Szerző Téma: A mormon vallásról  (Megtekintve 12541 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Ani Kinor

 • Vendég
Re:A mormon vallásról
« Válasz #15 Dátum: 2010 Szeptember 07, 21:04:09 »
A Mormon tanitas nem ISTENTOL ered !


* szektakban elnek
* tobb feleseguk van

* ez a sok pici - cuki istensegek.......E Z O T E R I A ........ezoterikus emberek beszelnek ilyeneket:

                                                                                        -  teremtek    :118:
                                                                                        - en maga vagyok az isten, aki teremtek
                                                                                        - a tudatossag a fontos, en iranyitom a tudatom   :hehe:
                                                                                        - nincs rossz es bun , mert minden javamat szolgalja
                                                                                        - Isten, az Ur rajtam keresztul latja a vilagot  (Jol is neznenk ki )   :117:


AZ UR OVJON EZEKTOL BENNUNKET ! ! !

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:A mormon vallásról
« Válasz #16 Dátum: 2010 Szeptember 07, 21:31:35 »
Látom Móni, hatással volt rád ez a Mormon tanítás .

 :igen:

Rendesen át verte őket a Sátán, nem kellet más csak egy angyalnak öltözzön, aztán elhittek neki mindent. :(

2Kor 11:14  Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:A mormon vallásról
« Válasz #17 Dátum: 2010 Szeptember 07, 21:36:35 »
Krisztus

A Mormon Egyház tanítása szerint Jézus Krisztus a mi idősebb testvérünk, aki istenné fejlődött, miután először Mennyei Atyánk és egy mennyei anya szellemi gyermekeként meg lett teremtve, majd ezt követően testben is megfogant Máriában a Mennyei Atya által (ACM 129, MD 546-547,742). A mormon tanítás szerint Jézus és Lucifer testvérek (GP 17-18, MD 192).

A Biblia tanítása szerint – amelyet a történelmi kereszténység kezdettől fogva hisz – Jézus Isten egyszülött fia, aki Istenként mindig létezett, az Atyával együtt örökkévaló és vele egylényegű (Jn 1:1,14, 10:30, Kol 2:9). Annak ellenére, hogy sohasem volt kevesebb Istennél, az elrendelt időben lemondott dicsőségéről,(Jn 17:4-5, Fil 2:6-11), és testben eljött a mi megmentésünkért. Emberként való eljövetele a Szentlélek általi természetfeletti fogantatás és szűztől születés útján történt (Mt 1:18-23, Lk 1:34.25).

http://www.irr.org/mit/is-mormonism-christian-hungarian.html
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Gyöngyike

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1372
Re:A mormon vallásról
« Válasz #18 Dátum: 2010 Szeptember 08, 07:04:19 »
Mekkora kárt okoznak ezek a távtanítások, és sajnos milyen sok embert elhitetnek ezzel.  :(

Nem elérhető Dr Dee

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 276
Re:A mormon vallásról
« Válasz #19 Dátum: 2010 Szeptember 08, 08:45:18 »
A mormonizmus szerint Jézus  mennybemenetele után is tovább vezette az egyházát az apostolain keresztül, akiket arra hatalmazott fel, hogy vezessék az egyházát halála után is. Az apostolok halála következtében, a papság, a felhatalmazás az Isten nevében való cselekvésre teljesen elveszett a földről, ami azt jelenti hogy azután senkinek nem volt érvényes felhatalmazása Istentől, hogy kinyilatkoztatást kapjon az egyházának a számára, hirdesse az evangéliumot, vagy elvégezze annak szertartásait, például keresztelést Enélkül, a földi egyház egyre inkább eltávolodott a krisztusi tanításoktól, az eredmény a nagy aposztázia lett, azaz a földi egyház teljesen elszakadt Jézusétol, és Krisztus eredeti tanítását a korbeliek saját elképzelésük szerint eltorzították, ami a Szentírás félreértéséhez is vezetett. Így elveszett Krisztus egyháza, bár az emberek még mindig tanítottak Krisztusról és az evangélium szerinti életre törekedtek. Ezért volt szükséges Krisztus eredeti, igaz egyházának a visszaállítása. Ez a XIX. századi Amerikában történt meg a mormonizmus szerint, amikor vissza lett állítva Krisztus egyháza a teljességében.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:A mormon vallásról
« Válasz #20 Dátum: 2010 Szeptember 08, 17:36:33 »
A tökéletesség és az örök fejlődés   

