs szükségem, hogy egyetértsenek azzal, amit rád vonatkozóan mondtam.” Nyugodj meg! Bízz Istenben!
Lehet, hogy szeretnéd ezt a sok-sok külső megerősítést, de az igazság az, hogy nincs szükséged rájuk!

Uram segíts, hogy meg tudjam tenni!
Ámen

 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Nekóda - 2010 Január 06, 21:46:18
APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 január 4:

A Szavamnak való engedelmességed és az ígéreteimben való hited próbára
lesz téve. Az engedetlenséget és a hitetlenséget feltárják a próba
tüzei, és lehetőségeket kapsz a szükséges korrekciókra. Ne félj, mert
ez annak a tisztítási folyamatnak a része, ami a jelenlétem erejét
fogja létrehozni. A tisztítás tüzei nélkül nem tapasztalod meg
valóságosan az erőt.

Most van a felújítás, helyreállítás és a teljes rendbe hozás ideje az
életed minden területén. A rend annak lesz a következménye, hogy
hagyod, hogy az isteni bölcsesség irányítsa a lépéseidet minden
szinten, minden helyzetben és minden körülmények között. Keress Engem
folyamatosan, és bízz Bennem szakadatlanul.

Átéltél egy felkavarodást és egy földrengést, és a fundamentumod
feltárult. Most kezdődhet a megalapozódásod és felépülésed a
megismerés és a stabilitás új szintjén. Maradj a Szellemem sodrásában,
és visszanyered azt a biztosságot, hogy Én jó munkát végzek benned és
Én végigviszem azt. A legrosszabb elmúlt, de még nincs vége.

Az ellenség megpróbált elszigetelni, és beléd nevelni a magányos
elhagyatottság érzését, de ő hazudik. Én felülírom ezt az ellened
intézett támadást, és a kapcsolat érzését adom neked. Újra ösztönösen
fogod tudni, hogy te létfontosságú része vagy az egésznek. A céltalan
élettől való félelmed pedig a múlté lesz. Én vagyok a célod!

A stagnálás érzése meg lesz szüntetve, amint engedsz annak a finom
gerjedezésnek a legbelső lényedben. Ez a gerjedezés nyugtalanná fog
tenni, és egy tagadhatatlan vágyat fog kelteni benned arra, hogy
mozdulj, hogy haladj. Többé már nem tudsz úgy élni, hogy elnyomottnak
érezd magad, szárazan és unatkozva. Ez az Én akaratom, hogy kitörj a
halottság állapotából; hadd vezesselek Én az élet megújultságában és
hadd állítsam helyre benned a királysági kalandvágyat.

Figyeld, ahogy lehetőségek ajtajait nyitom meg előtted, hogy világíts
a sötét helyeken. Nem szereted a sötétséget, de attól még létezik, és
egyre pusztítóbbá válik. Te az Én fényem vagy, és ez a sötétség nem fog
legyőzni téged. Tartsd a Szellem lámpását fényesen égve benned, és
ragyogjon a világosságod!

Azok a dolgok, amikre meg lettél kérve, hogy félretedd egy időre, újra
kezdenek előjönni, és még ha pontosan ugyanolyannak is tűnnek,
hamarosan rá fogsz jönni, hogy ez az előjövetel valójában az új
növekedés megmutatkozása. Amit letettél, át kellett hogy menjen egy
szellemi átváltozáson, és felülről születettként fog kijönni --
megváltozott a lényege és a természete. Ez a feltámadás rendje, egy
mag, ami a testben volt elvetve, meghalt, el lett temetve, és
feltámadt a Szellem erejében. Örvendezz!

Az előtted álló napok várandósak az Én dicsőségem reménységével, és
készen állnak a szülésre, mondja az Úr.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Nekóda - 2010 Január 06, 21:47:03
A TROMBITA, Bill Burns -- Január 5, 2010:
Elég! Elég abból, amit eddig tettél Sátán! Mert ez valóban az Én erőm napja, és Én megáldom a népem rendkívül bőségesen minden képzeletet felülmúlóan; bármivel, amit csak átvehetnek. Megáldom őket a tárházaikban /raktáraikban/ és  a testükben. Azt idézem elő,hogy olyan áldás lesz,amit nem marad figyelmen kívül ezen a világon. Tanúim lesznek ők ezen végidőkben és a nép így nevezi őket:”azok,kik az Úr által áldottak”
Hát mondom, légy készen az áldásra. Mondhatod,  ”milyen áldásokra ?”, erre azt szeretném mondani neked, hogy amiket tároltam a számodra; amikkel Én gondoltam rád és nem úgy ,mint gondolod,hanem azokat,amikre tudom,hogy szükséged van, és amiket átadok neked. Mert hív téged Beluah földje, az áldások helye; az Új Jeruzsálem, az áldás városa. Mert titeket menyasszonynak hív az Úr, a Legszentebb. És a szerint lesz, amire Én hívlak téged, mondja az Úr és nem a szerint, amit az ellenség szán neked. mert ő az Én birodalmam fennhatósága alatt él, és amikor Én azt mondom ’elég’ ő tudja ennek a szónak a jelentését és visszavonja szándékait és a seregeit tőled, mondja az Úr.
Kifelé ezen elmúlt évek állapotából és meglódulni azon évek felé, amelyek felemelnek egy új embert, az erő emberét, az embert, aki Jézus Krisztusra mására alakul—azok, akik a Szent Szellem erejének teljességében működnek és az Ő ajándékai által győzedelmeskedni fognak. És az Ő ajándékainak ereje által megáldanak másokat is.
Mondom, kelj fel gyermekem, mert ez valóban a te legnagyszerűbb órád és az Én áldásaim kitöltődnek az életedre, mert te az Én társaságomban élsz; a kiterjesztett szárnyaim alatt; a megvalósulás idejében élsz, a kijelentés idejében, a győzelem idejében,a gonosz legyőzésének idejében. Mert ezek a dolgok valóban meg vannak írva és megtörténnek pontosan úgy, ahogy a szavam kinyilvánította.
Átadom neked a megbízásomat/hatalmamat/. Ez az a megbízás, amely küzdelmet és ellentétet hozott az életedbe. Ez a királyság erejének megnyilvánulása. Tudod, hogy ebben a megbízásban jársz és tudod azt, feltételezed, hogy birtokában vagy ennek a megbízásnak, hatalomnak. Ám Én mondom,ettől az időtől fogva ismerni fogod ezen szándékok valóságosságát,mondja az Úr. Mert valójában még az angyalok is várják látni, hogy mihez kezdesz ezzel a hatalommal—ez az én hatalmam, amely erőt hoz, esőt állít meg és esőt hoz. Ez az hatalom, amely békét ad, lecsillapítja a hullámokat és az életed viharait és győzelemre vezet az ellenség minden munkája felett. Ezt a hatalmat átadom neked, mondja az Úr. Ez lesz a munkám központi része az elkövetkezendő napokban.
Hát emlékezz azokra a szavakra, amiket mondtam neked,”Meglátod, átadom neked a hatalmat”. Hangozzanak vissza ezen szavak a szellemedben;erősítsenek meg téged, felhatalmaz és kiemel onnan,ahol mindig voltál. Meglátod, átadom neked az erőt. Átadom neked a hatalmat, mondja az Úr. És az elkövetkező napokban  meg fogod tanulni, hogyan használd ezt a hatalmat. Meg fogod tanulni, hogyan járj ezzel a hatalommal, alázattal. Megtanulod ezt az erőt és ezt a szándékot. Mert ez az a hatalom, amely okozza minden dolog megnyilvánulását. Ez az a hatalom, amely visszaszerzi a királyságot ezen a világon, amely azt idézi elő,hogy az a királyságomé lesz,mondja az Úr. Hát járj a hatalomban.
Gyermekeim, álljatok egyenesen és higgyetek. Újra kezdődik a járás, mint a győzelem gyermekeiként--- azok, akik több mint győzők, hódítók. Sem negyedet, sem helyet ne adj az ellenségnek. A győzelem olyan helyén járj, amit a világ úgy ismer meg, hogy Hozzám tartozol. Kelj fel a gyengeségből az erőbe és a reménytelenségből a hitbe. Váljon az Én hitem valósággá számodra ebben az időszakban, mondja az Úr.

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 07, 14:38:47
Shalom Nekoda  :169:  idézet Tőled :

"Az ellenség megpróbált elszigetelni, és beléd nevelni a magányos
elhagyatottság érzését, de ő hazudik. Én felülírom ezt az ellened
intézett támadást, és a kapcsolat érzését adom neked. Újra ösztönösen
fogod tudni, hogy te létfontosságú része vagy az egésznek. A céltalan
élettől való félelmed pedig a múlté lesz. Én vagyok a célod!"

-ezt pont tegnap éltem meg!  :169:
 csodálatosan üzen  az ÚR szolgálóin keresztül   ...........köszönöm  :168:
 :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 07, 14:59:37
A beoltott Ige (2)
„…fogadjátok a belétek oltott igét…” (Jakab 1:21)

Amikor Isten „beoltott Igét” ad neked, az azt munkálja benned, hogy még többre éhezz. De légy óvatos: ne szemezgess olyan igéket a Bibliából, amik jó érzéssel töltenek el! Ha hitben növekedni akarsz, rá kell kényszerítened magad arra, hogy minden nap szánj időt Isten Igéjére. Nem magadtól fedezed fel a beoltott Igét, és nem te döntöd el, hogy egy bizonyos szentírási részlet neked szól, egy másik pedig nem. „A teljes Írás… hasznos…” (2Timóteus 3:16). Ahhoz, hogy egy vállalkozás hasznot hozzon, nagyon jól kell ismerned az adott területet, különben hamarosan abba fogod hagyni. A sikeres keresztény élethez vezető út az, hogy feladatodul tűzöd ki, hogy megismerd a Bibliádat. Ne csak egy Igét akarj Istentől, hanem tanulmányozd Isten teljes Igéjét!

Azt akarod, hogy az életednek súlya legyen? Merülj el a Szentírásban! Hasonlít ez a fogamzáshoz. -. Ugyanígy van ez a lelki növekedésünkkel is. Ha Isten Igéje és a befogadó kész szív találkozik, akkor valami történni fog. Ez egy olyan kombináció, ami mindig működik!

Nincs semmi, ami ahhoz fogható volna, mint amikor hosszasan elidőzünk a Szentírás előtt. Ez létfontosságú. Enélkül nem leszel képes meghallani, mit mond neked Isten. Mindig valaki másra kell majd támaszkodnod.

El tudod képzelni a házastársaddal való kapcsolatodat ilyen alapon? Mit gondolsz, mennyi ideig tartana a házasságod? Ugyanez igaz az Istennel való kapcsolatodra is.
Nincs semmi, ami pótolhatná az Ige első kézből származó, naponkénti állhatatos tanulmányozását.  :019:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 07, 15:12:55
Marsha Burns próféciája nekem nagyon sokat jelent, és úgy látom, IGAZ és HELYTÁLLÓ! :088:
Köszönöm, Nekóda, hogy megosztottad velünk!
 :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 08, 15:08:06
Az intenzív osztály várójában
„…és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.” (1Korinthus 13:2)

Folyton azt mondogatjuk, hogy a kapcsolatok fontosabbak számunkra, mint bármi más, de a cselekedeteink nem ezt mutatják. Minduntalan becsapjuk barátainkat és szeretteinket a pénz vagy az előrejutás kedvéért. A kapcsolatok olyanok, mint a virágok; ha nem gondozod és oltalmazod őket, akkor meghalnak. Ezért írja Pál: „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból… és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is” (Filippi 2:3-4).
Néha egy szívrohamra vagy más krízisre van szükség ahhoz, hogy eszünkbe jusson, mennyire pótolhatatlanok az emberek az életünkben.

Valaki így ír erről: „Hosszú órákat töltöttem az intenzív osztály várójában, figyelve a gyötrődő embereket és hallgatva sürgető kérdéseiket: „Túléli a férjem?” „Tud majd újra járni a gyermekem?” „Hogyan lehet élni a nélkül, aki harminc évig a társad volt?” Az intenzív osztály várója különbözik minden más helytől a földön. És azok az emberek, akik ott várakoznak, szintén mások. Készek bármit megtenni egymásért. Senki sem goromba. Eltűnnek a faji és társadalmi különbségek. A kukás éppúgy szereti a feleségét, mint az egyetemi professzor az övét, és ezt mindenki megérti. Mindenki drukkol a többieknek. Az intenzív osztály várójában a világ megváltozik. A hiúság és a kérkedés eltűnik. Az univerzum figyelme arra irányul, hogy mit fog mondani az orvos. Bárcsak valami javulás mutatkozna. Mindenki tudja, hogy az élet lényege az, hogy szeretünk valakit. Meg tudnánk tanulni így szeretni, ha ráébrednénk, hogy az élet minden napja olyan, mint egy nap az intenzív osztály várójában?
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Január 08, 18:23:20
Isten nekem ma azt üzente, hogy Ő akkor is hűségesen állja a szavát, ha mi hűtlenek vagyunk!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: 1Aranyos - 2010 Január 08, 19:43:46
Isten nekem ma azt üzente, hogy Ő akkor is hűségesen állja a szavát, ha mi hűtlenek vagyunk!
Szia Orsi!
beléptél a 600-sok klubjába
 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 09, 10:35:12
  - kedves hisro  :044:  -e felől semmi kétség ... :2smitten:


Isten olyan sokat fektetett beléd
„… ki lettünk választva…” (Efézus 1:11 )


Még mielőtt megszülettél volna, Istennek már volt egy terve az életedre vonatkozóan.
„…Eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik”. Az egyik angol bibliafordítás [The Message] így fogalmaz:
„… rajtunk tartotta a szemét, dicsőséges életre irányuló tervei voltak velünk, annak az átfogó tervnek a részeként, amelyet mindenben és mindenkiben kimunkál.” Figyeld csak meg: „tervei voltak”. Ebbe azok a dolgok is beletartoznak, amelyek elől el akarsz futni! Amikor Jónás megpróbált elfutni Isten elől, és Tarsísba akart menni, Isten azt mondta: „Semmi esetre sem! A tervem már készen van. Ha hagynálak elmenekülni, akkor nem lennék Isten. Ha kell, vihart támasztok, megringatom a hajódat, és életveszélyes helyzetbe juttatlak azért, hogy célomat megvalósítsam.” Jónás, amikor mélyebbre már nem juthatott, imádkozott, és Isten válaszolt neki; éppen idejében ahhoz, hogy elmenjen és prédikáljon Ninivében, ami az eredeti úticélja volt. Mehetsz a könnyebb úton vagy a nehezebbiken, de mindenképpen menni fogsz! A zsoltáros azt mondja: „Szent a te utad, Istenem!... Utad a tengeren [viharon] át vezetett…” (Zsoltárok 77:14,20). A döntés a tiéd.

Értsd meg: céllal lettél kiválasztva; Isten túl sokat fektetett beléd ahhoz, hogy hagyja, hogy megúszhasd a dolgokat.
Ha hordágyon kell jönnöd, akkor is jönni fogsz, ha hív. Ha fel kell adnod érte egy kapcsolatot, vagy egy szenvedélyt, vagy a megszokott napirendedet, akkor is jönni fogsz. És tudni fogod, hogy Isten hív, mert hajlandó leszel hátrahagyni azokat a dolgokat, melyek most már semmit sem jelentenek, hogy azokért a dolgokért élhess, amelyek immár mindent jelentenek. ...........
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 10, 11:23:34
Győzelem a meghitt kapcsolat által
„…hogy megismerjem őt…” (Filippi 3:10)


Pál azt írja: „hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést”. Mi már tudunk a feltámadás erejéről. Ez az az erő, amely feltámasztotta Jézust a halálból. Gondolkozz el: milyen problémád vagy szükséged van, amivel a feltámadás ereje ne tudna elbánni? Mi az, ami meghalt az életedben, és fel kell támadnia, vagy elromlott, és javításra szorul? Ha a Krisztussal való bensőséges kapcsolatot teszed a legelső helyre, akkor kiaknázod ezt az erőforrást.

Miért van az, hogy vannak keresztények, akik úgy élnek, mint akik „felettébb diadalmaskodnak”, míg mások, úgy tűnik, mindig legyőzöttként járnak? A válasz nem a körülményeikben rejlik, mert a győzelmes keresztények és a legyőzött keresztények alapvetően ugyanolyan próbákkal néznek szembe. A válasz nem abban van, hogy ki jár gyakrabban templomba, vagy ki olvassa a Bibliát, és ki nem. Az a válasz, hogy a győzelmes keresztények Jézust bensőségesebben ismerik, ezért tapasztalják meg életadó erejét!

Sokan közülünk szeretnének pontot tenni ezek után a szavak után: „feltámadása erejét”. De nem, ahhoz, hogy bensőséges kapcsolatunk legyen Krisztussal, meg kell ismernünk a „szenvedéseiben való részesedést” is. És ez a szó, hogy „szenvedés”, többet jelent, mint csupán kibírni egy rém allergiás időszakot vagy egy koccanást az autóddal. Pál számára ez rettenetes verést és lefejezést jelentett! Ugyanakkor azonban különleges, bensőséges kapcsolatot is jelentett az Úrral, amit semmilyen más módon nem lehet megismerni. Ha valaha is igazán mélyen együtt szenvedtél valakivel, akkor érted, hogy mit jelent ez.
Igazán soha nem lehetünk meghitt kapcsolatban valakivel, ha azt mondjuk neki: „Csak a jó dolgokban akarok osztozni veled, a szenvedésedet tartsd meg magadnak!”
 Érted már?
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Nekóda - 2010 Január 11, 07:58:42
2010. AZ ÁTTÖRÉS ÉVE
Bill Burns
Az alábbiakban az olvasható, amit a Szent Szellem jelentett ki nekem arról, ami az Egyházban 2010-ben fog történni. (János 16:13)
Az 5-ös szám Isten kegyelmének (az erősségnek, az erővel felruházásnak, az áldásnak) a száma, ezért a tíz a kettős kegyelem száma. Kettős mérték válik elérhetővé Isten népe számára 2010-ben. A Róma 5:2 azt mondja nekünk, hogy hit által van menetelünk (szabad utunk) az ő kegyelmébe. Ezért minden embernek a hit pozícióját kell felvennie ahhoz, hogy Isten kegyelmének ezt a kettős mértékét megkapja, ami most van kiküldve.
Apró Jelek, Marsha Burns: Egy rendkívüli mértékű kegyelmet adok neked. Szent befolyásomat gyakorlom az életed felett, hogy megerősítselek és megtámogassam a hitedet, mondja az Úr. Ha észreveszed ezt, akkor rá fogsz találni és élvezni fogod a társaságom szokatlan illatát. Fogadd örömmel, és sütkérezz az Én jelenlétem kellemességében. Jöjj és találd meg a gyönyört és a nyugalmadat Nálam. 2 János 1:3 Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek Istentől az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igazságban és szeretetben.
2009-ben, a teljesség évében egyes keresztények elkezdtek gyakorolni egy még teljesebb és még komplettebb hitet. Sokan viszont, Krisztus Testében hit-válságon mentek át, azoknak a körülményeknek a nehézségei miatt, amelyek között találták magukat.
Töredezett Hit
Az Úr azokat a szavakat használta, hogy „töredezett hit”, ezekkel jellemezte sokaknak az állapotát az Ő népe között.
Ezt láttam:
Az emberek imádkoztak, kelyheket feltartva (ami a hitüket jelképezte), és az imádságaik voltak a kelyhek belsejében (Jelenések 5:8). Viszont amikor felemelték a kelyheiket az Úr elé, a kelyhek megtöredeztek, majd szétestek. Ezután az imádságok kiestek a kelyhekből, mert nem volt hit, ami tartotta volna azokat.
Majd megértettem, hogy ezek azok a keresztények, akik ismerik Isten Igéjét, és tudják, hogy a hit Isten Igéjének a hallásából van (Róma 10:17). Azt is tudják, hogy a hit a szeretet által munkálkodik (Galata 5:6).
Tehát ezek voltak azok, akiknek a hite kellett volna hogy működjön, de nem működött. Ezért megkérdeztem az Urat, hogy miért, és Ő azt mondta, hogy a harc intenzitása és hosszúsága megviselte sokukat, és elcsüggedtek.
Majd megkérdeztem, hogyan lehet helyreállítani valakinek a hitét, ha már ismeri Isten Igéjét és szereti Istent, de a hite töredezett.
A Hit Helyreállítása
Láttam Szélként jönni a Szent Szellemet, és felszedte a kelyhek darabjait, és helyreállította úgy, hogy újra összeragasztotta, és ezt mondta: „Ez az Én ajándékom a hit embereinek”.
Majd ezt is mondta: „Ez a hit helyreállításának a folyamata”.
1. Térjetek meg a csüggedésből, mert ez kételkedést szül, és ami nem hitből van, az bűn. (Róma 14:23)
2. Hívjátok segítségül Jézus nevét, mer Ő a ti hitetek szerzője és bevégzője (Zsidó 12:2). Kérjétek meg, hogy állítsa helyre a hiteteket, és küldje el hozzátok a Szent Szellemet. (János 16:7)
3. Kérjétek a Szent Szellemet, hogy adja nektek a Hit Ajándékát (1 Korinthus 12:9). Ez az a hit, ami helyreállít. Ez Isten hite, és nem emberé. Ez az a hit, ami a reménylett dolgok valóságává válik, és a nem látott dolgokról való meggyőződéssé. (Zsidó 11:1) 2010 a hit helyreállításának az éve lesz, ha ezt az Istentől adatott tervet követitek. „Kérjetek és adatik nektek.” (Máté 7:7)
Apró Jelek, Marsha Burns: Nem olyan Isten vagyok, aki nem látja vagy nem érti azokat a próbákat és nehézségeket, amiket elszenvedtetek. Látom, és Én tartottalak meg a bajban, mert veletek vagyok. És most, ma, kimondok rátok egy áldást -- egy kézzel fogható áldást; csak nyissátok ki a szíveteket, hogy átvegyétek, mondja az Úr. Példabeszédek 10:22 Az Úr áldása gazdagít meg, és Ő nem tesz hozzá szomorúságot.
Az Áttörés Éve
A 10-es szám az isteni rend tökéletességre juttatását is jelzi. A következő egy olyan kijelentés, amit az Úr az Ő „isteni rendjéről” mondott nekem 2010-re:
A Trombita: Amit Én adok nektek, teljesen a tiétek lesz, mert ez az Én szívem vágya, hogy teljesen birtokoljátok a királyságot, amelybe áthelyeztelek benneteket. Hát készüljetek fel erre az új évre. Mert valóban, sokaknak a diadal éve lesz, és a győzelem éve lesz, mert úgy fogják ismerni, mint az áttörés éve azok számára, akik Engem követnek. Sion ösvénye kiépült már. Kövessétek. Kövessétek az Én igém által, a Szellem vezetése szerint. Mert minden nyilvánvaló lesz Sionban. Jöjjetek hát, mondom nektek gyermekeim, arra a hegyre. Jöjjetek a hegyre, amely átváltoztat, megváltoztat titeket. Jöjjetek és lássatok, jöjjetek és ízleljetek, jöjjetek és vacsorázzatok, jöjjetek, élvezzétek azt, amit most készülök tenni, mondja az Úr.
Az Úr azt mondta nekem, hogy egy „új központosítási helyet” fog adni nekünk, ahonnan munkálkodhatunk. Ez egy új belépési pont lesz a királyság természetfeletti birodalmába.
A Szent Szellem olyan pozícióba fog vinni és középpontba állítani bennünket, amely egybeesik a mennyei portálokkal (kapukkal). Ez nagyban hasonlít a szatellit tévéantennához, amit tökéletesen be kell állítani a szatellithez, hogy venni tudja a jeleket. Ahogy belépünk a mennyei helyekre ezeken a portálokon (kapukon) át, tisztábban bele fogunk látni Isten terveibe, mint valaha. A portál-élményekből a látomások, az álmok és a prófétai üzenetek sokkal nagyobb kinyilatkoztatást fognak hordozni, mint valaha.
Az eddig ismertnél nagyobb szellemi rendbe fogunk áttörni. Ahogy kiépülnek ezek a portálok, az angyali meglátogatások gyakoribbak lesznek. Ezek az élmények meg fogják eleveníteni a hitünket és olyan szellemi valóságot alapoznak meg a királyságról, hogy minden szinten áttöréseket kezdünk átélni. Az áttörések először az anyagi dolgainkban és az egészségünk területén fognak a leggyakrabban történni, majd más területeken is.
Az Áttörés Ura jön ebben az évben, hogy bevezesse a népét a győzelembe, amely az elveszített dolgok visszaszerzését fogja eredményezni.
A Visszaszerzés Éve
A tolvaj fáradhatatlanul munkálkodott ebben az időszakban, és Isten gyermekei közül sokaktól lopott. Ennek ellenére az ÚR 2010-et a visszaszerzés évének nevezi. Ugyanúgy szól hozzánk, mint ahogy Dávidhoz szólt az 1 Sámuel 30. fejezetében. Míg Dávid és az emberei nem voltak ott a táborban, az ellenség eljött és ellopta az asszonyokat, a gyermekeket és minden dolgukat. Dávid elcsüggedt, amikor az emberei őt vádolták, és meg akarták kövezni.
Az Út a Győzelemhez:
1. Dávidhoz hasonlóan meg kell tanulnunk legyőzni a csüggedést (elbátortalanodást), azzal, hogy megerősítjük (felbátorítjuk) magunkat az Úrban.
2. Dávid megkérdezte az Urat, és ezt mondta neki Isten: „Hiány nélkül visszaszerzed MINDET.” És Ő ezt mondja nekünk is!
3. Dávid üldözte az ellenséget. A visszaszerzés a szellemi hadviselés miatt fog megtörténni. Dávid megtámadta az ellenséget és mindent visszaszerzett, amit elvettek tőle, és még annál is többet.
Ez a visszaszerzés éve lesz azok számára, akik szellemi hadviselést fognak folytatni, és követelni fogják annak a visszatérését, ami elveszett. Elveszítetted az egészségedet? Elveszítetted a pénzedet? Vagy valami mást? Akarod az ellopott dolgokat? Akkor menj a harcba és visszaszerzed mindet!
A Felszerelés Éve
Tavaly az Úr azt mondta nekem, hogy 2009, 2010 és 2011 a felszerelés évei lesznek. Az Úr hatalmából vagyunk még többel felszerelve, az ellenség legyőzéséhez.
Lukács 10:19 Íme, hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem fog ártani nektek, semmiképp sem.
Ez az egyik oka annak, hogy miért volt olyan sok embernek nehéz 2009. A felszerelés a viszontagságok között történik. Más szavakkal, a viszontagságok jelentik a felszerelés gyakorló terét. Valójában a viszontagságok szükségesek a szellemi növekedéshez. A viszontagság az ember növekedésével szembenálló erő. A viszontagság az a nehézség, üldöztetés és nyomorúság, ami ellenünk támad. „Sok nyomorúságon át kell bemennünk Isten Királyságába.” (Apcsel 14:22)
Most jövünk ki az Egyház Korszakából (a kompromisszumos korszakból), és prófétikus módon belépünk a Királyság Korszakába (Krisztus uralkodásába). Ezáltal még több szembeszegülést fogunk tapasztalni Sátán részéről. Ő nem akarja, hogy miénk legyen a királysági hatalom, amellyel most szerel fel bennünket Isten.
Ha azt akarjuk, hogy fel legyünk szerelve Krisztus hatalmával, akkor el kell fogadnunk a viszontagságot.
Róma 5:3-4 És nem csak ez, de örvendezünk a nyomorúságokban is, tudva, hogy a nyomorúság kitartást szerez; a kitartás jellemességet ad; a jellemesség pedig reménységet.
Az ellenség jönni fog, de ne féljetek, mert az Úr az Ő dicsőségében fog hozzánk jönni.
Ésaiás 59:19 Ezért félni fogják az Úr nevét nyugatról, és az Ő dicsőségét a nap felkeltétől; amikor az ellenség betör, mint egy vízáradat, az Úr Szelleme zászlót emel ellene.
A „zászló” szó itt azt jelenti, hogy létrehozni egy menekülési utat, hogy eltűnjön vagy elrejtőzzön valaki.
Az Úr dicsősége el fog rejteni bennünket, ahogy eljön harcolni mellettünk és értünk, hogy megkaphassuk az Ő hatalmát. Hiszem, hogy Isten dicsőségének ez a következő mozdulása látható lesz Nyugaton – Jeruzsálemtől nyugatra, az Egyesült Államokban.
Ebben a felszerelési időben a Szellem kiáltása ez: Ésaiás 60:1-2 Kelj fel, világíts; mert a te világosságod eljött! És az Úr dicsősége feltámadott rajtad. Mert íme, a sötétség be fogja borítani a földet, és mély sötétség az embereket; de az Úr felemelkedik fölötted, és az Ő dicsőségét meglátják terajtad.
Engedjétek, hogy az Úr felszereljen benneteket. Fogadjátok el a viszontagságot, az Úrban bízva, hogy Ő megoltalmaz titeket. Járjatok a dicsőségben és növekedjetek a hatalomban. Ez a ti rendeltetésetek.
A Tized Éve
A tized a bevételünk egytizede, amit azért adunk, hogy megtiszteljük az Urat és azokat, akik az Ő munkáját végzik. Ebben a 2010-es évben Isten meg fogja tisztelni azokat, akik tizedet adnak. Ezeket a szavakat mondta nekem: „Meg fogom tisztelni azokat, akik tisztelnek Engem az adományukkal. A tized haszna meg fog szaporodni és fel fog erősödni ebben az évben. Adjatok, és nektek is adatik, ahogy meg van írva.”
Lukács 6:38 „Adjatok, és adatik nektek: jó mértékkel, megnyomottat, megrázottat és túláradót tesznek a ti öletekbe. Mert ugyanazzal a mértékkel, amivel ti mértek, fognak visszamérni nektek.”
A tized haszna Istennél:
Malakiás 3:10-11 Hozzátok be az összes tizedet a tárházba, hogy legyen ennivaló az Én házamban, és próbáljatok meg engem ebben” mondja a Seregek Ura „ha nem nyitom meg a menny ablakait és nem árasztok rátok olyan áldást, hogy nem lesz elegendő hely a fogadására, És megdorgálom a kártevőt a kedvetekért, hogy ne pusztítsa el a földetek gyümölcsét, és a szőlő termése sem vész el a ti mezőiteken” mondja a Seregek Ura.
Némelyek azt mondhatják, hogy a tized adása nem újszövetségi alapelv, de mit mondott Jézus az Új Szövetségben? A Máté 23:23-ban azt mondta, hogy a tized adása olyan dolog, amit „meg kellett tenni”.
Némelyek azt mondhatják, hogy a tized adása a törvény része volt, és el lett törölve akkor, amikor Jézus betöltötte a törvényt. Mindazáltal a tized adása az Istennel kötött Ábrahámi szövetség része volt (lásd 1 Mózes 14:20) a törvény előtt, és a törvény nem tudta „megsemmisíteni azt a szövetséget, amit Isten erősített meg Krisztusban”. (Galata 3:17)
Galata 3:14 Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban jöhessen a pogányokra, hogy hit által kaphassuk meg a Szellem ígéretét.
Galata 3:29 És ha Krisztusé vagytok, akkor Ábrahám magva vagytok, és örökösök az ígéret szerint.
Instrukció – ne azért adj tizedet, mert kell, hanem azért, mert nagy örömmel akarsz adni az Úrnak.
2 Korinthus 9:7 Tehát adjon mindenki úgy, ahogy a szívében szándékozik, nem kelletlenül vagy kötelességből; mert Isten a vidám adakozót szereti.
Amikor tizedet adsz, csomagold be hitbe, majd add oda örömmel, várva, hogy Isten megáldjon téged az engedelmességed miatt. Isten akkor meg fogja dorgálni a kártevőt teérted, és kiönti rád az Ő áldását.
A pénzügyi dolgok visszaszerzése sokak számára meg fog történni 2010-ben a tized miatt.
A titkok feltárulása
2010 egy olyan év lesz, amely során a titkok feltárulnak. Néhány olyan dolog, amit Isten megparancsolt 2009-ben, nem volt megértve. Mindazáltal Isten terveinek a kinyilatkoztatása, amely megtörtént a körülményeink közepette, teljes mértékben meg lesz értve 2010-ben, és azoknak a változásoknak a hasznát megkapjuk ebben az évben.
Az Úr általában egy fejezetet mutat az Ő igéjéből, ami kinyilatkoztatja azt, ami a következő évben fog történni. Ebben az évben a Jelenések 10-et kaptam. A 10. fejezetben János tíz mennydörgést hall, amelyek beszélnek.
Jelenések 10:4 Amikor pedig a hét mennydörgés megszólaltatta a hangját, le akartam írni; de hallottam egy hangot a mennyből, amely ezt mondta nekem: „Pecsételd be azokat, amiket a hét mennydörgés mondott, és ne írd le azokat.”
A hét mennydörgés olyan titkok, amelyeknek még fel kell tárulniuk, a hetedik trombita előtt.
Jelenések 10:7 De a hetedik angyal hangjának a napjaiban, amikor megszólaltatni készül, Isten titka beteljesül, ahogy kijelentette az Ő szolgáinak, a prófétáknak.
A hét mennydörgés hét különböző titkot tárhat fel, de én hiszem, hogy ennél többről lesz szó. Azért mondom ezt, mert a hetes a bevégzett teljességnek a száma Istennél. Hiszem, hogy a hét mennydörgés az Úr hangját jelképezi, ami sok rejtett dolgot feltár.
A Jelenések könyve a hetesek könyve (teljesség), amelyben Isten bevégzi (Jézus Krisztus által) mindazt, ami a teremtett világra vonatkozik. Ezért hiszem, hogy rengeteg dolog lesz kinyilatkoztatva a hívők életével kapcsolatban.
Ezek a kijelentések kötelékektől teszik szabaddá őket, feltárják a rendeltetésüket, felszabadítják az ajándékaikat és még sok más dolgot.
Olyan titkok fognak feltárulni, amelyek útmutatást adnak az Egyháznak (együttesen), és egyes hívők számára is fognak titkok feltárulni.
2010 a titkok feltárulásának (kijelentésének) az éve lesz, olyan titkoké, amelyek bölcsességet és útmutatást adnak, amelyből sok prófétai módon fog jönni.
A 11. versben azt mondják Jánosnak, hogy ismét prófétálnia kell. Próféták, látjátok ezt? Sokatokat elhallgattatta az ellenség. De Isten azt mondja, hogy ismét prófétálnod kell.
A prófétálás ajándéka még inkább kinyilatkoztató lesz ezekben a napokban. Az isteni kihirdetés napjaiban élünk. Készen álltok figyelni, hallani és szólni?
Ezek azok a dolgok, amiket 2010-re mutattak nekem. Legyen áldott és sikeres évetek!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Január 11, 08:16:02
ÁMEN !!!
Dicsőség az Úrnak
Zsuzsa
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 11, 09:28:55
 :2smitten:
Nagy várakozással nézek én is 2010. elé!  :168:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Január 11, 09:31:19
Úgy legyen
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 11, 10:12:53
  Halleluja ! Micsoda kijelentések!    :2smitten:

 Én is nagy várakozással és izgalommal  nézek 2010  elé. Tudom lesznek  hatalmas áttörések sok területen.
ezért bátorításként: :169:
Használd azt, amit Isten neked adott! (1)
„…kinek-kinek képessége szerint…” (Máté 25:15)


A talentumokról szóló híres példázatában Jézus azt mondta, hogy három ember kapott valamit, hogy befektesse, ki-ki a maga képessége szerint. Jegyezd meg: Isten csak azt fogja neked adni, amit képes vagy kezelni. Ha nem ugyanazokat a talentumokat kaptad, mint a szomszédod, ne aggódj – csak használd azt, amit te kaptál! Az első munkás megduplázta, amit kapott. Ugye, milyen jó volna, ha ő tanácsolna téged?
A második is ugyanúgy tett. De a harmadik engedett a félelemnek, és elásta az övét. Ha nem fekteted be azt, amit Istentől kaptál, akkor Ő elesik annak hasznától, te pedig elveszted a jutalmat, amiben részed lehetett volna.

A félelem az első számú ellenséged; megfagyasztja a hitedet, és megbénítja a kreativitásodat. A pénzed, az időd, a tehetséged, a szereteted, stb. magvak, amelyeket el kell vetni; tehát vesd el őket valamibe, amiben hiszel, valamibe, ami túl fog élni téged. Mindennek, amit Isten neked adott, meg kell sokszorozódnia. Ha ebben kudarcot vallasz, végül elveszíted.
Krisztus példázata ezekkel a kijózanító szavakkal záródik: „Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van!” (Máté 25:28).

Észrevetted, hogy azok, akik nagylelkűen töltenek mások életébe, folyamatosan utántöltődnek, míg azok, akik félnek attól, hogy megváljanak valamitől, végül elvesztik, vagy nem tudják élvezni azt? „…Aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat” (2Korinthus 9:6).
Kérdezd csak meg akármelyik földművest: az aratás akkor kezdődik, amikor a vetőmagot kihozod a csűrből, és beleveted a földbe. Így Istennek van valamije amivel dolgozhat. Ezért a mai ige számodra az, hogy használd azt, amit Isten neked adott! -én ezeket  kaptam ma      - 1. az időm okosabb  beosztása
                                                                                  2. hatékonyabb folyamatos közbenjárás
                                                                                   
                                                       
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 12, 09:06:36
„Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás.” (1Mózes 8:22)

Ha sikeres akarsz lenni, Isten útmutatását kell keresned, fel kell készülnöd, keményen kell dolgoznod, és a megfelelő dolgokba kell befektetned. A Biblia azt mondja, hogy Isten tesz képessé minket a pénzszerzésre (5Mózes 8:18). Nem kell tehát mentegetőznöd e miatt a képesség miatt! Az anyagi siker azonban csak egy része a sikernek. Isten valódi célja az, hogy téged az ő áldásainak csatornájává tegyen mások számára. Nem ellenzi, hogy birtokolj dolgokat, amíg azok nem birtokolnak téged! Isten azt szeretné, ha legjobban Neki örülnél, az Ajándékozónak, és nem az ajándékainak. A pénz eszköz lehet jóra és rosszra egyaránt, és többek között azért szeretné Isten, hogy pénzed legyen, hogy nyugodt lehessen afelől, hogy jó helyre kerül, és az ő céljait szolgálja.

Szülők, tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy a megtakarítás és a befektetés alapvető fontosságú a jó sáfársághoz! És ne csak prédikáljátok, gyakoroljátok is! Például, ha egymillió forintot keresel havonta, és azt étteremre és a legújabb divatot követő ruhákra költöd, akkor oda fogsz jutni, hogy tele lesz a gyomrod, egyre nagyobb lesz a derékbőséged, dugig lesz a szekrényed, és üres lesz a zsebed.
A Biblia azt mondja: „Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás”.
Figyeld meg a sorrendet a Szentírásban: először elveted a magot, aztán időt adsz neki, azután arathatod le a termést. A következetes vetés következetes aratást garantál. Minden elvetett magba bele van ütemezve az aratás.
Vajon nem éri-e meg most lemondani egy kis luxusról a későbbi biztonság érdekében, valamint azért, hogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy megvalósítsuk Isten céljait, és ezt halljuk tőle: „Jól van, jó és hű szolgám” (Máté 25:21)?
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Január 12, 17:05:20
 
Csendes percek :

   Ef 2,4-10.

4 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5 minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - 6 és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, 7 hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. 8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9 nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 10 Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

AJÁNDÉK-ELFOGADÁS

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef 2,8)

Élénken emlékszem, mennyire kényelmetlenül éreztem magam a tiszteletemre adott különféle rendezvényeken az esküvőm előtt, vagy első gyermekem születésekor. Nagyon zavart, hogy én vagyok a figyelem középpontjában, különösen, amikor az ajándékok kinyitására került sor. Úgy emlékszem, mindig az járt az eszemben, hogy nem érdemlem meg a az irántam tanúsított szeretetet és nagylelkűséget.
Soha sem volt könnyű ajándékot elfogadni, és ez kétségtelenül igaz rám az Isten ajándékaival kapcsolatban is. Nehéz megértenem, hogy Isten a bűneimet valami megfizethetetlenre, Isten igazságára cserélte Jézus Krisztus által. Ennyire szeret engem és mindenkit. Sokszor kapom magam azon, hogy világi szempontok, a teljesítményem és mások véleménye alapján értékelem magam. Igazából nem érdemlem meg Isten ajándékát, bármit is teszek, vagy bármilyen keményen is próbálkozom, soha sem fogom kiérdemelni. Ő tudja ezt, de megajándékoz ennek ellenére. Mint gyermekeit, nagyon szeret bennünket, teljes mértékben megbocsátott és elfogad Krisztus által. Kértem Istent, hogy segítsen megváltoztatni gondolkodásmódomat.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 12, 17:18:59
 :088:
Ámen! :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 13, 10:36:31
Harc az önzés ellen
„Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét!” (1Korinthus 10:24)

Isten országának polgáraiként mi más értékrend szerint élünk.
„Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét!” De legyünk őszinték: ezt nagyon nehéz tenni, és könnyű elfelejteni, mert az önzés ellen naponta fel kell vennünk a harcot.

Amikor Jézus szörnyű fájdalmak között függött a kereszten, volt ideje egy elítélt bűnöző számára, aki mellette függött (Lukács 23:39-43). Amikor Istvánt halálra kövezték, imádkozott azokért, akik megölték, azt kérve Istentől, hogy ne rója fel nekik ezt a bűnt (ApCsel 7:59-60). Bár Pált és Szilászt megverték és igazságtalanul bebörtönözték, ők megragadták az alkalmat, hogy szolgáljanak a börtönőrük felé. Még azután is, hogy Isten egy hatalmas földrengést támasztott, amely elszakította láncaikat és kinyitotta a börtönajtókat, ők ott maradtak pusztán azért, hogy szolgáljanak fogva tartójuk felé. Milyen nagy lehetett a kísértés, hogy elszökjenek, amíg lehetőség van rá. Milyen könnyű lett volna magukkal törődni, és nem aggódni mások miatt. De szeretetteljes cselekedetük arra indította a börtönőrt, hogy megkérdezze, hogyan üdvözülhet. Végül őt és egész családját megnyerték Krisztusnak (ApCsel 16:25-34).  :088:

Amikor elkezdünk csatát nyerni az önzés ellen és szeretetben járni, arra felfigyelnek mások. Sohasem nyerhetjük meg a világot, ha olyanok vagyunk, mint ők. Íme tehát egy kérdés, amelyre válaszolnod kell: A szeretteid közül hányan ismerhetnék meg Jézust, ha te őszinte szeretetet mutatnál feléjük közömbösség, ítélkezés vagy elutasítás helyett?
Itt az ideje, hogy kiderítsd!
   
Uram kérlek mutasd meg hol van ez a "pont".....mert igyekszem és harcolok szeretteimért...de még nincs látható  jele.... hogyan tovább?
Csak Tőled jön segítség! köszönöm Uram  :088:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 14, 12:16:19
Konfliktusmegoldás biblikus módon
„…az igazságot követve szeretetben… növekedjünk…” (Efézus 4:15)


Két módja van az igazság elmondásának. A „megmondom a magamét” – stílus, amely csak mélyíti a szakadékot, vagy a biblikus mód: „az igazságot követve szeretetben”, amely feloldja a konfliktust, és megerősíti a kapcsolatot. Tegyük fel, hogy egy házaspár azért veszekszik, mert a férj rendszeresen elkésik. Hogyan mondhatja el a feleség az igazságot szeretetben úgy, hogy mondanivalóját a férj meghallja? Íme egy öt lépésből álló módszer, amely hatékony a házasság, a barátság vagy a munkahely vonatkozásában.

A feleség mondhatja ezt:
1) „Csalódottságot érzek…” Nem hibáztat, nem támad, csak őszintén kinyilvánítja a saját érzéseit.
2) „…ha elkésel” Nem ítélkezik, nem szidja vagy minősíti a másikat, csak konkrétan megnevezi a tettét.
3) „Ez mintha azt mondaná nekem, hogy az én időm neked nem igazán fontos.” Nem tart erkölcsi prédikációt, csak őszintén megosztja érzéseit.
4) „Kérlek, próbálj meg időben érkezni, vagy hívj fel, és mondd meg, hogy mikor érsz ide!” Ahelyett, hogy a régi dolgokra összpontosítana, amin a férj már úgysem tud változtatni, azt mondja el neki, hogy mit szeretne, ha másként tenne legközelebb.
5) „Hajlandó lennél ezt megtenni értem?” Nem követel, és nem tartja magától értetődőnek, csak megfontolást és együttműködést kér. Ha a férj beleegyezik, akkor megszületik a „megállapodás”. A feleség szívből megköszöni és jutalmazza a férj minden olyan erőfeszítését, ami arra irányul, hogy állja a szavát. Ezzel a feleség eredményesen átformálta a viszonyukat azáltal, hogy a férjét ellenség helyett szövetségessé tette, és újradefiniálta a célt közös célként, s nem valami olyasmiként, amit „ő tesz érte”.
A Biblia azt mondja, hogy csak akkor tudunk „együtt járni”, ha „megegyeztünk” (Ámósz 3:3).   :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 15, 15:12:28
Válasz Michael kérdésére
„Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél.” (Filippi 1:23)


Azok a dolgok, amiket korábban soha nem éltünk át, megrémiszthetnek minket. Egy kisfiú egyszer levelet írt Istennek, a mennybe címezte, és postára adta. Az ilyen levelek általában a kézbesíthetetlen levelek irodájában végzik, de ezt valaki felbontotta. Így szólt: „Kedves Isten, milyen meghalni? Én ugyan nem akarok, csak tudni szeretném. Barátod: Michael.” Ez egy olyan kérdés, amin már mindannyian eltűnődtünk.

Harold Sala azt írja: „Ha a világnak egy olyan részére készülök utazni, ahol még soha nem jártam, akkor utánaolvasok és tanulmányozom, hogy megtudjam, milyen. Útikönyveket böngészek, felmegyek az internetre, beszélek valakivel, aki személyes tapasztalatból tudja elmondani, hogy milyen. Nincs a világon másik könyv, amely elmondhatná nekem, amit a Biblia mond a mennyről. Az egyetlen személy, aki volt ott, és elmondhatja nekem, hogy milyen, Jézus.” Tudva azt, hogy a hívők számára a halál csak átmenet Isten jelenlétébe, Pál ezt írja: „ha földi sátorunk [testünk] összeomlik, van Istentől készített hajlékunk… örökkévaló mennyei házunk” (2Korinthus 5:1).

C. S. Lewis A végső ütközet című könyvének végén, amikor a szereplők meghalnak egy vonatszerencsétlenségben, így fejezi be a történetét:
„De mindaz, ami ezután következett, oly nagyszerű és gyönyörűséges volt, hogy nem is vagyok képes megírni. A mi számunkra ez a vége a történeteknek… De az ő számukra csupán kezdete az igazi történetnek.” A mennyről beszélve Pál ezt mondja: „Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél”.
Ez az igazi válasz Michael kérdésére!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 16, 06:24:59
Uralkodj a haragodon! (1)
„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek!” (Efézus 4:26)


Abban az időben, amikor az ingázók általában vonattal utaztak, egy üzletember, aki egy fontos találkozóra utazott, megkérte a hálókocsi-kalauzt, hogy mindenképpen ébressze fel hajnali 5 órakor, mert akkor kell leszállnia. Képzelheted, hogy érezte magát az illető, amikor másnap reggel 9-kor felébredt, mérföldekre a céljától. Dühödten nekiesett a kalauznak, és nem válogatta meg a szavait! „Ez aztán mérges!” – jegyezte meg egy utas, aki hallotta a haragos szóáradatot. „Ha azt hiszi, hogy ez mérges” – szólt a kalauz – „azt a fickót kellett volna látnia, akit leszállítottam a vonatról hajnali ötkor!”
Megmosolyogjuk, de ahogyan a Yale egyetem orvosi karának professzora, Dr. James Comer megállapítja:
 „Az az érzésünk, hogy a világ bekerít bennünket, hogy túl sok ember van körülöttünk, és átvernek. Tehetetlennek érezzük magunkat a problémáinkkal szemben, és csalódottságunkban kifakadunk.”

Pál azt mondja: „Ha haragudtok, vigyázzatok, hogy ne indulatból tegyétek… ne hagyjátok, hogy az ördög ilyen módon megvethesse a lábát!” Ez azt jelenti, hogy haragosnak lenni mindig rossz? Nem, Pál arra mutat rá, hogy a rossz irányú harag ajtót nyit az ellenségnek. A templom megtisztításakor Jézus megmutatta, hogy van helye az igazságtalanság és a mások kihasználása miatt jogos haragnak.
De mi legtöbbször azért haragszunk, mert úgy gondoljuk, hogy az emberek nem értékelnek minket, vagy kihasználnak, vagy nem azt adják nekünk, amit megérdemlünk. Azt is írja Pál, hogy „minden keserűség, indulat, harag, kiabálás… legyen távol tőletek… bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efézus 4:31-32). De még a világ legjobb tanácsa is haszontalan, ha nem kezdesz vele valamit. Ha tehát hajlamos vagy az indulatosságra, kezdd a napodat azzal, hogy Isten segítségét kéred ahhoz, hogy úgy tudj viselkedni, hogy azzal őt dicsőítsd!
amen!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 17, 08:31:35
Uralkodj a haragodon! (2)
„Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos…!” (Zsoltárok 37:8)


A heves vérmérséklet nem olyasmi, amivel büszkélkedhetnénk, hanem olyan valami, amiért imádkoznunk kell. Amikor majd szétvet a düh, csupán feltárul, hogy mi van belül. És melyikünk ne járt volna már így, és ne bánta volna azután? A Biblia azt mondja, hogy az indulatok elszabadulása „csak rosszra visz”, hiszen Isten tudta, hogy küszködünk a következőkkel:

1) Stressz: Ha túl sok mindent zsúfolunk túl kevés időbe, magunkkal szúrunk ki! Úgy járunk, mint a hegedű húrjai, melyeket túlfeszítenek, és végül elpattannak… aztán pedig bűntudatot érzünk, amiért nem vagyunk elég „lelkiek”.
„Józanul mérjétek fel képességeiteket!” (Róma 12:3-4 Phil.) Az életben „mindig történik valami”, tehát készülj rá előre, és hagyj időt a váratlan dolgokra!

2) Frusztráció:
úgy is meg lehet határozni, mint: „valaki vagy valami, aki/ami mindig felzaklat”. Nemrég a hírekben egy fickóról volt szó, aki vadászni ment a túrakerékpárjával. Amikor a kerékpár elromlott, az illető szétlőtte. Őrültség! Ennek semmi értelme sincs, de ahogy Robert G. Ingersoll mondta: „A harag olyan szél, amely elfújja az értelem lámpását”.

3) Úgy érezzük, hogy megsértik jogainkat: Ha haragosak vagyunk, tompul az ítélőképességünk, hiszen ha az egyetlen szerszámunk a kalapács, minden probléma szögnek látszik. A lényeg: nem rólad szól mindig minden! Ez különösen igaz a házasságra.
Jézus azt mondta, ha kapni akarsz, először meg kell tanulnod adni (Márk 9:35).

4) Olyan dolgok, amik ütköznek az értékeiddel: Olykor „ami sok, az sok”, és szóvá kell tenned a dolgokat.
Amikor Jézus a templomban haragra gerjedt, ez a tisztességtelen üzelmek és az emberek kihasználása miatt volt. Ilyen esetben: „aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak” (Jakab 4:17).
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 18, 12:33:58
- Ha észreveszed magadon, hogy vágysz valamire, imádkozz érte, és bízz Istenben, hogy megadja neked  :169: – ha ez az Ő akarata!
Közben pedig légy hálás azokért az áldásokért, melyekben eddig részesített! :169:

 Watchman Nee azt írta: „Soha nem találkoztam olyan lélekkel, aki rászánta magát, hogy az Úr igényeinek eleget tegyen, és ő maga ne elégíttetett volna meg”.  :167: :169:

A Biblia azt mondja: „Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre” (2Korinthus 9:8)


Köszönöm Uram!   :2smitten:


 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 18, 14:39:11
 :2smitten:
Dicsőség az Úrnak!  :2smitten:
 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Január 18, 22:55:07
Lehet valakinek üzenet

Tudom, ez most fárasztó neked, de türelmesnek kell lenned. Leányom, nem akarom, hogy bármikor aggódj valami miatt. Csak mindent bízz rám! Már megmondtam, hogy mindenben gondoskodok rólad, leányom. Többé semmi felől ne aggódj!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 19, 08:28:56
 :062:
Igen! Ez NEKEM IS üzenet! Valami miatt ugyanis úgy éreztem magam, mintha "elolvadt volna" a bensőm... Az a fajta érzés, mint amikor valaki vizsga előtti drukkban szenved.
HISZEM, HOGY AZ ÚR MEGOLDÁST AD A GYÖTRELMES DOLGOKRA!
Hiszek Benne, hiszek Neki!  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 19, 12:43:56
Élj teljes életet!
„…én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 10:10)


Ahhoz, hogy teljes életet élj, három dolog szükséges:

1) Egy jó mentor.
Pál azt írja: „Legyetek követőim, testvéreim!” (Filippi 3:17). A jó mentor példaadással vezet; tudja, hogy ahhoz, hogy kövessék, ki kell érdemelnie a tiszteletet. Gondosan szabja meg utasításait, ismerve erősségeidet és gyengeségeidet; tudva, hogy a jobb agyféltekéd és a kreativitásod/intuíciód érvényesül inkább, vagy a bal agyféltekéd és az elemző készséged. Tudja, hogy vizuális vagy verbális típusú vagy-e. Tudja, hogy mikor kell vállon veregetni vagy éppen kiporolni a nadrágodat. Ha ilyen mentorod van, áldott vagy. Ha nincs, kérj Istentől egyet!

2) Ami csak tőled telik.
Andrew Carnegie mondta a következőt: „Nincs értelme azzal próbálkozni, hogy olyan embereken segítsünk, akik nem segítenek saját magukon. Senkit sem tolhatsz fel a létrán, ha ő maga nem akar felmászni.”

3) Egy kis plusz.
Ez az a „plusz mérföld”-alapelv, amit Jézus tanított (Máté 5:41).
 Mit takar?
a) egy kevés plusz erőfeszítést. Art Williams azt mondta: „Az emberek 50%-át kemény munkával győzöd le; másik 40%-ot azzal, hogy becsületes ember vagy… a maradék 10%-ot pedig nehéz küzdelemben”. Ha nyerni akarsz ebben a harcban, döntsd el, hogy mindig vállalsz egy kis pluszt.
b) plusz időt. „…ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik…” (Habakuk 2:3). Egyszer megkérdezték Gutzon Borglum-ot, a szobrászt, aki az amerikai elnökökről a hegyoldalba vésett emlékművet készítette a Mount Rushmore-on, hogy tökéletesnek tartja-e művét. Állítólag ezt válaszolta: „Most még nem az. Washington elnök orra egy hüvelykkel hosszabb a kelleténél. Bár jobb is így. Az erózió majd elvégzi a munkát, és 10.000 év múlva pont jó lesz.”  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 20, 04:42:15
Légy hálás az áldásokért!
„Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr.” (Ruth 1:21)

Ha igazán értékes, életre szóló leckékről van szó, akkor Ruth könyve a bestseller-lista élén áll. (Olvastad már?)
A következő néhány napban nézzük meg közelebbről!

Amikor Betlehemben éhínség támadt, Naomi, a férje és két fia Móáb földjére költözött, ahol virágzott a gazdaság. A remélt rövid ott-tartózkodásból végül tíz év lett. A fiaik két helybeli lányt vettek feleségül, Ruthot és Orpát. Aztán megtörtént az elképzelhetetlen: Naomi férje és fiai meghaltak. Vesztesége miatt az asszony megkeseredett. Amikor meghallotta, hogy Betlehemre jobb idők köszöntöttek, úgy döntött, hogy hazatér. Mikor hazaért, ezt mondta: „Tele mentem el, és az Úr üresen hozott haza…”
Hogy értette ezt? Azt mondta ezzel, hogy az otthoni, betlehemi éhínség ellenére legalább megvolt a férje, és megvoltak a fiai, de Móáb területén, a „bőség földjén”, elveszítette őket.

Nem hiányolod a vizet, amíg ki nem szárad a kút! Az az igazság, hogy lehetsz úgy áldott, hogy nem is tudsz róla. Csak visszanézve jössz rá, hogy amid van, az sokkal fontosabb, mint mindaz, ami nincs meg neked.
 Amikor Naomi elveszítette, amit legjobban szeretett, ahhoz képest még az éhínség is jelentéktelennek tűnt.
Mondtad már valaha: „Akkor leszek boldog, ha..?”
Nem, a boldogságot nem az adja, ha megkapjuk, amit akarunk, hanem az, ha értékeljük azt, amit Isten megadott. Ahelyett, hogy azon nyafognál és panaszkodnál, hogy mi jutott neked az életedben, állj meg, és kérdezd meg magadtól: „Mit fogadnék el cserébe azért, amim van?” Ha nem tudod a választ, kezdd el számba venni az áldásaidat, és adj hálát Istennek értük!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 21, 07:28:27
folytatás!
A fájdalmad nyereséggé lesz
„Naomi ott maradt két fia és férje nélkül.” (Ruth 1:5 )


Amikor férjeik meghaltak, Naomi, Ruth és Orpá között semmihez sem hasonlítható kötődés alakult ki. Ha te magad nem mentél át ilyesmin, nehéz megértened. Ez egy olyan közösség, amit nem a kor, a faj, a neveltetés vagy a státusz hoz létre, és ráadásul a legfurcsább embereket hozza össze. Ha fájdalom ér, ne várj megértést vagy támogatást olyanoktól, akik még nem voltak ilyen helyzetben. Az emberek nem adhatják meg neked azt, ami nekik sincs meg. Gyakran csak valami közhelyes tanácsra futja, ami hamar bosszantóvá válik. Ráadásul, amíg meg nem találod fájdalmad értelmét, és meg nem látod benne a nagyobb jót, áldozatnak érezheted magad. De mihelyst meglátod Isten kegyelmének munkáját, és az Ő kezét mindebben, el tudsz kezdeni előre haladni: újra megházasodni, újabb gyermeket szülni, új állást vállalni, új álmot álmodni, újra élni.

Charles Spurgeon írta: „Ahogy az öreg katonák egymást túllicitálva mesélik történeteiket és sorolják sérüléseiket, mi is, amikor megérkezünk mennyei otthonunkba, Isten hűségéről fogunk beszélni, amely átvitt minket mindezeken. Nem szeretném, ha úgy mutatnának rám, mint aki sohasem élt át fájdalmat, vagy idegennek érezni magam abban a szent közösségben. Ezért örüljünk, ha részt vehetünk a csatában, mert hamarosan koronát fogunk viselni.”


Amikor az élet hirtelen megváltozik, és az is nagy küzdelembe kerül, hogy egy újabb napot túlélj, emlékeztesd magad arra, hogy az ellenség nem ragadta ki a kormányt Isten kezéből! Nem, Isten pontosan tudja, hogy min mész keresztül, és még mindig van terve az életeddel. Bátorodj fel! A fájdalmad nyereséggé lesz. A győzelem küzdelemből születik. Kapaszkodj Isten kezébe – Ő át fog vinni ezen!
amen!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 21, 09:25:02
Mennyire így van!
"Ez egy olyan közösség, amit nem a kor, a faj, a neveltetés vagy a státusz hoz létre, és ráadásul a legfurcsább embereket hozza össze. Ha fájdalom ér, ne várj megértést vagy támogatást olyanoktól, akik még nem voltak ilyen helyzetben. Az emberek nem adhatják meg neked azt, ami nekik sincs meg."

Különösen fontos ez azok életében, akik lelkigondozással szolgálnak mások felé!  :168:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 22, 11:03:58
Ki tartozik az életedhez?
„…ahová te mégy, odamegyek…” (Ruth 1:16)


Ruth azt mondta Naominak: „Ahová te mégy, oda megyek”. Bárhol töltheted az életed, bárkivel és bármilyen tevékenységgel, aztán egyszer csak találkozol valakivel, és azt érzed, hogy valami összeköt titeket. Ez az, ami rávette Elizeust, hogy felhagyjon a földműveléssel, és kövesse Illést, a különc prófétát; ezért volt annyit Timóteus Pállal, egy olyan öregemberrel, akire kivégzés várt. Valahogy ösztönösen érzed: „Nem teljesülhet be a sorsom nélküled”. Visszatekintve rájössz, hogy ha nem találkoztál volna azzal a bizonyos személlyel, vagy nem vetted volna fel akkor a telefont, vagy nem olvastad volna el azt az e-mailt, akkor most nem lennél itt.

A másik oldalról viszont ott van Orpá, aki „megcsókolta anyósát búcsúzóul” (Ruth 1:14 ). Orpá távozása nem tette őt rosszabb emberré, egyszerűen csak azt jelentette, hogy az ő szerepe véget ért a történetben. Ismerd fel, ha a te történetedben véget ér valakinek a szerepe, különben tovább fogsz próbálkozni azzal, hogy életre keltsd a holtat. Dávid könyörgött Istenhez újszülött gyermeke életéért. „Böjtöt tartott Dávid, és… a földön fekve töltötte az éjszakát… és nem is evett…” (2Sámuel 12:16-17). De amikor a gyermek meghalt, el kellett fogadnia, hogy már nem tud mit tenni, így hát „fölkelt… megfürdött… ruhát váltott… és evett” (2Sámuel 12:20). Ismerd be, ha valaminek vége! Ha Isten neked szánja, akkor neked is fogja adni.
Ha megpróbáltad elérni, hogy működjön, és nem ment, akkor fogadd el Isten akaratát! Kelj fel, menj el a boltba, vegyél magadnak új ruhát, vendégeld meg magad valami jó étellel – kezdj újra élni! Soha ne könyörögj senkinek azért, hogy akarata ellenére maradjon veled! A távozása nem szerencsétlenség, csak azt jelenti, hogy Isten valami jobbat tartogat a számodra (és esetleg az ő számukra is), tehát bízz Benne, és lépj tovább!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 24, 09:27:34
Meg kell értened az okát!
„… szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből…” Ruth 2:16
  :2smitten:

El tudod képzelni, hogy érezte magát Ruth? Gyászolta elvesztett szeretteit, nem volt egy fillérje sem, aggódott a jövője miatt, épp csak hogy kilábalt az éhezésből, és akkor hirtelen sokkal több hullott az ölébe, mint amire szüksége volt. Nem érdemelte meg, nem szolgált rá, és még csak nem is értette. Így cselekszik Isten.

De hadd álljon itt egy figyelmeztetés: Ha nem vagy hozzászokva az áldásokhoz, akkor azok könnyen a fejedbe szállhatnak!
A Biblia azt mondja: „…gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére…” (5Mózes 8:18). Isten Az, Aki képessé tesz téged arra, amit mások nehéznek vagy lehetetlennek tartanak; lehet, hogy nekik leckéket kell venniük abból, amit te csak úgy természetesen megteszel. Ez azért van, mert Isten képességekkel áldott meg. „Miért tenne ilyet?” – kérdezed. Azért, mert közvetlen összefüggés van a nyert áldások és életed célja között. Isten nem azért áld meg, hogy sok mindened legyen, vagy hogy büszkélkedhess. Mindegy, hogy Isten áldásai anyagi gyarapodás, javuló egészség vagy nagyobb befolyás formájában jönnek-e, ajándékai csupán eszközök arra, hogy abba a helyzetbe hozzon, hogy tenni tudd az Ő akaratát.
 Az ellenség nem csupán a javaidra feni a fogát, hanem az életcélodra is! Mit ér a siker, ha nem jársz Isten akaratában?
Amikor Isten ad neked valamit, azt akarja, hogy az Ő dicsőségére használd. Amikor tehát az áldásait adja, feltétlenül olvasd el a hozzájuk tartozó használati utasítást; csak így fogod elnyerni Isten tetszését, és így találsz beteljesülést! És még valami: mindig emlékezz arra, hogy Isten a forrása mindennek, amid van, és amid valaha is lesz!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 25, 06:17:24
Légy hálás a munkádért!
„Mindenért hálát adjatok…” (1Thesszalonika 5:18)

Állj meg, és adj hálát mindazért, amivel mások hozzájárultak az életed alakulásához!

Azt mondod: „De mostanában nem is alakulnak valami jól a dolgaim”. Lehet, de amikor Józsefet eladták a testvérei rabszolgának, akkor elképzelni sem tudta volna, hogy Isten a testvérei rossz szándékát a visszájára fordítja, és őt kormányzóvá teszi, hogy megmentse a népet. A Biblia egyik történetet a másik után jegyzi fel, ahol a nehézségek előrejutáshoz, és a veszteségek nyereséghez vezettek. Egy mesteri terv van kibontakozóban az életedben. Légy bölcs, vidd magaddal a leckéket, amiket már megtanultál, az Isten által neked szánt jövőbe! Ha jönnek a bajok, vigasztaljon a tudat, hogy Isten irányítja a dolgokat.

 Lehet, hogy a gonosz szítja a tüzet, amiben most vagy, de abban biztos lehetsz, hogy Isten keze ott van a termosztáton!


Jób története arra tanít, hogy a gonosznak engedélyt kell kapnia ahhoz, hogy megtámadhasson minket. Ha pedig Isten megengedte a támadást, biztos, hogy győzelmet tervezett számunkra.
Nem engedne minket olyan csatába, amiben nem tudnánk győzni! Isten olyan gondosan válogatott embereket keres, akiket nehéz helyzetekbe küldhet, hogy Ő megdicsőüljön. Ő mindent „javunkra munkál” (. Róma 8:28), tehát ne rémülj meg! Csak tartsd nyitva a szemed, és figyeld, mire készül Isten!


Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 25, 12:44:51
 :igen:
Ámen!  :afro:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Január 26, 09:35:43
Drága testvérem irene! te nem is tudod mennyire szükségem volt ma a tegnapi betett írásodra. Áldjon az Úr érte! Nagyon nekem szólt. Köszi és ámen! Most én is teszek ide egy hírlevélből, hátha valakinek szól a szívéhez.

"…Néhány héttel ezelőtt volt arról szó, hogy ha az életünkben, vagy körülöttünk vannak olyan hegyek, amelyek bizonyos áttörések (gyógyulások, anyagi területeken győzelmek, áldások, kapcsolatok helyreállása, stb. …) útjában állnak - és így akadályai annak, hogy a Krisztusban megnyert örökségünkben éljünk, vagy olyan vad fák, amelyek jó gyümölcsöt nem teremnek, hanem csak az életerőt akarják elszívni -, azoknak a hegyeknek, és azoknak a gyümölcstelen, életet elszívó fáknak a tengerben a helyük.
Igen, hiszem, hogy egyre több területet fognak Isten fiai felszabadítani, megtisztítani, birtokba venni az által is, hogy a sötétségnek ezeket a hátrahagyott erősségeit meggyengítik, és félreállítják.
Ezek a hegyek és fák megrendülnek, kimozdulnak és félreállnak a megnyilvánuló, megjelenő nagyobb hatalom - Isten Királysága elől.
Kimozdulnak, amikor Krisztus hitével szólunk, amikor mint Isten fiai szólunk arról a helyről, ahová Krisztusban fel lettünk ültetve, az uralkodás helyéről, a trónról, ahonnan a Krisztusban levő életünk miatt hatalommal nyújtjuk ki az uralkodási pálcát, és kihirdetjük Jézus Krisztus győzelmét az adott terület fölött, kihirdetjük, hogy a hatalom az Övé, Ő uralkodik és az Ő uralkodása mindenre kihat.
Krisztus hitével teli Szavak hangzanak el a Sionról, és ezen prófétai Szavak által az Úr megrázza az eget és földet és megrendülnek a hegyek, kimozdulnak hamis biztonságukból, összedőlnek és szabad utat kénytelenek adni Isten előretörő Királyságának.
Zsid.12,25-29 "Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a Földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, Aki a Mennyekből van, Akinek Szava akkor megrendítette a Földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a Földet, hanem az eget is. Az a 'még egyszer' pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Azért mozdíthatatlan Királyságot nyervén, legyünk hálásak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz."
Az Úr mindent megráz az Ő Szava által. Az által, hogy prófétai szavakat szólunk a Sionról. Fent ülünk a trónon, és az Ő akaratát kinyilvánítjuk, hatalommal kihirdetjük. Szólunk a hegyeknek és azok félreállnak. Parancsolunk a terméketlen, életet elszívó, hamis vallásos fügefáknak és azok gyökerestől kiszáradnak és mennek a tengerbe.
Mialatt Isten Királysága növekszik, úgy szorul vissza egyre kisebb területre a sötétség. …"
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 28, 09:31:41
Drága Mária testvérkém ...örülök  :169: -engem is szíven talál  főleg ha megtörténnek életemben...
Hálás vagyok Urunknak hogy ilyen üzenetek jönnek felénk....ami elől elfutunk, vagy megharcoljuk! ...Azért írom be ezeket mert sokat tanulok.

Megközelíthető vagy? (1)
„A Lélek gyümölcse pedig: … szívesség, jóság, hűség, szelídség…” (Galata 5:22-23)


Dr. John Maxwell írja: „Előbb vagy utóbb az ember, ha bölcs, rájön, hogy az élet jó és rossz napok, győzelem és vereség, adás és elfogadás keveréke. Megtanulja, hogy nem kifizetődő túl érzékeny lelkűnek lenni, és bizonyos dolgokat el kell engednie a füle mellett. Megtanulja, hogy általában az húzza a rövidebbet, aki kijön a sodrából, hogy időnként mindenkinek lehet rossz napja, és hogy nem kell a másik ember zsémbelését túl komolyan venni. Megtanulja, hogy a kötekedés sodor a legkönnyebben bajba, hogy úgy lehet a leggyorsabban népszerűtlenné válni, ha másokról pletykálunk, hogy a felelősség áthárítása mindig visszaüt, mint a bumeráng, és hogy nem számít, kié az érdem, csak a munka legyen elvégezve. Megtanulja, hogy a többiek legalább annyira ambíciózusak, mint ő, hogy legalább olyan jó eszűek, vagy még okosabbak, és hogy nem az ész, hanem a kemény munka a siker titka. Megtanulja, hogy senki sem juthat el egyedül az első bázisra [baseball], hogy csak együttes erőfeszítéssel lehet a jobb dolgok felé haladni. Röviden: felismeri, hogy a ’boldogulás művészete’ 98%-ban a mások felé tanúsított viselkedésén múlik.”

Na és mi a helyzet veled?   :088:
 Jézus azt mondta: „Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok!” (Lukács 8:18).
-Legutóbb mikor hozott neked valaki olyan hírt, amit nem akartál hallani?
-Vagy mikor volt olyan, hogy valaki nagyon nem értett veled egyet?
-Vagy mikor kerültél összeütközésbe valakivel?
-Ha már rég volt, akkor talán nem vagy eléggé megközelíthető ember. Nem adhatunk másoknak nagyobb ajándékot, mint ha azt éreztetjük, hogy velünk természetesen viselkedhetnek
  amen!


Péld 3,13: Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.

Péld 3,14: Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.

Péld 3,15: Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled.

Péld 3,16: Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség.

Péld 3,17: Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség.

Péld 3,18: Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 28, 09:39:17
 :01:
Köszönöm, Irene!  :2smitten:
Nagyon jó igék és alapos bátorítás!!!  :168:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Január 28, 10:20:48
" Megtanulja, hogy nem kifizetődő túl érzékeny lelkűnek lenni, és bizonyos dolgokat el kell engednie a füle mellett. Megtanulja, hogy általában az húzza a rövidebbet, aki kijön a sodrából, hogy időnként mindenkinek lehet rossz napja, és hogy nem kell a másik ember zsémbelését túl komolyan venni. "

Célba talált.  :fetreng:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Január 29, 11:12:03
De jó!  :063:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 29, 13:20:48
Megközelíthető vagy? (2)
„A Lélek gyümölcse pedig: … szívesség, jóság, hűség, szelídség…” (Galata 5:22-23)


A megközelíthető emberek a következő jellemvonásokat mutatják:
1) személyes melegség: ők tényleg kedvelik az embereket.
Egy régi Peanuts képregényben Charlie Brown azt mondja: „Szeretem az emberiséget, de az embereket ki nem állhatom.” Ácsi! Nem elég az embereket elméletben szeretni, melegséget kell árasztanod azok felé, akikkel naponta találkozol.
2) A hangulatuk nem változékony.
Dolgoztál már olyan valakivel, akinek folyton változott a hangulata? Soha nem tudhatod, hogy épp milyen lesz. Ezzel szemben a megközelíthető emberek kiegyensúlyozottak és kiszámíthatóak. Alapvetően mindig ugyanolyanok, bármikor találkozol is velük.
3) Érzékenységet mutatnak mások érzései iránt.
 Bár a megközelíthető emberek érzelmileg stabilak, ez nem jelenti azt, hogy ezt másoktól is elvárják. Felismerik, hogy a jó embereknek is vannak rossz napjaik, következésképpen ráhangolódnak mások érzéseire, és könnyen alkalmazkodnak hozzájuk.
4) Megértőek az emberi gyengeségekkel szemben, és nem titkolják a maguk gyengeségeit. Ed Howes író a következőt mondta: „Időnként mondj rossz véleményt magadról, így megmutatod barátaidnak, hogy tudsz igazat mondani.  :167:
A megközelíthető emberek őszinték a képességeik és hiányosságaik tekintetében. Magukévá teszik a régi mondást: „Boldogok azok, akik tudnak nevetni saját magukon, mert jókedvük sohase”. m ér véget”. És mivel beismerik saját hibáikat, nem esik nehezükre megengedni azt, hogy mások is hibázzanak.
5) Képesek megbocsátani és bocsánatot kérni. David Augsburger azt írja: „Mivel semmilyen próbálkozásunk nincs hiba nélkül, és semmi, amit elérünk, nem mentes bizonyos mértékű végességtől és emberi gyarlóságtól, csak a megbocsátás menthet meg minket.”  -milyen igaz... :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Január 31, 09:43:11
Hetvenszer hétszer is!
„Hányszor bocsássak meg?” (Máté 18:21 )


Lámek Kainnak, Ádám egyik fiának a leszármazottja volt. Amikor Kain megölte testvérét, Ábelt, Isten egy jelet tett rá, azt mondva, hogy ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie.
 Egy napon valaki megsértette Lámeket, és ő átadta magát a haragnak, megölte a sértőt, és ezt mondta: „Megöltem azt, aki megsebzett… Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekért!” (1Mózes 4:23-24 ). Lámek úgy gondolta, hogy neki teljes mértékben igaza volt. A fickó, aki rosszat tett vele, magának kereste a bajt. Lámek filozófiája ez volt: ha bántasz, én is bántalak. És nem csak egyszer, de hetvenhétszer. A bosszúvágy soha nem elégül ki. Egyszerűen kifejezve: „Nem működik!”

Lámekhez hasonlóan Pétert is megbántotta valaki hozzá közel álló, és ez többször is megesett. Ezért odament Jézushoz, és megkérdezte:
- „Hányszor kell megbocsátanom ennek az embernek? Hétszer?”
Péter azt gondolta, hogy rendkívül nagylelkű volt, és azt várta, hogy Jézus majd vállon veregeti, így aztán valószínűleg nem volt túlságosan elragadtatva, amikor Jézus lelohasztotta az egóját azt mondva, hogy meg kell bocsátania az ellene vétőnek „nemcsak hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is”.
Honnan vette Jézus ezt a számot?
Az Ószövetségből. Jézus jól ismerte a Szentírást, tehát szándékosan választotta.
Ő leszámolt Lámek filozófiájával! „Péter, követheted Lámek nyomdokait, és megtorolhatod a sérelmet, vagy követhetsz engem, és egyre jobban kiterjesztheted a megbocsátást;
- de mindkettőt nem teheted egyszerre!”
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 01, 08:57:22
Állj fel, tedd túl magad rajta, és lépj tovább!
„…Ifjúkorod szégyenét elfelejted…” (Ézsaiás 54:4)


Amikor Éva életében először kinyitotta szemét a Föld nevű bolygón, már házas volt. Nem kellett felnőnie. Egyszerre feleség lett, aztán pedig anya. Veled is ez történt? Szülő lettél, mielőtt esélyed lett volna gyereknek lenni, vagy tudtad volna, mit jelent ártatlannak lenni és úgy felnőni, hogy nem élnek vissza a bizalmaddal? Ha Éva története a te történeted, a mai Ige számodra ez:
„Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted…”.

Nem mehetsz vissza, hogy megváltoztasd a dolgokat. Nem vagy már ugyanaz az ember, és soha nem is leszel. De a Szentírás szerint van három lépés, amit megtehetsz ahhoz, hogy fel tudj állni, túl tudd tenni magad rajta, és tovább tudj lépni:

1) Bocsásd meg, amit mások elkövettek ellened! „…bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban!” (Efézus 4:32)

2) Bocsásd meg magadnak, amit tettél! „…én nem gondolom magamról, hogy már elértem” (Filippi 3:13).

3) Hidd el, hogy Isten tényleg megbocsátott neked, és élj eszerint!
„Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem”
(Ézsaiás 43:25).


Néha azért kapaszkodunk a múltba, mert azt hisszük, hogy van ott valami, amire még mindig szükségünk van. Ragaszkodunk bizonyos dolgokhoz, mert attól félünk, hogy soha nem leszünk képesek pótolni őket.
De ez nem igaz, Isten többet tartogat a számodra!  :088:

Ha rábíztad a jövődet, akkor a legjobb napjaidat még nem is láttad.

Sokkal több van előtted, mint mögötted. Isten azt ígéri:
„Hamu helyett fejdíszt adok… gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket…”
(Ézsaiás 61:3).

Tehát Isten erejével kelj fel, tedd túl magad rajta, és menj tovább....tovább ..tovább........ :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 02, 09:19:07
Vezetés üldöztetés által
„Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.” (Apostolok Cselekedetei 8:4)


A Biblia azt mondja:
 „Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.” (ApCsel 8:3-4)
 Hogyan növekedett az újszövetségi gyülekezet? Üldöztetés által. A nehéz időkre is igaz, és nem csak a jókra, hogy növekedést eredményeznek. Isten vezet bennünket az üldözés által. Néha azok, akik megtámadnak minket, Isten ügynökei, anélkül, hogy erről tudnának. Isten arra használja őket, hogy minket oda juttasson, ahol lennünk kell, aztán, mint József, évek múlva visszanézhetünk, és ezt mondhatjuk:
„Ti rosszat akartatok vele, de Isten jót akart” (1Mózes 50:20 ).[
/i] Sírunk amiatt, mert valaki becsapta az ajtót az orrunk előtt, de visszatekintve azt mondhatjuk: „ez volt a legjobb dolog, ami történhetett velem”.  :167:

A zsoltáros ezt írja: „…Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek” (Zsoltárok 84:12).

Isten megengedi, hogy nehéz időszakon menj keresztül, akkor ez bizonyára a javadra szolgál. amen!
Vagy esetleg mások javára, és te vagy az eszköz, melynek segítségével megvalósítja azt. Ha ezt megérted, akkor új dimenzió nyílik meg számodra az Istennel való járásban. De minden új dimenzió az ellenállás új szintjét hozza magával.
Az ellenség nem fogja küzdelem nélkül feladni.
Akár a családodért, akár az anyagi helyzetedért, akár az egészségedért, az üzleti ügyeidért vagy a szolgálatodért folyik a harc, számíts három dologra:

1) minél közelebb kerülsz a győzelemhez, annál erősebb lesz a harc;

2) nem a kényelmed számít, hanem az, amire elhívattál;

3) a győzelmedet Isten már előre elrendelte, tehát küzdj tovább![/b]
-
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 03, 08:19:02
Kilátás a hegyről (1)
„Jézus… Pétert, Jakabot és Jánost… felvitte egy magas hegyre.” (Máté 17:1)


Figyelj meg három dolgot:

1) Nem mindenkit visznek fel a hegyre. Jézus hármójukat választotta ki. Nem mindenkit vitt magával, és nem magyarázkodott vagy mentegetőzött a többi tanítvány előtt, akik odalent maradtak. Isten mindannyiunkat egyformán szeret, de nem adja mindenkinek ugyanazt a megbízatást, és nem részesít mindenkit ugyanolyan átélésekben Ővele. A hívás Istentől jön, nem tőlünk, hát bízz benne – Ő tudja, hogy mit csinál!

2) Akik felmennek a hegyre, nem feltétlenül bölcsebbek vagy lelkibbek. Miután Jézust Isten dicsőségének ragyogásába öltözve látták, ez szaladt ki Péter száján: „Építsünk három sátrat, és maradjunk itt” (4. vers . Péter őszinte volt, de nagyot tévedett.
Állj ellene a kísértésnek, hogy beszélj, ahelyett, hogy meghallgatnád, amit Isten akar mondani, vagy hogy egy olyan istenélmény köré építsd a szolgálatodat, amelynek az a rendeltetése, hogy felkészítsen, nem pedig az, hogy az életed központi témája és fő hangsúlya legyen.

3) Isten terve szerint Jézus a főszereplő, nem te, és ezt a leckét újra meg újra meg kell tanulnunk.

„Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: ’Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!’… Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül.” (Máté 17:5-8).
 Az életben a legnagyobb kihívás eljutni arra a pontra, ahol egyedül Jézusra összpontosítasz. A legfontosabb kapcsolat az, mely Őhozzá köt. Az egyetlen terv, amely jól fog működni, az, amit Ő ad neked. És a terv kivitelezéséhez szükséges erő is egyedül csak Tőle jön.
 :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Február 03, 08:37:07
"Néha azok, akik megtámadnak minket, Isten ügynökei, anélkül, hogy erről tudnának. Isten arra használja őket, hogy minket oda juttasson, ahol lennünk kell, aztán, mint József, évek múlva visszanézhetünk, és ezt mondhatjuk:
„Ti rosszat akartatok vele, de Isten jót akart” (1Mózes 50:20 )."


Szerintetek ezek valóban Isten ügynökei, nem a sátáné? Istennek szüksége van gonosz ügynökökre, ügyletekre? Ha ez így van, akkor mi is az ügynökei vagyunk amikor ellene megyünk másoknak?  :03:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Csaba - 2010 Február 03, 09:28:54
Sziasztok!
'Szeresd felebarátodat, mint magadat.'
Mt. 22:39

Szóval nem hiszem, hogy aki másoknak szándékosan árt, az Isten ügyöke lenne! Az más lapra tartozik, hogy Isten a gonosz szándékot is jóra tudja fordítani!
:044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 03, 10:00:10
Igen, én is így gondolom: nem gonoszkodhatunk aban a hiszemben, hogy Isten ügynökei vagyunk, és majd mi megváltoztatjuk az x és y testvért!
Viszont az Úr megbocsát, ha kemények vagyunk és megbánjuk azt, AKIT PEDIG LEROMBOLTUNK, AZT Ő FELÉPÍTI, mert "Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van!"
A mínuszokból pluszt hoz ki egyetlen tollvonással!  :168:

Egy esetre emlékszem (lehet, hogy hiányos a tudásom), amikor ISTEN KÜLDÖTT GONOSZ LELKET, HOGY GYÖTÖRJÖN EGY KIRÁLYT. Saul volt az.  :119:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 03, 13:05:10
"Néha azok, akik megtámadnak minket, Isten ügynökei, anélkül, hogy erről tudnának. Isten arra használja őket, hogy minket oda juttasson, ahol lennünk kell, aztán, mint József, évek múlva visszanézhetünk, és ezt mondhatjuk:
„Ti rosszat akartatok vele, de Isten jót akart” (1Mózes 50:20 )."


