Szerző Téma: Mai Ige = Minden napra egy ige!  (Megtekintve 20677 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Dátum: 2013 December 30, 07:41:53 »
1 János: 4_16-17:
"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.17
Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.


 
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #1 Dátum: 2013 December 30, 07:48:25 »
2013. December 29. Vasárnap

Rázd le!
„Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe…” (Apostolok cselekedetei 28:5)

Egyszer egy paraszt öszvére beleesett egy kútba. Mivel az ember sehogy sem tudta kihúzni, elhatározta, hogy betemeti. Elkezdett földet hányni az öszvér hátára, de az öszvér, ahelyett, hogy lefeküdt volna a rádobált föld alatt, elkezdett rúgni és prüszkölni, lerázta magáról a földet, majd ráállt, és megtapodta. Ezt így folytatta egész nap, akármennyi földet hordott is rá a paraszt, az öszvér mind lerázta magáról, majd megtaposta. Végezetül, mikor a földhányás elérte a kút peremét, az öszvér csupán egyet prüszkölt, és kilépett, koszosabb, de bölcsebb öszvérként. Ami maga alá akarta temetni, csak felsegítette. Rómába vezető útja során Pál hajótörést szenvedett egy szigetnél. Amikor tüzelőnek való fát gyűjtögetett, egy kígyó a karjára tekeredett. Mit tett ő? A Biblia azt írja: „… lerázta a kígyót a tűzbe…” Van ebben a két történetében egy fontos tanulság: vagy elidőzöl a múlton, vagy lerázod, és továbblépsz az Isten által elkészített jövőd felé. Pál, akinek múltja volt, így ír: „…ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé…” (Filippi 3:14). Nos, Pál nem felejtette el a múltját, csupán lerázta, és továbblépett. „De olyan csúnyán elhibáztam” – mondod. Isten azonban azt mondja a Bibliában: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25). A megbocsátás néha hosszabb gyógyulási folyamat, de amíg nem döntesz úgy, hogy megbocsátasz magadnak és másoknak, és „le nem rázod a kígyót”, addig a folyamat el sem tud kezdődni.

http://www.maiige.hu/?&&&&utm_source=emailcampaign9&utm_medium

Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25)
 ez nagyon fontos  és igen  nagy szerepet  tölt be az életünkben :  a megtérés a  megbocsájtás , és igen is tovább kell lépni , nem ön sajnálkozunk , nem sírunk , hanem  hálát adunk a Mindenhatónak és tovább megyünk   a cél felé:

Filippi levél:3:14   De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

 acél a fontos  beérni a célba!!!


  és ehhez csak ezt a 2 igét szeretném hozzá tenni:
 Filippi:3:20-21:
20
Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket
.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #2 Dátum: 2013 December 30, 08:17:23 »
2013. December 30. Hétfő

Úgy, ahogy
„Viseljétek el egymást…” (Kolossé 3:13)

Voltál már olyan boltban, ahol leszállított áron forgalmaztak termékeket, mert azok esztétikai hibásak vagy enyhén sérültek voltak? Jelzik ugyan, hogy a termék hibás, de nem mondják meg, hol a hiba, és ha egyszer megvásároltad, nem adhatod vissza. Úgy kell elfogadnod és használnod, ahogy megvetted. Ha netán nem vetted volna észre, mindannyian az „úgy, ahogy” részlegen élünk. Állj meg, és gondolj a körülötted élő emberekre: mindannyiukban vannak erősségek és gyengeségek, erények és vétkek, igaz? Ha a tökéleteset keresed, rossz boltba jöttél. Mi a lényeg? Az egyedüli módja annak, hogy jó kapcsolatban légy valakivel az, hogy szereted és elfogadod őt úgy, ahogy van. Ne hidd el azt a mítoszt, hogy a legtöbb ember „normális”, kivéve azokat, akik a te életedben vannak. Ha erre az elképzelésre alapozol, kapcsolataid végtelen próbálkozások lesznek a másik megjavítására, irányítására, vagy arra, hogy úgy tegyenek, mintha mások lennének, mint akik. Thomas Merton mondta: „A szeretet az, amikor engedjük, hogy akit szeretünk, teljesen önmaga legyen, és nem próbáljuk mindenáron a magunk képére formálni. Ellenkező esetben csak a saját tükörképünket szeretjük benne.” A lelki érettség jele az, ha elismerjük, hogy senki sem tökéletes, és ennek ellenére elkötelezzük magunkat arra, hogy szeretjük őket. Pál azt írja: „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is” (Kolossé 3:13). Úgy szeretni valakit, ahogy van, azt jelenti, hogy erősségeire összpontosítunk, és támogatjuk őt küzdelmei területén. „De mi van a hibáikkal?” – kérded. Íme, a válasz: „…a szeretet sok vétket elfedez” (1Péter 4:8 Károli).

