Szerző Téma: GONDOLATOK  (Megtekintve 4780 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
GONDOLATOK
« Dátum: 2015 Július 16, 07:58:46 »
 :2smitten: :2smitten: :2smitten: Jó reggelt!!!
hoztam egy  kis  hűsítőt nektek ma reggel!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #1 Dátum: 2015 Július 21, 20:03:04 »
„A világ tele van gyönyörűséggel, csak rajtad múlik, hogy ráakadjál ezekre az örömökre, melyek lépten-nyomon eléd kerülnek.  Egész egyszerű rájuk akadni: alkalmazkodónak kell lenni.”  (Jean Webster)
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #2 Dátum: 2015 Augusztus 03, 10:54:47 »
idézet a megbocsátásról:


Egyikünk sem tökéletes. Előfordul, hogy olyasmit teszünk vagy mondunk, ami a társunk számára bántó. A múltat nem törölhetjük ki az életünkből, de ha bocsánatot kérünk, és megpróbálunk másként cselekedni, enyhíthetjük a fájdalmat, amit házastársunknak okoztunk. Ha társunk megbocsát, a meghitt kapcsolat helyreáll. A szeretet kész a megbocsátásra.
Gary Chapman
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #3 Dátum: 2015 Augusztus 06, 14:42:32 »
Az egyetlen félelmem, hogy ki ne essek Isten akaratából. Isten akaratán kívül nincs semmi, amit szeretnék és Isten akaratában sincs semmi, amitől félnék, mert ígéretet tett, hogy megtart engem az Ő akaratában. (Aiden Wilson Tozer)
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #4 Dátum: 2015 Augusztus 20, 11:33:50 »
Bölcsföldi András
Szörnyű fegyver
„Mindennapi vétkeinket bocsásd meg nekünk…”
Minden ütésed, átkod
Hiába ellenem.
Szörnyű a fegyverem:
Megbocsátok.
            Illyés Gyula: Szörnyű fegyver
Ezt soha nem bocsátom meg!
Kinek az ajkát nem hagyta már el ez a mondat? Már ez is fontos kérdés lenne, de még inkább az, hogyan folytatódik a sor? Többféleképpen is záródhat:
Soha nem bocsátom meg magamnak!
Soha nem bocsátom meg neki!
Soha nem bocsátom meg neked!
Nehéz-e megbocsátani? Illetve: miért nehéz megbocsátani? Közelítsük meg a három alapmondatunk felől.
Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
Magunknak – a megbocsátás lényege
Amikor néhány évvel ezelőtt teológusokkal éppen a Miatyánkról készítettünk interaktív kiállítást, akkor ennél a résznél az volt a kérdés, kinek nehezebb megbocsátani, s a fenti válaszokra dióval lehetett szavazni. Meglepő módon a kérdésre jócskán telt a „Magamnak” edény. Mennyiben akadályozza a hitéletünket, ha valami meg nem bocsátott dolog súlyozza az életünket, vagy ha mi úgy véljük.
Igazi és mély magunkba nézés után legalább ekkora Isten-élményt kell átélnünk ahhoz, hogy felismerjük: ha mi nem tudnánk is megbocsátani magunknak, Isten már régen megbocsátott nekünk.
Éppen ezért amikor a Biblia egyik legsúlyosabb mondatát vesszük elő, legyen mindig a szemünk előtt az, hogy itt Jézus nem a bűnbánatnak és a bocsánatkérésnek a „klasszikus” módját mutatja meg, amit sok helyen, például a 32. zsoltárban is olvasunk: „Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.” (Zsolt 32, 3-5) Ez nagyon is szükséges, de más formája a bűnbánatnak. Itt inkább az egyéni, magányos, töredelmes bűnvallásnak a valósága sejlik föl. Ahogy naponként kenyérre van szükségünk, éppen úgy van szükségünk naponkénti bűnbocsánatra. Amilyen elengedhetetlen feltétel a test számára a kenyér az élethez, ugyanolyan nélkülözhetetlen a lélek számára a bűnbocsánat. „A mindennapi vétkeinket bocsásd meg nekünk naponként.” (Szabó Imre)
A Miatyánkban másra esik a hangsúly, de a bűnbánat lényege ugyanaz: hűtlen voltam, eltértem Isten útjáról, megvallottam neki bűneimet, megbocsátott és újra felemelt engem. Ahogyan mások számára igaz ez, úgy saját magunknak is. Ugyanakkor nem tudom megrendülés nélkül olvasni vagy hallgatni József Attila versét: Tudod, hogy nincs bocsánat… Milyen mélységei lehetnek a megbocsátás hiányának, ha valaki saját magának sem tudja elképzelni a megbocsátást, s nem tudja elfogadni, nem tud élni vele – szó szerint is.
