Szerző Téma: BŰN ÉS KEGYELEM!!!!  (Megtekintve 6547 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #15 Dátum: 2012 Május 19, 17:07:17 »
Értem a kérdésed kedves István, és az igazat megvallva én eddig még nem találkoztam olyan paranccsal, hogy vizsgálódjatok, kutakodjatok egymás bűnei után.
Idézet
Máté 18,15 "Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát.
Talán ez utasít arra, hogy ne hunyj szemet testvéred bűnei fölött.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #16 Dátum: 2012 Május 19, 18:44:16 »

Idézet
Máté 18,15 "Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát.
Talán ez utasít arra, hogy ne hunyj szemet testvéred bűnei fölött.


3 Móz19:17:

Ne gyűlöld a te atyádfiát szívedben; fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét.

Lukács:17:3-4:Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki.
És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki.

Gal: 6:1-2:Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.

Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. :2smitten: :afro:

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #17 Dátum: 2012 Május 19, 20:39:14 »
Teljesen világos! Ha valaki ELLENEM vétkezik, akkor valóban a Luk 17 szavai szerint kell eljárni.

A bűnrendezés intézménye itt a kérdés, s nem az ellenem való vétkezés. A gyakorlatban ez sajnos így történik. Adott egy lista, elég vaskos, s ez alapján vizsgálják az illető életét, ráadásul a megtérés előtti életét.

Kedves István! Nem találkoztál ilyen parancsra, de ez a gyülekezetek gyakorlata...
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #18 Dátum: 2012 Május 19, 20:50:15 »
Így igaz, én sem értek egyet vele, de a bemerítéshez ilyen előírások kapcsolódnak.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #19 Dátum: 2012 Május 19, 21:25:12 »
Az Íge is ír erröl:

35. Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust.
36. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?
37. Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.
38. És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt.

Apcsel 8,35-38

 :2smitten: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #20 Dátum: 2012 Május 20, 10:22:31 »

Apcs 2:37  [Ezeket] pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
   
Apcs 2:38  Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

Apcs 2:39  Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

Apcs 2:40  Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

Apcs 2:41  A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apcs 3:19  Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.

Apcs 14:15  És [ezt] mondván: Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat
:

A tanítványok úgy hirdették az igét, hogy az emberek, megértsék, hogy Krisztushoz jönni (megtérni) azt jelenti, hogy a bűnt megbánva, elforduljanak a bűntől és a világtól.
Előszőr jön a bűnbánat, aztén a megtérés (a megtérés pedig azt jelenti, hogy elfordúlni a bűntől, a vilától, a régi élettől), és utána a bemerítés.
Az ige így beszél erről.

Volt még egy dolog.

Akkoriban tudták az emberek, hogy  Krisztus követőnek  lenni komoly dolog volt. Azok tudták, hogy mire vállalkoznak, lehet családjuk, munkájuk, vagyonuk vagy akár életük elvesztését jelentette, Krisztus követése, és a hit megvallása.

Most valahogy egészen mást jelent Keresztyénnek lenni. Sok helyen, az evangélium:  több pénzt, jobb munkát, sikert, gyógyulást, mégtöbb barátott, még jobb zenét, még jobb baráti kört, jobb érzést, sok örömöt, sok aranyat a mennyországban …  stb jelent.  Ezt mindenki szeretné, ez mindenkinek kell,  ez így nagyon szép, Hallelujah, így ez mindenkinek kell, erről senki sem akar lemaradni, így mindenki be akar merítkezni.

Kíváncsi vagyok, ha a bemerítő medence után, a család elvesztése, a munka elvesztése, a javak elvesztése, a hóhér lándzsája, vagy a kereszt, vagy akár kiéheztetett oroszlánok várnák, a hit vallót, a drága testvéreket, hányan akarnának még bemerítkezni, vagy akár hányan nyújtanák fel kezüket egy evangelizáció után, vagy akár hányan mernének Krisztusról és az evangéliumról beszélni.

Amit  most egyes evangélisták, ige hírdetők és  tanítók tesznek, az inkább, az evangélium és a keresztyénség megcsúfolása, mint az örömhír hirdetése.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #21 Dátum: 2012 Május 20, 20:57:04 »
Bemerítés - Mikvá

A "mikvá" héber szó a "rituális fürdőt" jelenti, de "reménység" jelentése is van. "Mikve Jiszráél HáSém" – mondja az Írás (Jeremiás 17:13.), vagyis "Izrael reménysége az Örökkévaló". Rabbi Ákibá ehhez hozzátette: ahogyan a mikve vize megtisztítja a tisztátalanokat, úgy az Örökkévaló "tisztába teszi Izraelt"

Tehát a bemerítés már Jézus korában is, söt elötte is, a megtisztulást jelentette, nemcsak testi értelemben.

A Tórában, azaz Mózes könyvében számtalan helyen olvassuk, hogy a tisztátalannak meg kell mosakodnia, ahhoz, hogy újra tisztának legyen minösítve.

