Szerző Téma: GONDOLATOK  (Megtekintve 4125 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4474
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #30 Dátum: 2017 Június 18, 18:50:03 »
Emlékezni???
megosztom ezzel kapcsolatban  e pár  gondolataimat.
 
Mózes V:24:9
Emlékezzél meg arról, amit cselekedett az Úr, a te Istened Miriámmal az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból.
Nos  sok mindenre  emlékszem én is  sok sok csodát tett az Úr a mi életünkben is.

ahogy olvassuk Isten igéhében is:
Zsoltár:105:5   Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
 valóban jó visszaemlékezni hogy milyen jót , milyen csodát tette velünk az Úr, de a  régi bűnökről ne  emlékezzünk meg  és  ne is beszéljünk róla , mert ha az Úr igéje irja hogy :
Ézsaiás :43:25   Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!

fontos hogy ha egyszer megvallótuk Isten előtt a bűneinekt , többet  ne  töpregjünk azon hogy  megbocsájtotta  vagy  nem :
Zsidó :8:12   Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.
Mikeás:7:
18
Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!
19
Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!
 viszont mindig emlékezzünk  meg  arról hogy Isten szeretete  végtelen és  hogy  Ő mennyire szeretett minket hogy az Ő egyszülött fiát adta értünk!
 Emlékezzünk meg  mindennap az Ő kegyelméről arról hogy  kegyelemből tartottunk meg :
Efézusi levél:2:8-22   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4474
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #31 Dátum: 2018 December 29, 18:30:01 »
Ő nem kérte a születésének ünneplését,de ez nem jelenti azt,hogy az embereknek nem kell megünnepelni. Miért? Amikor Jézus született, Angyal jelentette meg a pásztoroknak az Ő születését és angyalok seregei énekükkel dícsérték az Istent! Amikor a menny ünnepel és örvendezik,hogy az Isten Megváltót küldött a földi emberekhez, akkor kérdezem én, hogy az embereknek nem kell-e hálatelt szívvel újra és újra örülni,hogy van élő reménységünk, az értünk e földre gyermeki testben megjelent és minden emberi gyötrelmet végigszenvedett Igaz Istent, Aki mélyebbre már nem is hajolhatott,s mindezt érettünk!!! Kell ünnepelnünk Őt, de nem mindegy, hogy hogyan. Őszinte szeretettel, hálás szívvel,méghozzá teljes szívvel és teljes lélekkel és teljes elmével."
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4474
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #32 Dátum: 2018 December 31, 08:22:06 »
„Egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé.” (Filip 3:14)
Az én Újévi fogadalmam.
Minden kedves ismerősnek kivánok Istentől áldott békés boldog Új évet! erőt egészséget, békességet, sok szeretetet, és mindenben Isten áldását! <3 Csodálatosak vagytok !! BÚÉK 2019!!!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4474
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #33 Dátum: 2019 Május 02, 15:02:50 »
Amikor a kimerülés fenyeget!
Amikor kimerülés fenyeget (1)
„Itt van a nyugalom, adjatok nyugalmat a fáradtaknak!” (Ézsaiás 28:12)
1) Túlérzékenység, ingerlékenység. Olyan dolgoktól, melyek egyébként nem zavarnak – például egy eléd vágó autótól vagy egy barátod bosszantó szokásától –, most azonnal ideges leszel. 2) Nyugtalanság. Egy homályos érzés, hogy valami nincs rendben… legszívesebben elmenekülnél… fáradt vagy, mégsem tudsz elaludni. 3) Kényszeres munkamánia. Éjszaka is ellenőrzöd, nem jött-e új email… képtelen vagy kikapcsolni, vagy szabadságra menni… még a családoddal töltött időt is folyton félbeszakítja valami. 4) Érzelmi zsibbadtság. Nem „érzel” semmit, sem jót, sem rosszat. Félsz, hogy ha utat engednél érzelmeidnek, azok elborítanának. 5) Menekülő viselkedésforma. Kényszeres evés, ivás, költekezés, tévénézés, pornográfia, internetezés. Nincs kedved, sem akaraterőd a mozgáshoz, a barátokkal való kapcsolattartáshoz, még a kedvenc hobbidhoz vagy egy jó könyvhöz sem. Már a hivatásod sem érdekel. Robotszerűen teszed a dolgod, anélkül, hogy átéreznéd, ki vagy, és mire hívott el Isten. Ki vagy szolgáltatva mások elvárásainak és saját belső kényszereidnek, mert nincs benned egy mérce, amihez mérhetnéd ezeket a követeléseket. Elhanyagolod magad. Nincs időd rendesen enni, egy nagyot sétálni, eleget aludni, még a leghétköznapibb teendőkre sincs, mint például kitakarítani, vagy kivinni a szennyest. 6) Gyűjtögeted az erődet. Attól félsz, hogy az emberek az utolsó csepp energiádat is elszívják, ezért magadba zárkózol, és őrzöd, ami még maradt. Elhagyod a lelkedet építő szokásokat. Azokat a dolgokat, melyek máskor energiával töltöttek fel, és amelyekről tudod, hogy javadra vannak – imádság, olvasás, naplóvezetés, önvizsgálat –, most tehernek érzed. Ha ezek közül bármelyik ismerősen hangzik, akkor valószínű, hogy a kimerülés küszöbén vagy. Ideje odafigyelned erre! Beszélj Istennel, és állíts fel új fontossági sorrendet!Amikor kimerülés fenyeget (2)
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” (Zsoltárok 46:11)
Amikor őrült rohanásban élsz, csak ne kelljen kárhoztatnod magad valamely kudarcod miatt a lelki életben, akkor ideje, ahogy Kristin Armstrong mondja: „érszorítót tenni az elfoglaltság sebére, különben elvérzünk lelkileg. Az, hogy többet teszünk, és gyorsabban tesszük, nem juttat el a nyugalomhoz. A kikapcsolódás csak pillanatnyi menekvés. Előbb vagy utóbb meg kell állnunk. A Zsoltárok 46:11 így szólít fel: »Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!« Amikor nyugton maradásra vagyunk kényszerítve, a teher, melyet cipelünk, óriásinak tűnik, a magányosság elviselhetetlennek. Azt hisszük, hogy a lendület majd mozgásban tart, és nem kell gondolkodnunk, éreznünk, nem kell tudomásul vennünk, hogy előbb vagy utóbb úgyis meg kell állnunk.”
Amikor úgy érzed, lelki feltöltődésre van szükséged, ne a telefont kapd fel, hanem menj a trónhoz! Bármilyen jó barátaid vannak is, nem tudják betölteni a szükségeidet úgy, mint Isten! Jézus azt mondta: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” (Máté 11:28). Tekintsd ezt úgy, mint személyes meghívást egy beszélgetésre, ahol nyugodtan elmondhatod, hogyan érzel. Keress magadnak egy erre elkülönített helyet, ahol egyedül lehetsz Istennel, és igyekezz gyakran felkeresni ezt a helyet! Ne csak azt mondd el neki, mire van szükséged, figyelj oda arra, amit ő szeretne neked elmondani! Ne kapkodj, ne akarj visszasietni az őrületes taposómalomba! Maradj Isten jelenlétében, ott megérted, ő nem akarja, hogy egyedül cipeld a terheidet! Ami a leglényegesebb: mi, emberek arra szoktunk időt szánni, amit fontosnak tartunk, ezért először is állíts fel helyes fontossági sorrendet: „keressétek először az ő országát és igazságát” (Máté 6:33). Ne feledd: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4:8)!Amikor kimerülés fenyeget (3)

