Tanítói-Írásmagyarázói elhívás

Tanítói-Írásmagyarázói elhívás

Ebben a részben a tanítói- írásmagyarázói 'hivatal' kulisszatitkaiba szeretnélek bevezetni titeket. Kicsit ellebbentve a fátylat erről, az egyesek által túlmisztifikált- míg mások által teljesen le 'degradált' szolgálatról.
Először is a tények: tény: hogy a tanítói- írásmagyarázói szolgálat fontos, ha valóban Istentől kiválasztott ember végzi. (erről később bővebben)
tény az is, hogy erre a szolgálatra igazából a hívőknek csak az első lépéseikben LENNE
szükségük. (sajnos ez nem így történik de nem csak a tanítók hibájából)
Ugyanis meg van írva:

Jer.31,31
És mindannyian Istentől tanítottak lesznek.


És nem
tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát mondván ,ismerjétek meg az Urat,
mert ők mindnyájan megismernek engem a kicsinytől a nagyig. Azt mondja az Úr.'
(Egy-null a lenézőknek) ám sajnos mint mondtam ez valamiért mégsem így van.
Miért? Nos a válasz több részből áll, és a felelősség megoszlik mindkét csapat közt.
Elsősorban vannak tanítók, akik saját hivatalukat többnek tartják mint ami.
Maguknak nagyobb fontosságot tulajdonítanak, mint amit az Úr rendelt.
A tanulókat elijesztik a maguk generálta fontoskodásukkal.
Azután a' lelkes hívők ' tábora: akik kényelemből nem akarnak felnőni,
Akik lustaságból és érdektelenségből nem nyúlnak a tudásért,
/ és persze ezt álalázattal tetézik, mondván: ki vagyok én? És hogy jövök én ahhoz?)
akik a felelősséget így próbálják elhárítani, ezt mondván: ő mondta!!! Nálunk így tanították!
Persze ezeket a kifogásokat nem fogja elfogadni az Úr.
Azt fogja mondani ezeknek az embereknek: volt Szentírásod, kaptál lehetőséget, volt tanítód.   de téged nem érdekelt mert az Én személyemből neked nem kellett több. Nem érdekelt téged az amit adni akartam! Neked fontosabb volt a te téveszméd, mint az igazság. Na persze a 'tanítók' is kapnak egy - két jó szót.. .Az írásban legalább annyi figyelmeztetés vonatkozik a tanítókra, mint a prófétákra.
Lássunk ezekre is példát:

Máté 5,19
'Valaki csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja, az embereket, a mennyek országában a legkisebb lészen'

Jakab levele 3,1
'Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt hogy súlyosabb ítéletünk
lészen!'


( akar még valaki önként tanítani??? Hm?)
Egy-egy.( A misztifikálók egyenlítettek)
Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban szorítkozzunk az Úrtól küldött tanítókra. / ez egyszerűbb, mert egyrészt belőlük kevesebb van, másrészt az ő motívumaikat a szentírásból könnyebb nyomon követni/
Egy az Úr által kiválasztott tanító, 'foggal-körömmel ragaszkodik a szentíráshoz. Nem beszél 'kútfőből' nem a saját ötleteit osztja meg másokkal.
Igét - igére építi fel a tanítást, sőt ő maga a háttérben maradva az Úrra mutat, és szinte hozzá húzza- lökdösi a tanítványokat. Az igazi tanító, ( hogy egy ismert filmből idézzek) csak az ajtót mutatja meg, de tudja, hogy minden embernek egyéni joga oda bemenni-vagy nem menni, És ezt nem '' felejti ''el közölni az érintettekkel. De bátorítania kell az embereket arra, hogy felfedezzék a belső teret, nem törődve a falakkal, megmutatva nekik azt: hogy azok csak ködfalak, amik az állhatatlanok, és a felületes emberek elijesztésére, és távoltartására vannak.
Megértetve a hallgatósággal, hogy nincs felső határ az Úr ismeretében, mindig több és több van belőle, csak éhezni és szomjúhozni kell. Azt mondja az Úr:

Mt.5,6
' Boldogok akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ŐK MEGELÉGÍTETTNEK. '


Azt mondja az Úr:

Jn.14,6
'Én vagyok az út , az élet és az IGAZSÁG! '

Példa besz.8,17
'Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek megtalálnak'