Szerintetek ezek valóban Isten ügynökei, nem a sátáné? Istennek szüksége van gonosz ügynökökre, ügyletekre? Ha ez így van, akkor mi is az ügynökei vagyunk amikor ellene megyünk másoknak?  :03:

-Az "ügynök" szó talán nem volt a legjobb fordítás!
- a forrás maiige.hu -minden napra egy ige mai nyelvezettel :089:

 -"Istennek szüksége van gonosz /nincs az általam írt szövegben/ ügynökökre, ügyletekre?"  
Szerintem  igen! -néhány érdekesség azonban rá illik némely esetre pl:

# Ügynök, hírszerző -itt szerintem "hírszerzők" akiket az ÚR küldött /Ügynökök/
    4Móz 13,3     
Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kanaán földét, a melyet én adok Izráel fiainak; az ő atyáiknak mindenik törzséből egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, a ki főember közöttök.

# Ügynök, megbízott, más nevében eljáró-Jeremiás próféta ?
10.    
Mert hallom sokak rágalmazását, a mindenfelől való fenyegetést: Jelentsétek fel és ezt mi is feljelentjük: mindazok is, a kik barátaim, az én tántorodásomra figyelmeznek, mondván: Talán megbotlik és megfoghatjuk őt, és bosszút állhatunk rajta;
11.    
De az Úr velem van, mint hatalmas hős, azért elesnek az én kergetőim és nem bírnak velem, igen megszégyenülnek, mert nem okosan cselekesznek: örökkévaló gyalázat lesz rajtok és felejthetetlen.
12.    
Azért, oh Seregeknek Ura, a ki megpróbálod az igazat, látod a veséket és a szíveket, hadd lássam a te büntetésedet ő rajtok: mert néked jelentettem meg az én ügyemet!

# Ügynök, „beépített”, „besúgó” -itt nem kérdés kikről van szó..
Gal 2,4     
Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, a kik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:

 :044:  bocs én így látom...  :08:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Február 03, 15:39:11
Irene drága, nem az ügynök, küldönc szóval van gond, hanem ezzel: "Néha azok, akik megtámadnak minket, Isten ügynökei, anélkül, hogy erről tudnának."

Isten nem küld senkit, se embert, se démont, hogy minket megtámadjanak, nekünk essenek. Az más, hogy hagyja, hogy meglegyen, megtörténjen. Azzal lehet célja, de Ő soha nem küldi, hogy nekünk essenek. Megtesszük mi anélkül is.  :089:

Amikor az Úr kiküldte a Kánaán kémlelésére az embereket az nem mások kárára volt, mint ez: "Isten vezet bennünket az üldözés által. Néha azok, akik megtámadnak minket, Isten ügynökei, anélkül, hogy erről tudnának." és a többire se lehet ezt mondani.

Isten nem vezet üldözés által. Neki nem ez a módszere, Ő a szeretet által vezet, tanít, fenyít, óv stb. Ezeket ne a bűnös emberi módszerekkel értsük, gondoljuk. Mi nem ismerjük a szeretet általi feddést, dorgálást ostorozást csak az Úrtól. Ő soha nem vádol, nem kárhoztat senkit és különösen nem vezet üldözések által. Hát, én így tudom.  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 03, 16:43:25
Mária drága!

"Isten nem küld senkit, se embert, se démont, hogy minket megtámadjanak, nekünk essenek. Az más, hogy hagyja, hogy meglegyen, megtörténjen. Azzal lehet célja, de Ő soha nem küldi, hogy nekünk essenek. "

amen!-tökéletesen egyetértek!
Akik  ellenségeink  az ördögre hallgatnak abban a pillanatban amikor támadnak -ez egyértelmű ! -és sajnos fordítva is igaz...
mi  is belestünk párszor  :08: :06:

De még mindig nem értelek hol a baj? Ha az egész szövegrészt elolvassuk nem kiragadva azt az egy mondatot.... :03:
Szerintem magyarázat, hogy Istennek sok eszköze juttathat előre a győzelem felé!

Hogyan növekedett az újszövetségi gyülekezet? Üldöztetés által. A nehéz időkre is igaz, és nem csak a jókra, hogy növekedést eredményeznek. Isten vezet bennünket az üldözés által. Néha azok, akik megtámadnak minket, Isten ügynökei, anélkül, hogy erről tudnának. Isten arra használja őket, hogy minket oda juttasson, ahol lennünk kell, aztán, mint József,
évek múlva visszanézhetünk, és ezt mondhatjuk:
„Ti rosszat akartatok vele, de Isten jót akart” (1Mózes 50:20 ).[


"Isten nem vezet üldözés által."  -igaz! de ha üldöztetésekben vagyunk, az jel hogy Istennel egy akaraton vagyunk!
-ha harcolunk a győzelemért  üldöz bennünket a gonosz? Embereken keresztül is elbuktathat Nem?  Akkor
az üldöztetés nem velejárója a győzelemnek?
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 03, 17:14:03
 "Mai Ige" története!

(http://www.maiige.hu/img/uzenet/bob-gass.png)
A szerzőt, Bob Gass-t, aki Észak-Írországban született és nevelkedett, Neil fivérével és Ruth nővérével együtt komoly keresztyén nevelésben részesítette megözvegyült édesanyja. Bob még csak tizenhárom éves volt, amikor édesapja meghalt.
Bob inspirációja jórészt több, mint negyven éves keresztyén vezetői tapasztalatából, valamint az édesanyja által belenevelt bibliai alapelvekből és Isten szerinti értékrendből fakad. 1992-ben ragadott tollat, és kezdte el lejegyezni ezeket a sugallatokat. 1993-ban elkezdte küldözgetni a másolatokat barátainak és támogatóinak az Egyesült Államokban, ahol tizennyolc éves kora óta él.
részlet  leveléből:
Kedves magyar olvasók!
Szeretetteljes üdvözletem!

Tizenöt évvel ezelőtt kezdtem el írni a Mai Ige első példányát egy jegyzettömbbe a konyhaasztalunknál. Nem tanultam meg a számítógép használatát, ma is ugyanúgy kézzel írok. A barátaim a UCB-nél 1994-ben 3000 példányban adták ki és terjesztették az áhítatot; ma csaknem egymilliós példányszámot nyomtatnak és terjesztenek negyedévente Nagy-Britanniában. Igazság szerint egyikünk sem gondolta, hogy Isten így fel fogja használni a kiadványt, és hogy a jelentősége ennyire megnövekszik.

Isten azt mondta: „Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézsaiás 55:10-11)
A Mai Igét ma több mint 6,5 millió példányszámban adják ki negyedévente szerte a világon; ezzel az egyik legszélesebb körben olvasott napi áhítattá vált.

Istené legyen a dicsőség!

Szeretnék gratulálni Nándornak és magyarországi csapatának abból az alkalomból, hogy elértek egy nagy mérföldkőhöz, és immár 20 000 példányban adják ki a Mai Igét magyar nyelven, és ez a példányszám bizonyára még tovább fog növekedni.
Magyar nyelvre egy baptista lelkipásztor, Nemes Nándor kezdte el fordítani Bob Gass elmélkedéseit, melyek nagy hatást tettek rá.
/-Lehet Ő vele kellene egyeztetni  :089: lehet csak fordítási hiba volt.
Mária  :088:/

Szeretnélek bátorítani titeket, hogy dolgozzatok tovább, növekedjetek tovább és küldjétek tovább Istenünk Igéjét! Csak az örökkévalóságban fogjuk megtudni, hogy hány életet változtatott meg, és hány lelket nyertünk meg általa Krisztusnak.

 Barátotok és munkatársatok:                                                   Bob Gass
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 16, 08:35:26
„… Menj, vezesd a népet…” (2Mózes 32:34)

Hadd álljon itt a csalódás két további formája, amivel meg kell küzdened az életben:

1) Csalódás azokban, akikkel együtt dolgozol, akikre számítasz. A sikerhez emberekre van szükséged; nélkülük nem megy. És ha ezek az emberek cserbenhagynak, az fájdalmas. Képzeld csak el Mózes csalódottságát! A bátyját, Áront bízza meg, amíg ő egy csúcstalálkozón vesz részt Istennel, és megkapja a Tízparancsolatot. Visszatérve Izráel népét anarchiában, bálványimádásban és kimondhatatlan eltévelyedésben találta. És hol van Áron? Ő vezeti a lázadást! Amikor Mózesnek a legnagyobb szüksége volna rá, Áron nyomorultul cserbenhagyja.
De figyeld csak meg Mózest: igazi vezetői karakter mutatkozik meg a mély csalódottságban. Szembeszáll Áronnal, Isten elé viszi ezt a zűrzavart, tőle kérve megoldást, és imában bocsánatot kér Izráel számára. Isten meghallgatja, majd emlékezteti Mózest megbízatására: „…menj, vezesd a népet… az én angyalom megy előtted…” (34. vers). A csalódottság nem érvényteleníti a megbízatásodat – sem Isten jelenlétét. Tedd azt, amiért ő elküldött!

2) Csalódás azokban, akikért kitetted a lelkedet. Nézzük csak meg újra Mózest, a Kritikusok és Hálátlanok Gyülekezetének alapító pásztorát. Ez a gyülekezet volt rabszolgákból áll, akik megszabadultak, bőséges áldást nyertek, úton vannak az Ígéret Földjére, de nincs bennük egy szemernyi hűség és hála sem a felé az ember felé, aki mindent kockára tett azért, hogy ezt lehetővé tegye. Alig jönnek ki Egyiptomból, máris Mózes ellen fordulnak, vádolva, hibáztatva és szidalmazva őt (2Mózes 14). Csalódott és sértődött volt Mózes? Igen. De valahányszor ki akart szállni, Istennel beszélte meg, imádkozott panaszkodó nyájáért, új parancsokat kapott , és visszatért a munkához.
Az Istentől elhívott férfiak és nők így tesznek, amikor csalódottak, és feladni volna kedvük,de nem a meghátrálás emberei vagyunk, tehát tovább kell lépni. Isten tudja hogyan de jön a segítség!

Zsoltárok könyve:44:27   Kelj fel a mi segítségünkre, ments meg minket a te kegyelmedért!
Zsoltárok könyve:124:8   A mi segítségünk az Úr nevében van, a ki teremtette az eget és földet.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Február 16, 12:24:09
irene  :afro: Nagyon jó, köszi, hogy betetted.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 17, 11:01:24
Mária  :2smitten:

A csalódás kezelése
„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van.” (2Korinthus 4:7)

Végül pedig ott van a Csalódás önmagunkban. Ez a fajta csalódás az, amely a legjobban le tud gyengíteni, mert ez egy örvénybe taszíthat, amiből nehéz kijutni és felépülni.

Péter örök szeretetet és hűséget esküdött Jézusnak. „Uram, bárki más elhagyhat, de én nem! Én a tiéd vagyok mindhalálig” (Máté 26:33-35), és tényleg minden szót komolyan gondolt.
 De a keresztre feszítés körüli nyomás megtörte, és háromszor letagadta, hogy ismeri Jézust. Később, visszaemlékezve Jézus szavaira: „Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem,” Péter, a saját elszomorító kudarca miatt összetört szívvel, „kiment, és keserves sírásra fakadt” (Lukács 22:62). Kérdezted már valaha: „Istenem, hogyan is tudnál használni egy olyan elrontott életet, mint az enyém?” Péter nem tudott megfelelni a saját elvárásainak, és ez teljesen lesújtotta.

De Jézus nem döbbent meg. Ő jól látta Péter hiányosságait, amikor elhívta a szolgálatba. Azt is tudta, hogy ennek a nagyhangú, szókimondó tanítványnak érző szíve van, ezért kiterjesztette rá kegyelmét, ahelyett, hogy eltávolította volna őt hivatalából.
Amikor Jézus feltámadása után azt a parancsot adta, hogy „…mondjátok meg a tanítványainak és Péternek…” (Márk 16:7), hogy Galileában találkozhatnak vele, akkor ezzel megerősítette a bukott tanítvány kiválasztását. Péter történetének további része pedig már újszövetségi történelem.

Amikor (és nem ha!) kudarccal szembesülsz:
 a) Ne tetézd a bajt azzal, hogy hagyod, hogy a csalódottság reménytelenségbe és kétségbeesésbe taszítson!
 b) Alázd meg magad, és térj meg! Valld meg a bűnöd; ne keress mentségeket, ne magyarázd meg, és ne fogd a körülményekre vagy másokra!
c) Fogadd el Isten kegyelmét és bocsánatát hittel, nem az érzésekre támaszkodva! Ne engedd, hogy a Sátán meggyőzzön arról, hogy amit tettél, megbocsáthatatlan!
d) Vegyél igénybe minden segítséget, amire szükséged van ahhoz, hogy visszatérj a helyes útra! Inkább előbb, mint utóbb!
amen!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Február 17, 12:23:54
"Ne engedd, hogy a sátán meggyőzzön arról, hogy amit tettél, megbocsáthatatlan!"

Ez az igazi kegyelem. Van aki, azt hiszi, vagy tanítja többé már nincs mentség ha elesett, vétkezett, elhagytad a gyülekezetedet. Ez a sátán hazug beszéde! A fenti mondat legyen vigaszul neked, mert ez Istentől jövő kegyelem. Megbocsátást nyertél Krisztus vérében! Áldott vagy, mert Jézus az Urad! Ne higgy a hazugságnak, manipulációnak, mert az megfélemlítés és a sátántól van! Van kiút a számodra is!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 17, 13:55:57
Dicsőség Istennek van kiút mindenből, még ha nem is látszik a kivezető út!
Engem már nagyon sok megoldhatatlannak látszó bajból kimentett az ÚR ezért hálás szívvel mondok köszönetet. Áldalak Uram örökké.
Az ÚR megbocsájt és mindennap megújít kegyelméből!
Igen az az igazi kegyelem. Nagyon fontos hogy ne  érzéseink irányítsanak, mert az becsaphat.Elfogadom Isten bocsánatát. Semmi kétség nem rendíthet meg!
A legfontosabb az egyszerű  HIT!
 Megalázom magam, és várom az ÚR szabadítását, "gyermeki hittel".

Hiszem hogy  Istenem, mert megígérte  :169:  minden nap  velem van, és ha kérem segít, nem utasít el.
Bár a körülmények beárnyékolják a világosságot, nekünk rendíthetetlen  és kitartó hittel kell tovább lépni!
És bizalommal vinni  az Úr elé minden problémánkat.

Zsoltárok könyve:124:8   A mi segítségünk az Úr nevében van, a ki teremtette az eget és földet.
Zsoltárok könyve:146:5   Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Február 17, 14:02:57
irene: Dicsőség Istennek van kiút mindenből, még ha nem is látszik a kivezető út!

Igen, valóban van és ez nagy kegyelem a részünkre. Viszont már olyan sok kegyelmet kaptunk a kimenekedés által, mégis mindig tele vagyunk aggódásokkal, félelmekkel. Mindig úgy tűnik, hogy ebből már nem lesz és közben mégis lesz. Adott helyzetben elfelejtjük elég gyakran, hogy van kiút. Elfelejtjük mert pillanatnyi vakságban vagyunk. A szorongatás vakságában.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 18, 13:47:44
Kiváltság és felelősség
„…polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek… szent templom…” (Efezus 2:19-21)

Ha a gyermeked a házad előtt állna, és bejutásért esdekelne, mit gondolnál? Nem azt mondanád: „Gyere be, te az én húsom és vérem vagy, szeretlek, nem kell könyörögnöd”? Nos, mi is bármikor bemehetünk Isten jelenlétébe. „…nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek… szent templom…” 
Micsoda kiváltságok! :169:

1) polgártársakként Isten országát képviseljük a földön. Isten nagykövetei vagyunk (2Korinthus 5:20). „Mi a dolga egy nagykövetnek?” – kérdezed. Kapcsolatban van a királyával, ismeri az akaratát, és gondoskodik arról, hogy az végre is legyen hajtva. Azt is tudja, hogy nem tartozik örökre oda, ahol most van, tehát úgy él, hogy készen áll arra, hogy bármelyik pillanatban visszahívhatják. Érted a lényeget?

2) Mivel Isten háznépéhez tartozunk, bármikor bizalommal jöhetünk Isten elé bármilyen szükségünkkel, és tudhatjuk, hogy szeretettel fog fogadni minket.
Isten az az apa, akit mindig is szerettél volna, és te az a gyermek vagy, akit Ő mindig is szeretett volna. Ha még mindig kétségeid lennének, nézz a keresztre – ilyen értékes vagy Isten számára. De ne felejtsd el, minden családtagnak meg kell tennie a magáét, hűségesnek kell lennie, és vigyázni arra, hogy a család jó hírneve ne szenvedjen csorbát.

3) Szent templom vagyunk. Az Ószövetségben Istennek volt egy temploma a nép számára, most pedig van egy népe templom gyanánt.
 A Biblia azt mondja: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent…” (1Korinthus 6:19-20).

Dicsőség az Atyának dicsőség a Fiúnak Dicsőség a Szent Szellem munkájának imádjuk Őt!   :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 19, 07:23:47
A túléléstől a felvirágzásig  :2smitten:
„…hogy élhessetek, elszaporodhassatok, és… birtokba vehessétek azt a földet” (5Mózes 8:1)

Négyszáz évnyi rabszolgaság után Isten átnyújtotta az Izraelieknek egy buja, termékeny föld birtoklevelét, melyet végre hazájuknak nevezhettek. Addig csak annyival rendelkeztek, amennyit egyiptomi fogva tartóik biztosítottak számukra.
De a rabszolgaság megtörte akaratukat és tönkretette kezdeményező készségüket, ezért Istennek meg kellett szabadítania őket attól, hogy jobban bízzanak az emberekben, mint Istenben (az emberektől való függés sebezhetővé tehet és gátolhatja a növekedésedet). Így hát, amikor Isten a pusztába vezette a népet, és elfogyott  amit Egyiptomban fogyasztottak, kénytelenek voltak a manna iránti étvágyat kifejleszteni magukban, hogy valami olyan után kívánkozzanak, amit egyedül Isten tud adni!

Értsd meg ezt: Amikor Isten elvesz valamilyen régi forrást vagy rendszert, és valami újat ad, ez nem azt jelenti, hogy a régi nem volt jó. Egyszerűen csak annyit jelent, hogy Ő a vezetésnek és a gondoskodásnak egy új módját választotta.  :088:
Ha Isten ígéretet tesz neked, azt Ő mindig meg is tartja, de neked hajlandónak kell lenned arra, hogy eltávolítsd az emberekben bízás tanulókerekeit [amilyenek a gyerekek kis kerékpárjain szoktak lenni – a ford.].
A pusztában az Izraeliek zúgolódtak és követelték a megszokott kényelmet, még ha ez azt jelentette is, hogy vissza kellene térni egy már elmúlt időszakba. De nem térhettek vissza, és te sem mehetsz vissza! Amikor Isten azt mondta: „Szaporodjatok… és vegyétek birtokba a földet”, a velük kapcsolatos terve túlmutatott a túlélésen – a felvirágzást célozta meg. Ez azt jelentette, hogy az emberektől való függés anyatejétől elválasztva az Istentől való függés szilárd eledelét kapják.
Pál azt írja: „Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak… a mi alkalmasságunk az Istentől van” (2Korinthus 3:5). Amikor Isten kilök a komfortzónádból a végzeted felé vivő úton, számíts arra, hogy ismeretlen, aggodalom-keltő területeken fogsz átmenni. Csakis így juthatsz el a túléléstől a felvirágzásig.
      :249: Nézzünk fel Krisztusra
II. Korintus levél:5:17   Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 21, 09:42:13
Használd, amit Isten neked adott!
„… az Istentől kapott erővel…” (1Péter 4:11)

Péter azt mondja: „ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi”. Ha Isten egy megbízatást ad neked, akkor megad mindent, ami szükséges ahhoz, hogy teljesíteni tudd. Tulajdonképpen, ha megfigyeled a saját alapvető képességeidet, akkor felfedezheted az elhívásodat.

Nem mindig lehetsz az, ami szeretnél lenni, de minden lehetsz, aminek Isten akar látni.
Ez azért van, mert Ő nevez ki és irányít bennünket „…kinek-kinek képessége szerint…” (Máté 25:15).
Mit szeretsz csinálni, és mi az, amit általában jól csinálsz?  :167:
A zene az erősséged?  :167:
Vagy a számok világában vagy otthon? Szeretsz gyerekekkel foglalkozni?  :167:

 Pál azt mondja: „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz.” (1Korinthus 12:4-5).
Ez azt jelenti, hogy olyan dolgok, amelyeket mások unalmasnak találnak, téged éppenséggel felvillanyoznak és gazdagítanak.

A Biblia azt mondja, hogy Isten „lelki házat” épít (1Péter 2:5). És abban mindannyiunknak van helye. Ha ezt tudod, az eloszlatja azt a téveszmét, hogy nem vagy értékes, ha nincs ugyanolyan tálentumod, mint másoknak. Értékes vagy !
Tehát ahelyett, hogy mentegetőznél amiatt, hogy nincsenek bizonyos készségeid, fedezd fel azokat az ajándékokat, amelyeket Isten neked adott, és állítsd őket munkába Isten országáért!
Az ÚR gyönyörködik benned, ha látja odaszánásod.
Értékes edénye vagy, amely tele van kincsekkel, győzteseknél is többek vagyunk, mert Jézus drága vére nap mint nap tisztára mos, és az ATYA így lát bennünket . A Szent Szellem helyre állít szolgálatunkban, küldetésünkben.
Dicsőség Istennek!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 21, 09:53:32
"Az ÚR gyönyörködik benned, ha látja odaszánásod.
Értékes edénye vagy, amely tele van kincsekkel, győzteseknél is többek vagyunk, mert Jézus drága vére nap mint nap tisztára mos, és az ATYA így lát bennünket . A Szent Szellem helyre állít szolgálatunkban, küldetésünkben."

Dicsőség az Úrnak! Köszönöm, Irene!  :2smitten:
 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 21, 10:07:15
Örülök  ha szólt Neked drága Tünde   :2smitten: :2smitten: :2smitten:

 :044:  -ez az idézet  kivételesen a saját gondolataim   :169:  csak hozzácsatoltam az ige magyarázathoz  

Dicsőség és hála  az ÚRnak  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 24, 09:34:57
Szeretnéd, hogy folyamatosan tiszták legyenek a gondolataid és az érzéseid?
Szeretnél teljes összhangban lenni Isten akaratával? Akkor telj be a Szent Szellemmel.
 Engedd, hogy a mennyei víz lényed minden csatornájába befolyjon. Akkor a keresztény életedben naponta megújul a kegyelem. Maradj Benne, és maradjon Ő benned, és megtermed a Szellem minden
gyümölcsét. Ez Isten eszköze a „létre és a növekedésre.” Ez a boldogság titka.
Egy félig megtelt szív tudja, hogy valami hiányzik. A juhok akkor nyugszanak meg a zöld legelőn, ha jóllaktak.
„Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen”
(János 15,11). Ez az erőtitka.

Jézus megért
„…hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben…” (Zsidókhoz írt levél 4:15)


A jó szándékú barátok néha azt mondják: „Tudom, mit érzel.” De mélyen belül azt gondoljuk: „nem, dehogy is tudod”. De Jézus tudja! Ő „hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben”, így be tudja mutatni és meg tudja magyarázni érzéseinket Istennek. És meg is teszi. Amikor Jézus nevében imádkozva kiöntöd a szíved Istennek, Jézus a védőügyvédedként ezt mondja: „Atyám, tudom, mit érez ez az ember. Tudom, milyen a bűn nyomása alatt lenni. Kiállok e mellett a gyermeked mellett, akinek a segítségedre van szüksége.”

Azt mondod: „De Jézus bűn nélküli volt, akkor hogyan érezheti valóban úgy a bűnömet, ahogyan én érzem?”
 Ő mégis képes rá. Sőt, valójában épp a tisztasága és szentsége az, ami segít abban, hogy még jobban érzékelje a bűnt.


Tehát Jézus bűntelensége és a bűnnel kapcsolatos érzékenysége valójában fokozza azt a képességét, hogy együtt érezzen velünk. Az ÚR Jézus megért és folyamatosan közben jár az Atyánál.
1Tim 2,5     
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

Köszönjük Urunk dicsőítünk Téged Megváltónk szabadítónk  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 25, 11:40:11
Luk:21.36.    
Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!

Gal.5.15„…vigyázzatok: el ne emésszétek egymást!”

Az egészséges kapcsolat nem konfliktusmentes, de konfliktus-megoldó.

2) Íme három konfliktuskezelési mód:
a) a konfliktuskerülő. Ezek azok az emberek, akik nem akarják „felkavarni az állóvizet”, vagy „felébreszteni az alvó oroszlánt”. Félnek a konfrontációtól, ezért eltemetik az érzéseiket, és nem látják be, hogy azok élve lettek eltemetve, és később feltámadnak. Az elhallgatást befalazás, majd kirobbanás követi, s ezzel testi-lelki betegségeket idéznek elő. Közben a sérelmek felgyűlnek, a megoldatlan kérdések megsokszorozódnak, és az elrendezetlen ügyek kikezdik a kapcsolatot.
b) a támadó. Ezek a „legjobb védekezés a támadás”-típusú emberek; könyörtelen harcosok, akik soha nem adják fel, végzetes sebeket ejtve egymáson.
 A Biblia azt mondja: „Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok: el ne emésszétek egymást!”
A támadás ellentámadást szül, mindkét fél „beássa magát” és semmi sem oldódik meg.
c) a megközelítés fontosságát hangoztatók. Ezek azok az emberek, akiknek „semmi sem drága a jó kapcsolat érdekében”. Ők fogékonyak a másik érzéseire, de ragaszkodnak ahhoz, hogy azonnal foglalkozzanak a fontos kérdésekkel. Kerülik a másik hibáztatását; a problémával és nem a másik emberrel konfrontálódnak, és arra próbálják rávenni a másikat, hogy fogjanak össze a probléma megoldása és a kapcsolat megmentése érdekében!  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 26, 07:55:23
Hogy kell úgy harcolni, hogy mindenki nyerjen? (2)
„…az igazságot követvén szeretetben… nevekedjünk…” (Efézus 4:15 Károli)


Két módja van az igazság elmondásának.
 Az „ami a szívemen, az a számon” stílus, amely csak mélyíti a szakadékot, vagy a
biblikus mód: „az igazságot követvén szeretetben”, amely feloldja a konfliktust, és megerősíti a kapcsolatot.
Tegyük fel, hogy egy házaspár azért veszekszik, mert a férj rendszeresen elkésik. Hogyan mondhatja el a feleség az igazságot szeretetben úgy, hogy mondanivalóját a férj meghallja? Íme egy öt lépésből álló folyamat, amely hatékony a házasságban, barátságban vagy a munkahelyen.

A feleség mondhatja ezt:
1) „Csalódottsággal tölt el…” Nem hibáztat, nem támad, csak őszintén kifejezésre juttatja a saját érzéseit.
2) „…ha elkésel” Nem ítélkezik, nem szidja a másikat, csak konkrétan leírja tettét.
3) „Ez mintha azt mondaná nekem, hogy az én időm neked nem igazán fontos.” Nem tart erkölcsi prédikációt, csak őszintén megosztja érzéseit.
4) „Kérlek, próbálj meg időben érkezni, vagy hívj fel, és mondd meg, hogy mikor érsz ide!” Ahelyett, hogy a régi dolgokra összpontosítana, amin a férj már úgysem tud változtatni, azt mondja el, hogy mit szeretne, ha másként tenne legközelebb.
5) „Hajlandó lennél ezt megtenni értem?” Nem követel, és nem tartja magától értetődőnek, csak mérlegelést és együttműködést kér. Ha a férj beleegyezik, akkor megszületik a „megállapodás”. A feleség szívből megköszöni és jutalmazza a férj minden olyan erőfeszítését, ami ennek az ígéretnek a teljesítésére irányul. Elmondhatjuk, hogy eredményesen kiigazította a kapcsolatukat azáltal, hogy a férjét ellenség helyett szövetségesévé tette, és újradefiniálta a célt közös célként, nem pedig úgy, mint amit „ő tesz férjéért!”.
A Biblia azt mondja, hogy csak akkor tudunk „együtt járni”, ha „megegyeztünk” (Ámósz 3:3).

Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Február 26, 17:15:28
irene: Az egészséges kapcsolat nem konfliktusmentes, de konfliktus-megoldó.

Ez egy jó mondat és mennyire igaz. Irene nagyon jó ezeket olvasni. Köszi őket. :2smitten:

irene: A támadás ellentámadást szül, mindkét fél „beássa magát” és semmi sem oldódik meg.

Ez is az  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 26, 22:11:25
irene: Az egészséges kapcsolat nem konfliktusmentes, de konfliktus-megoldó.

Ez aztán a telitalálat!  :2smitten:  Köszi Irén!  :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 27, 07:13:45
 :2smitten:  áldott napot  kedveseim  :2smitten:
Éjjeli látás (1)
„Ki az, aki köztetek féli az Urat… de … sötétségben jár…?” (Ézsaiás 50:10 )

Isten békességet ígért nekünk, de nem szélcsendes vizeket vagy mentességet az élet problémáitól.
A Biblia azt mondja, hogy lehet „félni az Urat, és mégis sötétségben járni és bajokat átélni”.
Nézd csak meg a Bibliádat!
a) Jób példás életet élt, mégis mindenét elvesztette. Meggyötörten és összezavarodva így kiáltott: „[Isten] eltorlaszolta utamat, nem mehetek tovább, ösvényeimre sötétséget borított” (Jób 19:8).
b) Jeremiás, miután a lázadó népnek prédikált, akik megverték és bebörtönözték őt, ezt mondta: „Bárcsak… a szemem könnynek forrásává válnék! Éjjel-nappal siratnám népem megöltjeit” (Jeremiás 8:23).
c) Pál olyan sokat szenvedett, hogy „az élete felől is kétségben volt” (2Korinthus 1:8).
   :167:

A hit olyan, mint a film – a sötétben hívják elő. A sötét napok elérik, hogy úgy támaszkodjunk Istenre, ahogy egyébként nem tennénk. Az igazság az, hogy ha a hitünk soha nem volna próbára téve, akkor semmi sem késztetne arra, hogy keressük Istent, és közelebb kerüljünk hozzá.
 Edward Mote azt írja: „Amikor úgy tűnik, hogy a sötétség eltakarja az Ő arcát, változatlan kegyelmében nyugszom meg. Amikor körülöttem minden összeomlik, akkor Ő minden reményem és támaszom.
Krisztuson, a biztos kősziklán állok, minden más talaj csak süllyedő homok.” Könnyű olyankor dicsőíteni Istent, amikor jó egészségben vagy, és a számláid be vannak fizetve. De amikor a világosság hirtelen sötétségbe fordul, akkor fedezzük fel, miből van a hitünk, és miben bízunk igazán. Ilyenkor fejlődik ki az éjszakai látásunk!
 
Uram Tiéd minden dicsőség! -kihez mehetnénk? -Te vagy világ világossága ÚR JÉZUS  :2smitten:
 Imádlak :2angel:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Február 27, 08:13:48
 A sötét napok elérik, hogy úgy támaszkodjunk Istenre, ahogy egyébként nem tennénk. Az igazság az, hogy ha a hitünk soha nem volna próbára téve, akkor semmi sem késztetne arra, hogy keressük Istent, és közelebb kerüljünk hozzá.-. irod Iréne.
ÁMEN...és a sok bizonyság tanúsitja, hogy Isten mindig válaszol a hitünkre.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Február 27, 10:03:56
Irén írta: "A hit olyan, mint a film – a sötétben hívják elő. "

Hát ez a mondat megint telibe talált!  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Február 27, 11:30:51
irene: Könnyű olyankor dicsőíteni Istent, amikor jó egészségben vagy, és a számláid be vannak fizetve. De amikor a világosság hirtelen sötétségbe fordul, akkor fedezzük fel, miből van a hitünk, és miben bízunk igazán.

Hát igen.  :igen:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Február 27, 13:19:20
irene: Könnyű olyankor dicsőíteni Istent, amikor jó egészségben vagy, és a számláid be vannak fizetve. De amikor a világosság hirtelen sötétségbe fordul, akkor fedezzük fel, miből van a hitünk, és miben bízunk igazán.

Hát igen.  :igen:

"...akkor fedezzük fel, miből van a hitünk, és miben bízunk igazán..."

jobban mondva,  Kiben    bizunk igazán.  :pasztor05:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Február 27, 14:19:35
Zsuzsa, valójában igen, Kiben bízzunk. Viszont azt gondolom itt a miben szócska, a világosságot jelölte. Gondolom én, de tévedhetek, majd irene elmondja.  :169:

irene: Könnyű olyankor dicsőíteni Istent, amikor jó egészségben vagy, és a számláid be vannak fizetve.

Én úgy gondolom ebbe mindenki beleesik. Mert nem szeretjük alapból a zűrös dolgokat magunk körül.  :hehe: Azért valljuk meg őszintén, nem vagyunk mindig a csúcson. De amikor úgymond észhez térünk, rájövünk, Kire is kell nézzünk. Hát, még az úton vagyunk a tökélestes felé. Amikor ott leszünk, már nem kell a Vigasztaló, Pártfogó, mert Isten jelenlétében nem lesz aggódás, sírás, rívás.... Itt meg még nagyon is kell a vigasz, pártfogás, erősítés....
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Február 27, 18:51:59
Tudtátok, hogy a Föld kezdő hosszúsági köre és a nulladik szélességikör egy keresztként öleli át az egész földet? Ez azt mutatja, hogy a kegyelem adatott az egész Föld lakóinak. Krisztus keresztje által, az egyetlen dolog, amire jogot kaptunk, hogy ezt a kegyelmet elfogadjuk és azt, hogy ezt a kegyelmet ott hirdessük, ...ahol vagyunk, függetlenül attól, hogy mások mit gondolnak, mondanak rólunk.
Mindenkinek joga van tudni a kereszt evangéliumát és azt, amit Jézus most tesz az emberekért. Mert a kereszt evangéliuma nem Jézus halálával ér véget, különben nem lenne evangélium. Jézus feltámadt és most is azt a munkáját végzi, amit kell.
Ha szeretn... Bővebbenél időben szabadulni a bűneid következményétől, akkor ragadd meg, öleld át ezt a keresztet. Jobban mondva enged, hogy ez a vér teljesen beborítson téged. Tud, hogy az a véres áldozat ott a kereszten, a te bűneid büntetését hordozta, hogy neked soha ne kelljen szembesülnöd, Isten pusztító haragjával. Isten haragja nem azért van, hogy rajtad kitöltse, de Ő nem erőszakos. Ha elutasítod, attól Ő még bölcs marad. Ha te elküldöd, elmegy. Én viszont tapasztalatból mondom, ne utasítsd el ezt az életet megváltoztató lehetőséget. Jézus számodra egy örök életre szóló mennyegzőt készített. Ő meghívott téged erre a mennyegzőre, de ha te másképp döntesz, azt is tudomásul veszi.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Február 28, 15:40:35
irene: Könnyű olyankor dicsőíteni Istent, amikor jó egészségben vagy, és a számláid be vannak fizetve. De amikor a világosság hirtelen sötétségbe fordul, akkor fedezzük fel, miből van a hitünk, és miben bízunk igazán.

Hát igen.  :igen:

"...akkor fedezzük fel, miből van a hitünk, és miben bízunk igazán..."

jobban mondva,  Kiben    bizunk igazán.  :pasztor05:

Kedves Zsuzsa  :2smitten:

-Kiben bízunk igazán?-

-Természetesen A világ Világosságában az Atya Fiában Jézusban bízunk mint Urunkban bízunk  :169:
A -"Kiben" van a mi  váltáságunk és reménységünk. Mert megígérte velünk lesz a "világ végezetéig minden napon".

Ha problémás a "miben" bízunk szócska   :167: erre válaszom:  
 „Miben" áll az emberek felsőbbsége ?
Elérhetjük a tudásnak egy olyan szintjét aminek következtében természetünkből adódóan  a megoldásra váró képességünk azon is mérhető, "miben hiszünk" ........ márpedig ha pillanatnyilag nem is látszik annak de győztesek vagyunk!
Tehát a "Vagyok"-ban Ő benne és az Ő megmentésében -a "miben"  igazán bízhatunk  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Február 28, 19:46:53
h.isro: Tudtátok, hogy a Föld kezdő hosszúsági köre és a nulladik szélességikör egy keresztként öleli át az egész földet?

Te tudtad, hogy a szamár felülnézetből a hátán egy keresztet alkot? Van aki Jézusra utal vele, mert a hátán ült, én nem tudom van e köze hozzá, de mint érdekesség, hiszen a szamár hátán vonult be Jeruzsálembe.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 01, 09:15:08
Éjjeli látás (3)
„…mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök… kínok közé kell jutnotok!” (Ézsaiás 50:11)

Amikor Istentől rendelt a sötétség, amit megtapasztalsz, ne próbálj saját világosságot gyújtani: „…mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök… kínok közé kell jutnotok!” Ábrahám úgy döntött, hogy saját tüzet gyújt, amikor Isten utódra vonatkozó ígérete nem valósult meg elég gyorsan. A várakozásba belefáradva úgy döntött, hogy kézbe veszi a dolgot, így nemzette Izmáelt, és ebből generációkon átívelő problémák lettek. Isten megígérte, hogy megszabadítja Izráelt, de Mózes nekilátott a maga módján intézkedni.
Ez oda vezetett, hogy megölt egy egyiptomi rabszolga-felügyelőt, és a következő negyven évet a pusztában töltötte (2Mózes 2:11-15).
Péter azt ígérte, hogy követi Jézust akár a börtönbe vagy a halálba is (Lukács 22:33), de mivel nem várta meg, míg utasítást kap, levágta egy ártatlan ember fülét.

Ha Isten tervének megfelelően vagy sötétségben, akkor nem kell félned, Isten át fog vinni rajta. Miért vagyunk ebben olyan biztosak?
 Mert a Biblia nagyszerű ígéreteket ad nekünk:
„Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre…” (Zsoltárok 112:4), és „…Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás” (Zsoltárok 30:6).
 Az a negyven nap, amit Mózes a hegyen töltött egyedül, Illésnek a Hóreb-hegyen töltött ideje, vagy azok az évek, melyeket Pál az arab sivatagban töltött, nem kárba veszett tapasztalatok voltak, hanem Isten tervének részei.
Jézus azt mondta: „Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el…” (Máté 10:27).
Figyelj meg két dolgot ebben az igében:

1) A legnehezebb pillanataidban adja Isten a legjobb meglátásokat.

2) Az emberek meg fognak hallgatni, mert „kiérdemelted, hogy beszélhess”. Tehát maradj nyugton, és hagyd, hogy Isten olyan dolgokra tanítson, amiket csak a sötétben lehet megtanulni.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Március 01, 10:21:46


Kedves Zsuzsa  :2smitten:
Ha problémás a "miben" bízunk szócska...irtad Iréne.


Kedves Iréne, dehogy problémás! Teljesen egyetértek mindennel amit irtál, irsz, bocs, hogy félreérthető voltam belekotyogásommal... :08:  hisz meggyőződésem, hogy egyformán gondolkodunk a témáról  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 01, 10:57:23
Kedves Zsuzsa   :2smitten:

A "kiemelés " miatt gondoltam talán félreérthetően írtam  :08: A lényeg hogy egyet értünk   :193:

Köszönöm hozzászólásodat  :175:  Nincs miért bocsánatot kérned  :2smitten:

Jó dolog amikor kiigazíthatjuk egymást sértődések nélkül.  :045:

Bárcsak így működött volna több esetben az elmúlt időszakban   :173:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 01, 11:30:11
 :061:
Nahát, erre az igére nem is emlékszem! Micsoda komoly üzenete van! Köszi Irén!  :168:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 02, 08:33:50
 :2smitten:   Az ÚRÉ a dicsőség

Ismerd fel, hogy minek van itt az ideje!
„…hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő!” (2Timóteus 4:2)


Életünket időszakokban éljük, és minden időszaknak van kezdete és vége. Úgyhogy a változatosság a hosszú élet titka. Ha ezt nem érted meg, akkor az életed céltalanná válhat, mert amikor az egyik időszak véget ér, nem marad semmid, amit átvihetsz magaddal a következőbe.
Ezért alkalmazzák a földművelők a vetésforgót. Búzát vetnek a földbe az egyik területen, és miután learatták, felszántják a földet, és pihenni hagyják. Ezalatt egy másik darab földön burgonyát termelnek, majd azzal a földdarabbal is ugyanúgy bánnak. Tavasszal aztán megcserélik a dolgok rendjét, és ahol azelőtt búzát vetettek, most burgonyát fognak vetni, és így tovább.

Amikor Pál azt mondta Timóteusnak: „légy készen alkalmas és alkalmatlan időben is”, ezzel arra bátorította, hogy szélesítse ki a lelki horizontját. Timóteusnak azt kellett megértenie, hogy van, amikor helyreigazítani kell az embereket, és van, amikor vigasztalni kell őket (2Timóteus 4:2-5).
Az időzítés nagyon fontos.
A zsoltáríró az áldott embert olyan fához hasonlítja, „amely idejében megtermi gyümölcsét” (Zsoltárok 1:3)
A sikerhez fel kell ismerned, hogy minek van itt az ideje!


És azt is meg kell értened, hogy Istent jobban érdekli az, hogy milyen mélyre hatolnak a gyökereid, mint az, hogy milyen magasra nyúlnak az ágaid. Neki többet számít a minőség, mint a mennyiség. Isten „gondoskodik a minőségről, mielőtt rákerülne a márkajelzés”.
 Ezért van az, hogy a küzdelmeidet felhasználja az olyan talaj (és lélek) kimunkálására, amilyen a jó gyümölcs terméséhez szükséges.
 És még valami: Időről időre megenged viharokat, hogy elfújja azokat az embereket és dolgokat, melyek akadályozzák terméshozó munkáját benned.

 :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 02, 09:26:13
irene: Időről időre megenged viharokat, hogy elfújja azokat az embereket és dolgokat, melyek akadályozzák terméshozó munkáját benned.

Hát mellőlem már sok embert elfújt a vihar. :hehe: Akkor nem is bánkódok miattuk. Valószínű ők se miattam. :040:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 02, 09:36:50
Irén:   "És azt is meg kell értened, hogy Istent jobban érdekli az, hogy milyen mélyre hatolnak a gyökereid, mint az, hogy milyen magasra nyúlnak az ágaid. Neki többet számít a minőség, mint a mennyiség. "

Hát ez bizony így van! Különösen az első mondat első fele fontos nekem!  :168:
Köszi, Irén!  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 03, 07:24:27
Az adakozás öröme (1)
„Ki-ki az ő képessége szerint adjon…” (5Mózes 16:17 )


A Bibliában több mint kétezer ige szól a pénzről és az adakozásról. Íme kettő közülük:
a) „Ki-ki az ő képessége szerint adjon, az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, amelyet ád néked” (5Mózes 16:17 Károli).
b) „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Korinthus 9:7).

Hadd álljon itt két olyan történet is az adakozás öröméről, amelyeken érdemes elgondolkodni:

1) A nyolcvanhét éves Oseola McCarty egész életében egyetlen dolgot csinált: mosott. Most erről híres. Évtizedeken át ötven centet kapott minden adag mosásért a Mississippi állambeli Hattiesburg jómódú családjaitól, akik a kézi mosást jobbnak tartották a mosógépnél. Oseola a keresetéből minden héten egy keveset takarékba tett. Amikor végül nyugdíjba ment, megkérdezte a bankban, hogy mennyi pénze van. „250.000 dollár”, felelték. Az idős hölgy teljesen megdöbbent.  :168:
„Ez sokkal több, mint amennyit fel tudnék használni” – magyarázta.
 Így ez a szégyenlős, világéletében egyedülálló mosónő 150.000 dollárt adományozott a Southern Mississippi Egyetemnek afro-amerikai fiatalok továbbtanulásának a támogatására.

„Nagyobb áldás adni, mint kapni”   :249: – mondta a riportereknek. „Én kipróbáltam.” :249:

2) Don McCullough, a San Francisco Seminary (teológia) igazgatója mondja el a következőt:
„A skót presbiteriánusok gyülekezeteket alapítottak Ghánában több mint száz évvel ezelőtt. Az istentiszteleteik még most is hasonlítanak a hivatalos skót presbiteriánus istentiszteletekre, de mostanában teret adnak a hagyományos afrikai megnyilvánulásoknak is.
Az emberek most már táncolnak az adakozás ideje alatt. Szól a zene, és mindenki örömmel végigtáncol a folyosón a perselyig.  :169:
A misszionárius szerint, aki mindezt elmondta nekem, az adakozás az egyetlen olyan része az istentiszteletnek, amikor az emberek mosolyognak. Kétségtelen, hogy Isten is mosolyog!”
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 04, 07:54:10
Az adakozás öröme (2)
„Ki-ki az ő képessége szerint adjon…” (5Mózes 16:17 Károli)


A Schindler listája című Oscar-díjas film arról szól, hogy egy ember igyekszik a lehető legtöbbet kihozni egy kétségbeejtő helyzetből. Egy németországi lőszergyár igazgatójaként Schindler úgy dönt, hogy életmentésre használja fel a pozícióját. Úgy tud megmenteni elítélt zsidókat a gázkamrától, hogy alkalmazza őket a gyárában. De a megtartásuk költséges. Apránként felszámolja személyes tulajdonát azért, hogy a gyárat fenntartsa. A történet végén a nácik veszítenek. Schindler erőfeszítéseinek a jelentősége akkor válik igazán nyilvánvalóvá, mikor a halottakat összeszámolják, és az élők visszatámolyognak a szabadságba. Az egyik jelenetben, a vasúti vágányok mellett térdelve, melyeken ezreket vittek a halálba, Oskar Schindler döbbenetes felismerést tesz: még néhány életet megmenthetett volna. Rátör a megbánás, sír amiatt, hogy még mindig maradt egy kevés vagyona. Ha tudta volna, hogy a háború mikor ér véget, többet tett volna. De már túl késő. Oskar Schindler hős. Több életet mentett meg a II. világháború idején, mint bárki más. De érdekes módon csak arra tudott gondolni, amit nem tett meg. Azt kívánta, bárcsak többet tett volna.

Hatalmas leckét tanulhatunk meg az adakozásról ettől az embertől. Mert hozzá hasonlóan még a jókedvvel adakozók is úgy fognak visszatekinteni az életükre, hogy azt fogják kívánni, bárcsak többet tettek volna. Ami pedig azokat illeti, akik egyáltalán nem adtak soha, vagy kevesebbet adtak, mint amire lehetőségük volt – képzeljük csak el, mit fognak gondolni, amikor majd Isten előtt állnak a végső elszámoláskor, és számot kell adniuk arról, hogyan kezelték pénzügyeiket – és a szerint lesznek jutalmazva!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 04, 08:06:23
"A misszionárius szerint, aki mindezt elmondta nekem, az adakozás az egyetlen olyan része az istentiszteletnek, amikor az emberek mosolyognak. Kétségtelen, hogy Isten is mosolyog!”

 :hehe: Az jutott az eszembe, ha ez így van, akkor ott nem sok jó hír hangzik el az adakozás örömén kívül.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 04, 08:28:19
 :hehe: -én azt csodálom hogy ezek a sokat szenvedett Ghánai  emberek skót vezetéssel
még néha nevetnek is  :hehe:  :044:

Don McCullough, a San Francisco Seminary (teológia) igazgatója mondja el a következőt:
„A skót presbiteriánusok gyülekezeteket alapítottak Ghánában több mint száz évvel ezelőtt.
 Az istentiszteleteik még most is hasonlítanak a hivatalos skót presbiteriánus istentiszteletekre, de mostanában teret adnak a hagyományos afrikai megnyilvánulásoknak is.

Az ígét is skót érzelműséggel hirdetik vajon?  :hehe: akkor itt a kulcs a zárban 
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Csaba - 2010 Március 04, 10:22:11
:hehe:

Azért meg kell jegyeznem, hogy a skótoknak nagyszerű igehírdetőik vannak, s a presbiteriánusok
elég igei 'társulat'.
Ha egy skót mosolyogni tud az adakozás közben, akkor az az igehírdetés nagyszerű voltát jelenti!
:2funny:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Március 04, 10:50:09
Irénkém,nem akarlak megbántani,de  teljesen másképpen van a film,mint ahogyan te leírtad.Náci párt tagjaként,kifosztani megy a zsidókat Lengyelországba.Jó üzletnek tekinti,amiből nagy gazdagságra lehet szert tenni.A zsidók odaadják neki pénzüket vagyonukat,hogy mentse meg őket.

http://cspv.hu/03/53/schindler/

Itt a filmnek a tartalma,akit érdekel.Bocsi,hogy beleszóltam,csak sokszor láttam a filmet.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Március 04, 11:18:55
 ausztrál Thomas Keneally regénye

A film főhőse, Oskar Schindler született üzletember és szerencsejátékos. A második világháború legelején elkerül a megszállt Lengyelországba és azonnal megérzi, milyen hatalmas üzleti lehetőségek nyílhatnak meg előtte. Baráti kapcsolatok és némi ügyeskedés révén megszerez magának egy gyárat - a Deutsche Emailware Fabrikot - és nem győz eleget tenni a beözönlő megrendeléseknek. Könyvelője, Itzhak Stern rábeszéli arra, hogy minél nagyobb számban foglalkoztasson zsidókat, így nemcsak olcsó munkaerőt talál magának, hanem segíthet a koncentrációs táborokban szenvedő embereken. A gyár hamarosan a zsidók egyetlen menedéke lesz. 1944-ben a nácik az Endlösung, azaz a zsidókérdés végső megoldása jegyében bezáratják a helybéli táborokat, és a rabokat Auschwitzba és Treblinkába, vagyis a biztos halálba akarják küldeni.

Schindlernek gyorsan lépnie kell, ha meg akarja menteni a munkásait. Némi korrupció árán rábeszéli a német hatóságokat, hogy a termelés szempontjából nélkülözhetetlen munkásokkal együtt a gyárat áttelepíthesse a cseh-lengyel határra, Brinnlitzbe. Ekkor készül el az 1100 nevet tartalmazó lista, amelynek résztvevői kalandos úton, de megmenekülnek a krematóriumokból. Brinnlitzben Schindler gondoskodik arról, hogy a gyár fennállásának 7 hónapja alatt semmi olyasmit ne állítson elő, amelyet a németek hadicélokra tudnának használni. 1945. május 7-én, amikor a tábor lakói megtudják, hogy a németek kapituláltak, és abban is biztosak, hogy az oroszok pillanatokon belül elérik Brinnlitzet, Schindler elbúcsúzik védenceitől. Magára hagyja őket, mert tudja, jobb, ha az amerikaiak kezére adja
magát.

A valóságban,Schindler teljesen elszegényedve,/még élelemre sem volt pénze// tönkremenve és teljesen elhagyatva hal meg.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oskar_Schindler
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 04, 12:34:42
Drága ermácska  én másképp látom : :03: idézlek "Irénkém,nem akarlak megbántani,de  teljesen másképpen van a film,mint ahogyan te leírtad.Náci párt tagjaként,kifosztani megy a zsidókat Lengyelországba.Jó üzletnek tekinti,amiből nagy gazdagságra lehet szert tenni.A zsidók odaadják neki pénzüket vagyonukat,hogy mentse meg őket."

 :03:  „Ki-ki az ő képessége szerint adjon…”  Az " adásról" írtam néhány gondolatot....
Igaz Schindler számára tehát nagyon jól indul ez a háború, mivel üzletember, és a náci párt tagja volt.
Már a film első percében kiderült, hogy Schindler remekül tud prezentálni.
-Egy ízben a Gestapo már letartóztatta egy zsidó lány megcsókolásáért egy szülinapi ünnepségen, hatalmas mellényel vágott neki, hogy megvesztegessen mindenkit, akit csak kellett.

A szörnyű reggelt, amikor a krakkói gettót kiürítették, Schindler egy magaslatról nézte végig.
Schindler ezen a hajnalon képtelenné vált a nácizmus követésére.Majd egy ponton... megváltozik, jó útra tér, és elkezdi megmenteni az embereket.
- Az elején élvezte, hogy dől a pénz,..... hogy emberei vannak, életei, akikre egyedül ő figyel oda.
A végén pedig, amikor az összes embert Auschwitzba irányították, Schindler mindenkinek beadta, hogy nem hajlandó pénzt bukni a haláltáborokon, és ezért otthon (eredetileg cseh származású), egy külön kis táborban akar dolgoztatni Auschwitz-ot elkerült zsidókkal, egy kis magántáborban. /Goeth az őrült náci/ elmondta neki, hogy nem lát a fejébe, nem érti, most mi neki az üzlet abban, hogy fizet ezekért az emberekért. A remek blöffölési képességekkel megáldott Schindler azonban (nem először latba vetve a Goeth-tel szembeni elsöprő szellemi fölényét és erejét) lazán előadta neki, hogy legyen az az ő kis titka, hogy mennyit keres ezen a bolton.
A másik, aki gyanakodva tekintett az emberek Auschwitz helyett Csehországba való telepítésére, Stern , de ő gyorsan át is látott a szitán.[b] Rögtön ráébredt, hogy Schindler minden egyes emberért fizet.[/b] Eléri, hogy akik a gyárában dolgoznak, kivételezett helyzetbe kerüljenek, bizonyosfajta védettséget élvezzenek, nem nagyot, de a semminél többet, ami az adott pillanatban az életet jelentheti. Ezzel párhuzamosan Schindler elkezdi megbecsülni a munkásait, élükön Stern-nel, aki a gyárat vezeti, és az emberek felett őr angyalkodik.
Egy ízben a bevagonírozott embereket tele szájjal kinevetve azt mondta Goeth-nek és csapatának, hogy miért nem locsoljuk le őket tűzoltóslaggal?...........ez is blöff volt és kockázatos..de az éltető vizet adta!
 Az ostoba náciknak tetszett az ötlet, Schindler pedig teljes erőbedobással azon dolgozott, hogy a vagon minden egyes ablakán jó sok vizet bejuttasson. Amikor látta, hogy az utolsó ötven méterre már nem ér el a slag, nem azt mondta magának, hogy legalább ennyivel is jobban alszom, hanem megpróbálta a legtermészetesebb ötletként előadni a helyszínen ücsörgő náciknak, hogy
hazaszalad, van otthon még egy 200 méteres slagja, és ha elhozná, az lenne csak a jó mulatság. És a jóember tényleg megcsinálta. A tűző napon bevagonírozott embereknek, akik már az első öt percben alig kaptak levegőt, ez a víz maga volt az élet.

Ő az ő képessége szerint adott.......
hogy élt e-nem tudom és hogy valós történet -e?- De számomra az ilyen ember -" irgalmas " ...
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Március 04, 15:14:27
Tudom,hogy miről szól,meg van a film,az igazi élettörténete és az is,hog 1999-ben találták meg az eredeti listát,ott ahol megengedték neki,hogy ott lakjon,egy zsidó család padlásán.De köszi,hogy válaszoltál.Nem megbántani akartalak,csak azért irtam,hogy akit érdekel ezzel kapcsolatban,amiket tett,az el tudja olvasni.A filmet és az igazi élettörténetét.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oskar_Schindler

http://www.origo.hu/nagyvilag/19991017elokerult.html
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 04, 15:35:39
 :044:
Szerintetek még megy valahol moziban? Vagy hol lehetne megnézni?  :061:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Március 04, 15:41:24
Majd holnap,ha lesz a fiam,ő tudja.Állítólag van olyan hely az interneten ahol ő filmeket szokott nézni és felvenni.
Ott ez is fenn van,itthon,csak aláírásos formában van meg,mert a fiam eredetiben szereti hallgatni a filmeket.
11 óra körül majd jelentkezem holnap.Ha ráér,akkor ide leiratom vele.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 04, 16:05:21
Dehogyis bántottál, drága ermaha  :2smitten: .
Én is láttam  és nagyon mély, fájdalmas nyomokat hagyott  bennem ez a film....
Szerintem ez a legkevesebb " tisztelet adás"  hogy egyáltalán beszélünk ill. írunk az ilyen bátor tettekről, emberekről.
Nagyon tud fájni ha bántják embertársaimat.....Gyűlölöm az erőszakot!Gyűlölöm a gonoszságot!

Köszi az infókat, tényleg nem tudtam mi lett Vele?  :03:
Tudom,hogy miről szól,meg van a film,az igazi élettörténete és az is,hog 1999-ben találták meg az eredeti listát,ott ahol megengedték neki,hogy ott lakjon,egy zsidó család padlásán.De köszi,hogy válaszoltál.Nem megbántani akartalak,csak azért irtam,hogy akit érdekel ezzel kapcsolatban,amiket tett,az el tudja olvasni.A filmet és az igazi élettörténetét.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oskar_Schindler

http://www.origo.hu/nagyvilag/19991017elokerult.html
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Március 04, 17:16:56
Ircsikém,az a helyzet,hogy ha valaki képes azonosulni velük a film nézése közben és együtt is érez velük,az örökre megőrzi amit látott.Bár ha a valóságot nézzük,a film csak a szikráját tudta visszaadni annak ami ott volt és ahogyan éltek.Láttam egy dokumentum filmet,azokról akik még élnek és az utódaikról.Hatalmas tisztelettel beszéltek róla és a tetteiről.Sajnos érintve vagyok ilyen ügyben és olyanokat veszítettem el,akiket nagyon szerettem és ma is szeretek.Pontosan a háború alatt történtek miatt.Azért érintenek ennyire mélyen ezek az események.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 05, 09:24:26
Láttam olyan dokumentumokat, filmeket, amelyeket nem is bírtam végignézni   :060: keserves sírással és gyötrő tehetetlen fájdalommal ...kerestem a "miért"? -eket. Imában és közben járással próbálom megtalálni. :2smitten:  Köszönöm hogy bizalmadba fogadtál,  :2smitten: szeretlek Testvérem ermácska   :2smitten:
Az ÚR őrizzen meg és áldása legyen Veled  minden napon.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 05, 09:31:26
Szabályok vagy kapcsolat?
„Nem mintha… a magunk erejéből volnánk alkalmasak” (2Korinthus 3:5)


Volt már olyan, hogy megfigyeltél valakit, aki kutyát sétáltatott pórázon, és a kutya nem akart oda menni, ahová a gazdája? A gazdi folyton a pórázt rángatta, ide-oda vonszolva a kutyát, és ilyeneket mondogatva: „hagyd abba!” és „gyere vissza ide!”. Sokan így élünk. A „törvény pórázán” vagyunk tartva. Az életünk abból áll, hogy „hagyd abba!”, „gyere ide!”, „ne csináld azt!”.
Csak éppen a nyelvezet más: „Olvasd a Bibliád!”, „Imádkozz!”, „Járj gyülekezetbe!”, „Fizess tizedet!”, „Tegyél bizonyságot!”
 Nos, valóban ezeket kellene tennünk, de Istennek nem az volt a terve, hogy ezeket pórázon rángatva tegyük. Micsoda különbség, ha olyan kutyát látsz, akinek a gazdájával szoros kapcsolata van! Az ilyen kutyának nincs szüksége pórázra a sétához. A gazdája csak kimond egy szót, és a kutya reagál. Nem mintha kutyákhoz hasonlítanánk magunkat, nem, hanem a teljesítményen alapuló kereszténységet hasonlítjuk össze a kapcsolaton alapuló keresztény élettel. Nagy a különbség!

Pál azt írja: „Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.”
Amikor Isten megváltott, a törvényét a szívedbe és az elmédbe véste (Zsidók 10:16).
Ez azt jelenti, hogy Ő belülről akar kapcsolatban lenni veled. Nem kellene, hogy szükséged legyen egy külső szabályrendszerre, hogy „helyes irányban tartson”, mert magadévá tetted Isten Igéjét, és szívből vágysz arra, hogy engedelmeskedj Neki és a tetszésére élj. Tegyük ezt  alázattal vágyva a bensőséges kapcsolatra.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 05, 09:33:15
"irene" írta: "Én is láttam  és nagyon mély, fájdalmas nyomokat hagyott  bennem ez a film...."

Jaj... én a Sorstalanság c. filmmel voltam így, meg A zongoristával... Óriási nyomot hagytak bennem!
Általában mélyen átélem a filmek fájdalmát, és hagyom is, hogy az üzenete belém vésődjön. A háborús filmek különösen ilyenek, mert szörnyű látni, hogy mivé lett az ember a gonosz hatására...

"Sajnos érintve vagyok ilyen ügyben és olyanokat veszítettem el,akiket nagyon szerettem és ma is szeretek.Pontosan a háború alatt történtek miatt."

Drága "ermaha"!  :(  Annyira együtt érzek veled! Ne haragudj, hogy feszegetem a témát, de ha privátban írnál nekem egy-két őszinte szót, megköszönném, mert van az ismerőseim között olyan, akivel rendszeresen vitába keveredek a II. világháborús deportálások ügyében...)  :062:

Őszinte szeretettel ölellek és szeretlek!  :2smitten:

Tünde
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 06, 07:51:59
Amikor Jézus eljön!
„A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus…” (Máté 14:25)


A negyedik éjszakai őrváltás hajnali háromtól hatig tartott. Az éjszaka az, amikor Isten a legjobb dolgokat teszi.
Amikor az izraeliek a Vörös-tengerrel néztek szembe, azt olvassuk: „…az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert…” (2Mózes 14:21).
A középső éjszakai őrváltás idején győzte le Gedeon Midjánt (Bírák 7:19-24).
 Jézus hajnalhasadás előtt támadt fel a halálból (Máté 28:1-6).
 Máté azt mondja:
 „A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek… De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: ’Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!’” (Máté 14:25-27).

Figyelj meg két fontos dolgot:

1) Jézus egészen addig várt, míg a vihar a legnagyobb erővel nem tombolt, és a tanítványok el nem vesztettek minden reményt. Ez azért van, mert Isten szabja meg szabadulásunk menetrendjét, és Ő soha nem késik.

2) A tanítványok nem ismerték fel őt, amíg le nem leplezte magát előttük. Gyakran előfordul, hogy a válasz ott van előtted, de nem ismered fel, amíg Isten ki nem jelenti.

Egy másik alkalommal „amikor egyszer a sokaság hozzá tódult…-
-Jézus beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot.” (Lukács 5:1-3).

Ez a pillanat megkísérthette volna Pétert, hogy fontosnak érezze magát, arra gondolva, hogy a Mesternek szüksége van az ő csónakjára.
De nem, Istennek nincs szüksége semminkre ahhoz, hogy megvalósítsa a céljait – sem a bizonyítványainkra, sem a tehetségünkre, sem az anyagi forrásainkra. Légy hát alázatos! És ne ess pánikba! Amikor azon az éjszakán Jézus a tanítványokhoz jött, a vízen járt. Isten a helyzet magaslatán van. Nyugodj meg, mindent meg fog tenni azért, hogy kinyújtsa a kezét és megmentsen téged. A problémád csak egy emelvény, amelyen bemutathatja, ahogy ereje a te érdekedben

(http://i509.photobucket.com/albums/s332/kirecado/comments/christian/91.gif)
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 06, 10:50:49
irene: De nem, Istennek nincs szüksége semminkre ahhoz, hogy megvalósítsa a céljait – sem a bizonyítványainkra, sem a tehetségünkre, sem az anyagi forrásainkra. Légy hát alázatos! És ne ess pánikba! Amikor azon az éjszakán Jézus a tanítványokhoz jött, a vízen járt. Isten a helyzet magaslatán van. Nyugodj meg, mindent meg fog tenni azért, hogy kinyújtsa a kezét és megmentsen téged. A problémád csak egy emelvény, amelyen bemutathatja, ahogy ereje a te érdekedben

A vége lemaradt? Ez egy hatalmas üzenet.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Március 06, 11:53:56
Az Ige nem hiába mondja ezt.---    1Kor 1,28     
És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 07, 07:57:27
halleluja    :2smitten: köszönöm a pótlást   :044:  :2smitten:

„Az erős lélek megtartja az embert a testi fájdalom és nyomorúság idején…” (Példabeszédek 18:14 )

David Rabin az orvostudományok professzora volt a Vanderbilt Egyetemen. Negyvenhat éves korában Lou Gehrig-kórt állapítottak meg nála. Tudta, mi következik. A lábak merevsége, majd gyengeség; az alsó végtagok bénulása, majd a felsőké. Végül már a teste nem engedelmeskedett a parancsainak. Csak nagy nehézségek árán tudott szavakat formálni, míg végül egyáltalán nem tudott beszélni. Elvesztette azt a képességét, hogy betegeket tudjon kezelni, és már nem tudott eljárni a kórházba dolgozni. Fényes tudományos karriert futhatott volna be, de immár képtelen volt arra is, hogy lapozzon egyet a könyvben. Volt azonban valamije, amiről nem volt hajlandó lemondani: a lelke! Egy napon egy orvos kollégájától, aki szintén Lou Gehring-kórban szenvedett, olyan számítógépről hallott, amit egyetlen kapcsolóval működtetni lehet. Azt az egy kapcsolót bárki tudja működtetni, bármennyire korlátozott is fizikailag, ha akár csak egyetlen egy izomcsoportjának a működése megmaradt. David Rabinnak a testének egyetlen részében volt még elegendő ereje – a szemöldökében. Így a következő négy évben ezt használta arra, hogy beszélgessen a családjával, vicceket meséljen, tanulmányokat írjon és átnézze a kéziratait. Orvosi munkáját továbbra is folytatta konzulensként. Orvostanhallgatókat oktatott. Kiadott egy átfogó endokrinológiai szakkönyvet, és munkájával komoly díjat érdemelt ki. És mindezt azzal az egy valamivel tudta megvalósítani, amit még irányítani tudott: az egyik szemöldökével.

A Biblia azt mondja: „Az erős lélek megtartja az embert a testi fájdalom és nyomorúság idején…” David Rabin bebizonyította, hogy ez igaz. Lelkével, mely nem volt hajlandó feladni, valamint egyik szemöldökével, Istent szolgálta, és áldássá vált a környezete számára.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 07, 10:14:02
Halleluja!  :2smitten:
Az ilyen bizonyság építi a hitünket!  :2smitten:
S bár elgondolkodtató, hogy Isten miért nem gyógyította meg, mégis az Úr hatalmát látom az egész történetben!  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 09, 11:38:55
A kis dolgok fontossága
„… aki bőven vet, bőven is arat.” (2Korinthus 9:6)

Jártál már úgy, hogy étterembe mentél valakivel, akinek 8 fontot [kb. 2400 Ft] kellett fizetnie az ételért, és láttad, ahogy a borravaló miatt vacillál? A visszajáró 2 font lenne, és tudja, hogy ha csak 1 font borravalót ad, akkor fukarnak tűnhet. Tehát odaadja a 2 fontot? Soha az életben! Az túl sok lenne. Ehelyett tíz percet elveszteget arra, hogy fel tudja váltatni azt a második fontot és így 1,5 font borravalót tudjon adni, megspórolva magának 50 pennyt, ahelyett, hogy nagylelkűen vetne, és egy kicsivel többet adna. Mi lett volna, ha odaadja a 2 fontot? Jó napot szerzett volna a pincérnek vagy pincérnőnek. 50 penny nem túl nagy összeg, de az üzenet, amit hordoz, egy egész világot jelenthet valakinek. Azt mondja: „Köszönöm, jó munkát végeztél, értékellek és nagyra becsüllek téged”.
Lehet, hogy az üzenet elvész, lehet, hogy a felszolgáló csak besöpri a borravalót számlálatlanul, de te, aki bőven vetettél, bőven is fogsz aratni.
Micsoda lehetőség! Növelhetjük mások örömét, és áldást vonhatunk magunkra némi aprópénzzel. És ez csak egy kis példa a sokféle módra, ahogy a kis dolgok, amiket teszünk, meglepően nagy utóhatást váltanak ki.
 Apró figyelmességek meghatározhatják az egész napunk hangulatát.

 Megtenni a második mérföldet – legyen az egy kicsit nagyobb borravaló, egy váratlan dicséret vagy ajándék, vagy épp csak annyi, hogy megfogod az ajtót valakinek – nagyon kevésbe kerül, de nagyon sokat hoz számodra.
És még egy gondolat: lehet, hogy hegyeket mozgató hitünk van, megértjük és el tudjuk magyarázni a Biblia legmélyebb tanításait is, és a megélt vallásosságból a legjobb jegyeink vannak, de Isten Igéje azt mondja, hogy szeretet nélkül „semmi vagyok”. (1Korinthus 13:2)

legyen áldássá ez a gondolatsor  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 09, 13:16:09
"Apró figyelmességek meghatározhatják az egész napunk hangulatát."

Mennyire így van! Köszi "irene"!  :168:
 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 10, 09:32:17
 :2smitten: szívesen teszem közzé azt amivel egyet értek a mai napra is íme :169:

Őrizd meg a békességed!
„A felülről való bölcsesség először is… békeszerető…” (Jakab 3:17)


Előfordult már veled, hogy istentisztelet előtt vitába keveredtél, és aztán képmutatónak érezted magad az egész alkalom alatt? Értsd meg ezt: az ellenség tudja, hogy Isten Igéje csak „békességben vettethetik el” (Jakab 3:18), éppen ezért mindent meg fog tenni azért, hogy ne kapd meg, és ne nyerj áldást általa. Ezért kell megtenned mindent annak érdekében, hogy meg tudd őrizni a békességedet.
A békességben erő van! Ha az ördög nem tud felzaklatni, akkor nincs hatalma feletted. Csak akkor tud az uralma alá hajtani, ha te elveszted az önuralmadat. Az a terve, hogy feldühítsen, hogy elrabolhassa a békességedet, összezavarjon, és rávegyen arra, hogy körbe-körbe futkoss. Ne hagyd!


Jakab azt írja: „A felülről való bölcsesség először is… békeszerető…”.
E P: [Az Üzenet] fordításában ez így hangzik:
„Az igazi bölcsesség, Isten bölcsessége, szent élettel kezdődik, és az jellemzi, hogy jól kijön másokkal. Gyengéd és belátó, irgalommal és áldásokkal teljes, nem forró az egyik napon és hűvös a következőn, nem kétarcú. Csak akkor tudtok egészséges és erős közösséget kialakítani, amely megáll Isten előtt, és élvezi a következményeket, ha felvállaljátok annak a nehéz munkáját, hogy kijöttök egymással, és egymás iránt tiszteletet és megbecsülést tanúsítotok.” (17-18. vers). Jegyezd meg, hogy kemény munkába kerülhet az, hogy másokkal kijöjj!

Ha tehát legközelebb valami felhúz, kérdezd meg magadtól:  :167: „Mit próbál ezzel elérni az ellenség? Mi lesz a következménye annak, ha megadom magam ezeknek az érzelmeknek?” Ha felidegesíted magad, akkor elveszted az örömödet, és ha elveszted az örömödet, akkor elveszted az erődet, mert „…az Úrnak öröme a ti erősségetek” (Nehémiás 8:10 Károli).
Tehát ma imádkozz, gyakorolj önuralmat, és őrizd meg a békességed!   :2angel: amen
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 10, 09:34:18
Ámen!
Mennyire igaz!
 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 10, 09:42:28
irene! Honnan írod ezeket? vagy a te gondolataid?

u.i, mert felteszem a weboldalunkra és kell a forrás.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 10, 10:04:49
A maiige.hu oldalról szedem le  :2smitten:
- ha visszanézed  kb. 4-5 / megtaláltam a 14. oldalon  meglátod a szerzőjét akinek gondolatai.   Képet is tettem be Róla.  :168:
 
-bárcsak ilyen bölcsességek lennének bennem....de előfordult már hogy fűztem hozzá kommentet...  is...

 :044:  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 10, 10:49:18
Bölcs is vagy irene. Akinek nincs, az kérje, mondja az Úr. Ha úgy érzed nincs, akkor kérj és kapsz. Én biztos vagyok abban, hogy neked is van.  :089:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 11, 08:10:54
köszi Mária  :169: .."kérem én  :168:.... igyekszem..  :168:

Kezdd a napot Istennel!
„…reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak.” (Zsoltárok 5:4)


Azt hisszük, hogy minden a mi vállunkon nyugszik, pedig nem.   :168:
A világ Istené, nem a miénk. Minden nap kezdetén arra emlékeztet minket, hogy neki megvannak a maga módszerei, ő irányítja a dolgok kimenetelét, és ő törődik életünk minden apró részletével.

Az, hogy hogyan kelünk fel reggel, megadja az egész napunk alaphangját, ezért próbáld ki a következőt: -holnap reggel az legyen az első, hogy néhány percet egyedül töltesz Istennel.
-Ne akard, hogy egy egész óra hosszat tartson, kezdd csupán öt perccel!
-Gondold át a napi terveidet! Ha van naptárad, nézd át Jézussal!
 Ahogy végigmész rajta, lesz majd néhány dolog, ami miatt aggódsz. Csak add át azokat Neki! Lehet, hogy felfigyelsz egy megbeszélésre vagy egy bizonyos problémára, ami nyugtalanít.

Kérj Tőle bölcsességet!   / Mária kértem  :089:.../
Ha nem ad azonnali választ, vedd észre, hogy ez azért van, mert azt akarja, hogy bízz benne.
Valami jobbat tartogat a számodra; valami olyat, amiről eddig álmodni sem mertél. Olyan sokan kezdjük a napot aggódva, nyugtalanul, kapkodva, félve vagy rohanva.
 De nem kell így tennünk. A napunk így is, úgy is elkezdődik, akkor miért ne kezdenénk Jézussal? Van ennél jobb ajánlatod? Mindenképpen lesz egy első gondolatunk, első szavunk; akkor miért ne engednénk, hogy ez Istené legyen, aki elől minden aggodalmunk eltűnik?
Ezt meg tudjuk tenni. Tényleg meg tudjuk tenni. Kezdhetjük a napunkat Istennel.

Szánj rá egy percet, és gondolkodj el ezen az igén
„Elégíts meg minket reggel a te el nem múló szereteteddel, hogy öröméneket énekelhessünk, és örvendezhessünk életünk minden napján!” (Zsoltárok 90:14 ).
amen!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 11, 13:46:20
irene: Kérj Tőle bölcsességet!   / Mária kértem   :089:.../

 :D Látom bölcs vagy, nem felejtetted el.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 12, 09:00:05
:168:
A nyilvántartás törölve!
„…megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.” (Kolossé 2:13-14)


Hogy tetszene, ha az összes bűnöd és hibád listája nyilvánosságra kerülne? Nem valami kellemes gondolat, igaz? Létezik egyáltalán ilyen lista? Létezik, méghozzá elég hosszú. Részletesen tartalmazza minden rossz döntésedet, a förtelmes cselekedeteket, a meg nem bocsátó hozzáállásodat, az előítéleteidet, kapzsiságodat, parázna vágyaidat, a hazugságaidat; a Biblia azt mondja, hogy Isten mindezt feljegyezte. De te még sohasem láttad ezt a listát, ugye? Nem, és senki más sem látta. Azért, mert Isten megbocsátotta minden bűnünket, és törölte az ellenünk szóló vádak jegyzőkönyvét. Jól tudjuk, hogy halál volt a fizetség a bűneinkért:
„Mert Krisztus is meghalt egyszer s mindenkorra… az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket” (1Péter 3:18 ). Krisztus megbocsátott, és megsemmisítette a minket terhelő vádiratot.

Jézus félretette isteni palástját, és felvette a mi bűnnel szennyezett szégyenruhánkat: a szégyent, hogy meztelenül kell függenie barátai és családja előtt; a kudarc szégyenét, amikor egy ideig úgy tűnt, hogy a sátán a győztes és Jézus a vesztes; a vétkeink szégyenét, ahogy „bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk” (1Péter 2:24). köszönöm Uram!

Van egyáltalán határa az Ő szeretetének?
 Ha van, akkor a házasságtörő Dávid sohasem találta meg.
 Sem Pál, a keresztényüldöző. Sem Péter, a hazug.
Sem a lator a kereszten. És te sem fogod megtalálni.
Amikor Jézus így kiáltott a kereszten: „Elvégeztetett”, Isten minden bűnre, amit valaha is elkövetsz, az anyaméhtől a sírig, azt írta, hogy „teljesen kifizetve”!
[/b]
köszönjük  Úr Jézus Dicsőség Néked  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Március 12, 09:42:16
Hallelujah! :036:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 12, 12:24:23
 :igen:

Életem legnagyobb csodája az, hogy meg vagyok váltva!

Hallelujah!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 13, 07:43:22
halleluja  :2smitten:

Hogy állsz az adakozással?
„Adjatok, és adatik nektek…” (Lukács 6:38)


Az adakozással kapcsolatban a Biblia világosan tanít nekünk két dolgot:

1) Úgy adjunk, mint aki kapni fog! Azt mondod: „Ha többet kapok, többet fogok adni.” Dehogyis, pont fordítva! Jézus azt mondta:
„Adjatok, és adatik nektek… amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek” (Lukács 6:38).  :169: Az adakozásod mértéke meghatározza annak a mértékét, hogy mennyit fogsz kapni. Törd hát át a félelmed korlátait, és tedd próbára Istent, Ő nem fog csalódást okozni.

2) Többet kapunk vissza, mint amennyit adunk. Pál azt írja:
„Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét” (2Korinthus 9:10).
 Figyeld meg: a mag (pénz) egy részét Isten eledelül (szükségeink betöltésére) adja, más részét pedig az „igazság gyümölcsének aratásaként”. Mit jelent ez? Pál elmagyarázza: „…Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké” (2Korinthus 9:9). Akkor lehetünk valóban igazak, ha könyörületet tanúsítunk a megsebzettek felé, és nagylelkűen adunk azoknak, akik nem tudnak gondoskodni magukról. A Biblia azt mondja, hogy ha adunk a szegényeknek, az Úrnak adunk kölcsön, és Ő vissza fogja azt nekünk fizetni (Példabeszédek 19:17). Képzeld csak el, hogy milyen kamatot fizet Isten! Jézus elmondja nekünk: „jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel”. Nincs pénzhiány ezen a világon, Isten csupán azt akarja, hogy a pénz a megfelelő kezekbe jusson!

Egyébként pedig az adakozás nem csupán azért van, hogy az egyház növelje a bevételét, hanem azért, hogy Isten nevelje gyermekeit, hogy ezáltal munkáját véghezvigye, és ők közben áldást nyerjenek. Tehát hogy állsz az adakozással? 
:167:  részemről változtatást kíván....adakozok, de lehet hogy keveset? .... :169:
Uram vizsgálj meg és Köszönöm   hogy ma is tanítasz és szóltál szívemhez ......Dicsőség Néked
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Március 14, 05:05:35
Légy hálás a munkádért!....„Mindenért hálát adjatok…” (1Thesszalonika 5:18)
Állj meg, és adj hálát mindazért, amivel mások hozzájárultak az életed alakulásához!


--Azt mondod: „De mostanában nem is alakulnak valami jól a dolgaim”.
Lehet, de amikor Józsefet eladták a testvérei rabszolgának,akkor elképzelni sem tudta volna, hogy Isten a testvérei rossz szándékát a visszájára fordítja, és őt kormányzóvá teszi, hogy megmentse a népet.
A Biblia egyik történetet a másik után jegyzi fel, ahol a nehézségek előrejutáshoz, és a veszteségek nyereséghez vezettek.Egy mesteri terv van kibontakozóban az életedben. Légy bölcs, vidd magaddal a leckéket, amiket már megtanultál, az Isten által neked szánt jövőbe! Ha jönnek a bajok, vigasztaljon a tudat, hogy Isten irányítja a dolgokat. Lehet, hogy a gonosz szítja a tüzet, amiben most vagy, de abban biztos lehetsz, hogy Isten keze ott van a termosztáton!


-Jób története arra tanít, hogy a gonosznak engedélyt kell kapnia ahhoz, hogy megtámadhasson minket. Ha pedig Isten megengedte a támadást, biztos, hogy győzelmet tervezett számunkra. Nem engedne minket olyan csatába, amiben nem tudnánk győzni! Isten olyan gondosan válogatott embereket keres, akiket nehéz helyzetekbe küldhet, hogy Ő megdicsőüljön. Ő mindent „javunkra munkál” (. Róma 8:28.--Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.)... -tehát ne rémülj meg!
Csak tartsd nyitva a szemed, és figyeld, mire készül Isten!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 14, 06:57:03
Hogyan fogadjuk Isten igéjét? (1)
„… vegye be a ti fületek az ő szájának beszédét…” (Jeremiás 9:20 Károli)


Milyen hozzáállás fogja a legnagyobb áldást hozni, ha Isten igéjét hallgatjuk vagy olvassuk? Ha úgy fogadjuk, mint Isten szavát – és nem emberekét! Mi terjesztjük, de Istentől származik. „Amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az” (1Thesszalonika 2:13). Nézzünk meg négy dolgot, amit mindig szem előtt kell tartanod a Bibliáddal kapcsolatban:

1) Tekintélyt parancsol. „Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: „Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek!” (Lukács 4:36).
 A sötétség erői körülöttünk kénytelenek elismerni Isten tekintélyt parancsoló Igéjét és engedelmeskedni neki.
Állj hát rá!

2) Teremtő ereje van. „.. Isten szava által léteztek az egek és állt elő a föld” (2Péter 3:5 NIV). A szava egymagában elég volt ahhoz, hogy megalkossa mindazt, ami létezik. Nem kell erőlködnie vagy izzadnia, csak ki kell mondania, és meglesz. Szóld hát Isten Igéjét!

3) Hatékony. „… az én igém… nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem” (Ézsaiás 55:11). Isten minden kimondott szavának küldetése van, és garantáltan véghez is viszi azt Isten akaratának, stratégiájának és időzítésének megfelelően. Állítsd hát munkába Isten szavát!

4) Dinamikus. „… azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet” (János 6:63). Amikor úgy fogadod, mint Isten szavát, akkor ennek az életet átformáló következményei lesznek. Nem tud egyhelyben ülni és semmit sem tenni, teremtenie kell, mert „… Isten beszéde… és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek” (1Thesszalonika 2:13).
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 14, 11:55:17
 :igen:   :2smitten:   :igen:

"-Jób története arra tanít, hogy a gonosznak engedélyt kell kapnia ahhoz, hogy megtámadhasson minket. Ha pedig Isten megengedte a támadást, biztos, hogy győzelmet tervezett számunkra. Nem engedne minket olyan csatába, amiben nem tudnánk győzni! Isten olyan gondosan válogatott embereket keres, akiket nehéz helyzetekbe küldhet, hogy Ő megdicsőüljön. Ő mindent „javunkra munkál” (. Róma 8:28.--Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.)... -tehát ne rémülj meg!"

Halleluja!  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 15, 15:52:55
Hogyan fogadjuk Isten igéjét? (2)
„… az én beszédeim nem múlnak el.” (Márk 13:31)

Hogyan nyerheted a legnagyobb áldást Isten Igéjéből? Ha úgy fogadod, mint örök Igét, és nem úgy, mint elmúló szavakat. Mai kultúránk „eldobható” életfelfogásában nem számítunk arra, hogy bármihez is hosszan ragaszkodjunk. Folyton lecseréljük a dolgainkat a technika újabb vívmányaira. De Isten Igéje nem ilyen!
„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” Soha nincs szüksége frissítésre; tökéletes, és nem fejleszthető tovább. Ezért utasít Jézus arra, hogy a beszéde maradjon meg bennünk (ld. János 15:7). Vagy huszonegyedik századi nyelvezettel: „Programozd be az elmédet a Szentírással!” Hogyan teheted meg ezt?

1) „A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon” (Kolossé 3:16). Adj neki állandó lakóhelyet, ne csak vendégként fogadd! Fogadd be gazdagon, vagyis vedd magadhoz bőségesen. Nevezd ezt „telítődési műveletnek”! Hogy jobban megértsük, hogyan lehetséges ez, az Ige így folytatja: „… tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.” Micsoda nagyszerű módja ez annak, hogy megerősödj a Szentírás megragadásában!