… így szóltak hozzá: »Mindenki téged keres.«” (Márk 1:37)
Brenda Jank szerint a kimerültség mögött sokszor a bűntudat rejlik. „Minden alkalommal, amikor lelkiismeret-furdalásból igent mondunk valamire, egyúttal nemet mondunk valami fontos dologra. Napunk huszonnégy órából áll, és ha képesek vagyunk is arra, hogy egyszerre több dolgot csináljunk, akkor is vannak bizonyos korlátai annak, hogy mennyi feladat végezhető el egy nap alatt. Gyakorlottak vagyunk abban, hogy elhanyagoljuk azokat a dolgokat, melyek pedig a legfontosabbak az életben. Ingerlékenyek és türelmetlenek vagyunk szeretteinkkel. Nem alszunk eleget. Napokon át eszünkbe sem jut Isten jelenléte.”
Felismered ezeket magadon? Amikor elterjedt a híre, hogy Jézus meggyógyította Péter anyósát, akkora tömeg gyűlt köré, hogy késő éjszakáig kellett szolgálnia feléjük. Amikor másnap reggel titokban elment egy nyugodt helyre imádkozni, tanítványai a keresésére indultak, „és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: »Mindenki téged keres«” (Márk 1:37). Figyeld csak meg Jézus válaszát: „Menjünk máshova…” Ő azt választotta, hogy a Szentlélek vezetését követi, és nem hagyja, hogy a hamis lelkiismeret-furdalás diktáljon neki. Ne feltételezd, hogy a világ összes gondját-baját neked kell megoldanod, inkább mondd ezt, ha kérnek tőled valamit: „Először hadd imádkozzak ezért, majd aztán válaszolok.” Aztán imádkozz, hallgass figyelmesen Isten válaszára, és mielőtt döntesz, tedd fel magadnak ezt a kérdést: „Ha igent mondok erre, az azt jelenti, hogy nemet kell mondanom valami fontos dologra?” Fel kell ismerned, hogy mire kaptál elhívást életed ezen időszakában. Őszinteség, alázat és bátorság kell ahhoz, hogy következetesek maradjunk. Ha olyan helyzettel szembesülsz, amiről tudod, hogy többletterhet ró rád, ha te hajlandó vagy is felvállalni, biztos, hogy vállalni akarod azt is, hogy veled együtt a családodnak is fizetnie kelljen az árát? Gondolkodj el ezen!
https://www.facebook.com/IdezetekIstenrol/?fref=ts
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25