Mai napig megtaláljuk a zsinagógákban a mikvá-fürdömedencét, amelyben ünnepnapok elött, és tisztátalanságnak minösített cselekedetek után, teljesen bemerítkeztek a vizbe, jelképezve a tisztulást.Az engedetlenség ideje a tisztátalanság ideje. Jól elmagyarázza ezt Péter apostol az özönvíz példáján.

Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. 19. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, 20. akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át. 21. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, 22. aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők.
1Pt 3,18-22

Tehát a keresztség és a bemerítés lényege:
amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által,

Pál apostol is utal a lelkiismeret megtisztulására:

...járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, 23. a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.
Zsid 10,22-23

Amikor elfogadtuk az ÚR Jézust, mint Messiást hitben, átadtuk életünket Neki, akkor az Ö vére által tiszták lettünk.

Tehát a bemerítés  a megtisztulást jelképezi. De hangsúlyozom: Jelképezi!

Hiszen Jézus, a Messiás vére tisztít meg miket minden büntöl!

Zsid 9,14    
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.

1Jn 1,7    
Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Továbbá:

Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte 26. türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. 27. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit "törvénye" által. 28. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.
Zsid 3,25-28

Jézusnak, a Messiásnak nem volt szüksége arra, hogy „megtisztuljon”. Mégis:

Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. 14. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?" 15. Jézus így válaszolt: "Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki.
Mt 3,13-15

Így illik, így töltünk be minden igazságot...

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #22 Dátum: 2012 Május 20, 21:34:32 »
Jézus idejéböl származik a képen látható bemeritömedence – a mikvá-medence. Jeruzsálemben, a Templomhegy déli részen találták meg az ásatások során. Nagy valószínüséggel itt meríthették be a hívöket Shavuot ünnepén, (Pünkösd), amikor 3000 zsidó lélek megtért.

5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
41. A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apcsel 2,5;38-41
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #23 Dátum: 2012 Május 21, 08:47:56 »
Áldott testvéreim!

Bocsánatot kérek tőletek, mert azt hiszem kicsit elvittem a topic témáját. Megragadtam egy mellékszálat, s a fő irányt hagytam.

Testvérem feltett egy kérdést, amit én figyelmen kívül hagytam:

De megfordítom a sorrendet és megkérdezem: ha mi kegyesek vagyunk az Úr is kegyelmet gyakorol velünk szemben?

Idézet
Ézs 64:5 Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha.

Így olvassuk az Igében. Minden kegyességünk, minden cselekedetünk, mindenünk.  Jogos a kérdés: mi akkor az Úr kegyességének a titka? Hogyan nyerhető meg? Ez mondja a zsoltáros:

Idézet
Zsolt 51:17 (19) Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!

Úgy is fel lehetne tenni István kérdését, hogy kit választ ki az Úr arra, hogy kegyelmet gyakoroljon vele?

Idézet
1Thessz 5:9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

és másik helyen:

Idézet
1Tim 2:4 aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.

Így bizakodhatunk az Úr kegyelmében: bűneinket felismerve, egyetértve Istennel, s megbánva azokat, tisztában lenni azzal, hogy az ő kegyelmében semmi önérdemünk nincs.
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #24 Dátum: 2012 Május 21, 12:17:45 »
Ezek szerint hiába élünk kegyes életet?
   
Idézet
Az ÚR így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok.
2Mózes 33,19

De az Úr nem egy olyan Isten akit a szeszélyei vezérelnek.
Idézet
6 Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!
7 Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad- és negyedízig.
2Mózes 34,6-7
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #25 Dátum: 2012 Május 21, 12:49:14 »
A kérdésfelvetésed azt hiszem jogos:

Ezek szerint hiába élünk kegyes életet?

Semmiképpen nem hiába élünk kegyes életet! De a kegyes életnek nem a bűnhöz van köze, hanem a kegyelemhez. Nem azért élünk kegyes életet, hogy azzal kegyelmet nyerjünk, hanem mivel kegyelmet nyertünk, ezért kegyes életet élünk.

Idézet
Ef 2:8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Ef 2:9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Ef 2:10 Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #26 Dátum: 2012 Május 21, 13:18:56 »
... Nem azért élünk kegyes életet, hogy azzal kegyelmet nyerjünk, hanem mivel kegyelmet nyertünk, ezért kegyes életet élünk.
...

Egy nagyszerű megállapítás. Mivel kegyelmet nyertünk kegyes életet élünk. Mert a kegyelem ajándék. Egy olyan ajándék amit nem érdemlünk meg. Mert bűnösök voltunk, vagyunk és ... maradnánk, ha nem lenne Isten kegyelmi ajándéka.
Kis bűnt követtem el akkor kicsi a kegyelem, ha nagy bűnt akkor nagy a kegyelem?