2) „El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz” (Józsué 1:8 Károli). Ahhoz, hogy tartósan megőrizd, mondd ki, gondolkodj rajta, élj a szerint! Azt mondod: „De az emlékezőtehetségem nem túl jó, nem nagyon maradnak meg a dolgok.” Nem gond! „…A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya… eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek” (János 14:26). Ha olvasod, tanítod, énekled, elmondod az Igét, gondolkozol róla és a szerint élsz, akkor Isten Lelke természetfeletti módon fel fogja frissíteni a közel sem tökéletes emlékezőtehetségedet.


Forrás: maiige.hu
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 17, 08:40:33
Csodálatos kegyelem
„Nekem… adatott az a kegyelem, hogy… hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát.” (Efézus 3:8)


Amikor John 11 éves volt, az édesapja, aki tengerész volt, a fiút a Brit Haditengerészethez íratta be. De Johnból hiányzott a fegyelem. Bár letartóztatták dezertálásért, lefokozták és megkorbácsolták, ő gúnyolódott felettesein és csúfolta a legénység keresztény tagjait. Egy éjszaka arra ébredt, hogy a kabinjába víz ömlik; a hajó oldala beszakadt. Ilyen mértékű sérülés általában percek alatt elsüllyeszti a hajót, de mivel olyan rakományuk volt, ami fennmaradt a vízen, ez adott nekik némi időt. John hallotta, hogy egy másik tengerész így kiált: „Mindannyian el vagyunk veszve!”, és lepergett előtte az egész élete.
Ebben a pillanatban megbánta bűneit, és átadta szívét Krisztusnak. Ezt az imát könnyen elfelejthette volna, ugyanis a hajó nem süllyedt el azon az éjszakán. Ő azonban emlékezett rá még jóval azután is, hogy otthagyta a tengerészetet – hogy lelkész és költő legyen.
Pál azt mondja: „Őbenne van… bűneink bocsánata… kegyelme gazdagságából” (Efézus 1:7). John Newton Pállal együtt elmondhatta: „Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy… hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát”.

Kis történetek nagy történeteket mondanak el, és a nagy történet itt az a himnusz, amit Newton írt, elmondva benne megtérését Krisztushoz.

„Az Úr irgalma végtelen, Ezt folyton érzem én;
Habár nincs semmi érdemem, Ő mégis hord kezén.
Sok itt a bűn és küzdelem, Az orkán zúgva dúl,
De minden vészben, tengeren Megtart, megvéd az Úr.”

 (Az „Amazing Grace” kezdetű ismert angol keresztyén ének magyar műfordítása. – ford.)

Az a kegyelem, mely megmentett minket, felfoghatatlan. Soha nem fogjuk megérteni. Ezért mondja az ének utolsó versszaka ezt: „Amikor már tízezer éve ott leszünk, fényesen ragyogva, mint a Nap; nem lesz kevesebb napunk arra, hogy Isten dicséretét énekeljük, mint amikor elkezdtük.”
amen.  :2angel:

Forrás: maiige.hu
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 18, 10:07:15
Légy szabad a hallgatásra
„…száját nem nyitotta meg…” (Ézsaiás 53:7 Károli)


Néha bölcsebb várni, és ezt mondani: „Erre most nem tudok válaszolni, de gondolkodni fogok rajta, imádkozom érte, és majd még visszatérünk rá.” Előfordul, hogy visszaüt az, ha mindenáron meg akarsz menteni valakit, vagy jó benyomást akarsz tenni másokra, és jó pontokat szerezni náluk. A Biblia azt mondja: „Az okos ember nem fitogtatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával” (Példabeszédek 12:23). Engedd, hogy a bölcsesség határozza meg a válaszodat, és ne az egód!


Amikor az emberek alig várják, hogy választ kapjanak, akkor mindenáron rá akarnak venni, hogy nyilatkozz, még mielőtt minden tényt megismertél volna, vagy időt fordíthattál volna arra, hogy imádkozz és átgondold a helyzetet. Ha kéred Istent, akkor Ő meg fogja mondani, hogy mit mondj, és mikor mondd.
Azt ígérte: „Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be…” (Ézsaiás 51:16).
Az éned azt mondja: „Ne csak állj ott, mondj valamit!”
A bölcsesség azt mondja: „Ne csak mondj valamit, állj is ott!”
Csendben kérj rálátást Istentől.
Az egyetlen igazi meglátás, amit Ő ad, egyhamar helyre teheti a dolgokat. Nem szabadna, hogy valaki másnak a tudási igénye határozza meg a te szólási igényedet.

Amikor Jézust elfogták, azt mondta:
„Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?” (Máté 26:53).
De a Biblia azt mondja: „száját nem nyitotta meg”. Amikor Pilátus elé vitték, Jézus csak állt ott, és nem mondott semmit. Azért, mert nem ő került ítélőszék elé, hanem Pilátus.
Jézus ismerte a sorsát, és ami a legfontosabb: ismerte Atyját, mert bensőséges kapcsolata volt vele. És ha te ismered Istent, akkor bármivel bátran szembe tudsz nézni, és szabad tudsz lenni a hallgatásra.
Milyen csodálatos ezt megélni!


 Forrás: maiige.hu
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 18, 10:55:03
"Előfordul, hogy visszaüt az, ha mindenáron meg akarsz menteni valakit, vagy jó benyomást akarsz tenni másokra, és jó pontokat szerezni náluk."

Mennyire igaz és jó megvizsgálni magunkat ebben is.

"Ha kéred Istent, akkor Ő meg fogja mondani, hogy mit mondj, és mikor mondd. "

Sokszor azért esünk a saját csapdánkba, mert ha kérjük is, de nem várjuk meg a választ Istentől. Akkor meg minek kértük? Tanulságos! Mi szeretjük a mikrohullámú gyorsaságot.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Március 19, 06:38:59
Az ember három dimenziója

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.   — 1Thessalonika 5,23.

Mérhetetlenül nagy segítségedre lesz a szellemi növekedésben, ha különbséget tudsz tenni a szellemed és a lelked között. Sok ember hiszi azt, hogy a szellem és a lélek ugyanaz. Még prédikátorok is! Úgy prédikálnak a lélekről, mintha az lenne a szellem.
A kettő azonban nem lehet ugyanaz. Ha az Ige alapján állíthatnánk azt, hogy a test és a lélek ugyanaz, akkor azt is állíthatnánk, hogy a szellem és a lélek is ugyanaz. A Zsidó 4,12 azonban azt mondja, hogy Isten Igéje által a lélek és a szellem szétválasztható. Segít megérteni az ember három dimenzióját, ha kizárásos alapon végiggondolod a következőket:
(1) Testemmel a fizikai világhoz kapcsolódom.
(2) Szellememmel a szellemi világhoz kapcsolódom.
(3) Lelkemmel az értelem és az érzelmek világához kapcsolódom.
Az ember szellem. A szellem az embernek az a része, amelyik ismeri Istent. Az embernek van lelke — az értelem, az érzelmek, az akarat. És testben él.

Megvallás: Én Istennek a fia vagyok, Isten gyermeke vagyok. A szellemem által vagyok kapcsolatban az én Atyámmal a szellemi világban.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 19, 07:41:36
ermaha! Örülök, hogy betetted és köszi, mert elég jól elmagyarázza az ember hármasságát. Én ehhez azt is szoktam mondani, Isten a saját képére és HASONLATOSSÁGÁRA teremtett. Nos, az Ő hasonlatossága a hármas felépítés. Atya, Fiú, Szent Szellem. Ő, szellem, mi is azok vagyunk, noha testben élünk és van érzelmi világunk is a lélek. Ha ezt valaki érti, akkor közel van sok felismeréshez.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 19, 10:26:37
 :2smitten:
Köszi ermaha! Tényleg nagyon jó kis elmélkedés!
Az ige is erőteljes!  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 22, 08:01:40
Hogyan építs erős csapatot? (2)
„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben…” (Apostolok cselekedetei 2:42)

Az újszövetségi gyülekezet sikere két dolognak köszönhető:

1) Egészséges szentírási alapok

2) Az összetartozás tudata

Egy jó csapatban a tagok bíznak egymásban. Kezdetben ez kockázatos, mert visszaélhetnek a bizalmaddal, és megbánthatnak. Ugyanakkor, miközben bizalmat szavaznak egymásnak, a csapat minden tagjának úgy kell élnie, hogy kiérdemelje a többiek bizalmát azáltal, hogy magas mércéhez tartja magát. Amikor mindenki szabadon tud adni, és a bizalom kötelékei kialakulnak, és időről-időre próbára is vannak téve, akkor az emberek hinni kezdenek egymásban. Elhiszik, hogy a másik ember következetesen fog cselekedni, tartja magát ahhoz, amit vállalt, megőrzi a titkot, és támogatja a többieket. Minél erősebb az összetartozás érzése, annál hatékonyabban tudnak együtt dolgozni.

Minden csapatban vannak nézeteltérések. Egy nagy gyülekezet vezetője írja: „Ne tegyünk úgy, mintha mindig mindenben egyetértenénk! 16.000 emberrel kell foglalkoznunk, és a tét magas. Ne hagyjuk, hogy az emberek elrejtsék aggodalmaikat azért, hogy megvédjék az egység hamis képzetét. Nézzünk szembe a nézeteltérésekkel, és kezeljük őket a megfelelő módon! Az igazi közösség jele nem az, hogy nincs konfliktus, hanem az, hogy jelen van a kibékülés lelkülete. Lehet, hogy keményen összeszólalkozom valakivel egy megbeszélésen, de mivel elköteleztük magunkat egymás felé, ezért egymást vállon veregetve távozhatunk, ezt mondva: ’örülök, hogy még mindig egy csapatban vagyunk’.”
Azok, akik az újszövetségi gyülekezetet építették, erkölcsi és anyagi természetű problémákat, tanításbeli különbségeket és előítéleteket győztek le. Hogyan? A kibékülés lelkülete által. Ennek az lett az eredménye, hogy egyesek szerint „az egész világot felforgatták” (Apostolok cselekedetei 17:6)

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 24, 09:38:04
A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Menj vissza oda, ahol találkoztál vele!
„Simon Péter így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni.” (János 21:3)

Amikor azon az éjszakán Péter úgy döntött, hogy halászni megy, az lehetett a döntése mögött, hogy ott akart hagyni mindent, és visszamenni oda, ahol először találkozott az Úrral. Ez helyes lépés! Amikor elcsüggedsz, akkor vagy Ahhoz mész vissza, aki meg tud menteni, megőrizni és megelégíteni,
vagy ahhoz térsz vissza, amivel az előtt foglalkoztál az életedben, hogy vele találkoztál, bármi is volt az. Ez nem jó lépés! Péter egész éjszaka halászott és nem fogott semmit. Van ebben tanulság a számodra.

Isten azt mondja a gyülekezetnek a Jelenések könyvében: „Tudom, hogy van benned állhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet…” (Jelenések 2:3-5). Kihűlt az Isten iránti szereteted? Ha igen, akkor vissza kell térned oda, ahol először találkoztál vele, és újból keresned őt, mint ahogy az előtt tetted, hogy annyi mindent hallottál és annyi mindent láttál, az előtt, hogy az élet terhei kimerítettek. „De én az Úr munkájával vagyok elfoglalva” mondod. Az elfoglaltság kéz a kézben jár a terméketlenséggel.
Lehet, hogy a babiloni bíróság előtt szentnek tűnsz, Sion bírósága szemében mégis visszaeső vagy. Jézus háromszor kérdezte meg Pétert: „Szeretsz engem?” Végül Péter azt mondta: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy [milyen mértékig] szeretlek téged” (János 21:17). Oswald Chambers azt mondta:
 „Óvakodj mindentől, ami a Jézus Krisztus iránti hűségeddel versenyez! A Jézus iránti odaadás legnagyobb vetélytársa a neki végzett szolgálat.” Gondolkodj el ezen!

megj:Az elmúlt héten egy váratlan szituáció miatt kiestem a szeretetből. Kínos és fájdalmas konfliktus helyzetbe kerültem. Küzdöttem de nem "szabályszerűen". Szellemben szent haraggal, de testben is hadakoztam.....

Az én Uram pedig megintett ígéjével II.TIM:2
3.    Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
4.    Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta.
5.    Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.
12.    Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;
-Uram tégy alkalmas eszközöddé,és legyen meg a Te akaratod.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 24, 09:59:03
"Az elmúlt héten egy váratlan szituáció miatt kiestem a szeretetből. Kínos és fájdalmas konfliktus helyzetbe kerültem. Küzdöttem de nem "szabályszerűen". Szellemben szent haraggal, de testben is hadakoztam....."

Ez velem gyakran megesik.  :08: De mennyire áldás az, hogy van Aki figyelmeztet rá és kiigazítom magam. Hát igen messze van még a tökéletességem.  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 24, 10:50:32
szia Mária  :2smitten:

Igen nagy áldás amikor helyre állunk és helyre igazítást kapunk!
Amikor  azt hittem "erős" és edzett harcos vagyok az élet viharaival szemben. Jó a gondolkodásom, helyen vagyok.  :168:  :pirul:
Még tapsot  is kaptam a bizonyságom után,   :pirul: /Engem zavart nem érzem méltónak magam hozzá/   Csak egyszerűen el kellett mondanom

A "Babiloni és Sioni   gondolkodás mód"  helyességéről csapdáiról szólt bizonyságom.
Erre kis idő  után akkorát rántott rajtam az ördög  :2tickedoff:, hogy romokban hevertek, és darabokra hullottak  a mélységig lehúztak amikkel szembesülni kellett.
Erre én mint Péter kirántottam a kardomat..........  :02: :04:
De ma helyreálltam hogy az I.kor. 13  szellemében lépjek tovább......Még nagyobb alázattal eltűrök mindent! Bármi lesz!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 24, 11:19:27
irene drága! Pont azért nem szeretem amikor valakit folyton kiigazítanak, mert ők nem is képzelik magukról, hogy hibázhatnak, de ha mégis, talán nem akkorát mint akit kiigazít: Ezt meg ezt ne tedd, mert te ez és ez vagy, így és így csináld, ez a Ige neked szól -persze nem arról írok, amikor szükségszerű, de az ne megalázva legyen, hanem segítő szándékkal- .... Miközben hemzseg a rossz szokásaitól, rossz indulatától, csak ahol nem ismerik álszenteskedik, de az álarca alatt lévő valóságot a környezete jól ismeri. Csak meg kellene kérdezni a szomszédját, vagy akit előtte megbántott mi is a véleménye róla. Miről ismerhetők fel? Általában a szeretet himnuszával osztják az észt. Ha visszavágna neki is, megdöbbenne. Mondom én és aztán magam is beleesek.  :08: Ebben az a jó, ha felismerjük és tovább tudunk menni megtérve, hátunk mögött hagyva. A rossz, ha nem tudja hátul hagyni és nem látja be ő se különbb, csak azt hiszi magáról, hogy ő az. Fellázadunk ha arcul vernek, mert nem jól tűrjük. Nos, ez a gáz és robbanni is fog. Minden a napvilágra jön. Kiderül igazán kik is vagyunk valójában.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 24, 13:50:35
irene: "Amikor  azt hittem "erős" és edzett harcos vagyok az élet viharaival szemben."

Hányszor voltam én is így... aztán jött egy helyzet  :08: , és újra rádöbbentem, hogy semmire se megyek a magam erejével és a magam "kardjával"  :02: . Csak az Úrban tudok megállni!  :168:

Máriám! Igazad van: "Általában a szeretet himnuszával osztják az észt. "
Csak nehogy én is ebbe a hibába essek!  :2crazy:


Cím: Re: Bátorítások
Írta: maria - 2010 Március 24, 15:59:14
Tünde! Mi már csak ilyenek vagyunk emberek.  :169: A lényeg, hogy megtérjünk belőle.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 27, 05:33:08
Mit hagysz örökségül?
„Azt tette, amit helyesnek tart az Úr...” (2Királyok 22:2)


Jósiás nagyapja, Manassé, erőszakos király volt, aki „…nagyon sok ártatlan vért is ontott, amivel megtöltötte Jeruzsálemet egyik végétől a másikig…” (2Királyok 21:16). Az apját, Ámónt, a saját tisztjei ölték meg. „Azt tette, amit rossznak lát az Úr” olvasható a sírfeliratán. Jósiás csak nyolc éves volt, amikor trónra került. Rögtön az igazságot választotta, és egész életében nem tért le a helyes útról (2Királyok 22:2). Mi a lényeg? Nem választhatjuk meg, hogy kik a szüleink, de megválaszthatjuk a példaképünket.

Amikor Jósiás újjáépíttette a templomot, találtak egy tekercset, ami Isten törvényét tartalmazta. Amikor a király elolvasta, sírt, mert felismerte, hogy népe messzire sodródott Istentől. Ezért üzenetet küldött egy prófétanőnek, és azt kérdezte: „Mi fog történni a népünkkel?” A prófétanő azt mondta Jósiásnak, hogy mivel megtért, amikor meghallotta Isten szavát, Isten meg fogja kímélni a népet (2Krónika 34:14-27). Hűha! Egy egész nemzedék kegyelmet kapott egyetlen ember tiszta jelleme miatt!

Nos, te is felülemelkedhetsz múltadon, és megváltoztathatod a dolgokat. Lehet, hogy a DNS-edet a szüleidtől kaptad, de Isten egy új születést és egy új kezdetet tud adni neked.
„Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei” (Efézus 5:1). Éppúgy, mint Jósiás, nem tudod befolyásolni azt, hogy elődeid hogyan válaszoltak Istennek, de azt el tudod dönteni, hogy te hogyan viszonyulsz hozzá. Nem kell, hogy a múltad a börtönöd legyen; van beleszólásod az életedbe és a sorsodba, dönthetsz arról, hogy melyik utat választod. Válassz jól, és egy napon – generációk múlva – mások hálásak lesznek Istennek az örökségért, amelyet hátrahagytál.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Március 27, 08:25:32
Tegnap Isten engem ezzel a két Igeverssel bátorított. Isten titeket is nagyon meg akar áldani.

1 Krón. 4,9
Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb vala, és azért nevezé őt az ő anyja Jábesnek, mondván: Mivelhogy fájdalommal szülém őt.
1 Krón. 4,10
És Jábes az Izráel Istenét hívá segítségül, mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten néki, a mit kért vala.Merjünk bármit kérni Tőle, Ő nagyon akar velünk beszélgetni!

Szeretettel, Orsi
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 27, 09:43:03
Ámen!  :2smitten:

Visszatérnék "irene" bátorítására:

"„Mi fog történni a népünkkel?” A prófétanő azt mondta Jósiásnak, hogy mivel megtért, amikor meghallotta Isten szavát, Isten meg fogja kímélni a népet (2Krónika 34:14-27). Hűha! Egy egész nemzedék kegyelmet kapott egyetlen ember tiszta jelleme miatt!"

Látjátok, ennyire fontos a vezetők megtérése! Ennyire fontos, hogy könyörögjünk vezetőinkért!  :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Március 27, 10:18:53
Lássuk Haiti esetét! Azt, amit ott végez az Úr.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 29, 10:16:13
 :044:
A boldogság kulcsai (1)
„Ha tudjátok ezeket…” (János 13:17)

Ha azt akarod tenni, ami Isten szerint a legjobb, akkor ne csak azon gondolkodj, hogy hogyan fektetheted be a pénzed, hanem azon is, hogy hogyan fektetheted be az életed! Jézus azt mondta: „Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.” Így élni azt jelenti, hogy:

1) Időt szánsz a barátaidra és a szeretteidre. „Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét” (1Korinthus 10:24). George Eliot azt írja: „Ó milyen leírhatatlan vigaszt jelent biztonságban érezni magamat valaki mellett; nem kell latolgatni a gondolatokat vagy mérlegelni a szavakat, egyszerűen kiönthetem mindet úgy, ahogy van, a magot és az ocsút együtt, tudva, hogy egy hűséges kéz meg fogja rostálni, megtartja, amit érdemes megtartani, és aztán a jóság leheletével elfújja a többit.”

2) Hálát adsz. Ha nem tudsz hálás lenni azért, amit Isten adott neked, akkor nézz körül, és légy hálás azért, amitől megvédett! Az ellenségnek semmit sem kell ellopnia tőled, csak arra kell rávennie, hogy magától értetődőnek vedd a dolgokat. „Az ő kegyelme teljességéből mindannyian egyik áldást a másik után kapjuk” (János 1:16 NIV) Az új autó vagy a fizetésemelés miatti lelkesedés hamar elmúlik, de valahányszor megállsz számba venni a kapott áldásokat, jobban kezded érezni magad.

3) Gyakorlod az elégedettséget. Egy kertész, aki sehogy sem tudta kiirtani a pitypangokat, a Mezőgazdasági Minisztériumhoz fordult tanácsért: „Mit tehetnék még?” „Próbáljon meg hozzászokni!” – jött a válasz. Az életben azt kapod, amire összpontosítasz. Ezért írja Pál: „… ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8).


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Március 30, 10:21:37
A boldogság kulcsai (2)
„De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.” (Lukács 11:28)

Jézus azt mondta: „… ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg” (Lukács 12:15), hanem az, hogy hogyan él. Éppen ezért mindig bölcs dolog:

1) Kihívás elé állítani magadat. Vizsgáld meg, hogy töltöd el a szabadidődet! Egy hosszú nap után könnyű választás a tévé előtt tespedni, de boldogabb leszel, ha fizikailag és mentálisan is aktív maradsz. Menj el sétálni, játssz a gyerekeiddel, szakíts időt Isten Igéje olvasására és imádkozásra, még ha nincs is különösebben kedved hozzá! Jézus azt mondta, hogy ha követni akarjuk, meg kell tagadnunk magunkat (Lukács 9:23).

2) Másokon segíteni. A legkisebb jótett is többet ér, mint a legnagyvonalúbb szándék, tehát ha segíteni akarsz magadon, segíts másoknak! Ettől nemcsak jobban fogod érezni magad; de ha olyan emberek vesznek körül, akik önmagukból adnak, akkor egy nagyobb ügyet szolgálsz. Az ellenséget egészen addig nem zavarja, ha a hitedről beszélsz, amíg nem gyakorlod azt; ugyanakkor Isten soha nem tanít nekünk semmit anélkül, hogy lehetőséget ne adna arra, hogy használjuk is. Ezért mondta Jézus: „Boldogok azok, akik hallgatják az Igét és engedelmeskednek”.

3) Türelmesebbnek lenni. Egy férfi, aki komppal járt a munkahelyére, büszke volt a pontosságára. De egy napon elaludt. Attól félve, hogy a főnökével meggyűlhet a baja, lerohant a dokkhoz, ahol azt kellett látnia, hogy a komp 180 centire van a beszállóhelytől. Ugrott egyet, és a fedélzeten landolt. A kapitány mosolyogva mondta: „Nagyszerű ugrás! De ha várt volna még egy percet, akkor kikötünk, és egyszerűen felsétálhatott volna.” Ne siess ennyire, hagyj időt a dolgoknak! A türelem bármilyen akadályt le tud győzni (Példabeszédek 25:15).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Március 30, 13:53:36
 :afro:
De jók ezek az igék, amiket idéztél, "irene"!  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 03, 10:16:11
Jézus legyőzte a halált érted! (1)
„Ő adott nekünk… élő reménységet.” (1Péter 1:3 NIV)


Ernest Becker írt egy könyvet ezzel a címmel: A halál tagadása. Ebben a könyvében azt mondta, hogy úgy éljük az életünket, hogy nem vesszük tudomásul, kerüljük és elfojtjuk magunkban azt a tényt, hogy halandóak vagyunk, és előbb vagy utóbb mind meg fogunk halni. Rámutatott arra, hogy ez az oka a munkamániánknak, a függőségek elfogadásának, a pénz és a biztonság megszállottságának. Becker 1974-ben adta ki könyvét nagy tetszést aratva, Pulitzer díjat nyert, és híressé lett. Abban az évben kiderült, hogy rákos. Abban az évben Istenhez fordult. Abban az évben meghalt. Azt mondják, hogy Arizona államban (USA) van a legnagyobb hibernálással foglalkozó alapítvány. Egy bizonyos díj ellenében a véredet feltöltik véralvadásgátló anyaggal, a testedet lefagyasztják, és egy folyékony nitrogénnel töltött kapszulában tárolják mínusz 320 fokon, amíg később majd újra felmelegíthetnek. Amikor az orvostudomány majd eléri azt fejlettséget, hogy gyógyítani tudják azt a betegséget, amibe belehaltál, újra élhetsz. Vagy, ha nem tetszik, hogy hideg leszel, egy másik vállalat felajánlja az „örökkévalóságot egy papírnehezékben”. Egy csekély összegért a DNS-edet egy kis dobozba helyezik az elkövetkező 10 000 évre, így bármikor klónozható leszel, amikor az időpont megfelelő. Mellé 10 000 éves pénz visszafizetési garanciát is adnak, bár nehéz megmondani, hogy ki fogja megkapni ezt a pénzt, ha a dolgok rosszra fordulnak. John Ortberg azt írja: „Megpróbáljuk kicselezni a halált egyre kifinomultabb módszerekkel, egészséges életmód klubokkal, bőrkrémekkel, sebészeti technikákkal, új diétákkal, melegebb éghajlattal, jobb gyógyszerekkel, okosabb orvosokkal és még ki tudja mivel. Lehet, hogy a tudomány segíteni fog majd, hogy örökké élhessünk fogatlanul, kopaszon és minden emlékezetünket elveszítve, mint a Strudlbrugok faja a Gulliverben.” Örülj, Jézus legyőzte a halált, és az ő feltámadása garantálja a tiédet: „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra.” (1Péter 1:3-4)


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 05, 09:31:42
Lásd meg Istent a helyzetedben!
„…és kérem, hogy… világosítsa meg lelki szemeteket…” (Efézus 1:17-18)

Krízishelyzetben könnyen elveszítjük a perspektívát. Ez történt Jézus tanítványaival az emmausi úton. Jézus halála miatt csüggedten, újra és újra végigmentek magukban a történteken. Tűnődésük és kétségeik közepette feltűnt Jézus és csatlakozott hozzájuk az útjukon. De ők nem tudták felismerni, hogy Ő az. (ld. Lukács 24:15-16).
Ha levesszük tekintetünket Jézusról, akkor kétségbeesünk dolgok miatt. Dr. Michael Youssef mondja: „Ha nagy krízisekkel kell szembenéznem… hajlamos vagyok arra, hogy olyan valakivé legyek, akinek a látása elhomályosul… az érzékelésem bezárul… a gondolkodásom egyoldalú… és gyakran még azt az embert is kirekesztem, aki segíteni tudna… éppen úgy, mint az a két tanítvány… látásuk éppen afelé a személy felé homályosult el, aki velük sétált és velük beszélgetett. Akinek a halálát gyászolták, élt… de ők nem vették észre, mert nem a helyes dologra összpontosítottak.” De minden megváltozott abban a pillanatban, amikor felismerték. „Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.” (Lukács 24:33-35). Figyeld meg ezeket a szavakat: „még abban az órában”! A félelemből rögtön bátorság, a fájdalomból öröm és a kétségbeesésből reménység lett. Ez a Húsvét története.
Nem számít, hogy milyen rossz dolgok történnek, amikor tekinteted Jézusra szegezed, Ő reménnyel fog megtölteni. Ezért írja Pál: „és kérem, hogy… világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket” (Efézus 1:17-18).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 07, 10:22:04
Szállj ki a hajóból az Úrért!
„Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az… belevetette magát a tengerbe.” (János 21:7)


Miután a tanítványok egész éjszaka halásztak, de nem fogtak semmit, Jézus ezt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok!” – és így 153 halat fogtak. Így működik ez; Jézus szól egy szót, és hirtelen minden sokkal jobbra fordul.
Azután ezt olvassuk: „Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az… belevetette magát a tengerbe” (János 21:7) és egyenesen odament Jézushoz. Figyeld meg, Péternek döntenie kellett, hogy otthagyja a halakat, és Jézushoz megy, vagy ott marad, és élvezi mindazt, amiért keményen megdolgozott. Ez egy olyan próba, amivel mindannyian szembesülünk, amikor elérjük az életben magunk elé kitűzött célokat, amikor a hálónk tele van, amikor végre „megcsináltuk”. A kérdés az, hogy ott maradunk-e őrizni az áldásainkat, vagy kiszállunk a hajóból az Úrért, és teljesen elkötelezzük magunkat Neki?
Pál röviden említi sikeres pályafutását: „…Benjámin törzséből származom… vallásom védelmezője voltam… a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen…” (Filippi 3:3-6 TM). Igazán szép karrier, Pál benne volt a „Ki Kicsodá”-ban! De hallgasd csak meg, mit mond most: „Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért… Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem” (Filippi 3:7-8). Pál felismerte, hogy az igazi identitást nem az elért eredmények adják, hanem a Jézussal való kapcsolat.
Te is így érzed? Azon az éjszakán talán úgy tűnt, hogy Péter mindent elvesztett, de amikor kiért a partra, ott találta Jézust, aki éppen azzal volt elfoglalva, hogy halat sütött! Bármire is van szükséged, az Iste0nnek megvan. Bármit is adsz fel, Ő sokszorosan vissza fogja fizetni. Bármi is az, amit hajlandó vagy otthagyni, végül meghatározza, hogy Isten mit bízhat rád.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 09, 08:36:28
Kezeld a be nem gyógyult sebeket!
„…Orvos, gyógyítsd meg magadat!...” (Lukács 4:23)


Tudtad, hogy az Ószövetségben egy pap nem szolgálhatott Isten házában, ha sömöre volt, ami nem más, mint egy be nem gyógyult seb vagy vérző fekély? (3Mózes 21:20) Miért? Mert ha sömöröd vagy fekélyed van, akkor nem vagy megfelelő színvonalon. Nem kerülhetsz közel másokhoz, mert előfordulhat, hogy neked mennek, beléd ütköznek, és így sérül a védőréteg a seben. Ilyenkor nem vagy a legjobb formádban, mert a fájdalom elszívja az erődet. Félsz beszélni a sebedről, nehogy az emberek elutasítsanak, ezért álarcot viselsz, kettős életet élsz, bizonytalanná és bírálgatóvá válsz. A legrosszabb pedig az, hogy annyira el vagy foglalva azzal, hogy Istenért munkálkodj, és másokról gondoskodj, hogy nem is szánsz időt arra, hogy megállj és önmagaddal törődj. A Biblia az mondja: „…Orvos, gyógyítsd meg magadat!...” Azt jelenti ez, hogy azok az emberek, akiknek problémái vannak, nem dolgozhatnak Istennek? Nem, épp ellenkezőleg! Éppen a megtört emberek azok, akik a javítás mestereivé válnak. De előbb időt kell fordítani a gyógyulásra. Jézus azt mondta, hogy ha vak vezet világtalant, akkor mindketten gödörbe esnek (Máté 15:14). Nehéz győzelemről mesélni másoknak, amikor te magad épp vereségben élsz. Nehéz érzelmi gyógyulást hozni másoknak, amikor te még mindig a múltad megoldatlan ügyeivel küzdesz. Ha még mindig vérző sebeid vannak, nem tudod mások problémáit olyan erős hittel kezelni, mint amilyen hited akkor lenne, ha már túljutottál volna a problémáidon. Baj az, ha sebzett a szíved? Nem, de az baj, ha nem kezeled. Ezért tölts időt Istennel, és engedd, hogy meggyógyítson, hogy aztán sokkal hatékonyabban használhasson mások szolgálatára.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

-szeretnék megosztani valamit tanácsként, nekem nagyon fontos üzenet volt ma!
Álmomban  megdöbbentő rákos fekélyek voltak a nyakamon amibe "belehaltam"... orvosokat  láttam, akik nem tudtak mit kezdeni velem. Erőm  egyre fogyott...  mindenki tehetetlen volt körülöttem.
Alázatosan elfogadtam Isten akaratát. ... -és mit láttam Szellemben? .......az orvosok közölték egymással:
-" kár hogy elment ez az asszony, most kaptunk "engedélyt"  hogy meggyógyíthattuk volna". ...-
Furcsa  volt, azt vettem ki belőle, hogy "valakik" vissza fogták őket, nem engedte hogy gyógyítsanak.
Most ma olvasva a maiigét hálával köszönöm Isten kegyelmének, hogy megmutatott egy fontos dolgot.
Erősödnöm kell még jobban hitben, sebeimet kezelnem kell hogy másoknak segíthessek.

1. Tudjátok a nagyobbik lányom és családja ellenségeskedik. Ezért sok seb van bennem...átadtam az ÚRnak és várom a szabadítást.

2. Egy nagyon fájdalmas szakadás részese voltam egy hittestvérem miatt. amit nehezen kezeltem segíteni akartam,  de jobban  megsérültem, mint gondoltam volna.
Tudom ha orvosolni akarok egy bajt" problémát csak akkor hatékony, ha előbb én gyógyulok........."orvos gyógyítsd meg magadat" Luk. 4.23 amen.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Április 09, 10:41:11
                                                               
Elfut tőletek! 
(mai ige IV.9.)

Szálljatok szembe a sátánnal, és elfut tőletek.

Az ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tőletek. (Káldi, Neovulgáta) Jakab 4, 7.

 Az Újszövetségben minden rész, ami ezzel a témával foglalkozik, arra utasít minket, hogy mi tegyünk valamit az ördöggel. Az újszövetségi hívőknek sosem mondták imádkozzanak azért, hogy Isten tegyen valamit az ördöggel. A Jakab 4, 7-ben a mondat egyértelmű alanya a „ti”. Ti álljatok ellen az
ördögnek, és futni fog tőletek. Figyeljétek meg, itt nem az áll: „Imádkozzatok, hogy Jézus távol tartsa az ördögöt tőletek.”
Azt is figyeljétek meg, a Biblia nem azt mondja: „Amikor úgy érzed, hogy ellen tudsz állni az ördögnek, akkor működni fog ez neked.” Nem! Érzed-e, vagy sem, a hatalom téged illet! A hatalmat nem érezni, egyszerűen csak használni kell.

Egyszer azt érzékeltem a szellememben, különös jelentősége van az „elfut” szónak a Jakab 4, 7-ben. Egy nagy értelmező szótárban rábukkantam arra a meghatározásra, ami úgy tűnik, megegyezik azzal, amire a szellemem felhívta a figyelmemet: „elfutni” azt is jelenti: „félelemtől reszketve elmenekülni”.

Cselekedj a Jakab 4, 7 alapján! Ne gondold, hogy ez pusztán tündérmese. Ez Isten Igéje, ami alapján cselekedned kell. Ha ez alapján cselekszel, az ördög és teljes csapata remegve fut előled!

Megvallás: Ellenállok az ördögnek Isten Igéje szerint, és remegve elfut előlem. Halálra rémül Jézus Krisztustól, így halálra rémül tőlem, mikor kimondom Jézus nevét!  /K.E.HAGIN/
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 09, 11:07:18
 :igen:
Halleluja!  :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 10, 08:17:02
Itt az ideje eltűnni!
„Jöjjetek velem… egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” (Márk 6:31)

Lukács feljegyzi: „Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. De a sokaság megkereste őt, odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: »A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem«.” (Lukács 4:42-43)
Figyeld meg Krisztus életét: milyen önuralmat gyakorolt, milyen kritikát váltott ki, és milyen egységben volt az Atyával, aztán kövesd a példáját! Jézus nemet mondott jó dolgokra, hogy így igent mondhasson a megfelelő dolgokra. Ez nem könnyű. Lehet, hogy Isten azt kéri, hogy hagyd el azt a helyet, ahol most vagy, de te maradsz; vagy azt szeretné, ha maradnál, de te elmész. Honnan tudhatod, hogy melyik a helyes?
Menj el a tömegből és találkozz Jézussal egy elhagyott helyen! Az „elhagyott” szó nem azt jelenti, hogy „kihalt, sivár puszta”, egyszerűen csak csendes; egy elmélkedésre, imádkozásra, Istenre figyelésre, feltöltekezésre, útvonal újratervezésre való hely. A pokol utálja, ha megállsz! Richard Foster rámutat, hogy a mai társadalomban a gonosz három dologra specializálódott: zaj, sietség és tömeg. Ha el tudja érni, hogy a mennyiség megszállottjai legyünk, akkor elégedett lesz. Taxiórákat ültet az agyunkba. Állandóan halljuk a kérlelhetetlen tiktakolást, ami azt mondja nekünk: siess, siess, siess, az idő pénz. Ennek eredménye ez a zavaros, ziháló tömeg, amit emberiségnek hívunk.
 De Jézus szembe áll az árral, és ezt mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” (Máté 11:28). Eljössz te is? Követni fogod Őt, aki gyakran „visszavonult a pusztába, és imádkozott” (Lukács 5:16)?
Ezernyi hang mondja, hogy ne tedd. Ne vedd figyelembe őket!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

 :044: 
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 11, 12:16:20
A Lélek jelzései
„A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait…” (1Korinthus 2:14)


Pál azt mondja: „A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.”

 Jon Walker lelkész írja: „A Lélek figyelmeztetései riadót fújnak neked, amikor veszély fenyeget. Egy barátom éppen zöld jelzésen hajtott át, amikor egy erős figyelmeztetést érzett, hogy taposson a fékbe. Abban a pillanatban, hogy ezt megtette, egy teherautó rohant át a piroson. Ha nem lett volna a barátom azonnali engedelmessége, akkor bizonyára meghalt volna. A Lélek »megállj jelzései« piros lámpaként figyelmeztetnek, hogy ne menj sehová. Volt egy kutyám… hozzá volt szokva ahhoz, hogy pórázon vezettem, és amikor a szomszédom mezőjére vittem, hogy futkosson, elég volt annyit mondanom: »Ne!«, ha olyan helyhez közeledett, ahová nem kellett volna. Nem tett volna semmi rosszat, a figyelmeztetésem nem dorgálás volt, hanem óvás és védelem. A Lélek időzítése az, amikor Isten azt mondja neked, hogy most nincs itt az ideje valaminek. Egyetemista koromban azt terveztem, hogy veszek egy számítógépet egy kedvezményes akcióban, amit az egyetem biztosított. Mire minden szükséges papírt beadtam, azt mondták, hogy az akció már véget ért. Nagyon haragudtam Istenre. Két hónappal később az egyetem újraindította a programot, továbbfejlesztett modellekkel és szoftvert is adtak hozzá, amelyért két hónappal korábban még külön fizetni kellett; így tulajdonképpen kevesebbe került, mint a korábbi csomag…
Kiderült, hogy Isten tudja, hogy mit csinál!” Légy érzékeny a Lélek jelzéseire! Bízz Isten Lelkében, aki vezetni fog az életed nagy döntéseiben és a részletekben is! Legyen egy listád azokról az időkről, amikor súgott valamit; ez érzékennyé fog tenni és erősíteni fogja az engedelmességre irányuló szándékodat. Emlékezz arra, hogy amit Isten súg, az mindig szinkronban van az Ő Igéjével, még akkor is, ha nincs szinkronban a te elképzeléseiddel!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 12, 08:16:48
Tanulj elégedettséget! (1)
„…megtanultam az elégedettség titkát…” (Filippi 4:12 NIV)


Az elégedettség néha azt jelenti:
1) Megtanulod, hogy kevesebbel is boldog légy. Egy túlterhelt vállalatvezető úgy döntött, hogy néhány napot egy kolostorban fog eltölteni. „Remélem ittléte áldásos lesz” – mondta a szerzetes, aki a cellájához vezette. „Ha szüksége lenne valamire, csak szóljon. Majd megtanítjuk, hogyan tud élni nélküle.” A boldogság nem abban áll, hogy megkapod, amit akarsz, hanem abban, hogy élvezed azt, amit Isten neked adott.
Pál azt mondta, hogy megtanult elégedett lenni.
„Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:12-13).

2) Emlékezteted magad arra, hogy a helyzet lehetne rosszabb is. Snoopy a kutyaházában feküdt Hálaadás Napján, morogva amiatt, hogy neki csak kutyatáp jutott, amikor az emberek odabenn pulykát, szaftot és pitét is kapnak. „Persze lehetne rosszabb is” – tűnődött később – „születhettem volna pulykának is”. Ha emlékezteted magad arra, hogy: „lehetne rosszabb is”, ez hatásosan fejlesztheti az elégedettségedet.
3) Megérted, hogy amire szükséged van, az nem materiális, hanem spirituális.
Pál azt mondja, hogy őrizkedjünk a „kapzsiságtól, ami bálványimádás” (Kolossé 3:5). A mi problémánk nem csupán az, hogy többet akarunk, hanem az az állapot, amely minden kívánságunk mögött ott van, hogy amire igazán vágyunk, az Isten. Szent Ágoston mondta: „Magadnak teremtettél minket, Uram, és szívünk nyugtalan addig, amíg meg nem nyugszik Benned”. Miért hagyná Isten, hogy otthon érezzük magunkat, ha ez a föld nem az otthonunk? Az elégedetlenségünk, ha hagyjuk, erősítheti lelki éhségünket és előidézheti, hogy azt imádkozzuk:
„jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” (Máté 6:10).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 13, 08:07:16
Tanulj elégedettséget! (2)
„…megtanultam az elégedettség titkát…” (Filippi 4:12 NIV)


Michael Drosnin írt egy könyvet egy emberről, aki nagyobb gazdagságot kívánt, ezért felépítette kora legnagyobb pénzügyi birodalmát.
Több élvezetet kívánt, ezért megfizette a legkáprázatosabb nőket, akiket pénzen meg lehetett venni.
Több kalandot kívánt, ezért repülési rekordokat állított fel, megépítette és vezette a világ legkülönlegesebb légi járműveit. Nagyobb hatalmat kívánt, ezért politikai befolyást szerzett és szenátorok irigyelték.
Több ragyogást kívánt, ezért filmstúdiók tulajdonosa lett és filmcsillagoknak udvarolt. Drosnin elmondja, hogyan végződött ennek az embernek az élete: „Olyan volt mintha a sötét középkorból jött volna és készen állt a sírra. Lesoványodott, alig volt 55 kg a 193 cm-es magasságához… hosszú bozontos szakálla beesett mellkasáig ért, éktelenül hosszú körmei sárgán kanyarogtak… sok foga fekete volt, rothadó csonkok. Egy tumor kezdett kialakulni a feje egyik oldalán… megszámlálhatatlan tűszúrás nyomai… Howard Hughes kábítószerfüggő volt. Egy milliárdos narkós.”
Tehát íme a kérdés: Ha Howard Hughes még egy ügyet sikerre vitt volna, ha még egy milliót szerzett volna, és kipróbált volna még egy izgalmas veszélyt, akkor az elég lett volna? Csupán illúzió az, hogy hálásabbak leszünk, ha többet kapunk! Nem!
Biztos lehetsz benne, hogy ha egy gyerek mindent megkap, amit csak akar, ez lerombolja a kezdeményezőkészségét és eltompítja a hála és elégedettség érzését.
Nem találod érdekesnek, hogy az az ember, aki ezt írta: „megtanultam az elégedettség titkát” ezt is írta:
„mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra” (1Thesszalonika 5:18)?
 Nem tudod magad hálásabb vagy elégedettebb emberré tenni, de imádkozhatsz ezért és kinyithatod a szíved neki.


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

megj: Azt tapasztalom szomorúan, hogy a környezetemben is vannak akik nem ismerik azt a "titkot" hogy "elégedettség",  :03:és főleg nem hálaadással.keresztények és nem keresztények egyaránt.
-"Nekem jár, megdolgoztam érte, tanultam érte, kapargatok, kuporgatok, máshol meg szórom a pénzt mert...jogom van hozzá, hogy úgy élhessek mint mások.  A jogosság nem a világnak tetsző megfelelés?
Bevallom én is bele estem ebbe a csapdába.. A 37.zsoltár azonban helyre tett.-És ha az ÚR azt kérné: "oszd el a vagyonodat és kövess engem"...hát már gondolkodtam  :03: és nem biztos hogy helyesen döntenék....pedig "vagyonom" nagyon kevés .......... :08:
   
"Mert az Úré a föld és annak teljessége. -I .kor 1. 10.26
-mit adhatnánk amit nem tőle kaptunk volna?
-mi csak "használói lehetünk az Úr gazdagságának úgy gondolom..
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 14, 08:30:42
 :2smitten:   :2smitten:

                  VÉG NÉLKÜLI ESŐ…

   
   Unalmas a napok óta szürke ég és a szüntelenül szakadó eső? Bevallom, igen! Az utcán lépkedve elázik a ruhám, szél tépázza az ernyőmet, fröcskölnek az autók.
   Hajlamosak vagyunk ilyenkor mindent sötétebb színben látni. A problémák nagyobbnak tűnnek, a terheket súlyosabbnak érezzük, bántóbb a tréfálkozás, hamarabb észrevesszük hibáit és megbántódunk rajta (pedig mi sem hozzuk a formánkat), és kibírhatatlan a fakó arcokkal teli, csigalassúságú tömegközlekedés… Talán még világgá is mennénk…
   Aztán egy rövid időre elvékonyodik a felhőréteg, mintha kivilágosodna -  gondoljuk - , fellélegzünk, és egy szempillantás alatt átértékelünk minden addigi nyomást.
   
   Ebben a hosszan tartó esőzésben felázik még a legkötöttebb talaj is. A fák, bokrok gyökere mélyebbre hatolhat a földben az értékes tápanyagok felé.
   Grafitszínű az ég felettünk, ablakunkat csapkodja a szél, kedvünk szegi a monoton kopogás a párkányon, felbosszant a beázott cipőnk… Így hangolódunk le lassacskán mi is imaharccal teli  életünkben a tartós fényhiány során. Pedig szükségünk van az ilyen megtapasztalásokra is!
   Kergessen Isten oltalmazó karjaiba, hagyjuk megpuhulni kemény szívünk földjét, és engedjük szellemi gyökereinket egyre mélyebbre és mélyebbre, hogy erősen kapaszkodjanak Krisztus igazságába!
  Így ez a haszontalannak tűnő, elkedvetlenítő idő is a javunkat szolgálja majd!

2010. ápr. 13.                             Guti Tünde
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 14, 09:29:53
     :angel:  De  szép gondolatok drága Tündém   :017: kösziii


Tanulj úgy élni, mint Jézus!
„…tanuljatok tőlem… és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Máté 11:29)


Észrevetted már, hogy velünk ellentétben Jézus nem szenvedett a kudarctól való félelemtől?
 Ez azért volt így, mert őt sosem foglalkoztatta az a gondolat, hogy nem képes valamit megtenni, ami felől Atyja már biztosította, hogy képes rá. Nem félt a hiánytól sem. Bár egyszerűen élt, vállalta a felelősséget azért, hogy gondoskodjon magáról és más emberek egy csoportjáról. Hogyan csinálta? Sokat imádkozott, és összhangban volt Mennyei Atyjával. Így tehát tudta, hogyan lehet halat fogni, ha egész éjszaka nem volt kapás, hogyan lehet pénzt találni az adóra egy hal szájában, ha szüksége van rá (igen, Jézus befizette az adóját!). Nos, Isten talán nem ilyen módon lát el téged, de megígérte, hogy gondoskodni fog rólad (1Péter 5:7). Ma Jézus azt mondja neked: „Gyere hozzám… tanulj tőlem… és megnyugvást találsz lelkednek [érzéseidnek és értelmednek].” (ld. Máté 11:28-29) A stresszt az idézi elő, hogy mindenáron előre akarunk tudni mindent, mert irányításunk alatt akarjuk tartani a dolgokat. Még akkor is, ha már imádkoztunk és állítólag Istenhez fordultunk a helyzettel, mégis kigondolunk egy „B tervet” arra az esetre, ha Isten nem úgy kezelné a dolgokat, ahogy szerintünk kellene. Te is így szoktál tenni? Pedig ha a pénzedet a bankba teszed, akkor nem maradsz ébren egész éjszaka azért, mert aggódsz, hogy mi lesz vele.
 Legyen legalább ennyi bizalmad Isten felé is!
 Minden egyes alkalommal, amikor belekezdesz a lefelé tartó spirálba, hogy: „Hogyan? Mit? Mikor? Hol?”, állj meg és add vissza Istennek!
Nem a te értelmed kicsi Istene, hanem a hatalmas Isten az, akinek eddigi cselekedetei önmagukért beszélnek, akinek a hűsége sohasem hagy cserben, és aki kiérdemelte a jogot, hogy azt kérdezhesse tőled:
 „Van-e valami lehetetlen az Úr számára?” (1Mózes 18:14). Más szavakkal: tanulj meg úgy élni, mint Jézus!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 15, 09:19:04
Jutalmat fogsz kapni
„…és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Máté 6:4 Károli)


Dr. Tony Campolo írja: „Ismerek egy embert, aki szereti arra használni a pénzét, hogy másokon segítsen, úgy, hogy azok sohasem tudják meg, hogy ő segített. Amikor egy diákról beszéltem neki, aki lelkész szeretett volna lenni, de úgy nézett ki, hogy ki fog maradni az iskolából pénzügyi okok miatt, ez az ember felvette a kapcsolatot az iskolával és rendezte a fiú számláit. A fiú az egyik legjobb prédikátor lett a felekezetünkben. Százak jöttek Krisztushoz az ő vezetésével, ezrekre hatottak prédikációi – és sohasem jött rá, hogy ki adta a pénzt! Mindezek mögött állt egy olyan ember, akinek megvoltak a megfelelő forrásai, és benne élt az a vágy, hogy tegyen valamit, ami tovább fog élni. Meglepő számomra, hogy miért nincs több ilyen ember. Sokan tartják elrejtve a pénzüket, és amikor meghalnak, olyanokra hagyják, akiknek nincs igazán szükségük rá. Micsoda pazarlás, ha belegondolunk, hogy mekkora hatással lehetnének sokak életére!”
 Ha elveszítjük az adakozás lehetőségét, akkor annak lehetősége is elvész, hogy kapjunk valamit, mert „a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván”. Képzeld csak el, milyen lesz az utolsó ítélet napján, ha Atyád megmondja valakinek, akin névtelenül segítettél, hogy az te voltál. Jutalmak lesznek kiosztva olyan embereknek, akik talán már nem is emlékeznek arra, hogy tettek valamit, amiért most jutalmat kapnak. Mondjuk elintéztek egy telefonhívást, amivel valakit álláshoz juttattak, kifizették valaki számláit, bátorítottak valakit, aki épp mélyen volt, vagy egy csomag élelmiszert hagytak valakinek az ajtajában. Még ha azok, akik kaptak tőled valamit, el is feledkeznek jóságodról, Isten emlékezik, feljegyzi és megjutalmazza. Jézus azt mondta, hogy ha csupán annyit tudsz tenni, hogy valakinek egy „pohár friss vizet” adsz, jutalmat fogsz nyerni (Máté 10:42).


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Április 15, 10:48:33
,, Isten....  megbékéltetett minket önmagával Krisztus által....."  2Korinthus 5,18

Tim Miller írja: „Kilencéves kislányom, Jennifer, alig várta a családi nyaralást. De beteg lett, és így a Tenger Világa parkban eltöltött régen várt nap helyett egész éjszakán át tartó vizsgálatok sora várta: CT, röntgen, vérvizsgálatok a kórházban. Amikor már a reggel közeledett, az orvos azt mondta kimerült kislányomnak, hogy még egy tesztre volna szükség, egy lumbálpunkcióra. A beavatkozás fájdalmas lesz, mondták. Aztán az orvos megkérdezte tőlem, hogy bent akarok-e maradni a szobában. Bólintottam, mert tudtam, hogy nem tudnám egyedül hagyni Jennifert ebben a nagy próbatételben. Az orvos szelíden arra kérte Jennifert, hogy vetkőzzön le. Ő rám nézett gyermeki szemérmességgel, mintha azt kérdezné, hogy lehet-e. A hajfürtjeit felcsavarták egy kis kontyba. Arcomat az arcához szorítottam és átöleltem. Jennifer sírt, amikor a tű belészúrt. Ahogy az égő fájdalom fokozódott, ő egyre csak ezt zokogta: „Apa, Apa, Apa”, és hangja minden egyes szóval egyre komolyabb lett. Olyan volt, mintha azt mondaná: „Ó, apa, kérlek, nem tudsz tenni valamit?” A könnyeim összevegyültek az ő könnyeivel. A szívem összetört, a gyomrom felkavarodott. Mivel szerettem őt, hagytam, hogy keresztülmenjen élete leggyötrelmesebb tapasztalatán. A lumbálpunkció közepette a gondolataim a kereszthez szálltak. Milyen kimondhatatlan fájdalmat élt át a Fiú és az Atya miértünk.” De Krisztus keresztje miatt van: a) békességünk „Isten… megbékéltetett minket önmagával”; b) új életünk „újonnan születtünk” (1Péter 1:23 Károli); c) feltámadásunk „aki hisz… én feltámasztom az utolsó napon” (János 6:40 NKJV). Hála Istennek a keresztért!

                                                                                                                               Bob Gass
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 16, 08:22:35
Bánj bölcsen a pénzeddel!
„Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben…” (1Mózes 26:12)


Ha a pénzügyekről van szó, a Biblia megtanít minket arra, hogy mit kell tennünk:
1) Tegyél félre a nehezebb napokra! „Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt.” (Példabeszédek 21:20). Tanulj meg a lehetőségeidhez mérten élni és gyermekeidet is tanítsd meg erre! Ahelyett, hogy kimerítenéd a hitelkártyádat, emlékeztesd magad arra, hogy boldogan élhetsz azok nélkül a dolgok nélkül is, amiket a reklámok kínálnak. Mielőtt újabb vásárlásba kezdesz, imádkozz! Az, hogy a bankárod megadja a hitelt, még nem jelenti azt, hogy ez valóban bölcs dolog, vagy azt, hogy Isten majd hozzájárul a hitelköltségekhez. A dagály mindig felemeli a hajókat, de mindig jön apály is. József azt tanácsolta a fáraónak, hogy: „Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben…
 Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség hét esztendejében…” (1Mózes 41:35-36). Élj a „József-alapelv” szerint, és takarékoskodj!

2) Vess az éhínség idején is! A Biblia azt mondja: „…aki bőven vet, bőven is arat” (2Korinthus 9:6).
Azt mondod: „De most nehezen mennek a dolgaim”. Ne tarts vissza semmit attól félve, hogy neked nem marad elég. Adj Istennek egy magot, és biztos lehetsz benne, hogy Ő gondoskodik arról, hogy arathass, amikor szükséged lesz rá. Isten gondoskodásának lehetőségeit nem korlátozza a világgazdaság helyzete.
Tedd azt, amit Izsák tett:
 „…éhínség volt az országban… Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr” (1Mózes 26:1,12).
 Ki áldotta meg Izsákot? Az Úr! Amikor Isten azt mondja, hogy adj, akkor adj hitben, bízva abban, hogy a megfelelő időben, a megfelelő módon, és pontosan a megfelelő helyen kapni fogsz!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 17, 07:23:33
 :2smitten:

NE FÉLJETEK!

   Különös folyamatot figyelek már régóta. Repedezik a beton az út szélén.
   Széttöredezve emelkedik fel, púposodik ez a kemény aszfaltréteg a hatalmas nyárfa körül. Nőnek, vastagodnak, erősödnek szemmel nem látható gyökereik, terebélyesednek, mint maga a föld felszínén magasba nyúló fa, amely egészen mélyre, a vízhez és a tápanyaghoz bocsátja kapaszkodó karjait, szilárdan tartva vaskos törzsét és ágas-bogas, életerős koronáját.
   A szétterjeszkedett gyökérzet behálózza a talajt, áthatol köveken, kavicson vagy agyagon.
   AZ ÉLET MEGÁLLÍTHATATLAN!
   Gyökerezzünk bele Krisztusba, álljunk mozdíthatatlanul, támadjon akármilyen pusztító vihar, tépázzon bármilyen heves zivatar!
   NE FÉLJETEK!

2010. ápr. 16.                                         Guti Tünde
   
Forrás: www.gutitunde.eoldal.hu
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Április 17, 19:48:24
Mai Ige       http://maiige.hu/

Mi az „áthozat”?
„…olyan emberre kell hagynia vagyonát, aki nem dolgozott érte…” (Prédikátor 2:21 Annakokáért elfordulék én, megfogván reménységtől az én szívemet minden munkám felől, mellyel munkálódtam a nap alatt. )

Az üzleti nyelvben beszélünk a nettó nyereségről, ami a végső tétel az elszámolásnál. Van egy igazság, amit tudnod kell, mielőtt aláírják a halotti bizonyítványodat, megszervezik a temetésedet, és virágokat helyeznek a sírodra: ha csak magadnak élsz, és nem töltöd be életed Isten által kijelölt célját, akkor az „áthozat” nem fog felérni a befektetéssel. Salamon azt írja: „Odáig jutottam, hogy már kétségbeestem minden szerzeményem miatt… Mert van olyan ember, aki bölcsességgel, tudással és rátermettséggel fáradozott, és olyan emberre kell hagynia vagyonát, aki nem dolgozott érte. Ez… értelmetlen… (Prédikátor 2:20-21 NIV). Vagy ahogy John Capozzi író fogalmazta: „Az a vállalatvezető, aki minden nap reggel 7-től este 7-ig dolgozik, nagyon sikeres lesz. A felesége következő férje is szeretettel fog gondolni rá.” Eljön az a nap, amikor semmit nem fog számítani mindaz, amiért küzdöttél, erőlködtél és megpróbáltál megszerezni. Az önéletrajzod és a beosztásod senkit sem fog lenyűgözni többé. Senkit sem fog érdekelni, hogy milyen ruhákat viseltél, milyen autód volt, kivéve a rokonaidat, akik azt tervezik, hogy azokat fogják viselni, és azt az autót fogják vezetni vagy eladni. Ha bölcs vagy, akkor úgy tervezed el az életből való eltávozásodat, hogy az „áthozat”-ban benne legyen ez a három dolog: a) elégedettség, ami abból ered, hogy betöltötted az Istentől kapott megbízatásodat itt a földön; b) siker, olyan, amit örökkévaló jutalommal mérnek, nem mulandóval; c) biztonság, amely abból adódik, hogy Jézus Krisztust mint Uradat és Megváltódat ismered. Csak ez az az „áthozat”, amiért érdemes élni!

Lelki táplálék Isten Igéjéből.
3Móz 18,1-20,27--   Mk 1,35-45--   Zsolt 127,1-5--   Péld 10,11

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 18, 07:48:26
Siker a munkában (1)
„Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.” (Példabeszédek 18:9)


Istent érdekli az, hogy mit dolgozol; és az is érdekli, hogy hogyan végzed a munkád. Az igazság az, hogy a jövőbeni kilátásaidat a munkaerkölcsöd határozza meg. A következő néhány napban tehát nézzük meg, mit ír a Példabeszédek könyve a különböző típusú emberek munkavégzési szokásairól, annak érdekében, hogy elkerüld, vagy ha akarod, megszerezd Isten áldásait.
Lustaság. „Elmentem a lusta ember földje mellett, és az esztelen ember szőlője mellett… egészen fölverte a gaz, színét elfedte a gyom, és kőkerítése összedőlt… ezt az okulást szereztem: Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés:
 így tör rád a szegénység, mint az útonálló…” (Példabeszédek 24:30-34)
A lustaság éppoly biztosan nélkülözést fog előidézni, mintha egy tolvaj kirabolna.
A Biblia azt mondja, hogy a lusta emberek:
 a) halogatók. „Még egy kis alvás… összetett kézzel fekvés.” Azt mondják: „Majd holnap megcsinálom” – de a holnap sosem jön el.
 b) sokba kerülnek. „Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz.” Panaszkodnak, mindig könnyebb utakat keresnek, tönkreteszik az üzletet és sok nehézséget okoznak.
c) feladják. Kiszállnak, mielőtt a munka be lenne fejezve.
 „A lusta a vadászzsákmányt sem süti meg…” (Példabeszédek 12:27)
Lelövi a szarvast, de nem nyúzza meg. Befejezetlen tervekkel van tele az élete: félig megépített konyhaszekrény, félig kifestett szoba, félig kitakarított garázs. Ismerősen hangzik?
 d) a kifogások mesterei. „Ezt mondja a rest:
»Oroszlán van odakinn!« vagy »Megölnek az utcán!«” (Példabeszédek 22:13 NIV).
 Amikor az elfogadható mentségekből kifogynak, egyre nevetségesebbeket találnak ki.
 „A hideg miatt nem szánt a rest…” (Példabeszédek 20.4 Károli). „Dolgozni menjek ilyen időben? Azt akarod, hogy megbetegedjek?”
Vagy ha jó idő van: „Túl szép ahhoz, hogy ilyenkor dolgozzak!”

Bármi is a munkád, végezd lelkiismeretesen!
Ne engedd, hogy a lustaság elrabolja a sikeredet!Lelki táplálék Isten ígéjéből

3Móz 21,1-23,25
Mk 2,1-12
Zsolt 130,1-8
Péld 10,12

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 20, 06:11:57
Siker a munkában
„A bűnös hamis keresményt szerez…” (Példabeszédek 11:18)


Ha sikert akarsz elérni az életben, légy becsületes! Egy Paul Harvey által idézett közvélemény kutatás állítja, hogy a dolgozók 40% elismeri, hogy lop a munkahelyéről, és 20%-uk igazolva érzi magát! Az okfejtésük így hangzik: „Mindenki csinálja, én miért ne?” „A főnök kibírja, nem fog neki hiányozni.” „Ez csak kicsi dolog, nem számít semmit.” „Én a vállalat tulajdona vagyok, csak azt veszem el, ami az enyém.” „Megérdemlem, keményen dolgoztam és soha nem ismertek el.” Mit mond minderről Isten Igéje? „A bűnös hamis keresményt szerez.” Isten azt mondja, hogy ha kijátszod a munkáltatód, akár azzal, hogy az idejét lopod, akár azzal, hogy a dolgait, vagy ha rossz minőségű terméket adsz ki a kezed közül, az bűn. Ez keményen hangzik! A munkáltatóknak és ügyfeleknek minden ember közül Krisztus követőinek becsületességében kellene tudni megbízni, abban, hogy ők megdolgoznak a bérükért és a legmagasabb színvonalat nyújtják. Megjegyezném még: nem túl okos dolog lopni akkor sem, ha nem kapnak el.
 „Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek…” (Példabeszédek 10:2)
Elviheted, de semmi hasznát nem fogod venni. „Csalással szerzett vagyon elfogy…” (Példabeszédek 13:11 NAS).
Nem lehet rosszat tenni és belőle jó eredményt kapni. Nemcsak bajba fogsz kerülni, bajt hozol azokra is, akik szeretnek, és akiknek legjobban szükségük van rád.
„Aki törvénytelenül jut jövedelemhez, bajt okoz saját házának…” (Példabeszédek 15:27 NAS).
A munkahely elvesztése, a becsületen esett csorba, a megaláztatás, a jogos költségek és következmények az a „számla”, amit az egész családnak fizetnie kell, és ez gyakran szégyenben és válásban végződik és több generációra is kihat. A házastársad becsületes párt érdemel. A gyermekeid olyan példaképet érdemelnek, akire fel tudnak nézni; ha megbízható az ösvény, amin jársz, akkor biztonságban követhetnek rajta.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 21, 10:19:38
Siker a munkában
„…a szorgalmas munka meggazdagít.” (Példabeszédek 10:4)

Ha sikert akarsz elérni a munkádban, íme egy jellemvonás, amit ki kell fejlesztened: a szorgalom. Amikor megkérdezik tőlük: „Mi a legnagyobb kihívás az ön számára?”, a munkáltatók általában ezt felelik: „Megtalálni és megtartani a jó embereket.” Ezen múlik minden üzlet. „Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.” A szorgalom önfegyelmet, motivációt, állandó készültséget, megbízhatóságot kíván, és az is vele jár, hogy végigcsináljuk, amit elkezdtünk.
A Biblia azt mondja: „drága kincs… a szorgalom” (Példabeszédek 12:27), mert annyira nehéz rátalálni. A szorgalmas dolgozók érnek annyit a munkaadónak, hogy jól fizesse őket: „A szorgalmas tervei hasznot hoznak…” (Példabeszédek 21:5). Isten rendjében a főnök profitál általad és te is profitálsz általa. A szorgalmas embereknek valóban az a tervük, hogy hasznos alkalmazottak legyenek. Akarod, hogy jól menjen a dolgod? Tegyél azért, hogy jól menjen a munkaadódnak! A szorgalmas dolgozók ezt örömnek tartják, a lusta alkalmazottak zokon veszik. A szorgalom, és nem a politika vagy a manipuláció fog előbbre juttatni.
„A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog” (Példabeszédek 12:24). Isten gazdaságában azt, hogy irányítasz vagy rabszolga vagy, az határozza meg, hogy kész vagy-e keményen dolgozni. A lusta alkalmazottak panaszkodnak az igazságtalan főnökre, az „átkozott rendszerre”, azokra, akik a főnököt várják és a főnökre, aki rájuk vár. Azt szeretnék, ha megkapnák azokat az előjogokat, mint mások, de nem hajlandók megdolgozni érte.
„Vágyakozik a lusta lelke, de hiába…” (Példabeszédek 13:4), „…mert nem akar dolgozni kezével” (Példabeszédek 21:25). „…de a szorgalmas vágya beteljesedik” (Példabeszédek 13:4 NIV).
Ők mindent megkapnak: a jól végzett munkával járó elégedettséget, a becsületesség jó hírnevét, mások bizalmát, azt hogy biztonságban tudhatják az állásukat, profitot, előléptetést, és ami a legfontosabb, hogy a
Mester ezt fogja mondani nekik: „Jól van, jól csináltad”.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 22, 09:39:27
Siker a munkában
„…aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik.” (Példabeszédek 27:18)


Egy másik bibliai jellemvonás ami a siker eléréséhez szükséges, a körültekintő törődés.
Erre akkor is szükség van, ha tábornok vagy, és akkor is, ha csak egy egyszerű közlegény; ha te vagy a vállalat vezetője, vagy ha az éjszakás gondnok. A jellem nem függ az osztály-öntudattól. Nem várhatod el a tiszteletet, naponta ki kell érdemelned. Ha vezető pozícióban vagy, a Biblia azt mondja:
„Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal” (Példabeszédek 27:23).
 A jó munkaadók és főnökök fontosnak tartják, hogy ismerjék alkalmazottaik szükségeit, erősségeit, gyengeségeit, a bennük rejlő lehetőségeket és azt, hogy mivel lehet ösztönözni őket. Ennek eredményeképpen az alkalmazottak kevesebbszer mennek táppénzre, a munkamorál javul, a minőség és a termelés magasra szárnyal. Nem mindig a fizetésemelés a legjobb motivátor.
Néha a körültekintő törődés, a megértés, az érdeklődés és a figyelem sokkal hatékonyabb ösztönző erő. A régi „majd jól …-be rúgjuk őket” filozófia holtbiztos módszer arra, hogy sértődést és aknamunkát eredményezzen.
A tisztelet és a törődés együttműködésre hív, szövetségesekké és nem ellenfelekké tesz, és mindenkiből a legjobbat hozza ki. Ha alkalmazott vagy, Isten ezt ígéri: „…aki gondoskodik uráról, azt megbecsülik”.
 Nem jó dolog a főnököt szidni, még akkor sem, ha a munkatársaid erre biztatnak. Végül a körülötted lévők nem fognak bízni benned, mert tudják, hogy egy bizonyos ponton velük is ugyanezt tennéd. Mondj jókat a főnöködről, tiszteld és rendeld alá magad a tekintélyének (Róma 13:1-7). Ha erre nem vagy képes, akkor ne mondj semmit és keress egy másik állást; különben azt fogják mondani, hogy áskálódsz ellenük. A tálentumokról szóló példázatban Jézus azt mondta, hogy azok, akik jól bántak a főnökük befektetésével, gazdag jutalmat kaptak. Igen, Isten meg fog jutalmazni azért, ha még egy nehéz természetű főnököt is tisztelsz.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 22, 10:37:56
 :afro:
Nagyon mély gondolatok! "Egyenként törődni a juhokkal..." Igen, ezt csak az igazi pásztor tudja!  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 24, 08:45:24
Hála
„Mindenben hálákat adjatok…” (1Thesszalonika 5:18 Károli)

Ahhoz hogy hálás szíved legyen, meg kell tanulnod hálásnak lenni a gyarló emberekért és a tökéletlen ajándékokért. Légy hálás, amikor a gyermeked megpróbál beágyazni, még akkor is, ha nem sikerül tökéletesre. Légy hálás, ha a házastársad vonzalmát fejezi ki irántad, még akkor is, ha ügyetlenül teszi. Légy hálás azért, hogy a tested még mindig mozog, akkor is, ha már ráncos és görbe. Ne várd, hogy hálát érezz! A gondolkodásmód és a cselekvés fog az érzéshez elvezetni. „Minden helyzetben hálákat adjatok” – ez döntésre hív, tudatos cselekvésre és nem érzelmi reakcióra. Ezért hívják az amerikaiak az egyik ünnepüket Hálaadás Napjának és nem Hálaérzés Napjának. James Dodson írt egy megindító könyvet Final Rounds [Az utolsó körök] címmel, amelyben édesapja életének utolsó hónapjairól beszél. Mindketten nagy golfrajongók voltak, és amikor az édesapjánál végzetes betegséget diagnosztizáltak, James elvitte őt Skóciába, hogy együtt golfozhassanak a világ egyik leghíresebb golfpályáján. Egyszer James apja a házasságáról és a családjáról kérdezte a fiát. James kitérő választ adott; annyira el volt foglalva a munkájával, hogy azon kívül kevés ideje maradt. A haldokló apa ekkor a következő szavakat mondta a fiának: „Bárcsak mindkettőtöket lelassíthatnám valahogy… A nagy törekvések veszélye abban áll, hogy míg olyan keményen dolgozol, egy napon talán majd arra ébredsz, hogy rájössz, hogy azok a dolgok, amiket igazán akartál, azok mindig is megvoltak neked”.
 Pál azt írja:
„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus” (Efézus 5:14). Időnként mindannyian felébredünk. (És) amikor ez megtörténik, akkor ébredjünk rá arra, hogy hálásak lehetünk mindazokért a dolgokért, amiket magától értetődőknek vettünk.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 25, 07:40:44
Nyerd meg gyermekedet Krisztusnak!
„Fiaid [és lányaid] mind az Úr tanítványai lesznek...” (Ézsaiás 54:13)


Az 1800-as évek elején Johann Pestalozzi svájci pedagógus a következőket írta:
A legjobb módja annak, hogy egy gyermek Istenről tanuljon az, ha ismer egy igazi keresztényt. A legjobb módja annak, hogy felfedezze az ima erejét, ha imádkozó szülőkkel él.”
Tudtad, hogy statisztikák szerint az így felnőtt gyerekek 85%-ának erős személyes Krisztusba vetett hite alakul ki még tizenhárom éves kora előtt? És ezen a ponton felvetődik néhány kérdés, mint például:
 a) „Felelős vagyok-e a gyermekem döntéseiért?” Végeredményben nem, de potenciálisan igen! Ha meg akarod határozni a családod lelki egészségét, először vizsgáld meg a saját szívedet, látásodat, hallásodat és étvágyadat!
b) „De az én gyerekeim már felnőttek. Nincs már túl késő?” Nem. Isten neve az, hogy: „Megmentő”. Ő tud adni neked még egy lehetőséget. Térj meg, és kötelezd el magad Krisztusnak így a kudarcok generációkon át öröklődő sorozata megtörik, és Isten belép a képbe.
c) „De mi van akkor, ha félek gyermeket hozni erre a gonosz világra?” Éppen ez a lényeg: a világosság gyermekei azok, akik visszaszorítják a sötétséget! Ahelyett, hogy félelem vagy önzés irányítaná a reakcióidat, nyerd meg a családodat Krisztusnak és használd őket arra, hogy hass az egész világra! „Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.” (Zsidókhoz írt levél 11:7).
d) „De hogyan versenyezhetek a körülöttünk lévő negatív befolyással?” Minden tanulmány azt erősíti meg, hogy te, a szülő bírsz legnagyobb befolyással – nagyobbal, mint a barátok, az iskola vagy a média – a gyermeked jellemének és irányultságának meghatározásában.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 25, 07:55:52
Ámen!
Dicsőség az Úrnak, hogy Ő fogja megtartani gyermekeinket is!
Bár vannak hibáink és mulasztásaink, igyekszünk az imádságban és igeolvasásban példát mutatni. De ki nem hibázik?  :(
Azzal együtt, hogy őszintén éljük keresztyén életünket, akadnak elbotlások.  :060:  De az Úr ezeket elsimítja, kipótolja, hiszem, hogy gyermekeink szívében, lelkében is "megmagyarázza" és elfedezi.  :168:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Április 25, 20:54:03
Kedve Testvérek,

Egy bátorítást szeretnék megosztani veletek, amit Isten ma a szívemre helyezett a gyülekezetben. Kettőt is a szívemre helyezett. Az egyik a Zsoltárk 9, 19. A másik, amit bővebben is szeretnék megosztani, a Márk 1, 40-45 szakaszban van, amikor egy leprás jön Jézushoz. Ami az egészben a legjobban tetszett, hogy ez az ember valószínű csak hallott Jézus tetteiről. Az egészben az az érdekes, hogy lehet az előtt soha nem találkozott Jézussal, mégis, amikor odament hozzá, nem volt kérdés, hogy leboruljon-e előtte vagy sem. Az egészben az tetszett, hogy ez az ember látta Jézusban a Messiást. Számára nem az volt a kérdés, hogy Jézus meg tudja-e gyógyítani, hanem az, hogy akarja-e. Úgy ment oda hozzá, hogy kérte, hogy ha akarja megtisztíthatja. Bár nem mondta ki, de a szavaiból számomra érezhető volt, hogy ez az ember azt is el tudta volna fogadni, ha Jézus nem gyógyítja meg. mi sokszor sopánkodunk, hogy Jézus miért nem gyógyít meg. Sokszor kérdezzük, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy meggyógyítson? Mit kell tennem azért, hogy meggyógyítson. Tudjátok, Isten akarata lehet az is, hogy valakit nem gyógyít meg a betegségéből. Tudjátok miért? Nem azért, mert nem vagyunk elég jók, hanem azért, mert neki így is jók vagyunk arra, hogy elvégezze a munkáját. Tudjátok Jézus bizonyságul tud olyan embereket használni, akik betegek azok számára, akik nem hisznek. Az a bizonyság, hogy ők a szenvedésben is kitartanak Isten akarata mellett. Sokkal csodálatosabb szerintem, amikor Isten úgy ment meg valakit, hogy erre olyan valakit használ fel, aki beteg, de mégis kitartó a hitben. Ezt az Igét megerősítette azzal, amit este olvastam az 1. Péter 1, 6-7. verse.

Remélem ez bátorítás lesz a számotokra. Isten nem mindig akar meggyógyítani minket a fizikai betegségeinkből, de nem azért, mert nem vagyunk elég jók, hanem azért, mert neki az a kevés is, amik vagyunk elég arra, hogy felforgasson körülöttünk dolgokat.

Isten áldjon titeket, Orsi
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 26, 12:32:24
igen  Orsi .. nagyon jó  bizonyság -köszi :2smitten:

Tanulj meg pihenni!
„…és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után.” (1Mózes 2:2)

Állandóan fáradt vagy? Még alvás után is? Újra meg újra elmész az orvoshoz, de nem talál nálad semmi problémát? Lehet, hogy éppen a kiégés tüneteit érzékeled. Hosszan tartó agyonhajszolt időszakok kimerültséget, kialvatlanságot és stresszt okozhatnak. A kiégés jele az is, ha minden ok nélkül sírni kezdesz, ha könnyen indulatba jössz, bizonytalan, negatív, túlérzékeny, depressziós vagy, kritizálsz másokat és megsértődsz mások áldásai miatt. Felismered ezek közül valamelyiket magadban? Az egyik oka annak, hogy Isten megalkotta a „sabbat”-ot az, hogy megőrizzen minket a kiégéstől. A nyugalomnap törvénye egyszerűen annyit mond, hogy dolgozhatunk hat napon át, de a hetedik napon szükségünk van a pihenésre; és arra is, hogy az időnket Isten dicsőítésére fordítsuk, közösséget gyakorolva az ő népével. Még Isten is megpihent hat napi munka után. Nos, mivel Isten nem fárad el, nyilvánvalóan azért tette, hogy példát adjon nekünk, amit követnünk kell. Az ószövetségi időkben a földnek is pihennie kellett hat év után. A hetedik évben nem volt szabad vetni és aratni (2Mózes 23:10-12). Ez alatt az idő alatt minden regenerálódott és felkészült a jövőbeli terméshozásra. Azzal érvelünk, hogy nem engedhetjük meg magunknak a pihenésre fordított időt. Az igazság az, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne pihenjünk! Azt mondod: „De akkor soha nem jutok a munkám végére!” Ezek szerint túl elfoglalt vagy, és valaminek meg kell változnia az életedben. Ha túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy engedelmeskedj Isten parancsainak, és hogy kövesd a példáját, akkor ennek meg fogod fizetni az árát. Amit vetettél, azt fogod aratni. Ha folytonos stresszt vetsz, anélkül, hogy pihenéssel kiegyensúlyoznád, akkor ennek a következményeit fogod aratni a szervezetedben, a gondolkodásodban, az érzelmeidben, az egészségedben és a kapcsolataidban. Tehát rendezd újra a fontossági sorrendet és tanulj meg pihenni!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 27, 08:46:42
Az ima, melyre Isten válaszol
„…jajgatásuk feljutott Istenhez.” (2Mózes 2:23)

Akkor, amikor az izráeliták azt gondolták, hogy az élet ennél már nem lehet rosszabb, rosszabb lett! A fáraó megvonta tőlük a vályogkészítéshez való szalmát, de elrendelte, hogy ugyanazt a mennyiségű téglát kell előállítaniuk naponta. Ezen a ponton három dolog történt:
1) „…Izráel fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt…” (23. vers). Ezt tesszük akkor, amikor annyira rosszul érezzük magunkat, hogy azt a szavak már nem tudják kifejezni. Ilyenkor nyögdécselünk és panaszkodunk, először csak magunkban, azután bárkinek, aki meghallgat, enyhülést keresve azáltal, hogy kiadjuk magunkból frusztrációnkat. De a tartós segítséghez többre van szükség annál, hogy magunkban vagy másokhoz beszélünk. Ezért ők is megemelték a hangerőt, és:
2) „…kiáltottak…” Isten látta, ahogy nap mint nap összeszorított foggal és kifehéredett ujjpercekkel dolgoznak. De amíg mindenki máshoz beszéltek, csak Hozzá nem, semmi sem változott. Dávid kijelentette: „Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek.” (Zsoltárok 116:1-2). Panaszkodás helyett imádkozz! Imádkozz, hogy Istennek legyen mire válaszolni, és válaszolni fog! „Miért hallgatna Isten olyasvalakire mint én?” – kérdezed. Mert: 3) „…visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izráel fiaira, és gondja volt rájuk Istennek” (2Mózes 2:24-25). Isten válaszolt az imádságukra az atyáikkal kötött szövetség miatt.
Figyelt rájuk, mert Ábrahám gyermekei voltak. Az „ő számlájára” kapták meg. Te is megkapod!
„Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efézus 4:32). Isten kegyelme és jóindulata ma a tiéd, mert Krisztushoz tartozol. „…amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek… kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen” (János 16:23-24). Ugye milyen jó?

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 29, 09:39:35
Légy felépítő! (1)
„Ne tagadd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet…” (Példabeszédek 3:27)

Az 1920-as években a Chisholmok voltak az amerikai felső tízezer megtestesítői. Evelina 45 éve dolgozott náluk házvezetőnőként, és amikor az unokahúgáról kiderült, hogy tehetséges, a szárnyaik alá vették. A lány gyönyörűen énekelt és Mrs. Chisholm, aki képzett zenész volt, megkérdezte, hogy nem szeretne-e énekesnő lenni. A lány teljesen fellelkesedett! A legnagyobb becsben tartott tulajdona híres operaénekesek lemezfelvételei voltak, és ha a rádióban a Metropolitan Operát közvetítették, az mindig elbűvölte. Aznap megtette az első lépést álma megvalósulása felé, és Chisholmék vendégei csodálták a lányt, aki a klasszikusokat korát meghaladó tehetséggel és átéléssel énekelte. Elizabeth Chisholm továbbra is támogatta a lány tanulmányait, és a Julliardra küldte továbbtanulni. Végül a világ megismerhette Leontyne Price-nak, a Metropolitan Opera csillagának csodálatos tehetségét.
A Biblia azt mondja: „Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd!” A bibliamagyarázó William Barclay azt mondta: „Az egyik legnagyobb emberi kötelességünk a biztatás kötelessége”. Krisztus követőjeként azt a parancsot kaptad, hogy építs másokat azáltal, hogy kihangsúlyozod azt, ami jó bennük, ahelyett, hogy felnagyítanád azt, ami rossz; hogy különleges emberként tekintesz rájuk, és nem sztereotípiaként; hogy tiszteled őket, és nem gúnyolod; hogy megbocsátasz, és nem megszégyenítesz; hogy a feltétlen szeretet példáját adod, és nem a feltételekhez kötött szeretetét; hogy a növekedés minden egyes lépését megdicséred, és nem azt mondod: „te sohasem fogsz megváltozni”; hogy meglátod bennük az Istentől kapott lehetőségeiket, és nem problémáknak látod őket, amivel valahogy boldogulni kell.
 Rajta, vedd elő a teológiádat a fiókból és ültesd át a gyakorlatba!
 Ma légy építő!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Április 30, 07:18:55
Légy felépítő! (2)
„…erősítsd és bátorítsd őt…” (5Mózes 3:28)


Isten tudta, hogy Józsuénak minden segítségre szüksége lesz, amit csak megkaphat, ahhoz, hogy az izráelitákat az Ígéret Földjére vezesse.
 Ezért mondta a mentorának, Mózesnek: „…bátorítsd őt, és erősítsd őt, mert ő megy át e nép előtt, és ő teszi őket örököseivé annak a földnek…” (5Mózes 3:28 Károli).
Isten tudta, hogy Mózes a legmegfelelőbb ember arra, hogy erősítse és bátorítsa Józsuét, mert ő már átélt szorongatott helyzeteket és „emberek miatti problémákat” a Vörös tengernél, aztán a pusztában is, amikor Izráel zúgolódott Isten ellen és ellene.

Mindenkinek szüksége van biztatásra, neked is! Szükséged van másokra, hogy felvidítsanak, amikor a kudarcok és a körülmények összezúznak.

 Johann Wolfgang von Goethe, a német költő mondta: „A helyreigazítás sokat ér, de a biztatás még többet”. Ez újjáéleszti a lelked, és olyan töltetet ad, amivel tovább tudsz menni.
Egy ismert lelkipásztor írta: „Semmi sem tud jobban felemelni, mint egy baráttól vagy egy szerettemtől kapott biztatás. Ez az oxigén a lélek számára.
 Ha két mérföldet kell futnod, akkor bizonyára szükséged van arra, hogy megállj és lélegzethez juss, mielőtt további kettőt lefutsz. Mielőtt nagy fába vágná a fejszét, vagy belefáradna a napi rutinba, az embernek szüksége van arra, hogy megálljon és néhány biztató szót kapjon, mielőtt hozzáfog az előtte álló munkához.
Légy tehát oxigénné a körülötted lévők számára! Erősítsd őket, hogy kitartsanak a Mennyek Országáért! Bátorítsd őket azzal, hogy Isten azt ígérte, mindenben javukat munkálja!” Most állj meg, és gondolj valakire, akinek jól jönne egy kis biztatás, és még mielőtt véget ér a nap, tekintsd feladatodnak, hogy eléred őt!

„Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják!” (Róma 14:19)

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

áldott légy hogy áldás lehess másoknak  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Április 30, 09:05:33
Ez a gondolat nagyon mélyen érintett:

"A bibliamagyarázó William Barclay azt mondta: „Az egyik legnagyobb emberi kötelességünk a biztatás kötelessége”."

 :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ditte - 2010 Május 01, 09:39:48
Egyetértek. :063:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Május 01, 10:46:15
Légy felépítő! (2)
„…erősítsd és bátorítsd őt…” (5Mózes 3:28)


..................................