http://www.maiige.hu/?&&&&utm_source=emailcampaign10&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=MAI+Ige+%3A+%C3%9Agy%2C+ahogy


„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is(Kolossé 3:13)

 itt folytatnám az igét: Kolossé: 3: 14_17:
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.

szeresük egymást , legyünk követői a Krisztusnak ,  és tegyünk meg mindent ami tőlünk telhető ,mert a Mindenható megajándékozott minket csodálatos emberekkel , és ez a legnagyobb csoda  a szeretet:
Efézusi levél:3:18   A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
Efézusi levél:3:19   És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #3 Dátum: 2013 December 31, 08:16:56 »
2013. December 31. Kedd

Megváltott, megszabadított, átirányított
„Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!” (János 11:44)

Amikor Jézus barátja sírjánál állva ezt mondta: „Lázár, jöjj ki!”, négy napja halott barátja – még mindig tetőtől-talpig temetési gyolcsba burkolva – előcsoszogott. A gyolcs, mellyel holttestét körültekerték, nem hullott le róla abban a pillanatban, amikor Jézus szólt hozzá. Kellett valaki, aki leoldozza róla, hogy járni tudjon. Van ebben egy nagyon fontos tanulság: ha elfogadod Krisztust, ő teljesen megváltoztat. Ám bizonyos múltbeli tapasztalatok lelassíthatnak, lelkileg megkötözve tarthatnak, és megszabhatják, milyennek látod magadat. Így, bár a Szentlélek elkezdi a munkát, az átalakulás folyamatához szükség van mások segítségére. Ez nem egyik napról a másikra történik, idő kell hozzá. A Biblia azt írja: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Korinthus 5:17). Épp „létre jövőben” vagy! Amikor Jézus megvált, az olyan, mintha felemelkednél a sírból, múltad lepleibe göngyölve. Mik ezek a síri gyolcsok? Negatív hatások és gondolkodási minták, alacsony önértékelés, régi szokások, ártalmas kapcsolatok, stb. Ezért küld Isten embereket, hogy szeressenek téged, hogy segítsenek megszabadulni és felszabadulni képességeid kibontakozására. Fontos, hogy felismerd ezeket az embereket, és köréjük építsd életedet. Ugyanezért kell bensőséges kapcsolatot kialakítanod Istennel is imádság és bibliaolvasás által. Igéje által valós képet kapsz arról, milyennek lát ő téged. Imádság által megismered szívét, és elkezded magadat az ő szemén keresztül látni. Amikor ez megtörténik, akkor kezdesz megváltott, megszabadított és új irányt kapott életet élni.

http://www.maiige.hu/
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #4 Dátum: 2013 December 31, 08:17:49 »
:afro:
igen valóban az Ujja születés az csodás , de megmaradni az úton , teljes megyözödéssel átélni amit ir az Ige: ahogyan Pál is mondta:

 Galátzia levél:2:20   Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.

Efézusi levél:2:5   Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
Kolosse levél:3:3   Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.


 ez a legnagyobb és legcsodálatosabb  ajándék amit kaptunk! AZ ÉLET KRISZTUSSAL!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #5 Dátum: 2014 Január 01, 08:54:43 »
2014. Január 1. Szerda

Ebben az évben élj a boldogmondások szerint! (1)
„Boldogok a lelki szegények…” (Máté 5:3)

