Világítani

A világítás egyik ismertetőjegye a hívő embernek, nem csupán szükséges, hanem kötelező jellemvonásunk kell hogy legyen. A világítást nem lehetőségként adta Isten az Őt követőinek, hanem ismertetőjegynek, hogy közük van a mindenség Urához.


Nyomtatás