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

áldott légy hogy áldás lehess másoknak  :2smitten:

Kedves Iréne! A maiige.hu-n eddig naponta olvastam és továbbitottam a Bob Gass tanitásokat, de ma nem tudok hozzáférni, csak egy információs-adománykérő szöveg van a helyén. Te ma már nézted? vagy csak én nem jövök rá, hogy hol a tanitás....? :03:
Előre is köszi válaszod,Zsuzsa
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Május 01, 11:16:19
Nekem meg van könyvben és be tudnám írni,de a múlt héten kölcsön adtam olvasni. :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Május 01, 11:22:57


Köszönöm Ermahám, aranyos vagy. Ne fáradj a beirással, majd még próbálkozom a neten ...
Zsuzsa :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 01, 11:37:49
Légy felépítő! (2)
„…erősítsd és bátorítsd őt…” (5Mózes 3:28)


..................................

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

áldott légy hogy áldás lehess másoknak  :2smitten:

Kedves Iréne! A maiige.hu-n eddig naponta olvastam és továbbitottam a Bob Gass tanitásokat, de ma nem tudok hozzáférni, csak egy információs-adománykérő szöveg van a helyén. Te ma már nézted? vagy csak én nem jövök rá, hogy hol a tanitás....? :03:
Előre is köszi válaszod,Zsuzsa


Drága Zsuzsa bocsáss meg csak most olvastam  írásodat.
 :pirul:   Nem látszik a tanítás?  :03:
Ma   nekem sem jön ..én sem látom  ....  nem értem ..  remélem csak átmeneti utána járok...megpróbálom..

Írtam  a szerkesztőknek     -várom a visszajelzést  :044:

Cím: Re: Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Május 01, 12:36:10Idézet


Ma   nekem sem jön .. .. 


köszönöm drága Iréne, ezek szerint nincs mit tenni, várunk, hátha visszajön.... :2smitten: :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 01, 16:04:33
-- :169: íme megjött .... :044:

Hogyan oldjuk meg a régi ügyeket?
„…Az Úr elengedte vétkedet…” (2Sámuel 12:13)


Nincs értelme más dolgokat kérni Istentől, amikor még nem rendezted a dolgokat azokkal, akiknek meg kell bocsátanod, vagy akiktől bocsánatot kell kérned.
Jézus azt mondta: „Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar…” (Máté 5:23-25).
Ne a sértett egód vezessen, hanem Isten Igéje! Azt mondod: „De az az ember, akivel elrendezetlen ügyem van, már nincs itt. Nem tudok elmenni hozzá, hogy beszéljek vele, a szívem mégis nehéz emiatt.”
Ebben az esetben a Biblia azt mondja: „Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jakab 5:16).
Oszd meg az érzéseidet valakivel, aki méltó a bizalmadra! Imádkozz vele, nyíltan megvallva mindazt, amit rosszul tettél, és a bűntudatot, amit érzel! Meg fogsz lepődni azon, hogy az imádság és egy támogató barát jelenléte mennyire meg tudja adni azt a lelki békét, amit keresel. Miután Dávid meggyilkoltatta Úriást, a szeretője férjét, elöntötte a bűntudat. Csaknem belehalt.
Amikor tovább már nem tudta hordozni, megtörte a csendet, és Isten bocsánatát kérte, de Úriás nem volt ott, hogy hallja bűnvallását; mert akkor már majdnem egy éve halott volt. Ezért Dávid Nátán prófétához fordult és neki öntötte ki a szívét, ezt mondva: „Vétkeztem”. Nátán türelmesen hallgatott, aztán ezt mondta: „Az Úr elengedte vétkedet”. Kövesd Dávid példáját, aztán lépj tovább hittel!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 02, 08:53:43
Megfelelő módon látni magad
„Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek?” (Galata 1:10)


Túl sokan tartjuk életünk feladatának, hogy megváltoztassuk mások rólunk alkotott véleményét. Eltökélten akarjuk bebizonyítani nekik, hogy értékesek vagyunk. Persze, ne legyél olyan, mint az a fickó, aki azt mondta: „Szeretek magamban beszélni, mert szeretem a jó társaságot”. De azoknak az embereknek a véleményére sem alapozhatod az önértékelésedet, akik megaláztak. Amikor Harry Truman Franklin Roosevelt halála miatt hirtelen az Egyesült Államok elnöke lett, Sam Rayburn, a Fehér Ház szóvivője félrevonta őt, és ezt mondta: „Most sok ember lesz majd körülötted, és azt fogják neked mondani, hogy milyen nagyszerű ember vagy, Harry. De te meg én tudjuk, hogy nem vagy az.” Truman mégis igazán nagyszerű elnök lett. Amíg egyetértesz azokkal, akik rosszul bántak veled, és amíg fejet hajtasz a téged érzelmileg megnyomorító történéseknek, addig bezárva maradsz a saját magad által épített börtönbe.
 Amikor a kritikusaid véleménye a saját véleményeddé lesz, akkor börtönt építesz a lelked mélyén, melynek egyetlen foglya van: te magad.
 Felkészültél arra, hogy néhány emberre egész életedben hiába próbálsz kedvező benyomást tenni? És el tudod fogadni, hogy Isten nézőpontjából ez nem számít?
Ha sikeres akarsz lenni az életben, együtt kell tudnod dolgozni másokkal anélkül, hogy hagynád, hogy az ő hangulatuk vagy az ő véleményük irányítson téged.
 Erről beszélt Pál, amikor azt mondta: „Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni?
Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.”
A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 03, 13:07:48
Négyszemközt Istennel
„…maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent.” (Márk 4:34)


Egy közelmúltban készült közvélemény-kutatás megerősíti, amit mindannyian sejtettünk: a stressz növekszik, ahogy a munka egyre jobban betolakszik a magánéletünkre szánt időbe. Az elektronikus kor nem lassította le mindazon levelek, feljegyzések, könyvek és folyóiratok özönét, melyeket el kell olvasnunk, hogy képben maradjunk. Egy közönségkapcsolatokkal foglalkozó szakértő, aki naponta 400 e-mailt, 100 telefonhívást és 20 szöveges üzenetet kap, így nyilatkozott: „Régebben akkor hagytam abba a munkát, amikor már túl késő volt a telefonáláshoz. Most soha nem vagyok készen.” Jelenleg vidéken él, egy hegy árnyékában, ahol nincs térerő a telefonáláshoz, és azt mondja, ha valaha felállítanak egy mobiltelefon adótornyot, el fog költözni! Döntő fontosságú előre beterveznünk a négyszemközti időt Istennel, különben nem fog rá sor kerülni. Márk azt mondja: „Amikor egyedül voltak, [Jézus] elmagyarázott mindent tanítványainak” (NIV). Vannak dolgok, amiket Isten csak akkor fog felfedni előtted, amikor „szívetekben elcsendesedtek és elmélkedtek” (ld. Zsoltárok 4:5). Gail MacDonald azt írja a High Call, High Privilege [Nagy elhívás, nagy kiváltság] című könyvében: „Az ókorban a sivatagi atyák szigorú fegyelmet követelő hitvallásra kötelezték el magukat: némaság, magány és belső béke. Csak megfelelő mennyiségű hallgatásban eltöltött idő után tartották magukat késznek arra, hogy beszéljenek… Ma sok keresztényben az a furcsa… logikusnak tűnő ötlet fogalmazódik meg, hogy lelki erőforrás és megújulás úgy található, ha folyton új hangokat keresünk, több gyülekezeti alkalmon veszünk részt, szüntelen zenét hallgatunk, és összegyűlünk félig kigondolt vélemények kicserélésére.
Milyen gyakran esünk abba a csapdába, hogy azt hisszük, Isten örül annak, ha minden lehető információt megszereztünk, teljesen betábláztuk a napirendünket és a kapcsolatainkat?
 Ha elszakadunk mindettől, az azt jelenti, hogy csendben vagyunk Isten előtt… a mennyei beszélgetésnek ez az ideje az, amikor többet hallgatunk, mint amennyit beszélünk. És ehhez a csendhez egyedüllétre van szükség.”
A lényeg: szükséged van négyszemközti időre Istennel!A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 05, 04:15:43
Tudd, hogy mivel állunk szemben!
„…vegyétek fel az Isten fegyverzetét…” (Efézus 6:13)


A Samáriában zajló nagy lelki ébredés ellenére Simon, a mágus még mindig gyakorolta hivatását. „…és ámulatba ejtette Samária népét… Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket” (Apostolok Cselekedetei 8:9-11).
Nos, hogyan kezelték az apostolok ezt a helyzetet? Kitértek előle? Békésen együtt éltek a gonosszal? Nem! Szembeszálltak vele, hirdetve Krisztust: „Térj meg tehát e gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát” (ApCsel 8:22).
És Simon megtért.

A jó orvos diagnosztizálja a betegséget, aztán pedig kezeli. A gonosz körülöttünk lévő erői valóságosak, és tudnunk kell, hogyan bánjunk velük. Emlékszel a Gadara sírboltjai között élő megszállottra, akit Krisztus meggyógyított? A benne lévő gonosz lelkek két említésre méltó dolgot tettek.
Először is, így mutatkoztak be: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk” (Márk 5:9). A légió a római hadsereg kiválóan kiképzett, tökéletesen felszerelt csapategysége volt, amely a császártól kapta parancsait.
Másodszor, könyörögtek Jézusnak, „hogy ne űzze el őket arról a vidékről” (Márk 5:10). Ez azért volt, mert már létrehoztak ott egy erődítményt.

Látod a szellemi párhuzamot? Nem reménykedhetsz a győzelemben, ha testi fegyverekkel vívsz szellemi csatát. Ha minden problémádért a sátánt hibáztatod, az csak hárítás, de ha nem veszed észre az ő munkáját a helyzetedben, akkor tehetetlen leszel. Ahhoz, hogy harcolni és győzni tudj, tudnod kell, mivel állsz szemben.
Képesnek kell lenned arra, hogy túlláss a nyilvánvalón, és meglásd a valóságot!

„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.” (Efézus 6:12-13)A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 06, 07:29:34
Beszélj valakinek Jézusról!
„Egy samáriai asszony jött vizet meríteni…” (János 4:7)


János feljegyzi: „Egy samáriai asszony jött vizet meríteni”. Öt tönkrement házasság után a bizalma összezúzva, az önértékelése nulla, tehát óvatosan közeledik Jézushoz. Jézus pedig apránként, tégláról-téglára lebontja a falat, mely mögött az asszony bujkál. Amikor Jézus átjut, az asszony átformálódik.
Micsoda ellentét: egy fejezettel korábban Nikodémus, egy vallási vezető éjszaka jött Jézushoz, azt sugallva ezzel, hogy nem akarta vállalni annak kockázatát, hogy megláthatják Jézussal.
Miután azt mondta neki, hogy újjá kell születnie, Jézus így folytatta: „…Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy…” (János 3:21).
 Ezen a ponton Nikodémusnak döntenie kellett. Három tanulság van ebben a két történetben:
1) Krisztus akkor is látja benned a lehetőséget, amikor mások nem.
„A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: »Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük«” (Lukács 15:2).
És igazuk volt!
Ez az asszony volt az első, akinek Jézus Messiásként mutatkozott be. Miért nem akkor tette ezt, amikor tanítványait elhívta, amikor János bemerítette őt, amikor megtisztította a templomot, amikor első csodáját tette, vagy amikor Nikodémus meglátogatta őt? Azért, mert Jézus nem a múltad alapján mér, hanem a benned rejlő lehetőség szerint.
2) Krisztus meg fog téged változtatni, majd arra fog használni, hogy másokat megváltoztasson. Csodálatos módon ez az asszony volt az első, aki az evangéliumot hirdette Samáriában. „…a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott…” (János 4:39).
3) Krisztusnak nincs szüksége arra, hogy megvédjék, csak arra, hogy bemutassák. „Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták: »Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője«” (János 4:41-42).
Ma beszélj valakinek Jézusról!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Csaba - 2010 Május 06, 09:02:07
-- :169: íme megjött .... :044:

Hogyan oldjuk meg a régi ügyeket?
"...Az Úr elengedte vétkedet..." (2Sámuel 12:13)


Nincs értelme más dolgokat kérni Istentől, amikor még nem rendezted a dolgokat azokkal, akiknek meg kell bocsátanod, vagy akiktől bocsánatot kell kérned.
Jézus azt mondta: "Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar..." (Máté 5:23-25).
Ne a sértett egód vezessen, hanem Isten Igéje! Azt mondod: "De az az ember, akivel elrendezetlen ügyem van, már nincs itt. Nem tudok elmenni hozzá, hogy beszéljek vele, a szívem mégis nehéz emiatt."
Ebben az esetben a Biblia azt mondja: "Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." (Jakab 5:16).
Oszd meg az érzéseidet valakivel, aki méltó a bizalmadra! Imádkozz vele, nyíltan megvallva mindazt, amit rosszul tettél, és a bűntudatot, amit érzel! Meg fogsz lepődni azon, hogy az imádság és egy támogató barát jelenléte mennyire meg tudja adni azt a lelki békét, amit keresel. Miután Dávid meggyilkoltatta Úriást, a szeretője férjét, elöntötte a bűntudat. Csaknem belehalt.
Amikor tovább már nem tudta hordozni, megtörte a csendet, és Isten bocsánatát kérte, de Úriás nem volt ott, hogy hallja bűnvallását; mert akkor már majdnem egy éve halott volt. Ezért Dávid Nátán prófétához fordult és neki öntötte ki a szívét, ezt mondva: "Vétkeztem". Nátán türelmesen hallgatott, aztán ezt mondta: "Az Úr elengedte vétkedet". Kövesd Dávid példáját, aztán lépj tovább hittel!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Sziasztok!

Lehet, hogy csak Károli Gáspár ismerte másként Dávid történetét, de az én Bibliámban 'picit' másként szerepel a történet!
Semmilyen lelkiismeret furadalásról nem beszél az ige, amíg Nátán meg nem feddi Dávidot!
:044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Május 06, 09:19:36
Az én Bibliámban is az szerepel, hogy Dávid akkor tört össze amikor elhangzott : Te vagy az az ember!

Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2010 Május 06, 11:01:47
Ha jól emlékszem, Nátán elmondta Dávidnak, hogy Isten már megbocsátotta a bűnét. Bűnbánat nélkül pedig nincs megbocsátás. Tehát lehet arra következtetni, hogy Dávid már akkor megbánta tettét, mielőtt Nátán szembesítette azzal.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Május 06, 11:12:58
"....27.   És mikor a gyászolásnak ideje eltelt, érette külde Dávid és házába viteté őt és lőn néki felesége, és szüle néki egy fiat. De ez a dolog, a melyet Dávid cselekedett, nem tetszék az Úrnak.

1.   Elküldé azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, ki bemenvén hozzá, monda néki: Két ember vala egy városban, egyik gazdag, a másik szegény
2.   A gazdagnak felette sok juhai és ökrei valának;
3.   A szegénynek pedig semmije nem vala egyéb egy kis nőstény báránykájánál, a melyet vett és táplált vala, s felnevelkedett nála gyermekeivel együtt; saját falatjából evett és poharából ivott és keblén aludt, és néki olyan vala, mintegy leánya.
4.   Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak: sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, a ki hozzá ment vala; hanem elvevé a szegénytől az ő bárányát, és azt főzeté meg a vendégnek, a ki hozzá ment.
5.   Akkor felgerjede Dávidnak haragja az ember ellen, és monda Nátánnak: Él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, a ki azt cselekedte.
6.   A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivelhogy ezt mívelte, és annak nem kedvezett.
7.   És monda Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember....

11.   Ezt mondja az Úr: Ímé én épen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más felebarátodnak, és hál a te feleségeiddel fényes nappal.
12.   Mert te titkon cselekedtél; de én az egész Izráel előtt és napvilágnál cselekeszem azt.
13.   Monda azért Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! És monda Nátán Dávidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni.
14.   Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek e dologban: a te fiad is, a ki lett néked, bizonynyal meghal...."

Előbb ment Nátán, aztán jött az összetöretés.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2010 Május 06, 11:17:52
Dávid a példázat hatására igazán szembesült a bűné nagyságával.
Én attól még nem tartom kizártnak, hogy az évek alatt ne bánta volna meg.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Május 06, 11:26:03
Nem az ellentmondás kedvéért, de szerintem ez nem húzódott évekig. Megtörtént a bűn, és Isten nem hiszem, hogy évekig halogatta volna ezt a szembesítést. Hiszen Dávid feleségül is vette ekkor már Betsabét, és már várandós is volt azzal a fiúval, aki végül nem élte túl ezt az esetet, mert az Úr magához vette a szülés után. Szerintem ez hónapok kérdése volt csupán, és a prófétának nem kellett volna mennie ha Dávid magától is felismerte volna mekkora bűnt követett el.

Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2010 Május 06, 11:49:49
Mikor Betsabéval hált, nemsokára rá megölette Úriást. Mikor Nátán Dávidnál volt, akkor már megszületett Dávid fia.
Legalább 1 év telt el.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Május 06, 11:52:43
Ezen aztán nem fogunk vitatkozni! :igen: :igen:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 06, 11:56:11
Szerintem nem is az idő a lényeg. Dávid ismerte annyira az Urat, hogy szíve legmélyén sejtette, hogy nem jó úton jár.
Ha halványan is, de ébresztgethette őt a lelkiismeret hangja, csak elnyomta magában. Legalább úgy, mint amikor a palota tetején sétált ahelyett, hogy hadba ment volna "a királyok szokása szerint".
Ismerős ez az időszak, nem?
Amikor az ember még magának sem akarja bevallani, hogy igen, vétkeztem. Ehhez az áttöréshez kellett Nátán.  :119:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Csaba - 2010 Május 06, 12:00:05
Tesókám, erdei kolléga szavaival élve,akkor kezdődik a blabla és a hablatty, amikor olyasmit magyarázunk az igébe, amit nem mond! :hehe:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2010 Május 06, 12:04:33
Akkor én most hablatyolok? :2knuppel:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Május 06, 12:12:30
Én inkább arra emlékszem, amikor én voltam ilyen helyzetben és nekem mondta a Szent Szellem : te vagy az az ember aki Isten akarata ellen cselekedtél. Döbbenetes egy perc annyi biztos. Szinte beleborzongok mindig amikor ezt az Igét boncolgatjuk. Vajon Dávid hogy érezhette magát? A nagy király, a győztes hadvezér és egyszer csak ott áll leleplezve, megszégyenülve és ítéletet kell hallgatnia. Ez maga a döbbenet! Ezért szeretem a Bibliát, mert nem szépít, nem lágyít, a bűnt, bűnnek nevezi. Az ítéletet, nem keni el, nem vacillál az Úr, hogy vajh" mit fognak ehhez szólni a késő utódok? Kimondja az ítéletet, mert a hatalmas és igazságos Úr nem nézhette el a "szívem szerinti férfiú"-nak a házasságtöést, a gyilkosságot, a sunyi lustaságot. De amennyire hatalmas, és igazságos annyira kegyelmes is. Bár Dávid már soha többé nem élvezheti azt a felhőtlen kegyelmet amit korábban, azért Isten mellette van és segíti őt, de a templomot bármennyire szeretné nem építheti fel.

Milyen más lett volna Dávid élete, ha akkor nem henyél ott a kastély teraszán, bárcsak én is, mi is tudnánk mindig ott lenni ahol az Úr látni kíván minket.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2010 Május 06, 12:17:52
Igen, nagy bűne volt ez Dávidnak, de mégsem a legnagyobb.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Május 06, 12:19:59
Ha bűn nagyságát nézzük ezek a legnagyobb bűnök : gyilkosság, házasságtörés, paráznaság....

De Isten kegyelmét kínálja ezekre is! :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2010 Május 06, 12:24:12
Dávid nagyobb bűne volt az, mikor megszámláltatta a népet...  :118:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Május 06, 12:27:49
Hát nem tudom?.... Az biztos, hogy a legtöbb szenvedést az hozta.....
 :05:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2010 Május 06, 12:29:25
Igen Irma, ezért is merek abból következtetni. Igaz nem írja konkrétan az ige, hogy az volt a legnagyobb bűne.
Nem akarok megint úgy feltűnni, mint aki hablatyol.  :06:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2010 Május 06, 12:31:07
Betsabéval elkövetett bűne a testéből eredt, viszont a népszámlálás a lelkéből jött, javában Isten ellen vétkezett.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Május 06, 12:32:49
Tesókám, erdei kolléga szavaival élve,akkor kezdődik a blabla és a hablatty, amikor olyasmit magyarázunk az igébe, amit nem mond! :hehe:


de minő szerencse, hogy ő már megszabadult a blabla-hablattytól... :hehe:  
(Szerelem, szerelem, szerelem
Szerelem, szerelem, szerelem
Köpni kell, köpni kell, pü, pü
Ráááá
/Albert Eistein Bizotság)   - bocs, csak idéztem e. beirásából  :pirul:  :060:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Csaba - 2010 Május 06, 12:50:27
Akkor én most hablatyolok? :2knuppel:

Bármennyire is szokatlan Tőled,
IGEN!!!
:fetreng:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Május 06, 12:53:15
Ha így gondoljuk át, akkor valóban a népszámlálás volt a nagyobb bűn, de megtérés nélkül így is, úgy is elveszett volna.
 :05:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Apollion.2012 - 2010 Május 06, 13:29:42
Tesszolonikaiaknak írt I. levél 5/8-18

Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.
Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.
Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
Mindenkor örüljetek.
Szüntelen imádkozzatok.
Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 06, 19:35:23
 :01:  Ámen!   :01:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 06, 20:08:58
Lisztes Andrástól


"Vegyétek észre, hogy az ördög nem az újjászületéstől, a bemerítkezéstől, vagy a Szent Szellem keresztségtől fél a legjobban, hanem Jézustól, és Jézus nevétől. A gonosz, nem ránk, vagy a mi ajándék ainkra féltékeny, hanem Jézusra, és az Ő szent nevére. Éppen ezért Jézusról akarja levenni az ige reflektorát - amely ...tovább »egyben az Atya reflektora -, és valami másra, az ő számára kevésbé fájdalmasra igyekszik ráirányítani. Szinte mindegy neki, hogy mi ez az új „gumicica”, a lényeg az, hogy Jézus kerüljön ki a fókuszból. Ezt az Atya nem nézi tétlenül, ezért ezt mi sem tehetjük!
JÉZUS KRISZTUS A LEGFONTOSABB A SZÁMUNKRA, és nem állhat semmi, vagy senki közénk! "

http://istenkereso.hu/letoltesek/letoltesek.html#Varga_Zoltan_Isten_Kiralysaga
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 07, 08:20:41
Kezdd újra!
„…Jób állhatatosságáról hallottatok…” (Jakab 5:11)

Ezékiel könyvében Isten emberének négy arca van: egy oroszlán, egy sas, egy ember és egy ökör. Az utolsó arc, az ököré, a kitartásról beszél. Az ökör igavonó állat. Szánt napkeltétől napnyugtáig. Vidd be az istállóba, etesd meg, és másnap ismét szántani fog némán cammogva, amíg a feladatát el nem végzi. Nem fogja feladni.
 Nézd csak meg Jóbot, amint tíz gyermekének temetésén vesz részt, elveszti vagyonát és egészségét, kénytelen meghallgatni egy olyan feleséget, akinek a nyelve éles, akár egy sövénynyíró. De még az ő mogorva szavai sem érik el, hogy Jób feladja.
Tanulj tőle! „Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr”. Jób a végső célra összpontosított, nem a közvetlen körülményekre. A mi problémánk az, hogy mindent azonnal akarunk.

Egy hirdetőtáblán ez olvasható: „Régiségek – elkészülnek, amíg várakozik”. Az élet nem így működik!
Vannak idők, amikor jó ötletnek tűnik az, hogy feladjuk; a vereség elkerülhetetlen, és a visszavonulás az egyetlen lehetőség. A kérdés az, hogyan birkózol meg az ilyen időkkel?
David Ben-Gurion mondta: „A bátorság különleges tudás: hogyan féljünk attól, amitől félni kell, és hogyan ne féljünk attól, amitől nem kell félni. Ez a tudás belső erőt ad, amely arra ösztönöz, hogy továbbra is szembenézzünk a nagy nehézségekkel. Ami lehetetlennek tűnik, az gyakran lehetséges, ha bátrak vagyunk.”
Tehát bármilyen nehézséggel nézel is szembe ma, vedd igénybe Isten kegyelmét, és próbáld újra!
 A hegyek csak a völgyből tűnnek olyan nagynak. A sikerhez vezető út hegynek felfelé vezet, ne akarj sebességrekordokat megdönteni! Amikor minden más kudarcba fullad, újra kell kezdeni!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Május 07, 13:08:11
Sziasztok!

Megesik néha... Álmodsz valamit, ami leszívja energiádat, személyiséged ellen megy, és úgy kelsz fel, hogy egy senkinek érzed magad. Esetleg régi, már elutasított bűnök idéződnek elő. De a lényeg: a kiszolgáltatottság, és a reménytelenség... Megalázva érzed magad, amikor felkelsz... Velem is ez történt.

De Istentől újjonnan született hívőként nem kell, hogy itt vége legyen! Az első gondolatom felriadásomkor ugyanis ez volt:

„Elutasítom ezt az álmot Jézus nevében, az Ő vére által.”

Ez nem egy betanult szöveg volt, csak úgy jött... Hála Istennek, hogy elküldte a Szentlelket, hogy segítsen, felépítsen és bátorítson a bajban.

Jézus vérének ma is megmentő és megtisztító ereje van. Azonnal megkönnyebbültem, mielőtt erőt vett volna hangulatomon (és így az egész napomra is hatással lett volna) a sokkélmény. Felsoroltam az álomban engem ért támadásokat és vádlásokat, és mindet elutasítottam egy-egy bibliai igével (már csak ezért is jó ismerni a Bibliát). Pl.: Elutasítom a lázadást Jézus nevében, az Ő vére által, és szerető Atyám, köszönöm, hogy vezetsz engem minden utamon. Megtagadom az elutasítottságot is és köszönöm, hogy semmi sem választ el engem Isten szeretetétől, ami megjelent a megváltó Jézusban. Stb...

Fontos: Újonnan kell legyünk születve! Enélkül nem megy. A Szentlelket akkor kapjuk meg, amikor bűneinket megvallva és korábbi életünket megutálva bizalommal Jézushoz, a megváltó Istenhez fordulunk és átadjuk neki életünket.


Dávidnak egy parittyája volt és néhány kavicsa a nála kb. kétszer magasabb Góliáttal szemben. Mégis, Istenbe vetett hitével szembeszállt vele, a kaviccsal eltalálta, végül Góliát saját kardjával fejezte le az elterült óriást. A mi esetünkben:

Góliát: a rémálom, elutasítottság, leuraló bűnök, lázadás Isten ellen, stb...
Dávid: annak tudata, hogy az Atya szeret és megmentett a kereszten (a Dávid név azt jelenti: akit szeretnek)
Parittya (fegyver): hit Jézus nevében
Kavics (ami megállítja lelkem ellenségét): Jézus értem ontott vére
Góliát kardja (amivel lefejezed): a felismert támadás tulajdonságainak isteni ellentéte igaz rám (ha meg vagyok váltva)

Az itt leírtak velem történtek meg. Nem a leutánzás a lényeg, hanem, hogy higgyünk Jézusban, aki segítségünkre siet a szükség idején.

Isten áldjon,

(ezt a bátorítást egy testvéremtől kaptam, és úgy gondoltam, hogy ezt nektek is továbbítom. A Szent Lélek tényleg munkálkodik, hiszen minden pillanatban figyelmezteti az egyik embert (sejtet) Krisztus testében, ha egy másiknak szüksége van bátorításra. Áramlik a Lélek és szállítja a kegyelmet, mint a vér az oxigént.)
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Május 07, 16:05:14
Orsikám,nagyon építő volt.Máskor is betehetnél ilyesmit mindenki épülésére.Köszönjük. :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Május 07, 16:08:24
Igaz, hogy ez a story nem az én esetem, de velem is sűrűn történnek hasonló esetek. És gondoltam, mivel többségünk már újjászületett, tudja miről beszélek.

Isten áldjon titeket, Orsi
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 07, 16:40:24
 :044:
Köszi Orsi!
A végén nagyon tetszett ez a gondolat:

"Áramlik a Lélek és szállítja a kegyelmet, mint a vér az oxigént."   :afro:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Május 07, 16:47:21
Az már a az én gondolatom, amit a Szent Lélektől kaptam, amikor olvastam ezt az üzenetet. Mert ennek a valakinek semmit nem beszéltem arról, hogy uez. velem is megesett, mégis elég volt az, hogy a Szent Lélek igen, és Ő reagált a kérdésemre, amire már egy ideje kerestem a választ.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 08, 06:15:42
Erősítsd meg az elméd a Szentírással!
„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent…” (2Timóteus 2:15)

A testünk nem működik jól megfelelő mennyiségű mozgás nélkül; ugyanígy van ez az elménkkel is! Volt már olyan, hogy vissza kellett menned az emeletre, hogy eszedbe jusson, eredetileg miért is jöttél le? Vannak olyan nevek, számok és időpontok, amelyekre korábban különösebb megerőltetés nélkül vissza tudtál emlékezni, de most mindjobban elhomályosulnak? Szoktál azon tűnődni, hogy „lassan elveszíted”? Az orvosok azt mondják, hogy legtöbbször a televízió előtt eltöltött üres órák – amikor nem használjuk az agyunkat, amikor az elménket nem éri szellemi inger vagy ösztönzés – okozzák a szellemi kapacitásunk zsugorodását, beleértve az emlékezőtehetségünk csökkenését is. Az agy „fitnesz” szakértői szerint az agyunk nem attól öregszik, ha keményen megdolgoztatjuk, hanem attól, ha alig használjuk. Az „agy formálhatósága” – az elmédnek az a képessége, hogy rugalmas maradjon, vagy visszanyerje rugalmasságát – gyakorlás kérdése. Ha hagyod, hogy az elméd csak vegetáljon, és nem tágítod figyelmes olvasással, józan gondolkodással, intelligens elemzéssel és értelmes beszélgetéssel, akkor elveszíti rugalmasságát, és megöregszik, akárhány éves is vagy. Másrészt viszont, ha rendszeresen kihívás elé állítod az elméd, akkor az agyad egyre fiatalabb lesz, ahogy öregszel (a probléma ugyanis nem az, hogy milyen öreg az agyad, hanem hogy milyen öreg a gondolkodásmódod). Íme egy nagyszerű módja annak, hogyan erősítsd az elméd: „Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.
” Az „igyekezz” szó a görög szövegben azt jelenti, hogy használni, erőltetni az elmét, arra késztetni, hogy tanulmányozza Isten Igéjét.
Mint egy „munkást”, dolgoztasd meg! Isten megígéri, hogy ha naponta az
Ő Igéjén elmélkedsz, akkor olyan leszel „…mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz” (Zsoltárok 1:3).

 Ne hagyd, hogy az agyad elsorvadjon, tartsd edzésben, erősítsd a Szentírás tanulmányozásával!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 09, 07:30:25

A trónhoz vezető út (1)
„…Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit…” (Apostolok cselekedetei 13:22)


Ha Isten így jellemez valakit: „szívem szerint való férfi”, tanulmányozd azt az illetőt alaposan! Nézzük meg most Dávid életét! Szerényen indult, de nagyszerűen ért célba. Pásztorként kezdte és királyként végezte.
Annak az esélye, hogy ez megtörténjen, szinte nulla volt. Abban az időben a pásztorok a társadalomnak olyan alacsony szintjén álltak, hogy nem tanúskodhattak a bíróság előtt, mert nem tartották őket szavahihetőnek. Mégis Dávid volt az, aki minden idők legszélesebb körben olvasott és szeretett zsoltárait írta.
Amikor Istent behívod az életedbe, akkor ő eltörli a múltad adósságait és újraírja a jövődet. De azt kell választanod, amit Ő választott neked.
Van egy érdekes ellentét Pál és Dávid között. Pál azelőtt „élte világát”, mielőtt Krisztussal találkozott, azután viszont példás életet élt.
 Dávid harmincéves korára király lett, de uralkodása negyven éve alatt lesújtó kudarcokat élt át.
Két tanulság van ebben:
1) Ne siess a véleményalkotással!
Nincs vége, amíg Isten azt nem mondta, hogy vége. Dávid története figyelmeztetés a vétkeseknek, feddés az önigazultaknak, bizonyságtétel Isten igazságosságáról, amely nem engedi, hogy megszökjünk a következmények elől, és Isten szeretetéről, amely soha nem hagy el minket.
2) Isten jót tud kihozni mindenből. Ő fel tud használni minden tapasztalatot, amin átmentél, a pozitív élményeket és a negatív tapasztalatokat is, és jóra tudja használni; vagy a te javadra, vagy mások javára. Ha Isten szándékát akarod betölteni gyengeségeid ellenére is, akkor Ő úgy intézi, hogy minden javadra szolgáljon (ld. Róma 8:28).A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Május 10, 11:29:35
És, amikor továbbméne, meglátá Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ül vala, és monda neki: Kövess engemet! És felkelvén, követi vala őt.
Márk 2, 14


Isten ma azt üzeni nektek, hogy Ő nem a bűnöst (vámszedőt) látja bennetek, hanem titeket magatokat lát. Illetve azt, akivé őbenne lesztek!!!
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 10, 14:13:41
Ámen!  :169:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 11, 15:53:35
A trónhoz vezető út
„…Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit…” (Apostolok cselekedetei 13:22)


Dávid tudta, hogy Sámuel azért jött hozzájuk, hogy királyt keressen, és azt is tudta, hogy őt nem hívták meg. Ez fájt. Hogyan reagált rá? Megkért valakit, hogy az ő nevét is dobja be a kalapba? Nem! „...Istentől jön a felmagasztalás…” (ld. Zsoltárok 75:7-8).
Dávid tudta, hogy senki sem képes visszatartani Istent attól, hogy megáldja őt. Hallgasd csak:
„És Sámuel… őt kente fel testvérei között…” (1Sámuel 16:13 NKJV).
Ha hűséges maradsz, Isten fel fog emelni azok közül, akik átnéztek rajtad, és háttérbe szorítottak.
Figyeld meg, hogy amikor Isten Lelke elhagyta Saul királyt, akkor gonosz lelkek kezdték gyötörni, és végül egy boszorkánytól kért tanácsot. Nem csoda, hogy Dávid így imádkozott: „…szent lelkedet ne vedd el tőlem!” (Zsoltárok 51:13).
Ha Isten elhívott egy feladatra, akkor minden kegyelmet meg fog adni, ami szükséges hozzá; de ha nem hívott el rá, akkor az a feladat éjjel-nappal gyötrelmet fog hozni.
De készülj fel a bajokra!
Azt fogják mondani rólad, mint József testvérei is mondták: „…Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba… Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból!” (1Mózes 37:20).
Miért mondanak ilyet azok, akiknek szeretniük kellene téged? Azért, mert igazából nem tudják, ki vagy, nem ismerik fel az Istentől kapott álmot. A kezdeteknél számíts az elutasításra, főleg akkor, ha nincs semmilyen bizonyíték, ami igazolná Istentől kapott álmodat.
Amikor Dávid megmutatta hitét azzal, ahogy Góliátról beszélt, legidősebb bátyja, Eliáb zokon vette ezt, és Dávidot arrogánsnak nevezte (ld. 1Sámuel 17:28). Miért tett Isten ilyen történeteket a Bibliába? „Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk…” (1Korinthus 10:11)

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 15, 06:54:10
Más nem működik
„Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél…” (János 21:1)


A tanítványok, akik tapasztalt halászok voltak, egész éjszaka halásztak, és nem fogtak semmit. Mind tudjuk, hogy milyen érzés ez, igaz?
Másnap reggel Jézus megjelent a parton, és ezt mondta: „…Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán…” (János 21:6).
Amikor megtették, olyan sok halat fogtak, hogy a hálójuk szakadozott.
Ez a történet három dolgot tanít nekünk Jézusról:
1) Általában a küszködéseid végén találsz rá. Ameddig azt gondolod, hogy egyedül is megy, addig hagyja, hogy próbálkozz. Amíg működik az, ami korábban is működött, addig nem fordulsz hozzá segítségért. Csak amikor kifogysz a válaszokból, akkor fedezed fel, hogy:
 „…Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura” (Zakariás 4:6 Károli).

2) Ő nem veszi le a tekintetét rólad. „Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az” (János 21:4). A tanítványok nem látták Őt, de Ő látta a tanítványokat. Annak ellenére, hogy érzelmeid teljesen össze vannak zavarodva, hogy csalódtál azokban, akikben bíztál, hogy minden erőfeszítésed hiábavaló – soha nem kerülsz kívül az Ő hatótávolságán és gondoskodásán.
3) Jézus megvendégel. Csak miután enni adott nekik, és közösségben volt velük, ismerték fel Őt a tanítványok. Ekkor kétségeik eloszlottak, hitük megújult, és erőt kaptak arra, hogy menjenek és végezzék az Ő munkáját.
Vissza az alapokhoz! A válaszok, melyeket keresel, az erő, amelyre szükséged van, csak úgy található meg, ha Isten Igéjéből táplálkozol, és imáid révén közösségben vagy vele. Nyugodtan kijelenthetjük: semmi más nem működik.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 15, 14:50:20
Annyira tetszik, hogy Jézus tudta, hol keresse barátait = tanítványait a hétköznapok szürkeségében, amikor lehangoltan nem is tudják, mihez fogjanak...
Nem vetette a szemükre, hanem adott egy jó tanácsot egy igazán emberi, fizikai cselekedetre nézve, azután fedte fel magát.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 16, 09:02:44
Védelem az érzéki vágyakkal szemben
„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet…” (Példabeszédek 4:23)

Jézus azt mondta: „…aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében” (Máté 5:28).
Miért mondta ezt Jézus?
Mert minden parázna pillantás rombolja a házasságod kötelékét. Minél kevésbé kívánod a házastársad, annál inkább fogsz olyan dolgokat keresni benne, amelyekkel igazolhatod a fantáziáidat. És ami a legszomorúbb ebben, sohasem fogod megtudni, milyen jó lehetett volna a házasságod.
Ahhoz, hogy győzni tudj, egyszer s mindenkorra el kell döntened, hogy teljesen elkötelezed magad Istennek. Íme három ige, melyekre szükséged van, hogy így élhess:

1) „Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen kéjvággyal…” (Jób 31:1 NIV). Mielőtt Dávid bajba került volna Betsabé miatt, ezt olvassuk: „…meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött… kérdezősködött az asszony felől… és magához vitette őt…” (2Sámuel 11:2-4). Figyeld meg jól a folyamatot: „meglátta”, „kérdezősködött”, „magához vitette”. Ha az, amire nézel, nem a tiéd, azonnal fordítsd el a tekinteted!
2) „Foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre” (2Korinthus 10:5). Tartsd fenn a rendet az elmédben! Ahelyett, hogy megadnád magad az álmodozásnak, az internetnek, a magazinoknak vagy bármi másnak, töltsd meg az elmédet Isten Igéjével és a házastársaddal töltött legszebb pillanatok emlékeivel! „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened” (Zsoltárok 119:11).
3) „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet!” Dolgozz azon, hogy erősödjön a házastársad és közötted lévő kötelék! Dönts a szeretet mellett, ha nem is érzel így, és szereteted kivirágzik! És ha szükséged van rá, keress valakit, aki segíteni tud. „A barát testvérül születik a nyomorúság idejére” (Példabeszédek 17:17 KJV). Néha a győzelem és a vereség közötti különbség olyan kicsi, mint ötpercnyi telefonbeszélgetés és együtt imádkozás valakivel, aki megért.


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 17, 06:43:39
Két lecke, amit csak az élet viharaiban tanulhatsz meg
„Miért féltek ennyire?” (Márk 4:40)


Márk evangéliumában ezt olvassuk: „…így szólt hozzájuk: »Menjünk át a túlsó partra.« [/b]Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt; de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: »Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?« Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: »Hallgass el, némulj meg!« És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: »Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?« Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: »Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?«” (Márk 4:35-41).

Íme két lecke, amit csak az élet viharaiban tanulhatsz meg:
1)A Bíznod kell abban, amit Isten mondott neked. Amikor Jézus azt mondta: „Menjünk át a túlsó partra!”, akkor nem volt elég magas hullám, amely elboríthatta volna őket, bármennyire fenyegetőek is voltak.
Mit ígért neked Isten? Ha bízol Isten ígéretében, az nem fog megőrizni attól, hogy megijedj, vagy elázz, de megőriz attól, hogy elsüllyedj.

2) Emlékeztetned kell magad arra, hogy ki van veled a hajóban! Ha az Úr le tud csendesíteni egy vihart, akkor meg is tudja akadályozni a kitörését. Tehát ha megengedte, hogy viharokat élj át, akkor ezt azért tette, hogy megmutassa neked: nincs olyan problémád, amit Ő ne tudna megoldani; -lehet, hogy te tehetetlen vagy ebben a helyzetben, de Ő nem az; és ez által a tapasztalat által úgy ismered meg Őt, ahogy azelőtt sohasem ismerted.
Tehát tanuld meg ezeket a leckéket jól, és érj át megerősödve a túlsó partra!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 17, 10:14:41
Ámen!  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 18, 07:09:13
Kell hozzá egy
„…élőlényeket fajuk szerint…” (1Mózes 1:24)


Mózes első könyvében, amelyet Genezis (Kezdetek) néven ismerünk, Isten megmutatja, hogyan szándékozik működtetni a dolgokat az életben:
„Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket… mindegyiket a maga fajtája szerint”
Mindegyikünk az öröklött DNS és a környezetünk terméke. Most tekerjünk gyorsan tovább. Hány óriásölő volt Saul seregében? Egy sem. Amikor Góliát kihívta Izráelt, minden katona reszketett a félelemtől. De Dávid, aki azért jött, hogy ennivalót hozzon a testvéreinek, felmérte a helyzetet, visszaemlékezett korábbi tapasztalataira Istennel, kiállt ellene, és megölte Góliátot.
Nos, miután Dávid király lett, hány óriásölő támadt Izráelben? Sok: „…Akkor ölte meg a húsái Szibbekaj Szippajt, az óriások leszármazottját, és azok megalázkodtak. Majd megint harc tört ki a filiszteusokkal. Ekkor vágta le Elhánán… a gáti Góliát testvérét, akinek a lándzsanyele olyan volt, mint a szövőszék tartófája. Gátnál is harc tört ki. Volt ott egy nagy termetű férfi, akinek hat-hat ujja volt, összesen huszonnégy. Ez is az óriásoktól származott. Ez gyalázta Izráelt, de levágta Jónátán, Dávid bátyjának, Simeának a fia. Ezek Gátból [Góliát szülővárosa] való óriás-ivadékok voltak, és Dávidnak vagy szolgáinak a keze által estek el” (1Krónika 20:4-8 NAS).
Miből gondolod, hogy nem voltak óriásölők Saul idejében? Mert maga Saul nem volt az! De Dávid uralkodása alatt a számuk megsokszorozódott, mert Dávid óriásölő volt.
 Ez szemlélteti a „kell hozzá egy, hogy még egy legyen” elvet, amely a Teremtés könyvében indul, és végigfut az egész Biblián.
A mai ige számodra tehát ez: figyelj arra, hogy kinek a hatása alatt állsz, és figyelj oda arra, hogy hogyan befolyásolsz másokat!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 19, 07:38:40
Figyelj Istenre! (1)
„Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót:
Ezen az úton járjatok…” (Ézsaiás 30:21)


Bármikor, amikor hitben indulsz el, és tenni próbálsz valamit, hallani fogod, ahogy odabenn egy hang ezt suttogja: „Neked biztos elment az eszed. Te erre nem vagy képes. A korábbi kis sikereid pusztán szerencsés véletlenek voltak, épp csak jókor voltál jó helyen. Most aztán kemény fába vágtad a fejszédet.”
Ez a hang felébreszt az éjszaka közepén, és gyomorgörcsöt okoz. Hallhatod a munkahelyeden, az otthonodban és az utcán is. Ez a félelem hangja, mely sosem játszik tisztességesen. Előhalássza a régi kudarcaid aktáit, és legbelsőbb bizonytalanságaidon csemegézik.

De van egy másik hang is: Istené! Azt mondja:
 „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézsaiás 41:10).

Ha ráhangolod füledet Isten hangjára, attól még problémáid nem oldódnak meg automatikusan, és a másik hang sem halkul el. Nem, ez inkább olyan, mint egy személyes beszélgetés egy jó barátoddal valami zajos, zsúfolt helyen. Lehetnek más hangok körülötted, de nem hallod azokat, mert arra figyelsz, amit a barátod mond.
Így van ez Isten hangjával is. Akár a Szentíráson át szól hozzád, akár egy baráton keresztül, vagy az életed körülményei által, Ő mindig kommunikál az Őt kereső
szívvel
.
Ígérete számodra ez: „Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok…”. Egyetlen szó Istentől, csak egyetlen egy, megváltoztathatja az egész képet. Tehát ma fordíts időt arra, hogy Isten hangjára figyelj!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 20, 07:11:32
Figyelj Istenre! (2)
„Ne félj, mert én veled vagyok…” (Ézsaiás 41:10)


Ahhoz, hogy sikeres légy bármiben, amire Isten elhív, érzékenynek kell lenned belül a Szentlélekre, és meg kell tanulnod felismerni, amikor a Szentíráson keresztül szól hozzád.
Amikor nagy a nyomás, és erős a kísértés arra, hogy túl gyorsan mozdulj, Isten fedezéket nyújt neked, elöl és hhallani fogod az Ő hangját, amint ezt mondja:
„De nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az Úr jár előttetek, Izráel Istene lesz mögöttetek is” (Ézsaiás 52:12).
. Isten fedezéket nyújt neked, elöl és hátul is.. Ugye milyen jó?


Amikor épp rossz irányba fordulnál, vagy rossz döntést hoznál, Ő emlékeztetni fog. „Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását” (Példabeszédek 16:9).
[/b]
Amikor nincs rá módod és nincsenek meg a kellő eszközeid ahhoz, hogy elvégezd a munkát, az Ő hangja ezt fogja suttogni:
„Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz” (Ézsaiás 58:11).
Kiapadhatatlan forrásokkal rendelkezel.
Amikor kifogysz a válaszokból, és nem tudod, hogyan tovább, Ő bátorítani fog: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem” (Zsoltárok 32:8).
Amikor a teher már túl nehéz, hallani fogod az Ő hangját: „Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz” (Zsoltárok 55:23). [/color][/b]
Ha Isten hangjára figyelsz, akkor lehet, hogy fel kell áldoznod kisebb dolgokat, és le kell halkítanod más hangokat, de meg kell tenned. Semmi, egyáltalán semmi sem fontosabb, mint hogy megtanulod felismerni Isten hangját, amikor szól hozzád.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 21, 07:47:11
Isten oltalmaz
„De senkinek sem engedte elnyomni őket…” (1Krónika 16:21)


Mire lennél hajlandó azért, hogy megóvd gyermekedet a bajtól?
Szorozd be ezt végtelennel, és megérted, hogy mennyire törődik veled Isten.


Nebukadneccar elvitte a szent edényeket a jeruzsálemi templomból, és Sineár földjén egy pogány templomban helyezte el őket (ld. Dániel 1:1-2).
Ezután fia, Bélsaccar lett a király, és egy éjszakai lakomán lerészegülten előhozatta „… az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt” (Dániel 5:3).

Nos, ha csak valami értéktelen régi kupákkal bántak volna tiszteletlenül, az talán nem számított volna, de Isten túl sokat fektetett ezekbe a szent edényekbe ahhoz, hogy megengedje ezt a bánásmódot.
Azon az éjszakán Bélsaccar és egész birodalma megsemmisült, amiatt a változhatatlan bibliai alapelv miatt:
„De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk: Ne nyúljatok fölkentjeimhez…!” (1Krónika 16:21-22).

Isten megváltott gyermekeként szeretetben, megbecsülésben és gondoskodásban van részed. Bízz ebben az igazságban! Lehet, hogy idegen földön kell harcolnod, vagy nehéz helyzetben kell élned vagy dolgoznod. Lehet, hogy hitedért nehéz időszakot kell átélned. De értsd meg: Isten túl sokat fektetett beléd ahhoz, hogy hagyja, hogy elpusztítsanak. Valahányszor a Sátán megpróbálkozik vele,
Isten közbeszól, és ezt mondja: „Ez az edény túl van a hatáskörödön; túl sok időmbe került, míg megtanítottam ezt az asszonyt imádkozni. Túl sok órát áldoztam arra, hogy megtanítsam ezt az embert győzni.
Megtanulták, hogyan álljanak meg a megpróbáltatások közepette. Túl sokat szenvedtek az én nevemért ahhoz, hogy hagyjam, hogy ártalom érje őket. Vedd le róluk a kezed, ők az enyémek!”
 Örülj, Isten megvéd téged!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 22, 10:39:16
Ihletett látás
„…ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is… az elöljáró igyekezettel…” (Róma 12:6-8)


A jó vezetőknek vannak megérzéseik. „Látják”, amikor mások még nem, és „megértik”. Mi mindannyian három megérzési fokozatba tartozhatunk:
1) Azok, akik sohasem látják.
Ha ilyen emberek kerülnek vezetői szerepbe, az olyan, mintha egy négyzet alakú cöveket tennél egy kerek lyukba – kalapálhatod és mozgathatod ide-oda, de sohasem fog beleilleni. Amikor valakinek arra van ajándéka, hogy segítő szerepben legyen, nagy hiba vezető pozícióba helyezni. Mellesleg, minden zenekarban szükség van másodhegedűsre is. Csak azokért az ajándékokért vagyunk felelősek, amiket Istentől kaptunk, nem azokért, amiket szeretnénk megkapni, sem azokért, amelyekről mások azt gondolják, hogy rendelkeznünk kellene velük.
2) Azok, akik megtanulják meglátni.
Ezekben az emberekben megvan a nyersanyag, csak nevelésre és támogatásra van szükségük. Dr. John Maxwell rámutat, hogy a vezetőként való gondolkodás képessége „információra alapuló megérzés”. Ezeknek az embereknek csak némi információ, tájékoztatás és ösztönzés kell, és jó vezetőkké válhatnak. Az igazság az, hogy megérzés és ihletett látás nélkül arra vagyunk ítélve, hogy életünk eseményei és mások véleménye tompítsák felismerő képességünket.
3) Azok, akik magától értetődően látják.
Ezek azok az emberek, akik igazi vezetői képességekkel születtek. Ők ösztönösen megértik az embereket, és tudják, hogyan juttassák el őket A pontból B pontba. Már gyermekkorukban is vezetőként viselkednek. Figyeld meg őket a játszótéren, és látni fogod, hogy mindenki más őket követi.
 Az ilyen Istentől kapott látással rendelkező emberek rá tudnak építeni erre, és nagyszerű vezetőkké válnak mások áldására.

Ha a vezetői képességet legszebb formájában akarod látni, tanulmányozd Jézus életét, aki azt mondta: „…az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja…” (Máté 20:28).


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 23, 05:58:41
Ne feledkezz el a gyermekedről!
„…Szülei azonban ezt nem vették észre.” (Lukács 2:43)


Jézus szülei annyira el voltak foglalva más dolgokkal, hogy nem vették észre, hogy elvesztették őt: „A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az útitársaik körében van…” (Lukács 2:43-44).
Szerencséjükre újra megtalálták őt. De ez nem mindig van így. Egy keresztény vezető találkozott egy emberrel egy konferencián.
Ennek az embernek a lánya második osztályos volt, és a tanítónője megkérte, hogy rajzoljon egy képet a családjukról.
Aznap este a kislány büszkén hozta haza a művét, és megmutatta szüleinek. Amikor az apa ránézett a képre, azt kérdezte: „Mit ábrázol ez a kép?”. A lánya így felelt: „Mi vagyunk rajta és a házunk. A tanító néni megkért, hogy rajzoljak egy képet a családunkról.”
A férfi alaposabban megnézte a képet, és látta, hogy mindenki rajta van, őt kivéve. „Édesem” – kérdezte – „rajta vagyok én a képen?” „Nem” – felelte a kislány. „Miért nem?” – kérdezte az apa. „Mert a képen az otthonunk van, és te sohasem vagy itthon.”

Mintha egy tonnányi kő omlott volna a férfira.
A kislány minden rosszindulat nélkül megállapított egy egyszerű tényt. Ez jó ébresztő volt a rendszeresen távol lévő apának.
Aznap eldöntötte, hogy megfordul, és visszatér a családjához.
A zsoltáros azt mondta: „Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül” (Zsoltárok 101:2).

Televízió, internet, a kortársak hatása – hogy van a gyermeked?
Ha a siker elérésének útján jársz, de elhanyagolod a családod, és nem viszed magaddal őket, akkor fordulj meg azonnal! Menj vissza, és vedd fel azokat az embereket, akik a leginkább számítanak!
Csak olyan útra szánd rá magad, amelyen ők is veled vannak!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 25, 05:37:33
Szolgáld Istent – és a házastársad!
„Aki házas, annak azzal kell törődnie…” (1Korinthus 7:33 )


Pál azt írja: „Aki nőtlen, az az idejét az Úr dolgaira tudja fordítani, és azzal törődik, hogyan legyen tetszésére az Úrnak.
Aki viszont házas, az nem tudja ezt ugyanilyen jól végezni. Arra kell gondolnia, hogyan legyen tetszésére a feleségének.” Gayle Urban elmondja, hogy miközben egy könyvesboltban böngészgetett, felfedezett egy polcot, ahol csökkentett áron kapható tárgyak voltak. Az ajándéktárgyak között volt egy kis szobrocska is, amely egy férfit és nőt ábrázolt, a fejük szeretetteljesen hajolt egymás felé. „Boldog 10. évfordulót!” volt olvasható a feliraton. Úgy tűnt, a szobrocska tökéletes állapotban van, de az árcédula mégis azt jelezte: „sérült”. Miután közelebbről megvizsgálta, még egy kis cédulát talált alatta, melyre ez volt írva: „a feleség ragasztása levált!”. Amikor összeházasodsz valakivel, akkor házastársaddá válik minden, ami ő maga, és minden, amin életében keresztülment. Ez egy árukapcsolásos üzlet! És ha kéred Istent, Ő megadja a kegyelmét ahhoz, hogy szolgálni tudj a házastársad felé. Lehet, hogy nem fogsz azonnali változást látni. Még egy kis karcolás gyógyulásához is idő kell. De ha engeded neki, akkor Isten megadja neked az együttérzés olaját és a szeretet borát, amit a sebeibe önthetsz.
De soha ne válj annyira „lelkivé”, hogy elérhetetlen legyél! Az első számú elhívásod a házastársad és a családod.
Az értékrendednek innen kell kiindulnia, azután jöhet a karriered, a hivatásod és más törekvéseid.
Pál lényegében azt mondja: „Azoktól, akik házasok, nem várok olyan mértékű odaszenteltséget, mint azoktól, akik egyedülállók, hogy legyen idejük arra, hogy a kapcsolataikon dolgozzanak.” Azt mondod: „De szükségem van arra, hogy az Úrral töltsek időt.” Igaz, és a Biblia nem is ment fel az Isten iránti kötelezettséged alól, csak bizonyos sorrendet állít fel. Arra vagy elhívva, hogy szolgáld az Urat, és a házastársadat!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 27, 08:49:57
Mire kaptál elhívást?
„Ti vagytok a föld sója.” (Máté 5:13)


Amikor Isten elhívta Mózest, ez volt az egyik kérdés, amit feltett neki:
„Mi van a kezedben?” (2Mózes 4:2). Mózes a pásztorbotját tartotta a kezében.
Ez jelképezte megélhetését biztosító foglalkozását, amiben jó volt.
Ez jelképezte a jövedelmét: a nyája volt a vagyona, és a nyáj biztosított családja számára létbiztonságot.
Isten azt kérdezte tőle, hajlandó-e letenni. Isten ma is azt kérdezi: „Mi van a kezedben?” Mi adatott neked? Az ajándékaid, a pénzed, a természeted, a tapasztalataid, a kapcsolataid, az értelmed, a képzettséged.
Isten mindazt megadta neked, amit Dr. Martin Seligman így nevez: „ismertetőjegy erősségek”. Seligman úgy találta, hogy a képességeink bizonyos kategóriákba sorolhatók. Ő így határozta meg őket:
a) bölcsesség és tudás (amely magában foglalja az olyan képességeket, mint a kíváncsiság, a tanulás szeretete, a józan ítélőképesség és a szociális intelligencia);
b) bátorság (kitartás és becsületesség);
c) emberség (mint a jóindulat és a könyörületesség kifejezésének képessége);
d) igazságosság (az a képesség, hogy a vezetése igazságos bánásmódot teremt);
e) mértékletesség (olyan tulajdonságok mint az önkontroll, megfontoltság, alázat);
f) transzcendencia (a szépség értékelése, a hála kifejezése, a reménység képessége, az öröm képessége).
Mindannyiunkban megvan mindez a képesség, de néhány erősebben rezonál bennünk; ezek az úgynevezett „ismertetőjegy erősségeink”.
Ismerd fel ezeket, és elkezded megérteni elhívásodat.
Néha azt gondoljuk, hogy Isten nem tudna, vagy nem akarna használni minket a gyengeségeink miatt. Nem, ennek éppen az ellenkezője igaz!
Senki sem tudna úgy szólni a gyászolókhoz, mint aki maga is átélte a veszteség fájdalmát. Chuck Colson volt a Fehér Ház jogi főtanácsadója a Watergate ügy kitöréséig. De amíg be nem börtönözték, nem volt felkészülve arra, hogy a börtönmissziós szolgálatot elindítsa.
Ma, ha hagyod, Isten használni fog téged.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Május 27, 09:04:58
Kedves Irene!

Te is a Mai Igét olvasod? Én néhány napja kezdtem el. Egy kedves testvérem ajánlotta, úgyhogy 4 db-ot egyből rendeltem is belőle. Hogy másnak is tudjak adni belőle.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 27, 09:18:09
Igen  kedves  h.isro  :2smitten: 


Többek között ezt is  :119: :2smitten: Jó hogy ajánlod ezek az út mutatók mindig hasznosak.  :169:
Áldjon az ÚR !
Sajnos tegnap elfelejtettem bemásolni..  :pirul:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 28, 12:34:20
Mire kaptál elhívást? (3)
„Ti vagytok a föld sója.” (Máté 5:13)


Figyeld meg:
1) Az elhívásod gyakran ahhoz kötődik, ami mélyen felzaklat. Mózes számára ez népének elnyomása volt. Ezért Isten ezt használta fel, és elhívta Mózest, hogy népét szabadságra vezesse.

William Wilberforce számára ez a rabszolgaság volt. Ő egész életét arra szánta, hogy Angliában végérvényesen eltöröljék, ami végül nem sokkal halála előtt meg is történt.

Martin Luther King számára ez a társadalmi igazságtalanság volt, amely elnyomta az afroamerikai lakosságot. Ezért álmodott és prédikált, menetelt, szervezkedett és bojkottált, és a Polgárjogi Szervezet beindult.

Ha fel akarod fedezni az elhivatásod, kezdj el imádkozni azért, ami leginkább bánt és mélyen felzaklat. Általában megpróbáljuk távol tartani magunkat a kellemetlenségektől, de ha úgy érzed, hogy az elhívásod arra vonatkozik, hogy segíts a szegényeken, akkor tölts időt azok között, akik nyomorban élnek. Engedd, hogy a szíved meginduljon, hogy hajtson belülről az a meggyőződés, hogy a dolgoknak meg kell változniuk, és imádkozz így: „Uram tégy engem a változás eszközévé!”
2) Az elhívásod azt jelenti, hogy Isten hisz benned. Amikor Jézus elhívta tanítványait, azok nem tűntek győzteseknek. Abban az időben, ha valaki egy rabbi követője akart lenni, az már sokkal hamarabb, fiatalabb korában történt. Ráadásul a rabbik nem toboroztak követőket, hanem jelentkezéseket fogadtak el.
De Jézus nem így tett. Ő kiválasztott egy orvost, egy adószedőt és egy halászt, és ezt mondta: „Én hiszek bennetek. Amit tudok, azt meg fogom tanítani nektek.” Megígérte: „…aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi…” (János 14:12). Nem csoda, hogy otthagyták a hálóikat! Jézus erőt adott követőinek arra, hogy elinduljanak és úgy éljenek, ahogy Ő élt. Ma erre hív téged is.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Május 28, 12:59:37
 :03:


"Figyeld meg:
1) Az elhívásod gyakran ahhoz kötődik, ami mélyen felzaklat."

Hm... Nagyon érdekes gondolat!

"2) Az elhívásod azt jelenti, hogy Isten hisz benned."

Ez egyenesen kihívás!  :119:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Antee - 2010 Május 28, 13:55:52
Koszi Irene, aldas volt a szamomra! :2smitten:

Egy kis mellekes dolog: Orvosra nem emlekszem a 12 apostol kozott...
Lukacs orvos volt, de O nem volt a 12 tanitvany kozott. Vagy valamire nem jol emlekszem?
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 29, 07:51:18
Köszi az észrevételt  Antee :2smitten: 
Igaz hogy nem volt Lukács a 12 apostol között de azért az ÚR Jézus "tanítványa" lehetett  :pirul:  nem?
 Úgy tudom tanítványként írta meg az evangéliumot és az"Apcselt" :05:. Ez volt az elhívása./Lukács 1-4/ Lényeg hogy megtette amire Isten "elhívta" :afro:


Tudd, hogy mi van megírva!
„Jézus így válaszolt: »Az is meg van írva…«” (Máté 4:7 )


Az áldások után harc következik! És ebben Jézus sem volt kivétel. Miután a Jordánban bemerítkezett, „a Lélek kivitte a pusztába” (Márk 1:12), és negyvennapi böjt után megéhezett. Ekkor jelent meg a sátán, és ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré” (Máté 4:3).
Számíthatsz arra, hogy az ellenség megjelenik a legsebezhetőbb pillanataidban. És ha ez megtörténik, akkor jobb ha tudod, hogy valójában mit mond Isten Igéje – nem csak válogatott töredékeket, vagy olyan idézeteket, melyeket másod- vagy harmadkézből hallottál. „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra… az igazságban való nevelésre” (2Timóteus 3:16). Kiválogatjuk azokat az igehelyeket, amelyek beleillenek az életstílusunkba és alátámasztják a teológiánkat, de amikor az ellenség Isten Igéjével manipulál, és ellenünk használja, akkor tudnunk kell azt mondani: „Az is meg van írva”. Tudnod kell, hogy mi mondanivalója van még Istennek. A Biblia azt mondja, hogy a sátán „Sokat beszél majd a Felséges ellen, és gyötörni fogja a Felségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt…” (Dániel 7:25). A sátán tudja, hogy Isten Igéje „kétélű kard” (Zsidók 4:12), de mégis megpróbál rávenni, hogy párbajba bocsátkozz vele! De „Jézus így válaszolt: »Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet«.” Ő tudta, hogy Atyja valójában mit mond, és nem volt hajlandó engedni, hogy a sátán diktálja a reakcióit, beleértve azt, hogy mit kellene ennie.
 Ma kinek a menüjét fogyasztod? Olyan vagy, mint az a tékozló fiú, aki megelégszik a disznók moslékával, miközben Atyád lakomát készít számodra? Mondd a sátánnak: „Távozz tőlem…” (Máté 16:23), és ne engedd, hogy továbbra is megtévesszen hazugságokkal és féligazságokkal! Merülj bele Isten Igéjébe, és engedd, hogy beléd ivódjon!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Ma is úgy kezdtem hogy az áldott íge áthatoljon a bensőmig  :2angel: csodás állapot  :afro:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Május 29, 08:03:18

De Jézus nem így tett. Ő kiválasztott egy orvost, egy adószedőt és egy halászt, és ezt mondta: „Én hiszek bennetek

Bob Gass. Itt az Evangéliumok íróira gondolt.Máté//halász/,Márk//adószedő/,Lukács //orvos/ volt. János //apostol /volt.
Egyedül Lukács az orvos nem volt velük,ő végére járt az Igazságnak és ugy írta le őket.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 30, 08:14:36
Úgy döntött, hogy téged ment meg!
„Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni…” (Máté 27:42)

Amikor a lelkész bemutatta a vendégszónokot, egy idősebb prédikátor ment fel a szószékre, és mondta el történetét: „Egy apa, a fia, és a fiának a barátja a Csendes-óceáni partvidéken hajóztak, amikor egy vihar felborította a hajójukat és kisodorta őket az óceánra. A mentőkötelet megragadva, az apának a másodperc töredéke alatt kellett meghoznia élete leggyötrelmesebb döntését – melyik fiúnak dobja oda a kötelet, és melyiket áldozza fel? Tudta, hogy a fia már elfogadta Krisztust, de a fiú barátja nem. Gyötrődve így kiáltott: »Szeretlek, fiam!«, és a kötelet a fiú barátjának dobta. Mire a másik fiút felhúzta a felborult hajóra, a saját fia eltűnt a hullámok között. A holttestét sohasem találták meg. Az apa tudta, hogy a fia Jézussal fog az örökkévalóságba lépni, és nem tudta volna elviselni a tudatot, hogy a barátja Jézus nélkül nézzen szembe az örökkévalósággal.” Az istentisztelet végén egy tinédzser fiú jött oda az idős emberhez, és ezt mondta: „Szép történet, de melyik apa az, aki ép ésszel feláldozná a fiát abban a reményben, hogy a másik fiú talán kereszténnyé lesz?” „Igazad van” – felelte az idős lelkész – „nem életszerű. De azért vagyok ma itt, hogy elmondjam neked, ez a történet bepillantást engedett nekem abba, hogy milyen lehetett Istennek feláldozni egyetlen fiát értünk. Tudod… én voltam az az apa, és a ti lelkipásztorotok volt a fiam barátja.” A farizeusok, akik látták Krisztus halálát, ezt mondták: „Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni.” És igazuk volt, mindkettőt nem tehette, ezért úgy döntött, hogy téged ment meg.
Elfogadod ma az üdvösséget, amikor neked kínálja?

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Május 31, 09:48:23
Nyolc alapelv, amely szerint élhetsz
„Jó tervezés és kemény munka vezet a jóléthez…” (Példabeszédek 3:21-22 )


Azok az emberek, akik célokat tűznek ki, sokkal többet érnek el, mint azok, akik ugyanolyan végzettséggel és ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, de nem tűznek ki célokat. Ezt szem előtt tartva építsd bele ezt a nyolc alapelvet az életedbe!
1) Döntsd el, mit akarsz! De előbb tanácskozz Istennel!
„Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr szándéka valósul meg” (Példabeszédek 19:21 ).
2) Vesd papírra a gondolataid! Ha leírod egy papírra a céljaidat, ez az állandóság érzését adja, és téged is energiával tölt fel. „Jó tervezés és kemény munka vezet a jóléthez…”
Bizonytalan célok nem fognak eljuttatni oda, ahová el akarsz érni.
3) Jelölj ki határidőt! Meghatározott kezdet és vég nélkül könnyű halogatni a dolgokat, míg végül sehová sem jutsz.
4) Készíts listát az elvégzendőkről! Ezt mindig tartsd szem előtt; ez meghatározza előtted az útvonalat.
5) Alakítsd a listádat tervvé! Döntsd el, mit kell tenned először, és mit tehetsz meg később. Egy jól összeállított terv mindig jobb, mint megpróbálni észben tartani a dolgokat. 6) Cselekedj haladéktalanul!

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt…” (Efézus 5:15-16).
Csinálj valamit! Egy közepes, ám kivitelezett terv többet ér, mint egy mesteri, de meg nem valósított.
7) Minden nap tegyél meg valamit, ami előrevisz! Építsd be ezt a napirendedbe! Például olvasd végig a Bibliád valamilyen rendszer szerint, hívj fel egy meghatározott számú ügyfelet, szakíts időt a mozgásra!
8) Legyen olyan célod, amelyre hajlandó vagy rászánni az életed! És ezt a célt tartsd mindig szem előtt!

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsoltárok 90:12).


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 01, 08:02:52
Tedd le!
„Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet… és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát!” (Zsidókhoz írt levél 12:1)


A Biblia azt mondja:
„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek!” (1Korinthus 9:24).

Az életed során egyetlen lehetőség van a futásra, ezért úgy fuss, hogy győzz!
Ahhoz, hogy el tudd kerülni a botlásokat, és hogy le ne maradj, hanem meg tudd tartani a helyed, ne nézz vissza!
Nem tudod megváltoztatni a múltad, de hála Istennek, tanulhatsz belőle, és magad mögött hagyhatod.
Ne nyugtalankodj a következő kör miatt, csak a következő lépésre összpontosíts!
 Ha azt elvéted, elbukhatsz, és talán soha nem tudsz majd talpra állni.
Mielőtt észrevennéd, hamarosan több kör lesz a hátad mögött, mint amennyi előtted van, tehát úgy fuss, hogy minden kör értékes legyen:
„Ezért… tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát!”
Sokan közülünk cipelik a terheket és olyan súlyok miatt aggódnak, amiről idősebb és bölcsebb emberek tudják, hogy nincs igazán jelentőségük.
Elpocsékoljuk erőnket arra, hogy kioltsunk olyan tüzeket, amelyeket ha magukra hagynánk, maguktól kialudnának.
Az idő a legértékesebb erőforrásod. Bánj vele takarékosan, és ezzel megnöveled a vagyonodat és csökkented a tartozásaidat.
Szabadulj meg a régi kapcsolatok terheitől, az értelmetlen félelmektől és a hamis elkötelezettségektől azok felé, akik manipulálni akarnak téged.
Az életben van épp elég fájdalmas próbatétel – miért mennél keresztül azon, amit le is tehetnél?

Amikor a vak Bartimeus meghallotta, hogy Jézus elérhető közelségben van, ledobta a köntösét, amiben megbotolhatott volna, és odafutott Jézushoz.
És hite kifizetődött: „És azonnal újra látott, és követte őt az úton”
(Márk 10:52).
Ma „tedd le te is”, és fuss!A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 02, 11:50:10
Feljebb és túl
„Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre!” (Máté 5:41)

A római időkben a katonák kényszeríthették a zsidó polgárokat, hogy vigyék helyettük a menetfelszerelésüket egy mérföldnyire.
De Jézus azt mondja: „Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre”.


Max Lucado írja: „Van egy második-mérföldes szolga a gyülekezetünkben. A foglalkozása építészmérnök, de a szenvedélye a szolgálat. Minden istentisztelet előtt végigjárja a férfimosdókat… kitörli a mosdókagylókat, megtisztítja a tükröket, leellenőrzi a vécéket, feltölti a papírkészletet. Nem beszél róla senkinek, és nem vár semmit viszonzásul… Hadd mondjam el, miről ismerem fel [a második-mérföldeseket]. Nem viselnek jelvényeket vagy egyenruhát – ők mosolyt viselnek. Felfedezték… az örömet a többlet fáradozásban… a mások segítésében rejlő örömet… azt, hogy az igazi jutalom a második mérföldet jelző oszlopnál található… Miért? Felszabadultság! Rabszolgákból önkéntesek lettek.

Amikor Mária megkente Jézus lábát, az egy-mérföldesek, mint Júdás tettét pazarlásnak minősítették. De Jézus nem. Ő elfogadta a gesztust a szeretet kifejezéseként, egy baráttól, aki legértékesebb kincséről mondott le.

Van a gyülekezetedben egy idős férfi, aki épp most veszítette el feleségét. Egyetlen óra, amit rááldozol az idődből, számára az egész világot jelentheti. Van a városodban néhány gyerek, akiknek nincs édesapjuk, aki elvinné őket moziba vagy focimeccsre. Te el tudnád. Nem tudják neked megfizetni, de kedvességed mosolyt fog varázsolni az arcukra. És mit szólnál ehhez? Kezdd azokkal, akiknek ugyanaz a vezetéknevük, mint neked! Lepd meg őket kedvességgel… végezd a házimunkát panaszkodás nélkül… vigyél nekik kávét az ágyba reggel… írj egy szerelmeslevelet csak úgy.
A „csak úgy” az alabástrom kiöntése. Jézus a szolgák helyzetét választotta. Mi ne tudnánk? John Gardner mondta: „Ha az ember szolgál, az élet többé nem értelmetlen.”

Nem arra lettél elhívva, hogy „csak úgy eléldegélj”, hanem arra, hogy tegyél valami nagyobbat, valami magasabb rendűt.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

...hm ........hát ez ma szólt hozzám  :03:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 03, 06:04:45
Siker otthon
„Bölcsesség építi a házat…” (Példabeszédek 24:3)

Jó kapcsolat építése a családban olyan, mint egy falat építeni: apránként, tégláról téglára.
És a habarcs, ami összetartja, a feltétel nélküli, nem ítélkező, önzetlen szeretet.
 Az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön, jó munkát végeztél-e az építkezésnél, az, amikor az élet viharai próbára teszik művedet. Az otthoni siker egyik legfontosabb kulcsa a kommunikáció. Tehát:
1) Légy kreatív! Töltsetek együtt időt a családoddal! Hívd fel napközben a házastársad, és néha próbálj meg együtt ebédelni vele. Vidd el a gyerekeidet az iskolába vagy a fociedzésre, így beszélgetni tudsz velük. A kommunikáció megtörténhet bárhol, de nem fog megtörténni, ha nem kap elsőbbséget.
2) Ismerd fel a kommunikáció-gyilkosokat! Az internet, a mobiltelefon és a tévé az első számú vádlottak. Egy átlagos házaspár kevesebb mint egy órát fordít hetente értékes kommunikációra, de ötször ennyi időt töltenek naponta tévénézéssel. Ez a „képernyő teszt”, és át kell menned a vizsgán, ha boldogulni akarsz otthon.
3) Bátorítsd a család minden tagját, hogy kimondja véleményét! És ha megteszi, ne kritizálj, és ne torold meg!
 A véleménykülönbség egészséges dolog, ha jól kezelik, jobbá teheti a dolgokat!
4) Figyelj tudatosan arra, hogyan reagálsz a dolgokra a családban! Lehet, hogy akaratlanul is felvettél egy olyan stílust, ami megfojtja a kommunikációt.
Állj meg és vizsgáld meg, milyen vagy:
a) megtorló – ez megaláz másokat;
b) leuraló – ez megfélemlít;
c) elszigetelő – ez frusztráló hatást kelt;
d) együttműködő – ez bátorító, biztató hatással van.
Ha az együttműködőn kívül bármelyik másik kommunikációs formát szoktad meg, azonnal kezdj el azon dolgozni, hogy megváltoztasd!
Ezt meg kell tenned, ha jó kapcsolatot akarsz építeni a családodban!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 Június 03, 10:20:27
Engem ez a mai ige annyira megfogott, hogy ha a Szent Lélek is indít rá, akkor ez az utolsó napom a neten. És hosszabb ideig böjtölni fogok.

Áldás, Orsi
Cím: Re: Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Június 03, 10:25:37
 :062:
Engem is komolyan elgondolkodtatott!  :119:

Már hetek óta foglalkoztat egy belső motiváció. Még elemzem. Az Úr előtt vagyok folyamatosan, és elhatároztam, hogy nem döntök semmiben, nem adok választ felkérésre addig, amíg nem látom teljesen tisztán Isten akaratát.

Szolgálni akarok, de azon az úton akarok járni, amit az Úr rendelt nekem.
Jó tudni, hogy mennyei Atyámnak tökéletes szeretetéből fakadóan a rám vonatkozó terve is tökéletes!  :2smitten:

Ebben bízom.  :044:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 04, 10:02:34
Találj valamit, amiért dicsőítheted Istent!
„…ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8)


Robbie Risner tábornok úgy írta le hét évnyi hadifogságát, mint „a reménytelenség lényege”. Az mondta: „Ha le lehetne írni a reménytelen kétségbeesés kifejezés lényegét, az ólomszínű, sivár és mocskos lenne”. Csodálatos, hogyan élte mégis túl. Kifeszegette cellájában a lefolyócsatorna fedelét, és lehajolt a nyílásba. Ott észrevett egy magányos fűszálat, az egyetlen csipetnyi színt színtelen világában. Risner ezt úgy nevezte: „vérátömlesztés a léleknek”. Minden napot imádsággal kezdett, cellája padlóján fekve, fejét a csatornába hajtva, arra az egyetlen fűszálra figyelve.

Jézus azt mondta: „A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz…” (Máté 6:22-23).
Mire nézel?
Minden nap el kell döntened, mire összpontosítasz.
És nem kell sokáig keresned olyat, ami miatt panaszkodhatsz: háború, benzin árak, a gazdaság, a globális felmelegedés és a bűnözés.
Isten az Édenkertben megadott Ádámnak és Évának mindent, amire szükségük volt, de ők úgy döntöttek, hogy arra az egy dologra fókuszálnak, amit nem kaphatnak meg.
Isten kettéválasztotta a Vörös-tengert, útmutatóul jeleket küldött az izráelitáknak a pusztába, gondoskodott ételről, így soha nem éheztek.
Kezdetben:
„…dicséretet énekeltek. De csakhamar megfeledkeztek tetteiről…” (Zsoltárok 106:12-13).
Te ne légy ilyen!
A Biblia azt mondja: „Ha van valami dicséretre méltó – elmélkedj azon, összpontosíts arra!”
Biztos, hogy ma is találhatsz valamit, amiért dicsőítheted Istent!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Áldalak Uram mert méltó vagy minden dícséretre  :2smitten:
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 05, 07:51:41
Gondolataink nyugalma
„Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131:2)

Az egyik legnagyobb stressz keltő tényező, amivel naponta szembesülünk, a zaj.
 Zajos világban élünk. Ahhoz, hogy csendesebb környezetet élvezhessünk, nekünk kell azt megteremtenünk.
Ezért keress egy olyan helyet, ahol senki sem zavar és tanuld meg élvezni azt, hogy egyszerűen csak csendben vagy egy darabig.

Ha magas fordulatszámon működő, időfüggő, eredmény-orientált ember vagy, akinek túl sok elintéznivalója van, de sosincs elég ideje elvégezni, akkor rá fogsz jönni, hogy ez nem könnyű. És mielőtt még arra gondolnál, hogy „ez nem túl lelki dolog”, szánj rá egy percet, és gondold át a következő Igéket:
1) „És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké” (Ézsaiás 32:17 Károli).
2) „Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel” (Prédikátor 4:6).
3) „és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát…” (1Thesszalonika 4:11).
4) „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” (Zsoltárok 46:11).

 Nem számíthatsz nyugalomra, ha folyamatosan zajos életet élsz.
Jézus gondoskodott arról, hogy legyen ideje valahol nyugalomban egyedül lenni.
Senkinek sem volt nagyobb életcélja, és senki előtt nem állt örök érvényűbb igény, mint előtte.
A Biblia mégis azt mondja, hogy
Jézus „…gyakran visszavonult magányos helyekre imádkozni” (Lukács 5:16 ).

Biztos lehetsz benne, hogy ha Jézusnak szüksége volt ilyen életmódra, akkor neked is szükséged van.
Az Istennel töltött csendes idő létfontosságú a tested, elméd és érzelmeid helyreállásához. Az igazság az, hogy erre rendszeresen szükséged van, tehát ragaszkodj ahhoz, hogy legyen időd erre, és ne hagyd, hogy bárki is elvegye tőled!
Szervezd az időbeosztásod Isten köré – és ne várd, hogy Isten igazodjon a te időbeosztásodhoz!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re: Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 06, 07:58:24
Megtisztulni Isten segítségével
„Míg elhallgattam bűnöm… rám nehezedett kezed…” (Zsoltárok 32:3-4 )

Egy terapeuta, aki 34 éve diplomázott az Oregoni Egyetemen, felhívta az egyetemet és bevallotta, hogy csalt a záróvizsgáján.
Ahelyett, hogy visszavonták volna a diplomáját, az egyetem felkérte a hölgyet, hogy írjon egy cikket a becsületességről.
Egy nő, aki gyalog körbejárta a földet, megvallotta, hogy az út egy részét a kísérő teherautón tette meg.
„Nem akarom, hogy úgy emlékezzenek rám, mint az első nő, aki körbejárta a földet gyalog, miközben csaltam” – mondta.

Közülünk hányan ismernék be egyáltalán csalásaikat? A zsoltáríró azt mondta:
 „Míg elhallgattam bűnöm… rám nehezedett kezed…” Ha megvalljuk bűneinket,
ez:
a) Lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk Isten bocsánatát:
Ő már úgyis tud róluk, de nem fog megbocsátani, amíg azzal vagy elfoglalva, hogy kifogásokat keresel, vagy másokat hibáztatsz.
János azt mondja: „Ha megvalljuk bűneinket… ő megbocsátja bűneinket…” (1János 1:9).
Az első lépés rajtad múlik.
b) Helyreállítja az érzelmi és a fizikai energiádat. Semmi sem olyan kimerítő, mint a tagadás, és semmi sem olyan felüdítő, mint a tiszta lap.
Dávid ezt mondta: „Bűnöm miatt megrokkant az erőm…” (Zsoltárok 31:11).
A Betsabéval elkövetett bűnére visszagondolva ezt írta:
„Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett… Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam… és te megbocsátottad bűnömet…”
 (Zsoltárok 32:3-5).

c) Lehetővé teszi, hogy továbblépj. A megvallás lehetővé teszi, hogy megnyomd a „törlés” gombot és újat kezdhess. Az is fontos, hogy határt húzz a múlt és a jövő között arra az esetre, ha kísértene, hogy újra megismételd a régi viselkedésed.
d) Lehetővé teszi, hogy növekedj. Thomas Edison azt mondta, hogy a kudarcok ezernyi módon tanították arra, hogyan ne készítsen izzólámpát!
Használd a tévedéseidet arra, hogy érted és ne ellened dolgozzanak, kezdd azzal, hogy megvallod őket Istennek, és elfogadod az ő bocsánatát!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Június 09, 16:30:20
Hogyan hagyj tartós örökséget?
„Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.” (Dániel 12:3)


Egy kellemetlen alak halálakor a lelkész, aki sohasem találkozott vele, a temetésen az egekig magasztalta az elhunytat. Azt remélve, hogy ezzel vigasztalást nyújthat a családnak, a tiszteletes egészen elragadtatta magát, úgy írva le az eltávozottat, mint gondoskodó fiú, áldozatos apa és szerető férj. A szertartás után az özvegy megbökte a fiát és így szólt: „Menj oda a koporsóhoz, és nézd meg, tényleg az apád-e az, akiről beszélt!” Komolyra fordítva a szót, ha az életed értékét nem az időtartamával, hanem az adakozásod mértékével mérnék, hogyan emlékeznének rád az emberek? D. James Kennedy írta: „Gondolj csak a Gizai piramisokra, a világ egyik legmasszívabb építményei. Valaki azért építtette őket, hogy emlékezzenek rá… Hufu fáraó – nem túl ismerős név! Sahdzsahán császár a Taj Mahalt felesége tiszteletére építtette, de ő is hiába építkezett – végül is ki ismeri Mumtaz nevét? Míg ezek az emberek mind feledésbe merültek, mi maradandó nyomot hagyhatunk a világban. Isten helyezte a szívünkbe a jelentősségre és tartósságra való vágyakozást, mert az örök élet felé vagyunk útban. Nos, hogyan tehetjük nevünket örökre emlékezetessé? Azzal, ha másokat Krisztushoz vezetünk! Ismersz valakit, akinek szüksége van az üdvösségre? Örökké hálásak lesznek a rájuk fordított időért és fáradságért, amivel bemutattad nekik Jézust.” A Biblia azt mondja, hogy ha az embereket Istenhez vezeted, akkor ragyogni fogsz „mint a csillagok, mindörökké”.
Jel 10,1-14,20
Mk 14,66-72
Zsolt 132,1-10
Péld 13,4-6
A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Június 09, 17:20:25
Még mindig első akarsz lenni...../Márk 9:35-. És leülvén, odaszólítá a tizenkettőt, és monda nékik: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és mindeneknek szolgája. /

Amikor Dan Mazur a Mount Everestre vezette hegymászócsoportját,a feltételek ideálisak voltak a csúcs eléréséhez.Aztán kétórányira a csúcstól belebotlottak Lincoln Hallba,egy hegymászóba,aki egy nappal korábban eszméletét vesztette a csúcsról lefelé tartva.Egyedül volt és hallucinációi voltak,nem volt semmiféle felszerelése,fagyásoktól szenvedett és teljesen ki volt száradva.(Később megtudták,
hogy Hall csapatának vezetője felhívta Hall feleségét és közölte vele,hogy a férje meghalt!)
Habozás nélkül odaadták neki oxigénpalackjaikat,ételüket és vizüket és mire a segítség megérkezett,a
csúcs meghódítása már nem jöhetett szóba.Feláldozták évek tervezését,több heti mászást és egy élet álmát,hogy megmentsenek egy másik hegymászót


.Nem meglepő,hogy ma Mazur iskolák és kórházak építését segíti Nepál olyan részein,ahol nincsenek utak,nincs elektromos áram,nincs telefonhálózat és nincs vezetékes víz.Ő egy ilyen ember.