Tehát meg kell küzdeni a tudásért, a kijelentésekért. És tudjátok mekkora boldogság amikor az Úr kijelenti magát?! Egy szempillantás alatt összeforrnak az igék, egymást magyarázva. Egy új, addig sosem látott mélységben értjük meg a írást, azok az igék, amiket már annyiszor elolvastunk, egy egészen új fényben ragyognak fel, sokkal mélyebb és teljesebb értelemben, Csodálatos táncban összekapcsolódva új fényben, világosságot árasztva, teljesen átformál, mintegy kiemel magunkból, és könnyes szemmel csak azt tudjuk mondani: köszönöm Jézus! Értem, megértettem. Tudom mit jelent az hogy él bennem az ige. Uram értem amit mondasz a János ev.6,63-ban: 'A beszédek, melyeket néktek szólok: szellem és élet!!! Jézus. Annyira csodálatos vagy Uram.
És ezek után nem úgy szól az imátok: Jézus legyél az én Uram, legyen szívem a trónszéked, Hanem így: Jézus: Uram vagy, én a tied vagyok, szívem a trónszéked. És akkor, és csakis akkor megértitek mekkora különbség ez.
Igen Uram. Örvény-örvényt hív elő zuhatagjaid hangjára ( Zsolt.42,8) mert belőled sosem elég, mindig többet és többet belőled. Szeretlek Jézus!
Szívünk együtt kántálja az Istentől ihletett sorok szerzőjével: „ ki kétkedőn vizsgálja Őt, annak választ nem ád.. .az igaz hívőnek kijelenti az Úr önmagát"
És teljes szívetekből fogjátok érezni azt hogy ezt másnak is látnia kell! Ezt másoknak is meg
KELL mutatnom. Minden nap azt fogjátok mondani: Uram el akarok menni hozzád minden
nap a tanításaidért, el akarom vinni a testvéreimnek. Amíg téged szolgállak, addig van részem
ebben a gyönyörben, ez a csoda a lételememmé vált, nem akarok többé nélküle élni.
És a lelketek együtt énekel az angyalok kórusával: Uram igéd éltet. Minden szavad élet, és
szellem. És mint fa víz mellett levelet hajt, termést érlel, új virágot és gyümölcsöt terem, igéd
bennem.
( upsz, kicsit elkalandoztam. Bocsássatok meg.) de a lényeg ez!
Istentől kapott, és csakis tőle származó tanítást szabad átadni, egy jó tanító nem mások által 'leadott' tanítást ad elő sajátjaként, hisz az Isten gazdagságának tárháza végtelen és kimeríthetetlen. Pláne meg: egy az Úrtól küldött tanító előadása, mindig zavarba hozóan időszerű, a hallgatók számára személyes üzenetet hordoz, fel nem tett kérdésekre választ ad.És most, nyíljon meg a lelki szemeitek, és lássátok amit meg szeretnék mutatni nektek. Egy az Úrtól érkezett tanító, a tudás és az ismeret hegyének egy tetszőleges szintjén áll. Nem érdekes mennyire magasan, hiszen mindig több van előre.
A feladata: hogy a testvéreit, felsegítse arra a szintre ahol ő van, és segítse őket a feljebb jutásban, azzal hogy bátorítja őket. Ebben az esetben nem természet ellenes, ha a tanítvány magasabb szintet ér el mint a tanítója. ugyanis, mint már említettem, csak a távlatokat mutathatjuk meg másoknak, csak a lehetőségeket, és persze azokból sem mind. Hiszen mindenkinek magának kell érte menni,
És az elszántságán (tudás és ismeret éhségén és szomján) múlik mennyit ér el.

Találós kérdés: tudjátok mit jelent ez?

Zsolt.104,4
'A Szeleket teszi követeivé, és a lángoló tüzet szolgájává'


Ezen érdemes elmerengeni, én nem mondom meg.

Egy, az Úrtól küldött tanító, elsősorban tanuló! Olthatatlan szomjjal, és éhséggel keresi-kutatja az igazságot. Gyermekként lelkesedik és gyönyörködik az új kijelentésekben. Soha nem elégszik meg.

Mindig többet és többet akar. Semmit nem tart meg magának.
Apropó! Még egy találós kérdés: tudjátok mi különbözteti meg a Galileai tengert a holt tengertől? Hmmm??? ... nos az, hogy a Galileai tengeren átfolyik a Jordán folyó, és miközben életet visz tovább, addig a Galileai tengert is gazdaggá és élővé teszi. De a Holt tengerbe csak belefolyik.
Így járnak azok is akik maguknak tartják meg önző módon a kijelentéseket, és az ajándékokat!
Amit kapok azt adom. Ahogy kapom úgy adom!
Ezt parancsolta az Úr : ( Mt.10,7-8) Ingyen kaptátok- ingyen adjátok!!!
( pffff na ez...) Igen! Ez parancs! Ez is. És még mi? Hát pl.:

Jn.14,15
'Aki engem szeret, az megtartja amiket parancsoltam!!!


( vagy)

Jn.14,21
'Aki ismeri az Én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret Engem, azt szereti az Én Atyám, Én is szeretem azt, ÉS KIJELENTEM MAGAM ANNAK!