A következő néhány napban nézzük meg a boldogmondásokat, hogy hozzájuk igazíthassuk magatartásunkat. Jézus azt mondta: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” Nos, ezzel nem azt mondta, hogy ellenzi, ha anyagi javakat birtoklunk; ő azt ellenzi, hogy az anyagi javak birtokoljanak minket! Isten valójában még azt is megadja, hogy jól élj, mert így támogatni tudod pénzeddel az Ő céljainak megvalósulását itt a földön. Hited mértékét azonban nem a bankszámlád egyenlegével méri. Egyik példázatában Jézus egy gazdag embert bolondnak nevezett. Nem a gazdagsága miatt, hanem mert nem Isten szerint volt gazdag (ld. Lukács 12:21). John D. Rockefeller egyszer azt mondta: „Milliókat szereztem, de ez nem hozott nekem valódi boldogságot. Mindet elcserélném arra az időre, amikor egy clevelandi irodában üldögéltem, és gazdagnak éreztem magam heti három dollárral.
A több pénz talán ad társadalmi rangot, de Isten szolgálata az Ő országában ad jelentőséget. Ez nagy különbség! Összpontosíts hát arra, ami valóban számít, élj azért, ami maradandó! A finnországi Kemiben állítólag építettek egy hatalmas jégkastélyt, amiben színház, játszótér, kiállító terem és egy kápolna is volt. A kastély falai 4 méter magasak voltak, és az épület 500 méter hosszú volt. A kápolna népszerű esküvői helyszín volt, a színház pedig 3000 férőhelyes volt. Tartottak itt rockkoncerteket, bemutattak musicaleket, modern táncos darabokat és opera előadásokat is. Egyetlen gond volt, hogy a jégkastély fenntartása több millió dollárba került, tavasszal pedig elolvadt. Érted a lényeget? Arra figyelj, ami maradandó, ne arra, ami múlandó.
http://maiige.hu/
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #6 Dátum: 2014 Január 01, 08:55:38 »
:019: :019:   nekem olvasva ezeket a sorokat eszembe jutott amit az Úr Jézus mond:
Máté Evangéliuma:6:20   Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Lukács Evangéliuma:12:33   
Adjátok el amitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.

valóban  mindenki akar anyagi javakat , de  első legyen mindig  Isten igéje ,  mert ahová megyünk semmit sem viszünk magunkkal , ott  vagyon nem segit , ahogy Jób is mondta:
Jób könyve:1:21   És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!
ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #7 Dátum: 2014 Január 02, 07:35:35 »
2014. Január 2. Csütörtök

Ebben az évben élj a boldogmondások szerint! (2)
„Boldogok, akik sírnak…” (Máté 5:4)

Jézus azt mondta: „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” A gyász az az ár, amit a szeretetért fizetünk. Valaki ezt írta: „Amikor a gyász lesújt ránk, azon töprengünk: »Miért történt ez? Azért, hogy emlékeztessen minket arra, milyen rövid az élet? Azért, hogy mélyüljön a hitünk nekünk, akik itt maradtunk?« Nehéz igennel válaszolni, amikor minden olyan sötétnek tűnik. Ebben a pillanatban csak az számít, hogy enyhüljön a fájdalom. Azonban ha nem akarjuk elkerülni a nehézségeket, hanem hajlandóak vagyunk végigmenni rajtuk, akkor másként állunk hozzá a gyászhoz is. Engedjük, hogy tanítson minket.
Józsefhez hasonlóan meglátjuk, hogyan tudja Isten valami nagyobb cél érdekében felhasználni. Végső soron a gyász azt jelenti, hogy szembenézünk fájdalmunkkal Isten jelenlétében, mert egyedül ő képes begyógyítani sebeinket.” A Biblia azt mondja: „…Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás” (Zsoltárok 30:6). A reggel el fog jönni, Isten megígérte! Idővel enyhülni fog gyászod. Az a tény, hogy hajlandó vagy elfogadni a fájdalmat ahelyett, hogy elmenekülnél előle, garantálja ezt. Ez nem azt jelenti, hogy elfelejted, azt jelenti, hogy másként fogsz emlékezni: több hálával és kevesebb fájdalommal. Ez a boldogmondás két kérdésre is választ ad.
1) Mi történik azokkal, akik az Úrban haltak meg? „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek… Az én Atyám házában sok hajlék van… ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is” (János 14:1-3). 2) Mi lesz azokkal, akik itt maradnak, és tovább kell élniük? „…Isten… minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban…” (2Korinthus 1:3-4)

http://www.maiige.hu/
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #8 Dátum: 2014 Január 02, 07:54:12 »
valóban csak a Mindenható tud megvigasztalni  a fájdalmak közepette , én már kétszer is átéltem ezt , és az a reménység hogy ott majd  találkozunk a  szeretteinkkel
.„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek… Az én Atyám házában sok hajlék van… ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is” (János 14:1-3)

most eszembe jut egy nagyon kedves ige:
1 Tess:4:13-18:
13
Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök.
14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
15
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.
16
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;
17
Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.
18
Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.