Isten tökéletes, és azt parancsolta gyermekeinek, hogy ők is tökéletesek legyenek (Mt 5:48), hogy teljesen szentté váljanak (1Pt 1:15-16), hogy végül felmagasztosuljanak istenné (2Pt 1:4). Isten nem parancsolta volna meg a tökéletességet, ha erre az ember nem lenne képes. A hívőnek mindenre méltóvá kell válni, teljesíteni kell az Istennel kötött kétoldalú szövetség feltételeit: Krisztus megtette a magáét, tehát a hívőnek is meg kell tennie a magáét.A megtérés folyamata, és a megszentelődés feltétele: hit, bűnbánat, keresztség, a Szentlélek ajándékának elnyerése, becsületesség, hithűség, rendszeres bizonyságtétel, tizedfizetés, a bölcsesség szavának megtartása és a templomi szertartások végzése. Az ember nem bűnös eredendően, csak ha és amikor bűnt követ el. A bűnbánatnak hét lépése van: beismerés, megbánás, bűnvallás, jóvátétel, másoknak való megbocsátás, parancsok betartása, és hogy ugyanazt a bűnt nem szabad újra elkövetni. A kegyelem csak akkor lép életbe, ha a hívő már mindent megtett, ami tőle telt a parancsok betartásáért. Az így megkapott kegyelem által jogosulttá válik a halandó és az örök élet áldásaira.

Válasz

2Pt 1:4 A szöveg és környezete szerint (3. és 5. vers) Krisztus isteni ereje a hívőt mindennel megajándékozta, ami az istenfélő élethez kell (itt a földön), azáltal, hogy megismertette vele Önmagát saját dicsősége és erkölcsi kiválósága [görög areté] révén, sőt, eleve ezekkel hívta el magához, és ezek alapján ígérte meg neki, hogy ezek által isteni természet részesévé válik, és megmenekül az erkölcstelenség okozta pusztulástól. Nem "istenné" válik, hanem olyasminek válik a részesévé, ami csak Istennek természetes tulajdonsága, adottsága (görög füszisz), ti. az erkölcsi kiválóság. Mt 5:48 Nem azt mondja: "váljatok lassan tökéletessé", hanem itt és most legyetek azok, mert Isten az. 1Pt 1:16 Nem azt mondja: "váljatok olyan szentté, mint én", hanem itt és most legyetek azok, mert Isten az. Csak Isten szent (Jel 15:4), és senki se olyan szent, mint Isten (2Sám 2:2, 6:20), de a hívőnek Krisztus szent és igaz volta tulajdoníttatik (Róm 3:24-26, 4:3-5, 1Kor 1:30), így minden megszentelt (Isten számára elkülönített) ember egyszer s mindenkorra tökéletes (Zsid 10:14). Megszentelődése mint folyamat csak arról szól, hogy ezt egyre jobban megéli.Az ember nem akkor bűnös, ha vétkezik, hanem azért vétkezik, mert eleve bűnre hajlik (Lk 5:8, Kol 2:13, Ef 2:1-3, Róm 3:23, 5:10-21, 8:3). Mindenki sokat vétkezik (Jak 2:10, 3:2), és mindenki sokszor elköveti ugyanazt a vétket, mégis bocsánatot kap (Lk 17:3-4). A hívő élete mindvégig ki nem érdemelhető, meg nem szolgálható kegyelem; ez nem olcsó, nem drága, hanem megfizethetetlen, ezért ingyen ajándék (Ef 2:1-10, Tit 3:5). A szent élet és a szolgálat nem a célok elérésének az eszköze, hanem a hálás viszontszeretet jele (1Pt 1:5-9, Ef 5:1) az ajándékba már megkapott áldásokért (Ef 1:3-14). A Bibliában a bűnös hívő kegyelmet kap, azaz felmenést az ítélet alól, és nem kegyeltté (kegyenccé) válik az érdemei alapján, mint a mormon vallásban.