Egyszóval semmit nem adnak ingyen!

De a legigazabb tanító sem ér semmit, ha nincs hallgatósága! Mert a sikerhez a tudásra éhes
tanulók is kellenek. És most álljunk meg egy szóra. Nem elírás az hogy tanuló, szándékosan
nem tanítványt írtam. Ugyanis: az hogy tanítvány már egy rang! Egy tisztség.
Tanítványok azok, akikben fel lehet ismerni Jézust. Pl.:

Mt.26,73
'Kevés idő múlva pedíg az ott álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: bizony te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged'


LE SEM TAGADHATTA A MESTERÉT
Na... ilyen egy tanítvány!
Ha már itt tartunk Péterről néhány gondolat. Péter esetében a hívők általában mosolyogni
kezdenek. ' a hirtelen meggondolatlan emberke' mondják róla.
Őt még Pál is rendre utasította.
De valamiért mégis ő lett a kőszikla!
Miért?
Először is. Péter egy kemény életet élő halász ember volt, mint olyan, durva is lehetett, de amikor találkozott Jézussal azonnal felismerte Őt és így szólt:

Luk.5,8
'Menny el tőlem Uram, mert én bűnös ember vagyok'


azonnal bűnbánatra indult. Azután a viharos tengeren történt „ malőr"

Mt.14,28-31
'Péter pedíg felelvén néki monda, Uram ha te vagy ,parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedíg monda: jövel. És Péter kiszállván a hajóból jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet megrémüle, és mikor kezd vala merülni, kiálta: Uram tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván a kezét, megragadá őt és mondá: kicsiny hitű miért kételkedtél?'


Ezen azután jót mosolyog mindenki. De belegondoltunk már abba? Hogy csak ő merte erre kérni Jézust? Valaki elgondolkodott már azon? Hogy amíg a többiek halálra váltan kuporogtak Péter a vizen járt. És a legfontosabb: mint halász mindenki biztos lehet abban, hogy Péter tudott úszni. Méghozzá nem is akár hogy. János evangéliumában olvashatjuk.21,7-8. Mégsem azt olvassuk, hogy hitetlenségében visszatempózott a csónakhoz! Törődjünk bele: Péternek nagyobb volt a hite már akkor is, mint sok mai ' önjelölt hithősnek.' Későbbiekben meg még nagyobbra nőtt.
Tanulók pedig, azok a Szentírás megfogalmazása szerinti '' gyermekek'' ( Zsid.5,13); ( I Kor.3,1-4) akik még járatlanok az igazság beszédében, és tejjel élnek. Gyorsan oszlassunk el egy csúnya félreértést: EZ NEM SZÉGYEN! De tovább KELL fejlődni. Ehhez kellenek a tanítók, ehhez kell a tudás éhség és szomjúság. Ehhez kell egy határozott döntés: meg akarom tanulni, tanítvány akarok lenni! És ez nem időhöz van kötve, hanem csak a szándékhoz! Mennyire kell az ismeret? Mennyire vagy képes magad átadni?

Erről Pál így írt:

I Kor.9, 24-27
'Nem tudjátok- é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan de csak egy veszi el a jutalmát? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig aki pályafutásban viaskodik, mindenben maga türtető, azok ugyan hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig hogy romolhatatlant. Én azért Úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom mint aki nem levegőt vagdos. Hanem megsanyargatom testem, és szolgává teszem, hogy amig másoknak prédikálok, magam valami módon, méltatlanná ne legyek'

Így kell nekünk is! Mindannyiunknak, kivétel nélkül. Nincs megállás, nem lankadva. Mindig csak tovább előre.
Tehát még egyszer: a tanítónak a feladata, hogy elindítsa az embereket a tanítványság rögös útján, felkészítve és bátorítva őket. Nem vitás hogy nagy a felelősség. De nekik szerepük igazából ''csak'' az indulásnál van! ( optimális esetben)
Ha az én ' szösszeneteimmel' vagy beszédemmel nem az Úrra és az Úr igéjére irányítom a figyelmet, akkor nem ér semmit a szolgálatom. Ha az előadásaim hallgatása, vagy az írásaim olvasása után nem az Úrnak vagytok hálásak az Ő igéiért, akkor tolvaj és szélhámos vagyok, aki meglopja az Urat. A tanító kötelessége: hogy minden esetben az Urat hirdesse! (és nem önmagát) a tanító eszköz az Úr kezében az Ő céljaira, Isten dicsőségének magasztalására, az Úr igéinek hirdetésére a parancsolat szerint!

Mt.28,19-20
'Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, és a Szentszellemnek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt amit Én parancsoltam néktek, és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.


Ámen.

{flike}


Nyomtatás