Másoknak – a megbocsátás tartalma
Jézus egyfajta kritériumként, előfeltételként szabja meg a másoknak való megbocsátást.
Ez onnan is látszik, hogy a Miatyánk elmondása után erre az egyre tér vissza megerősítő és kemény szavakkal egyszerre. (Mt 6 14-15)
De még érdekesebb, hogy Márk evangéliumában, amely nem is említi Miatyánkot, miért és hogyan jelenik meg Jézus tolmácsolásában a Miatyánkhoz fűzött kritérium.
És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg egymásnak, ha valaki ellen panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. (Mk 11,25-26)
Többször használjuk a megbocsátás szót elengedés értelemben is, melynek mai többletértelme is gazdagítja nyelvünket (elengedek egy lehetőséget, egy kényszert), de benne van az is, hogy ezt én tehetem, teszem meg. A lehetőség itt arra utal, hogy én azért lehetek kegyes, kegyelmes másokhoz és engedhetem el a felhalmozott adósságot, az ellenem elkövetett bűnt, mert hozzám is kegyelmes volt Isten, sőt folyamatosan az. Biztosak lehetünk abban, hogy ha megvalljuk Istennek vétkeinket, akkor megbocsát. Olyan szépen fogalmazza János levele: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.” (Jn 1,8-9)
Fontos a meggyőződésünk arról, hogy Isten nemcsak képes megbocsátani, nemcsak hatalma van rá, hanem meg is teszi, meg is bocsát. Különben miért járulnánk a színe elé. Annak hogy mi megbocsássunk másoknak, az az előfeltétele, hogy mi ezt ne csak tudjuk, hanem át is éljük. Innen tudunk kiindulni abba az irányba, hogy megbocsássunk másoknak.
Hozzánk közelállónak – a megbocsátás mélysége
„A megbocsátani nem tudó ember nem lehet közösségben a megbocsátó Istennel.”
(Fosdick)
A bűnbocsánat az Ószövetség legfőbb ígérete. A bűnös ember és a kegyelmes Isten találkozásából következik ez. Jézus személyében még inkább látjuk a megbocsátás valóságát. Ő még a kereszten is az őt megfeszítőkért imádkozott.
Benne, rá nézve bocsátja meg Isten a mi bűneinket is. Ezzel lesz lehetőségünk egyáltalán a bűnbocsánatra, az elengedésre.
A bűnbocsánaton nem egyes törvénysértések következményeinek elengedését értjük, hanem merőben új viszonyt Isten és az ember között. Jézus műve éppen az volt, hogy amit az Ószövetség ígért, mint az elkövetkezendő messiási jót, ő maga meg is adta. (Mk 2,5 Fiam, megbocsáttattak a te bűneid – ez Jézus fő hivatása.) Nem véletlenül háborodnak fel újra és újra Izráel vallási vezetői és hívő elitje mindig, amikor Jézus kinyilvánítja, hogy az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani. És ő ezért is jött. Valaki így fogalmazott: „Ha a bűnbocsánatot kivesszük a keresztyénségből, némi sztoicizmus marad az egészből.” A bűnbocsánat számol bűn tényével és a kegyelem hatalmával. Tehát a bűnbocsánat nagy ígéretében és tényében feltalálható az egész keresztyénség. Nem csoda, hogy ebből született meg a reformáció, s ide megy vissza minden ébredés, mint az újjászületésnek és megtérésnek komolyan vétele. És ez egyben rámutat a keresztyénség állapotára is: ha mi nem vagyunk képesek megbocsátani egymásnak, akkor nem lehetünk hitelesek, mert nem éljük meg annak lényegét, amiért Jézus a földre jött, és amit mellesleg fennen hirdetünk.
Az Istenhez való helyes viszony nem képzelhető el az emberekhez való helyes viszony nélkül. Ez azt jelenti: az Atyához való viszonyomat az embertestvérekhez való viszonyom oly lényegesen befolyásolja, hogy Isten nem tud irgalmas lenni irántam, ha én irgalmatlan vagyok a felebarátom iránt, és bocsánata semmivé válik, ha én nem bocsátok meg. Még nehezebb ezt a hozzánk egészen közel állókkal kapcsolatban megélni. Mert ott természetes a szeretetviszony. Vagy annak kellene lennie.