A halottakért végzett munka   

Az egyház a szellemvilágban is megvan, és ott is munkálkodik. A halottak szelleme a túlvilágon vagy a paradicsomba vagy a szellemek börtönébe kerül, amelyeknek több szintje is van. A szellemeket ui. tetteik szerint osztályozzák, de ha megtanulják az evangéliumi szabályokat és azok szerint élnek, magasabb szintre emelkedhetnek. És ha helyettük egy földi templomban egy rokon elvégzi a szertartásokat (1Kor 15:29), átjuthatnak a paradicsomba (1Pt 3:18-20, 4:6). Ha bűneiket nem bánják meg, Krisztuséhoz hasonló szenvedéssel kell megszenvedniük bűneikért, a feltámadás után pedig a dicsőség legalacsonyabb (telesztiális) szintjére juthatnak. Ezért minden mormon felkutatja az őseit, hogy a helyettes szertartások révén a halottainak lehetőséget adjon az üdvözülésre. A családfakutatásban az egyház nemzetközi genealógiai osztályának adatgyűjtése segíti őket. A Templomokban az élő és a halott családtagokat külön szertartásokkal kötik össze. Smith szerint "Őseink nem lehetnek nélkülünk tökéletesek, ahogy mi sem lehetnénk nélkülük azok". A naplóírás is a családok minél teljesebb összekötését szolgálja, mert a mai Szentek naplói ugyanolyanok, mint a prófétáké: az utódok később sokat tanulhatnak a bizonyságtételükből.

Válasz

A Biblia szerint, a sorsunk itt a földön dől el (Zsid 9:27, Lk 16:19-31, Róm 2:14-16), a lélek végső sorsa pedig örök élet vagy örök halál, menny vagy gyehenna (Dán 12:2, Jel 20-21. fej.). Aki nem ismerhette Mózes törvényét vagy Krisztus evangéliumát, annak Isten elnézi a tudatlanságát (Csel 14:16, 17:30), és a saját lelkiismerete alapján ítéltetik meg (Róm 2:14-16). Aki dönthetett az evangélium (1Kor 15:1-11) mellett, annak hite vagy hitetlensége számít (Jn 3:18,36). Ha nem hisz, Mózes és Krisztus szavai ítélik el (5Móz 18:19, Jn 5:45-47, 12:48).1Kor 15:29 Értelmezése nehéz, de az biztos, hogy a halottak helyett végzendő szertartások szükségességének vagy lehetőségének semmi nyoma a Biblia többi részében és a keresztény egyház történelmében a 19. sz. előtt, tehát nem lehet szó helyreállításról, csak új tanról. 1Pt 3:18-20, 4:6 Krisztus nem minden halottnak prédikált, hanem csak a Noé idejében élt emberek lelkeinek, akik még Mózes törvénye és Krisztus evangéliuma előtt éltek. Másrészt csak Krisztusról van szó, nem arról, hogy az elhunyt hívők lelkei is más lelkeknek prédikálnának. A mormonok nem "társmegváltók", halottakért végzett szertartásaik egyszerűen hiábavalók.

http://www.apologia.hu/religion/lds-intro.html
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:A mormon vallásról
« Válasz #21 Dátum: 2010 Szeptember 08, 18:52:59 »
Örökkévaló házasság   

A mormonok a Templomban nem csak a földi életre, hanem az örökkévalóságra kötnek ún. celesztiális házasságot. Ezáltal a celesztiális dicsőség legfelső szintjén felmagasztosulva istenként és istennőként új világokat fognak alkotni, benépesíteni és uralni. A nemző erő ui. szent teremtő erő.A poligámiát (többnejűséget) Smith és Young az Istentől kapott kinyilatkoztatásra hivatkozva vezette be. Bár a mormonok az amerikai közvélemény nyomására 1890 óta nem gyakorolják, sőt az egyházból való kiközösítés jár érte, az eljövendő Millenniumban (Krisztus ezeréves Királyságában) újra be fogják vezetni, hogy Isten minden lélekgyermeke emberré lehessen. A többnejűséget ma csak az ún. "fundamentalista mormon" egyházak gyakorolják (kb. 30-40 000 fő).

