Jézus az út!

Jézus az út!

út JézushozNyitó ige:

Galátzia levél 2,20
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.”

Kezdés:

János evangéliuma 14,6
„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”

Ezt az igeverset szinte mindenki ismeri, mégis annyira erejét veszítetten idézgetik: „persze, Jézus az út, csakis Őáltala lehet üdvösségünk”. De ennél többet nem fognak fel!

Jézus nem csak azért út, mert Ő építette ki az Atyához vezető utat. Ez nem egy olyan út, amelyről csupán tudnunk kell. Ébresztő, ezen az úton járnunk kell!

János evangéliuma 14,8
„Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!”

Ez a szomorú helyzet Testvérek, ennyit akar a többség. Tudni az Atyáról hogy merre van és az elég nekik. Saját útjaikon akarnak hozzá jutni és nem akarnak Jézus parancsolatai szerint járni. Pedig csak egy út van:

Apostolok Csel. 4,11-12
„Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”

A helyes úton tehát azok járnak, akik Jézust követik. Ugyanis Ő tudja hogy hol az Atya, Őt követve juthatunk mi is oda:

János evangéliuma 8,12
„Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.”

Ha tehát Jézust követve járunk, akkor látni fogjuk az utat, mert Jézus megvilágítja azt! Viszont, aki nem jár az Ige szerint, vagyis aki nem jár Jézussal, az sötétségben van és nem látja az utat!

János evangéliuma 11,10
„De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság.”

Aki nem ismerte meg Jézust, vagyis az egy igaz utat, az csak sötétségben kóborol.

1Thesszalonikai levél 5,5
„Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!”

Isten a világosságra hívott ki minket, vagyis Önmagához. De miénk a döntés, hogy követjük-e vagy sem.

Máté evangéliuma 22,14
„Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.”

Sokakat elhívott az Úr, de kevesen akarják követni Őt.Akik pedig valóssággal követik Jézust, azokat ez jelelmzi:

János evangéliuma 14,12
„Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.”

Bizony, bizony, itt is egy tükör, amiben megszemlélheti mindenki magát. Szól főként azoknak, akik a kegyelem lényegét nem értve meglanyhultak. Mert mi a kegyelem és mire elég az? A kegyelem által vált semmivé a választófal Isten és ember között. A kegyelem által, Jézusra tekintve válnak semmivé a bűneink. De a kegyelem nem fog minket üdvösségre juttatni. Nagyon fontos megérteni, hogy kegyelemből van ugyan üdvösségünk, de hit által! A kegyelem megnyitotta az utat az üdvösségre, de ezen az úton nekünk kell végigmennünk, ez pedig csak Jézust követve lehetséges.

Tehát a hit vezet minket az üdvösségre, vagyis a Jézusban való hitünk vezet az utunkon.

Zsidó levél 11,6
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”

Mi tehát a helyzet? Kimondom amit hiszek, aki csupán a kegyelemben fetreng az nem ismeri Istent.
Aki csupán Isten kegyelmében bízik, de eszében sincs követni, az menthetetlenül elvész!

Máté evangéliuma 10,38
„És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.”

Bizony, fel kell venni a keresztet. De mi ez a kereszt?

Galátzia levél 2,20
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.”

Na ez az amit sokan nem akarnak, inkább betakaróznak a kegyelemmel. Nem akarnak megváltozni, nem akarnak Jézushoz hasonlóvá válni. Mondjuk hatalomban és gazdagságban igen, de természetben semmiképpen sem. Nem tagadják, nem gyűlölik meg magukat, hanem élnek tovább saját hasuknak.

Máté evangéliuma 10,39
„Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.”

Mivel Jézus meghalt értünk, így nekünk is meg kell halnunk érte. Meghalni a vágyainknak, a terveinknek és csak Őérte élni, úgy élni, ahogyan Ő élt.

1János levele 2,6
„Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.”

Végezetül pedig ez az ige:

Zsidó levél 12,14
„Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.”

Ámen

 


Nyomtatás