Te feladnád életed álmát azért,hogy megments egy másik embert?

Az átlag emberek ezt teszik nap mint nap,szülök,akik két állást vállalnak azért,hogy etetni ruházni tudják gyerekeiket,szülők, akik nem fogadják el az áthelyezést,hogy családjukat ne kelljen kiszakítani a megszokott környezetből,olyan hozzátartozok,akik a nap 24 órájában gondozzák szerettüket,akik minden tekintetben tőlük függnek.

Jézus azt mondta:Ha valaki első akar lenni,legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája.
Isten országában a dolgok másként működnek
.A legkisebbet tartják a legnagyobbnak/Luk,9:48- És monda nékik: Valaki e kis gyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be; és valaki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem elküldött; mert a ki legkisebb mindnyájan ti közöttetek, az lesz nagy. /

A főhelyet annak tartják fenn,akin mások keresztül néznek/Luk 14:8-10-
8. Mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a fő helyre; mert netalán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hivott meg az,
  9. És eljövén az, a ki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked: Engedd ennek a helyet! És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni.
  10. Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre; hogy mikor eljő az, a ki téged meghívott, ezt mondja néked: Barátom ülj feljebb! Akkor néked dicsőséged lesz azok előtt, a kik veled együtt ülnek.
/

Mi másokat magunknál többre becsülünk/Roma 12:10- Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
és Fili,2:3-. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál./

Odaadjuk a kabátunkat és elmegyünk a második mérföldre is/Máté 5:40-41- 40. És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
  41. És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
/

Keresztelő János ezt mondta Jézusról:"Neki növekednie kell,nekem pedig kisebbé lennem/Ján,3:30-/

Még mindig első akarsz lenni?
Mai Ige Keresztény Média UBC Hungary
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 10, 08:12:58
Drága ermaha    köszi a "beugrást"  puszika  :169:  a részletes és bátorító  beírásokat   :119:
hálás vagyok  áldjon az ÚR  :2smitten:

a mai ige :

Az igazság Dávid bátyjairól
„…Isait és az ő fiait pedig megszentelé…” (1Sámuel 16:5 Károli)

Dávidnak mind a hét testvérét körülmetélték, jelezve ezzel, hogy Isten tulajdonai. Mégsem küzdött meg egyikük sem Góliáttal. Miért? Azért, mert:
1) Mert engedték, hogy a körülöttük lévők félelme lerombolja hitüket.
A félelem ragályos, ha elég sokáig hallgatsz rá, megfertőződsz. Nos, nem kell elszigetelődnöd a világtól, de el kell határolódnod a negatív befolyásától. Az, hogy Góliátra hallgattak, legyengítette Dávid testvéreit – szóval te kire hallgatsz?
Fogadd el Isten véleményét, és építsd arra az életed!
Engedd, hogy Igéje rendezze el minden ügyedet!

2) Nem volt személyes tapasztalatuk Istennel, amire támaszkodhattak volna.
Az életben nincsenek jelentéktelen csaták.
A kis csaták készítenek fel azokra a nagy csatákra, melyek sorsunkat formálják.

Az oroszlán, melyet Dávid fiatal gyerekként megölt, nagy volt, a medve nagyobb, és Góliát még nagyobb. De Dávid nem rémült meg.
„Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is.” (1Sámuel 17:37)
Állj rá az „isteni pillanatokra”!
Az, hogy miben fogsz hinni egy krízishelyzetben, azok a tapasztalatok határozzák meg, amiket a múltban átéltél Istennel.
3) Lehet, hogy jó benyomást keltő megjelenésük volt, de a szívük nem kereste Istent.
Ezért Isten kizárta őket a mérkőzésből, és azt mondta:
„Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember a külső megjelenésre figyel, de az Úr a szívet nézi.” (1Sámuel 16:7 )
Dávid szíve és lelke azáltal formálódott, hogy megfigyelte a teremtett világot, és közösségben volt Teremtőjével.
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után…” (Zsoltárok 42:2-3)
Te el tudod mondani ezt magadról?


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 11, 13:31:58
Isten ma rád figyel!
„Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” (4Mózes 6:26)


Dallas Willard kisgyermek korában elvesztette az édesanyját.
 Egyik írásában egy kisfiú szerepel, akinek az édesanyja szintén meghalt.
 A kisfiú minden éjjel betotyogott édesapja szobájába, és megkérdezte, aludhat-e vele. Csak akkor érezte magát eléggé biztonságban ahhoz, hogy elszenderedjen, amikor az apja megígérte, hogy az arcát felé fordítva fog aludni. Willard azt írja: „Eléldegélhetünk egy olyan Istennel, aki nem beszél. Legalábbis sokan ezt gondolják.
De az nem igazán lenne igazi élet, és biztosan nem olyan élet, amilyet Isten tervezett nekünk, nem az a bővölködő élet, amit Jézus elérhetővé tett.” Mózes így imádkozott: „Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!”
Nem csodálatos tudni, hogy Isten figyel ránk, vezet és véd a nap huszonnégy órájában minden áldott nap? Valójában a leggyakoribb ígéret a Szentírásban nem az üdvösség vagy a menny.
Nem, a legtöbbször ismételt ígéret a Bibliában ez:
„…én veled leszek…” (Józsué 1:5).
Ezt az ígéretet adta Isten Énóknak, Nóénak, Ábrahámnak, Sárának, Jákóbnak, Józsefnek, Mózesnek, Máriának és Pálnak.
Ez volt az, ami segített nekik tovább menni!
Dávid ezt mondta:
„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy…” (Zsoltárok 23:4).

Isten folyamatosan emlékeztette népét arra, hogy velük van; a Szent Sátor, a Szövetség Ládája, a sivatagban hulló manna, és az előttük járó felhő- és tűzoszlop által. Ugyanígy emlékeztet ma téged is:
„Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr…” (Józsué 1:9).
 Légy nyugodt, Isten figyel rád!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 13, 08:12:27
Mi a legjobb a gyermekednek?
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon…” (Példabeszédek 22:6)

Azt mondod: „A kislányom olyan engedelmes gyermek, de a bátyja minden szabályt megszeg!” Vagy: „A nagyobbik gyermekünk olyan rendezett, de a kisebb olyan, mint egy katasztrófa sújtotta övezet!” A gyermekek egyéniségnek lettek teremtve. Ezzel a ténnyel megbirkózni igazi kihívás a szülők számára.
 Figyeld meg Isten útmutatásait a Példabeszédek 22:6-ban!
1) „Neveld a gyermeket!” Figyelmes, szeretetteljes, eredményes, boldog gyerekek nem csak úgy lesznek – nevelik őket! A kulcsos gyerekek generációja bizonyította: „a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját” (Példabeszédek 29:15 Károli). A bölcs szülők irányt választanak gyermekeiknek, aztán támogatják őket pozitív megerősítéssel és következetes fegyelmezéssel. Gyermekeik személyiségét és magatartását Isten Igéjével összhangban formálják. Salamon fogalmazása ebben a szentírási szakaszban egy tizenévesnél fiatalabb gyermeket jelez, aki még formálható. Ha elszalasztod ezeket a korai éveket a nevelésben, akkor nehéz dolgod lesz, de Isten segítségével nem lehetetlen.
2) „…a neki megfelelő módon”. Hallottál már valaha a „keresztbe nevelésről”? Azt jelenti, hogy megpróbálod valamire rávenni a gyermekedet, pedig nem arra lett szánva. Ha szögletes peckeket kerek lyukba próbálsz belekényszeríteni, ez lázadásra szólítja fel a lelkes gyerekeket, az engedékenyeket pedig kreativitásukat leromboló alkalmazkodásra. Az egyik angol bibliafordítás [The Amplified Bible] ebben az igeversben azt tanácsolja: neveld a gyermeket „egyéni adottságainak és hajlamainak megfelelő módon”. Tanulmányozd gyermekeid képességeit, és azoknak megfelelően irányítsd őket. Ha szögletes peckeket szögletes lyukakba helyezel, ez csökkenti az ellenállást, együttműködésre hív és segít felismerni, hogy mi gyermeked Istentől kapott rendeltetése. Ez az ő útjuk, nem a tiéd, ők fogják végigjárni.
3) „még ha megöregszik, akkor sem tér el attól”. Ha azon a helyen vannak, ahová Isten rendelte őket, akkor nincs szükségük arra, hogy bárki is manipulálja, irányítsa, vagy megfélemlítse őket. Akkor el vannak látva minden szükségessel, kreatívak, szembenéznek a kihívásokkal, feladataikat véghez viszik, és boldogan nőnek bele abba a környezetbe, amit Isten jelölt ki számukra!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 14, 07:17:18
Amikor a helyzet rossznak tűnik
„Boldog az, akinek… az Úrban van a reménysége.” (Zsoltárok 146:5)


F. B. Meyer mondja: „Hitünk tanulása nem tökéletes addig, amíg fel nem ismerjük, hogy Isten gondviselése a veszteségeken át is működik… hogy a kudarcokon és tovatűnő dolgokon át valami minket szolgál.

Az apadóban lévő patak, ahol Illés ült, az életünk képe!
 „Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak” (1Királyok 17:7),
-ez a múltunk történelme és ez a jövőnkre szóló prófécia…

Tanuld meg felismerni a különbséget aközött, hogy az adományban bízol, vagy az Adományozóban.
 Amit kaptál, az talán csak egy időszakra szól, de Aki adja, az örök.


Ha az Úr Illést egyenesen a sareptai özvegyhez vezette volna, akkor kihagyott volna valamit, ami segített Illést jobb emberré formálni – a hit általi életet. Bármikor, amikor földi forrásaink kiszáradnak, azért van, hogy így megtanulhassuk, hogy reménységünk és segítségünk az Úrban van.”
Egy másik szerző ezt írja: „Néha nincs elég pénzünk ahhoz, hogy megéljünk; az emberek azt mondják nekünk, hogy osszuk be, de mi csak felnevetünk. Mi jól látjuk a helyzetet, és azt mondjuk: „Lehetetlen”. Itt az ideje annak, hogy Istenben bízzunk. A lehetőségeidet nem korlátozzák a múltbeli vagy a jelenlegi körülmények. Ha nincs elég pénzed, hogy jogos szükségeidet betöltsd, tégy meg minden tőled telhetőt, aztán engedd el a dolgot! Bízz Istenben, hogy betölti szükségeidet, és láss túl a pénztárcádon! Nézz a forrásra! Kérj az isteni… korlátlan ellátmányból… tedd meg a magad részét! Törekedj arra, hogy felelősen kezeld az anyagiakat gondolatban és tettben! Kérj bölcsességet, és hallgass Isten vezetésére! Aztán engedd el a félelmeidet, és ne akarj mindent irányításod alatt tartani!
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Példabeszédek 3:5)
Mindannyian tudjuk, hogy a pénz szükséges része az életnek – ahogy Isten is az!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 15, 06:34:14
A harag kezelésének szabályai (1)
„…mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának…” (Efézus 4:25)


Két erőteljes személyiség egy kapcsolatban olyan, mint két egybeömlő folyó – erős sodrás keletkezik.
A harag lehet hirtelen, mint a villámlás, vagy hosszan elnyúló, mint a mennydörgés moraja.
Néha fájdalmasan összecsapunk, máskor eltávolodunk, és csendben elhagyjuk a kapcsolatot. De a helyesen kezelt haragnak nem kell rombolónak lennie. Íme Isten szabályai arról, hogyan kezeljük a haragunkat:
1. szabály: Maradj őszinte! „Mondjatok igazat… ne vétkezzetek azzal, hogy engeditek, hogy a haragotok irányítson…” (Efézus 4:25-26).
 Amikor haragszol, ne tagadd le! A harag építő is lehet. Jogosan haragszunk akkor, ha az emberekkel rosszul bánnak és a rosszat nem teszik jóvá.
Ha azt mondod: „haragudtam és mivel számomra értékes a kapcsolatunk, ezért szeretnék beszélni róla” ez őszinte, nem fenyegető és megoldásra hív. Figyeld meg: a) ha figyelmen kívül hagyod, visszafogod, elfojtod a haragodat, vagy úgy teszel, mintha nem is lennél mérges, ez lényegében hazugság;
b) a hazugság másik formája az, ha haragodban túlzol. „Sose figyelsz arra, amit mondok.” „Mindig elutasítod a kéréseimet.” „Senki sem csinál itt semmit, csak én.” Az ilyen általánosítások igaztalanok, és csak a helyzet sarkítását és kiéleződését szolgálják, garantálva, hogy az igazi probléma elhomályosul, és nem nyer megoldást.
c) ha haragodban másokat hibáztatsz, az is hazugság. „Ha időben megérkeztél volna, akkor nem kellett volna veszekednem veled” vagy „Ha nem zsörtölődnél annyit, akkor talán elkezdenék időben hazaérni.” Mások hibáztatása egyik módja annak, hogy kibújjunk a saját felelősségünk alól, miközben az ujjunk másokra mutat. Ez feldühít másokat, fenntartja a saját haragodat, és soha nem hozza meg az eredményt, amit szeretnél.

Isten módszere ez: „Mondjatok igazat egymásnak!” – és ez működik, ha szeretettel teszed.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: éci - 2010 Június 15, 16:05:41
Cselekedjetek bátran!” (2Krónika 19,11)

Az angol courage [bátorság] szó a francia coeur szóból ered, ami szívet jelent. Ezért mondjuk azt, ha valaki nem csügged el egyhamar, hogy „erős a szíve”, illetve a bátor szinonimája az „oroszlán szívű”. Az igazság az, hogy:
...tovább »
(1) Bátorság kell ahhoz, hogy szembe tudj nézni a rólad szóló igazsággal. Jézus azt mondta: „megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket” (János 8:32). De mielőtt még szabaddá tenne az igazság, általában jól kifacsar a centrifugában, mert nem szeretjük hallani magunkról az igazat.

(2) Bátorság kell a változáshoz, ha kényelmesebb olyannak maradni, amilyen vagy. Ha hajlandó vagy elhagyni a biztonsági zónádat, hitben kilépni és követni Istent, nem marad el a próbatétel. Ugyanakkor viszont elérsz majd olyan magasságokat, melyeket azelőtt elérhetetlennek tartottál. És többre viszed olyanoknál is, akik pedig tehetségesebbek nálad.

(3) Bátorság kell ahhoz, hogy kiállj a meggyőződéseid mellett, amikor tudod, hogy mások kétségbe fogják vonni azokat. Amikor hajlandó vagy kiállni valamiért vagy kipróbálni valamit, mindig lesz valaki, aki támadni fog. Ralph Waldo Emerson írja: „Bármit is teszel, bátorságra van szükséged. Akármilyen útirányt választasz is, mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy tévedsz. Mindig támadnak majd olyan nehézségek, melyek azt próbálják elhitetni veled, hogy kritikusaidnak igaza van. Ahhoz, hogy eltervezzünk valamit, és azt végig is vigyük, ugyanolyan bátorságra van szükségünk, mint egy katonának. A békének is megvannak a maga győzelmei, de bátor emberek kellenek ahhoz, hogy kivívják őket.” Amikor Nehemiást megfenyegették ellenségei, ő azt mondta: „A magamfajta embernek illik-e menekülni? … Nem fogok!” (Nehémiás 6,11). És így végül újjáépítette Jeruzsálem falait 52 napos rekordidő alatt, és lett egy könyve a Bibliában, amit róla neveztek el. Nos, mit szólsz ehhez a bátorsághoz?
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 23, 14:07:11
Hogyan mozdítsuk el a hegyet?
„…mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel…” (Márk 11:23)


Hogyan mozdíthatod el a hegyet az életedben? A következőkkel:
1) Isten Igéjét használva. A pusztában a Sátán háromféle módon kísértette meg Jézust: a) helyezd az átmeneti szükségleteidet a lelki szükségletek elé: „Változtasd ezeket a köveket kenyerekké!”
b) használd az erődet hibás indítékból: „Vesd le magad a templom párkányáról!”
c) válaszd a könnyebb utat, ne a keresztet: „Az egész világ a tiéd, ha behódolsz nekem.” Jézus minden alkalommal legyőzte a Sátánt ezzel a mondattal:
„Meg van írva” (Máté 4:1-11).
A legerősebb fegyvered Isten Igéje – tanuld meg használni!

2) Állhatatossággal. Jeremiás azt mondta, hogy Isten Igéje olyan „mint a sziklazúzó pöröly” (Jeremiás 23:29). Rácsodálkoztál már arra, hogy lehet az, hogy a kalapács kilencvenkilencszer lesújt a sziklára, de a századik ütés az, ami darabokra zúzza? Ez azért van, mert az összes megelőző csapás gyengítette azt. Élj Isten Igéjében, ismételd azt minden helyzetben és működni fog.
3) Megbocsátással. Van egy történet, amelyben a lelkész ezt kérdezte a gyülekezetétől: „Hányan vagytok hajlandók arra, hogy megbocsássatok az ellenségeiteknek?” Mindenki jelentkezett, kivéve egy öregembert. „Miért nem?” – kérdezte a lelkész. „Azért” – felelte – „mert nekem nincs egy sem, túléltem mindet!” Miután a hegyeket mozgató hitről és a meghallgatást nyerő imáról beszélt,
Jézus ezt mondta: „És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket” (Márk 11:25).
A hegyed nem fog elmozdulni, és az imáidra nem kapsz választ, ha meg nem bocsátást rejtegetsz. Tehát kérdezd meg magad: „Megéri?”
Akár úgy gondolod, hogy a vétkes megérdemli a bocsánatot, akár nem, a saját érdekedben bocsásd meg és engedd el!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 25, 15:33:21
Így már sokszor voltam én is, most megerősítést kaptam újból...csak kis lépésekkel  :168:  :119:
Dicsőség az Igazságos Istennek  :2smitten:

Egyszerre csak egy lépést
„Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram!” (Zsoltárok 89:15)

A régi európai kolostorokban a szerzetesek úgy jártak a sötét folyosókon, hogy a cipőjük orrán egy gyertya volt, amely épp csak annyi fényt adott, hogy lássák a következő lépést.
Így vezet minket Isten is.
Verdell Davis tanárnő hite próbára volt téve, amikor a férje, akivel harminc évig voltak házasok, meghalt egy repülőgép szerencsétlenségben. Egész kupacnyi levéllel, biztosítási nyomtatvánnyal és számlával kellett szembenéznie. Szétterítette őket az asztalon és letakarta egy terítővel. „Ha nem látom, nem gondolok rá” – gondolta. Azt írja: „Tudtam, hogy a terítő alatti szörny meg fog támadni, ha nem én támadok először. Leültem és elsírtam a harag… frusztráció… és magányosság könnyeit. Végül felemeltem a fejem, és ezt mondtam: »Jól van, Uram. Elég okos lány vagyok. Ki fogok nyitni egy borítékot. Ha megértem, hogy mi van benne, akkor ki fogok nyitni egy másikat is. Ha nem, akkor visszateszem a terítőt… és visszafekszem.« …
Még ekkora könnyelműségben is volt egy kis fény ahhoz a bizonyos lépéshez. Aztán már tudni akartam, hogy hogyan intézzek el minden részletet… kezdem magabiztosan meghozni az óriási súlyú napi döntéseket, melyekkel szembe kellett néznem… már volt némi halvány elképzelésem arról, hogy az előttem álló lépés leküzdhető.
Szerettem volna jól megvilágított ösvényt… de az Úr csak gyengén pislákoló gyertyalángokat adott, hogy ezzel emlékeztessen:
»Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz«.
 A zsoltáríró azt mondta:
»Boldogok, akik megtanultak… jelenléted világosságában járni« (Zsoltárok 89:15).
Nekem egyszerre csak egy borítékhoz, egy beszélgetéshez, egy döntéshez, egy lépéshez elegendő fényre volt szükségem.” És neked is!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 26, 10:41:40

Ki mint vet, úgy arat
„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6:9)


Corrie ten Boom neve széles körben ismert a keresztények között, de kevesen hallottak unokaöccséről, Peterről, aki szintén részt vett a zsidók megmentésében a náci üldözés idején. Amikor a holland hazafiak meghallották, hogy az SS csapatok zsidó árvákat küldenek koncentrációs táborokba, kicsempészték a gyerekeket az árvaházakból és ten Boom-ék házába vitték őket addig is, amíg örökbefogadó szülőkre nem találtak. A tizenhat éves Peter, aki elkötelezett keresztény volt, úgy dacolt a németekkel, hogy a templomi orgona összes regiszterét kihúzva, teljes hangerőn játszotta a holland nemzeti himnuszt, miközben a gyülekezet felállva énekelt. Ellenállás vádjával bebörtönözték.
A második világháború után bejárta a világot ugyanazzal az üzenettel, mint a nagynénje: a megbocsátás az egyetlen lehetséges válasz a gyűlöletre.
Egy izraeli útján szívroham érte, és meg kellett műteni. Az operáció előtti éjszakán a kardiológus azt kérdezte tőle: „Véletlenül nem rokona a holland ten Boom-éknak?”
 Peter így felelt: „De igen, ők az én családom”.
Az orvos így folytatta: „Egyike vagyok azoknak a kisgyermekeknek, akiket a családja megmentett.”
Másnap az a férfi, akinek az életét negyven évvel korábban megmentették, visszafizette az adósságot azzal, hogy megmentette Peter ten Boom életét.
A Biblia azt mondja, hogy ha kenyeredet a víz színére veted, „…sok nap múlva megtalálod azt” (Prédikátor 11:1 Károli). Amit vetsz – legyen az jó vagy rossz – vissza fog térni hozzád. Ezért: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.”
Ne feledd, Isten senkinek sem marad adósa, és nem számít, mennyi idő múlva, de biztosan beváltja ígéretét.A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Június 27, 13:59:46
Tartsd tiszteletben a templomodat! (1)
„Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben!”
(1Korinthus 6:20)


A feltámadáskor földi testünk „feltámasztatik romolhatatlanságban” (1Korintjus 15:42), de addig is tisztelned kell Istent a testeddel is, szem előtt tartva egy néhány alapelvet, mint például:
1) Tornázz rendszeresen! Mintegy a fele azoknak, akik valamilyen edzéstervbe fognak, feladja a sportot hat hónapon belül. A titok nyitja: kezdd lassan!
Menj lépcsőn liftezés helyett, parkold le az autód és sétálj, labdázz a gyerekeiddel tévénézés helyett! Isten a testedet mozgásra tervezte, és nem elég az, hogy minden reggel elsétálsz az autódtól az íróasztalodig. Heti 3-4-szer harminc perces torna csökkenti a vérnyomást és a stresszt, javít a közérzeteden és a hangulatodon.
2) Táplálkozz helyesen! Sokan közülünk nem helyes okokból esznek, mint például kimerültség, harag és alacsony önértékelés.
. Egyél, hogy élj, és ne azért élj, hogy egyél!
 Ha hiányzik az étrendedből az elegendő gyümölcs, zöldség és rost, és túl sok gyorséttermi ételt fogyasztasz, az romba döntheti az egészségedet. Gyakorolj önuralmat! Emlékezz:
„Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.” (Galata 5:24) 3)
Aludj eleget! Tony Jenkins lelkész felkereste orvosát, hogy tud-e valamit tenni a felesége horkolása ellen. „Ez tényleg ennyire zavarja önt?” – kérdezte az orvos. „Nem csak engem” – felelte Jenkins – „az egész gyülekezetet!” Komolyra fordítva a szót: alváshiányos társadalomban élünk, pedig legtöbbünknek 7-9 órányi alvásra van szüksége. Valószínűleg be tudnád érni kevesebbel is, de akkor éppen csak megélnél.
A zsoltáríró azt mondta:
 „Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” (Zsoltárok 127:2)

Tehát kapcsold ki a tévét és a számítógépet, és feküdj le idejében!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.


ez az ige nagyon jól tükrözött nekem ma...  :08:változtatnom kellene... de sürgősen  az evéssel kapcsolatosan :03:

Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 01, 08:28:42
Engedd el! (1)
„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!” (Ézsaiás 43:18)

Mit teszel, amikor az emlékezeted előrángatja a múlt eseményeit, és újból elborít ugyanaz a régi fájdalom? A Biblia így felel:
„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!”
A múltad hatással lehet a jelenedre, és befolyásolhatja a jövődet, hacsak el nem engeded. A következő néhány napban gondolkodjunk ezen! Először is, engedd el, amit Isten megbocsátott! I
sten egyetlen válasza a megvallott bűnre az, hogy megbocsátja és elfelejti. Ha újra előjön, akkor te hozod fel, nem Ő.
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól” (1János 1:9).

Két dolog nehezíti az elengedést.

1) A saját érzéseid. „Nem érzem, hogy bocsánatot nyertem!” – mondod. Isten megbocsátó kegyelmét Krisztus áldozata szerezte meg – az érzéseidtől függetlenül. Ne várd, hogy érezni fogod, amíg nem fogadtad el – fogadd el, és akkor érezni fogod!
2) Hibás istenkép. „Az apám azt mondja, hogy megbocsát, de ha valamiben kudarcot vallok, mindig a képembe vágja az összes régi bűnömet.” – panaszolod. Mennyei Atyád nem így működik.
„Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25).
Isten nem fogja felhozni őket – mert nem emlékszik rájuk. Minden bűnöd megítéltetett és meg lett fizetve a Golgotán.
Ha megvallottad őket, akkor többé nem vádolnak meg velük, tehát örülj és engedd el őket!
A Mennyei Bíróság kimondta rólad: „nem bűnös”.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 02, 09:04:05
Engedd el! (2)
„Elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet…” (1Mózes 41:51)


Engedd el mindazt, amit mások tettek veled! Nincsen rózsa tövis nélkül, nincs emberi kapcsolat fájdalom nélkül. És kevés fájdalom hatol olyan mélyre, mint amit a legközelebbi hozzátartozók vagy barátok okoznak. Kérdezd meg Józsefet, akit a saját testvérei eladtak, és aki börtönbe került egy idegen országban olyan bűnért, amit soha el sem követett. Az ilyen dolgokból ered a keserűség, a depresszió, a kétségbeesés és a megsemmisülés. És ki hibáztatta volna?
 De József tudta, hogy az utolsó szó az övé, és nem azoké, akik rosszul bántak vele; hogy ő maga az, aki meghatározza a jövőjét, és nem amazok.
Mások megsebezhetnek téged, de senki sem tud elpusztítani a saját beleegyezésed és közreműködésed nélkül.
Nem az határozza meg a kimenetelt, hogy ők mit tesznek, hanem az, hogy te mit teszel ezután.
József úgy döntött, hogy elengedi a sérelmeket, és vállalja a felelősséget a saját cselekedeteiért.
Ha te is ezt teszed, azzal visszaszerzed az erődet, megnyílsz az új lehetőségeknek, és olyan döntéseket hozol, amelyeknek következtében erősebb, bölcsebb és áldottabb leszel.
Figyeld meg: a) József a helyzetet Isten nézőpontjából látta. „Nem ti küldtetek ide, hanem Isten… hogy életben tartson titeket nagy szabadításával” (1Mózes 45:8 ).
b) Elengedte a neheztelést. Túllépett rajta, és azokat szolgálta szükségükben, akik korábban megbántották.
c) Nem engedte, hogy mások tetteinek áldozatává váljon. Ennek eredményeként Isten „egész Egyiptom uralkodójává” tette (8. vers).
 d) Felkészült a jövőre. Hogyan? Azáltal, hogy prófétai ajándékát és vezetői képességét használva kitűnt még akkor is, amikor börtönben volt (1Mózes 41:39).


Tehát dönts úgy, hogy Isten szemével nézel! Engedd el! Tedd, amire elhívattál, és figyeld meg, hogy Isten királyi módon fog igazolni!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 06, 10:08:28
„Jézus… letette felsőruháját…” (János 13:3-4)

János ezt jegyzi fel: „Jézus… felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: »Uram, te mosod meg az én lábamat?«” (János 13:3-6).
Jézus nem várt arra, hogy a tanítványok tegyék meg az első lépést, Ő kezdeményezett. Megtanította, hogy ha Istent akarod szolgálni, akkor hajlandónak kell lenned félretenni a rólad kialakult képet, a kényelmedet és a napirendedet. És ezt olyan módon jelenítette meg, amit a tanítványok sosem felejtettek el.  Az igazi szolgálat nem törődik az imázzsal, az igazi szolgálat teljesen lemond minden különbségtételről. Isten megtestesülése önmagát alázatba öltöztette. Csodálatos! De Péter nem értette meg. Zavarba hozta az a gondolat, hogy Ura megengedte magának, hogy ilyen lealacsonyító fényben tűnjön fel. Ezért Jézus azt mondta:
„Ti így hívtok engem: Mester, és Uram… Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek… Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek” (János 13:13-17).

Ha áldott akarsz lenni, ne csatlakozz a „lelki elithez”, akik annyira odavannak a saját prédikációjuktól, és olyan szívesen dicsekednek a saját teljesítményükkel. Tégy le mindent, ami a saját dicsőséged, és vedd fel a szolgálat törölközőjét! És ne várj másokra!  Ma te légy az, aki ezt megteszi!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

-most megyek és teszem is amire Isten hív.
 A gyüliben a gyerekek helyiségét fríssítjük fel festéssel és pakolással ....amiben tudok én is segítek  :169: 
áldott napot  tesókák   :119:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 06, 10:38:31
Gyonyoru szep aldott napot neked is!

En azt vallom, Istent szivunkbol dicsoiteni kell, es mindenrol beszamolni, hogyan segitett, mit tanitott.
Hogy az emberek batoritast kapjanak, es kizarolag Isten fele forduljanak.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 07, 11:32:55
   köszi drága  Ani Kinor áldottt gyönyörű napot kívánok a mai napra is :2smitten:   
Hála az ÚRnak  szépen összejöttünk jó kis csapat :169: sikerült kipakolni  a két helyiséget mindenki a saját területén kivette részét. A Padlástól a pincéig  :169:
 5 óra körül megjöttek a kőművesek is /gyülitagok/  :168: és a javítási munkálatok vártak rájuk egész este dolgoztak. Még a jogász dicsis gitárosunk is megfogta a lapátot anyagot keverni. :169: A pásztorunk villanyszerelési munkálatokat végzett  mivel fiatalon azt is elvégezte technikusként.  :169 Az elmúlt 10 éveben rengeteget láttam őt is reggeltől éjjelig tartó betonozásoknál és vakolásoknál, festéseknél, szereléseknél. Ezért  is  nagyon tisztelem ŐT. :168:
Nemsokára  indulok megnézni hogyan állnak az én drága tesóim  :168:
Az Úr örömét látom amikor egységben és szeretetben végezzük munkáinkat.

Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 07, 11:43:32
ez csodalatos :):):)
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 07, 11:45:21
-ma ezt olvastam tovább adom erősítésül  :168:

Amikor az érzések és a hit összeütköznek
„Szomorú az én lelkem mindhalálig…” (Márk 14:34)

Hallottad már valaha ezeket a szavakat: „Nem kellene így érezned. Ha jobban bíztál volna Istenben, akkor most nem lennél ennyire letörve érzelmileg, és nem éreznéd úgy, hogy fel akarod adni. Egy jó nagy adag hitre és imádságra van szükséged!” Amikor az életben minden összedől, a jó szándékú barátok azt hiszik, hogy az ilyen szavak segítenek azonnal összeszedni magad. De ez nem így van; sőt megtörténhet, hogy ettől csak még rosszabbul érezzük magunkat. Emlékszel Jób barátaira?
Akkor hát mit kell tennünk, ha ilyen gyötrő, aggasztó, csüggesztő érzések lesznek úrrá rajtunk?

1) Értsd meg, hogy az érzések sem nem jók, sem nem rosszak. Attól, hogy ilyesmit érzel, nem leszel kevésbé lelki, és nem leszel hívőbb attól, ha nem érzel ilyet. Ezek csak emberi érzések, melyek mindannyiunkban megvannak.
Senki sem élt át nagyobb érzelmi fájdalmat, mint Jézus: „Szomorú az én lelkem mindhalálig”. Úgy érezte, hogy mindjárt belehal. Ilyen mély érzések fenyegették életét! Ő azonban nem rejtegette vagy tagadta érzéseit, és nem kárhoztatta magát azért, mert így érez.
A tagadás csak erősíti az érzelmet. Jézus nyíltan megvallotta érzéseit, a megfelelő módon kezelve őket.
Gyötrődésében kétszer is így imádkozott:
 „Atyám… Kérlek, vedd el tőlem… ezt a szenvedést…” (Márk 14:36 ).
Az Atya nem tett szemrehányást, nem dorgálta meg azért a kéréséért, hogy szerette volna elkerülni ezt a helyzetet; nem szidta le érzéseiért, és téged sem fog leszidni érte.

2) Értsd meg, hogy nem az érzéseid diktálják a lehetőségeidet, és nem érvénytelenítik választásaidat. Lehetnek rossz érzéseid, és mégis tudsz jó döntéseket hozni! Fájdalomtól összetörten Jézus ezt mondta: „…mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te” (Márk 14:36).
Válaszd Isten akaratát, bárhogy is érzel, és Ő meg fog erősíteni, hogy kezelni tudd a nehéz időket.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

-  Én is komoly döntések előtt állok ....a hitem és az érzelmeim csatában állnak! Uramban bízom nem félek!- ebből győztesen fog kihozni tudom........
Isten akarata legyen meg !
Jézus nevében     amen!

Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 11, 06:49:49
Isten útja vagy a tiéd?
„Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük.” (Zsoltárok 106:15)


Amikor mindenáron ragaszkodsz ahhoz, hogy megkapj valamit, amit Isten az ő bölcsességében visszatart, néha előfordul, hogy Isten hátrál egy lépést, és azt mondja: „Jól van, legyen, ahogy te akarod”.
Miután Isten áthozta a népét a Vörös-tengeren, és kiszabadította őket a fáraó kezéből, azt olvassuk:
„Akkor hittek ígéreteiben, és dicséretet énekeltek” (Zsoltárok 106:12).
Ez jól hangzik.
De figyeld csak meg, mi történt ezután, mert ugyanez történik velünk is:
„De csakhamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében. Sóvárgás fogta el őket a pusztában, próbára tették Istent a sivatagban. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük” (Zsoltárok 106:13-15).

Ha mindenáron a magunk útját akarjuk járni, az lelki ürességhez vezethet. Amikor Isten elhívta Mózest, hogy kiszabadítsa népét Egyiptomból, Mózes úgy döntött, hogy a saját módszerével lát hozzá. Látta, hogy egy egyiptomi egy héber rabszolgát ver, de ahelyett, hogy Istentől kért volna tanácsot, a saját kezébe vette a dolgot.
A Biblia azt mondja:
„Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban (2Mózes 2:12).
Mózest nyilvánvalóan jobban érdekelte az emberek véleménye, mint az, hogy Isten mit gondol a dologról. Ezért Istennek meg kellett tanítania Mózest arra, hogy a parancsok tőle jönnek. Miután Mózes ásott egy gödröt, és megpróbálta elrejteni tettét, Isten lehetővé tette, hogy az kitudódjon. Megmutatta Mózesnek, hogy ha a saját feje után megy, azzal még azt sem tudja elérni, hogy egyetlen katona a homokba temetve maradjon. De ha Isten szerint teszi, amit tennie kell, akkor egy egész hadsereget eltemethet a Vörös-tenger mélye.
Ezért ma határozd el, hogy Isten akarata szerint fogsz cselekedni!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 11, 10:30:28
Milyen igaz ez ma is! Nagyon jó tanítás volt!  :168:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 12, 07:34:38
    :119: köszi drága Tündém   :168: :169:

A házassági mítoszok leleplezése (1)
„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”
(János 8:32 Károli)

Sokunkat félrevezetnek a szerelemről és házasságról szóló mítoszok. A „tökéletes házasság” mítosza széles körben elterjedt, és nagyon veszélyes. Valóságtól elrugaszkodott elvárásaink, lehetetlen álmaink és varázslatos elképzeléseink félretájékoztatnak, becsapnak és kiábrándítanak minket, így aztán készek vagyunk lelépni abban a pillanatban, amikor fantáziavilágunk összeütközik a valósággal. Csak az igazság szabadít fel arra, hogy beteljesedést találjunk házasságunkban. A következő néhány napban vizsgáljunk meg néhányat a mítoszok közül. Első számú házassági mítosz: A „szerelem-vírus” mítosza, amely határozottan állítja, hogy a szerelem olyan, mint egy betegség, amit el lehet kapni. „Egy varázslatos éjszaka”, amikor éppen a megfelelő időben a megfelelő helyen vagy, és máris összeszedted. Ha elkapod, egész életen át tartó boldogságba lépsz! A baj csak az, hogy amikor kimerülünk három gyerek nevelésében, két munkahely elvárásaiban és a második hitel törlesztésében, a „vírus” eltűnik. A mosogatnivaló, a pelenkák és a napi rutin forgószelében valamit fel kell adni. Így aztán a románc eltávozik a színpadról, és átadja a helyét a valóságnak. Amikor ez megtörténik, a romantikát összetévesztjük az igazi szerelemmel, és tévesen azt gondoljuk, hogy az ment el, és nekünk követnünk kell. Az igazság az, hogy a szerelem nem hal meg azzal, hogy a románc fejet hajt a valóság előtt. Ha két ember, aki valamikor szerelmes lett egymásba, hajlandó kitartani egymás mellett szeretetben a családi élet kihívásai és lehetőségei között, akkor a szerelem újra növekedésnek indul, erősebb és ellenállóbb lesz, mint valaha. A csupán romantikán alapuló szerelem nem fog működni, amikor a „jóban” a „rosszban”-nal találkozik. Az a szerelem, amely azon a döntésen nyugszik, hogy szeretni fogsz „míg a halál el nem választ”, az egyetlen szeretet, ami megbízható, állhatatos és biztos. A szerelem hoz össze minket, de az ilyen szeretet az, ami továbbra is összetart!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 12, 10:48:48
Draga Irene,

bizony, igy van ahogy irod!
Bizony, bizony, van olyan ember akinel ez elofordul....

Mindig Istenben kell hinnunk, hozzafordulnunk, hogy vigyazza sziveinket, es a kapcsolatunkat.

Isten mindig megujitja a hazassagkoteleket.

Az igaz szerelem, Isten tuze, mely ha eg szivunkben es lelkunkben, a kapcsolatunk is mindig boldog lesz.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 12, 13:09:52
Ámen!  :168:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 13, 20:22:18
A házassági mítoszok leleplezése (2)
„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”
(János 8:32 Károli)


Kettes számú házassági mítosz: Az „igazi” mítosza azt sugallja, hogy a boldog házasság egyedül azon múlik, hogy megtaláljuk-e az igazit. Ezt néha a szerencsének, Cupido nyilának, a csillagok állásának vagy a hold sugarának tulajdonítják… sőt időnként még Istennek is. Csak találd meg a megfelelő személyt, és ő majd páratlanul boldoggá, romantikussá, izgalmassá, teljessé és csodálatossá teszi az életedet. El fog jönni, mint ahogy a dal mondja, „az a varázslat”, ami varázsigéjével összetart, és elvezet az örök szerelem csodavilágába. Az egész azon a személyen múlik. Semmit sem éreztél ennél meggyőzőbben igaznak és helyesnek! A család és a barátok tanácsával mit sem törődve feladunk mindent, és teljesen kifordulunk magunkból, hogy megtartsuk ezt a függőséget okozó mágikus történést. Amikor mindez elmúlik (mert el fog!), három dolog történik: 1) sírunk, manipulálunk, megvesztegetünk, később pedig hibáztatunk, gyalázkodunk, és azt állítjuk, hogy alakoskodtak azért, hogy megváltoztassanak, és szerencsétlenné tegyenek minket. „Ő nem az az ember, akihez hozzámentem”, panaszkodunk. Lehet, hogy ő nem az az ember, akire számítottál (az az ember nem is létezik az álomvilágodon kívül), de ő az, akihez hozzámentél, és a probléma nem egyedül rajta múlik. 2) Ráaggatjuk a „nem az igazi” címkét, és vagy keresni kezdjük az igazit, vagy teljesen elegünk lesz az ellenkező nemből, mert azok mind hamisak, hűtlenek és megbízhatatlanok. 3) Felismerjük az igazságot: nem létezik igazi, aki mindig boldoggá tehet minket. Ezen a ponton felszabadulhatunk, és megtalálhatjuk a boldogságot azáltal, hogy mi magunk válunk az igazivá, azzá, akivé Isten teremtett minket, nagylelkűen adunk, és engedjük, hogy mások valóságos önmaguk legyenek, tökéletlen, változékony emberek, és a boldogságunkat Istennél kezdjük keresni!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 14, 09:05:47
A házassági mítoszok leleplezése (3)
„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”
(János 8:32 Károli)


Hármas számú házassági mítosz: A „teli kincsesláda” mítosza, amely azt sejteti, hogy amikor házasságot kötünk, egy nagy kincsesládára teszünk szert, ami tele van magától újratöltődő jó dolgokkal, garantálva, hogy házasságunk minden különösebb erőfeszítés nélkül örökké boldog lesz. Ennek a doboznak tartalmaznia kell a romantikát, a testi beteljesedést, a nagylelkűséget, az igaz szerelmet, és azt, hogy mindig ki leszünk szolgálva a megszokott módon. Ideális esetben csak belenyúlunk, és kivesszük, amit akarunk ebből a soha ki nem merülő készletből. Az azonnali, kevés erőfeszítést igénylő kielégülés garantált! És mivel ez kezdetben működni látszik, ezért elhisszük a mítoszt. Amíg egy rossz napon belenyúlunk a dobozba, és rájövünk, hogy üres. Ez sokkol minket, csalódottnak, haragosnak, kétségbeesettnek és reménytelennek érezzük magunkat, és arra következtetünk, hogy házastársunk cserbenhagyott, átvert vagy elhagyott minket. Mi másért lenne üres a doboz? És ezen a ponton a mítosz arra ösztönöz: „Itt az ideje egy másik dobozt keresni!” Vagy meghallhatod a felszabadító igazságot:
a) a házasság egy nagy kincsesláda, méghozzá egy üres. A te dolgod megtölteni elegendő befektetéssel ahhoz, hogy megfelelő fedezetet nyújtson a gazdag kapcsolathoz szükséges kivétekhez. Jézus azt mondta:
 „Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek” (Lukács 6:38).
b) Azzal kell kezdened, hogy megkérdezed: „Mit szeretnék találni a dobozban?” És azt teszed bele. Aztán azt kérdezed: „Mennyit szeretnék ebből találni a dobozban?” És tegyél bele eleget ahhoz, hogy azt a mennyiséget eredményezze. Látod, a kincsesládád csak egy doboz; nem romlik el, és nem rosszat kaptál. A doboz tulajdonosa vagy, nem az áldozata. Ha elfogadod ezt az igazságot, akkor ez felszabadít arra, hogy gazdaggá és kifizetődővé tedd a házasságodat azáltal, hogy adsz is, nem csak kiveszel!A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 15, 08:51:09
A házassági mítoszok leleplezése (4)
„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”
(János 8:32 Károli)


Négyes számú házassági mítosz: a „házassági körhinta” mítosza, amely azt mondja, hogy beszállhatsz és kiszállhatsz a házasságokból, ha meguntad, ha elégedetlen vagy, ha kimerültél, vagy ha jobb ajánlatot kapsz. Manapság hozzászoktattak minket az azonnali kielégüléshez. Ha nem tetszenek a szabályok, fogjuk a labdánkat és átmegyünk egy másik pályára. „Eldobható” társadalomban élünk, ha valami nem teljesít kielégítően, inkább lecseréljük, mint megjavítjuk. Tragikus módon ezt a gondolkodásmódot átvittük a kapcsolatainkra is, és lecseréljük életünkben azokat az embereket, akik nem a mi kedvünk szerint játsszák a játékot. Minden újabb generáció egyre kevésbé toleráns, türelmes, szorgalmas, rugalmas és kreatív a házasságban, és egyre hajlamosabb arra, hogy lecserélje azt, amire nem hajlandó több munkát fordítani. A „házassági körhinta” mítosza azt mondja, hogy nem kell küszködnünk a házasságunk problémáival. Csak cseréljük le! De az igazság megmutatja, hogy a mítosz nem működik. Az első házasságok több mint 50%-a végződik válással, a második házasságok 65%-a, a harmadik házasságoknak pedig több mint 70%-a. Egyértelmű, ha a házasságról van szó: minél többször csinálod, annál rosszabb! Valójában néhány kivételtől eltekintve, a fájdalmas számok azt jelzik, hogy statisztikailag nagyobb az esélyed, hogy boldogságra találsz a meglévő házasságodban, minden kihívásával együtt, mintha átlépsz egy másikba. Isten módszere a legjobb lehetőséged. Mindig! Amikor Ő azt mondja: „Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza” (Máté 19:6), ezzel az a szándéka, hogy a házasságod lehetőségein és akadályain át munkálkodva és növekedve jobb társsá válj, és végül boldogabb házasságot építs!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
 
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 16, 09:59:05
Kerüld a viszálykodást!
„Semmit nem cselekedvén versengésből…” (Filippi 2:3 Károli)

A versengést így lehet meghatározni: „viszály… küzdelem… rivalizálás”, és Isten Igéje azt mondja, hogy ezt mindenáron kerülni kell: „Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.” A versengés célja, hogy rombolást vigyen végbe a házasságokban, a gyülekezetekben, az üzleti kapcsolatokban és minden más kapcsolatban. Énközpontúságunkban gyökerezik, és össze hasonlítgatáshoz, versengéshez és ítélkezéshez vezet. Isten Igéje ezt mondja:
„Mert ahol irigység van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található” (Jakab 3:16).

Ha távol akarod tartani a versengést az életedtől, akkor fel kell ismerned, és gyökerestől ki kell tépned, mielőtt felnövekszik:
„hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön” (Zsidók 12:15).
Pál még hozzáteszi: „…tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy harmóniában éltek… ugyanazt akarjátok… ugyanaz a szeretet van bennetek…” (Filippi 2:2 ).


Ahhoz hogy Isten áldásait élvezni tudjuk, meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy egymással összhangban éljünk. Ez vajon könnyű?
Nem, de minél hamarabb megtanuljuk, annál jobb dolgok fognak történni.


Amikor Dávid látta Góliátot, nem állt meg, hogy fontolóra vegye az esélyeit, vagy meghallgassa mások véleményét.
Ehelyett „kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé” (1Sámuel 17:48).
 Itt gyors reakcióra volt szükség. Amikor Isten arra biztat, hogy tartsd oda a másik arcodat, vagy vállald, hogy te húzod a rövidebbet, akkor ragadd meg kegyelmét, és tedd meg! Az igazság az, hogy ha te határozod meg a dolgok menetrendjét, akkor ez azt jelenti, hogy a saját erődből teszed. Tehát:
a) bocsáss meg azoknak, akik megbántottak;
b) imádkozz értük;
c) mondj áldást, mondj jót róluk, és csak jót kívánj nekik!
Ha elkötelezed magad, hogy minden nap szeretetben és megbocsátásban jársz (igen, ez minden nap új elkötelezést kíván!), ez megnyitja az ajtót Isten áldásainak az életedben.


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 16, 10:27:05

„hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön” (Zsidók 12:15).

Pont ezzel az igével foglalkoztam tegnap. Nagy tanítás!  :119:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: erdei - 2010 Július 16, 10:41:04
Irene

A házasság is nagyon jó volt.

 :2smitten: :044:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 17, 09:40:36
    :119:   :168:  Ó  Te is olvastad erdei tesókám ? -ennek nagyon örülök  köszi a bíztatást   :105:

Légy úrrá a kis dolgokon!
„Dániel elhatározta szívében…” (Dániel 1:8 )


Dániel olyan körülmények áldozata volt, melyek felett nem volt irányítása. Nebukadneccar király elfoglalta hazáját, őt pedig fogságba vitte Babilonba. Elvesztette szabadságát, otthonát, kultúráját, barátait és nemesi rangját. Meg kellett tanulnia egy idegen nyelvet, és olyan helyen kellett élnie, ahol soha nem akart. Ha te lettél volna Dániel, nem estél volna abba a kísértésbe, hogy az irányításodon kívül eső dolgokra összpontosíts, például panaszkodtál volna amiatt, hogy Nebukadneccar milyen rossz uralkodó, vagy a fogságot hibáztattad volna a boldogtalanságodért és sajnáltad volna magad?
De Dániel nem így tett! Ő „elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével…” (Dániel 1:8).
Idejét arra fordította, hogy a számára legértékesebbnek tartott dologra gondoljon, és elhatározta, hogy tisztelni fogja Istent, és ragaszkodni fog meggyőződéséhez, még a kis dolgokban is.
A kis csaták felkészítenek arra, hogy megnyerjük a nagyokat.

Ha Dániel nem lépett volna akcióba idejekorán, akkor nem lett volna ereje arra, hogy nemet mondjon a bálványimádásnak, és félelem és megalkuvás nélkül szembenézzen az oroszlánok barlangjával. Lehet, hogy most semmit sem tudsz kezdeni azzal a házzal, amiben élsz, vagy a munkahellyel, ahol dolgozol, de meg tudod változtatni az életed azzal, hogy akcióba lépsz a kis dolgokban. Lehet, hogy mint Dánielnél, ez arra fog vonatkozni, hogy mit eszel, vagy mivel táplálod az elméd, vagy hogy mi jön ki a szádon. Esetleg nem engeded, hogy a főnököd vagy a házastársad határozza meg a hangulatod azzal, hogy hogyan bánik veled. Dánielhez hasonlóan te is dönthetsz.
Ha „elhatározod magad a szívedben”, hogy tisztelni fogod Istent, akkor Ő megáld téged, és olyan módon vesz részt az életedben, ahogy soha el sem tudtad volna képzelni.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 20, 09:16:30
Állj egyenesen!
„…ő nyomban felegyenesedett…” (Lukács 13:13)


Annak, hogy képes vagy-e egyenesen és felemelt fejjel állni, kevés köze van a bőröd színéhez, de sokkal több ahhoz, hogy mi van a szívedben. „Az én őseim a Mayfloweren jöttek Amerikába” – mondod.
Ez jól hangzik, de „Krisztusban nincs szolga, sem szabad”. Isten országában a társadalmi rang nem számít. A nemed sem számít:
„nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Galata 3:28).
Az sem érdekes, hogy milyen az erkölcsi háttered. Ráháb prostituált volt, mielőtt hinni kezdett Isten beszédének. De miután bízott Isten szavában, többé soha nem tért vissza régi foglalkozásához.
Sőt, a Szentírás Sárával, Ábrahám feleségével együtt említi őt, mert hitt Istennek és áldást nyert (Zsidók 11:31). A Krisztusban való hit igazi egyenlőséget teremt, ha ezt elnyered, akkor felemelt fővel járhatsz a múltad ellenére is.
Nem számít, hogy mit mondanak az emberek.
Amit Isten mond rólad – és amit így elhiszel magadról – egyedül az számít.

Lukács feljegyzi: „Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni.
Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki:
»Asszony, megszabadultál betegségedből«. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent” (Lukács 13:10-13).


Ha elkötelezed magad Krisztusnak, Ő megváltoztat téged. Ő majd elbánik mindazzal, ami megnyomorított téged lelkileg, értelmileg és érzelmileg, és elvégzi, hogy egyenesen állj.


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 21, 04:31:45
Az imádság – csodálatos!
„…őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.” (Efézus 3:12)


Egy bibliatanító írja:
„Olvastam egy érdekes könyvet, amit egy hitetlen írt, aki megpróbálta »elintézni« a keresztyén hitet.
Hitetlensége ellenére úgy találtam, hogy valamit igen jól látott meg az imádságra vonatkozóan. Ő úgy nevezte, hogy »a legelképzelhetetlenebb önhittség az emberiség történelmében«, és azzal érvelt, hogy ha a General Motorsnál dolgoznál alacsony beosztásban, és a főnökkel szeretnél találkozni, erre a legtávolabbi esélyed sem lenne... Gondold csak el! Mi lenne, ha egy állampolgár az Egyesült Államok elnökével próbálna beszélni? Elgondoltam, hogy megpróbálom felhívni, csak hogy lássam, mi történne. Valószínűleg valaki asszisztensének a titkárnőjével beszélnék, de nem valószínű, hogy az elnökkel…

»Tehát« – mondja az én szkeptikus barátom a könyvében – »micsoda elképzelhetetlen beképzeltség azt feltételezni, hogy bármelyik pillanatban beszélhetünk az egész mindenség nagyfőnökével«.
Valóban, az imádság gondolata hihetetlen önteltség lenne… ha nem lenne igaz. De az… és a kegyelmes Isten részéről a leghihetetlenebb leereszkedés.
Valószínűleg soha nem beszélhetnél a világ magas pozíciót betöltő embereivel, de az univerzum legmagasabb helyén lévő személy – »az egész mindenség nagyfőnöke« – türelmesen vár, hogy meghallgassa, amit mondani akarsz. »Szabadon és félelem nélkül jöhetünk Istenhez… a Krisztusban való hit által« (Efézus 3:12 ). Szerinted ez nem csodálatos? Ma és minden napodon rendelkezel az imádság nagyszerű kiváltságával.
Beszélhetsz a Főnökkel, elmondhatod neki aggodalmaidat és gondjaidat, megoszthatod vele győzelmeidet és örömeidet – és neki mindig van arra ideje, hogy meghallgasson.” Az imádság – csodálatos!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 22, 10:45:09
Szorítkozz arra, amit tudsz!
„Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel?...” (Róma 14:4)


Agyunk nem szereti az üres helyeket, ezért, ha olyan kérdéssel találkozik, amelyre nincs válasz, keresni kezd valamit, amit az üres helyre tehet. És mivel minket a saját érzékelésünk, szükségeink és előítéleteink vezetnek, nem mindig vagyunk objektívek.
Vannak vakfoltjaink, azt hisszük, hogy „tudjuk”, és ennek katasztrofális következményei lehetnek kapcsolatainkra. „Tudom, hogy mik az igazi szándékaid. Azt hiszed, hogy nem tudom, mi jár a fejedben? Ha csak rád nézek, pontosan tudom, hogy mire gondolsz.” Az ilyen szavak azt jelzik, hogy a másik embert „ráhúztuk egy kaptafára”, és úgy érezzük, hogy nem kell tovább gondolkodnunk a helyzeten, hiszen lehetetlen, hogy tévedjünk.
 Az ügy lezárva. És mi van azzal, amit a Szentírás mond?
„Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják” (Példabeszédek 18:13). Vagy:
 „…legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra” (Jakab 1:19). Vagy:
„Még az ostobát is bölcsnek gondolják, ha hallgat, és értelmesnek azt, aki csukva tartja a száját” (Példabeszédek 17:28).

Mielőtt elkezdenéd hangoztatni a véleményedet, fontolj meg három dolgot:
1) „Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik” (1Korinthus 2:11).
Lehet, hogy gyanítasz vagy feltételezel valamit, sőt erősen úgy érzed, de nem ismered mások gondolatait és szándékait.
2) „Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel?...” (Róma 14:4).
Nagy része annak, amit „tudunk”, csupán a saját megítélésünk, egyéni véleményünk.
3) Ha azt hiszed, hogy tudod, miről van szó, és neked kell kezelni a helyzetet, próbáld ezt mondani: „Van néhány benyomásom (aggodalmam, észrevételem stb.), amiről szeretnék beszélni.”
Aztán beszéljétek meg az észrevételeidet, érzéseidet és benyomásaidat, tudván, hogy azok csak a te észrevételeid és „nem szentírás”, az ítéletet pedig hagyjátok Istenre!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 22, 11:01:18
Kedves Irene  :088:

veled is csak egyeterteni tudok, igaz amit irsz!  :169:

Az agy uresjarata az ordogjatszotere........

1. pont, a leglenyegesebb dolog Lelekbol elni, mert Isten azon keresztul uzen, engem ez meg sosem csalt meg 37evem alatt, de igy van ahogy irod, nekem, mint teremtmenynek benyomasaim lehetnek, azonban minel melyebben vagyok az Urban annal kozelebb vagyok az igazsaghoz.
Melyet szinten nem en iranyitok, hanem az Urtol, az o kegyelmetol fugg!

Barmilyen erzes elindul, megjelenik bennem, ha esetleg rossz - azonnal megkerdezem az Urtol mibol ered, mi a teendo.

Viszont jo ideje mar nincsenek rossz erzeseim - harag, aggodalom - ez fordult nalam elo.....Eros belso nyugalom van es ha unatkoznek, az Ur dicsoitesevel foglalkozom  :088: :088: :088:

Hitem megingathatatlan, es en ebben buszken allok az Ur elott.


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 22, 11:21:22
Karol, a man become pope. - Part 5 of 5. (http://www.youtube.com/watch?v=cJM5RjuktYE#ws)

7;12 jonne a lenyeg (magyarul nem talaltam meg a videot)

" A szeretet magyarazott meg nekem mindent. A szeretet mindig megoldott mindent. Ezert imadom a szeretet barhol is van.
  Ha a szeretet oly nagy, mint amilyen egyszeru, ha a legegyszerubb vagy az emlekezesben, akkor nem is furcsa, hogy Isten
  a legegyszerubbek altal akar udvozolve lenni.

  Azoktol akik szivukben megtisztultak, es az o szeretetuket nem tudja szoban kifejezni.
  Isten egyszercsak eljon, kozel all szemeinkhez:

                                  az elet egy nagy hullam, nagyobb, mint a halal,

                                               N E      F E L J E T E K   ! ! !

                                                         S O H  A    ! ! ! 
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 22, 11:59:50
Mifele kapcsolatot var el az Ur az embertol?

* teljes fuggoseget
* kizarolag belevetett HIT !!!
* gyermeki engedelmesseget es szeretetet :)
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 23, 11:12:55
Isten átvisz rajta
„…minden vigasztalás Istene.” (2Korinthus 1:3)


Isten át tud vinni olyan helyzeteken, melyekről azt gondolod, hogy nem éled túl, vagy amelyekről úgy érzed, örökre ott ragadsz. Ő el tudja érni, hogy jól érezd magad a legbarátságtalanabb helyeken is, és nyugalmat ad a bajok között is. Mielőtt életed véget ér, élni és szeretni fogsz, de megtapasztalod a veszteséget is. Egyes dolgok elvesztése valójában segíthet abban, hogy értékelni tudd azokat a dolgokat, amikkel még mindig rendelkezel. A kudarc íze teszi édessé a sikert. Minden napodat úgy fogod élni, hogy nem tudod, mit tartogat a holnap, de bízva abban, hogy Isten már minden holnapodat eltervezte.
 A holnapod nem a főnököd, a bankárod, a házastársad vagy bárki más kezében van. És ők sincsenek a te kezedben, hogy manipuláld vagy irányítsd őket.
Nem, minden holnapod Isten kezében van.
Az, hogy te nem ismered fel az ösvényt, amin haladsz, nem jelenti azt, hogy Isten nem vezet téged. Ő azt ígéri:
„Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el”
(Ézsaiás 42:16).

Tehát ismerkedj meg Istennel – szükséged lesz Rá!
És Ő mindig ott lesz számodra.
Ott lesz, amikor mindenki és minden cserbenhagy téged. Ott lesz számodra a sötét helyeken.
„…Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás” (Zsoltárok 30:6).
Bármilyen hosszú az éjszaka, a reggel mindig eljön, és vele eljön az Istentől való öröm is. Visszanézve felismered, hogy az Ő kegyelme védett, gondoskodott rólad, óvott, megnyugtatott, vigasztalt és átvitt mindenen. Az idők változnak, de Isten nem változik. Ő mindig a „minden vigasztalás Istene”.A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Jules - 2010 Július 23, 11:55:49
Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR. (Zsolt 34,20)

Testvérem, ha baj, nehézség támad, ne kérdezd: Istenem, miért engedted ezt meg? Miért büntetsz, teszel engem próbára?
Az Úr soha nem igérte, hogy az övéi élete csupa móka és kacagás lesz ezen a világon. Mindannyian naponta szembenézünk kisebb-nagyon nehézségekkel, élünk át megpróbáltatásokat.

Maga Jézus is így imádkozott értünk az Atyához mennybementele előtt:
"Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól." (Jn. 17,15)

A világban vagyunk, és nincs mese, ez a világ a gonosz birodalma. Nem vagyunk e viágból valók, ezért a világ gyűlöl minket, igyekszik keresztbe tenni, ahol tud. Ebben nincs semmi meglepő.

A mai sikerteológusokkal ellentétben az Ige igyekszik felkészíteni Isten követőit a harcokra, amik ránk várnak, de mindenhol ott az igéret is: Minden bajodból megszabadít az Úr!

Márpedig, ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk, nem igaz?  ;)
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Jules - 2010 Július 23, 11:57:06
Most nézem, hogy van egy ilyen című alfórumunk is.  :hehe:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 24, 10:43:29
Légy nyitott a változásra – és keresd!
„Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet!” (Jakab 1:4)


Egy levelet visszaküldtek a postahivatalnak. A borítékon kézzel írva ez állt: „Meghalt”. Figyelmetlenségből a levelet újból kiküldték ugyanarra a címre. Azt ismét visszaküldték a postának, most egy újabb üzenettel: „Még mindig halott!”. Legyünk őszinték, a legtöbbünk ellenáll a változásnak.

Vágyunk a fejlődésre, de nem akarjuk megfizetni az árát. Ez pedig baj, mert soha nem válunk azzá, aminek Isten szánt, ha azok maradunk, akik vagyunk. Nem elég, ha nyitottak vagyunk a változásra, keresnünk is kell.
 Ha komolyan meg akarod változtatni az életed, Dr. John Maxwell ezt tanácsolja: „Ne csak annyira változz meg, hogy megszabadulj a problémáidtól – változz meg annyira, hogy meg tudd oldani őket!
 Ne változtasd meg a körülményeidet azért, hogy ezáltal javuljon az életed – változz meg te magad, hogy javítani tudj a körülményeiden!
Ne várd, hogy más eredményeket kapsz, ha mindig ugyanazt teszed, mint eddig – ha más eredményt akarsz, kezdj valami újat!
Ne úgy tekintsd a változást, mint valami fájdalmas, de szükséges rosszat – nézz rá úgy, mint ami segíteni fog és végrehajtható.
Ne vonakodj megfizetni a változás azonnali árát – ha nem teszed, meg kell fizetned a végleges árát annak, hogy sosem fogsz fejlődni.”
Jakab azt írja: „Amikor hitetek próbára van téve, állhatatosságotoknak esélye van a növekedésre.
Tehát hagyjátok növekedni, mert ha állhatatosságotok teljesen kifejlődik, teljesek és tökéletesek lesztek, akiknek már nincs másra szüksége” (Jakab 1:3-4).


A jellemépítés lassú folyamat, napról-napra történik. Ha megpróbálunk megszökni az élet nehézségei elől, rövidzárlatot okozunk a folyamatban, késleltetjük növekedésünket, és végül a legrosszabb fajta fájdalmat érezzük: az értéktelenséget, amely együtt jár a tagadással és az elszigetelődéssel. Tehát légy nyitott a változásra, és keresd azt!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 25, 10:07:13
Amikor nem kapod meg, amit szeretnél (1)
„Növekedjetek a kegyelemben…” (2Péter 3:18)

Henry Cloud pszichológus sokszor tart nagyvállalatoknak tanácsadást. Időnként ezt a kérdést teszi fel a vállalatvezetőknek: „Tanulmányai és a különböző üzleti képzések és tréningek során részt vett-e valaha olyan tanfolyamon, ahol azt tanították, hogyan kell jól veszíteni?” A vesztés az élet elkerülhetetlen velejárója. Felbecsülhetetlen értékű rálátást nyit jellemünk fejlődésére.
Mit teszünk akkor, ha csapatmunkában dolgozunk, és a csoport olyan döntést hoz, amit mi elleneztünk?
Hogyan kezeljük azt, ha a megpályázott előléptetést másvalaki kapja meg? Hogyan viselkedünk, ha elutasítják az ötletünket, indítványunkat, ha visszautasítják házassági ajánlatunkat, vagy nem akarnak eljönni velünk randevúra? Az élet veszteséggel jár.
De ha nem tudsz könnyedén veszíteni, az pusztító lehet. Egy szervezet elnökének van egy jól kigondolt terve a változásra, de a terv befullad. Senki sem akarja. Az illető azonban makacs, nem fogad el nemet válaszul, így helyette rossz szájízű engedelmességet kap. Az emberek nyíltan nem szegülnek szembe vele, de szabotálják a terveit. Az elnök elveszíti tiszteletüket és lojalitásukat. Nem volt hajlandó elviselni, hogy terveit elveszítse, így elvesztette azt, ami sokkal többet számít. Egy lelkész szeretné, hogy gyülekezete megváltozzon, de módszerét az emberek nem fogadják szívesen.
Szeretné, ha olyanok lennének, mint az általa elképzelt ideális gyülekezet, ezért haragos prédikációkkal ostorozza őket, amiért nem követik útmutatását. Megpróbál nyomást gyakorolni a vezetőkre. Fenyeget, panaszkodik, manipulál. Végül a vezetőség megkéri, hogy távozzon. Mivel nem tudott tanulni a veszteségeiből, mindent elveszít.
Péter, akit régen makacsnak ismertek, bölcsebbé és érettebbé lett, így azt írja:
„Növekedjetek a kegyelemben”. Amikor nem kapod meg azt, amit akarsz – légy nagylelkű, légy kegyelmes!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 26, 11:28:55
Amikor nem kapod meg, amit szeretnél (2)
„Növekedjetek a kegyelemben…” (2Péter 3:18)


Samuel és Susanna Wesley (John Wesley szülei) egyszer egy esti imaalkalmon voltak, amikor Susanna nem mondott áment férje imájára, melyet Orániai Vilmosért, Anglia királyáért mondott. Amikor férje megkérdezte tőle, hogy miért nem mondott áment, a feleség ezt azzal indokolta, hogy ő a trónfosztott II. Jakabbal rokonszenvez. Mindez átment az „azt teszed, amit mondok” játszmájába, amit a férj nem nyerhetett meg. Az asszony leírja, mi történt ezután: „Ott nyomban letérdelt, és az isteni bosszúállást hívta magára és valamennyi utódára, ha valaha újra megérintene, vagy egy ágyba feküdne velem, mielőtt Isten és az ő bocsánatát kérném, amiért nem mondtam áment a királyért mondott imájára”. A patthelyzet hat hónapig tartott, és csak akkor tört meg, amikor egy tragikus tűzeset elpusztította otthonuk kétharmadát.
Azok az emberek, akik makacsul neheztelnek, akik nem tudják kegyelemmel kezelni a csalódottságot, akiknek hosszú az emlékezetük, akiknek a torkukon akad a „sajnálom, bocsáss meg”, akik duzzognak és sopánkodnak, mindig rosszul végzik.

Jól veszíteni olyan művészet, mely megkövetel minden kegyelmet, amit csak össze tudunk szedni.
Azt jelenti, hogy elég alázat van bennünk ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni a valósággal kifogások nélkül, de annyi önbizalommal, hogy nem engedjük, hogy a vesztés határozza meg identitásunkat, és nem érezzük magunkat kevesebbnek. Azt jelenti, hogy nem keresünk mentségeket, nem hibáztatunk másokat, és nem engedjük át magunkat az önsajnálatnak – de nem is kárhoztatjuk magunkat.
Azt jelenti, hogy képesek vagyunk megítélni, hogy mikor kell feladnunk, és mikor kell kitartanunk.
Azt jelenti, hogy ki tudjuk mondani: „gratulálok”.
Azt jelenti, hogy kiengedjük kezünkből a dolgok kimenetelét, melyeken nem tudunk változtatni, de ragaszkodunk ahhoz, hogy teljes és jó életet akarunk élni, és Isten dicsőségét keressük mindabban, amit teszünk.A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 27, 13:06:46
Amikor nem kapod meg, amit szeretnél (3)
„Növekedjetek a kegyelemben…” (2Péter 3:18)


Nagylelkűen nyerni nehezebb lehet, mint nagylelkűen veszíteni. Amikor nyerünk, megkísért minket a gőg, a hatalom, az érzéketlenség, a káröröm, és újra meg újra fel akarjuk idézni a sikerünket, mikor mindenki más már halálra unta. A kegyelmes győztesek mindig emlékeznek arra, milyen érzés veszíteni. Őket már rabul ejtette valami, ami nagyobb győzelmeiknél és veszteségeiknél. Abraham Lincolnban megvolt az a bölcsesség, hogy országának javát a saját énje elé helyezze, amikor legnagyobb politikai ellenlábasát, Edwin Stantont nevezte ki a hadügyminisztérium élére. Stanton, aki briliáns jogász volt, nyers és lenéző tudott lenni. Ahogy Frederick Douglass fogalmazott: „Az udvariasság nem tartozott gyengéi közé”. Másrészről Lincoln teljesen tisztában volt saját előnytelen megjelenésével és iskolázatlanságával.
 (Amikor valaki egy kampány során kétarcúsággal vádolta, Lincoln így felelt: „Ha két arcom lenne, gondolja, hogy pont ezt viselném?”).
 A vesztes párt távozó főállamügyészeként Stanton lekicsinylően beszélt Lincolnról, „eredeti gorillá”-nak nevezve őt. Hogy Lincoln hogyan bánt Stantonnal, azt láthatjuk a polgárháború történetéből.
Megbízott benne, támaszkodott rá, számított rá.
Stanton pedig kifogyhatatlan hűséggel és ragaszkodással válaszolt.
1865. április 14-én reggel Abraham Lincoln belehalt az előző este ellene elkövetett merénylet okozta sérülésbe.
Azon a reggelen hangzottak el a leghíresebb szavak, melyek egy elnök halálát követték: „Most már az örökkévalósághoz tartozik”.
 A szónok Edwin Stanton volt. Robert Lincoln, Abraham Lincoln fia elmondta, hogy apja halála után Stanton két héten át minden reggel meglátogatta őt a szobájában, és „látogatásának első tíz percében egy szót sem szólt, csak sírt”.
Amikor semmi más nem működik, a kegyelem működni fog!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 27, 13:11:22
Csodálatos történet!  :169:
 
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 28, 08:06:38
Ne veszítsd el a nyugalmad!
„…megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” (Ézsaiás 26:3)


Az egyik legnagyobb ígéret a Bibliában ez:
„Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik” (Ézsaiás 26:3 Károli).
Kiben bízol, ha meg kell oldani a gondokat, Istenben vagy magadban? Ezen alapelv szerint kell élned: „Tedd meg a tőled telhető legtöbbet, a többit pedig bízd Istenre!”. Túl sokan gondolják úgy, hogy nem helyes, ha jól érezzük magunkat, amikor gondjaink vannak.
Úgy növünk fel, hogy azt hisszük, ha már semmi mást nem tehetünk, a legkevesebb, hogy aggódunk, idegeskedünk, és nyomorultul érezzük magunkat.
A Biblia így fogalmaz:
„ha semmiképpen meg nem rémültök [egy pillanatra sem]… ez [a szilárdság és bátorság] egyértelmű jel lesz Istentől” (Filippi 1:28 ).

Ez az ige arra tanít minket, hogy amikor a nehézségek jönnek (és jönni fognak!), nyugodtnak kell maradnunk. A Sátán nem tud mit kezdeni velünk, ha nem tud rávenni minket, hogy idegeskedjünk; ezzel kivettünk kezéből egy nagyon hatékony fegyvert. „Mert ez [a szilárdság és bátorság] egyértelmű jel lesz Istentől.” [/b]
A békességed megőrzése nem szabadít meg az élet nehézségeitől, de lehetővé teszi, hogy Istené legyen az utolsó szó. Ha teljesen Őbenne bízol, nem vagy többé kitéve a körülmények, más emberek vagy saját érzéseid és korlátaid kénye-kedvének. Valaki megjegyezte: „Ilyen időkben nagy segítség, ha eszünkbe jut, hogy mindig is voltak ilyen idők.” A kérdés nem az, hogy fog-e jönni gond, hanem az, hogy hogyan fogod kezelni?
A Zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja: „Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba…” (Zsidók 4:3).
Amikor a dolgok rosszra fordulnak, tedd, amit Isten mond, aztán nyugodj meg Őbenne, és figyeld, hogyan munkálkodik az érdekedben!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 29, 16:54:51
Le akarod vágni a kanyart? (1)
„…légy példája a hívőknek…” (1Timóteus 4:12)


Kathryn Lay írónő nagy leckét tanult a becsületességről, amikor Texasban nyaralt. Az írónő a férjével éppen egy kis étteremben ebédelt, amikor egy hölgy belépett, átnyújtott neki egy dollárt, és ezt mondta:
„Sajnálom, az előbb rosszul adtam vissza önnek”. Lay felismerte a hölgyet, aki eladónő volt egy boltban, ahol az írónő korábban vásárolt, és megkérdezte tőle: „Honnan tudta, hogy itt vagyok?”
Elcsodálkozott, amikor megtudta, hogy a nő boltról boltra járva kereste őt. Lay beszél egy másik emberről is, aki visszavitt egy tévét egy boltba, és visszakapta az árát. Később, mikor észrevette, hogy a pénzt visszautalták a bankszámlájára is, nem tett semmit. Lay így ír: „Isten vajon azt kívánja tőlünk, hogy csak egy kicsit legyünk becsületesek… csak bizonyos körülmények között… vagy csak akkor, ha valaki figyel minket? Mennyi tisztességtelenség számít túl soknak? Előfordul, hogy én vagyok az egyetlen, aki tudja, hogy becsületes voltam-e vagy sem. Megtartom a pénzt, ha többet adtak, mint a visszajáró; csalok a költségelszámolásnál; nem veszem észre a dupla jóváírást a számlakivonatomon?
Azt mondom a lányomnak, hogy a füllentés is hazugság, de később a rendőrnek azt állítom, hogy beragadt a gázpedál?
Mikor vált a becsületesség veszélyeztetett fajjá? Van valahol egy ember, aki büszke arra, hogy 700 fonttal megrövidítette az áruházat. Valószínűleg jót nevet ezen mindenkivel, a lányával is.
És él valahol Texasban egy igazán becsületes nő, akinek a történetét örömmel osztottam meg a lányommal.”
 Dosztojevszkij mondta: „Amikor hazudunk, elveszítjük önmagunk és mások iránti megbecsülésünket. És amikor senkit nem tisztelünk, végül engedünk saját ösztöneinknek és kielégítjük legalantasabb vágyainkat.”
 Tehát: „…légy példája a hívőknek… azzal, ahogy élsz…!” (1Timóteus 4:12 )


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Július 29, 20:39:00
Le akarod vágni a kanyart? (1)
„…légy példája a hívőknek…” (1Timóteus 4:12)


Kathryn Lay írónő nagy leckét tanult a becsületességről, amikor Texasban nyaralt. Az írónő a férjével éppen egy kis étteremben ebédelt, amikor egy hölgy belépett, átnyújtott neki egy dollárt, és ezt mondta:
„Sajnálom, az előbb rosszul adtam vissza önnek”. Lay felismerte a hölgyet, aki eladónő volt egy boltban, ahol az írónő korábban vásárolt, és megkérdezte tőle: „Honnan tudta, hogy itt vagyok?”
Elcsodálkozott, amikor megtudta, hogy a nő boltról boltra járva kereste őt. Lay beszél egy másik emberről is, aki visszavitt egy tévét egy boltba, és visszakapta az árát. Később, mikor észrevette, hogy a pénzt visszautalták a bankszámlájára is, nem tett semmit. Lay így ír: „Isten vajon azt kívánja tőlünk, hogy csak egy kicsit legyünk becsületesek… csak bizonyos körülmények között… vagy csak akkor, ha valaki figyel minket? Mennyi tisztességtelenség számít túl soknak? Előfordul, hogy én vagyok az egyetlen, aki tudja, hogy becsületes voltam-e vagy sem. Megtartom a pénzt, ha többet adtak, mint a visszajáró; csalok a költségelszámolásnál; nem veszem észre a dupla jóváírást a számlakivonatomon?
Azt mondom a lányomnak, hogy a füllentés is hazugság, de később a rendőrnek azt állítom, hogy beragadt a gázpedál?
Mikor vált a becsületesség veszélyeztetett fajjá? Van valahol egy ember, aki büszke arra, hogy 700 fonttal megrövidítette az áruházat. Valószínűleg jót nevet ezen mindenkivel, a lányával is.
És él valahol Texasban egy igazán becsületes nő, akinek a történetét örömmel osztottam meg a lányommal.”
 Dosztojevszkij mondta: „Amikor hazudunk, elveszítjük önmagunk és mások iránti megbecsülésünket. És amikor senkit nem tisztelünk, végül engedünk saját ösztöneinknek és kielégítjük legalantasabb vágyainkat.”
 Tehát: „…légy példája a hívőknek… azzal, ahogy élsz…!” (1Timóteus 4:12 )


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Igy van, AMEN!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Július 31, 08:31:40


Amikor nem kapsz választ
„Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg…” (Jakab 4:3)


Jerry Sittser lelkész írja: „Mi történne, ha Isten minden imánkat meghallgatná? Eszembe jutottak fiatal éveim, amikor kész voltam meghódítani az egész világot, Krisztussal vagy Krisztus nélkül. A csoport, melyet vezettem, növekedett, és én meglovagoltam a siker hullámait, amihez csak hozzáértem, arannyá változott. Végül a szolgálat alábbhagyott, és elvesztette lendületét. Hála Istennek, hogy így történt… elviselhetetlenül beképzeltté váltam, egy önjelölt szakértővé. Mi történt volna, ha imáim meghallgatásra találnak, ha a csoport tovább növekszik, és a programunk egyre több elismerést szerez?” Jakab azt mondja: „Kértek, de nem kapjátok meg, mert rossz a motivációtok”. Vannak bizonyos imádságok, amelyekre Isten a te érdekedben nem fog válaszolni. Sittser így folytatja: „Lehet, hogy jó ügyet szolgálsz, de te magad még mindig rossz vagy; beképzelten viselkedsz, kárörvendő vagy, túlzott szigorral bünteted a vétkeseket, és mentegeted a bűnöket. A keresztes hadjáratot folytatók számára a legnagyobb kockázat az… hogy vakká válnak saját hibáikra. Harcolnak a polgárjogokért, de a portásokat másodrendű állampolgárként kezelik. Védik a szexualitásra vonatkozó bibliai alapelveket, de kevés megbecsülést tanúsítanak házastársuk iránt. A megválaszolatlan imádságok Isten ajándékai… megvédenek minket önmagunktól. Ha minden imánk meghallgatásra találna, visszaélnénk a hatalommal… arra használnánk az imádságot, hogy a világot a saját tetszésünkre formáljuk, és az maga lenne a földi pokol. Mint az elkényeztetett gyerekek, akiknek túl sok játékuk és túl sok pénzük van, még többet markolnánk. Győzelemért imádkoznánk mások kárára… megrészegülnénk a hatalomtól… megbántanánk embereket és felmagasztalnánk önmagunkat.
Ézsaiás azt mondta: »De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson« (Ézsaiás 30:18).

A megválaszolatlan imák védenek… megtörnek… elmélyítenek… és átformálnak. A múlt megválaszolatlan imái, melyek fájdalmat okoztak és kiábrándítottak, olyanok, mint a finomító kohók, felkészítenek minket a jövő válaszaira.”A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 Július 31, 08:52:45
 Szia Irene!   :044:

 Nagyszerű ez az írás!  :afro:

 Annyit fűznék hozzá, hogy amikor megszakad a "sikerszéria"
 ahogy testvérünk írja, az is egyfajta imamameghallgatás, szerintem.
 Ugyanis Atyánk éppen úgy válaszol, hogy nem adja meg, amit kérünk.

  Az Ige azt mondja, hogy gondoljuk meg, mit kérünk, milyen fogadásokat teszünk az Örökkévaló előtt, mert bizony számon kéri rajtunk.
 Ne gyorsalkodjunk az Úr előtt, csak a hallásra!  :06:
 Atyai szeretetéből fakad, amikor nem hallgat azokra az imáinkra,
 amelyek meggondolatlanságból, rossz motívumokból fakadnak.

 Csak egy bökkenő van! Bár ezt itt a testvér nem írja,
 mindig van következménye a hirtlenségnek!
 Nem Urunk büntetése, hanem az ellenség használja ki!!

 Ezért mondja az Ige, hogy vigyázzunk, mert az ellenség, mint
 ordító oroszlán körbe jár, keresve, kit nyelhet el.
 És kit tud elnyelni? Aki nincs Atyánk tökéletes akaratában,
 hanem testben él. Mert amikor nem Urunk akarata szerint kérünk,
 akkor bizony testből, a mi akaratunkból kérünk és ez még
 a jobbik eset, mert lehet a forrás más is   :02:

 Nos ezek a gondolatok jutottak eszembe, olvasva írásodat.

 Köszönöm, hogy beírtad, légy áldott!    :2smitten:

 shalom   :119:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Július 31, 08:57:41
"Hála Istennek, hogy így történt… elviselhetetlenül beképzeltté váltam, egy önjelölt szakértővé. "

Hála az Úrnak, hogy felismerte a hibát és beismerte a büszkeséget! Jó példa arra, hogy tanulunk-e a hasonló helyzeteinkből!  :03:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Július 31, 09:25:43
Tündém,nekem is pont ez jött be,ettől adjon oltalmat Isten nekünk és legyünk még alázatosabbak.Mert a tudás a gőgőt táplálja. :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Sarolta - 2010 Július 31, 14:44:50


A megválaszolatlan imádságok Isten ajándékai… megvédenek minket önmagunktól.

Igen! Így lesz békességünk, így tudjuk kicsinységünket megőrizni, Őáltala, Ővele és Őbenne!

Hű, mennyire igaz és mennyi minden tanulni való van még!!!!  :afro:  :2smitten:

Köszönöm Iréne és köszönöm Testvéreim!

Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Augusztus 01, 07:54:41
A Biblia közepe
„Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.” (Zsoltárok 118:8 Károli)

A 117. zsoltár a Biblia legrövidebb fejezete.
A 119. a leghosszabb.
A 118. zsoltár pedig éppen a Biblia közepén van.

 Előtte 594 fejezet van, és utána is 594 fejezetet találhatunk, ez összesen 1188 fejezet. Ezt a számot felbonthatjuk így is: 118-8, vagy Zsoltárok 118:8. Nos, bár tudjuk, hogy a fejezetek felosztása eredetileg nem volt benne a Szentírásban, mégis, nem érdekes, hogy jött ki ez a kis igei számtanfeladat? Vagy már eleve Isten volt a háttérben? És ha így van, akkor nem kellene a Biblia középső versének a Biblia központi mondanivalóját tartalmaznia? Hiszen éppen ezt teszi: „Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni”. A 118. zsoltárban a szerző hét indokot sorol fel, hogy miért méltó Isten a bizalmunkra:
a) „Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem.” (5. vers);
b) „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (6. vers);
c) „Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre.” (7. vers);
d) „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!” (17. vers);
e) „Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak.” (18. vers); f) „Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” (24. vers);
g) „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (29.
vers).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.