Válasz


Jézus szerint a feltámadás után nem lesz házasélet (Mk 12:24-25). A Biblia éles különbséget tesz az isteni teremtés és a biológiai szaporodás között. Isten a szavával teremtett, a semmiből, és új dolgokat (pl. embert). Az emberek a már megteremtett fizikumukkal csak szaporodnak. A többnejűség bibliai példái – a mózesi törvény előtti időkben (Lámek, Ábrahám, Jákób) és egyes királyok idején (Dávid, Salamon, Roboám) – nem követendő példaként lett feljegyezve (vö. 1Kir 11:1-4), és a sógorházasság intézménye (5Móz 25:5-10) is kivételes szükséghelyzetre adatott. Isten terve mindig is egy férfi és egy nő házasságáról szólt, hogy ők ketten legyenek egy testté (1Móz 2:24 vö. Ef 5:25).

http://www.apologia.hu/religion/lds-intro.html
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A mormon vallásról
« Válasz #22 Dátum: 2010 Szeptember 10, 21:06:44 »
A topicot megtisztitottam az ide nem illo hozzaszolasoktol es a "Mit mond a Biblia" topicba helyeztem at.

Szeretettel,
Antee
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:A mormon vallásról
« Válasz #23 Dátum: 2010 Szeptember 10, 21:47:34 »
A Mormonok tanítása a feltámadásról és az utolsó ítéletről   

A feltámadás a lélek és a fizikai test végleges újra egyesülése tökéletes és halhatatlan formában. Mindenki fel fog támadni, de két feltámadás van: az első az igazaké, a második a bűnbánatot nem tartó bűnösöké. A feltámadást követi az utolsó ítélet, ahol mindenki azt kapja, amit megérdemel. Az ítélet a Fiúnak adatott (Jn 5:22), de másokat is segítségül hív ehhez: pl. a zsidók 12 törzse felett felett az újszövetségi apostolok, a lámániták és nefiták fölött az amerikai apostolok, a mormonok felett pedig az ő életükben szolgáló Elnökség és a Tizenkét Apostol fog ítélni.

http://www.apologia.hu/religion/lds-intro.html
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Ani Kinor

 • Vendég
Re:A mormon vallásról
« Válasz #24 Dátum: 2010 Szeptember 11, 12:29:39 »
Mekkora kárt okoznak ezek a távtanítások, és sajnos milyen sok embert elhitetnek ezzel.  :(

Igen!

De, ugyanigy szuletett a Koran is, valaki nagyon okos volt, es a sajat szajize szerint tovabbfejlesztette a Bibliat nem Istennel valo szovetsegben, es az is tobb, mint 1 milliard embernek a hitvallasa ma !

Csak a Koran hiteltelensegerol, ok azt mondjak nem erintik a Bibliat, ami tobb nyelvre le van forditva......de a Koran alapja!!! Rohej, akarcsak  a Koran nagy resze. A TORAH  ,   a  BIBLIA ,    a  Koran ,    mindegyik  elerheto szamos nyelven, nemcsak az eredetin.