Egy kirándulás alkalmával úgy tartottunk bűnbánati imaközösséget, hogy a közös imádság alatt bárki odamehetett a másikhoz, a vállára tehette a kezét és bocsánatot kérhetett valami sérelemért, vétekért. A másik pedig visszaérinthette, és kimondta: megbocsátok, köszönöm. Aztán volt az úrvacsora. Hihetetlen ereje van a megbocsátásnak.
Ezért megdöbbentő Illyés Gyula verse is.
Minden ütésed, átkod
Hiába ellenem.
Szörnyű a fegyverem:
Megbocsátok.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #5 Dátum: 2015 Augusztus 27, 20:08:55 »
 :ima02: :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #6 Dátum: 2015 Augusztus 27, 20:37:32 »
"Néha a hétköznapi megbántódásokból, a sértésekből, a csendből, a megoldatlan kérdésekből és a dacból falat építünk szívünk köré. A legfontosabb feladatunk az, hogy megakadályozzuk, hogy fölépüljenek ezek a falak. Főképpen pedig az, hogy ne legyünk kövek a többiek falában."
/Bruno Ferrero/
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #7 Dátum: 2015 Szeptember 03, 08:22:16 »
Az egészséges élet tudatos élet, és örül, hogy létezik, működik és növekedik.
Ebben az életben az ember egyetlen maradandó kincse a halhatatlan lelke, amelyet ha elveszít, mindent elveszít.” C. H. Spurgeon
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #8 Dátum: 2015 Szeptember 20, 09:13:45 »
Jobb emberré lenni:
Akárhová sikerült is már eljutnod, lehetsz még jobb!
Isten senkit sem teremtett átlagosnak. Ő azt szeretné, hogy mindenben kiválóbbat nyújtsunk.
"Isten nagyobb dolgokra készít fel; messzebbre kíván vezetni, mint képzelnénk, úgyhogy ne lepődjünk meg, ha arra kér, hogy jobbakat gondoljunk magunkról, és annak megfelelően cselekedjünk is.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #9 Dátum: 2015 Szeptember 23, 07:35:50 »
„Az Örökkévaló Isten hajlékod
    és menedéked,
örök karja felkarol
    és megtart téged.” (5 Mózes 33:27)

Mennyei Atyáddal együtt töltött örök életre lettél teremtve. Ez a világ átmeneti otthonod. Nem leszel itt mindig. Istennél van örökkévaló otthonod.

Egyszer egy ismerősöm arról mesélt, hogy misszionáriusként egy nagyon veszélyes, igencsak lepusztult környéken lakott. „Az otthonom olyan, mint egy oázis a sivatagban” – mondta. „Amikor hazamegyek a drága feleségemhez és a családomhoz, akkor nyugalom és szeretet vesz körül.”