Köszönöm értékes gondolataitokat és a hozzászólásokat drága tesókáim    :017:
Folyamatos tanulás naponta az "alázat" és szelíd lelkület"...megszerzése...Krisztusban Őbenne Őáltala Ővele igen  :169:
Én is sokat épülök a mai ige által  :019:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Augusztus 02, 08:17:04
Átvészeled ezt a vihart
„Én vagyok, ne féljetek!” (Márk 6:50)


Viharba kerültél? Akkor olvasd el ezeket a sorokat: „Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: »Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!
« Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban” (Márk 6:47-51).

Négy fontos tanulság van itt számunkra:
1) Amikor a legtávolabb érezzük magunktól Istent, ő akkor tanítja nekünk a legtöbbet.
Dave Dravecky mondta: „Visszanézve… megtanultam, hogy a puszta a hit tájképének része, és minden részlete éppolyan fontos, mint a hegycsúcs. A hegycsúcson elborít minket Isten jelenléte, a pusztában pedig a hiánya. Mindkét hely térdre kényszerít, az egyik a szavunkat is elállító félelmünkben, a másik a teljes függőség miatt.”
2) Isten nem jön túl korán. Általában a vihar legnehezebb részében jön, amikor azt hiszed, hogy nem bírod tovább – de mindig idejében érkezik.
3) Isten különböző viharokon visz át minket, és mindegyik által egyre többet tár fel önmagából. Másképp személyiségének bizonyos oldalait és egyes isteni terveit sohasem ismernénk meg.
4) Isten jelenlétének önmagában elégnek kell lennie számunkra minden viharban. Abban a pillanatban, amikor megjelenik, és azt mondja: „én vagyok”, minden félelmünknek el kell csendesednie.A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Augusztus 02, 10:26:10
LABNYOMOK A HOMOKBAN..... :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Egy ejszaka azt almodtam, hogy az Urral setalok, eletembol sok kep villant fel az egen. Minden jelenetben eszrevettem, hogy
ket par labnyom lathato a homokban. :169:

Neha, ket par, neha egy par  :088:

Kisse elbizonytalanodtam, mert a legnehezebb idoszakokban volt egy par labnyom ...........vajon......miert ?  :062:

Igy azt mondtam az Urnak: Uram, Te azt igerted, ha kovetlek, mindig mellettem leszel?!?
Hol voltal mikor szenvedtem?!? Mikor, a legnagyobb szuksegem volt rad???
Az Ur igy felelt:  ahol csak egy par labnyomot latsz.........OTT A KARJAIMBAN VITTELEK .

Footprints In The Sand (http://www.youtube.com/watch?v=xiz6rHs5hl4#)


Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 02, 11:00:00
 :169:  Csodaszép volt, Móni!  :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Augusztus 02, 11:05:27
:169:  Csodaszép volt, Móni!  :169:

Draga Tundi :169:
az altalam becsatolt vers az elottem szolo kedves Testverno irasaval teljes  :169:

Irene irasa es a nalam szereplo video egyuttesen  :2smitten:  :2smitten: :2smitten:

Boldog vagyok, hogy tetszik!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 02, 18:21:37
"Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek." II.Mózes 14:14
Ő már meggyógyította rég, Ő már rég tudta, amire neked szükséged volt, van, lesz.Mert jó az Úr és örökké tart hűsége!!Ámen!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Augusztus 02, 18:44:46
"Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek." II.Mózes 14:14
Ő már meggyógyította rég, Ő már rég tudta, amire neked szükséged volt, van, lesz.Mert jó az Úr és örökké tart hűsége!!Ámen!

Draga Testverem, Dee!
Ezt pontosan, mire irtad? Kinek a gyogyulasa?

Feltetlen varom valaszod, es magyarazatot fogok adni  :088: :088: :088:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Augusztus 02, 19:04:50
Dee!

jo, mindegy, nem irsz, nekem a te soraid, valasz volt egy imamra, az Ur, igy uzent!
 
Imadkoztam valakiert, es ez volt a valasz!!!!  :2angel: :044: :2smitten:

Most mar csak varom, hogy a szemely elmondja meg van gyogyulva!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Dr Dee - 2010 Augusztus 02, 19:17:00
Dee!

jo, mindegy, nem irsz, nekem a te soraid, valasz volt egy imamra, az Ur, igy uzent!
 
Imadkoztam valakiert, es ez volt a valasz!!!!  :2angel: :044: :2smitten:

Most mar csak varom, hogy a szemely elmondja meg van gyogyulva!
Ámen!
Nem sorolom,de sokan vannak körülöttem is!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Augusztus 02, 19:28:44
AMEN!

Draga Testverem!

 :169: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Augusztus 03, 07:30:01
Hogyan győzd le az óriásodat?
„Az Úr kezében van a háború.” (1Sámuel 17:47)


Egyszer egy megfutamodással vádolt katonát vittek Nagy Sándor elé. Nagy Sándor azt kérdezte tőle:
 „Mi a neved?” A katona fejét meghajtva így felelt: „Sándor”. Nagy Sándor erre vállon ragadta, és azt mondta: „Katona, változtasd meg a viselkedésedet, vagy változtasd meg a neved!”
Arra hívattál, hogy olyan életet élj, amely méltó Ahhoz, akinek a nevét viseled. Akár a függőség, a neheztelés, a félelem, a testi kívánság, a büszkeség, az irigység vagy a harag jelenti azt az óriást, amellyel szembenézel, valamit meg kell értened:
1) Nem te vagy az egyetlen. A kísértés, mely most próbára tesz téged, nem különbözik attól, amit már mások is megtapasztaltak. „Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok” (1Korinthus 10:13 Károli). Góliát nem volt mindig óriás; addig etették és táplálták, míg azzá vált. A mi óriásaink általában kis bűnök, amelyek fölött átsiklunk vagy elnézzük őket, mígnem saját életre kelnek és visszajárnak kísérteni minket.
2) Egyedül nem vagy rá képes. Az óriásod mindig le fog győzni, amíg saját erődből próbálsz megküzdeni vele. Dávid azt mondta Góliátnak: „az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket” (1Sámuel 17:47). Isteni segítségre van szükséged ahhoz, hogy legyőzd a régi szokásokat, és új magatartást alakíts ki. Tehát jelentsd ki Pállal: „Krisztus… megerősít engem” (Filippi 4:13)!
3) Szembe kell szállnod az óriásoddal.
A Biblia azt mondja: „Amikor a filiszteus nekikészült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé” (1Sámuel 17:48).

Ne fuss el, ne próbálj egyezkedni, ne köss kompromisszumot, és ne mentegetőzz!
[/color]
Kényszerítsd napvilágra az óriásodat, és ne engedd vissza az életedbe!
Állíts fel határokat, és vállald a felelősséget!
Tartsd távol magad a rossz társaságtól!
És mindenek felett: ne az óriásod fényében nézz Istenre, hanem Isten fényében nézd az óriásodat!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

 :169: :2smitten: :044:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Sarolta - 2010 Augusztus 03, 09:13:44
Csodálatos tanítás a hogyanról, a mai napi elmélkedés kedves Iréne!


"ne fuss el..Kényszerítsd napvilágra.." az óriásodat.

Ha éppen egy betegséggel nézzünk szembe - ami már ott lapult egy ideje és tényleg nőtt növekedett észrevétlenül -  farkasszemet kell bátran nézni vele, halálfélelem  nélkül, hiszen Jézus a szövetségesünk.
Le lehet győzni a rákot is,  megtapasztalhattam! Kimondhatatlan kegyelem. :168:
 

Mennyi segítséget kaptunk, Jézust, az Ő drága Vérét, az Úr Keresztjét, és az Ő Szavát mindennap!!

Mt 28,20. „Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”. Ámen
 
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2010 Augusztus 03, 09:34:55
Kedves Irene,

csatlakozom, csodalatos gondolatokat tartalmaz a mai elmelkedes!
1 Samuel  17,47  az ige ketsegtelenul igaz .

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Augusztus 04, 09:12:16


Ne várj tovább, beszélj!
„Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja.” (Példabeszédek 12:25)


Kevés dolog olyan hatásos, mint a megfelelő időben kimondott megfelelő szavak.
Ugyanakkor nagyon nehéz a ki nem mondott szavak terhével élni a lehetőség elmúlta után. Visszatekintve egy kapcsolati szakértő ezeket a megindító szavakat ajánlja:
„Emlékszem, amikor elvittem az új autódat egy útra, és összetörtem. Azt hittem, nagyon dühös leszel, és keményen fogsz bánni velem, de nem tetted. Emlékszem, amikor elmentünk a tengerpartra, és te nem akartál jönni, mert azt mondtad, esni fog. Elmentünk, és esett. Biztosra vettem, hogy az orrom alá fogod dörgölni, hogy: „én megmondtam”, de nem tetted. Aztán volt az is, amikor áfonyalét öntöttem az új fehér szmokingodra. Tudtam, hogy ideges leszel, és hibáztatsz majd. De nem tetted. És emlékszel arra a bizonyos estére? Tévedtem, és azt mondtam, hogy nem kell kiöltözni. Farmerben jöttél, és úgy érezted magad, mint a partra vetett hal. Biztos voltam benne, hogy tombolni fogsz, engem pedig jól otthagysz. De nem tetted. Szerettem volna elmondani, hogy mennyire szeretlek, és mennyire nagyra becsüllek mindezekért. Szerettem volna elmondani, amikor hazajössz Vietnamból. De nem jöttél.”

Salamon azt mondta: „Megvan az ideje… a beszédnek” (Prédikátor 3:1,7).
 De ez egy korlátozott időszak, és ha elmúlt, akkor vége. Ne töltsd a jövődet megbánással, és ne hordozd magadban a ki nem mondott szavakat, melyeket valakinek hallania kellett volna.
„Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek” (Példabeszédek 16:24).
 Ne várj tovább, mondd ki!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Augusztus 04, 09:26:57
     :2smitten: Így van kedves Ani Kinor  az ÚR kezében van minden...... és kellő időben jön a válasz is....   :afro:


Dicsőség Istennek!  :2angel:


Kedves Sarolta  örömmel olvasom  soraidat. Az ÚR  nagy dolgot tett Veled   :2smitten: köszönöm hogy megosztottad velem.
 :2smitten: Az ÚR áldása kísérjen minden utadon
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 14, 12:36:50
Mai Ige

A bölcsesség végső forrása
„A felülről való bölcsesség…
” (Jakab 3:17)

Ahogy éled az életed, rájössz, hogy sokféle módon szerezhetsz bölcsességet, mint például:
 1) Leírod mindazt, amit tapasztalataid által tanultál, és elgondolkodsz rajta.
 2) A mások által összegyűjtött kollektív tudásból szemezgetsz. „A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van” (Példabeszédek 13:10).
3) Megpróbálod kívülről nézni a dolgokat. Az olyan állításokat, mint: „Errefelé így mennek a dolgok”, érdemes alaposan megvizsgálni, ha olyan módszerek védelmére használják, melyek már nem működnek.
4) Ne siettesd a befejezést! A növekedés mindig folyamat. A kreativitás sokszor rendetlen és elbátortalanító. Ha a változások közepette is képes vagy összpontosítani, és nem veszted el a hited, az az érettség jele.

 A bölcsesség végső forrása azonban Isten! Egyszer egy vezető beosztásban lévő fiatalember azt mondta a titkárnőjének, hogy fontos találkozója van, ezért senki ne zavarja. A főnöke azonban beszélni akart vele, és bement az irodájába. Fiatal munkatársát térden állva és imádkozva találta, ezért csendesen kihátrált, és megkérdezte a titkárnőtől: „Ez megszokott dolog nála?” „Igen” – válaszolta a titkárnő – „minden reggel így tesz.” „Nem csoda, hogy hozzá fordultam tanácsért!” mondta erre a főnök. Ha bölcsességre van szükséged, beszélj Istennel:

 „Mert az Úr ád bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik” (Péld 2:6 Károli).
 „Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja” (Jakab 1:5).
„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató” (Jakab 3:17).
 „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem” (Zsoltárok 32:8).
1Pt 1,1-5,14
Lk 13,18-35
Zsolt 119,65-72
Péld 17,23-26

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 15, 13:19:17
Mai Ige

Isten hihetetlen szeretete
„Nézzétek… Krisztus szeretetének határtalan dimenzióit”
(Efézus 3:18 TM)

George Mathesonnak azt mondta az orvosa, hogy meg fog vakulni. A tagadhatatlan valóság ellenére, vagy éppen amiatt még szorgalmasabban folytatta tanulmányait, 1861-ben diplomázott a glasgow-i egyetemen 19 évesen. Mire teológiai tanulmányait is befejezte, teljesen elveszítette látását.

Hogy a helyzet még rosszabb legyen, a menyasszonya visszaküldte neki a jegygyűrűjét ezzel az üzenettel: „Nem tudom úgy végigélni az életemet, hogy egy vak emberhez legyek láncolva”. Matheson sohasem nősült meg, és sohasem gyógyult fel teljesen abból, hogy így összetörték a szívét. Nagyszerű és költői lelkipásztorként teljes és inspiráló életet élt, de időnként a magányosság fájdalma újra fellobbant, mint ahogyan ez megtörtént a húga esküvőjén.

A szertartás felelevenítette az elvesztett szerelem emlékeit. Válaszként Isten csodálatos szeretetéhez fordult vigasztalásért és ezeket a szavakat vetette papírra 1882. június 6-án: „Ó szeretet, mely soha nem enged el, fáradt lelkem benned pihen; Visszaadom neked életemet, mellyel tartozom, hogy óceánnyi mélységedben gazdagabb és teljesebb legyen”.

Figyeld csak meg Hóseás makacs szerelmét felesége, Gómer iránt. Az asszony egyik szeretőtől a másikig ugrálva teljesen tönkretette férje életét. Végső nyomorúságában pedig eladásra kínálták a rabszolgapiacon. Tudod ki volt az, aki előlépett, hogy megvásárolja? Hóseás, aki soha nem vetette le magáról a házasság kötelékét.

Isten az ő történetét használta arra, hogy bemutassa állhatatos szeretetét irántunk. Azt mondta Hóseásnak: Szeresd csak tovább azt az asszonyt… ahogyan az Úr szereti Izráel fiait” (Hóseás 3:1). Isten hihetetlenül nagy szeretettel szeret téged. Nem nyerheted el azzal, ha megnyerő vagy, és nem vesztheted el azzal, ha örök vesztes vagy. Lehetsz azonban vak arra, hogy meglásd, és ellenállhatsz neki. De ne tedd!

Abd 1,1-21
Lk 14,1-14
Zsolt 119,73-80
Péld 17,27-28

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ermaha - 2010 Augusztus 16, 17:56:10
Mai Ige

„Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik.” (Dániel 12:4)

A technológia révén olyan dolgokat tehetünk meg, amire eddig soha nem voltunk képesek, de mindez függőséget is okozhat. Előfordulhat, hogy teljesen kimerít ez a kötődés. Egy szakértő megjegyzi: „Az emberekben megfigyelhető egy erőteljes hajlam arra, hogy mindent megtegyenek, amit csak tudnak. Adjuk hozzá ehhez az állandó összeköttetést, és a munkanap sohasem ér véget.

Bárkivel bármikor könnyen kapcsolatba lehet lépni, és mivel az információk a világhálón állandóan hozzáférhetőek, örökké kattintgathatunk.” Pál írt arról, hogy „használjuk ki az időt”
(ld. Efézus 5:16-Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. ). Azt szoktuk mondani, hogy „az idő pénz”, de valójában az idő sokkal értékesebb, mert az nem megújuló erőforrás. Ha egyszer elmúlt, örökre elmúlt. Az információ-túlterhelés kezelése azt jelenti, hogy újra felállítod a határokat, melyeket a technológia lerombolt.

 Tehát: Ismerd fel a jeleket: ha egész nap emberekkel beszélsz és mégis magányos vagy, akkor nagy valószínűséggel a technológia uralja az életedet. Kezdj kis lépésekkel: egy rövid időre legyél elérhetetlen, és figyeld, hogy mi történik! A technika kerekei nem fognak megállni!

Ne felejtsd el: van választásod! Azok az emberek, akik azt gondolják, hogy minden áldott nap huszonnégy órában elérhetőnek kell lenniük, túlzott jelentőséget tulajdonítanak saját fontosságuknak, vagy túl fontosnak tartják azokat, akik őket irányítják.

Állíts fel határokat: fékezd meg az e-mailek és azonnali üzenetek áradatát! Valóban szükséged van annyi emlékeztetőre ugyanazzal a dologgal kapcsolatban?

Adj egyértelmű tájékoztatást: mondd meg az embereknek, hogy az e-mailekre a nap egy bizonyos szakában válaszolsz, és tudasd velük, kit keressenek, ha azonnali választ akarnak.

Készíts listát az elvégzendő feladatokról: így, ha félbeszakítanak, hamarabb vissza tudsz térni a kerékvágásba.

Tartsd magad az időbeosztásodhoz: klasszikus példája saját magunk félbeszakításának, hogy időnként bele-belekukkantunk a számítógépbe.

Ellenőrizd magad: miután pár percig böngésztél a világhálón, kérdezd meg magadtól: „Tényleg ezt kell most csinálnom?”
1Sám 25,2-42
1Pt 3,1-7

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Augusztus 19, 07:55:45
Biztass ma valakit!
„Ha a neki adatott ajándék… bátorítás, akkor bátorítson!” (Róma 12:6-8 )


Legjobban azzal tudod a szívedet erősíteni, ha lehajolsz, hogy mást felemelj.

Gondolj bele: azok a legjobb barátaid, akik bátorítanak téged.

Hiszen ki szeret olyanok közelében lenni, akik lehúzzák? 
 Dr. Maxwell Maltz interjút készített egy sikeres üzletember fiával. A fiú nem volt hajlandó továbbvinni a család üzleti ügyeit apja halála után, még akkor sem, ha ez gazdaggá tette volna őt.
Döntését így magyarázta: „Ön nem érti, hogy milyen kapcsolatom volt az apámmal. Őt mindig hajtotta valami, és nehéz utat járva jutott fel a csúcsra. Önállóságra akart tanítani engem, és úgy gondolta, hogy a legjobb módszer erre, ha sohasem bátorít vagy dicsér engem. Minden nap labdafogást játszottunk az udvaron. A játék lényege az volt, hogy el kellett kapnom a labdát tízszer egymás után. Nyolcszor vagy kilencszer elkaptam, de a tizedik dobásnál mindig megtett mindent azért, hogy elhibázzam. A földre dobta, vagy magasra a fejem fölé, úgy, hogy semmi esélyem nem volt elkapni.”

Könnyes szemmel abbahagyta, majd ezt mondta: „Ezért kell elmennem innen; el akarom kapni azt a tizedik labdát!”
Ez a fiatalember úgy nőtt fel, hogy úgy érezte, ő sohasem üti meg a mércét, sohasem lehet elég tökéletes ahhoz, hogy apjának kedvére legyen. Ismerősen hangzik?
William James azt mondta: „Az emberi természet legmélyebb elve a megbecsülés vágya.
A legtöbben csodálatos dolgokat látunk meg más emberekben, de soha nem mondjuk el nekik. A dicséret azonban csak akkor ér valamit, ha átadod. Ezért ma indulj el, és biztass valakit!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

-Amit  a fiatalember oly sokszor próbált,  egyre gyakoribbak a mi kapcsolatainkban is.:03:
 A tisztelet adás és megbecsülés helyett rengeteg "lehúzást" kell elszenvedni.

a világban, a családban, a gyülekezetek egymás iránti kapcsolataiban.
Előfordulhat, hogy "könnyes szemmel el kell hagyni azt a helyet, ahol oly magasra dobják a labdát"...mert el karjuk kapni azt a 10. labdát!
Az ÚR-ral képesek leszünk rá!        -Egyedül nem!
Igaz  barátok azok, akik bátorítanak, bármilyen élethelyzetben, szituációban - nem pedig aláásnak, mélyebbre sodornak, és el bátortalanítanak.  :02:
Tehát bátorítsunk erősítsünk olyanokat, akik elfogadják szeretettel.  :05:
Áldott derűs napot kívánok mindenkinek!  :169:


Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 19, 13:59:01
"Könnyes szemmel abbahagyta, majd ezt mondta: „Ezért kell elmennem innen; el akarom kapni azt a tizedik labdát!” "

Mennyire szomorú történet, mennyire igaz és tanulságos!
Hiszem, hogy az Úr Jézus minden régi sérelmet meg tud gyógyítani!  :168:  Abban is hiszek, hogy Ő az, aki el tudja simítani a családi viszályokat, az apa-fia vagy anya-lánya közötti szakadékot Ő tudja áthidalni!  :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Augusztus 27, 06:13:30
"Minden lehetséges annak aki hisz"   :2smitten:

Ne szóld le magad!
„Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.”
(Zsidók 10:14)


Amikor semmibe veszed pozitív tulajdonságaidat, és azt mondod magadnak: „Túl kövér vagyok, nem vagyok jó, soha semmit nem csinálok jól”, akkor mindig igazolást találsz arra, amit keresel. Dr. Richard Carlson mondja:
„Ha leértékeled magad, az inkább felerősíti, semmint kijavítja tökéletlenségeidet azáltal, hogy szükségtelen figyelmet és energiát fordít mindarra, ami rossz, ahelyett, hogy arra figyelne, ami jó. Miért tennéd ezt, tudva, hogy az egyetlen lehetséges következménye a negatív szemléletmód, még több negatív érzés és az élet ajándékának egyre kevesebbre becsülése?
Azok az emberek, akik rendszeresen leszólják magukat, gyakran panaszkodóknak tűnnek, nem is beszélve arról, hogy milyen példát állítanak ezzel.
Mindenkinek vannak olyan területei, melyeket szeretne tökéletesíteni, de ez nem jelenti azt, hogy ostoroznod kellene magad. Itt a földön egyikünk sem lesz tökéletes, de nem az a megoldás, hogy becsméreled magad.

A Biblia azt mondja, hogy Isten „örökre tökéletessé tette a megszentelteket”.

Max Lucado írja: „Húzd alá a tökéletes szót! Figyeld meg, nem az van odaírva, hogy jobbá tette. Nem az, hogy fejlődik. Nem az, hogy javulóban van. Isten nem fejleszt, Ő tökéletessé tesz. Ő nemcsak erősít, Ő teljesen elvégzi a munkát… [/b]Tudatában vagyok annak, hogy van, amiben még tökéletlenek vagyunk. Még mindig hibázunk. Még mindig elbukunk.
Még mindig pontosan azt tesszük, amit nem is akarunk… ez a részünk »a megszentelődés folyamatában van«.

 
De amikor arról van szó, hogy milyenek vagyunk Isten szemében, akkor tökéletesek vagyunk. Amikor minket néz, akkor olyan emberekre tekint, akik tökéletessé lettek azáltal, Aki az Egyetlen tökéletes – Jézus Krisztus által.”

Az rendben vagy, hogy tökéletesíteni akarod magad, de ne görcsölj rajta; állj meg gyakran, és emlékeztesd magad arra, hogy: „felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt” (Kolossé 3:10).A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

áldott elmélkedést  és derűs napot kívánok mindenkinek :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Augusztus 27, 11:22:03
 :2smitten:
Drága Irene!

Ez csodálatos örömhír volt újra!  :169:
Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé!  :169:

„Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.”
Zsidók 10:14.

Halleluja! Ez nem arra biztat, hogy lazítsunk, hanem szilárd meggyőződésünket erősíti, amikor a vádló meg akar nyomorítani.  :05:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Augusztus 31, 10:19:36
Jézus nevében tenni
„Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek!” (Kolossé 3:17)


John Ortberg írja:
„Mindannyian dolgozunk. Értéket hozunk létre – ez a munka.
 De milyennek kell lennie szerinted annak, amikor Jézus nevében dolgozunk?
Nos, először is a munka olyan valami lehet, amit együtt csinálhatsz vele. Nem arra vagyunk szánva, hogy egyedül dolgozzunk. Tehát holnap szánj egy percet arra a munkanapod kezdetén, amikor leülsz az asztalodhoz vagy a számítógépedhez, vagy nekikezdesz az otthoni munkádnak, hogy megkérd Jézust, dolgozzatok együtt.

Mondd neki: „Ma nem egyedül fogok dolgozni”!
És bármikor munkád közben valami nehézség adódik, kérd a segítségét! Amikor nehéz döntést kell hoznod, kérj Tőle bölcsességet – aztán figyelj, és légy igazán nyitott! Amikor úgy érzed, hogy fogy az energiád, kérd Őt, hogy újítsa meg az erődet! Amikor úgy érzed, hogy a viselkedésed negatív irányba fordul, kérd Őt, hogy terelje újra jó irányba a szívedet!


Tegyél valamilyen jelképet az asztalodra vagy a falra, hogy amikor ránézel, emlékeztessen arra, hogy ma Jézus és te társak vagytok a munkában! Munka közben néhány óránként tarts két-három perces szünetet! Köszönd meg Neki a segítségét! Add át Neki aggodalmaidat! Kérj az Ő erejéből! Minden perc alkalom arra, hogy Jézussal legyél. Amikor elfelejtesz valamit – és el fogsz; amikor elrontasz valamit – és el fogsz, emlékezz erre a fontos szabályra: semmi sem győzhet le! Minden perc újabb lehetőség. Isten újra és újra küldi őket.

Ez a kegyelem. Munkanapod minden perce új lehetőség arra, hogy Vele lehess.”


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

-Mindent kárnak és szemétnek ítélek amikor nem Jézussal éltem. :062:
Döntöttem  csak Veled , csak érted akarok élni!
Senki más nem méltó erre! Kérlek fogadd el hálámat.
Nem akarok több csalódást okozni Istenem!  :pirul:

Kérlek ÚR Jézus hogy csak Téged illető dicsőséges legeslegelső helyet foglald el szívemben ..... Vágyom rá ...hiszen erre a napra vártál....
Tudom sokszor akadályoztam, ..sajnálom és őszintén bánom bűneimet mulasztásaimat.
Ezért  ma újból átadom életem rendelkezz velem én Uram én Istenem!

 Szeretlek Uram, Te kezedben formálódom igazán, köszönöm az összetöretést, mert te összezúzol  de be is kötözöl...
 Szükségem van rád, ....köszönöm naponta megújuló kegyelmed.
Áldalak örökké Te vagy az ÚR az ÚT az Élet az Igazság  :2smitten:


amen!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 02, 08:19:45
A mai napra is kis bátorítás

KENNETH COPELAND

Nálad van a kulcs

És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
- Máté 16:19


Ez a vers szó szerint így hangzik a görög eredeti szerint: "Neked adom a királyság kulcsait. Amiről azt jelented ki a földön, hogy be van zárva, az az egekben is be lesz zárva, és amiről azt jelented ki a földön, hogy ki van nyitva, az az egekben is ki lesz nyitva."

Az ég, amelyről itt Jézus beszélt, nem a mennyországot jelenti, ahol Isten trónja van. A csatatérről beszélt, a birodalomról, ahol a sátán erői vannak működésben.

Azt mondta ezzel, hogy Isten erőt adott nekünk arra, hogy megkötözzük a gonosz szellemeket az egekben, és eloldozzuk Isten angyalait, hogy munkálkodjanak az érdekünkben.

A Filippi 2:9-10 szerint Jézus nevével olyan nevet kaptunk, amely minden név fölött való, és amelyre minden térd meghajol! Hol? Az egekben, a földön és a föld alatt. Vagyis mindenhol!


Hívőként teljes hatalmunk van a sátán erői felett. Hatalmat gyakorolhatunk a gonosz szellemek felett, akik megpróbálják elpusztítani ezt a nemzetet. Hatalmat gyakorolhatunk felettük Jézus nevében, és leronthatjuk az erősségeiket.
Mi vagyunk azok, akiknek az imái meg tudnak változtatni minden hatalmasságot ebben az országban.

Te és én vagyunk azok, akik közbenjárhatunk most rögtön, és használhatjuk azt az erőt, amit Isten nekünk adott. Talán más-más országból jöttünk, különböző háttérrel rendelkezünk, de egy dolog közös bennünk: Jézus Krisztus az Urunk. És ez egyedül elég arra, hogy megváltoztassuk a föld szellemi viszonyait.

Amen!

Köszönjük  a hitet az erőt Veled Uram képesek vagyunk győzni halleluja    :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 03, 08:14:14
A helyes önértékelés érdekébenItt van 10 tanács, ami segít abban, hogy növekedj az egészséges önértékelésben. Olvasd lassan, és gyakran gondolkodj róla:

1. Utáld a bűneidet, de magadat soha.

2. Legyél gyors a megbánásra.

3. Mikor Isten utat mutat, azon menj tovább.

4. Ne mondj negatív dolgokat magadról. Isten szeret téged és helytelen utálni azt, amit Ő szeret. Neki nagyszerű tervei vannak a számodra, szóval, ha negatív módon beszélsz a jövődről, akkor Vele kerülsz konfliktusba.

5. Sose félj bevallani, hogy hibát követtél el, de amikor rosszul mennek a dolgok, ne feltételezd állandóan: “ez biztos az én hibám volt”.

6. Ne gondolkodj túlságosan sokat azon, hogy mit tettél: jót vagy rosszat, mert mindkettő folyamatosan önmagadra irányítja a figyelmet. Gondolataidat inkább Krisztusra összpontosítsd. Figyeld csak: “Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert BENNED bízik.” (Ézs. 26:3)

7. Fizikálisan is viselj gondot magadra. Tedd a legjobbat azzal, amit Isten arra adott, hogy benne munkálkodj. Sose becsméreld a külsődet.

8. Sose hagyd abba tanulást, de ne engedd, hogy önmagad nevelése büszkeséged tárgyává legyen. Isten nem azért használ téged, ami a fejedben van, hanem azért ami a szívedben van.

9. Ismerd fel, hogy talentumaid ajándékok a számodra, és nem pedig olyan képességek, amiket te dolgoztál ki magadon. Sose nézd le azokat, akik nem tudják megcsinálni azt, amit te megtudsz.

10. Sose vesd meg önmagad gyengeségeid miatt – mert ezek kötnek mindjobban Istenhez.

Elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk tökéletességre… (Zsidók 6:1)


Forrás:http://ujkezdetek.hu/2010/04/hello-vilag/#commentsCím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 06, 19:39:54
KENNETH COPELAND
 
Szorongató helyzetben vagy? Vessél! :089:

Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.
- Galata 6:7

Ha úgy érzed, szorongató helyzetben vagy mostanában, nem vagy egyedül. A sátán többekre helyez nyomást, mint valaha. Mentális, anyagi, érzelmi és minden más vonatkozásban, ahogy csak tud. A nyomás olyan erőssé vált mindenhol, hogy a kormányok nem tudják, mitévők legyenek. Az üzletemberek nem tudják, mit tegyenek. A családok nem tudják. És a gyülekezetek sem.

De, dicsőség Istennek, Jézus tudja!

 Azt mondja, ha vetünk, akkor az ördög bármilyen nyomása alól ki tudunk szabadulni.

Jézusnál mindig a vetés a kiút. Amikor szükség támad, magot vet! Tulajdonképpen Isten egész királyságát egy maghoz hasonlítja a Márk 4-ben. Gondolkozz csak el egy pillanatra a mag fontosságáról!
A földön élő minden teremtmény egy magból származik.
Te is egy magból származol.
 Majd újjászülettél Isten Igéjének a magjából.
Jézus a Mag volt, akit Isten vetett el áldozatul.
Majd feltámadt, és elsőszülött lett sok atyafi között.


Tehát ha a sátán szorongató helyzetbe hoz téged, kérdezd meg Jézust, hogyan és hova vessél. Ha ezt megteszed, a mag fel fog növekedni, és megtöri a sötétség és a szükség erejét. Fel fog szabadítani az ördög nyomása alól.

Ezt már láttam ezt megtörténni. Amikor Jerry Savelle elkezdett a szolgálatomban dolgozni, csupán egy öltönye, egy inge és egy nadrágja volt. Estéről estére hol egyiket, hol másikat hordta az alkalmainkon. Olyan kevés pénze volt, hogy eszébe sem jutott, hogy vegyen egy másik öltönyt. Mondom neked, komolyan szorongató volt a helyzete, ami a ruhákat illeti!

Aztán megismerte a hit magja és az aratás törvényét. Az egyik településen, ahol alkalmat tartottunk, bement a belvárosba, ott talált valakit, akinek ruhára volt szüksége, és adott neki.
Az emberek azon nyomban elkezdtek Jerry-nek ruhákat adni.
Azon az alkalmon kezdődött, és azóta is tart.
Ma már számos szolgáló van Afrikában, aki Jerry Savelle öltönyét hordja! (Bármilyen rövid is az ujja és a nadrág szára!) Még mindig a legtöbb ruhát veti el és aratja, amit valaha is láttam.
 :168: :169:

Ha az ördög szorongató helyzetbe hoz téged, csak semmi pánik. vessél! Vesd el az idődet. Vesd el a pénzedet. Vesd el magadról a ruhát.

 Amikor elérkezik az aratásod ideje, nevetni fogsz,   :hehe:és azt mondod: "Hé, ördög, ki van most szorongató helyzetben?"   

Igei olvasmány: Márk 4:1-20

Cím: Re:Bátorítások
Írta: csillag52 - 2010 Szeptember 06, 20:59:33
csodálatos és bátorító üzenet most pont jól jött köszönöm!

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ditte - 2010 Szeptember 06, 21:10:05
Ez tényleg olyan bátorító. :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 07, 06:15:16
 :2smitten: Nekem is  :169: :044:

Vágyakozás a menny után (2)
„Így azonban jobb [haza] után vágyakoztak, mégpedig mennyei után.” (Zsidók 11:16)


A tizenhatodik-tizenhetedik században virágzott egy keresztyén művészeti ág, amely a festményeken hétköznapi tárgyak szépségét ábrázolta – virágvázát, mandolint, asztalt gyümölcsökkel.
Valahol a festményen elrejtve ott volt két tárgy, ami az emberi lét mulandóságára emlékeztetett: egy koponya és egy homokóra.
Ezeket a festményeket a művészettörténet vanitas stílus néven tartja számon.
A „vanitas” (=hiábavalóság) kifejezés a Prédikátor könyvének egyik szakaszából származik: „Igen nagy hiábavalóság - mondja a Prédikátor -, igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!...
Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad” (Prédikátor 1:2-4).
A

koponya és a homokóra szimbóluma nem azért volt a képen, hogy komorságot keltsen, csupán emlékeztetőnek szánták arra, hogy minden tulajdonunk és minden teljesítményünk mulandó, ezért nem érdemli meg, hogy szívünk ilyesmihez ragaszkodjon.

Arra szolgáltak, hogy felkészítsenek minket arra a percre, amikor Istennel találkozunk, amikor életünk értelme és értéke megmérettetik, és megkapjuk örökkévaló jutalmunkat.
 Pál apostol nem félt a halálról beszélni, különösen a sajátjáról: „Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!” (Filippi 1:21).

A tizenhetedik században élt püspök, Jeremy Taylor írta: „Mivel nem maradunk itt, emberi létünk csupán egynapnyi átmeneti szállás, ezért máshol kell keresnünk maradandó várost, egy másik országban lévő helyet, hogy ott legyen otthonunk, melynek falai és alapja maga Isten, ott kell nyugalmat találnunk, vagy sosem találunk nyugalmat.”

Nemcsak Pál vágyódott a Mennyországba, de az Ószövetség ősatyái és hősei is: „Hitben haltak meg ezek mind… és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön... jobb [haza] után vágyakoztak, mégpedig mennyei után” (Zsidók 11:13-16). Milyen csodálatos kilátás!

maiige.hu

Zsolt 27,1: Dávidé. Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék?

Zsolt 27,2: Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek.

Zsolt 27,3: Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom.

Zsolt 27,4: Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

Zsolt 27,5: Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem.

Zsolt 27,6: Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az ÚR sátrában, és éneket zengek az ÚRnak.

Zsolt 27,7: Halld meg, URam, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg!

Zsolt 27,8: Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé! - szívem így válaszol: Színed elé járulok, URam!

Zsolt 27,9: Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat! Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem!

Zsolt 27,10: Ha apám, anyám elhagyna is, az ÚR magához fogad engem.

Zsolt 27,11: URam, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak!

Zsolt 27,12: Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek.

Zsolt 27,13: De én hiszem, hogy még meglátom az ÚR jóságát az élők földjén.

Zsolt 27,14: Reménykedj az ÚRban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az ÚRban!


Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 07, 08:07:04
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 08, 06:56:57
Vigyázz, mit mondasz!
„A bölcsek nyelve gyógyít.” (Példabeszédek 12:18)


A meggondolatlan szavak sebeket okozhatnak. Nem csupán az illető önértékelésére hathatnak, de a sorsát is befolyásolhatják. Ha kételkedsz ebben, vedd fontolóra a következő két történetet:

1) Egyszer egy kis vidéki templomban egy ministránsfiú véletlenül kilöttyintette a misebort. A szolgálatot végző pap felpofozta, és rákiáltott: „Tűnj innen, és ne gyere vissza!” Ebből a fiúból lett Tito tábornok, a kegyetlen kommunista diktátor, aki évekig uralkodott Jugoszlávia népén.

2) Egy nagy katedrálisban is kiöntötte véletlenül egy ministráns a bort. A püspöke hozzáfordult, és megnyugtatóan suttogta: „Semmi baj, egy napon még nagyszerű pap leszel”. Ez a fiú Fulton Sheen volt, belőle érsek lett, akinek prédikációi milliók szívét érintették meg televíziós evangélizációi által. Szavaid építhetik az embereket, de le is rombolhatják.
Salamon azt mondta:
„Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít” (Példabeszédek 12:18).
Ezt az igazságot nem szeretjük elismerni: ami kijön az emberek száján, feltárja azt, hogy mi van a szívükben; és hiába mondjuk: „nem úgy értettem”, az nem változtat a dolgon, és nem tudja meg nem történtté tenni a kárt, amit okozott.
 Eugene Peterson írja:
„Minden nap megkockáztatom, hogy szeretek. Semmi sincs, ami gyengébben menne. Sokkal jobb vagyok versengésben, mint szeretetben; sokkal jobban tudok reagálni az ösztöneimre a boldogulásom érdekében, mint kitalálni azt, hogyan szerethetek másokat. Arra tanítottak, és arra edzettek, hogyan jussak előbbre az utamon.
És mégis minden nap úgy döntök, hogy félreteszem azt, amihez legjobban értek, és megkísérlem azt tenni, amiben nagyon ügyetlen vagyok – megnyitni magam a csalódásnak és a kudarcnak, és merem azt hinni, hogy jobb kudarcot vallani a szeretetben, mint sikeresnek lenni a büszkeségben.”

maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 10, 06:25:10
Mit tegyünk, amikor elmúlik a hév? (1)
„Az első szeretetedet elhagytad.” (Jelenések 2:4 Károli)


Senki sem tervezi, egyszer csak megtörténik. A románc szembekerül a realitással; valami megadja magát, és ez általában pont a romantika.

Először olyanok vagyunk, mint egy szerelmes gerlepár, és semmi sem fontosabb a földön, mint egymás boldogsága. Aztán jönnek a kis tipegő lábacskák, és jól szervezett világunk a feje tetejére áll.
A gyerekek nem illenek bele szépen a naptárunkba és a napirendünkbe. Ugyanis ők nem tudnak, és nem akarnak várni.
Három gyerekkel, két munkahellyel és egy jelzáloghitellel később a szerelem már csak távoli emléknek tűnik.
 Két túlhajtott ember azon tűnődik, hogy hol hagyták el azt a romantikus érzést, és hogy vajon vissza fog-e térni valaha.
Néhányan megállapodnak egy csendes házasságban, és vannak olyanok is, akik csak addig maradnak, amíg a gyerekek nagyobbak nem lesznek, aztán zöldebb, romantikusabb legelőket keresnek.

De Isten egy harmadik, sokkal izgalmasabb alternatívát kínál. Isten alternatívája: tégy meg mindent azért, hogy helyreállítsd az „első szereteted”! (Ez az igeszakasz az efézusi gyülekezetnek íródott, de az alapelv alkalmazható egy jó házasság építésére is.)


Tehát: 1) Vizsgáld meg újra az érzéseidet! Azt hisszük, hogy a mostani bizsergésmentes állapot azt bizonyítja, hogy a romantikus szerelem meghalt, és az álom örökre elveszett. Ez azért van, mert a romantikát összetévesztjük a szerelemmel. A romantika hozza össze az embereket, de a szeretet tartja együtt. És azok az emberek, akik szeretik egymást, újra fel tudják éleszteni a romantikát – mindegy hogy milyen korban vagy milyen állapotban vannak.
2) Ismerd fel, hogy az a bizonyos „hév” nem elveszett, hanem te hagytad el. „Az első szeretetedet elhagytad”. Nem az hagyott el téged. Nem halt meg. Egy új partner nem megoldás.
3) Menj vissza! A szerelmet meg fogod találni ott, ahol elhagytad: alultápláltan, kirekesztetten, gondozatlanul és súlyos oxigénhiányban szenvedve, de nem holtan. A házasságot Isten teremtette. Beszélj Vele! Kövesd az Ő útmutatásait, és szerelmed újraéled!


maiige.hu       :019::017:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 10, 07:43:56
 :017:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Szeptember 10, 08:25:07
  Wigglessworth gondolatai

    Csak egy út van Isten minden kincséhez, és ez a hit útja.


    Hidd azt, hogy ha Isten jelenlétébe mész, mindent megkaphatsz, amiért mész. Elviheted, használhatod, mert Isten mindent a rendelkezésedre bocsátott feleletként a hitedre. Mindennek az árát megadta, megfizette Jézus Krisztus vérével a Golgotán. A Szellem által felhívást kaptunk, hogy együtt járjunk Istennel. Mily öröm tudni, hogy beszélhetünk Istennel, és közösségünk van Vele. A Szent Szellem csodálatos keresztsége által, amelyet az Úrtól kapunk, képessé tesz minket arra, hogy olyan nyelven szóljunk Hozzá amit a Szellem adott, amit senki sem ért meg, csak Ő, a szeretet nyelvén.
    Ó milyen csodálatos Szellemben beszélni Hozzá, hogy a Szellem felemeljen, fel, fel, míg csak igazi közelségébe nem érünk. Imádkozom, hogy Isten az Ő Szelleme által mozgasson meg mindnyájunkat, hogy Istennel járjunk éppúgy, mint Énok. De szeretteim, ez az út hitből van és nem látásból, Isten Igéjében való hitnek az útja. Énok beszélgetett Istennel.
    Szeretnék úgy élni, hogy állandóan Istennel társaloghatnék. Annyira hálás vagyok, hogy ifjúságomtól fogva szerettem a Bibliát. Abban találtam meg lelkem táplálékát. A Biblia a hívők erősítője. Ez építi fel Istenben való jellemünket. Ha Isten Igéjét készséggel elfogadjuk, a Szellem által elváltozunk dicsőségről dicsőségre. A hit a Biblia által jön, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.
    "Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait." (Zsid 4:12)
    Az Élő Ige csontig, velőkig ható.
    Mikor Ausztráliában voltam, olyan sokan jöttek hozzám meggörbült gerinccel. De Isten Igéje behatolt egyenesen csontjuk velejéig és azonnal meggyógyultak, kiegyenesedtek, mikor kezemet tettem rájuk Jézus nevében. Istennek Fia, az élő Ige, az Ő ereje által megmozgatta ezeket a hajlott gerinceket, és kiegyenesítette őket. Istennek legyen hála az Ő hatalmas erejéért!
    "Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint van." (1Jn 3:2)
    De éppen most az Úr át akar formálni minket dicsőségről dicsőségre az élő Isten Szelleme által.

    Legyen hitetek Istenben, a Fiúban és a Szent Szellemben!

    A hármas Istenség munkálkodni fog bennetek, hogy akarjatok és tegyetek mindent az Ő akarata szerint jótetszésére. Ámen.

    Négy pont van, amely szerint élnünk kell!

    1. Olvasd Isten Igéjét!
    2. Olyan sokáig olvasd,
    míg az valósan betölt Téged!
    3. Higgy Isten Igéjében!
    4. Cselekedj aszerint!

    Smith Wigglesworth
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 10, 08:52:03
 :016:  Zsuzsa

 "De éppen most az Úr át akar formálni minket dicsőségről dicsőségre az élő Isten Szelleme által.
Legyen hitetek Istenben, a Fiúban és a Szent Szellemben!
 A hármas Istenség munkálkodni fog bennetek, hogy akarjatok és tegyetek mindent az Ő akarata szerint jótetszésére. Ámen. "
 
    "Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint van."
(1Jn 3:2)

Jeremiás sir 3 : 20-26
   
 Vissza-visszaemlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem.

    Ezt veszem szívemre, azért bízom.

    Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!

    Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

    Az Úr az én örökségem mondja az én lelkem, azért benne bízom.

    Jó az Úr azoknak, a kik várják őt; a léleknek, a mely keresi őt.

    Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 Szeptember 10, 09:16:32
 :igen: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 11, 09:59:48
Mit tegyünk, amikor elmúlik a hév? (2)
„Az első szeretetedet elhagytad.” (Jelenések 2:4 Károli)


Íme három dolog, ami az Istennel való járásban – és a házasságokban is – működik.
Először: Emlékezz! „Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki!” (Jelenések 2:5).
Ne a mélységre, hanem a magasságra!
Ne arra, hogy mennyire elromlott, hanem arra, hogy milyen nagyszerű volt egykor!
Ne a legrosszabb, hanem a legjobb időkre!
Emlékezz arra, amikor az volt a napod fénypontja, hogy együtt lehettetek! Mit tettél akkor, amit most nem teszel?
Emlékszel arra, amikor felhívtad, csak azért, hogy halld a hangját?
Az ajándékokat, amiket igazából nem engedhettél meg magadnak, mégis megvetted neki?
A szerelmes üzeneteket, amiket az ebédjéhez csempésztél?
Emlékszel, amikor kinyitottad neki az ajtót, kihúztad a széket, amikor a járda külső szélén mentél, amikor a kedvenc ételét főzted, pedig kimerült voltál attól, hogy későig dolgoztál, amikor az „1001 romantikus módszer”-t olvastad, és mindet kétszer is kipróbáltad?
Emlékszel a csendes, gyertyafényes vacsorákra, amikor újra megborotválkoztál, és azt az illatot használtad, ami az ő kedvence, pedig te utálod?
Amikor az intimitás nem csupán rólad szólt?
A különleges helyekre, időkre, illatokra, pillantásokra, dalokra és versekre? A rózsára a tálcáján, amikor az ágyba vitted neki a reggelit, mert elsírta magát, amikor meghallotta azt a dalt, hogy: „Már nem hozol nekem rózsát többé”, te pedig megfogadtad, hogy sosem feledkezel meg a virágokról?
Emlékezz! Emlékezz arra, mit tettél a szerelemért! Talán úgy tűnik, véletlenül bukkant fel a varázslat, de valójában a tettek éltették! Te voltál a varázslat. Amit tettél, az táplálta a szerelmet, aztán abbahagytad, és a láng kialudt.

De az őrláng még ég, és ha visszaemlékszel a „magaslatokra”, az újra elindítja a pozitív, hitet ébresztő vonzalmat, ami olyan tettekre indíthat, melyek azt a kis lángot újra felszítják!


maiige.hu
 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 12, 12:11:05
Mit tegyünk, amikor elmúlik a hév? (3)
„Az első szeretetedet elhagytad.” (Jelenések 2:4 Károli)


A második dolog, amire szükség van az első szeretet megújításához: a megtérés.


 Változtass a gondolkodásodon, az irányodon és a cselekedeteiden!

Nem lehet megoldani egy problémát ugyanazzal a gondolkodásmóddal és viselkedéssel, ami előidézte; új gondolkodásmódra és új cselekedetekre van szükség.
Ha a kapcsolatod valaha forró volt, akkor még mindig megvan mindened, ami ahhoz kell, hogy újra felforrósítsd. Már visszaemlékeztél arra, hogy miket tettél a kapcsolat „magaslatán”.
Már elismerted, hogy azok a tettek éltették és töltötték meg kapcsolatodat, és hogy amikor mindezt abbahagytad, akkor „elhagytad az első szereteted”.  :pirul:

Most készen állsz rá, hogy megtérj (ami azt jelenti: visszafordulni), és visszamenj oda, ahol akkor voltál, amikor a szeretet lángja fényesen lobogott.

A helyreállás harmadik tényezője: a felelevenítés.
 „Tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet!” (Jelenések 2:5).

Írd össze azokat a dolgokat, amelyeket akkor tettél, amikor a kapcsolat nagyszerű volt! Mindkettőtöknek személyesen kell imádságban elkötelezni magát arra, hogy megtesz néhányat a listán szereplő dolgok közül, anélkül, hogy elárulná társának, hogy melyiket választotta.
Próbáld meg „rajtakapni” társadat azon, hogy feleleveníti „az előbbiekhez hasonló cselekedeteket”, és add tudtára, hogy milyen sokat jelent neked az, hogy törődik azzal, hogy megtegye. Amit hálával megerősítesz, abból még többet kapsz.

Még egy bölcs intés: először talán furcsának fog tűnni, sőt valószerűtlennek, ha újra úgy viselkedsz, mint régen.
Légy türelmes, ez majd megváltozik.
Csak tedd továbbra is!
És ne várj arra, hogy kedved legyen hozzá!
Képes vagy arra, hogy új módon cselekedj, és az új érzéseket hozzon, még ha nem is érzel kedvet az új dolgok cselekvéséhez. Tedd, és majd érezni fogod, tedd, amíg az első szeretet öröme újra fellángol!

maiige.hu
 :2smitten:

Legyenek a tanácsok elsősorban nekem , és mindenkinek áldássá életünkben, mindennapjainkban.
 :168: :044: Amen!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 15, 07:33:28
Kopogtatás
„Teljes örömnek tartsátok!” (Jakab 1:2)


Max Lucado írja:
 „Amikor a fazekas edényt készít, a szilárdságát úgy ellenőrzi, hogy kiveszi [a kemencéből] és megkopogtatja.
Ha »megzendül«, akkor kész. Ha »tompán koppan«, akkor visszateszi.

A jellemet is kopogtatással ellenőrzik… éjszakai telefonhívások… mogorva tanárok… odaégett ételek… durrdefektek… »ugye most csak viccelsz?!« határidők. A kopogtatások a legrosszabbat hozzák elő belőlünk… nem elég nagyok ahhoz, hogy valóban krízisek legyenek, de ha bőven van belőlük, akkor vigyázz! Forgalmi dugók… hosszú sorok… üres postaládák… szennyes ruha a padlón… Kopp. Kopp. Kopp.
Hogyan reagálsz? Felzendül a hangod, vagy tompán hangzik?

Jézus azt mondta: »Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj« (Lukács 6:45),
és semmi sem tudja jobban felfedni a szív igazi természetét, mint egy jó kopogtatás… nem a pillanatnyi hőstettek, hanem a kopogtatásokkal teli mindennapi élet.

Ha hajlamos vagy inkább tompán szólni, mint zengeni, ne csüggedj! Van remény számunkra, »tompák« számára is.
Kezdd el azzal, hogy hálát adsz Istennek… nem egy fél-szívű köszönömöt… de egy örvendező, örömében ugráló, szíved legmélyéből felhangzó köszönetet!


Jakab azt mondja: »Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez«.

Isten a saját érdekedben kopogtat… próbára vagy téve… és akár tanulhatsz is a kopogtatásból.
Tekintsd lehetőségnek a türelmed és állhatatosságod fejlesztésére.
Minden koppantás segít vagy árt neked, azon múlik, hogyan használod fel. Figyelj oda a »koppanás-áradatra«… mindenkinek vannak olyan időszakai, amikor szokatlanul nagy mennyiségű kopogtatásra kell számítania.
Nézz szembe velük… készülj fel több imádsággal… ne add fel… és ne feledd: egy koppanás sem jelent katasztrófát.
Minden koppantás javadra van, ha szereted Istent, és engedelmeskedsz Neki.”   :168:

maiige.hu

Cím: Re:Bátorítások
Írta: ditte - 2010 Szeptember 15, 08:51:39
Drága Irene!
Nagyon köszönöm ezt az írást.Olyan bíztató és bátorító.
Az Úr áldjon meg. :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 16, 07:41:53
 :2smitten:  drága ditte az Úrnak hála   :2smitten: 

Légy valódi!
„Hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz” (Máté 23:27)


Marybeth Whalen írja: „A festők a lépcsőház falát festették… Egy héttel később rájöttem, hogy bár a falat újrafestették, a szokások nem változtak. A gyerekek továbbra is… maguk mögött húzták piszkos kezüket, így ami tiszta fehér volt, piszkosszürke lett…

A falhoz hasonlóan, ha nem vigyázok, én is elfedhetem, mi is van ott… viselhetek keresztyén feliratú pólót, magammal vihetem mindenhova a Bibliámat, mosolyoghatok, mintha minden nagyszerű lenne, és jókat beszélgethetek arról, hogy milyen Istennel járni, de mélyen legbelül ott vannak a ronda régi szokások… arra várva, hogy felbukkanjanak, amikor az élet zavarossá válik… Én is lehetek egy modern farizeus, aki a meszelésre összpontosít… és nem veszi figyelembe a felszín alatti mocskos dolgokat.”


A bibliai időkben a sírokat fehérre meszelték kívülről, hogy leplezzék a benn rejlő halált és romlást.
Jézus azt mondta a farizeusoknak: „Az emberek, akik rátok néznek, azt hiszik, szentek vagytok, de belül ......” ).

Ha farizeus módra viselkedsz, azt mondva:
„Köszönöm, Istenem, hogy nem vagyok bűnös, mint a többiek”
(Lukács 18:11 ), az elzárja előled a kegyelmet, a könyörületet és az együttérzést.

Olyan társadalomban élünk, melyet a külső megjelenés vezérel, és Jézus tudta, milyen veszélyei vannak annak, ha a kinézetre összpontosítunk a lelkiállapot helyett.

Nos, hogyan akadályozhatod meg ezt?
a) Kövesd Jézus példáját! Ő a megtörtek, elfeledettek, elveszettek és magányosak szolgálatára specializálódott.
b) Soha ne feledd, hogy bár keresztyén vagy, még mindig küzdened kell bizonyos területeken.
c) Kérd Istent, hogy fedje fel azokat a viselkedésmintákat, amelyek a külső megjelenésre összpontosítanak, ahelyett, hogy a szívre figyelnének.
d) Olyan nyílt, őszinte emberekkel vedd körül magad, akik felemelnek, amikor elesel, és arra bátorítanak, hogy valódi legyél!


maiige.hu

legyen áldássá  :169: :044:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 16, 08:26:25
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 18, 08:11:23
Hadd legyenek rád büszkék a gyermekeid!

„Az öregek koronája: az unokák, és a fiak ékessége: az atyák.” (Példabeszédek 17:6)


Szülők, a becsületességetek vagy a jellemtelenségetek következményeket von maga után, nemcsak a saját, de gyermekeitek életében is.
Évekkel ezelőtt egy zsidó fiú nőtt fel Németországban. Csodálta az édesapját, aki mindent megtett azért, hogy a családja életének központjában a vallásuk legyen. Minden héten elvitte őket a zsinagógába. Amikor a fiú tizenéves lett, a család arra kényszerült, hogy egy másik városba költözzön, ahol nem volt zsinagóga, csak egy evangélikus templom. A legjobb emberek mind az evangélikus egyházhoz tartoztak. Egyszer csak az apa bejelentette, hogy mind evangélikusok lesznek, mert „ez jót tesz az üzletnek”. Zaklatottan és haraggal tele, a fiú elhagyta Németországot és Angliába ment tanulni. Napjait a British Múzeumban töltötte, ahol megfogalmazta gondolatait, és egy könyvet szerkesztett. Könyvében egy új világnézetet mutatott be, és egy olyan mozgalmat gondolt ki, amely megszámlálhatatlan milliók életébe hozott gyötrelmet. Eszméi „normákká” váltak csaknem a fél világ kormányai számára. A fiú Karl Marx volt, a kommunizmus atyja. A történelmet örökre megváltoztatta egy apa, aki eladta elveit a profitért.

Anyák és apák, éljetek becsületes életet családotok előtt, és akkor nincs mitől félnetek.
Legyen az életetek nyitott könyv!
Legyen olyan értékrendetek, amely alapján mérlegre lehet tenni az egész életet.

Igen, emberek vagytok és küszködtök olyan helyzetekkel, amikor választanotok kell aközött, amit tenni szeretnétek, és amit tennetek kell.
Járjatok Istennel, őrizzétek feddhetetlenségeteket, és képesek lesztek mindenkor a jó döntést meghozni.


maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 18, 08:17:03
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ditte - 2010 Szeptember 18, 08:31:41
Hadd legyenek rád büszkék a gyermekeid!

„Az öregek koronája: az unokák, és a fiak ékessége: az atyák.” (Példabeszédek 17:6)


Szülők, a becsületességetek vagy a jellemtelenségetek következményeket von maga után, nemcsak a saját, de gyermekeitek életében is.
Évekkel ezelőtt egy zsidó fiú nőtt fel Németországban. Csodálta az édesapját, aki mindent megtett azért, hogy a családja életének központjában a vallásuk legyen. Minden héten elvitte őket a zsinagógába. Amikor a fiú tizenéves lett, a család arra kényszerült, hogy egy másik városba költözzön, ahol nem volt zsinagóga, csak egy evangélikus templom. A legjobb emberek mind az evangélikus egyházhoz tartoztak. Egyszer csak az apa bejelentette, hogy mind evangélikusok lesznek, mert „ez jót tesz az üzletnek”. Zaklatottan és haraggal tele, a fiú elhagyta Németországot és Angliába ment tanulni. Napjait a British Múzeumban töltötte, ahol megfogalmazta gondolatait, és egy könyvet szerkesztett. Könyvében egy új világnézetet mutatott be, és egy olyan mozgalmat gondolt ki, amely megszámlálhatatlan milliók életébe hozott gyötrelmet. Eszméi „normákká” váltak csaknem a fél világ kormányai számára. A fiú Karl Marx volt, a kommunizmus atyja. A történelmet örökre megváltoztatta egy apa, aki eladta elveit a profitért.

Anyák és apák, éljetek becsületes életet családotok előtt, és akkor nincs mitől félnetek.
Legyen az életetek nyitott könyv!
Legyen olyan értékrendetek, amely alapján mérlegre lehet tenni az egész életet.

Igen, emberek vagytok és küszködtök olyan helyzetekkel, amikor választanotok kell aközött, amit tenni szeretnétek, és amit tennetek kell.
Járjatok Istennel, őrizzétek feddhetetlenségeteket, és képesek lesztek mindenkor a jó döntést meghozni.


maiige.hu
Mennyire másként alakult volna,ha nem a profitért tért volna át,hanem igaz hitből.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 19, 07:31:26
„Akarom! Most rögtön!”
„Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul… a gonosz kívánságot és a kapzsiságot!” (Kolossé 3:5)


Egy hitelkártyákat forgalmazó nagy cég egyik tévéreklámja így hangzott: „Mindet megkaphatod azonnal!” Ismerősen hangzik? Nem sok minden változott.
A sátán azt mondta Ádámnak és Évának:
„Ha akarod azt az almát, vedd el!”
 Hagyd a fizetést „majd valamikor”-ra! Rajta, terheld csak a hitelkártyádra! Vagy még jobb: szerezd be ezt az új, alacsony kamatú kártyát, és ne fizess semmit egy évig. Igen emberek, nincs kamat és nincs törlesztés egy egész évig!
Ha a családod már tovább nyújtózkodott, mint ameddig a takarója ér, és nagy hitelkártya-tartozást cipelsz, ne kapd be a horgot! Itt az ideje kimászni az adósságokból, nem pedig még mélyebbre süllyedni!

Ha segítségre van szükséged, próbáld alkalmazni a következő négy bibliai alapelvet:
1) „Ne hajszoljátok a világi javakat, mert az bálványimádás!” (Kolossé 3:5 NIV). Ne áhítozz olyan dolgokra, amikre nincs is szükséged! Inkább próbáld élvezni azt, amid van!
2) Ha eddig nem adtál tizedet, most kezdd el! Ezzel átlépsz a világ ingatag gazdaságából Isten hibátlanul működő gazdaságába. Ha tizedet adsz, Ő megígéri, hogy védeni fogja érdekeidet, és áldásait küldi, úgy, hogy „nem lesz elég hely a begyűjtéséhez” (ld. Malakiás 3:8-12).
3) „Az Úré a föld és ami betölti” (Zsoltárok 24:1), és Ő garantálja, hogy „be fogja tölteni minden szükségeteket” (Filippi 4:19). Tehát mielőtt vásárolni mégy, próbálj imádkozni! Kérd Istentől azt, amire szükséged van, és várj a válaszára!
4) Kezdj el adni abból, amid van! „Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut.
Az ajándékozó bővelkedik…” (Példabeszédek 11:24-25). Rajta, tedd meg! Engedelmeskedj Istennek, légy türelmes, és figyeld, mi fog történni!

maiige.hu
 :119: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: zoltan - 2010 Szeptember 19, 07:49:32
Így van, nagyon sokan, tartozásba hajszolják magukat, mivel nincsenek megelégedve.

Nagyon jó ez a négy szabáj. :afro:

1Tim 6:6  De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel;

 :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ditte - 2010 Szeptember 19, 10:13:38
Teljesen egyetértek kedves Irene és Zoltán :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 20, 08:00:55
 :2smitten:
Maradjunk meg a hitben! (1)
„Küzdjetek a hitért!” (Júdás 3)

Mielőtt végleg elbúcsúzott volna az efézusi gyülekezet vezetőitől, Pál ezt mondta: „Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között.” (ApCsel 20:29-32).

Pál vajon rémeket látott? Nem. Tekerjünk csak gyorsan előre!
Évekkel később ugyanahhoz az efézusi gyülekezethez így szól Isten: „Az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz… A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jelenések 2:1-7 Károli).

Figyeld meg ezeket a szavakat: „az előbbi cselekedeteket cselekedd”!
Folyamatosan meg kell erősítenünk szentírási alapjainkat, és mindent meg kell tennünk azért, hogy azokat továbbadhassuk gyermekeinknek. Mik ezek az alapvető igazságok, amire az egyház épült?
A Szentírás tévedhetetlensége, a mi Urunk Jézus Krisztus szűztől születése, bűntelen élete, engesztelő halála, feltámadása és közbenjáró munkája; az hogy szükségünk van a megváltásra, hogy be kell merítkeznünk, be kell töltekeznünk Szentlélekkel, el kell vinnünk az evangéliumot a Föld minden sarkába, és hirdetnünk kell, hogy Jézus Krisztus hamarosan visszatér uralkodni.
Ezek alkotják azt a változhatatlan alapot, „amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott” (Júdás 3).
Tehát maradjunk meg a hitben!

maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 21, 04:59:19
Maradjunk meg a hitben! (2)    :2smitten:
„Küzdjetek a hitért!” (Júdás 3)


A Biblia azt mondja: „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk” (Zsidók 2:1).
Az „elsodródni” szó meg kell hogy szólaltassa a vészcsengőket. Jézus rámutatott arra, hogy míg a szolgák aludtak, az ellenség konkolyt vetett a búza közé. Amikor felébredve meglátták, ezt mondták: „Ellenség tette ezt!” (Máté 13:28).
A rák egy ismeretlen, ellenőrizetlen sejttel kezdődik, és ha nem törődnek vele, elpusztíthatja az egész testet.

Ezért írja Júdás: „Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják” (Júdás 3-4).
Figyeld meg e szavakat: „a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott”.
A módszereink változhatnak, de az üzenetünk soha nem változik.
Pál azt írja: „Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el” (2Timóteus 4:3).
Figyeld meg a fejlődést Ábrahám, Izsák és Jákób életében! Ábrahám számára az áldások az Istennel való személyes kapcsolatból eredtek. Izsák örökölte apjától az áldásokat.
De amíg a filiszteusok meg nem támadták, nem ment vissza, nem ásta ki újra apja kútjait, és nem épített oltárt az Úrnak.
Végül Jákób, a harmadik generáció következett, aki fondorlattal és „egyszerűbb utakkal” akarta megszerezni Isten áldását. Csak akkor állította helyre életét az Ábrahám és Izsák által lefektetett alapokon, amikor egész életét megváltoztató találkozása volt Istennel Peniélnél.

Őrizzük meg a hitet; adjuk át gyermekeinknek „az igazságot, a teljes igazságot, csakis az igazságot”!


maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ditte - 2010 Szeptember 21, 10:04:10
Köszönöm Irene.
Az Úr áldjon meg. :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 21, 10:19:18
Dawson McAllister

Mit tanácsol a Biblia a fiú-lány kapcsolatokban?


Isten életünk minden területén szeretné a legjobbat adni nekünk. Ebbe beletartoznak a fiú és lány barátainkkal való kapcsolataink is. Ha találkozunk velük, tehetjük pl. azért, hogy jól érezzük magunkat, barátkozzunk, fejlesszük a személyiségünket vagy megtaláljuk a párunkat, de ne tegyük népszerûségvágyból vagy biztonságkeresésbõl. Nem szabad hagynunk, hogy a korszellem helytelen kapcsolatokba hajtson. Jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy a lányok több mint 50%-a, ill. a fiúk több mint 40%-a a középiskolában nem jár senkivel. A Biblia nagyon egyértelmű irányelveket ad a randevúzással kapcsolatban.Óvd a szívedet.
A Biblia nagy óvatosságra int az érzelmeink odaadását illetõen, mert a szívünk az egész életünket befolyásolja.

"Minden féltve õrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet!" (Példabeszédek 4,23).

 

Madarat tolláról, embert barátjáról.
A társaságunkról lehet megismerni minket. általában arrafelé változunk, amilyen a környezetünk. Ez a megállapítás szorosan kapcsolódik az elõzõhöz és a barátságban ugyanolyan fontos, mint az együttjárásban.

"Ne tévelyegjetek: A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!" (1Korinthus 15,33)

Az jó, ha a keresztényeknek vannak nem keresztény barátaik, annak azonban, aki különösen közel van a szívünkhöz, érett kereszténynek kell lennie, aki Krisztust igyekszik követni az életében.

"Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?"

 

Valóban szerelem, amit érzel?
Az 1Korinthus 13,4-7-ben olvasható az igazi szeretetet meghatározása. Gondold át az alábbi megállapításokat:

    * Türelmesek vagytok egymással.
    * Jóságosak vagytok egymással
    * Sosem irígykedtek egymásra.
    * Sosem kérkedtek vagy büszkélkedtek a másik elõtt.
    * Kapcsolatotokra jellemzõ az alázatosság.
    * Sosem vagytok durvák egymáshoz.
    * Nem vagytok önzõk egymással szemben.
    * Nem gerjedtek haragra a másik felé.
    * A rossz dolgokat nem felemlegetitek, hanem elfelejtitek.
    * Őszinték vagytok egymással.
    * Megvéditek egymást.
    * Megbíztok egymásban.

Ha ez mind igaz a kapcsolatotokra, akkor az 1Korinthus 13 szerint valóban szeretetteljes kapcsolatotok van. Ha valamelyik megállapítás nem illett a kapcsolatotokra, érdemes azt a területeket tisztázni a barátoddal vagy barátnõddel.

 

Milyen messze van a “túl messze”?

Sok diák teszi fel a kérdést: "Milyen messze mehetek el a találkán?" álljon itt néhány tanács, ami segít eldönteni, mi a helyes viselkedés egy randevún.

Vajon a helyzet, amibe kerülök, elõsegíti-e a paráznaságot, vagy éppen segít elkerülni?

Az 1Korinthus 6,18 azt mondja "Kerüljétek a paráznaságot!". Ez lehetetlen, ha elõvigyázatlanul kísértésbe hozzuk magunkat.

Milyen híre van a választottamnak?
Azzal, hogy elfogadsz egy találkát, lényegében azt mondod: "Az én értékeim azonosak a tieddel". Már maga ez egy olyan helyzetbe sodorhat, amit késõbb megbánhatsz. Emlékezz: Az 1Korinthus 15,33 szerint "A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!".

Vajon kényszerítve leszel-e alkohol vagy kábítószer élvezetére?
Ne add fel a meggyõzõdésedet egy randevú kedvéért.

Vajon a rossz fajta embert vonzod?
Legyél biztos benne, hogy a tetteiddel küldött üzeneteid nem vonzanak olyan embereket, akik az értékeid feladására ösztönöznek.

Tudatában vagy annak, hogy a bûnt elõször a szívedben követed el?
A Máté 5,28 azt mondja: "én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében."

Jó helyet választottatok a találkozáshoz?
Sok jó szándék feledésbe merült már, mert a kísértés és a lehetõség túl nagy volt.

Teszel-e bármi olyat, ami felkelti a szexuális vágyat?
Ne menj bele semmilyen szexuálisan motivált tisztátalan érintkezésbe, mint pl. ölelkezés vagy simogatás.

 

Ha már túl messzire mentél, miért állj meg?

    * Isten megbocsátó.
    * Az 1János 1,9 azt mondja, hogy Isten hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, ha megvalljuk õket. Tiszta lapot kezdhetsz Istennel, amikor csak akarsz.
    * Isten szent. Igéje azt mondja, hogy a szexuális bűn rossz, és õ tudja, mi a legjobb.
    * Isten vigyáz ránk.
    * Isten tudja, hogy kevésbé boldog lesz a házasságod, ha “túl messzire” mész elõtte. õ tudja, hogy a legtöbb fiú nem akar elvenni olyan lányt, akinek már kapcsolata volt valaki mással.

 

 
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 22, 06:12:07
Találj módot a köszönetmondásra!
„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok.” (Filippi 1:3)

Barbara Glanz író beszél egy sikeres üzletemberről, aki visszaemlékezett a nyolcadik osztályos irodalomtanárára. A férfi levelet írt a tanárnőnek, és ezt a választ kapta: „El sem tudod képzelni, milyen sokat jelentett nekem a leveled. 83 éves vagyok, és egyedül élek. A családom és a barátaim már mind eltávoztak. Ötven évig tanítottam az iskolában, és a te leveled volt az első köszönetnyilvánítás, amit valaha egy diákomtól kaptam. Néha azon tűnődöm, mire is mentem az életemmel. Újra és újra el fogom olvasni a leveledet, míg meg nem halok.”
A sors iróniája, hogy ezt a tanárnőt emlegették a legtöbbször az osztálytalálkozókon, de soha senki nem mondta el neki.

Pál nem ismert megalkuvást az igazság hirdetésében, de írásaiban megmutatkozik érzékeny oldala is. Tudva azt, hogy az embernek milyen nagy szüksége van arra, hogy értékeljék, leveleit ilyen szavakkal kezdi: „szüntelenül megemlékezem rólatok… imádságaimban” (Róma 1:9-10). „Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek…” (Efézus 1:15-16). „Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok… mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára” (Filippi 1:3-6). „…dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, állhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek” (2Thesszalonika 1:4).

Elfoglalt, énközpontú világunkban szükségünk van arra, hogy emlékezzünk azokra, akik hatással voltak életünkre; és amikor eszünkbe jutnak, imádkozzunk értük, és találjunk módot arra, hogy köszönetünket kifejezzük!

maiige.hu

 :044:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 23, 06:25:18
Isten munkáját Isten szerint végezni
„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Efézus 2:10)Ha bármikor azt kérdezed: „Miért élek egyáltalán?”, a Biblia így válaszol: „hogy jó dolgokat tegyél, amelyeket Isten előre elkészített számodra”.

Isten egy előre eltervezett küldetésre teremtett. Besorozott vagy, nem pedig önkéntes. Nem te döntöd el az elhivatásodat. Az pedig hiba, ha megpróbálod lemásolni valaki más elhivatását.
Emlékszel Mózesre? Isten arra hívta el, hogy megszabadítsa Izráelt Egyiptomból, de ő a maga módszereivel próbálkozott. Megölt egy ellenséget, hogy megmentsen egy szövetséges életet, és végül negyven év számkivetettség várt rá.
Miután a pusztában élt, és megtanulta a leckét, visszatért, hogy teljesítse Isten akaratát – Isten módszerei szerint.
Mi mindannyian, nemcsak a felszentelt lelkészek, arra lettünk elhívva, hogy Isten munkáját végezzük, Isten szerinti módon. „De honnan tudom, hogy mi az én elhivatásom?” – kérdezed.
1) Használd a lelki ajándékaidat! Mindannyian kapunk ajándékokat Istentől, „aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja” (1Korinthus 12:11). Hadd mutassa meg Isten legmélyebb vágyaidon és legbelsőbb képességeiden át, hogy milyen szolgálatra vagy legalkalmasabb.
2) Rendeld alá magad Isten szerinti vezetőknek! A lelkipásztorod segíthet felkészülni és vezethet téged. Isten adott „némelyeket… pásztorokul…, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére” (Efézus 4:11-12). Mindannyiunknak szüksége van segítségre; egyedül nem tudjuk elérni a nekünk rendelt célt.
3) Kötelezd el magad arra, hogy képességeiddel és erőforrásaiddal a helyi gyülekezetet fogod építeni! Isten „a Krisztus testének építésére” (Efézus 4:12) tervezte ajándékainkat és elhivatásunkat.
4) Alakíts ki magadban szolgáló lelkületet! „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak” (1Péter 4:10).
 Nem tudod, milyen ajándékot kaptál? Kezdj el szolgálni, és Isten majd megmutatja neked!

maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ditte - 2010 Szeptember 23, 07:26:13
Fontos a hűség.Ott ahol vagyunk,legyünk hűségesek az úrhoz és a munkábban,amit adott álljunk helyt,hogy aztán azt mondhassa nekünk is:
"Jól vagyon jó és hű szolgám,kevesen voltál hű,sokra bízlak ezután;menj be a te uradnak örömébe."(Máté 15,23.) :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Dr Dee - 2010 Szeptember 23, 10:44:56
APRÓ JELEK EGY LÁGYSZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 23:

Azok a dolgok, amiket nem vettél figyelembe, hogy nincsenek rendben vagy helyre kell hozni, azok újra előjöttek felülvizsgálatra. Nem tudod tovább figyelmen kívül hagyni azokat a dolgokat, amiket el kell intézni, akár szellemi, akár természtes szinten; nem fognak elmúlni vagy rendbejönni a te közreműködésed nélkül, vagy a hited és cselekedeted nélkül. Kiváló lehetőségek fognak eléd tárulni arra, hogy felelősséget vállalj, ami utat fog biztosítani számodra ahhoz, hogy a hátad mögött hagyd a múltat, és egy új indulásod legyen, mondja az Úr. Ne akard nem észrevenni!
Ésaiás 45:2 Én megyek előtted és a göröngyös helyeket simává teszem; darabokra töröm az érckapukat, és levágom a vaszárakat"
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 27, 07:25:59
Növekedni lélekben
„…törekedjünk a tökéletességre…” (Zsidókhoz írt levél 6:1)


Amikor Jamie tizenhárom éves bátyja korcsolyabalesetben meghalt, az édesanyja napokra bezárkózott a hálószobájába. A hatéves Jamie ekkor döntött úgy, hogy a bátyja helyébe lép, és a fantázia szövevényes szálai szövődni kezdtek. Megszállottja lett annak, hogy bátyja személyiségjegyeit utánozza, ugyanazokat a ruhákat hordta, és megtanult úgy fütyülni, mint ő. A kisfiú lett anyja állandó társasága, és elhatározta, hogy gyerek marad, mert akkor szabad lesz a fájdalomtól és a felelősségtől. Jamie továbbra is ellenállt a felnőttségnek, és úgy tűnt, mintha teste is csatlakozna ehhez az ellenálláshoz. Tizenhét évesen még alig volt 150 cm, és a későbbi években is a gyerekek voltak a legközelebbi barátai. Nem csoda – hat éves kora óta a gyermekkort idealizálta, és elutasította az érettséget. A fiú, aki az örök ifjúságot kereste a tragédia elleni védekezésül, valójában sohasem nőtt fel egészen. Ehelyett arról vált híressé, hogy megalkotta Sohaországot, az örök ifjúság szigetét, ahol a kisfiúk sohasem nőnek fel. Jamie így lett végül Sir James Barrie – a híres gyermekkönyv, Pán Péter írója.

Mi ebből a tanulság? Úgy tudsz növekedni lelkileg, ha:
1) Megvan benned a képesség és az önfegyelem ahhoz, hogy lelkileg tápláld magad.
2) Tudod, hogy nem arra születtél, hogy kiszolgáljanak, és hogy csak mások szolgálatával tudod az Urat szolgálni.
3) Megérted, hogy az érzéseid megbízhatatlanok, így inkább hitben jársz, és Isten Igéjére támaszkodsz.
4) Felismered, hogy próbára leszel téve, ezért elkötelezed magad arra, hogy ne az emberi ösztönök, hanem a Szentírás alapelvei szerint élj. 5) Tudod, hogy az igazi megelégedettség egyedül abból származik, ha felismered és meg cselekszed Isten akaratát.


maiige.hu

 :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 28, 07:13:57
Kemény szeretet (1)
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.” (Zsoltárok 32:8)


Jon Walker írja: „Mihez kezdjünk a megbocsátással… egy olyan kapcsolatban…, amely mérgező és hibásan működik? Maradnunk kellene… amikor a másik folyton ugyanazt teszi?… Az ellenség szeretete nem azt jelenti, hogy mentségeket keresünk a viselkedésére… Bármely mérgező kapcsolatban arra törekszünk, hogy a kihasználást vagy bántalmazást békességgel és istenfélő módon reagálva tűrjük el.

Ez magában foglalja azt, hogy egészséges határokat állítunk fel, ahol kevésbé vagyunk sebezhetőek, és ha Isten úgy vezet, ez azt is jelentheti, hogy véget vetünk a kapcsolatnak (ezt könnyebb mondani, mint megtenni, ha a bántalmazó szülő, házastárs vagy gyermek).


A megbocsátás nem követeli meg, hogy továbbra is elviseljük a bántalmazást, és nem jelenti azt, hogy ott kell maradni egy bántást okozó helyzetben.


Jézus bemutatta, hogy a megbocsátás azonnali lehet, azzal, hogy megbocsátott azoknak, akik keresztre feszítették:
»Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek«.


Ahogy érettebbek leszünk… Isten megtanít arra, hogy folyamatosan, akár azonnal megbocsássunk. De ez egy tanulási folyamat, tehát ne hibáztasd magad, ha most még nem vagy képes rá. Támaszkodj Isten kegyelmére és hagyd, hogy ő vigyen közelebb a megbocsátáshoz!
Talán – sőt alighanem – időbe fog telni, amíg teljesen elfogadod Isten kegyelmét a megbocsátáshoz.
Isten meg tud birkózni ezzel.
Az első lépés az lehet, ha engeded, hogy Ő meglágyítsa a szívedet.

Szívünk hajlamos arra, hogy megkeményedjen a nehéz kapcsolatokban. Újra hadd hangsúlyozzam: az, hogy a szíved meglágyul… nem azt jelenti, hogy azt mondod: jól van, folytasd csak a bántást, és nem jelenti azt, hogy ott kell maradnod abban a helyzetben, ahol bántás ér vagy érhet.
 A megbocsátás nem ugyanaz, mint egyetérteni a bántalmazó viselkedésével.” Tehát keress útmutatást, beszélj Istennel! Ő ezt ígérte: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.”


maige.hu :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 28, 08:17:05
Drága Irénke! :2smitten:

Köszönöm a sok áldott üzenetet!

Szeretettel:Gyöngyi  :027: :026: :017:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Szeptember 28, 18:35:54
"Ahogy érettebbek leszünk… Isten megtanít arra, hogy folyamatosan, akár azonnal megbocsássunk. De ez egy tanulási folyamat, tehát ne hibáztasd magad, ha most még nem vagy képes rá. Támaszkodj Isten kegyelmére és hagyd, hogy ő vigyen közelebb a megbocsátáshoz! Talán – sőt alighanem – időbe fog telni, amíg teljesen elfogadod Isten kegyelmét a megbocsátáshoz.
Isten meg tud birkózni ezzel.
Az első lépés az lehet, ha engeded, hogy Ő meglágyítsa a szívedet. "

Ámen!
Köszi Irene, hogy bemásoltad nekünk is!  :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Szeptember 29, 14:48:52
Kemény szeretet (2)
„Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lukács 23:34)

Az egyik író rámutat arra, hogy a Sátán az ellenséged, és nem az a személy, akivel kapcsolatban állsz.
Az igazi csata a gonoszság erői ellen folyik (ld. Efézus 6:12).
A Sátán azt akarja, hogy azt gondold, ez egyedül a te harcod, és úgy viselkedj, mintha el lennél választva Istentől.
Nem! „Az Úr harca ez” (1Sámuel 17:47). Ő veled van. Akkor hát mit kell tenned?

1) Imádkozz a bántalmazóért! Azokat az embereket, akik folyamatosan bántanak másokat, a saját bűnük kötözi meg. Bár ez nem menti fel őket, viszont megmutatja neked, hogyan imádkozz értük.
Isten tartósnak szánta ezt a kapcsolatot, de aláásta az alkohol, a harag és más hamisítványok, amiket a sátán arra használ, hogy szövetségeket és családokat romboljon le. Imádkozz a bántalmazóért, hogy azzá az emberré legyen, akivé Isten tervezte!

2) Állj meg szilárdan! Lehet, hogy szükséged lesz egy támogató csoportra és egy közvetítőre, aki jelen lehet, ha közbe kell avatkozni. Isten világossága a legnagyobb sötétséget is átjárhatja reménységgel, megújulással és megbékéléssel, és ha ez megtörténik, ez a leggyorsabb út a gyógyuláshoz. Mindazonáltal szükséged van arra, hogy szilárdan állj, és ha kell, hívj segítségül másokat!

3) Kérdezd meg Istent: „Menjek vagy maradjak?”
 Naivság lenne azt sugallni, hogy a külső közbeavatkozás imádsággal megfűszerezve hirtelen mindent megváltoztat. Vannak emberek, akik reagálnak a szembesítésre, másokat Isten szeretete lágyít meg. De sokan mérgezőek és bántalmazók maradnak, még akkor is, ha szeretettel szembesítjük őket, megbocsátunk, és kegyelemmel árasztjuk el őket. Lehet, hogy véget kell vetned a kapcsolatnak, bármennyire nehéz is.
Ne felejtsd el, nem a te dolgod, hogy megváltoztasd a másik embert, és nem a te kudarcod, ha nem változik meg, még akkor sem, ha Isten szeretetével és igazságával szembesül.


maiige.hu

Nekünk nehéz harcok de........Úr Jézus Győz!   :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 Szeptember 29, 14:54:46
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 01, 09:02:33

Az élet hullámvasútja (1)
„Szépen megalkotott mindent a maga idejében.” (Prédikátor 3:11)


Egy prédikátor egyszer azt mondta:
 „Barátaim, ha én volnék Isten, akkor a testetek mindig 18 éves maradna; bármit megehetnétek, és mégis tökéletesen tartanátok a súlyotokat; középkorú feleségetek arca és alakja olyan lenne, akár egy angyalé; a férjeteknek dús haja és kidolgozott izomzata lenne; gyerekeitek olyan intelligensek lennének, mint Einstein; még a tinédzserek is szófogadóak, ésszerűek és következetesek lennének. A hőmérő mindig 22°C-t mutatna, a hó meleg lenne, és egy éjszaka alatt elolvadna, és nem élnének undok emberek. Sajnos, én nem vagyok Isten!”


Tehát öregszünk, meghízunk, küszködünk a gyermekneveléssel, télen fázunk, nyáron izzadunk, és kellemetlen embereket kell elviselnünk.
Isten hozott az élet hullámvasútján!
Ez nem büntetés és nem is annak bizonyítéka, hogy katasztrofális selejt vagy; nem azt jelenti, hogy a menny vagy a pokol kiválasztott valamilyen „különleges” nyomorúságra, és azt sem bizonyítja, hogy igazából nem vagy megváltva. Nem, ez csak az élet a való világban!