csodálatosak ezek az igék !!!   áldott legyen a Mindenható aki  életet ad nekünk!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #9 Dátum: 2014 Január 03, 07:48:19 »
2014. Január 3. Péntek

Ebben az évben élj a boldogmondások szerint! (3)b
„Boldogok a szelídek…” (Máté 5:5)

Macsó* világunkban a szelídséget sokszor összetévesztik a gyengeséggel. Jézus azonban a szelídséget úgy festi le elénk, mint egy fenséges csődört, aki megtanul engedelmeskedni. Nem veszíti el erejét, állóképességét, csupán – bár egykor makacsul saját akaratához ragaszkodott – most meghódol valaki más akaratának. Ezzel ér véget a betörés folyamata, most már helyesen válaszol a gyeplő irányítására. A szelídség 1) érzékenység Istenre. Egy jó házasságban a házastársak általában szavak nélkül is megértik egymás szükségeit. Az együtt töltött idő képessé teszi őket arra, hogy felismerjék, mi az, ami gazdagítja a másikat, és mi az, ami megbántja. Egymás iránti elkötelezettségük házasságuk építését tartja elsődleges fontosságúnak. Ugyanilyen az Istennel való kapcsolat is. 2) Engedelmesség Isten akaratának. A makacs szokások megtörésének kulcsa nem az, hogy a magunk erejéből küzdünk ellenük. Ezzel csak azt érjük el, hogy továbbra is a problémára összpontosítunk, ezzel is növelve annak erejét. A győzelem kulcsa, hogy Istenre figyelünk, és percről percre engedelmeskedünk neki, legyen szó akár valamilyen rossz szokásról, akár túlzásba eső kedvtelésről. „Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van” (2Korinthus 3:5). 3) Isten céljainak elfogadása. Ahhoz, hogy megértsd a különbséget az önérdek és a behódolás között, töprengj el a következő szavakon: „Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének; odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár.” (Ezékiel 33:31). Gondolkodj el ezen! *a spanyol macho (hím) szóból átvéve, a férfiasságot egyoldalúan értelmező, agresszív, hatalomvágyó, nőcsábász személy.

http://www.maiige.hu/

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #10 Dátum: 2014 Január 03, 08:09:55 »
nekem most ez a két ige jut eszembe a szelídségről:
Zsoltárok könyve:37:11
   A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.
Máté Evangéliuma:10:16
   Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #11 Dátum: 2014 Január 04, 09:22:45 »
2014. Január 4. Szombat

Ebben az évben élj a boldogmondások szerint! (4)
„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra…” (Máté 5:6)

Ez a boldogmondás két tévedést igazít ki az üdvözülésre vonatkozóan. Az első: csak hinni kell. A második: csak helyesen kell viselkedni. Igazság szerint mindkettő lényeges. Az újjászületés magával hozza: 1) Az igazzá nyilvánítottság helyzetét. Ha egy hegynyi jó cselekedetet gyűjtöttél is össze, még mindig nem elég, hogy kifizesd vele a mennybe a belépődíjat. Ez egyformán állt rád keresztyénné válásod előtt, és igaz most is. Ha láttad a Passió című filmet, talán elgondolkodtál azon: „Miért kellett ilyen szörnyű halállal halnia?” Íme, a válasz: „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Korinthus 5:21). Abban a pillanatban, hogy elfogadod Jézust Megváltódnak, Isten szemében igazzá válsz. Csodálatos! 2) Az igazság állapotát. „Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban” (Róma 6:11). A megváltás nem csupán Isten szemében tesz igazzá, de igazzá tesz úgy is, hogy naponta igazságban járva élhetsz mindenki szemében. Hogyan? Úgy, hogy Isten akaratát nagyobbra értékeled, mint a magadét (ld. Példabeszédek 3:5). Úgy, hogy arra törekszel, hogy a Krisztushoz hasonló jellemvonások legyenek láthatóvá benned: „…szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás…” (Galata 5:22-23). Azt mondod, ez nagyon nehéz feladat. Igen, de nem egyedül kell megtennünk. „… az Ő képére formálódunk át az Úr Lelke által…” (2Korinthus 3:18 TLB)


