Szerző Téma: A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER  (Megtekintve 3288 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Dátum: 2013 Január 01, 17:12:37 »
A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER


 ehhez szeretném áldott testvéreim ha hozzá szólnátok hogy ki mit gondol :?:
lehet a dicséret Szellemi fegyver??
 én találtam pár igét ezzel kapcsolatosan
:
2 Krónika: 5: 12-14:

Annakokáért az énekes Léviták mind, amennyien valának, Asáf, Hémán, Jedutun, az ő fiaik és testvéreik fehér ruhákban, cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal állanak vala napkelet felől az oltárnál és ő velök százhúsz kürtölő pap;
13
Mert a kürtölőknek és éneklőknek tisztök vala egyenlőképpen zengeni az Úrnak dícséretére és tiszteletére.) És mikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dícsérvén az Urat, hogy ő igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága: akkor a ház, az Úrnak háza megtelék köddel,
14
Annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatjukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte vala be az Istennek házát.
 zsoltár 149:

Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!
2
Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!
3
Dicsérjék az ő nevét tánccal; dobbal és hárfával zengjenek néki.
4
Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.
5
Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
6
Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;
7
Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!
8
Hogy láncra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.
9
Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!


 :144: :144: :289: :290: :290:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #1 Dátum: 2013 Január 01, 17:43:13 »
Szerintem Dávid az egyik legjobb példája ennek. Mikor Sault megszállta a gonosz lélek, Dávid lanton játszott és ez által a gonosz lélek elhagyta Sault. Vagyis a dicsőítés által démonűzés történt. Ahol a világosság, ott nincs helye a sötétségnek. 

1Sámuel 16,23
"És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #2 Dátum: 2013 Január 01, 19:19:14 »
 :afro: 

Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. 26. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.
Apcsel 16,25-26

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #3 Dátum: 2013 Január 02, 07:22:37 »
ámen!
 :igen:
 köszönöm áldott testvéreim a hozzászólásokat ! valóban Isten dicsérni , áldani ,magasztalni csodálatos dolog!
 :289:

Zsoltárok könyve:100:4   Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!
Kolossé:3:16:

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.


 Csodálatos dolog áldani és magasztalni a Mindenhatót hálákat adni és dicsérni Őt! :ima02: :ima05: :ima06:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #4 Dátum: 2013 Január 02, 21:00:38 »
 :289:

Zsoltárok könyve:100:4   Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!

Zsoltárok könyve:40:4   És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #5 Dátum: 2013 Január 03, 19:31:52 »
 :289:

Ézsaiás könyve:42:10   Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói. :ima02: :ima05:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #6 Dátum: 2013 Január 10, 15:03:35 »
 :ima02:


Zsoltárok 51,17
 
17 Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.


Zsoltárok 48,11
 
11 Amilyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a te jobbod.


3 Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged.
Zsoltárok 34,2

 
2 Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
Zsoltárok 40,4
 
4 És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #7 Dátum: 2013 Január 14, 14:07:19 »
Zsoltárok könyve:101:1   Dávid zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek; te néked zengek éneket, Uram!

Zsoltárok könyve:9:2   Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet.
Zsoltárok könyve:18:50   Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.
Zsoltárok könyve:35:18   Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.
Zsoltárok könyve:86:12   Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!
Zsoltárok könyve:119:164   Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.


 :144: :289:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #8 Dátum: 2013 Január 14, 15:13:15 »
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #9 Dátum: 2013 Január 15, 12:00:38 »
 :rozsa: ámen!
Máté Evangéliuma:6:9-13:   Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
                                        10
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
13
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
http://www.youtube.com/watch?v=icaGTo-X2Qw#


Avinu ElShaddai Mi Atyánk Szent vagy
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #10 Dátum: 2013 Január 23, 09:58:50 »
 :ima05: :ima06: :289:

Zsoltárok könyve:9:2   Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet.
Zsoltárok könyve:18:50   Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.
Zsoltárok könyve:35:18   Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.
Zsoltárok könyve:86:12   Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!
Zsoltárok könyve:119:164   Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.
Dániel könyve:2:23   Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcseséget és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled; mert a király dolgát megjelentetted nékünk!


Dicsérlek, imádlak!!!

http://www.youtube.com/watch?v=knUoOaog_zo#
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #11 Dátum: 2013 Január 24, 09:21:57 »
 Zsoltárok könyve » 33. fejezet
1
Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
2
Dicsérjétek az Urat citerával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
3
Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
4
Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Mindenkor dicsérd Istent áldjad az Ő Szent nevét!  tiszta szívedből teljes lénydből!
 olvastam az Ézsaiás: 6  fejezetében hogyan dicsérik a Mindenhatót a mennybe:

zsaiás próféta könyve » 6. fejezet
1
Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;
2
Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orcáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett;
3
És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!
4
És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel.
5
Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim!
6
És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, amelyet fogóval vett volt az oltárról;
7
És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett.
8
És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet! :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #12 Dátum: 2013 Január 27, 08:33:14 »
1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!
2 Dicsérem az Urat, amíg élek; éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok.
Zsoltárok 146,1-2


http://www.youtube.com/watch?v=_Yv81-Q8wKA#
What Joy (Psalm 146) - Sarah Emerson
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #13 Dátum: 2013 Január 27, 08:51:53 »
 :afro:
 Ámen! köszönöm kedves Pista testvérem! nagyon szép! :017: :016:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:A DICSÉRET MINT SZELLEMI FEGYVER
« Válasz #14 Dátum: 2013 Január 27, 08:53:01 »
Nem tudok angolul, nem értem a szöveget, de a szívem az értette.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12