 Jézus azt mondta:
„Ezen a földön sok megpróbáltatásotok lesz” (János 16:33 ).

Ahogyan a fizikában, ebben is érvényes a „hullámmechanika törvénye”. Eszerint az energiánk, az érzelmeink és a kreativitásunk az árapályhoz hasonlóan következetesen váltakozik.
Van, amikor a hegycsúcson járunk, máskor meg ránk nehezül a hegy.
De akár a csúcson, akár a mélyben, Isten hullámmechanikai törvénye működik – a mi javunkra.
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt…
Megvan az ideje a sírásnak (mélység), és megvan az ideje a nevetésnek (csúcs).
Megvan az ideje a gyásznak (mélység), és megvan az ideje a táncnak (csúcs)” (Prédikátor 3:1,4).
Bár sokkal szórakoztatóbb nevetni, mint sírni, Isten „mindent megalkotott a maga megfelelő idejére” (Prédikátor 3:11).


Nyugodj meg! Isten, aki az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, határozza meg életünk időszakait.
Bármiben is vagy most, a mai ige számodra ez:
„Elég neked az én kegyelmem” (2Korinthus 12:9).A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 01, 11:37:40
 :2smitten:   :2smitten:

Köszi, Irene! Ez nagyon jó és bátorító tanítás volt!  :169:
Ez a gondolat kicsit újszerűen érintett:

"Ahogyan a fizikában, ebben is érvényes a „hullámmechanika törvénye”. Eszerint az energiánk, az érzelmeink és a kreativitásunk az árapályhoz hasonlóan következetesen váltakozik.
Van, amikor a hegycsúcson járunk, máskor meg ránk nehezül a hegy.
De akár a csúcson, akár a mélyben, Isten hullámmechanikai törvénye működik – a mi javunkra. "

 :08:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 01, 12:19:22
Igen Tünde    :afro:  a Bob Gass nagyon bölcs gondolatokat közöl......  és mai nyelvezetű, és   aktuális minden szinten    :088:

 :2smitten:

Itt olvashatsz bővebben róla : 
http://maiige.hu/?p=uzenet (http://maiige.hu/?p=uzenet)
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Árvai Emil - 2010 Október 01, 19:56:51
KÉP:
Tengerparton jártam, apály volt. Hasznavehetetlennek tűnő, elbillent csónakok. Vízre várva.
GONDOLAT:
Egyházak, gyülekezetek, hívek. - Ébredésre várva.
REMÉNY:
Eljön. Fölemelő lesz.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 01, 20:14:39
Hú, micsoda kép!
De a gondolataid nagyon jók, Emil!  :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 02, 09:32:30
Az élet hullámvasútja (2)
„Szépen megalkotott mindent a maga idejében.” (Prédikátor 3:11)


„Bocsáss meg, én soha nem ígértem neked rózsakertet” – hangzik a dal. Isten sem ígért, ezért óvakodj a „rózsakert” teológiától!

A keresztyén élet nem vagy-vagy élmény, ahol, ha hívő vagy, akkor az életed minden problémától mentes, de ha hitetlen vagy, akkor az élet nehéz.
Az élet mindkettő együttes megtapasztalása, hoz olyan időket, amiket élvezni fogsz, és olyan időket, amikor ki kell tartanod.


A Biblia hősei átélték a győzelem mámorát és a vereség fájdalmát is, annyira, hogy néhányan, mint Illés, szerettek volna meghalni.
Gondold meg Isten Igéjének paradoxonjait!
Jézus „fájdalmak férfiúja” volt (Ézsaiás 53:3).
De azt is olvassuk róla, hogy: „felkent téged az Isten… öröm olajával társaid fölé” (Zsidók 1:9).
Pál azt írta: „mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden” (2Korinthus 6:10).
Erre gondolt akkor is, amikor ezt mondta: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:13).
A Példabeszédek 17:22-ben Salamon ezt mondja: „A vidám szív a legjobb orvosság”.
A Prédikátor könyve 7:3-ban pedig azt: „Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív”.
A Prédikátor 7:14 azt írja: „A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette”.

Örülj! A „mindkettő együtt” világában még mindig Isten ül a trónon.
Ő irányítja, hogyan keveredjen az öröm bánattal, a békesség a konfliktussal, hogyan váljon a veszteség nyereséggé, a kívánság megelégedettséggé, a tragédia győzelemmé, hiszen mindig a te érdekedet tartja szem előtt.

 :2angel:

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 Október 02, 09:34:54
 Shabbat shalom!!   :044:

 Áldott, Urunk jelenlétében, kegyelmében gazdag napot
 kívánok testvéreim!   :afro:    :01:
 

  A mostani időkben, így választások előtt, és a beharangozott törvénytervezetek hallatán, azt gondolom, erőt ad Isten Igéje.
  Ha teljes szívünkből Hozzá fordulunk, akarata és Beszéde szerint élünk, cselekszünk, akkor teljes védelmét és áldásait élvezhetjük, bármilyenek is legyenek a körülmények.   :169:


 Józsué 1:
7.  Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, a melyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, a miben jársz!
8. El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés
a te utaidon és akkor boldogulsz.
 [/u]
9. Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős?
Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben,
amiben jársz.
[/u]

   mert:

 Jelenések 21:

  6. És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
  7. A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.    :hehe:
 
8. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál. [/b] [/i]

  szeretetel Kamilla   :119:      :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 02, 09:45:55
Shalom Kamilla  :2smitten:

Áldott napot kívánok Néked is kegyelemben és örömben  :169:
Milyen jó hogy mennyire aktuálisak  ezek a megerősítések, köszi  :169:
 

Csak az ÚRban bízhatunk az  Igére támaszkodva, mert ezek az ígék még a leg "rémísztőbb" -nek tűnő helyzetekben is MEG ÁLLNAK
Előre visznek Hitben
Dicsőség az ÚRnak! :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 03, 09:31:23
Az élet hullámvasútja (3)
„Szépen megalkotott mindent a maga idejében.” (Prédikátor 3:11)


Az élet a helycsúcsokon nagyszerű szórakozás, de mi a helyzet a mélységekkel?
A zűrzavar, küszködés, nehézségek, kétségek, magány és kudarc idején mihez kezdünk? C. S. Lewis Csűrcsavar levelei című könyvében az idősebb ördög ezt mondja unokaöccsének, Ürömvölgyinek, közös ellenségükről, az Úrról: „Ne hagyd, hogy félrevezessenek, Ürömvölgyi! Ügyünk sosem foroghat nagyobb veszélyben, mint amikor egy ember – aki már nem vágyik, de még mindig szándékszik cselekedni Ellenségünk akaratát – körülnéz a világegyetemben, amelyben látszólag már nyoma sincs az Ellenségnek, s bár nem érti, miért maradt magára, mégis engedelmeskedik!”*
Amikor mély gödörben vagyunk, és úgy tűnik, Isten nincs sehol; amikor imáink üres visszhangként verődnek vissza, mi történik ilyenkor?
Amikor „már nem vágyik” – amikor már minden pozitív érzelem kikapcsolt. „De még mindig szándékszik” – amikor már semmi más nem maradt, pusztán a kitartó hit, melybe kapaszkodhatunk, hogy felszínen maradjunk. Amikor már ez sem tűnik valóságosnak többé, mégis bízunk, és semmi más, csupán hit által „mégis engedelmeskedünk”.
Az érzéseink összezavarodnak, eltorzulnak, talán le is dermednek, megmerevednek az élet mély gödreiben.
Elkezdünk kételkedni Isten Igéjének valóságában, kételkedünk abban, hogy Krisztus mellett állunk, azt hisszük, fájdalmas érzéseink azt bizonyítják, hogy elvesztünk, és minden reménytelen.
Ezekben a sivatagos időszakokban úgy érezzük, eltávolodtunk, elidegenedtünk Istentől. Ezek a benyomások hihetőnek tűnnek a gödörben lévők számára, míg a hitről való gondolkodás és beszéd nem tűnik meggyőzőnek. De az ellenség tudja, hogy az ő ügyére semmi sem veszélyesebb, mint amikor Isten egy gyermeke „körülnéz a világegyetemben, amelyben látszólag már nyoma sincs [Istennek], s bár nem érti, miért maradt magára, mégis engedelmeskedik!” * C. S.
Lewis: Csűrcsavar levelei több kiadásban is megjelent magyar nyelven az Evangéliumi Kiadó, valamint a Harmat Kiadó gondozásában. Kiadványunkban az idézet fordítása kissé eltér a magyar műfordítástól, szorosabban ragaszkodva az angol eredetihez.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

"Isten soha nem hagy a mélységben. Örülj!  Isten ül a trónon.
Ő irányítja, hogyan keveredjen az öröm bánattal, a békesség a konfliktussal, hogyan váljon a veszteség nyereséggé, a kívánság megelégedettséggé, a tragédia győzelemmé, hiszen mindig a te érdekedet tartja szem előtt.  :169: amen!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 04, 07:49:46
Az élet hullámvasútja (4)
„Szépen megalkotott mindent a maga idejében.” (Prédikátor 3:11)


Az élet hullámvasútja éjjel-nappal működik.
Néhány menet a sötétben zajlik, amikor nehéz megkülönböztetni a dolgokat.
„Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára! Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!” (Ézsaiás 50:10).

Igen, még az istenfélők életében is, akik „félik az Urat” és „hallgatnak szolgája szavára”, jöhetnek olyan idők, ahol úgy tűnik, nincs semmilyen fény, amely utat mutathatna nekik, és nincs melengető ragyogás, amely megnyugtatná gondterhelt érzéseiket.
Ez azonban nem a büntetés, a megtorlás vagy az elhagyottság ideje. Nem, ezekben az időszakokban dolgozza ki Isten fejlődésed következő fontos szakaszait, és készít fel az Ő országában való nagyobb előrehaladásra!


Sadrak, Mésak és Abédnegó félték az Urat, és engedelmeskedtek az Ő szavának, a király azonban elrendelte, hogy égessék el őket élve, mert megtagadták, hogy az aranyszobrot imádják (ld. Dániel 3).
Hallgasd csak hitvallásukat:
1) „A mi Istenünk… ki tud minket szabadítani” (17. vers Károli). Sosem kételkedtek Isten hatalmában.
2) „a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket” (17. vers Károli). Sosem kételkedtek Isten szándékaiban.
3) „De ha nem tenné is… mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt” (18. vers).

Sosem vettek fontolóra más alternatívát az Istenhez való hűségen kívül. Meg kellett tapasztalniuk mindezt, hogy átjussanak rajta, és átjutottak!

[Te is át fogsz! Maradj a hullámvasúton! „Bízz az Úr nevében, és támaszkodj Istenedre!”
Az utolsó szó az Övé, és nem az ördögé, a körülményeké vagy az embereké.
Mint a három zsidó ifjú, te is nemesedve fogsz kijönni a tűzből, mint a megtisztított arany, melyet tűzben próbáltak.
amen! :2smitten:


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 05, 08:13:30
Az élet hullámvasútja (5)
„Szépen megalkotott mindent a maga idejében.” (Prédikátor 3:11)


Menet közben kiszállni nem alternatíva, hanem őrültség!
Egy letört gyülekezeti tag ezt mondta a lelkipásztorának:
„Belefáradtam a próbálkozásba. Már olyan régóta padlón vagyok; nem tudom összeszedni a hitemet, hogy higgyek Isten szabadításában.”


A lelkipásztor így felelt:
„Először is: soha nem fogod tudni igazolni azt, hogy feladod, mert Isten a te oldaladon áll.
Ő nem hagy el téged, megígérte, hogy »nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!« (5Mózes 31:8).
Másodszor: az Ő igéje azt mondja: »Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja« (2Timóteus 2:13).
Itt nem csupán a te hitedről van szó, hanem Isten hűségéről. Amikor úgy érzed, hogy nem tudsz hinni, akkor ne az Istenbe vetett hitedre (vagy annak hiányára) összpontosíts, koncentrálj az Ő irántad való hűségére!”


Milyen nagyszerű tanács ez az élet hullámvasútjára vonatkozóan!
Sőt, adjunk hozzá még néhány bátorító észrevételt.

Harmadszor: Isten nem tartozik nekünk magyarázattal, ezért ezt ne is keressük, viszont megígérte a kimenekedést!
„Isten… el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni” (1Korinthus 10:13).
Amíg ki nem hoz belőle, addig segít átjutni rajta. A te dolgod csak annyi, hogy maradj fenn a hullámvasúton.
Negyedszer: Isten minden körülmények között a javadat munkálja. „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott” (Róma 8:28).
Isten összerendezi a csúcsokat és mélységeket, úgy, hogy mindennek a kimenetele a te javadat szolgálja.
Ötödször: amíg Isten így cselekszik, a Fiú és a Szentlélek naponta közbenjár az Atyánál érted (ld. Róma 8:26-32,34-39). Ha mindez együttműködik a te érdekedben, akkor hogyan lennél képes feladni?


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

 :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 06, 07:13:04
Amikor óriási problémákról van szó
„Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát.” (1Sámuel 17:4)


Amikor óriási problémák jönnek:
1) A nagyságuk megfélemlíthet. Az sem segít, ha körülötted mindenki – beleértve a vezetőidet is – fedezékbe futnak.
Ekkor kell visszaemlékezned a múltad győzelmeire: a „Vörös-tenger” méretűekre, a „Jerikó falai” méretűekre.

Milyen nagy az Istened?
2) Szavaik kétséget ébresztenek benned.
„Amikor meghallotta Saul és egész Izráel a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek, és igen féltek” (1Sámuel 17:11).

Ilyen szavak, mint:
„a daganat rosszindulatú”,
„a vállalatnál létszámleépítés van”,
„már nem szeretlek”,
„a gyermekünk rászokott a drogokra”,
„a bank érvényesíti a jelzálogot”.
Hogyan birkózol meg az ilyen szavakkal?
Úgy, hogy odafordulsz Isten élő, élet-változtató Igéjéhez, amely minden körülményedet új lehetőséggé formálja.
„Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad” (Ézsaiás 40:8). 3)
Mindig van gyenge pont – keresd meg! Úgy hírlett, hogy Góliát egy fél futballpályányi távolságra el tudta hajítani a dárdáját, valószínűleg ilyen messzire volt tőle Dávid. Továbbá Góliátot teljes páncélzat védte tetőtől talpig, kivéve egy kis védtelen pontot a szemei között, a homlokán.
Ezt célozta meg Dávid.
Íme, a tanulság: amikor Istentől kérsz megoldást, lehet, hogy az olyan kicsi lesz, mint egy apró, védtelen pont, és nem akkora, mint egy fél futballpálya!
Amikor Isten megmutatja neked, bízd Rá, hogy segítsen véghezvinni! Isten válasza nem arra hívatott, hogy komfortérzetedet növelje, hanem arra, hogy építse a Belé vetett bizalmadat.
Így nemcsak ezzel az óriással tudsz majd elbánni, de a jövődben rád váró többivel is.


Amen!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 07, 08:49:30
Ne zárd el a szeretetedet!
„… az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére.” (Márk 14:3)


Márk feljegyzi: „…odament egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt egy alabástrom tartóban: ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban: »Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint háromszáz dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani«.
És megharagudtak az asszonyra, de Jézus ezt mondta: »Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek.
Megtette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a temetésre. Bizony, mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot; amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére«” (Márk 14:3-9).

 Arimátiai József felajánlotta a sírját, Nikodémus pedig száz font kenetet hozott bebalzsamozásra Jézus temetésekor, de a Szentírásban erről egyetlen dicsérő szót sem olvasunk.
Ez az asszony egyetlen fontnyi kenetet öntött Jézusra, amikor még élt, és Jézus két dolgot mondott erre:
 a) „Megtette, ami tőle telt”. A szeretetteljes cselekedetek általában nem azt jelentik, hogy nagy dolgokat teszünk, hanem, hogy kis dolgokat nagy szeretettel.
 b) „Amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére”. Rólad mi jut majd eszébe az embereknek, a szolgáló élet vagy az önközpontúság? Ha valakiről jó véleményed van, mondd el neki! Indulj, és töltsd meg az életét örömmel, amíg még van idő! A nagyrabecsülés kifejezése, a megbocsátás szavai olyan különleges ajándékok, melyek ott vannak a gondolataidban. Add át őket, amíg még teheted! Ne tartsd elzárva a szeretetedet!A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 Október 07, 09:24:51
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 08, 12:47:55
Válaszd mindig a jobb utat!
„Imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket!” (Lukács 6:28)


Don Shula, a Miami Delfinek amerikaifutball-csapatának vezető edzője, mindig a „24 órás szabály”-hoz ragaszkodott játékosainál. Huszonnégy órát adott nekik arra, hogy a győzelmüket ünnepeljék vagy a vereségük miatt duzzogjanak, aztán tovább kellett lépniük. Milyen nagyszerű életszabály! Amikor kritika ér, akkor természetes emberi reakció, hogy vissza akarsz vágni, de ha veszed a fáradtságot, és megpróbálod megérteni az embereket, akkor könnyebb megbocsátani nekik. Sok körülöttünk lévő negatív ember életéből egyszerűen csak hiányoznak a bensőséges kapcsolatok, ezért tartják a három lépés távolságot és ritkán osztják meg érzéseiket másokkal, sőt kényelmetlenül érzik magukat, ha mások ezt teszik. Számukra könnyebb elítélően, mint elfogadóan megnyilvánulni. Merev nézeteik és előítéleteik miatt rugalmatlanok. Ezek az emberek gyakran képtelenek kezelni a szabadságot; szabályokra van szükségük, hogy korlátozzák választási lehetőségeiket, és csak saját határaik között érzik magukat biztonságban.
Abraham Lincoln mondta:
„Ha megpróbálnék minden ellenem irányuló támadásra válaszolni, akkor az összes többi ügy számára bezárhatnám a boltot. Megteszem, amit tudok. Ha végül jónak bizonyulok, akkor nem számít, mások mit mondanak. Ha kiderül, hogy tévedtem, akkor az sem számítana, ha tíz angyal jelentené ki, hogy igazam volt.” Másokkal kapcsolatban válaszd mindig a jó utat,
amit Jézus fektetett le: „Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!” (Lukács 6:28-31). Ezt mindig könnyű megtenni? Nem – de mindig kifizetődik!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 10, 09:46:14
„Éljetek szeretetben!” (Efézus 5:2)

Van egy állapot, amit úgy hívnak „aktív tehetetlenség”. Akkor történik ez, ha ragaszkodunk olyan régi elkötelezettségekhez, melyeknek nincs többé értelmük. Néhány esetben ez akár rombolhatja az egészségünket, a családi életünket és a lelki egészségünket is. Egészen addig folytatódhat, míg kritikus pontot érünk el. Például: Egy elfoglalt apa, akinek elhanyagolt lánya megszökött otthonról, és beszippantotta a függőség, hirtelen talál időt arra, hogy az egész országot átkutassa érte, aztán heteket tölt azzal, hogy megfelelő klinikát keressen a lánya kezeltetésére. Egy házaspárnak, akik túl elfoglaltak voltak egymás számára, hirtelen rengeteg idejük lesz tanácsadásra, ügyvédekre, jogi számlákra és lakáskeresésre, amikor a házasságuk szétesik. Egy munkamániás hirtelen talál időt arra, hogy feltegye a kérdést, mit is jelent valójában az élet, amikor szövettani jelentése megérkezik az orvosához, és ez van ráírva: „rosszindulatú”. Dr. Timothy Johnson írja: „A regényolvasás egyik öröme éppen abban rejlik, hogy nem tudjuk, hogyan fog alakulni a történet, amíg el nem jutunk az utolsó oldalra – aztán pedig abban, hogy visszagondolunk arra, hogyan élhettek volna a szereplők másként, ha tudták volna, hogy mi lesz a történet vége. .....
A való életben azonban van egy sürgető tény, ami annyira különbözik a fantázia világától – az, hogy a végén nem lehet változtatni. Az élet jelentősége éppen az, hogy véget ér.
Sohasem fogunk rájönni, hogyan kellene élnünk az életünket, ha nem értjük meg annak a ténynek a jelentőségét, hogy az élet véget fog érni. És akkor mi lesz?” Tehát állj meg, és kérdezd meg magadtól, hogy amit éppen most teszel (vagy nem teszel), azt nem fogod-e bánni később?
Az élet története mindig előre halad; nem lehet visszafelé lejátszani.
Pál tanácsa ebben a témában ez: „Éljetek szeretetben!”.

 :2smitten:
A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 11, 06:44:05
Te milyen látást kaptál?
„Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul.” (Példabeszédek 29:18 Károli)


Amikor bajok támadnak, a látásunk gyakran az, hogy először is jól csapjunk oda az asztalra. Ez azért van, mert az életet nem olyannak látjuk, amilyen az valójában, hanem olyannak, amilyenek mi vagyunk. A Biblia azt mondja:
„Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul” [zabolátlanul és irányíthatatlanul él].

Amikor Isten látást ad az életedre nézve, akkor elkezdesz úgy nézni a dolgokra, ahogy Ő látja azokat. Mózes „látta” az Ígéret Földjét, amikor körülötte mindenki csak sivatagot látott, fel akarták adni, és vissza akartak menni Egyiptomba (ld. Zsidók 11:27).
 Mózes megértette, hogy el fog jutni oda Isten menetrendje szerint, Isten terve szerint, lépésről lépésre haladva. Sokszor nyomasztónak tűnnek a feladatok, ha csak a méretüket nézed. De ha kis lépésekre bontod őket, és elképzeled, ahogy megteszed az első lépést, el fogsz csodálkozni az előrehaladásodon. Képes vagy egy napig csinálni valamit, amire nem köteleznéd el magad egy egész hónapra – kérdezz csak meg akárkit, aki valamilyen függőségben élt!
Egy keresztyén vezető mondta: „A látás, éppúgy, mint a bátorság és a fegyelem, olyan jellemvonás, amit bárki kifejleszthet magában, ha hajlandó keményen dolgozni, és mindennapjai részévé tenni.”
A költő így fogalmazott: „Két ember nézett ki a börtön rácsain át, az egyik sarat látott, a másik csillagokat”.
Te mit „látsz” a jövődben?
Azt hiszed, hogy Isten csak úgy az öledbe pottyantja a sikert?
Nem, neked kell táplálnod a látásodat hit által, és lendületet adni neki kemény munkával!
Az az ige, amely így szól: „Bennünk pedig Krisztus értelme van” (1Korinthus 2:16), azt sugallja, hogy Isten átáramoltatja rajtunk gondolatait.
Ez ám a haszon! Jézus azt mondta tanítványának: „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” (Lukács 5:4); és mivel Isten gyermeke vagy, a földi világ korlátai nem határozzák meg az ellátmányodat!
Tehát, mi a látásod?

maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 11, 09:31:37
"Egy keresztyén vezető mondta: „A látás, éppúgy, mint a bátorság és a fegyelem, olyan jellemvonás, amit bárki kifejleszthet magában, ha hajlandó keményen dolgozni, és mindennapjai részévé tenni.”
A költő így fogalmazott: „Két ember nézett ki a börtön rácsain át, az egyik sarat látott, a másik csillagokat”.
Te mit „látsz” a jövődben? "

A látást "fejleszteni" szerintem max. úgy lehet, ha az igén élesítem az elmémet, és szívben, szellemben hangolódom rá az Úr látására, amint megosztja velem terveit.  :119:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: almácska - 2010 Október 11, 14:14:09
 :2smitten: Áldott szép napot minden kedves Testvérnek!

Tudatom veletek, hogy lányom Betty túl van a műtéten.
Ami ma reggel-8-tól-12-ig tartott.
Istenre biztam a gyermekemet és Ő most is csodát tett.
Köszönöm a sok biztató imáitokat amit félenk jöttek.
Egy olyan erős ima hateret kaptunk, hogy a gonosz úgy eltünt hogy porzott útána minden. s Isten Szent kegyelme be borított minket.
Isten nagyon jó.! Isten nagyon szeret minket!
Ezzel az igével szeretnék mindenkit erősiteni!


13 Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!
14 Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.
15 És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.
16 Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok
. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.
Jak 5, 13-15.
Isten áldása legyen rajtatok!  :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Harang - 2010 Október 11, 19:28:44
:2smitten: Köszönjük a jó hírt Almácska!

Dicsősség Istennek, Vele győztesek vagyunk mindenkor!

Szeretettel köszöntjük Bettit és kívánok számára újjászületést Krisztusban,
hogy az Ő dicsőségére élhessen egészségesen és boldogan Veletek együtt sokáig.

Áldás békesség nékünk Istentől a mi Urunktól!  :044:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 12, 07:57:32
Almácska veled együtt tárjuk hálánkat a Mi csodálatos megtartó Urunk felé.
Nagyon örülök , hogy minden rendben működött és az Istenfélők győztesen jönnek ki  megpróbáltatásokból.
Kívánok mielőbbi felépülést  :2smitten:

Egy kis erősítés a továbbiakhoz  :169:


Amikor gondterhelt vagy
„Semmiért se aggódjatok!” (Filippi 4:6)


Az aggodalom úgy kezdődik, mint egy kis szivárgás, amely aztán csatornát váj az elménkbe, és ezen keresztül elkezdenek áradni a gondolataink. A legtöbb aggodalom három kategóriába tartozik:

1) Aggódunk olyan dolgok miatt, amelyekkel minden embernek szembe kell néznie: ilyen az öregedés, erőnk fogyatkozása, nyugdíjazás, magányosság, anyagi bizonytalanság, balesetek, betegségek, egy szerettünk elvesztése és a halál.
2) Aggodalom olyan dolgok miatt, amit senki sem kerülhet el: döntéseket hozni, kapcsolatokat kezdeményezni és lezárni, leadni a súlyunkból, pályát módosítani, hibázni.
3) Olyan aggodalmak, melyek gondolatvilágunkat tükrözik. Ezek az aggodalmak elárulják, hogy mit gondolunk arról, hogy mennyire vagyunk képesek kezelni a dolgokat. Például az elutasítástól való félelem minden kapcsolatodra kihathat az életben. Hogy elkerüld a fájdalmat, kizárod az embereket az életedből, a világod egyre jobban beszűkül, és a személyes fejlődésed lehetőségei egyre korlátozottabbak.


Sok aggodalmunkat le lehet redukálni egyetlen kérdésre:
„Mi lesz, ha nem tudok megbirkózni vele?” Az elméd a csatatér, ahol a győzelem vagy vereség eldől.
Ezért kérdezd meg magad: „Akkor is aggódnék, ha biztosan tudnám, hogy bármi jönne is, képes lennék kezelni?”
A válasz: nem, akkor nem aggódnék. Az aggodalom nem tud megbénítani, és nem tudja ellopni az örömödet, ha tudod, hogy bármi történik is, képes vagy kezelni.

Azt mondod: „Ez túl egyszerűen hangzik”

. Az is, ha engeded, hogy Isten is bejöjjön a képbe! Íme két nagyszerű aggodalom-megsemmisítő ige, amelyekre nehéz időkben támaszkodhatsz:
1) „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem” (Filippi 4:13).

2) „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:6-7).
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 14, 07:09:00
„Semmiért se aggódjatok!” (Filippi 4:6)

János azt írja: „Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek” (3János 2).

Miért mondott ilyet?
Azért, mert a fizikai állapotunk, a testi egészségünk kapcsolatban áll a lelki jóllétünkkel.
Az orvosok szerint a szorongás hatására gyengül az immunrendszer, a vérnyomás megemelkedik, és az ereket elzárja a koleszterin.
Ez pontosan azt az állapotot idézi elő, amitől rettegsz!
Tudtad, hogy az elsőéves orvostanhallgatók nagy százaléka felfedezni véli magán mindazon betegségek tüneteit, amelyekről éppen tanul?
Van, aki még el is ájul, amikor először hall ezekről.


Jób azt mondta: „Mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám, amitől remegtem, az ért utol engem” (Jób 3:25).


Az aggodalom a Sátán egyik leghatékonyabb fegyvere. Ha nem ismered fel a fondorlatos aggodalomkeltő manővereit, akkor lehetősége nyílik arra, hogy megvesse a lábát a gondolataidban, és megfosszon a jogosan téged illető áldásoktól, beleértve az egészségedet is.
Aggódsz az egészséged miatt? Írd fel ezeket az igéket egy kis lapra, és mindig tartsd magadnál:
1) „Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, akkor megáld kenyérrel és vízzel. És eltávolítom tőled a bajokat… Napjaid számát teljessé teszem” (2Mózes 23:25-26).
2) „Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat - így szól az Úr” (Jeremiás 30:17).
3) „Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek” (Példabeszédek 4:20-22).
4) „Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek” (Márk 11:24).

maiige.hu
 :2smitten: :05:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 15, 07:44:35
„Semmiért se aggódjatok!” (Filippi 4:6)

Nyugtalan vagy ma? Programozd gondolataidba ezeket az ígéreteket! Még jobb, ha leírod, és mindenhová magaddal viszed, és rendszeresen elolvasod őket:
1) „Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek… mert velünk van… Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket” (2Krónika 32:7-8).
2) „De téged megmentelek… így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz” (Jeremiás 39:17).
3) „Ne félj… Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg” (Ézsaiás 43:1-2).
4) „Ne féljetek, és ne rettegjetek… mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené” (2Krónika 20:15).
5) „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot” (János 16:33).
6) „Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” (Zsoltárok 4:9).
7) „Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból” (Zsoltárok 34:18).
8) „Akkor majd bízol, mert lesz reménységed, körülnézel és nyugodtan lefekszel” (Jób 11:18).
9) „Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek - így szól az Úr” (Jeremiás 15:20).
10) „Sem a ma félelmei… sem a holnap miatti aggodalmak… még a pokol hatalmai sem… a teremtett világban semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől” (Róma 8:38-39 NLT).
11) „Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak” (Zsoltárok 9:11).
12) „Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől… megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor” (Zsoltárok 121:5-8).


AMEN
maiige.hu

 :088: :089: :afro:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 16, 08:54:42
Törekszel a kiválóságra?
„…nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának… jutalmáért.” (Filippi 3:14)


Nem fogod kihozni magadból a legtöbbet, ha a mérce, amit mások felállítottak számodra, magasabb, mint amit te állítasz fel magadnak.

Bill Bradley, aki sztárjátékos volt kosárlabdában, még tizenöt éves korában részt vett egy nyári kosárlabdatáborban.
 Ottléte alatt a nagy kosaras sztár, „Easy” Ed Macauley ezt mondta neki: „Ha a játékban nem hozod ki magadból a legtöbbet, akkor lesz valaki, ugyanolyan képességekkel, aki azon dolgozik, hogy a lehető legtöbbet kihozza magából, és egy napon, amikor egymás ellen fogtok játszani, ő lesz fölényben”. Sem a bírálóid, sem az ellenfeleid nem határozhatják meg azt a mércét, amit te felállítasz magadnak.
Jon Johnston pszichológia professzor rámutat, hogy mi a különbség a puszta siker és a kiválóság között: „A siker azt mutatja meg, hogy mennyit érünk másokkal összehasonlítva, a kiválóság a saját képességeinkhez mér. A sikerről sokan álmodnak, de csak néhányan szerzik meg jutalmát. A kiválóság minden ember számára elérhető, de csak kevesen vállalják.”
Van egy kínos pillanat Jézus életében: „A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust” (János 18:19).
Tanításáról Jézus tudta ezt mondani: „Kérdezd meg azokat, akik hallották” (János 18:21), de tanítványairól nem mondott semmit, mert mind elhagyták Őt.

Ha arról kérdeznek, hogy mik a hitelveink, akkor azt mondjuk: „Kérdezd meg azokat, akik hallották, amit mondtam”.
De ha arról kérdeznek, hogy milyen tanítványok vagyunk, mondhatjuk-e: „Kérdezd meg azokat, akik ismernek”? 
Arról ismernek, hogy langyos, nem sok vizet zavaró életet élsz, vagy elmondhatod te is, amit Pál apostol: „ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért”?
Mondd, törekszel a kiválóságra?

maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Árvai Emil - 2010 Október 16, 12:48:32
Yvonne Schwengeler: Ameddig a hit hordoz
(részlet)
...Ha viharok tombolnak körülötted és úrrá lesz rajtad a félelem, ha támadások, nehézségek és bajok ingatják meg életed kicsiny hajóját - mi tart meg ilyenkor? Csakis az, ha bizalommal tekintesz Jézusra! Egy ismert francia igehirdetőnek igencsak igaza volt, amikor ezt írta: "Mit nekem a hajótörés, ha Isten az óceán?" Isten gyermekei sohasem eshetnek mélyebbre, mint az Ő kezébe...
(Ethos 2010/4)
Cím: Re:Bátorítások
Írta: fenyohazirita - 2010 Október 16, 17:25:33
Rick Warren:Isten válaszai az élet nehéz kérdéseire
(részlet)

Isten soha nem akarta,hogy középszerű, átlagos életet élj.Kiválóságra tervezett, és egyediként teremtett meg. Nem egy vagy a millió közül,hanem valójában egy a körülbelül hat milliárdból!Még sincs senki,aki pont olyan lenne,mint te;KÜLÖNLEGES vagy!
(Új remény alapítvány) :104:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 18, 08:23:21
 :afro: ez  jó  Rita kösszi  :169: :044:
de.....

Amikor ingadozik a hited (1)
„Ha… szíveddel hiszed… üdvözülsz.” (Róma 10:9 )


Egy friss keresztyén írja: „Elfogadtam Jézust Megváltómnak. De aztán elcsúszok valamin, és végül azon tűnődöm, hogy elég erős-e a hitem. Ha tényleg meg vagyok váltva, akkor Isten miért nem beszél velem is úgy, mint másokkal?” Meg lennél lepve, ha tudnád, mennyien élünk úgy, hogy kétségekkel vagyunk tele, melyek ellopják békességünket és biztonságérzetünket.
A Biblia azt mondja: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” Bízol Krisztusban? Vallod, hogy ő a Megváltód? Akkor meg vagy mentve! Jézus azt mondta: „Aki hisz bennem, annak örök élete van” (János 6:47).

A kétségek mindig akkor támadnak, ha az érzéseidre figyelsz Isten Igéje helyett. Az érzések változnak, mint az időjárás. Az ellenség arra használja őket, hogy elhitesse veled, az üdvösség másoknak talán működik, de neked nem.
Pál azt mondta:
„Tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze” (2Timóteus 1:12).

Ő, akinek elkötelezted magad örök életedre, elkötelezte magát arra, hogy megváltson – és meg is tartson.
Hannah Whitall Smith mondta:
„A hit a legegyszerűbb dolog, a legsimább ügy a világon… egyszerűen csak hiszel Istennek”. Amikor úgy érzed, hogy ingadozik a hited, imádkozz: „Úr Jézus, beléd vetettem bizalmam. A te Igéd azt mondja, hogy tudhatom, hogy örök életem van (ld. 1János 5:13).
Ez nem érzések, gondolatok vagy kívánságok kérdése; ez hit kérdése, és annak tudata, hogy Te tartod magad kimondott szavadhoz. Ezért úgy döntök, hogy a kétségeimben fogok kételkedni, Benned pedig hinni!”

maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 Október 19, 09:30:23

  Isten a szívek vizsgálója, igazságos Úr!

   Ábrahám és családja vándorlása során eljutott Gérárba, a filiszteus városba, ahol Abimélek volt a király. Mivel Ábrahám ismerte az ottani szokásokat, miszerint a szép nőket a királynak vitték ágyasnak,
és ha férjnél voltak, akkor a férjeket megölték és így úgymond
„szabaddá” vált az asszony, elhárult minden akadály.
Ezért féltette Sárát, aki nagyon szép asszony volt és saját életét Ábrahám, és kérte feleségét, mondja, a húga. Meg is történt, amitől tartottak, elvitték a királyhoz Sárát, aki meg is szerette őt. De Isten vigyázott Sárára és megintette Abiméleket álmában, ne merészelje tisztátalanná tenni, mert meghal. A király nagyon megrémült és
nem is értette az egészet, hiszen ő úgy tudta, szabad a nő,
ezért élni akart a szokásjoggal.

Abimélek eszes és alázatos volt, és Isten igazságosságára hivatkozott:
„…Uram, az ártatlan népet is megölöd-e?
Avagy nem ő mondta-e nekem: én húgom ő; s ez is azt mondta,
 én bátyám ő; Szívem ártatlanságában cselekedtem ezt
””
(1Móz 20:4b-5)
Neki tiszta volt a lelkiismerete ezért hivatkozhatott ártatlanságára.
Isten pedig el is ismerte ezt:
„…- Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában
művelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél
ellenem, azért nem engedtem,
hogy illessed azt
.” (uo. 6 vsz)

  Micsoda üzenet ez! Isten igaz Bíró! Isten előtt nincs személyválogatás!

A szív állapota szerint ítéli népét is és minden embert!!
Szól annak, aki nem akarattal vétkezik, és felkínálja a tévedés kijavításának lehetőségét, módját, sőt még meg is áldja azt,
aki hajlik erre, és engedelmes!  

Itt Ábrahám is hibázott, de az Úr jóvá tette, és látjuk, hogy odaállt Ábrahám helyére, és királynak azt mondta:
..azért tartóztattalak, hogy ne vétkezz ellenem..”!
Mikor Sault a damaszkuszi úton Jézus megállította, szintén odaállt
az Övéi helyére és azt kérdezte tőle, „miért üldözöl engem?!”

 Isten szeret minden embert, de különbséget tesz aközött,
aki az Övé és aközött, aki nem! Igazságos!

 Abimélek engedelmes volt, de nem kétséges, rossz vége lett volna,
 ha nem lett volna az!

Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét,
mert Próféta ő és imádkozik te érted, és élsz;
…” (uo. 7a)
Abimélek, a filiszteus király a próféta jutalmát kapta, mert
 engedelmes volt és félte Istent!!

Könyörgött azért Ábrahám az Istennek, és meggyógyította Isten Abiméleket, és az ő feleségét, és szolgálóit és szültek.” (uo. 17)
 
Teljes helyreállítás történt, az engedelmesség miatt!


„Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek;
a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted meg!”

 (Zsolt 51:19)

    shalom   :2smitten:     :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 19, 12:24:02
Amikor ingadozik a hited (2)
„Nyújtsd ide az ujjadat… és ne légy hitetlen, hanem hívő!” (János 20:27)


Nem csak a friss keresztyének küzdenek kétségekkel; időnként az érett, viharedzett hívők is.

Egy keresztyén szerző ezt „kétség-viharoknak” hívja. „…viharos napok ezek, amikor az ellenség túl nagy, a feladat túl nehéz, a jövő túl sivár… és a válasz oly kevés.
Tamás azt mondta: »Ha nem érintem meg ujjammal a szegek helyét… nem hiszem«. Jézus pedig ezt mondta: »Nyújtsd ide az ujjadat… ne kételkedj többé, hanem higgy!« Tamás azt a kérdést tette fel, amit küzdelmeink idején mi mindannyian megkérdezünk: »Ha Isten olyan jó, akkor én miért érzem magam ennyire rosszul?
Ha az Ő üzenete annyira tisztán érthető, akkor én miért vagyok összezavarodva?
Ha valóban Ő irányítja a helyzetet, akkor miért küszködnek a jó emberek is gyötrelmes problémákkal?« … Szívesebben vagy cinikus, mint képmutató, ezért… úgy imádkozol, hogy egyik szemed nyitva van, és közben tűnődsz… éhező gyermekekre… az ima erejére… a kegyelem nagyságára… rákban szenvedő keresztyénekre gondolsz… és arra: ki vagy te egyáltalán, hogy ilyen kérdéseket tegyél fel.”
Elisabeth Elliot mondta: „Az igazi hit csak akkor kezd működni, amikor nincsenek válaszok”.

Isten azt mondja: „A ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim” (Ézsaiás 55:8). Az igazság az, hogy Isten nem úgy gondolkodik, mint mi. Ő látja a teljes képet, és egy különleges végkifejleten dolgozik.
Tanítványaival beszélgetve Jézus ezt mondta: „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most még túl sok lenne nektek” (János 16:12). Amikor azt veszed észre, hogy kételkedsz, és kérdéseket teszel fel Istennek, imádkozz: „Uram, nem könnyű hinni, amikor fájdalmaim vannak, és össze vagyok zavarodva, te pedig hallgatsz.
Tamáshoz hasonlóan én is bizonyítékát szeretném látni annak, hogy szeretsz. Segíts, hogy túllássak a saját békére és vigasztalásra irányuló vágyaimon, hogy túllássak a kétségeken és a megválaszolatlan kérdéseken, és megragadjam a te kifogyhatatlan szereteted és kegyelmed igazságát!”


maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Október 19, 13:48:23
Drága Kamilla!

Nagyon szépek és bátoritóak ezek az Igemagyarázatok. Légy áldott ebben a kedves szolgálatban!

szeretettel : Irma

 :026:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 20, 07:31:06
Amen  :2smitten:  Légy áldott Kamilla  :2smitten:

Mondj igazat!
„Vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat!” (Efézus 4:25)

Jude Werra, egy kutatóközpont vezetője, álláskeresők önéletrajzait vizsgálja, és dokumentálja a csalásokat. A felmérései szerint készült „Hazudozók Indexe” nemrég elérte az utóbbi öt év eddigi legmagasabb értékét. Többek között egy tekintélyes főiskola dékánja is a csalók között szerepelt, aki állította, hogy három különböző intézményben is tudományos fokozatot kapott, ám valójában az általa felsorolt intézmények egyikében sem sikerült ezt megszereznie.
Salamon azt mondta: „Ízlik az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de végül kaviccsal lesz tele a szája” (Példabeszédek 20:17).
Pál figyelmeztet azokra az emberekre, akik olyan „jól” és olyan régóta hazudnak, hogy már képtelenek megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól (ld. 1Timóteus 4:2).


Dr. Harold Sala írja: „Vannak emberek, akik annyira jók az igazság elferdítésében, hogy önmagukat is meggyőzik… A megrögzött hazudozó számára annyira életstílussá vált a hazugság, hogy nehézséget okoz neki felismerni az igazságot… és nem csupán arról van szó, hogy Isten az ilyen életvitelt megveti, de a hazudozó saját szavahihetőségét is rombolja… Ahhoz, hogy a tisztességtelen életmódtól el tudj fordulni, fel kell ismerned, hogy komoly problémád van: nem gyógyíthatatlan, de makacsul ellenálló.
El kell ismerned, akkor is, ha ez azt jelenti, hogy nyilvánosságra kerül.” Ha nehezedre esik igazat mondani, ezt a négy lépést kell követned:
1) Bánd meg! „Ha megvalljuk bűneinket… ő megbocsátja” (1János 1:9). Isten bocsánatával pedig segítsége is vele jön.
2) Legyél elszámoltatható! Keress valakit, aki nem fél attól, hogy nehéz kérdéseket tegyen fel neked! Ne feledd, hogy az igazságtól először általában nyomorúságosan érzed magad, mielőtt megszabadít.
3) Szabadulj meg ettől a magatartásformától! Nem lehet hazudni arra számítva, hogy Isten majd úgyis megbocsát. Ezzel leértékeled a kegyelmét. „Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla!” (Róma 6:1-2).
4) Maradj szigorú elszámolásban Istennel! Ha elszúrod (és időnként mind el szoktuk rontani), hozd rendbe gyorsan Istennel és azokkal az emberekkel, akiket félrevezettél!

maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 Október 20, 17:12:52
  „Cedek, cedek tirdof..” – „Igazságot, igazságot kövess…”
    = ’az egyes-egyedüli igazságot ÜLDÖZD!..
’   (5Móz 16:20;)

5Móz 16:20;
Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked!”

  Pilátus kérdezte: - Mi az igazság? (Jn 18:38), mikor Jézus előtte állt és a következőket mondta: „…Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról = valóságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallja a hangomat.”

  Ott állt előtte az Egyetlen Caddik, a megítélés általi kegyelem Istentől az embereknek!

  Nézzük meg, mit is jelent a szó, igazság: eredetiben
valóságot jelöl = alétheia:feltárulkozó realitás, a fátyol alól kilépő igazi valóság; elrejtetlenség”.
- személyre vonatkozólag: „őszinte, nyílt, igazmondó”
- szellemi valóságra: „valóság(os).

  Ezért a Ján 14:6 így szól: „- Én vagyok az út, a valóság és az élet.. Senki sem jut el az Atyához, csak általam.(rajtam keresztül).”

   Azt mondja Jézus, hogy Ő a feltámadás és az élet és aki hisz Benne, az ha meghal is élni fog!
Csak Rajta keresztül lehet menni az Atyához, aki az Élők Istene!
Rajta keresztül van szabad bejárásunk ahhoz a kegyelemhez, amelybe megtérésünk után bejutottunk.
Csak Jézuson, az ajtón keresztül van mind zsidónak, mind nemzetbelinek szabad bejárása egy Szellemben az Atyához!
Egy újfajta, élő úton, az Ő testén, vagyis a kárpiton át lehet belépni a Szentek Szentjébe Jézus Krisztus Vére által.
Jézus mikor eljött, értelmet is adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy felismerjük azt, hogy mi az Igazban, Őbenne, Isten Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk.
Ha ezt felismerjük, életünk részévé lesz, ha eszerint élünk, akkor megismerjük az igaz Istent és örök életünk lesz! De csak ekkor!

  Ezért kell Őt „üldöznünk”, és utolérnünk - mint a kánaánita asszony -,
Aki betöltötte a Törvényt, földi élete során végig betöltötte Isten akaratát, engedelmes lévén egészen a kereszthalálig!
Minden pillanatban az Atya előtt állt, Aki minden pillanatban meghallgatta Őt.

   Őt kell „üldöznünk”, az egyetlen Igazságot, Aki most is az Atya mellett áll, mint Főpapunk, Melkicedek rendje szerint és közbenjár értünk, Akit meghallgat az Örökkéélő, mert az Ő igazságosságát nekünk tulajdonította és az Atya elfogadta ezt.

  Őt kell „üldöznünk”, és kérnünk megítélésünket, kegyelem által, hogy tisztítson meg bennünket, életünket és mindent tegyen újjá bennünk!

  Őt kell „üldöznünk”, Aki azt mondta, hogy „ Mert az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű” (Mt 11:30)

Ezt János megmagyarázza nekünk első levelében, az 5. részben:

 1. Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.

2. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk.

3. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.

4. Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk.

5. Ki az, a ki legyőzi a világot, ha nem az, a ki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! 


 Fussunk előre, az Életre és ne nézzünk vissza! kövessük Mesterünket, Aki előttünk jár, mint Úttörő, mert Ő az egyetlen Igazság!  

      :2smitten:        :169:             :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 21, 09:23:17
 Kamilla  :afro:
Kolosse levél:1:20   
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.


János Evangéliuma:12:26   
Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.


Amen :2smitten:


Rugalmas emberek (1)
„Mindenütt szorongatnak minket.” (2Korinthus 4:8)


Amikor egy hátsérülés miatt Angela Madsen deréktól lefelé megbénult, megfogadta, hogy bármit megtesz azért, hogy újra talpra álljon. Ezért elkezdett edzeni arra, hogy ő legyen az első fogyatékkal élő nő, aki átevezi az Atlanti óceánt. Denise Foley újságíró ezt írta róla: „Madsen az, amit a kutatók rugalmasnak neveznek – képes visszapattanni, bármit is hozzon az élet. Olyan ember, aki elgondolkodtat minket azon, hogy mi történne velünk, ha a mi erőnk lenne próbára téve. Mi is vissza tudnánk pattanni?”
Pál azt írja: „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk”.

 A rugalmas emberek:
1) Kezükbe veszik az életük irányítását: Dr. Steven és Dr. Sybil Wolin írták: „Könnyű másokat hibáztatni a bajaidért, és várni arra, hogy majd ők megoldják. De így neked sohasem lesz alkalmad rá… Ha viszont problémamegoldóként tekintesz magadra, az élet egészen másként alakul. Ismerd fel az erősségeidet! Emlékezz vissza azokra a pillanatokra, amikor legyőzted a nehézségeket! Összpontosíts arra, amire hatni tudsz, és ne arra, amire nincs befolyásod!”
2) A megfelelő emberekkel veszik körül magukat. A zsoltáros azt mondta: „sokat gyötörtek ifjúságom óta, mégsem bírtak velem” (Zsoltárok 129:2).


Ned Hallowell úgy nőtt fel, hogy egy bipoláris személyiségű apa, egy bántalmazó mostohaapa és egy alkoholista anya nevelte, és kétfajta tanulási nehézséggel is küzdött – az ilyen történet gyakran a börtön vagy az elmegyógyintézet előfutára. Ő ma mégis kiváló pszichiáter, boldog házasságban élő apa és sikeres író. Ez nagyban annak köszönhető, hogy a bentlakásos iskolában olyan tanárokhoz kötődött, akik törődtek vele, és szárnyaik alá vették.
A nehéz időkben tehát támaszkodj Istenre, vedd a kezedbe az irányítást, és megfelelő emberekkel vedd körül magadat!

maiige.hu

Cím: Re:Bátorítások
Írta: Irma - 2010 Október 22, 05:35:04
Bízz az ígéretekben és hivatkozz rájuk!�Mert Te ígérted ezt, Uram, Uram! Mert a Te áldásoddal szolgádnak háza
örökké áldott lesz!" (2Sám 7,29).

   Dávid itt egy ígéretre hivatkozva lép Isten elé, és kéri annak
beteljesítését. Ez az igevers így kétszeresen is tanulságos a
számunkra. Először, hogy komolyan bíznunk kell abban, amit az Úr
megmondott, annak beteljesülését biztosra kell vennünk, azután már
hivatkozhatunk Isten trónusa előtt ígéreteire.
   Milyen jó dolog arra hivatkozni, amit az Úr maga ígért meg! Milyen
jó elmondani Dáviddal: �Mert Te ígérted, Uram", hiszen ilyenkor Isten
ígérete támasztja alá könyörgésünket.
   Nem azért imádkozunk, mert kételkedünk, hanem mert hiszünk:
Hitetlenül imádkozni nem illő dolog Isten gyermekei számára.
   Nem, Uram, mi nem kételkedhetünk Benned, hiszen meg vagyunk
győződve arról, hogy minden szavad nagy reménységek várására biztat
minket. Egyszerűen csak mehetünk Hozzád, hogy kérjük, cselekedjél,
amint megmondottad. Így kérlek, áldd meg szolgád házát, gyógyítsd meg
betegeinket, mentsd meg a csüggedőket, vezesd vissza az
eltévelyedetteket, erősítsd az istenfélőket. Urunk, add meg ruhánkat
és eledelünket ígéreted szerint. Segíts meg minden munkánkban,
kiváltképpen amikor az evangéliumot visszük szomszédainkhoz. Tedd
munkatársainkat a saját munkatársaiddá, gyermekeinket saját
gyermekeiddé. Áraszd ki áldásodat a jövendő nemzedékre, és add, hogy
amíg utódaink a földön élnek, hűek maradjanak Hozzád. Ó Uram, a Te
áldásoddal áldassék meg szolgád háza! Ámen.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 22, 07:20:19
Rugalmas emberek (2)
„Mindenütt szorongatnak minket.” (2Korinthus 4:8)

A rugalmas embereknek két másik közös vonásuk is van:
1) Engedik, hogy a fájdalom serkentse a fejlődést.


Linda Joy Montgomery fotográfus pályája csúcsán tudta meg, hogy meg fog vakulni. Akkor egy belső hang ezt mondta neki: „Ez nem a vég, ez a kezdet”. Verseket kezdett írni, és elhívást fedezett fel magában arra, hogy motivációs előadó legyen; létrehozta az Igazi Látás Intézetet, és gyermekeket tanít arra, hogy kiaknázzák belső erőforrásaikat.
A Biblia azt mondja: „Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel” (Példabeszédek 24:16).
 Fájdalmak között is célt találni nem újdonság.
Olyan emberek, akik túléltek halálos betegségeket, természeti katasztrófákat vagy a holokausztot, vagy olyan szülők, akik tartósan beteg gyermekeket nevelnek, folyamatosan bizonyítják, hogyan találják meg az igazi győztesek a felhők között átragyogó napsugarat azáltal, hogy újra felfedezik magukat.

Pál arról beszél, hogy „bajokkal küzdünk, de nem csüggedünk el… földre terülünk, de nem törünk össze” (2Korinthus 4:8 ).
Ha kihívásokkal találkozol, az segít kifejleszteni az önbizalmadat és a „képes vagyok rá” hozzáállást, ami ezt mondja: „Már voltam ilyen helyzetben, végigcsináltam, most is túl fogom élni”.
 Michael Jordan egyszer ezt mondta: „Pályám során több mint 9000 dobást elvétettem… elvesztettem 300 meccset… 26-szor rám bízták a döntő lövést, és én elhibáztam a kosarat. Újra meg újra próbálkoztam, és újra meg újra kudarcot vallottam. Így lettem sikeres.”

2) Változtatnak azon, amin képesek változtatni.
Pál azt mondja: „ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól” (Efézus 6:8).

1995-ben sokan ástak a romok között, hogy segítsenek megmenteni az Oklahoma City-beli robbantás túlélőit, és bár érthető módon elcsigázottak voltak, mégis a poszt.traumatikus szindróma kevesebb tünetét mutatták később. A koncentrációs táborokban a hadifoglyok gyakran odaadták az utolsó morzsájukat is másnak, bizonyítva, hogy magad választhatod meg a viselkedésedet, bármilyen körülmények között vagy is.
Hogyan? Úgy, hogy Istenből merítesz erőt, és megtanulod uralni azt az egy dolgot, amit irányítani tudsz: magadat.

maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Árvai Emil - 2010 Október 23, 08:09:24
JELENÉSEK KÖNYVE 3:19 (Laodiceai levél)
"AKIKET SZERETEK..." - rólunk szól!
"...LÉGY BUZGÓSÁGOS AZÉRT!" - nekem szól...

+ + +

Kosztolányi Dezső: ZÁSZLÓ

Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.

Mindig beszél.
Mindig lobog.
Mindig lázas.
Mindig önkívületben van
az utca fölött,
föllengő magasan,
egész az égben,
s hirdet valamit
rajongva.
Ha már megszokták és rá se figyelnek,
ha alszanak is,
éjjel és nappal,
úgy hogy egészen lesoványodott,
s áll, mint egy vézna, apostoli szónok
a háztető ormán,
egyedül,
birkózva a csönddel és a viharral,
haszontalanul és egyre fönségesebben,
lobog,
beszél.

Lelkem, te is, te is -
ne bot és vászon -
légy zászló.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 23, 09:27:22
Formáltatás
„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk.” (1János 3:2)


A legjobb módszer az elcsüggedésre, ha másokhoz hasonlítod magadat.
A Biblia azt mondja, hogy ne hasonlítgasd magad másokhoz:
„mindenki a saját tetteit vizsgálja meg…” (Galata 6:4), mert mindig lesznek olyan emberek, akik úgy tűnik, jobb munkát végeznek, és emiatt elcsüggedsz, míg mások nem annyira hatékonyak, ettől pedig beképzelt leszel. Te arra összpontosíts, hogy magadból kihozd a lehető legjobbat (ld. 2Timóteus 2:15)!
Így megkapod a jól végzett munka jutalmát, és nem lesz szükséged arra, hogy másokhoz hasonlítgasd magad.

A fán az almák nem egyszerre érnek meg. Pál azt mondja, hogy az ismeret és a megértés eléréséhez idő kell (ld. Filippi 1:9-10).
Egy sikeres író ezt mondta: „Amikor elkezdtem írni, azt vettem észre magamon, hogy azzal a részemmel küszködöm. »Író akarok lenni« – gondoltam. »De előbb legalább ennyi könyvemet ki kell hogy adják, és legalább ennyi jó kritikát kell kapnom.« Évek kellenek hozzá, és az új területen szerzett sok siker… míg bátran mondhatod magadnak és másoknak: »… vagyok«.

Mire hívott Isten? Ne várj vele, amíg sikeres leszel… Kezdd most azzal, hogy azt mondod, az vagy, amivé válni szeretnél… Igen, még sokat kell tanulnod… és talán nem vagy kiváló szakértő… de nem is kell ahhoz, hogy ki tudd mondani ezt a szót: »… vagyok«.”
János azt írja: „most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk”.
Isten görbe botokat is felhasznál ahhoz, hogy egyenes vonalakat húzzon, és tökéletlen embereket is arra, hogy az Ő tökéletes akaratát elvégezzék. Tehát indulj el, és légy nyugodt; ne felejtsd el, a munka még folyamatban van!

maiige.hu

Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 25, 09:38:29
Ami „eladható”
„Más Jézust hirdet… más lelket… más evangéliumot.” (2Korinthus 11:4)

Egy régi képregényben az új tanév kezdetén a diákok azt a feladatot kapták, hogy írjanak fogalmazást arról, mit jelent számukra visszatérni az iskolába.
Lucy ezt írta: „A vakáció szép dolog, de jó visszatérni az iskolába. Nincs semmi más, ami olyan elégedettséggel tölt el, és olyan nagyszerű kihívások elé állít, mint a tanulás. Alig várom, hogy ebben az évben is gyarapítsam tudásomat.” A tanár teljesen meghatódott, és nagyon megdicsérte Lucyt a fogalmazásáért.
 Az képregény utolsó képkockájában Lucy áthajol a padtársához, Charlie Brownhoz, és ezt suttogja neki: „Egy idő után megtanulod, hogy mi eladható”.

Mindig fennáll a kísértés, hogy azt prédikáljuk, „ami eladható”.
Pál figyelmezteti a Korinthusi gyülekezetet, hogy őrizkedjen az olyan tanítóktól, akik „más Jézust… más lelket… más evangéliumot” hirdetnek. Jónáshoz hasonlóan mi is arra kaptunk elhívást, hogy olyan embereknek prédikáljunk, akik valami mást szeretnének hallani.
A megfutamodás azonban nem segített Jónáson, és rajtunk sem fog.
„Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek” (Jónás 1:4).
Ha kell, Isten zátonyra futtatja terveinket azért, hogy eljuttasson oda, ahová mennünk kell, és azt mondjuk, amit ránk bízott.

Egy lelkipásztor nemrég felismerte, hogy üzenete nagy tömegeket vonzott, de nem formálta az embereket tanítványokká, ezért irányt változtatott.
Isten azt mondta Jónásnak, hogy ha Ninivébe ér, elsőként ezt mondja: „Bánjátok meg a bűneiteket!”
Az evangélium két dolgot tesz: vigasztalja a szenvedőket és felzaklatja az elkényelmesedetteket.
A felszabadító igazságtól először rosszul érezzük magunkat, csak aztán éri el bennünk, hogy jól legyünk.
Istennek nem az a célja, hogy kényelemben éljünk, hanem az, hogy kifejlődjön bennünk Krisztus jelleme, és ezáltal Hozzá vonzzuk az egész világot.


maiige.hu

Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 26, 09:34:04
Becsületesség (1)
„A becsületeseket feddhetetlenség vezeti.” (Példabeszédek 11:3)

A pszichológusok azt mondják, hogy mindannyiunkban van egy „becsületesség-vakfolt”, amit „önérdeket szolgáló elfogultság”-nak neveznek.
Íme néhány példa erre: 800 000 középiskolai tanulót megkérdeztek, hogy átlag felettinek vagy átlag alattinak tartják-e magukat.
Nos, ha pontos választ adtak volna, akkor az aránynak 50-50 %-nak kellett volna lennie. Mit gondolsz, hány tanuló sorolta magát az átlag alatti csoportba? Nulla!
És 20% százalék tartotta magát a legjobb 1%-ba tartozónak! Ez az „önérdeket szolgáló elfogultság” az élet minden területére kiterjed.
A többsége azoknak, akik saját maguk által okozott baleset miatt kerültek kórházba, az átlagosnál jobb sofőrnek tartja magát. Azt gondolnád, hogy a magasabb képzettség együtt jár azzal, hogy becsületesebbek vagyunk, és jobban ismerjük magunkat – de ez nem így van.
Az egyetemi oktatók 88%-a sorolta magát az átlag felettiek közé; és 25%-uk tartotta magát igazán kivételesnek. Egy másik felmérés, melyben 200 szociológust vizsgáltak, azt mutatta, hogy a vizsgált csoportnak a fele úgy gondolta, hogy a világ 10 legjobb szociológusa között lehetne. Nem csoda, hogy annyi konfliktus van a pozíciók és az előléptetések körül.

És az egyház sem kivétel. George Barna felmérést végzett lelkészek között – olyan emberek között, akiket azért fizetnek, hogy olyan igék alapján tanítsanak minket, mint:
„[senki] ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék [magáról]” (Róma 12:3).
 „Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején” (1Péter 5:6).
Tudod mit? A megkérdezett lelkészek 90%-a tartotta magát „az átlagosnál jobb” prédikátornak. És ami talán a legironikusabb: amikor az embereknek alaposan elmagyarázzák az „önérdeket szolgáló elfogultság” fogalmát, akkor nagy többségük úgy határozza meg magát, mint aki „jóval az átlag felett” képes azt kezelni.
Hűha!
Nem csak az a bajunk, hogy nem vagyunk becsületesek, hanem az, hogy nem is vesszük észre, hogy mennyire nem!

-részlet a Mai Íge történetéből.......
Bob inspirációja jórészt több, mint negyven éves keresztyén vezetői tapasztalatából, valamint az édesanyja által belenevelt bibliai alapelvekből és Isten szerinti értékrendből fakad. 1992-ben ragadott tollat, és kezdte el lejegyezni ezeket a sugallatokat. 1993-ban elkezdte küldözgetni a másolatokat barátainak és támogatóinak az Egyesült Államokban, ahol tizennyolc éves kora óta él.

-vagyis az "önérdeket szolgáló elfogultság" csak!?  :167: a Amerikai lelkészekre vonatkozik?.....  Isten tudja!Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 Október 27, 09:07:22

  Áldott napot mindenkinek!!   :168:

 Ma reggel letérdeltem imádkozni. Előtte felolvastam a 16. és 51. Zsoltárt, térdelve.
Annyit mondtam: „Itt vagyok Uram, a porban, a Te lábaidnál!”
És ekkor azt mondta az Úr: „De hát az én lábaimnál nincs por!”
Meglepődtem és azt mondtam: „Tényleg Uram, bocsáss meg, hiszen a mennyben még az utcakő is színtiszta arany! Óóóó, tényleg!!!”

Ekkor a Szent Szellem eszembe juttatta Ezékiel látomását:

És lőn kiáltás a mennyezeten felül, a mely volt a fejük felett, és ők megállván, leeresztették szárnyaikat.
És a mennyezeten felül, amely fejük felett volt, látszott mint valami zafirkő, királyi széknek formája és a királyi széknek formáján látszott mint egy ember formája, azon felül.
És láttam izzó ércként ragyogni, amelyet mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé; és derekának alakjától fogva és lefelé láttam, mintha tűz volna. És fényesség volt körülötte.
Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan volt a fényesség köröskörül. Ilyen volt az Úr dicsőségének formája, és láttam, és arcomra estem, és hallottam egy szólónak szavát
.”  (Ezékiel 1:25-28)

  Azt mondta az Úr, hogy csak addig vagyok a porban, amíg Elé nem borulok. Amikor Előtte térdelek és keresem Őt, akkor már a mennyei helyen vagyok, az Ő szentségében.
Kol 3:
1.  Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3.  Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben
  El vagyunk rejtve Krisztusban, tehát ott vagyunk Őbenne a mennyben, az Ő dicsőségében!
  Ott, a hol nincs könny, fájdalom, ahol Isten letöröl a szemünkről minden könnyet!
  Amikor az Ő lábainál időzünk, nem érhet el a gonosz, semmi rossz nem történhet velünk, hiszen Krisztusban vagyunk és Őt nem bánthatja, mert legyőzte!
  Azt mondja a Szent Szellem, hogy Szüntelen imádkozzatok!”, értelemmel, szellemben, nyelveken, szüntelenül és akkor szüntelenül védelem alatt vagyunk, mindig Őbenne elrejtve és nem fér hozzánk az ellenség!

Aztán ez a dicséret fakadt fel bennem:

Nem lankad el az Úr buzgó szerelme, nem múlik le irgalma, s kegyelme!
Megújul minden reggel, új minden reggel, nagy a Te hűséged Ó Urunk!
Nagy a Te hűséged!!

Mondd meg nekik: „Atyai szívem vágyik a népemmel való közösségre, de ehhez meg kell szentelniük magukat. Nincs más út!”

       :2smitten:       :169:             :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 Október 28, 14:08:10

   A  KOVÁSZ  

 Az 1Kor 5:7:
  „Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy
    legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok;
    mert hiszen a mi húsvéti Bárányunk, a Krisztus megáldoztatott értünk
.”

   
A kovász = a bűn: képmutatás, dicsekedés, rosszaság, gonoszság.
  Ezekre hívja fel a figyelmet Urunk, hogy ezeket vessük ki magunkból. Ezek nagyon is összefüggnek a nyelvi bűnökkel! Az Ige azt mondja, hogy aki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes.

  Jézus Krisztus megáldoztatott értünk. Az Ő engesztelő áldozata, Vére megtisztít minket, és az Ige is, amiket mondott nekünk megtisztít, mint fürdő. Ha Őbenne vagyunk, akkor kovász nélküliek vagyunk. Mit is jelent kovász nélkülinek lenni?

  Kovásztalan = bűn nélkülinek lenni: tisztaság, igazság, béketűrés ( az Úrért való szenvedés eltűrése).

  Jakab azt mondja, hogy boldogok a tűrni tudók! (Jak 5:11;)
Az utolsó időkben nagy szükség lesz a tűrni tudásra azoknak, akik valóban leteszik életüket, mindhalálig és Urunk tökéletes akaratában akarnak járni, kizárólag az Ő vezetése szerint!

  Dicsőíteni is csak így lehet Urunkat! Kovásztalan kenyér és olaj! Bűntelen élet és a Szellem olaja!

3Móz 7,12
  Ha dicsőítésül áldozza azt valaki, a dicsőítés áldozatával együtt áldozzék olajjal elegyített kovásztalan lepényeket, és olajjal megkent kovásztalan pogácsákat, és lisztlángból gyúrt, olajjal elegyített lepényeket.

  Semmi bűnt nem tűrhetünk meg életünkben, mert nem elfogadható az Örökkévaló előtt! Ővele nem fér össze a bűn!
   Bűnt és ünneplést egyszerre el nem szenvedhet!

Gal 5,9 Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

  Ha kivetünk életünkből minden bűnt, ami elválaszthat a Felségestől, akkor Ő tűzzel válaszol áldozatunkra, közeledésünkre!

Bír 6,21
  Ekkor kinyújtá az Úrnak angyala pálcájának végét, mely kezében vala, és megérinté a húst, és a kovásztalan kenyeret; és tűz jött ki a kősziklából, és megemészté a húst és a kovásztalan kenyereket. Az Úrnak angyala pedig eltűnt az ő szemei elől.

  Akkor minden rendben van, mert az Örökkévaló védelme alatt vagyunk, nem férhet hozzánk a gonosz!

Végül álljon itt a következő igehely:
1Kor 5:6-8;
6.  Nem jó a ti dicsekedésetek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. [/b]
7. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk[/i].
8. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.

          :2smitten:          :169:          :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 Október 29, 17:20:11

    111. ZSOLTÁR

1. Hallelúja! Magasztalom az Örökkévalót egész szivből, egyeneseknek tanácsában és községben.

2. Nagyok az Örökkévaló tettei, keresni valók mind a kedvelőiknek.

3. Fenség és fény a cselekvése, örökre megáll az igazsága.

4. Emlékét szerzette csodatetteinek, kegyelmes és irgalmas az Örökkévaló.


5. Eledelt adott tisztelőinek, örökké megemlékezik szövetségéről.

6. Tetteinek erejét tudtul adta népének, adván nekik nemzetek birtokát.

7. Kezeinek tettei igazság és jog, hűségesek mind az ö rendeletei.

8. Szilárdak mindenkorra, örökre, megalkotva igazsággal és egyenességgel.

9. Megváltást küldött népének, örökre rendelte el szövetségét, szent és félelmetes a neve.

10. A bölcseség kezdete istenfélelem; jó eszesség jut minden mivelőjének, örökké megáll a dicsérete.

          :2smitten:             :169:             :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 30, 09:06:41
Ámen! Csodálatos a mi Urunk!  :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 Október 31, 08:28:58
Csodálatos a mi Urunk!  Amen  :2smitten:

Ne dobd el a holnapot!
„Holnap csodákat tesz köztetek az Úr.” (Józsué 3:5)


A múltad tett azzá, ami ma vagy, de a jövőd tehet azzá, amit rád nézve Isten mindig is tervezett.

Józsué egy olyan néphez szólt, melynek a múlja tele volt újra és újra ismétlődő kudarcokkal és Isten elleni lázadással. Isten, aki ellen sokszor olyan felháborítóan vétkeztek, bűnösnek nyilvánította, elítélte, megbüntette, de aztán mindig újra helyreállította őket.
Bizonyára már régen el kellett volna szakadnia tőlük, megfosztva őket minden további áldástól. De „Józsué ezt mondta a népnek:
Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr”.
Szenteld meg magad, igazodj újra Isten terveihez, és figyeld, hogy kezd el dolgozni az életedben! Mikor az ellenség már meggyőzött arról, hogy tekintve a te múltadat, még Isten sem tud mit kezdeni a jövőddel, Isten arra hív, hogy készülj fel, hogy meg tudjon áldani. Isten teljesen tudatában van a múltadnak, de sokkal inkább a jövődre összpontosít. Miért dobjuk el magunktól a holnapot, amikor olyan kétségbeesett szükségünk van rá?
Amikor Jézus így kiáltott fel: „Elvégeztetett!” (János 19:30), tanítványai félreértették, és azt hitték mindennek vége.
Ezért szétszéledtek, és egy olyan jövőről tűnődtek, amiről azt hitték, sohasem jön el.
De Istennel minden vég egy új kezdet, és három nappal később egy angyal kihirdette a feltámadást és az új holnapot, amely minden hívő számára garantálja a jövőt.
A múltadnak van vége!
Ne add fel a holnapodat azzal, hogy emlékműveket állítasz a múltbeli kudarcaidnak!
Ismerd el, valld meg és add át a múltad a megfeszített Krisztusnak! „Szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr!”


maiige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 Október 31, 09:41:05
"Ne add fel a holnapodat azzal, hogy emlékműveket állítasz a múltbeli kudarcaidnak! "

Nagyon jó gondolat!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 02, 08:04:33

  Kövess engem!

Életünkben a legfontosabb dolog = Istennek engedelmeskedni! Bármi áron!

 Kövess engem!” A Mester azt akarja, hogy tanítványai Őt kövessék! Mindenben! Létfontosságú, hogy ismerjük az Ő hangját!
  Mi az Ő hangja? Az Ige! Ha tanulmányozzuk a Bibliát, elejétől a végéig, a Szent Szellem tanít, bemutatja nekünk az Atyát és a Fiút. Megismerjük az Úr gondolkozásmódját, akaratát, tervét, tervének kivitelének módszereit. Megláthatjuk milyen is a Mindenható! Ő hűséges, szövetségmegtartó, kegyelmes, irgalmas, igazságos.

Kövess engem!” Milyen jó is ez! Nem azt mondja az Úr, hogy menj előre, hanem kövess! Mit is jelent ez? Azt, hogy Ő már előttünk van! Ő az úttörő, aki kitapossa előttünk az utat! Nem küld járatlan terepre, nem küld ismeretlenbe, hanem előttünk megy! Vezet! Nem kísér!

  Kövess engem!” Ha utána megyünk, akkor ha szembe jön az ellenség, akkor nem mi találkozunk vele először, hanem az Úr! Vele kell szembenéznie, nem velünk! Mi az Úr háta mögött biztonságban vagyunk, mert ő legyőzött minden ellenséget! Mindet!

  (folyt.köv.)    :2smitten:     :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 02, 17:48:57

  Kövess engem!” Ha azon az úton megyünk, amelyiket Ő már elkészített, akkor Ő ott vár! Szemeivel tanácsol, nézi lépéseinket, ha kell korrigál, nagy szeretettel. Ha ezen az úton megyünk, és nem azon, amelyet mi gondoltunk ki magunknak, akkor biztonságban vagyunk.

  Kövess engem!” Az Úr sosem megy hallótávolságon kívülre! Mindig a közelben marad, hogy ha hívjuk, akkor hamar odaér és megment, megtart, ahogy Pétert is megtartotta a vízen, mikor süllyedni kezdett! Azonnal odanyúlt, mihelyst kiáltott és kimentette őt erős karjával! Nem hagyta, hogy elsüllyedjen! Azonnal! És közel marad, hogy mi is meghallhassuk az Ő szelíd hangját! Ha figyelünk, kívánjuk az ő közelségét, a Vele való szoros együttlétet mindennél jobban, akkor Ő mellettünk áll és szól hozzánk! A feltétel az engedelmesség, mert ebben nyilvánul meg a szeretet.

 Kövess engem!” Jézus az Út, az Igazság és az Élet! Ez a három együtt! Ha Rajta járunk igazságban, akkor az Élet lesz osztályrészünk, az az élet, ami nem múlik el, ami örök, a mennyben, Isten királyságában, örök boldogságban, dicsőségben és szentségben! Győztesek leszünk, akik elnyerik az arany koronát, a győztesek díját!

  (folyt.köv.)   :2smitten:      :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 03, 06:58:55

   Kövess engem!”
 
Keskeny ez az út, de az életre visz!
  Jézus azt mondja, hogy kövessük Őt ezen a keskeny Úton, de azt is mondja, hogy nem leszünk egyedül, mert a nyájban leszünk, akiket Ő vezet személyesen.
  A Jó Pásztor nyájában jó lenni, mert mindig friss füvet legelhetünk, friss vizet ihatunk, Ő vigyáz ránk, nehogy elragadjon a farkas, vagy bármely ragadozó, ha betegség támad, akkor Ő meggyógyít, ha tűz a nap, árnyékba vezet, ha hideg van, meleg helyekre, tágas karámokba.
  Az Ő vesszője és botja igazgatnak minket.

  Kövess engem!”
 
Hogyan tudunk valakit követni?
  Kell hozzá hűség, engedelmesség, kitartás, feltétlen bizalom, reménység, világos cél, az út ismerete, és kell azt ismernünk, akit követni akarunk! Ezért hát tanulmányozzuk a Bibliát = Istent minden nap, szorgalmasan!!
 A jutalom nem marad el!!!   

Ámen!

          :2smitten:             :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Zsuzsa2 - 2010 November 03, 07:20:14

  Kövess engem!” Ha azon az úton megyünk, amelyiket Ő már elkészített, akkor Ő ott vár! Szemeivel tanácsol, nézi lépéseinket, ha kell korrigál, nagy szeretettel. Ha ezen az úton megyünk, és nem azon, amelyet mi gondoltunk ki magunknak, akkor biztonságban vagyunk.

  Kövess engem!” Az Úr sosem megy hallótávolságon kívülre! Mindig a közelben marad, hogy ha hívjuk, akkor hamar odaér és megment, megtart, ahogy Pétert is megtartotta a vízen, mikor süllyedni kezdett! Azonnal odanyúlt, mihelyst kiáltott és kimentette őt erős karjával! Nem hagyta, hogy elsüllyedjen! Azonnal! És közel marad, hogy mi is meghallhassuk az Ő szelíd hangját! Ha figyelünk, kívánjuk az ő közelségét, a Vele való szoros együttlétet mindennél jobban, akkor Ő mellettünk áll és szól hozzánk! A feltétel az engedelmesség, mert ebben nyilvánul meg a szeretet.

 Kövess engem!” Jézus az Út, az Igazság és az Élet! Ez a három együtt! Ha Rajta járunk igazságban, akkor az Élet lesz osztályrészünk, az az élet, ami nem múlik el, ami örök, a mennyben, Isten királyságában, örök boldogságban, dicsőségben és szentségben! Győztesek leszünk, akik elnyerik az arany koronát, a győztesek díját!

  (folyt.köv.)   :2smitten:      :169:
ÁMEN  :igen:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ditte - 2010 November 03, 09:56:07
Ámen!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Dr Dee - 2010 November 04, 20:53:35
Valld meg magadra és hogy az üdvösség megmenekülés
Többek közt a fájdalomtól
 Jézus pedig az igazi gyógyító, aki már 2000 éve téged meggyógyított - elvégeztetett
 Te meg átveszed hittel az egészségedet
 És megparancsolod a testednek, ami Krisztusé, hogy működjön úgy, ahogy Isten eredetileg megalkotta a megvallás miértünk van, az Úr tuja mindezt, ez minket erősít, ezzel nyitjuk meg a kaput az átvételre, ami már kész.Ámen!!
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 05, 13:52:49

  Merj önmagad lenni!

    Nagyon fontos, hogy önmagad légy. Legyél olyan, amilyennek Isten alkotott. Mindegyikünknek adott egyéniséget, egy alaptermészetet, ami jó. Azért jó, mert a Teremtő adta! Ha jó az alap, akkor jó lesz az is, amit ráépítünk Krisztusban.
  Urunk egyéniségeket alkotott, jókedvében, ahogy a Földet is alkotta: különböző tájakat, domborzatokat, élőlényeket rájuk és mégis mind az Ő alkotása és kedvét lelte / leli bennük. Azt mondta: „Ímé, igen jó!”    
    A belső emberünk, az egyéniségünk, melyet a szellemünk irányít, aki kapcsolatban van Alkotójával, az jó, isteni és tetszik Neki.
  Amikor igyekszünk magunkat erővel megváltoztatni, akkor tulajdonképpen ezt az alapot romboljuk le.

  Meg kell ismernünk magunkat, azt, akit Isten életre szólított, a belső embert ahhoz, hogy szeretni tudjuk magunkat.
  Fontos, hogy úgy tekintsünk magunkra, mint egyszeri, megismételhetetlen „produktumra”, prototípusra!
  Nincs még egy ilyen, mint TE! Isten gyermeke vagy, Ő így szeret téged, és fogad el!    

  Ha végig nézzük az evangéliumokban a tanítványokat, a természetüket, látjuk, hogy különbözőek és Jézus mégis szereti őket. Ő nem akarta uniformizálni őket, nem akarta, hogy egyformák legyenek, lehetett külön véleményük, reakcióik, még rosszak is, hozhattak rossz döntéseket, lehettek negatív érzéseik, elgondolásaik, kérdéseik.
  A Mester nem „akadt” ki ezen, mert ismerte őket! Tudta milyenek belül! Amikor kiválasztotta őket, az nem véletlen volt, nem mondta, hogy ja, ha ilyen vagy, akkor tévedtem, nem kellett volna téged elhívnom, amikor voltak negatív megnyilvánulásaik! Ha pl. megnézzük Pétert, megfigyeljük az ő reakcióit, válaszait egyes helyzetekben, akkor világos képet kapunk erről.

   Jézus, amikor választott, akkor a belső embert választotta, azt, akit az Atya teremtett. Nem azt, aki kívül volt, akire rárakódtak a test és vér örökségei, a körülmények, a társadalom, a neveltetés által rárakódott máz: viselkedés, szokások, stb.
  Tudta, hogy az Ő személye, az Ige, a tanításai majd elvégzik, hogy ezek lekerüljenek az alapról és a gyémántból briliáns lesz!
  A gyémánt az alaptermészet, amit az Atya adott és az Ige által drágakő lesz Isten kezében belőle!

  Ahogy a gyémántot megcsiszolják, minden oldalról, alaposan és kitűnik az igazi valója, a csillogó, értékes, tökéletes mestermunka, a briliáns! Ilyenek leszünk mi is Isten kezében, ha engedjük, hogy elvégezze rajtunk, bennünk ezt a munkát!  

  (folyt.köv.)    :2smitten:    :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 November 05, 14:07:05
Ez  a bátorítás nagyon  jó  Kamilla   :2smitten: :2angel: :afro:   kösszi
nekem jól esett  :hehe: pont jókor jött  :169:

A nagy csere
„… bűnné tette értünk…” (2Korinthus 5:21)


A Biblia azt mondja:
1) „Ne lopj!” (2Mózes 20:15). Loptál már valaha, mondjuk egy gémkapcsot? Vagy eloroztál valaki elől egy parkolóhelyet? Esetleg bezsebelted a dicséretet valaki más ötletéért?
2) „Ne hazudj!” (2Mózes 20:16 ). Azt mondod, te még sohasem hazudtál – és épp most tetted meg.
3) „Ne paráználkodj!” (2Mózes 20:14) Jézus azt mondta, hogy aki kéjvággyal tekint valakire, már paráznaságot követett el vele szívében (ld. Máté 5:28).
Ajjaj!
4) „Ne ölj!” (2Mózes 20:13). Mielőtt ártatlannak vallanád magad, emlékezz rá, hogy Jézus egyenlőségjelet tesz a harag és a gyilkosság közé! „…aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette…” (Máté 5:22).
Ezek szerint tucatnyi autóst gyilkolunk le vezetés közben minden reggel munkába menet.
Rossz hír: még a legjobb napodon is messze elégtelennek bizonyulsz a mennybe jutáshoz szükséges isteni mércéhez viszonyítva.
Jó hír: „…a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen…” (Ézsaiás 53:5).
Egy kínai megtérő megértette ezt. Mielőtt bemerítkezett, a lelkipásztor feltett neki egy kérdést, hogy megbizonyosodjon arról, megértette-e az asszony a kereszt jelentőségét: „Volt Jézusnak bűne?” „Igen” – felelte az asszony. A lelkész zavartan újra feltette a kérdést. „Igen, volt bűne” – mondta ismét a nő. A lelkész megpróbálta kijavítani őt, de az asszony ragaszkodott állításához.
„Volt bűne: az enyém.” És igaza volt!
„…[Isten] azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Korinthus 5:21).
Ez ám a nagy csere! A szent és a gonosz helyet cserél. Isten jóvá teszi azt, ami rossz, és egyenessé azt, ami görbe.
Hát nem örülsz ennek?

Mai Íge.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 05, 16:12:39

  A csiszolódás: a hitben való járás, az alázat, a teljes alávetettség, a teljes bizalom Urunk felé, a minden körülmények közötti kitartás és hűség, a szabad akaratunk Isten akaratának való alávetése. „mindazonáltal a Te akaratod legyen meg, ne az enyém!”
  Így lehetünk olyanok, amilyennek Ő eltervezett! Olyanok, mint Ő! „képmására és hasonlatosságára”!

  Ha megnézzük Júdás viselkedését, ő nem hagyta, hogy csiszolja a Mester! Pedig az alapja neki is jó volt, mivel Isten teremtette! Ezt abból is látjuk, hogy mielőtt felakasztotta magát, megszólalt a lelkiismerete, a belső ember, de már késő volt! De Júdás inkább akarta, hogy amik rárakódtak a belső emberére, azok érvényesüljenek, növekedjenek személyiségében.
  Volt választása, ott volt előtte, mellette a Mester, a példa, az Ige, Aki meg akarta őt változtatni, de nem engedte!
  Inkább választotta a mammont, szolgálta azt, aki az ember ellensége, és az ő cselekedeteit hajtotta végre: lopott, csalt, hazudott, a Mester ellen szólt és árulóvá vált.
  Rossz gyümölcsöket termett, rossz dolgokat épített az alapra, a belső emberére és ezek elszakították őt Istentől, el lehetetlenítették őt, megakadályozták, hogy olyanná váljon, amilyenné Teremtője tervezte.
  A jóra rosszal válaszolt.