Nem elérhető körtevirág

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 326
 • Isten gyermeke
Re:A mormon vallásról
« Válasz #25 Dátum: 2010 November 04, 00:36:31 »
Nemrég Pesten jártam az Europarknál és mormon vallásúakba botlottam. Két külföldi srác volt, de jól beszéltek magyarul. Mondták, ők is olvassák a Bibliát.Sajnos sietnek kellett,nem tudtam velük beszélni.Kaptam tőlük egy füzetkét, meg a könyvüket. Amikor a metrón elővettem a könyvet,hogy belenézzek milyen tévtanítósok vannak benne, szabályosan rosszul lettem, és a kezem,ahol a könyv hozzáért, meleg lett és bizsergetéshez hasonlót éreztem.
Megadták a srácok a telószámukat is, hátha beszélnék velük.Szívesen megkérdezném a következőket.
- Ha Isten valaha földi ember volt, hogyan teremthette a többi embert?
-Ha Lucifer és Jézus testvérek, és Lucifer egy bukott angyal, akkor Jézus is angyal? És egyáltalán az angyalok mik? Még a földre nem született lélekgyermekek? És a Bibliában Egyszülött fiúról is szó van, nem csak elsőszülöttről, akkor hogyan lehet milliónyi gyermeke Istennek? És ha van Isten Anya is, akkor miért csak Istent imádjuk?
- Mit szólnak ők vajon a Szentháromsághoz?Semmit gondolom, mert legfeljebb "Szentötség" lehetne.
-Miért imádják Istent, ha ő is csak egy ugyanolyan ember,mint mi és a feltámadás után mi is istenek leszünk?Felesleges ilyen értelemben. És az Isten előtt született emberek miért nem lettek istenek?Miért pont Isten az Isten?
-Szerintük mi a Szentlélek?Honnan van?
-Hogyan lehet az,hogy Jézus elment a feltámadása után az indiánokhoz, de ők nem is tudnak róla. Vagy Virakochát gondolják Jézusnak?És az észak-amerikai népek miért nem tesznek róla említést?


-
Testem a Szent Szellem temploma, mert Jézus Krisztus vére megváltott az ördög
kezéből, ezért az én testem nem az ördögé, nem enyém, hanem Istené, akinek én szánom
az én testemet élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, mint okos tiszteletemet.

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re:A mormon vallásról
« Válasz #26 Dátum: 2010 November 04, 15:18:09 »
A mormonn valláshoz nem értek de erre az egy mondatra tudok válaszolni :

Körtevirág kérdezte :

.....És a Bibliában Egyszülött fiúról is szó van, nem csak elsőszülöttről, akkor hogyan lehet milliónyi gyermeke Istennek?...

Úgy vagyunk gyermeki Istennek, hogy Jézus Krisztusban megbékélt velünk az Atya és így gyermekei lettünk Jézus Krisztus által. És ez hatalmas öröm!

Bocs, de ezt nem hagyhattam szónélkül! :2smitten:
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12

Nem elérhető körtevirág

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 326
 • Isten gyermeke
Re:A mormon vallásról
« Válasz #27 Dátum: 2010 November 04, 23:50:33 »
Drága Irma, ezt én is tudom. :D Én a mormonok szemszögére lennék kiváncsi ebben a témában.Ők azt mondják,hogy Istennek egy csomó lélekgyermeke van,akiket Isten Anyával "csinált" és ők szüetnek le a földre.De Jézus is a fia és szerintük a Sátán is a fia. És most eszembe jutott még egy kérdés: szerintük miért pont Jézus a Megváltó,mitől különb ő, a milliónyi lélekgyermektől?
Mégegyszer hangsúlyozom,ezt a mormonoktól kérdezném meg.Én tudom,hogy az ő vallásuk egy nagy tévtanítás és abszolút nem hiszek benne.
Testem a Szent Szellem temploma, mert Jézus Krisztus vére megváltott az ördög
kezéből, ezért az én testem nem az ördögé, nem enyém, hanem Istené, akinek én szánom
az én testemet élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, mint okos tiszteletemet.

Nem elérhető Zsotza

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 304
 • kistestvér
Re:A mormon vallásról
« Válasz #28 Dátum: 2010 November 10, 21:09:18 »
Blogger-társam,Infaustus írt  egy  jó postot a Mormon bibliáról:  http://infaustus.wordpress.com/2010/11/08/joseph-smith-forditasa/#comment-2336  Szerintem érdemes  elolvasni!