http://maiige.hu/
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #12 Dátum: 2014 Január 05, 08:02:40 »
idézet:
. Abban a pillanatban, hogy elfogadod Jézust Megváltódnak, Isten szemében igazzá válsz. Csodálatos!
 ez valóban csodálatos , mert ha elfogadom az Úr legnagyobb ajándékát az Ő FIÁT   meghaltam  a bűnnek és igaz lehetek , örök életem lehet ,  van úti célom , van megváltom , van aki megbűnhődött az én bűneimért , ki fizette az én váltság díjamat!

Ján: 3: 16:
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
 Roma: 5: 8:

8
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

 és épp most olvastam a Roma: 8 fejezetét :
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12
Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13
Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
18
Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
19
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
20
Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.
21
Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
22
Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
23
Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
24
Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
25
Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
26
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
28
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
29
Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30
Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
33
Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;
34
Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:
35
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36
Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. csodálatos Isten Igéje: tanít vezet csak hagyni kell hogy Ő vezessen!!!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #13 Dátum: 2014 Január 05, 08:14:06 »
2014. Január 5. Vasárnap
 

Ebben az évben élj a boldogmondások szerint! (5)
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” (Máté 5:7)

Ha ártasz az ellenségednek, azzal alantasabb leszel, mint ő; ha bosszút állsz, akkor úgy érzed, egálban vagytok; de ha megbocsátasz, azzal fölé emelkedsz. A Biblia azt mondja: „Ne álljatok bosszút önmagatokért! Hagyjátok azt Istenre!” (Róma 12:19 TLB). A bosszú nem édes; mindig keserű szájíz marad utána. Továbbra is csak fortyogsz belül, és nem fogod tudni élvezni Isten áldásait. Ne engedd, hogy ez történjen veled! Ehelyett inkább: 1) Bocsáss meg és felejtsd el! A meg nem bocsátás továbbra is a neheztelés körforgásában tart. Miért olyan fontos számodra, hogy bebizonyosodjon, hogy ők tévedtek és neked van igazad? Mit ér az, ha igazad van, de közben nyomorultul érzed magad? Hallgasd meg Krisztus szavait: „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok” (Máté 6:14).
Charles Spurgeon mondta: „Ha eltemetsz egy veszett kutyát, ne hagyd kint a farkát!” Bocsáss meg tehát, temesd el, és lépj tovább! 2) Gyökerestől bánj el a haraggal! Néha magunk sem tudjuk, mi a haragunk forrása: valamilyen mélyen megbúvó megoldatlan fájdalom hatására cselekszünk. A felfokozott harag gyakran rossz felé irányul. Ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, aki megbántott, olyanokra zúdítjuk rá haragunkat, akik legközelebb állnak hozzánk. Kérd Istent, hogy mutassa meg, mi a valódi probléma, és igyekezz azt kezelni! 3) Vegyél vissza az erődből! A kegyelem gyógyít, de a meg nem bocsátás örökös áldozattá tesz. Sőt, míg te megszállottan leragadsz egy eseménynél a bosszút tervezve, a másik időközben egyszerűen csak élvezi az életet. Isten megígérte, hogy igazságot szolgáltat, hagyd csak rá! Sőt csakis azok felé az emberek felé kellene „egyenlítened”, akik segítségedre voltak!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #14 Dátum: 2014 Január 05, 08:48:44 »
Ne álljatok bosszút önmagatokért! Hagyjátok azt Istenre!   igen azt mondja az ige:

Mózes V. könyve:32:35   Enyém a bosszúállás és megfizetés, amikor lábuk megtántorodik; mert közel van az ő veszedelmök napja, és siet, ami rájok vár!
Zsidó levél:10:30   Mert ismerjük azt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.

 jobb a megbocsájtás, ilyenkor jusson eszünkben hogy Isten is megbocsájtott nekünk:
Márk Evangéliuma:11:25   És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.

nem a harag és a bosszú  tesz minket jó emberekké  hanem a szeretet: isten szeretetét kell gyakoroljuk mik is :

I. János levél:3:1   Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.
I. János levél:3:16   Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
I. János levél:3:17   Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete?
I. János levél:4:7   Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
I. János levél:4:8   Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.
I. János levél:4:9   Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25