  Fontos, hogy az önmegismerés folyamatában mindenkor szemünk előtt legyen Megváltónk természete! Őt a Biblián keresztül tudjuk megismerni. A természetét, tulajdonságait.
  Könnyű dolgunk van, mert Neki a belső és a külső embere megegyezik! Ugyan az! Nincs benne rejtettség, nincs benne titok, nincs benne meglepetés, mert az Ő belső emberét nem fedték be a világ mázai! Nem takarja test és vér örökségei, a társadalom formáló erői, a neveltetése, mert Ő mindenkor az Atya „keze alatt” volt, Ő formálta egyéniségét ami teljes egészében JÓ!    

 (folyt.köv.)   :2smitten:    :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 November 05, 18:36:21
Drága Kamilla! :2smitten:

Köszönöm szépen, várom a folytatást, az Úr áldjon érte gazdagon!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 05, 18:47:43

    :01:    :044:

     Isten a saját képmására és hasonlatosságára teremtett! Mindent, amit és akit teremtett, Jézusban, egyszülött Fiában teremtette, Őreá nézve és Őérte! Azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint Ő, Aki tökéletes és jó!

  Meg kell érteni, hogy rendkívül fontos, életbe vágó ez, mert hamarosan eljön az antikrisztus, aki mindenben az ellenkezője lesz Krisztusnak!
  Azok, akik nem Ismerik Krisztust, vajon hogyan fognak különbséget tenni?! Hogyan tudnak megmenekülni a becsapás, a hitetés mestere elől, ha nem tudnak különbséget tenni?!
  Hogyan fognak tudni jó döntést hozni, hogy nem kell ez nekünk, amikor majd látják az utánzatot, aki be lesz mázolva csupa jónak látszó dologgal, cselekedetekkel, de mégis ellentéte lesz az igazinak?!
  Ha nem lesz a szívünkbe égetve az Igazi Képe, akkor meg fog téveszteni a csaló, aki igazinak fogja kiadni magát!
  Pedig mindenben ellentétes lesz Jézus Krisztussal, mégis hinni fognak neki, mert azokat az elképzeléseket, hamis vágyakat fogja megvalósítani, amik az emberek vágyai, elképzelései, a „testből aratott veszedelem” gyümölcseit.
  Azoknak az elképzeléseit, akik nem ismerik az Írásokat és ezért nem ismerik Azt sem, Akiről szólnak: Krisztust, Isten Fiát, a Mestert!
  Akik hallelujah keresztények, felszínesek, akik örömködnek, „minden happy, szeret az Úr, kegyelem van!” jelszóval elaltatják magukat és másokat is! Nem akarják tudomásul venni, hogy „sok háborúság által kell nekünk Isten országába bemennünk”. A háborúság könny és fájdalom, harc, szívünk megszaggatása, megalázkodás, lemondás a testi elképzelésekről, megtisztulás a mázaktól és világosságra kerülés!
 Olyan, mint a születés, ami fájdalommal, könnyekkel vajúdással jár, de a vége gyönyörűséges! Győzelem!

  De ehhez a győzelemhez ismerni kell a Hadvezért, Aki nem titkos haditerv alapján vezeti seregét, hanem nyilvános haditerv alapján! Minden „katonának” rendelkezésére áll a kiképzőterv és a kivitelezési terv is! Lehet, sőt kell tanulmányozni, pontjait be kell tartani, és akkor biztos a győzelem! Egy győztes seregbe hívott el Urunk, világos tervvel, céllal. 
 
  Szánjuk oda időnket, egész lényünket és tanulmányozzuk a Tervet = a Teljes Szentírást és adjuk át magunkat Mesterünk kezének, hadd formáljon olyanná, amilyennek tervezett és váljunk gyémántból briliánssá!
 
  Ismerjük meg Őt, azért, hogy ne tudjon megtéveszteni a közeledő ellenség, az embergyilkos, a báránybőrbe bújt farkas!
  Tényleg adjuk át a szívünket = belső emberünket, aki közel van Atyjához! Urunk mindenképp véghez viszi a Nagy Tervet, csak az a kérdés, hogy velünk, vagy nélkülünk! A kimenetele a dolognak nem Rajta múlik!
  Egyedül és csakis rajtunk!
  Itt és most kell dönteni, jól dönteni, amíg nem késő, mert az idő rövidre van szabva!

        ÁMEN!   :2smitten:    :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 November 05, 18:55:39
Ámen és Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Dr Dee - 2010 November 05, 22:57:36
A napokban egyre erősödik bennem egy dolog, hogy mikor azt valljuk, énekeljük:”A Trón előtt élem az életem” a mennyire fontos része az életünknek, szolgálatunknak. Igen ott kell maradni, igen ott kell tudni élni. Nem szabad azt megengednünk magunknak, hogy csak egy pillanatra is elhadjuk azt. Tudom, hogy nem könnyű dolog, mert megvannak a hitbeli harcaink! De hiszem, Drága testvéreim az Úrban ott tudunk maradni! Dicsőség az Úrnak érte! :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 07, 08:04:56
  1Móz 28:

 15. És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem a mit néked mondtam. [/color]

  Amikor bizonytalankodunk, amikor tudjuk, hogy elrontottunk valamit, amikor azt gondoljuk, hogy elhagyott az Úr, akkor jusson eszünkbe, hogy Isten  HŰSÉGES!
  Ő "nem tehet mást", minthogy hűséges a saját Beszédeihez = Ő maga, Önmagával nem hasonul meg. Jézus azt mondja, hogy amely királyság önmagával meghasonul, az összedől!
  Azt mondja az Úr: "..mert nem hagylak el téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam"!!
  Isten ígéretmegtartó!! Jézus azt mondja, hogy az ég és Föld el nem múlik, míg minden isteni szó = Ige, be nem teljesül!
  Tehát amíg a Biblia Szavai = Ígéretei be nem teljesülnek, addig az Úr az Övéivel van!

  91. Zsoltár

1.  Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2.  Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
3.  Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4.  Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
5.  Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6.  A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
7.  Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8.  Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9.  Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10.  Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
11.  Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12.  Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13.  Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14.  Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15.  Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16.  Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.
 

   ÁMEN!!

      :2smitten:           :hehe:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 November 07, 11:05:48
Ámen!  :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Irma - 2010 November 07, 11:20:55
Ámen!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 November 09, 08:34:12
A „Betsabé ügy”
„Aztán történt, hogy…” (2Sámuel 11:2 )

Dávidnál a „Betsabé ügy” akkor kezdődött, amikor óvatlanná vált.
A Biblia azt mondja: „Aztán történt, hogy…”. Micsoda kezdősor!

 Dávid ötvenkét éves volt. A legtöbb középkorú férfihoz hasonlóan, nyilván ő is azon tűnődött: „Elég jó vagyok még?”. Bármire is gondolt, nem volt elég óvatos, és az ördög tudta ezt. Dávid húsz éven át győzelmes életet élt, „aztán történt, hogy”.
Légy óvatos, a tegnap nem garantálja a holnapi sikeredet!

Dávid meglátta Betsabét aznap este, de amit nem látott meg, az tette tönkre az életét.
Nem látta, hogy a bűne négy gyermekének halálát fogja okozni (az újszülött, Amnón, Absolon és Adónijjá), vagy hogy ketté fogja szakítani az országát, és hogy belőle gyilkos válik.
Ez a baj a bűnnel. Ha olyan dolgokra nézel, amikre nem kellene nézned, nem fogod látni a teljes képet. Amit nem látsz, az lesz ártalmadra.
Dávid A, B és C tervet gondolt ki bűne eltussolására.
Az A terv szerint Betsabé férjét, Úriást haza kellett hozni a csatából, hogy a hétvégét a feleségével töltse, így aztán majd úgy lehet feltüntetni a dolgot, hogy a gyermek tőle van. De a dolog nem működött.
A B terv az volt, hogy Úriást le kell itatni, és úgy hazavitetni, de ez sem jött össze.
A C terv nem volt ilyen szelíd – ez gyilkosság volt. Sajnos ez a terv működött. „Én ilyet sose tennék” – mondod.
Meglepődnél, hogy mi mindenre lennél képes egy gyenge pillanatodban!
A szexualitás tüze a házasság kandallójába való. Ha egyszer kijut onnan, valaki megégeti magát. Összegzésül:
„Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (1Korinthus 10:12).

Mai Íge
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 November 12, 09:44:23
Gondolatok a mennyről
„…elmegyek helyet készíteni a számotokra.” (János 14:2)


Amikor a mennyről van szó, a Biblia épp csak annyi információt ad, amivel felkelti érdeklődésünket, de nem elégíti ki a kíváncsiságunkat. Íme három információ a mennyről:
1) „Nem lesz többé átok…” (Jelenések 22:3). A sátán sem lesz ott – nem úgy, mint az Édenben – hogy kísértsen minket, így nem fogunk elbukni. A legjobb formánkban leszünk – örökre. Minden újévi fogadalom, amit valaha tettünk, valósággá lesz.
2) „és [Isten] letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom…” (Jelenések 21:4).
 Nem lesz romló egészség, nem lesznek gyászoló szívek vagy összetört otthonok. A temetkezési vállalkozónak semmi keresnivalója nem lesz ott. 3) „…és szolgái szolgálnak néki” (Jelenések 22:3 Károli).
Mi a szolgálat, ha nem termékeny munka? Jézus azt mondta, hogy akik most hűségesek a kevésen, azokra sok dolog lesz bízva akkor. Az első Édenben Isten feladatokat bízott Ádámra és Évára; vajon ne tenné ugyanezt a második Édenben is? „Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége…” (Ézsaiás 9:7). Isten új világát a növekedés fogja jellemezni.
Növekvő bolygók? Bővülő színskála? Fokozódó zene? Az is lehet. Mi mást tenne a Teremtő, mint hogy teremt?
Lesznek közülünk olyanok, akik ugyanúgy fognak szolgálni, mint most?
Vajon a földi megbízatások nem utalások-e a mennyeire? Egy dolog bizonyos: szeretni fogod; soha nem leszel fáradt, önző vagy legyőzött; tiszta fejjel, fáradhatatlan izmokkal és soha nem fogyó örömmel tudsz szolgálni.
A Menny tökéletes hely a tökéletessé lett emberek számára, ahol együtt lehetünk tökéletes Urunkkal. És most jön a legjobb rész: Jézus megígérte:
 „És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” (János 14:3).


Mai Íge.hu            :2angel:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 November 12, 12:10:11
 :2smitten:
„És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” (János 14:3).   A legjobb reménység! Együtt Jézussal - örökké!
 :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 November 13, 08:09:02
Amen  :2smitten:

Ismerd meg jobban Istent!
„Felfedezheted-e Isten mélységeit?” (Jób 11:7 )


Isten mélyebb megismerése életre szóló kalandot jelent. Amit eddig megtudtál Istenről, annak csillapíthatatlan étvágyat kell keltenie benned aziránt, hogy még többet megtudj róla. Soha nem lehetsz elégedett azzal, amennyit eddig tudsz róla.

 Íme négy gyakorlati haszna Isten megismerésének:

1) Áldás. Minél jobban ismered Istent, és engedelmeskedsz akaratának, annál inkább tapasztalod áldásait.
„Ha megtartod rendelkezéseit és parancsolatait, amelyeket én ma parancsolok neked, akkor jó dolgod lesz neked és utódaidnak…” (5Mózes 4:40 ).

2) Béke. „Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek… megismerésében” (2Péter 1:2).
Minél jobban ismered Istent, annál nagyobb békességed lesz. Igen, lesznek küzdelmek és akadályok, de az Ő közelségében még olyankor is azt fogod érezni, hogy minden jól van.

3) Bölcsesség. Pál azt kérte imádságban, hogy Isten adja az efézusiaknak „a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt” (Efézus 1:17).
A bölcsesség azt jelenti, hogy a helyes megvilágításban látjuk a dolgokat. A kinyilatkoztatás az, amikor Isten túllép elméd korlátain, és megmutat olyan dolgokat, amikről másként nem tudnál. Ahelyett, hogy egyszer s mindenkorra szóló megoldást találnál az élet problémáira, minden nap „a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkével” járhatsz.

4.) Szabadság. „…amikor még nem ismertétek Istent, olyan istenek rabszolgái voltatok, amelyek lényegüket tekintve nem istenek” (Galata 4:8 ).
Anélkül a biztonságérzet nélkül, amely abból adódik, hogy ismered Istent, és ő látja az életedet, rabszolgájává válsz a körülményeknek, érzelmeknek vagy más emberek véleményének. Ne akarj így élni! Inkább ismerd meg jobban Istent!


Mai Íge
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 13, 09:55:47

  Szellemi ismeret
A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!" (Zsolt 119,32).

 Sok bajunk abból ered manapság, hogy megelégszünk a tanítás pusztán tárgyi elfogadásával. Külső, értelmi ismeretekre törekszünk a Szentírással kapcsolatban, de nem alkalmazzuk az Igét személyes életünkre.   
 Értelmünk sok nehézséggel találkozik a Bibliában, és azt gondoljuk „világosságnak", ha ezeket sikerül megoldanunk. Talán úgy érezzük, minden jól van akkor, ha a hitünk tiszta tanítást követ, és míg az egyik magyarázatot értelmileg helyeseljük, addig a másikat elvetjük.   
Nyilvánvaló azonban, hogy Isten szemében az számít, van-e belső szellemi ismeretünk az Ő Fiáról.
  Lehet, hogy írásmagyarázatunk helyes, de ha nincs meg bennünk az Ő élete, és nem élünk aszerint, akkor hiányzik a legfőbb: az egy szükséges dolog. [/color]   
    (Watchman Nee: Áhitatok minden napra, részlet)
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 November 13, 10:00:31
Így van, nem elég a tudás, az ismeret. Élni kell az igazságot! Szívbeli engedelmességben gyakorolni.  :168:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 November 15, 08:34:08
Készülj fel!
„Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud…” (1Sámuel 16:18)


Dávid nem egyik pillanatról a másikra vált kitűnő céllövővé, amikor Góliát feltűnt, vagy kiváló zeneművésszé, amikor Saul király a palotájába hivatta. A hosszú, lassú, fegyelmezett utat választotta hozzá.
Dávidnak fogalma sem volt arról, hogy mit tartogat a jövője, egyszerűen csak örömöt és elégedettséget talált képességei felfedezésében és fejlesztésében.

Személyes fejlődésed legnagyobb akadálya nem a tanulatlanság, hanem a tudás illúziója. Az, hogy azt hiszed, már elérted. Ha ez történik, akkor felhagysz a növekedéssel, ami azt jelenti, hogy véged van!
Melyik zónában élsz?
A kihívási zónában: „Megpróbálom, amit eddig még nem”.
A komfort zónában: „Csak azt teszem, amiről tudom, hogy képes vagyok rá”. Az ereszkedő zónában: „Még azt sem csinálom, amit eddig”.

Phillips Brooks mondta: „Szomorú nap az bárki számára, amikor teljesen megelégszik azzal az élettel, melyet él, azokkal a gondolatokkal, amik foglalkoztatják, és azokkal a dolgokkal, amiket tesz; amikor megszűnik a lelke ajtaján örökké kopogtató vágy: valami nagyobbat tenni, amiről tudja, hogy erre rendeltetett”.
Testvérei tudták Dávidról, hogy tehetséges, mégsem szólt egyikük sem róla Saul királynak. De ne csüggedj – nélkülük is eljutsz oda! „Ekkor megszólalt Saul egyik szolgája, és ezt mondta:
 Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember…” (1Sámuel 16:18). Dávid nem kelt versenyre testvéreivel, és nem panaszkodott amiatt, hogy pásztorként kellett dolgoznia. Csak tovább erősítette kapcsolatát Istennel, fejlesztette képességeit, és amikor eljött a megfelelő idő, Isten előléptette őt. Tehát készülj fel!


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 November 16, 06:47:50
Hatástalan fegyverek

Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz
minden nyelvet, amely törvénykezni mer veled..." (Ézs 54,17).

   Az ellenség táborában nagy a csengés-bongás: fegyvereket
kovácsolnak a hívők legyőzésére. Nem tehetnék azonban ezt sem még, ha
a hívők Ura nem engedné meg nekik, hiszen Ő teremtette a kovácsot is,
aki az izzó parazsat éleszti. Lám, milyen szorgalmasan dolgoznak!
Mennyi kardot és dárdát készítenek! Hadd csinálják csak, úgysem
mennek velük semmire, mert minden fegyveren ott a felirat: Célt
téveszt".
   Most pedig figyeljünk egy másik lármára: a szidalmazó beszédre. A
nyelv félelmetesebb fegyver, mint amit üllőn kikalapálnak, és mélyebb
sebet vág a kardnál és a dárdánál. Mi lesz velünk most? Rágalmazás,
hamisság, gyanúsítgatás, gúny - a nyelv megannyi mérgezett
nyílvesszője; ki állhat meg velük szemben? Az Úr, a mi Istenünk
megígéri, hogyha nem is tudjuk elhallgattatni ezeket, Ő megszabadít,
hogy a csúf nyelvek tönkre ne tegyenek minket. Most ugyan kárhoztatnak
minket, de végül ők fognak kárhoztatni, éspedig mindörökre. A
hazugságokat szóló szájak elnémulnak, és valótlanságaik csak
dicsőségére válnak majd azoknak, akik annyit szenvedtek miattuk.

C. H. Spurgeon
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 17, 15:07:22

  A legkülönbek is elfáradnak… 

  1Kir 18:46-19:21;

   „Izrael fiai elhagyták a Te szövetségedet” (19:10) = idegenisteneket, bálványokat imádtak Izrael Istene, a Szövetség Istene helyett, Aki hatalmas kézzel kihozta őket Egyiptomból, vezette őket a pusztában jelekkel, csodákkal. És mégis!
  Inkább választották a fát, követ, amik nem cselekszenek se jót, se rosszat = választották a lelkük, testük kívánságait, hizlalták az „én” - üket, embereknek tetszettek, azt csinálták, amit a körül-való népek, hogy ne legyenek mások, ne különbözzenek tőlük, hogy befogadják őket! Így remélték a „békességet”, nyugalmat, de nem lehet, mert „nem engedett neked olyat a te Istened!

  Mivel nem törődtek a szövetséggel: Istennel, az Igével, a parancsolatokkal, azért hagyták, hogy lerombolják az oltárokat, ahol előtte az Úrnak áldoztak, az Ő rendelései szerint egészen égő áldozatot, ételáldozatot, ital- és illat áldozatot, így szolgálva az Úrnak. A prófétákat is hagyták áldozatul esni, akikkel szólt az Úr, közölve velük akaratát, intve-feddve, buzdítva a népet és vezetést adott rajtuk keresztül. Eszükbe sem jutott, hogy ellenálljanak, hogy megvédjék őket!
 Nem emlékeztek meg az Örökkévaló cselekedeteiről, szaváról! Micsoda vakság!

   Vajon mi, ma, mit cselekszünk? Vállaljuk azt, hogy mi „mások” vagyunk, vagy „beilleszkedünk” a környezetünkbe, szokásaiba?! Megvédjük-e azokat, akiket prófétákul, vezetőkül ad Urunk? Vagy nem törődünk velük, inkább menve a test, a lélek kívánságai után, és azon igyekezve, hogy olyanok legyünk, mint a körülöttünk élők, akik nem ismerik az Egy Igaz Istent? Kitartunk-e elhívásunk, az Úr, az Ige mellett, akármi is történik?! Életünk árán is?!

   Ha ezt tesszük, akkor biztosan számíthatunk Istenünk ellátására: víz és szén között sült pogácsa!
  Ad Urunk Szelleméből, Igéjéből és ez ad erőt az útra, hogy elérjünk a „Hórebhez” és találkozzunk Vele!  Ott szól hozzánk szelíd hangon! Nem forgószélben, nem mennydörgésben, nem földindulásban! Urunk hangját csendességben, az Előtte való leborulásban, nyugalomban tudjuk meghallani és megérteni!
  A szellemünkben lévő nyugalom számít. Ha Őbenne van szellemünk, akkor bármilyen körülmények között tud szólni hozzánk, még háborúság, viharok közepette is, mert szellemünk, aki a Szent Szellem vezetése alatt van, képes meghallani ezt a szelíd hangot minden körülmények között. De csak a szellemünk!
  Nem a lelkünk: nem az érzelmeink, nem értelmünk, hanem a szellemünk, akit életre keltett a Szent Szellem és lakozást vett benne, hogy így tanácsoljon, irányítson bennünket!

  Létkérdés elcsendesedni Urunk előtt, figyelni Rá és várakozni Rá!!!  Ő dönti el, mikor, hogyan, mit szól hozzánk!  

  Forgolódunk a szélben, viharokban, földrengésekben, cselekszünk „nagy” dolgokat az Úrért, az Úr Nevében. DE legfontosabb, hogy Ő küldjön, Ő akarja, hogy tegyük ezeket, mert csak ezt áldja meg! Még fontosabb, hogy keressük Személyét, jelenlétét, szentségét, dicsőségét és Belőle merítsünk erőt utunkhoz!

  Az Ő ellátása elégséges és gyönyörűséges mindenre! Ne erőnkre, tehetségünkre támaszkodjunk és ne is arra, amit a világ adhat! Ne is emberekre!

    És főleg ne féljünk emberektől!


      :2smitten:      :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 November 19, 06:53:21
   :044: köszi Kamilla  ebből erőt merítettem  :2smitten: ma ebből erősödtem  :169:

Te nem mentheted meg magad!
„…ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” (Efézus 2:8)


Ha egy életmentő meg akar menteni, nagy hiba, ha segíteni próbálsz neki. Először ez talán nem tűnik problémának, hiszen végtére is általában arra szoktuk biztatni az embereket, hogy segítsenek magukon. De ha mély vízben kapálódzol, könnyen elfáradsz, és gyorsabban elsüllyedsz – sőt még másokat is lerántasz magaddal. Ezért mondja az életmentő, hogy hagyd abba a küszködést, és bízz benne.
Értsd meg: Istennek nincs szüksége a te segítségedre ahhoz, hogy megmentsen!
A Biblia azt mondja: „Elvette bűneinket… és életre keltett Krisztusban. Ezt ő egyedül végezte el, a mi segítségünk nélkül… csak annyit kell tennünk, hogy bízunk benne… Isten ajándéka ez az elejétől a végéig! Nem mi játsszuk a főszerepet. Ha rajtunk múlt volna, akkor most azzal kérkednénk, hogy mi tettük mindezt!” (Efézus 2:4-9 ).

Amikor Nikodémus elment Jézushoz, hogy a megváltásról beszélgessen vele, azt gondolta, Jézus majd azt fogja mondani, hogy bizonyos vallásos tantételeket és cselekedeteket kell betartania. Amit ez a kiváló vallási vezető képtelen volt felfogni, az a megváltás mindent átölelő lényege: hogy nem tudjuk kiérdemelni azt, hogy Isten elfogadjon.
Őt nem fogják meghatni a jó cselekedeteink; az Ő szemében: „…minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha…” (Ézsaiás 64:6).
Ez valóban alázatra késztető gondolat!
Robert Lowry írta: „Semmi sincs, ami engesztelés lenne bűneimért, csak Jézus vére. Összes jótettem sem elég, csak Jézus vére. Ó, drága ez az áradat, hófehérre mos engem.
Semmi más ilyen forrást nem találok, csak Jézus vérét.”
*
Pál azt írja: „… Isten kegyelme… ingyen ajándék…” (Róma 3:24 ), és ezt az ajándékot ma neked is kínálja. Elfogadod? *
Robert Lowry ismert énekét magyarul is énekeljük. Műfordítása:

 „Mi tisztít meg bűnömtől? Csak a bárány Jézus vére.
 Hol gyógyulok meg ebből? Jézusomnak sebeibe’!
 Ó, drága ez az ár, itt jóvá lesz a kár, itt megnyugszik lelkem a Bárány   
 Jézus vérében.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 November 20, 16:56:20
Menj oda, és figyelj Istenre!
„… Odamegyek, és megnézem…” (2Mózes 3:3)


Mózes szokásos munkáját végezte pásztorként, amikor meglátott egy égő csipkebokrot – korábban már száz ilyet is látott. Csakhogy ez alkalommal a bokor Isten jelenléte miatt állt lángokban.
Mózes azt mondta: „Oda kell mennem, hogy megnézzem”. Abban a pillanatban minden azon múlt, hogy hajlandó-e megszakítani napi rutinját, és időt szakítani Istenre.
Mondhatta volna azt is: „sok dolgom van”, és továbbmehetett volna. De akkor nem kapta volna meg elhívását, és nem találta volna meg élete értelmét. Akkor nem ismerte volna meg Istent, és nem tudott volna nagyszerű dolgokat véghezvinni.
 De nem így történt, mert „odament”.
Isten egy új népet akart, a vezetésükre pedig Mózest szánta.
Az időzítés furcsának tűnt, Istennel ez gyakran előfordul.

Negyven évvel korábban Mózes fiatal volt, és az akkori világ legmagasabb szintű képzését kapta. Jó összeköttetései voltak a legmagasabb körökkel, és nagyszerű lehetőségek vártak rá.

De most egy senki, egy magányos pásztor a lakatlan sivatagban, népe elutasította, száműzöttként él. „Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek?” (2Mózes 3:11) – kérdezte Mózes Istentől. „Senki sem ismer. Nem is beszélek túl jól. És az előéletem sem valami fényes.” Isten viszont azt mondta: „Ismerem a múltadat, de ez nem számít.
A kudarcaid és hiányosságaid többé nem jelentik a végleges igazságot rólad.

Az vagy, aki vagy, de még nem vagy az, akivé válni fogsz, mert én veled leszek.” Szükséged van iránymutatásra az életedhez?

Lassíts le, menj oda, és figyelj Istenre! Amit Ő mondani akar, sokkal fontosabb, mint bármi más, amit hallani fogsz.


A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 21, 08:42:36
  János 17: 15; Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Ámos 3:6; „…Vajjon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne?”


  Amikor nehéz, lehetetlen helyzetben vagyunk = börtönben, ez lehet szegénység, betegség, válságos helyzet, DE ha mi szeretjük Istent = megtartjuk Igéit, engedelmeskedünk, hűségesek vagyunk Hozzá, akkor kedvességet találunk Nála:
 „kiterjeszti kegyelmességét és kedvessé „ tesz minket „ a tömlöctartó előtt”! (1Móz 39:21)


  Amikor országunk, városunk, településünk nehéz helyzetben van és mi ott vagyunk, mert oda rendelt minket Isten, és mi az Ő útján járunk, akkor áldássá tesz minket a körülöttünk élők számára! És nem nekünk kell kiokoskodni, mit és hogyan tegyünk, hanem Ő mutatja meg, úgy alakítja a körülményeket, hogy minden a mi és embertársaink javára legyen!

  Arra pedig, hogy embertársaink hogyan „jönnek ki” ebből a helyzetből, igazából nem nekünk van gondunk, hanem mindenkinek a szívbeli állapota, az abból fakadó beszédek, cselekedetek határozzák meg: lsd. a főpohárnok és a fő sütőmester történetét! (1Móz 40:9-23;) Álmukat és a Józsefhez való viszonyukat! Vagy Potifár, és a felesége viszonyulását. 

  Ahogy cselekedetek és viszonyultak Isten emberéhez = a kenethez, úgy vették annak hasznát! És ezt nem József tette, hanem ő cselekedte, amit Isten mondott neki, és Isten pedig figyelte, ki hogyan viszonyult hozzá, vagyis Józsefen keresztül magához Istenhez!

  Legyünk olyanok mint József! Isten mindenét ránk bízta: értünk adta egyetlen szerelmes Fiát, ránk bízta Beszédét, Országának jó hírét, az eljövendő világkorszak = a Messiás Királyságának megvalósítását, illetve megalapozását, ízelítőt adva annak áldásaiból, kincseiből, csodák, gyógyulások bemutatásával!
  József hű volt halálig, vállalva a börtönt, a kivégzést, bármit!
1Móz 39:8-9;
Ő azonban vonakodott s mondta az ő ura feleségének: - Íme az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amije van, mindenét az én kezemre bízta.
Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában; és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivelhogy te felesége vagy; hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen?”  


      :2smitten:        :169:           :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 21, 09:23:57
   :169:    :01:
 
Áldjon meg téged az Úr és teljesedjenek meg rajtad ezek az áldások:


1Móz 49:22-26;

22.  Termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat.
23.  Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók:
24.  De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákób Hatalmasának kezétől, onnan, Izráel pásztorától, kősziklájától.
25.  Atyád Istenétől, a ki segéljen; a mindenhatótól, a ki megáldjon, az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyaméh áldásaival.
26.  Atyád áldásai meghaladják az ős hegyek áldásait, az örök halmok kiességeit. Szálljanak József fejére, a testvérek közűl kiválasztatottnak koponyájára.
 

     :2smitten:     :169:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 November 22, 11:53:42
Jó cselekedet
„Ne késs jót tenni…!” (Példabeszédek 3:27)


Dan Clark visszaemlékszik arra, amikor tinédzser korában sorban állt az édesapjával, hogy jegyet vegyenek a cirkuszba. Észrevettek maguk előtt egy szegény családot. A szülők egymás kezét fogták. Nyolc gyermekük volt, valószínűleg mind fiatalabb 12 évesnél. Látható volt, hogy a cirkusz valami egészen új kaland lesz számukra. A pénztáros megkérdezte, hány jegyet kérnek. A férfi büszkén így válaszolt: „Nyolc gyermekjegyet és két felnőttjegyet kérnék”. Amikor a pénztáros megmondta a végösszeget, a feleség elengedte a férje kezét és lehajtotta a fejét. A férfi kissé közelebb hajolt az ablakhoz és megkérdezte „Mennyit is mondott?” A pénztáros elismételte az árat. A férfinak szemmel láthatóan nem volt annyi pénze. Összetörtnek tűnt. Clark azt mondja, hogy az édesapja mindezt látva elővette a pénztárcáját, kivett belőle egy húszfontost, és leejtette a földre. Azután lehajolt, felvette a bankjegyet, és megérintette a férfi vállát, ezt mondva: „Elnézést, azt hiszem, ez az öné”. A férfi pontosan tudta, hogy mi történik. Clark apjának szemébe nézett, megragadta a karját, kezet szorított vele, és könnyek között mondta: „Köszönöm, köszönöm, uram. Ez igazán sokat jelent nekem és a családomnak”. Clark és az édesapja visszamentek az autójukhoz, és hazamentek. Nem volt elég pénzük arra, hogy cirkuszba menjenek aznap este, de ez nem számított. Áldássá lehettek egy egész család számára, és ez olyan dolog volt, amit egyik család sem fog soha elfelejteni.
 Ezt hívják úgy, hogy „jó cselekedet”.


Mai Íge.hu
 :044:


Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 November 22, 19:07:45
Szeretettel mindenkinek: :2smitten:

Vágysz Istenre? (Paul Washer)

Vágysz Istenre? (Paul Washer) Felirat: CC gombnál (http://www.youtube.com/watch?v=XVr4l4AxVp8&feature=player_embedded#ws)
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 November 22, 19:56:10
 :2smitten:  Drága Irene!  :2smitten:

Engem is nagyon megfogott ez a történet, éppen most akartam bemásolni!  :169:

Csodálatos, hogy működik az irgalmas szeretet! Hiszem, hogy ma is vannak "előre elkészített jó cselekedetek", amiket észre kell vennünk!  :168:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: zoltan - 2010 November 22, 20:11:52
Köszönöm Gyöngyike.

Nagyon szeretem Paul Washert.
Istennek egy áldott munkása, szolgája.

 :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: mumuska4 - 2010 November 22, 20:41:36
Halleluja!!!
Én is nagyon szeretem!
Nagyon elkötelezett!
Ámen!
Isten áldjon ezért a videóért!
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 November 22, 22:52:50
Igen, én is nagyon szeretem Őt! Köszönöm Mumuska! Téged is áldjon az Úr! :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 November 28, 08:23:18
    :hehe:     :044:

Malakiás 3:13-18;

13.  Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Mit szóltunk ellened?
14.  Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a Seregeknek Ura előtt?
15.  Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kisértik az Istent!


16.  Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét.
17.  És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, a melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki szolgálja őt.
18.  És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt.


       :2smitten:    :2smitten:     :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 November 28, 08:35:45
Sáfárság
„…megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük.” (Máté 25:19)

A tálentumokról szóló híres példázatában Jézus rámutat két dologra az Istennek végzett sáfárságunkra vonatkozóan:

 1) A gazda „kinek-kinek képessége szerint” adott tálentumot (Máté 25:15). Isten tudja, hogy mivel tudsz megbirkózni, ezért nem ad többet, ne is kérj tőle! Ő tudja, hogy mire hívott el téged. A gazda nem terhelte meg az egytálentumos embert öt tálentum felelősségével, sem fordítva. Ezzel nem azt mondom, hogy azok, akiknek több mindenük van, jobb sáfárok, vagy hogy azok, akiknek kevesebbük van, rossz intézők, hanem, hogy Isten mindannyiunkat jól ismer, és ennek az ismeretnek a birtokában jól tudja, hogyan bánjon velünk. Azért tehát nem kell felelned, amit Isten nem bízott rád, hanem valaki másnak adta. Csakis magadért vagy felelős. Bármit is bízott Isten a te irányításodra, tudta, hogy képes vagy kezelni azt.

 2) „Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük.” Lehet, hogy hosszú időnek tűnik, de Jézus újra el fog jönni! Nem gondolta meg magát, és nem változtatta meg a tervét. Először azért jött el, hogy megmentsen, másodszor azért jön, hogy uralkodjon – és megjutalmazza sáfárait. „Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel…? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, munkában talál!” (Lukács 12:42-43). Ne fáradj bele, és ne engedd, hogy eltérítsenek! Tartsd a szemedet a jutalmon! Képzeld el, amikor a Gazda majd azt mondja neked: „Jól van!” Hiszen ezt szeretnéd hallani, nem igaz?

mai Ige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 03, 16:17:59
Üzenet számodra
„Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket…” (1János 4:16)

„Már az idők kezdete előtt ismertelek. Hajszálaid számát is számon tartom. Mint ahogy a gyermek szülőjére hasonlít, úgy teremtettelek téged is saját hasonlatosságomra. Terveim vannak veled. Megadtam neked azokat az ajándékokat is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy betöltsd azokat; és amit én adtam neked, azt senki sem veheti el tőled. Ne hanyagold el őket, használd őket naponta! Nyugodj meg, én elkezdtem benned a jó munkát és el is végzem. Én mindig befejezem, amit elkezdtem. Rád vonatkozó igém örökre megáll, és irántad való elkötelezettségem soha nem ér véget. Ebben az életben kihívásokkal kell szembenézned, de ne csüggedj: én elvettem a sátán erejét, így nem tud irányítani téged, és elvettem e világ erejét, így nem tud elpusztítani téged. Ha bajban vagy, emlékezz rá, hogy én itt vagyok, hogy segítsek! Add át nekem a terheidet és én támogatni foglak. Ha az élet terhei rád nehezedtek, és te kimerült és elcsigázott vagy, támaszkodj rám! Én leszek a kősziklád, erős várad, szabadítód és erőd. Ha időnként kudarcot vallasz is, nem fognak félredobni, mert én megtartalak. De légy óvatos: ne fogadj el tanácsot olyanoktól, akik lelkileg vakok, és ne tarts a kétkedőkkel! Találj örömet az én igémben, így, mint a folyóparti nagy tölgy, növekedni fogsz, és életed minden területen felvirágzik. Utóirat: Szívesen hallanék felőled.” „És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1János 4:16)

Mai Íge.hu

áldott békés napot kívánok minden kedves tesónak  :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ditte - 2010 December 03, 19:29:32
Drága Irene!
Köszönöm. :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 04, 11:03:12
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:  nincs mit....A végső garancia
„…miután hívőkké lettetek – eljegyzett pecsétjével…” (Efézus 1:13)

Jézus azt mondta: „Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből” (János 10:28). Akik szülők vagyunk, megértjük ezt. Ha gyermekünk elesik, mi felemeljük. Helyreigazítjuk, de nem tagadjuk ki őket.
A mi DNS-ünket hordozva születtek, és így is fognak meghalni.

Isten ugyanilyen kapcsolatban van velünk. Ha hit által Isten gyermekeivé lettünk, akkor Ő megváltoztatja a származásunkat, újraértelmezi a szülő fogalmát, teszi ezt mindazért, hogy üdvösségünket biztosítsa. És hogy mindezt véghezvigye, elpecsétel minket Szentlelkével. „…miután… hívőkké lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel” (Efézus 1:13).
[/glow]

Max Lucado írja: „Főiskolás koromban egy ideig egy porszívógyárban dolgoztam. Mi állítottuk össze a készülékeket a porszívócsőtől a konnektor csatlakozóig. Az összeállítás utolsó lépése a »csomagolás és rakodás« volt. Ezen a ponton a gyár rengeteg órát és dollárt fektetett a gépekbe, nagy gondot fordítva a védelmükre. Buborékfóliába csomagolták őket, mint egy múmiát, azután hungarocell közé rögzítették, beletették egy dobozba, amit körbetekertek ragasztószalaggal, a dobozra rápecsételték a rendeltetési helyet, majd hevederekkel rögzítették a konténer belsejében. A porszívó biztonságban volt. De ha mindezt ahhoz hasonlítjuk, amilyen mérhetetlen gondossággal bánik Isten az ő szentjeivel, akkor ahhoz képest mindez [a gondos csomagolás és óvatos kezelés] csak olyan, mintha a porszívót behajították volna egy kisteherautó rakodóterébe.

 Isten vákuumcsomagolását a legnagyobb erő, Szentlelkének ólomzárja pecsételi le. Gyermekeit a lelki fegyverzet páncélzatába öltözteti, körülvesz angyalaival, és Ő maga belénk költözik.

 Anglia királynője is örülne ilyen biztonságnak.”

Jó hír: Isten „…sajátjaként tart számon, garantálva, hogy a megváltás napján te is megváltott leszel” (ld. Efézus 4:30).

mai ige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 05, 10:56:26
Hogyan kezeld a kritikát?
„…nem tudok lemenni…” (Nehémiás 6:3 NKJ)


Nehémiás három fontos igazságot tanít nekünk a kritika kezeléséről:

1) Fogadd el! Amikor a közönség egy versenyt néz, kire összpontosítják figyelmüket? Az élmezőnyben futókra! Valaki azt mondta: „A kritika könnyen elkerülhető: ne mondj semmit, ne csinálj semmit, legyél senki”. De ez a három alternatíva nem működik. Ezért Nehémiás azt mondta azoknak, akik kritizálták:
 „Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok lemenni hozzátok…” (Nehémiás 6:3 NKJ). Ne süllyedj le a kritikusaid szintjére!


2) Értékeld ki! „…ezt az üzenetet küldte nekem Szanballat és Gesem: Jöjj, találkozzunk Kefírimben, az Ónó-völgyben! Ők ugyanis merényletet terveztek ellenem” (Nehémiás 6:2). Amikor az emberek azt mondják: „Mondanom kell neked valamit a saját érdekedben”, gyakran semmi olyat nem mondanak, ami a javadra válna. Ha kritikát kapsz, kérdezd meg magadtól:
 a) „Ki mondta?” „Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja” (Példabeszéd 27:6). Kiérdemelte ez az ember a jogot, hogy beleszólása legyen az életembe?
b) „Miért kaptam ezt a kritikát? A bírálót a személyes megbántottság vezette, vagy a javamat akarta szolgálni?” Ha valakit megbántanak, az bántja az embereket, ezért tanúsíts megfelelő hozzáállást, keresd az igazság magvát a dologban, tedd meg a szükséges változtatásokat, és válaszd a jó utat!

3) Éld túl! Amikor Nehémiásnak azt mondták a barátai, hogy fusson el, és rejtőzzön el, ő így válaszolt: „Nem megyek!” (Nehémiás 6:11) „… és elkészült a várfal ötvenkét nap alatt … amikor ezt meghallották ellenségeink… fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghezvinni ezt a munkát” (Nehémiás 6:15-16 NKJ). Néha veszélyesebbek a barátaid tanácsai, mint az ellenségeid kritikái. Ilyenkor tudnod kell, ki vagy, mire hívott Isten, és túl kell élned a kritikát!

mai íge.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 06, 11:09:13

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Isten szeret téged, tényleg szeret!
„Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?” (Róma 8:35)


Korlátozott értelmünk képtelen felfogni Isten szeretetét, mert az nincs feltételekhez kötve. Nem akkor szeret minket, „ha”, hanem „annak ellenére, hogy”. Lehet, hogy szülőként nem helyesled gyermekeid viselkedését, de azért mindig szereted és elfogadod őket.
Pál megkérdezi: „Van-e valami, ami valaha is elválaszthat minket Krisztus szeretetétől?” (Róma 8:35 ). Aztán így válaszol: „…meg vagyok győződve, hogy… soha semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől…” (Róma 8:38). Nem észbontó?

De elég nagy az egónk ahhoz, hogy azt higgyük, vannak bizonyos bűnök, amiken Isten nem tudja túltenni magát – úgy értem olyanok, amiket mi sohasem követtünk el. Emlékszel, hogy imádkozott a farizeus: „…Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is” (Lukács 18:11). Értsd meg: Isten mércéje a tökéletesség, és ezt ezer élet alatt sem érhetnéd el! Számunkra a kegyelem az egyetlen reménység. Isten iránti szeretetünk a tőle nyert bűnbocsánat mértékétől függ. A farizeusokra sokkolóan hatott, hogy Jézus megengedte egy rosszhírű nőnek, hogy a lábaihoz térdeljen, könnyeivel mossa, és hajával törölje őket szárazra. Azt gondolták: „Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös” (Lukács 7:39). Nos, nem arról van szó, hogy Jézus nem tudta, hanem arról, hogy neki ez nem számított.
Azt mondta az asszonynak: „Megbocsáttattak a te bűneid” (Lukács 7:48). Aztán elmagyarázza nekünk a lényeget: „…akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret” (Lukács 7:47).
És mi legyen a mi válaszunk Isten szeretetére? „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk…” (1János 5:3).

mai íge.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 07, 11:38:43
Az emberektől való félelem legyőzése (1)
„Ne félj tőlük…” (Jeremiás 1:8)

Kerülsz bizonyos tevékenységeket vagy társas összejöveteleket, mert bizonytalannak érzed magad? Ha így van, lehet, hogy szociofóbiában szenvedsz, vagyis attól félsz, hogy alkalmatlan vagy, hogy zavarba jössz, feszélyezve érzed magad, vagy mások negatívan értékelnek. Vannak, akik ilyen helyzetben akár pánikrohamot is kapnak, ami ahhoz vezet, hogy megbénulnak, lefagynak az adott helyzetben. De ha kerüljük ezeket a helyzeteket ahelyett, hogy szembenéznénk velük, ezzel engedjük, hogy a félelmünk irányítson minket. Hogy mennyire tud megnőni a félelmünk, attól függ, hogy mit gondolunk magunkban akkor, amikor támad. És az, hogy mit gondolunk magunkban, azt nagymértékben az határozza meg, amit a pszichológusok „személyiségrész típus” névvel illetnek. Íme néhány gyakori személyiségrész típus és kezelésük módja: „Az Aggódó”. Az aggódó előre látja a legrosszabbat, grandiózus színekkel festi meg egy lehetséges tragédia képét, és túlzott éberséggel mindig észreveszi a baj legkisebb jeleit is. Kedvenc mondata az önmagával folytatott beszélgetésben: „De mi lesz, ha…?” Tanuld meg az aggódó szavakat ezzel helyettesíteni: „Na és mi van akkor, ha…?!
Isten kegyelme által meg tudom tanulni, hogyan kezeljem.
Lehet, hogy aggódom, mégis megteszem. Nem szeretem, de kibírom, amíg elmúlik.
Hozzá tudok szokni gyakorlással és Isten segítségével.” Amikor Jeremiáson eluralkodtak félelmei, és el akart futni a nyilvános megbízatás elől, Isten ezt mondta neki: „…menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek!...” (Jeremiás 1:7-8). Ahelyett, hogy elfutnál előle, válaszd azt, hogy hittel szembenézel vele – és figyeld, hogyan segít át rajta Isten!

mai  íge.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: feszter - 2010 December 08, 08:25:30
Zsolt. 105,1
Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
 
Zsolt. 105,2
Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.

Zsolt. 105,3
Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat.

Zsolt. 105,4
Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen.

Zsolt. 105,5
Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.Sziasztok!

A zsoltáros gondolataival szeretnélek bátórítani titeket.
Áldjátok magasztaljátok az Urat a nemzetek között.
Hírdessétek hatalmas cselekedeteit,  emlékezzetek meg minden csoda tetteiről életetekben, tegyetek bizonyságot Róla , melyet hallva megtérjenek az emberek.
Itt van a kellemetes óra és az üdvösség napja, mindenkinek felajálva.
Szólj és ne hallgass, mert lelkeket menthetsz meg a pokoltól.

Szeretettel Ircsi  :044:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 11, 11:15:09
Köszönjük drága Ircsi  :2smitten:  Magasztaljuk az Urat mindenkor  :2smitten:

Tedd lelkesen!
„Mi tehát építettük a várfalat…” (Nehémiás 4:6)


Nehémiás újjáépítette Jeruzsálem várfalát kevesebb mint két hónap alatt! Hogy csinálta? Szenvedéllyel!
Feladta magas beosztású állását, legyőzte a kérlelhetetlen ellenzéket, és szenvedélyesen dolgozott. „Mi tehát építettük a várfalat… mert a nép nagy kedvvel dolgozott” (Nehémiás 4:6 ). De előtte ezt olvassuk: „Elmondták nekem, hogy… Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam…” (Nehémiás 1:3-4).
Figyeld meg:
1) Az eredményhez az első lépés a szenvedély. Nem az IQ-d vagy a DNS-ed határozza meg a sorsodat, hanem a vágyaid. Minél nagyobb benned a vágy, annál többre vagy képes.
2) A szenvedély meg fogja sokszorozni az akaraterődet. Csak ha nagyon akarsz valamit, akkor leszel hajlandó megfizetni az árat, ami az eléréséhez kell. Isten megveti a langyos hozzáállást: „Bárcsak hideg volnál, vagy forró!” (Jelenések 3:15). A határozatlan, „a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember” (Jakab 1:8) nem ér célt nála.
3) A szenvedély megváltoztat. Ha a vágyaid összhangban vannak Isten akaratával, és te ezeket a vágyakat szenvedélyesen követed, akkor sokkal gyümölcsözőbb leszel. 4) A szenvedély lehetővé teszi a lehetetlent. Óvakodj a „szakértőktől”! Amit bölcsességnek tartanak, az sokszor csak rövidlátás. 1895-ben Lord Kelvin, a Royal Society [Királyi Természettudományos Akadémia] elnöke azt állította: „A levegőnél nehezebb repülő szerkezetet építeni egyszerűen lehetetlen”. 1905-ben Grover Cleveland, az USA elnöke ezt nyilatkozta: „Értelmes és felelősségteljes nők nem akarnak szavazni”. 1923-ban a Nobel díjat elnyert fizikus, Robert Millikan ezt mondta: „Nem valószínű, hogy az ember valaha is képes lesz felhasználni az atom erejét”.

Jézus azt mondta: „…Istennel minden lehetséges” (Márk 10:27 ).

Ha szenvedélyesen szeretnéd elérni Isten szándékait, akkor megmutatja neked, hogy mi minden lehetséges!

mai Íge.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2010 December 14, 10:36:06
Jézus és Barabbás,

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2010/12/j%C3%A9zus-%C3%A9s-barabb%C3%A1s.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2010/12/j%C3%A9zus-%C3%A9s-barabb%C3%A1s.html)

Remélem, hogy bátorító lesz számotokra,

Áldás, Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2010 December 14, 13:20:01
Köszi, Orsi!  :2smitten:
Régen hallottunk már rólad!  :168: Jól megy a suli?

Jó gondolatokat írtál!  :168:
Barabásról nem ír a Biblia, hogy mi történt vele később.  :061: De neki is ott volt a lehetőség, hogy elfogadja a helyettes áldozatot.  :168:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2010 December 15, 08:34:24
A megfontolás órája

"Meggondoltam az én utaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom. Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat." (Zsolt.119:59-60)

Időről időre meg kell állnunk, hogy megvizsgáljuk életmódunkat. Olyan könnyen le tud kötni bennünket a tevékenységek végtelen sora, hogy megfeledkezünk a végső célról. Túl sok figyelmet szentelünk életünk egyes fáinak és nem látjuk meg az erdőt, ami lsten örökkévaló célja. Ha ezt vesszük észre meg kell állnunk és fel kell tennünk magunknak két alapvető kérdést. Először: mi annak a végső célja, amit csinálok? Másodszor: közeledek-e afelé a cél felé?
Megmagyarázhatatlan frusztrációhoz vezethet, ha nem nézünk szembe ezekkel az alapvető kérdésekkel. Egy csomó látszólag fontos dolgot csinálunk, de legbelül mégis elégedetlenek maradunk, és nem látjuk a várt eredményt. Pontosan ezt a problémát tárta Aggeus a maga idejében a zsidó nép elé: "Gondoljátok meg jól a ti utaitokat! Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de nem teltek be; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, kerestek pénzt, de csak hogy lyukas erszénybe tegyétek." (Aggeus 1:5-6).
Dávid is megtapasztalta ezt a fajta frusztrációt életében, és megmutatja azt az ellenszert, amit felfedezett: összhangba kell hoznunk éIetünket Isten törvényeivel; legelső kötelességünk, hogy engedelmeskedjünk az ő törvényeinek. Ez fogja helyreállítani a harmóniát és a termékenységet az életünk többi területén is.

ALAPIGE: Lk.10:38-42;  Zsolt.127:1-2
38 Amikor továbbhaladtak, (Jézus) betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta.
39 Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét.
40 Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!"
41 Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,
42 pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."

1 Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.
2 Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Annak akit az Úr szeret álmában is ad eleget.

[Forrás: Derek Prince - Dallamok Dávid hárfáján]
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 16, 15:08:55
APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns - 2010/12/16:

Dobd az óvatosságot a szélbe, és indulj útnak a rád vonatkozó szándékaim kijelentésének mély vizeire. Azokat keresem, akiknek a szíve hajlandó mindent kockáztatni azért, hogy a legteljesebb életet élhessék a Királyságban. Utasítsd vissza, nehogy megengedd a félelemnek, hogy visszatartó erő legyen, és merj hinni az Én Szavamnak és engedd megnyilvánulni azt minden körülmények között. Nem annak van az ideje, hogy csak tocsogjál a sekély hitben. Legyél rettenthetetlen amikor a veszéllyel vagy a nehézségekkel szembesülsz, mivel te hiszel az igazságban, ami szabaddá tesz, mondja az Úr.János 8:32 "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket."
János 14:6 Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az út, az igazság és az élet."


áldott, szép napod legyen!


Szeretettel irene  :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 20, 10:17:58
Itt az ideje szembenézni a valósággal!
„Útra kelek, elmegyek apámhoz…” (Lukács 15:18)

Semmi sem változott a tékozló fiú életében addig, amíg azt nem mondta: „Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: … vétkeztem …” (Lukács 15:18). Az ő története jó véget ért, és a tied is jó véget érhet, de ehhez meg kell tenned a következőket:

1) El kell döntened, hogy átveszed az életed feletti irányítást, még mielőtt a körülmények vagy más emberek tennék. A megoldás veled kezdődik. Egy új partner, új munkahely vagy új ház nem fogja helyrehozni, ami elromlott, ha annak az oka a saját viselkedésedben és tetteidben rejlik. Lehet, hogy százegy mentséget is fel tudsz sorolni arra, hogy miért mennek úgy a dolgok az életedben, ahogy éppen, de mire vagy hajlandó azért, hogy változtass rajtuk? A tékozló fiú apja nem ment el érte, hogy ölbe vegye és hazahozza, a fiúnak magának kellett megtennie az utat.

2) Nézz szembe a helyzettel, úgy ahogy van, nem úgy, ahogy szerinted lennie kellene, vagy ahogy szeretnéd, hogy legyen! A tékozló fiúnak rá kellett jönnie, hogy azok a szabályok, amelyek ellen otthon fellázadt, nélkülözhetetlenek a boldogságához, és hogy mindaz az öröm, amelyről azt hitte, hogy odakint a nagyvilágban vár rá, nem volt ott. Ez után el kellett ismernie, hogy tévedett, és helyre kellett hoznia tévedését, ahhoz hogy élete visszatérhessen a helyes kerékvágásba:
„Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz…” (Ézsaiás 55:7). Isten közbe fog avatkozni, de csak akkor, ha te az ő alapelvei szerint működsz. Ezek az alapelvek pedig: őszinteség, nyíltság, hajlandóság.

3) Cselekedj most, amíg még módod van rá! Az evolúció elmélete azt mondja, hogy a dolgok keletkezhetnek és fejlődhetnek maguktól. Nos, ez nem igaz. Bizonyos dolgok, ha magukra hagyják őket, és nem igazítják helyre, akkor csak rosszabbak lesznek, nem jobbak. Ez így van, legyen szó akár az egészségedről, akár a házasságodról, a gyermekeidről, az anyagi helyzetedről, akár az Istennel való kapcsolatodról. Tehát nézz szembe a valósággal, és cselekedj, amíg még teheted!

mai ige.hu

áldott napot  :2smitten:  :044:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: feszter - 2010 December 20, 15:00:50
 :fel:    :thanks:   :026:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 20, 15:25:49
 :pirul:

   drága Ircsi  szívesen     :258:
...csak továbbadtam,.. engem is szíven érintett az üzenet  :168: :169: :263:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 22, 12:37:48
Figyelj oda!
„Ezen az úton járjatok!” (Ézsaiás 30:21)

James Michener mondta, hogy volt egy szomszédja, akinek az almafája egyik évben nem termett gyümölcsöt, ezért az illető egy csomó rozsdás szöget vert körbe a törzsébe. A következő évben a fa élete legnagyobb termését hozta. A szomszéd erre azt mondta: „A szögek beverése sokkolóan hatott a fára, és ez emlékeztette arra, hogy az a dolga, hogy gyümölcsöt teremjen.” Lehet, hogy nem éppen tudományos módszer, de működött! Michener ezután elmagyarázza, hogy ilyen szögekké lett az életében egy szívműtét, egy csípőprotézis-beültetés és egy szédülési roham.

 Ez felhívta a figyelmét! Mikor felismerte, hogy nem fog örökké élni, rájött, hogy még mennyi dolga van, és öt év alatt megírt tizenegy könyvet, köztük több bestsellert is. „Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza…” (Zsidók 12:11).

Verdell Davis mondja: „Vannak dolgok, amikkel tudunk és kell is kezdenünk valamit. Például, ha elveszítjük azt a kényelmet, amit az anyagiak biztosítottak, ez arra indíthat minket, hogy egyszerűsítsük az életünket. A klinikai depresszió elvezethet arra, hogy segítséget, egészségesebb életmódot és kapcsolatokat keressünk. Ha elveszítjük munkánkat, melyet pedig jól végeztünk, ez lehetővé teheti, hogy felfedezzük olyan képességeinket és talentumainkat, amelyekről eddig nem is tudtunk. Ha testi képességeink egy részét elveszítjük, ez arra késztethet, hogy más jellegű teljesítményünket fejlesszük, amely majd gazdagíthat mindenkit, akivel utaink találkoznak.”

 Harold Sala hozzáteszi: „Nézzünk szembe vele, amikor azokat a rozsdás szögeket belénk verték, valóban felfigyeltünk, és az életünk gyümölcsöző lett. Ösztönzésül kaptuk őket, hogy haladjunk az előttünk álló ügyekkel. Az Atya szeretete megengedi a kalapácsütéseket, hogy ezzel serkentsen akaratának teljes mértékben való betöltésére.” Ha tehát ilyen ébresztő jelzést kapsz Istentől, „és füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok” (Ézsaiás 30:21 Károli), akkor figyelj oda!

mai ige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: lulu - 2010 December 22, 16:45:04
 El ne maradozzunk

Vannak, akik nem veszik észre a fontosságát a rendszeres gyülekezetbe járásnak. Valószínűleg tudják, hogy menniük kellene, de valami mindig közbejön, vagy éppen már túlságosan fáradtak. Esetleg nem jó ...tovább » a közérzetük éppen, vagy fáj valamijük.
Emlékszem egy drága idős nénire, aki nemrég született újjá, de kapott kijelentést a gyülekezetbe járás fontosságáról. Egyik alkalommal, amikor épp indulnia kellett volna a gyülekezetbe, annyira rosszul érezte magát, hogy szó szerint nem bírt fölkelni az ágyából, olyan fájdalmai voltak. Mit gondolsz mit tett? Elparancsolta a hazug tüneteket a Jézus nevében, és legurult az ágyáról a földre, nagy nehezen feltápászkodott és elindult a gyülekezetbe, azt mondva magában, ott az Úr meg fog gyógyítani.
Nem kellett addig várnia, mert már útközbe meggyógyította az Úr, mert a hite alapján cselekedett. Azt hiszem ez az egyik legártalmasabb dolog, amit egy hívő tehet, ha megengedi magának azt a luxust, hogy az érzelmei alapján cselekedjen. Sokszor ez az oka annak, hogy egy hívő elmaradozik a gyülekezetből.
Én hiszem, hogy Te nem ilyen vagy, mert látod, hogy milyen áldásos szilárdan megmaradni a gyülekezetben, hiszen tudod, hogy ahol egységben vannak az atyafiak oda áldást parancsol az Úr.
Mennyei Atyám, a Jézus nevében kérlek, segíts nekem, hogy el tudjak jutni minden alkalommal a gyülekezetbe, ahol az én helyem van. Segíts, hogy le tudjam győzni az érzelmeimet, és hogy igazán jól érezzem magam ott. Köszönöm Atyám, áldalak Téged örökké.

Mennyország Klub
Cím: Re:Bátorítások
Írta: lulu - 2010 December 23, 08:09:49
Nem gyönyörködik

Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. (Ezékiel 33,11)

Avagy megveted az Ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? (Róma 2,4)

Dicsőség Istennek az Ő jóságáért! Ő nem azon van, hogy rögtön a fejünkre üssön egy jó nagyot, ha elrontottunk valamit. Mondják az emberek, hogy Isten nem bottal ver... A helyzet az, hogy Isten egyáltalán nem ver. Ő megmondta az Ő Igéjében: Életet és halált adtam elődbe, válaszd az életet! Mégis vannak akik még visszautasítják Őt, azaz a halált választják és nem értik, hogy miért jár ki rájuk mindig a „rúd”.
Jó hírem van testvérem. Még ha el is rontottad Isten azon van, hogy segítsen neked, meghozni a jó döntést, hogy vissza tudjál kerülni a keskeny útra, mert az Ő teremtménye vagy és Ő a legjobbat szeretné a számodra. Ő nem elítél, vagy megvet, mert Ő maga a szeretet. Ezért Ő továbbra is csak szeret, kiárasztja feléd az Ő jóságát, ami téged is arra indít, hogy megtérjél a téves útjaidból és az Ő Igéje szerint éljed az életed. Ne feledd el: Ő szeret téged!

Mennyország Klub
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 24, 09:09:17

József
„Férje, József igaz ember volt…” (Máté 1:19)

József szerepe a karácsonyi történetben két dolgot tanít nekünk:
 1) Istennek számít a jellemed;
2) Isten akaratát megtenni nem könnyű.


Jézus földi apja egy falusi ácsmester volt, aki Názáretben élt, egy olyan kis településen, ami épp csak egy pont volt a térképen. Miért József? Istennek nem volt jobb alternatívája? A válasz nagyrészt József jó hírnevében rejlik, amit hajlandó volt feladni Jézusért. „Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.” Az a kifejezés, hogy „igaz ember” elismeréssel adózik József jellemének. Becsületes életével és kemény munkájával érdemelte ki. Bizonyára olyan tisztelettel tekintenénk rá, mint ahogyan egy elöljáróra, egy diakónusra, egy presbiterre vagy egy prédikátorra. De Mária bejelentése: „gyermeket várok”, mindezt kockára tette. Most mi lesz? Egyik oldalról ott van számára a törvény, másik oldalról ott van a szerelme. A törvény azt mondja: „kövezd meg”, a szerelem azt mondja: „mentsd meg”. József e kettő között őrlődik. Ha Isten akaratát teszed, az mindig elnyeri jutalmát, de ritkán könnyű megtenni! Miután az angyal elmagyarázta a szűztől születés csodáját, József még mindig nagy kérdéssel nézett szembe. Találjon ki egy hazugságot megőrizve ezzel megtisztelő helyét a közösségben, vagy mondja meg az igazat, és örökre búcsút mondhat jó hírének.

. De meghozta a döntést: „…magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el” (Máté 1:24-25). József elcserélte mindazt, amit addig tanult és minden addigi előítéletét egy várandós menyasszonyra és egy nem tervezett fiúra. Ezzel meghozta a tanítványság nagy döntését. Mi is az?
 Az, hogy Isten tervét a magad tervei elé helyezed!

mai ige.hu

 :011:  :056: :011: :056: :011: :057:  :081: :012:
Áldott Boldog Ünnepeket
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2010 December 24, 09:49:17

 Nagyon jó ez a bátorítás!!   :afro: 


     :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 25, 11:22:19
Kamilla  :2smitten:


Micsoda történet, igaz?
„…ajándékokat adtak neki…” (Máté 2:11)

Karácsony történetéből megtanuljuk, hogy:
1) Isten olyan embereket is felhasznál arra, hogy megáldjon, akiket nem is ismersz. A napkeleti bölcsek nem voltak sem buzgó zsidók, sem elkötelezett keresztények, ők perzsa csillagjósok voltak. Ne légy személyválogató, ezzel megkötöd Isten kezét! Nyisd meg a szíved, és meg fogod látni, hogyan nyúl ki feléd Isten a legérdekesebb emberek által is.

2) Isten gondoskodni fog a jövődről. Józsefnek és Máriának el kellett hagyniuk az otthonukat, és Egyiptomba kellett menekülniük. Miből fognak megélni? Arany, tömjén és mirha – ezek olyan ajándékok, amiket csak gazdag emberek tudnak adni. Ha Isten akarata szerint élsz, ő gondoskodni fog az ellátásodról. Lehet, hogy a munkádon keresztül fogja megadni, lehet, hogy mások nagylelkűsége által, de meg fogja adni. Nem kell egész éjszaka aggódva virrasztanod azon gondolkodva, hogyan fogod betölteni szükségeidet. A zsoltáríró azt mondja:
 „Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált” (Zsoltárok 37:25).

 3) Isten felülírja a rendszert, hogy megadja neked, amire szükséged van. „…a csillag… előttük ment… és… megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt”.

A naprendszer történetében soha nem történt még semmi ehhez hasonló.
 Isten úgy mozgatott egy csillagot, ahogyan mi a sakkfigurákat mozgatjuk, azért, mert Ő „mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik” (Efézus 1:11).
A történetben ezt olvassuk: „Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.”
 Micsoda történet, igaz?

Dicsőség Istennek  :angel2: :angel: :angel2:

mai ige.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 27, 10:03:39
Lélekkel teli élet
„…teljetek meg Lélekkel!” (Efézus 5:18)


Az újjászületés nem semmisíti meg automatikusan a régi természetet. Testben élünk, amely fogékony a bűnre, ezért kell mindig telve lennünk Isten Szentlelkével.

Pál azt mondja: „A Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek!” (Galata 5:16).
Aztán pedig egy ismerős hasonlattal szolgál: „És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel” (Efézus 5:18 Károli).
Figyeld meg: Először: Pál arról beszél itt, hogy az életünk feletti irányítást engedjük át Isten Lelkének. Hasonlóan ahhoz, mint amikor valaki részeg, és azt mondjuk rá: „befolyásoltság alatt van”.

Másodszor: Pál mondata felszólítás. „Teljesedjetek be!” Nem azt mondja: „Ha van hozzá kedved” vagy: „Ez igazán jó lenne”. Nem, ha Isten tetszésére akarsz élni, akkor folyamatosan telve kell lenned az Ő Lelkével.

Harmadszor: Ez minden hívőre vonatkozik. Előfordul, hogy valakiről ezt mondjuk: „Mennyire szereti Jézust! Miért nem tudok én is ilyen lenni, mint ő? Tudsz.
 A különbséget nem az teszi, hogy nekik van valamijük, ami neked nincs, hanem az, hogy beteljesednek Szentlélekkel.

Negyedszer: Te nem tudod megtölteni magadat. Mint ahogyan az autódnak szüksége van üzemanyagra, neked is szükséged van a rendszeres utántöltésre.

 „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek” (Máté 5:6). Éhezed? Szomjazod?

Ötödször: Ez folyamatos cselekvés. Nem vezethetsz autót egyetlen tanknyi üzemanyaggal, újra meg újra vissza kell térned a benzinkúthoz.

 A Lélekkel való betöltődés dinamikus, percről percre történő folyamatos tapasztalat. Miért van így? Mert olyan világban élünk, amely lelkileg kiszipolyoz minket, és mert harcban állunk a testiességgel, amely vesztünket akarja. Tehát: „…teljetek meg Lélekkel!” (Efézus 5:18).


mai íge.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2010 December 29, 09:52:12
Gyümölcstermő vagy?
„… a Lélek gyümölcse…” (Galata 5:22)


Figyelj meg három dolgot a gyümölccsel kapcsolatban:

Először: a gyümölcs látható. Emlékszel, amikor az iskolában képeket kellett felmutatni, és kimondani a hozzá tartozó szót? Jakab azt írja: „Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet” (Jakab 2:18). Nem elég csak beszélni róla, mások előtt meg is kell élned mindennap.

 Másodszor: a gyümölcsök annak a fának a jellegét tükrözik, amelyen teremnek. Ha ez egy almafa, akkor almák fognak teremni rajta.
Minél jobban alárendeled az életed Krisztusnak, annál jobban fogsz hasonlítani rá.

Harmadszor: a gyümölcsök mindig valaki más javát szolgálják. Sosem fogsz látni olyan gyümölcsöt, amely épp önmagát majszolja, vagy azt mondja: „nem akarom, hogy leszedjenek”. A jó gyümölcs felkelti az emberek étvágyát, és érte fognak nyúlni.

A Szentlélek gyümölcsöt akar teremni benned, hogy így mások belőled táplálkozhassanak.
[/color]

Ezzel szemben minden testi cselekedet önző. A test mindig magáról beszél: „Mindjárt megbolondulok. Boldogtalan vagyok. Neki megvan, amit én szeretnék. Ez engem idegesít.” De a Lélek gyümölcse Krisztus-központú és más emberekre irányuló.

Figyeld meg, hogy az igében a gyümölcs szó egyes számban van, pedig Pál kilenc különböző fajtáját sorolja fel a lélek gyümölcsének: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás; de mind ugyanazon a fán nőnek. Ez a fa meg tud teremni mindent, amire csak szükséged van az életed bármely területén. Nem kell a Szentlélekhez menned békességért, közben valahova máshová szeretetért. Vagy a Szentlélekhez fordulni türelemért, és valaki máshoz önuralomért. Ez mind a Lélek fáján terem.
Nos, akkor hát gyümölcstermő vagy?

mai íge.hu
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Január 01, 22:04:44
Kedves Tesók,

Bár mostanában ritkán írok a fórumba, de remélem ez bátorító lesz számotokra:

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/01/eljegyzes-megszenteles.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/01/eljegyzes-megszenteles.html)

Áldás,
Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: irene - 2011 Január 08, 09:23:59
Kemény szeretet
„Kelj fel, és járj!?” (Máté 9:5)


A tévesen értelmezett együttérzés veszélyes, mert:
a) felhatalmazza a másikat arra, hogy sajnálja magát, de semmit ne tegyen azért, hogy változtasson a dolgokon;
b) még mélyebbre ássa a gödröt, így kevesebb esélye lesz a kijutásra;
c) „tanult gyámoltalanságot” alakít ki, garantálva, hogy ezzel még kilátástalanabbnak érezze majd helyzetét.

Van, amikor kemény szeretetre van szükség. Bár Jézus együtt érzett a sebzett emberekkel, soha nem csupán sajnálta őket.
Amikor csak lehetséges volt, segítette őket abban, hogy segítsenek magukon. Mielőtt még cselekedett volna az érdekükben, gyakran megkérte őket, hogy tegyenek valamit. Utasításai néha radikálisnak tűntek. Például: „…Kelj fel… vedd az ágyadat, és menj haza!” (Máté 9:6). „»Leányod meghalt.« … Jézus… így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: »Ne félj, csak higgy!«” (Márk 5:35-36). „…a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: »Menj el, mosakodj meg a Siloám-tavában!«… Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért” (János 9:6-7).

Hogyan tudott egy béna ember felkelni, fogni az ágyát, és hazamenni?
Hogyan várható el valakitől, aki épp akkor kapta a lánya halálhírét, hogy nyugodt maradjon?
Hogyan tudott egy vak ember egyáltalán eltalálni egy bizonyos tóhoz?

Ahelyett, hogy pusztán sajnálta volna őket, Jézus tettekre késztette ezeket az embereket. Segített nekik abban, hogy eltereljék gondolataikat a problémáikról, és arra ösztönözte őket, hogy tegyenek valamit.

Előfordulhat, hogy úgy érezzük, kegyetlenek vagyunk, amikor konfrontálódunk a problémákkal küzdő emberekkel, de valójában „kemény szeretetre” van szükségük.


mai ige :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Magda - 2011 Január 08, 09:28:04
 :2smitten:
Köszönöm

 :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Ani Kinor - 2011 Január 08, 11:23:31
Kemény szeretet
„Kelj fel, és járj!?” (Máté 9:5)


A tévesen értelmezett együttérzés veszélyes, mert:
a) felhatalmazza a másikat arra, hogy sajnálja magát, de semmit ne tegyen azért, hogy változtasson a dolgokon;
b) még mélyebbre ássa a gödröt, így kevesebb esélye lesz a kijutásra;
c) „tanult gyámoltalanságot” alakít ki, garantálva, hogy ezzel még kilátástalanabbnak érezze majd helyzetét.

Van, amikor kemény szeretetre van szükség. Bár Jézus együtt érzett a sebzett emberekkel, soha nem csupán sajnálta őket.
Amikor csak lehetséges volt, segítette őket abban, hogy segítsenek magukon. Mielőtt még cselekedett volna az érdekükben, gyakran megkérte őket, hogy tegyenek valamit. Utasításai néha radikálisnak tűntek. Például: „…Kelj fel… vedd az ágyadat, és menj haza!” (Máté 9:6). „»Leányod meghalt.« … Jézus… így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: »Ne félj, csak higgy!«” (Márk 5:35-36). „…a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: »Menj el, mosakodj meg a Siloám-tavában!«… Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért” (János 9:6-7).

Hogyan tudott egy béna ember felkelni, fogni az ágyát, és hazamenni?
Hogyan várható el valakitől, aki épp akkor kapta a lánya halálhírét, hogy nyugodt maradjon?
Hogyan tudott egy vak ember egyáltalán eltalálni egy bizonyos tóhoz?

Ahelyett, hogy pusztán sajnálta volna őket, Jézus tettekre késztette ezeket az embereket. Segített nekik abban, hogy eltereljék gondolataikat a problémáikról, és arra ösztönözte őket, hogy tegyenek valamit.

Előfordulhat, hogy úgy érezzük, kegyetlenek vagyunk, amikor konfrontálódunk a problémákkal küzdő emberekkel, de valójában „kemény szeretetre” van szükségük.


mai ige :2smitten:

Ezek emberi gondolatok, a szeretet nem kemény!
Mert, ISTEN valahanyszor 'kemeny' tanítást tesz, az a lenyegre toro, tomor informacióban mutatkozik meg, de a szeretete, akkor is ott van!
ISTEN orizzen, hogy emberek, kemény szeretettel feddjenek!
Errol volt szó tegnap is, kegyelem, és irgalmasság!
De az informacio, amit szolok, amivel beleavatkozom, segito szandekkal a masik életébe, az legyen pontos, lenyegretoro, és megkérdojelezhetetlen  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Magda - 2011 Január 08, 11:38:20
Szia Ani :2smitten:

Te hogy reagáltál volna Péter helyében, szerinted, mi lett volna a helyes reakció?

 :2angel:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Január 12, 12:30:21
Kedves testvéreim,

Remélem, hogy áldás lesz számotokra olvasni a következő bátorítást olvasni:

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/01/kincs.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/01/kincs.html)

Áldás, Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Magda - 2011 Január 12, 12:58:28
Mert a nékem adatott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek,hogy feljebb ne bölcselkedjetek,mint ahogy kell bölcselkedni;hanem józanon bölcselkedjék,amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.Mert miképpen egytestben sok tagunk van,minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:Azonképpen sokan egytest vagyunk a Krisztusban,egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint,akár írásmagyarázás,a hitnek szabálya szerint teljesítsük;Akár szolgálat,a szolgálatban;akár tanító a tanításban;Akár intő az intésben;az adakozó szelídségben;az előljáró szorgalmatossággal;a könyörülő vidámsággal mívelje.

Kérjük ki Istentől,hogy mik azok az ajándékok,amiket az Ő kegyelméből nekünk akar adni,hogy alkalmazzuk.Mivel Jézus testének különböző tagjai vagyunk,az ajándékot,amit mi kaptunk Istentől,ne akarjuk ráerőszakolni másra,hanem engedjük,hogy Isten mindenkinek az Ő akarata szerint adja meg azt a kegyelmi ajándékot,amelyiket akarja.Szóval kedves tesók,akik közületek megkapták a bátorítás ajándékát alkalmazzuk,mert itt a forumonis sok testvér van,akinek bátorításra van szüksége.Mielőtt bárkit is bátorítanánk kérjük ki Istentől a hogyanját is.Szerintem fontos,hogy itt a forumon is alkalmazzuk azokat a kegyelmiajándékokat,amiket Isten nekünk adott.Remélem hasznos,amit kérek.Ezt azért kérem,mert bátorításra mindig szüksége leszvalakinek.
Csak,hogy tudjuk mi a bátorítás:Isten igazságának újra felidézése(valaki mellé szegődni,akinek bátorításra van szüksége).

 :2angel: Örülök neked Orsi és még jobban, hogy  olvashatom tőled,.

 :044:
Bizony nagyon bölcs dolog, ha az ember amikor erre ráébred - a Szent Szellem megnyitja erre a szemét, akkor ezt megteszi.
Aztán amikor már gyakorolja, rendkívül bátorító, ha erről bizonyságot tud tenni.
Igazán bátorító ahogy az Úr Jézus mondja: Nálam nélkül semmit sem cselekedhetek.
Amit magamtól teszek az bizony semmi.
Köszönöm, hogy beírtál.

 :D
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Január 12, 21:34:28
Szia Kedves Magda,

Én erre a bejegyzésemre már nem is emlékeztem, de örülök, ha bátorító volt. Isten mostanában napi szinten tanít új dolgokat, főleg a nehézségeken keresztül...

Isten áldjon, Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Január 16, 21:00:52
Sziasztok,

Szeretnék veletek valamit ismét megosztani, amivel szeretnélek bátorítani titeket, remélem áldás lesz számotokra:

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/01/misszio-szolgalat-evangelizacio.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/01/misszio-szolgalat-evangelizacio.html)

Áldás, Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Január 27, 15:35:09
Sziasztok,

Remélem bátorító lesz a számotokra. Engem Isten megfenyített.

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/01/megadni-magamat.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/01/megadni-magamat.html)

Áldás, Orsi

 :063:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Kamilla - 2011 Január 27, 16:57:21

 Szia Orsi!   :044:

 Nagyon tetszik az írásod, áldjon meg az Örökkévaló!   :afro:  :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: feszter - 2011 Január 27, 17:14:22
Szia Orsi!

Köszönöm írásod, áldásomra vált.
Sajna én is sokszor azon kapom magam,hogy Mártaként viselkedem.

Légy áldott !  :044:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: ditte - 2011 Január 27, 17:44:55
Drága Orsi!
Nagyon köszönöm,hogy megosztottad gondolataidat velünk.Úgy érzem ez nekem is szólt.
Az Úr áldjon meg. :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Február 01, 20:47:53
Kedves Testvérek,

A Szent Lélek megszülte bennem az Új Blogbejegyzést. Remélem bátorító lesz számotokra.

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/en-vagyok.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/en-vagyok.html)

Isten áldjon benneteket, Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Február 02, 01:03:30
Sziasztok,

Ezt próbáljátok ki, kíváncsi vagyok, hogy működik-e?

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/sziasztok-amint-az-elozo-bejegyzesemben.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/sziasztok-amint-az-elozo-bejegyzesemben.html)

Remélem, hogy sokaknak használni fog, akik majd olvassák. Fogjunk össze Jézusért, és azokért, akik még nem tudják, hogy Őt keresik.

Áldás, Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2011 Február 02, 11:28:42
Kedves Testvérek,

A Szent Lélek megszülte bennem az Új Blogbejegyzést. Remélem bátorító lesz számotokra.

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/en-vagyok.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/en-vagyok.html)

Isten áldjon benneteket, Orsi

Drága Orsikám!  :2smitten:

Köszönöm az építő gondolatokat! Áldjon meg a mi hatalmas Urunk továbbra is!  :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Gyöngyike - 2011 Február 02, 11:38:59
Drága Orsi! :2smitten:

Köszönöm, hogy megosztottad velünk.   Az Úr áldjon meg,  és adjon még sok-sok bizonyságot neked!
 :017:


Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Február 05, 22:17:10
Kedves tesóim,

akik olvassátok a blogomat, szeretném veletek megosztani azt, amit ma
tanított nekem az Úr, illetve egy folyamatként tanít nekem most is.
Napról napra jobban elhiszem, de még mindig messze állok a
teljességtől, hogy Jézus nekem elég a jelenben, és mennyire
féltékenyen szeret.

Szeretettel küldöm nektek két új blogbejegyzésemet, remélem bátorító
lesz a számotokra:

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/egyedulalloknak.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/egyedulalloknak.html)

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/az-ur-spontan-imadata-dicserete.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/az-ur-spontan-imadata-dicserete.html)

Békesség nektek, Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Guti Tünde - 2011 Február 06, 11:27:31
Orsikám!
Egy régebbi cikkedből idézek:

"Jézus nekem arra világított rá, hogy az én életemben is van egy kiindulópont, ahol szórhatom Jézus szeretetét, aztán, hogy melyik lesz a következő állomás, lehet vágyakozásom, és elképzelésem, de az lesz a következő állomás, ahová legközelebb tesz Jézus. "

Nagyon jó figyelemmel kísérni, ahogy fejlődsz szellemileg!  :169:
Az írásaid, gondolatfuttatásaid őszinték, és egyre érettebbek!  :168:
Azt kívánom, hogy minden körülményben ragaszkodj az Igéhez, engedelmeskedj az Úrnak, szeresd Őt teljes szívedből, és biztos, hogy az elhívás, amit érzel, hogy kaptál, ki fog teljesedni. Mindig úgy, ott és akkor, amikor Isten jónak látja!  :2smitten:

Áldjon meg a mi hatalmas Urunk!  :2smitten:
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Február 06, 11:50:56
Kedves Tesók,

Amikor olyan emberekkel találkoztok az életetekben, akik nem látnak túl Jézus emberi voltán, és nem tudják, hogy Ő 100%-ig Isten is, akkor a Sátán ezen támadása ellen a következő Igével védekezhettek:

1Sám 16,7
Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.


Az Úr szó helyére, Jézus nevét behelyettesítve. Mivel, Jézus Krisztus az Úr :)

Isten áldjon titeket, szerető testvéretek, Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Február 07, 14:27:56
Kedves testvéreim,

Íme egy új bejegyzés a blogomból, ami már tegnap érlelődött bennem, és
ma megszületett:

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/krisztusban-test-vereknek-lenni.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/02/krisztusban-test-vereknek-lenni.html)

Remélem bátorító lesz számotokra,

Áldás, Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: feszter - 2011 Február 16, 08:37:02
Zsolt. 34,20
Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. 
Zsolt. 34,21
Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
Zsolt. 34,22
A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyűlölik az igazat.
Zsolt. 34,23
Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki ő benne bízik.

Kedves testvérek legyen ma bátórításul néktek ez az igeszakasz.
A gonosz el akar követni mindent,hogy bajokba sodorjon téged.
Meghasonlást hoz családokban, irigységre hangolja munkatárdaid.
Kiakarja kezdeni hitedet, benne vetett jó reménységed.
Megpróbál támadni embereken keresztűl.De ha te Jézusba veted a bizodalmad Ő megadja a kimenekedés utját minden nehéz, olykor reménytelennek látszó helyzetből.
Azt igéri az Úr bármi is legyen megőrzi csontjaid, és megfizet minden gonoszságért a gonosznak.
Bizz az Urban, mert ma is van hatalma rá, hogy kimentse lelkedet a támadásokból.Az Ő benne bízokat kimenti az Úr, legyen ez neked is jó reménységed a mai napra. Ámen!

Szeretettel Ircsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Magda - 2011 Február 16, 10:00:29
Ámen
Cím: Re:Bátorítások
Írta: Magda - 2011 Május 18, 10:37:42
 :angel2:

Május 17.

GLORIA COPELAND

Járj abban a világosságban, ami már a tiéd
De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amikről meggyőződtél,
tudván kitől tanultad.
- 2 Timótheus 3:14

Ha újjászülettél, és Isten Igéje a szívedben van, élhetsz győzelemben.
Lehet, hogy nincs meg mindenre a válaszod. Lehet, hogy sok szellemi
dolgot nem értesz még. De többnyire nem ezek miatt bukhatsz el, hanem
azok miatt, amiket tudsz, és mégsem teszed meg.

Képzeld el, hogy éjszaka egy sötét, számodra ismeretlen ösvényen vagy
a dzsungel közepén. A vezetődnél van egy lámpa, amivel megvilágítja a
helyes utat. De te úgy döntesz, hogy egy másik úton mész tovább
egyedül, a sötétben. Szerinted mi fog történni? Valószínűleg
megbotlasz, és elesel. Bizonyára meg is fogsz sérülni.

Pontosan ugyanez történhet az Úrral való járásod során is. Ő tudja, mi
vár rád, és elég világosságot ad ahhoz, hogy meg tudd tenni a
következő lépést. Folyamatosan ebben a világosságban kell járnod
ahhoz, hogy eljuss az úti célodig.

Talán nem tudod, miért vezet Isten azon az úton. Talán nem értesz
mindent. De Isten a Szent Szelleme által kipótolja azt, amit nem
tudsz. Gondoskodik arról, hogy győztes legyél, ha abban a megértésben,
világosságban jársz, ami már a tiéd.

Jó dolog tanulni, új megértést szerezni. De ne felejtsd el, nem a
hatalmas kijelentések hiánya okozza a legtöbb kudarcot, hanem ha nem
jársz azokban, amelyeket Isten már megadott neked. Legyél ezért
hűséges azokban! Maradj azokban a kijelentésekben napról napra!
Meglátod, nagyon jól fogod venni az akadályokat!

Igei olvasmány:  2 Péter 1:2-11
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Június 05, 08:34:34
Sziasztok!

Régen jártam erre, de néhány utóbbi blog bejegyzésemmel szeretnélek bátorítani titeket, amit az Úr helyezett a szívemre:

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/06/razd-le-kigyot.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/06/razd-le-kigyot.html)

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/06/krisztus-teste.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/06/krisztus-teste.html)

Egyenlőre ezeket győzzétek elolvasni, ha szeretnétek a többit is elolvashatjátok a blogomban.

Szeretettel, Orsi
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Június 09, 20:09:22
http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/06/golya.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/06/golya.html)
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Június 10, 13:55:18
http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/06/megmagyarazhatatlan-orom.html (http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/06/megmagyarazhatatlan-orom.html)
Cím: Re:Bátorítások
Írta: m.ági - 2011 Június 24, 12:15:24
http://www.youtube.com/user/Ibolya718#p/u/4/dfUIQwi902I (http://www.youtube.com/user/Ibolya718#p/u/4/dfUIQwi902I)

Jó tanácsok minden napra
Cím: Re:Bátorítások
Írta: h.isro - 2011 Június 30, 20:29:00
Sziasztok!

Annyira ég a szívem, hogy szinte perzsel!

http://hlatkytanitvany.blogspot.com/2011/0