Idézet
15 De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #27 Dátum: 2012 Május 21, 14:05:12 »
Ott lehet kegyelem, ahol bűn is van.
Ezért a “Kegyelem Evangéliuma” – az Evangélium – mindig a bűnnel kezdődik.
A Római Levél ami az Úr Jézus Krisztus Evangéliumának bemutatása (vagy annak az evangéliumnak a bemutatása amit Pál hirdetett) – a bűnnel kezdődik, azzal a ténnyel, hogy az egész világ a bűn hatalma alatt van. Mindenki vétkezett, mindenki bűnös, minden ember Isten ellensége és senki sem keresi Istent, így mindenki Isten haragja alatt van.

Az örömhír, csak akkor válik örömhíré, ha örömöt hoz.
Mi az örömüzenet?
A kegyelem. Az, hogy nem kel Isten ítéletét elszenvedjük bűneink miatt.
Krisztusban, nem kel, Isten haragja alatt maradnunk.
Krisztusban bűneink bocsánatát vehetjük. Krisztusban bűneink eltöröltetnek – teljesen kegyelemből.
Krisztusban egy új életet kapunk – teljesen kegyelemből.
Új Atyát, új testvéreket, új családot, új otthont, új országot – teljesen kegyelemből.
Új természetet, új szívet, új gondolatott, új vágyakat és új célokat – teljesen kegyelemből.

Ez a Kegyelem evangéliuma.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #28 Dátum: 2012 Május 21, 14:35:42 »
"Ott lehet kegyelem, ahol bűn is van." - írtad Zoltán testvérem. Az evangélium amit hirdetünk erről szól.

 Na de itt vagyok gondban. Mert amikor egy gyülekezeti alkalmon, evangéliumot hirdetünk, ott a többség megtért emberekből tevődik össze és többnyire elenyésző számban vannak megtéretlenek. Egy ilyen közegben az emberek hamarabb felismerik a bűnt saját életükben, és ez által nyitottabbak az avangélium befogadására.

Na de hirdesd ugyanezt az evangéliumot egy nem keresztény közegben, ahol az emberek nagy része természetesnek fogadja el a bűnt, mert hiányos az ismeretük, és nem érzik szükségét Jézus megváltó kegyelmének. Nem kezdhetem az evangéliumot rögtön azzal, hogy te bűnös vagy!
Előbb fel kell ismerteti velük, hogy Isten mit tekint bűnnek, továbbá mi a bűn ára, és miért van szükség Isten kegyelmére.
Ha ezt  megértik
Idézet
Idézet: írta Zoltán
Az örömhír, csak akkor válik örömhíré, ha örömöt hoz.Mi az örömüzenet?
A kegyelem. Az, hogy nem kel Isten ítéletét elszenvedjük bűneink miatt.
Krisztusban, nem kel, Isten haragja alatt maradnunk.
Krisztusban bűneink bocsánatát vehetjük. Krisztusban bűneink eltöröltetnek – teljesen kegyelemből.
Krisztusban egy új életet kapunk – teljesen kegyelemből.
Új Atyát, új testvéreket, új családot, új otthont, új országot – teljesen kegyelemből.
Új természetet, új szívet, új gondolatott, új vágyakat és új célokat – teljesen kegyelemből.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető zoltan

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1594
 • Testvér
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #29 Dátum: 2012 Május 21, 15:16:16 »
A gyülekezetben, a megtérteknek, inkább az evangélium megélését, és a megszentelődést hirdetjük, Isten áldásainak a birtokba vételét és megélését, viszont a kívül állóknak, meg az evangélium elfogadását hírdetjük.

Igazad van. Nem lehet azt mondani, "te bűnös vagy". Hanem meg kel mondani azt is, hogy miért, és, hogy mi a Bűn. Hisz az ige is elmondja mi a bűn. Kb. 3 részt szán neki a Róm. Levél. Néven kel nevezni, hogy az emberek tudják (lopás, csalás, paráznaság, házasságtörés, káromkodás, szülők iránt való engedetlenség, a kicsapongó élet … stb –ott van minden), hagy tudják, nem kel félni nevén nevezni a bűnt. Igen is meg kell mondani akik ilyeneket cselekesznek azokon Isten haragja van, Isten ítélete, azok Isten országának részesei nem lesznek, ... hacsak ... és itt jöhet a "kegyelem evangéliuma".

Tudom, soknak nem fog tetszeni, de nekünk nem az a feladatunk, hogy valami fület melengető evangéliumot hirdessünk, hanem olyat ami felébreszti az embert, hogy halálban van, ítélet alatt van, és, hogy nincs más esélye csak Krisztus, és az Ő kegyelme.

Ezen felül, nekünk csak annyi a feladatunk, hogy hirdessük a teljes evangéliumot, a munka az Úré, mert a Szent Szellem az ami megérinti a szívet, ami megnyitja, és utat enged Krisztusnak.

Sokan ettől félnek, nehogy megbánkódjanak az emberek, és inkább valamilyen rózsaszín álmot hirdetnek az embereknek, így próbálják Krisztus csalogatni őket, mellőzve a bűnösség tényét és Isten ítéletét.

 :2smitten:
Kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

 Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.