Szerző Téma: BŰN ÉS KEGYELEM!!!!  (Megtekintve 6496 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #30 Dátum: 2012 Május 22, 00:25:12 »
 :afro: Így van kedves Zoltán!

 de nekünk az Igazságot kell hirdetni!
 és az igazság maga: Jézus Krisztus!

Róma levél:3:21   Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
Róma levél:3:22 -26    Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
25
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,
26
Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:


Róma levél:5:15   De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.
Róma levél:5:17   Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #31 Dátum: 2012 Május 22, 14:13:54 »
Idézet
de nekünk az Igazságot kell hirdetni!
 és az igazság maga: Jézus Krisztus!

ÁMEN és ÁMEN!

   
Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.
Csel 13,47

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #32 Dátum: 2012 Május 23, 10:33:18 »
Ma reggel ezt az Ígét helyezte az ÚR a szívenmre:

Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: 23. mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. 24. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.
Róm 3,22-24

Tehát elsö a megváltás Jézus Krisztus által, utánna a megigazitás ingyen, Isten kegyelméböl!

Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 14. Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, 15. hanem - mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, 16. úgy, amint meg van írva: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok." 17. Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, 18. tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, 19. hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.
1Pt 1,13-19

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #33 Dátum: 2012 Május 28, 10:35:20 »
 :2smitten:
ez a KEGYELEM!


1 Péter:2:9:
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Jelenések:1:6:
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #34 Dátum: 2012 Május 28, 18:40:38 »
Kedves Ildikó!

Valóban kegyelem az, hogy Isten megváltott minket Jézus vére árán. Szerintem nagyon fontos, hogy sohase felejtsük el, mekkora árat fizetett azért Isten, hogy megbékéltessen Önmagával minket, és örök életet adjon!

Nem véletlen figyelmeztet minket az Íge:

Vigyázzatok és imádkozzatok....

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #35 Dátum: 2012 Június 01, 07:52:40 »
 :igen:   Ámen! igy van kedves Erzsike!
 :2smitten:
Csodálatos szó : kegyelem!!! :ima02:


Jób könyve:10:12   Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.


jános Evangéliuma:1:16   És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Zsidó levél:4:16   Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.


 :081: :026:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #36 Dátum: 2012 Augusztus 03, 19:17:53 »
Filemon levél:1:3   Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Zsidó levél:4:16   Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
Zsidó levél:10:29   Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
Zsidó levél:13:9   Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni; mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak.
Zsidó levél:13:25   Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen!
I. Péter levél:1:2   Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.
I. Péter levél:1:10   Amely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:
I. Péter levél:1:13   Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
I. Péter levél:5:10   A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
II. Péter levél:1:2   Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.
II. Péter levél:3:18   Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.
II. János levél:1:3   Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #37 Dátum: 2012 Augusztus 03, 21:18:04 »
ÁMEN!

22. Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképen a ki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.
23. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái.
24. Kiki a miben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt.

1Kor 7,22-24

12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
13. És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk.
14. Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Zsid 4,12-16

4. Figyeljetek reám, én népem, és reám hallgassatok, én nemzetem! mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom.
5. Közel igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek: engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket.
6. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.

Ézs 51,4-6

 :ima06:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #38 Dátum: 2013 Február 15, 22:37:49 »
Találtam az előb b egy videót ami nagyon jól ki mutatja az Úr kegyelmét!


Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=KGlx11BxF24" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=KGlx11BxF24</a>

FallingPlates
 :081:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25