Ez a kép pontosan megmutatja, hogy mit jelent Istent, mint hajlékodat, menedékedet ismerni. A világ körülötted ellenséges, olykor fenyegető is lehet. De ha felismered, hogy az életed Benne van, akkor békességet, szeretetet és biztonságot találsz.

Istennel biztonságban vagy, örökkévaló karjai tartanak, védelmeznek és átölelnek. Minden nappal azzal a bizonyossággal nézz szembe, hogy Isten a karjaiban tart. Élj bátran azzal a tudattal, hogy a körülötted lévő világ nem győzhet le, mert te Hozzá tartozol.

http://www.ahitatok.hu/steve-mcvey/579-orokkevalo-hajlek.html
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #10 Dátum: 2015 Szeptember 26, 07:43:35 »

Építő gondolatok Joyce Meyer
Képes vagy elbánni mindazzal, amit az élet hoz:
„Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Sőt, még annál is többek — ő általa, aki szeretett bennünket.” (Róma 8:37,EF)

Évekig azon tűnődtem, mit jelent az, hogy „több mint győztesek” vagyunk. Biztosan vannak, akik más meglátással bírnak, de én arra a következtetésre jutottam, hogy „több mint győztes” –nek lenni azt jelenti, hogy bármi is adódik az életben, bizonyosságod van afelől, hogy Jézus által képes vagy elbánni vele. Még mielőtt szembekerülnél a problémával, már tudod, hogy győztesen fogsz kikerülni belőle.

Tehát, nem félsz a dolgoktól, nem rettegsz az ismeretlentől, és nem élsz állandó aggódásban amiatt, hogy mi fog történni egy váratlan helyzetben. Nem igazán számít, hogy mi az adott helyzet, tudod, hogy Krisztus által képes vagy kezelni. Számodra a vereség nem opció!

Kezdd el minden nap azt gondolni: „Krisztus által képes vagyok kezelni mindazt, amit az élet elém hoz. Képes vagyok megtenni mindazt, amit meg kell tennem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Filippi 4:13) Még mielőtt reggel kikelsz az ágyból, hagyd, hogy ezek a gondolatok újra és újra átfussanak az agyadon.

A helyes gondolkodás az első lépés a jobb élethez. A sóhajtozás nem segít. A féltékenység arra, akinek megvan az, amire vágysz, szintén nem tesz jót. Az önsajnálat idő- és energiapocsékolás. A kívánatos új élet kezdete az, hogy elkezdünk úgy gondolkodni, ahogyan Ő.

Bízz Benne: Milyen meghatározott szituációban van szükséged arra, hogy elhidd: több, mint győztes vagy? Bízz benne, hogy Krisztus által mindenre képes vagy.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #11 Dátum: 2015 Október 11, 06:52:52 »
most ahogy olvastam ezt a fordítást igy megértettem , sóvárogva várni , kivánni hogy eljöjön az Úr napja:
2 Pét. 3,12
A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
mert ha már az Urral leszünk megszünik , minden gond fájdalom nehézség:
1 Thess. 4,14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.

1 Thess. 4,15
Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.

1 Thess. 4,16
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;

1 Thess. 4,17
Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #12 Dátum: 2015 Október 14, 09:10:59 »
Zsolt. 8,2
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.
Ésa. 6,3
És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #13 Dátum: 2015 Október 15, 08:06:18 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q-Ed9r-s2Ok" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Q-Ed9r-s2Ok</a>
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #14 Dátum: 2015 November 14, 09:56:55 »
Uram  könyörülj az embereken!
imádkozzunk az emberekért mert szörnyű az ami történt Párizsban , Rakoczi Brigitta, unokatestvérem és családja meg kicsi  1 éves  fia  hálás vagyok Istennek értetek hogy jól vagytok
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25