Szerző Téma: Tisztítótűz  (Megtekintve 13867 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Tisztítótűz
« Dátum: 2006 Október 06, 17:01:05 »
Tisztítótűz?

Valóban beszél erről az ige?

A tisztító tűz-ről a hit a következőképpen fest:

Katolikus teológia

A purgatóriumban az időszakos szenvedés során megtisztul a lélek, és kész lesz a mennyországba jutni. Az, hogy a purgatóriumban mennyit kell lenni a bűnös léleknek eltőlteni, csak Isten tudja, bár a földi halandók imái segíthetnek lerövidíteni ezt az időt.A purgatórium vagy tisztítótűz a katolikus teológia szerint az a tisztulási folyamat, állapot, melyre azoknak van szükségük a haláluk után, akik bűneik miatt nem juthatnak a mennyországba, viszont nem annyira bűnösök, hogy a pokolra jussanak.

Várom a véleményeteket,hozzászólásaitokat!

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető laci

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 19
Re: Tisztítótűz
« Válasz #1 Dátum: 2006 November 06, 20:11:02 »
Szia Tóni!

Itt vagyok az weblapodon!! :)

Szóval: arról hallottam, olvastam, hoigy Jézus Szentlélekkel és tűzzel keresztel, de a katolikus teológia szerinti "tisztítótűz"nek nem tudok Bibliai alapjáról.

Hogy vagy?

Viszlát!

P. Laci

kiscsillag

 • Vendég
Re: Tisztítótűz
« Válasz #2 Dátum: 2006 November 08, 15:54:28 »
Utána lehet nézni a katolikus katekizmusban, hogy mit is gondolnak a tisztítótűzről és mely bibliai helyekre hivatkoznak. Én ezt a két ige részt találtam: 1.Kor.3.14-15.,  1.Pt.1,1. Valamint hivatkoznak a Mt.12,31-re is ahol arról olvashatunk,hogy vannak bűnök amik sem ebben sem az eljövendő világban nem bocsáttatnak meg. Következtetésképpen azt gondolják, hogy az "eljövendő" világban , vagyis a halál után is lehet megbocsáttatni. Bocsi ha egy kicsit bonyolultra sikerült. Érdemes utána nézni,mert más bibliai igét nem említenek csak zsinati törvényeket és különböző mondásokat egyházagyáktól. Isten adjon bölcsességet és jó gondolkodást!

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Tisztítótűz
« Válasz #3 Dátum: 2006 November 08, 16:52:33 »
A fenti igehelyeket kikerestem:

1Kor 3,14-15
"Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni,
de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át."


Mt 12,31
"Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg."

1Pt 1,7
"hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál,
Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

kiscsillag

 • Vendég
Re: Tisztítótűz
« Válasz #4 Dátum: 2006 November 08, 21:56:34 »
Igen...mellé ütöttem a Péter levelet..bocsánat....1.Pt.1,7....pedig az 1-es messze van a 7-től... :D

Nem elérhető laci

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 19
Re: Tisztítótűz
« Válasz #5 Dátum: 2006 November 09, 11:19:06 »
Igen...mellé ütöttem a Péter levelet..bocsánat....1.Pt.1,7....pedig az 1-es messze van a 7-től... :D

Hmmm...! Te ilyen gyarló vagy?! :igen:


III. A végső tisztulás, vagyis a tisztítóhely
1030 Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de még nem tökéletesen tiszták, örök üdvösségük felől ugyan biztonságban vannak, de a halál után tisztuláson mennek át, hogy elnyerjék azt a szentséget, melyre szükségük van, hogy a mennyország örömébe beléphessenek.

1031 Az Egyház a választottaknak ezt a végső tisztulását, ami teljesen különbözik a kárhozottak büntetésétől, purgatóriumnak, tisztítóhelynek nevezi. Az Egyház a tisztítóhelyre vonatkozó tanítását főleg a Firenzei [622] és a Trienti Zsinaton [623] fogalmazta meg. Az Egyház hagyománya bizonyos Szentírási helyekre hivatkozva, [624] tisztító tűzről beszél:

"Hinnünk kell, hogy bizonyos kisebb bűnök számára az ítélet előtt van egy tisztító tűz, mert az örök Igazság mondja, hogy ha valaki a Szentlélek ellen káromkodik, az ťsem ebben, sem az eljövendő világbanŤ (Mt 12,31) nem nyer bocsánatot. E kijelentésből következik, hogy egyes bűnök ebben a világban, mások az eljövendőben bocsáttatnak meg." [625]

1032 Ez a tanítás a halottakért való imádság gyakorlatára is támaszkodik, melyről már a Szentírás beszél: "Azért mutatott be (Makkabeus Júdás) engesztelő áldozatot, hogy megszabaduljanak bűneiktől" (2Mak 12,46). Az Egyház az első időktől kezdve tisztelte a halottak emlékét, könyörgéseket ajánlott föl értük, különösen pedig az eucharisztikus áldozatot, [626] hogy megtisztulva eljussanak Isten boldogító színelátására. Az Egyház ajánlja az alamizsnát, a búcsúkat és a vezeklést is az elhunytakért.

"Segítsük őket és emlékezzünk meg róluk. Ha ugyanis Jób fiai megtisztultak atyjuk áldozata által: [627] miért kételkedel abban, hogy a mi áldozati adományaink vigasztalást nyújtanak az elhunytaknak? (...) Ne késlekedjünk tehát segíteni azoknak, akik eltávoztak, és fölajánlani imádságainkat értük." [628]
[/color][/color]

Szóval: az 1Pt1,7 a "megpróbált hitet" hasonlítja a "tűzben kipróbált arany"-hoz. Sejtésem szerint az aranyat a tűzbe teszik, hogy a szennyező anyagoktól megtisztítsák. Egy hasonlatról szól ez a vers, ami a mostani életünkre vonatkozik. Szó sincs a fizikai halál utáni állapotról.
A fenti katekizmusból idézett szakasz Jób 1,5-re is hivatkozik, mint a halottakért imádkozás alapjára, de elolvasva az igét - egyértelmű, hogy élő emberekért imádkozott Jób.
Alapvető hibája a fenti hitvallásnak, hogy az ember üdvösségét "a menny örömébe lépést" lehetségesnek látja mások közbenjáró imádsága által, még ha az illető esetleg már fizikai értelemben meghalt is. - A döntés felelősségét nem vette le az ember válláról Isten: aki hisz (Jézus Krisztusban) az üdvözül, aki nem hisz elkárhozik. Az ember az üdvösséget egyedül a személyes hit által kaphatja. Az 1Kor 3-ban hiba lenne kiragadni külön a 13. verset. Összefüggésében a 6-23 versek azt mondják, hogy  ne viszálykodjunk (+1-5 versek), a "világ" az emberekhez, különböző csoportokhoz tartozás, az anyagiak nem sokat számítanak. A lényeg az Istenhez, Jézus Krisztushoz tartozás és az, hogy rá nézve, tőle indíttatva, "benne" éltünk-e a földön. Itt a tűz azt jelenti, hogy az ehhez a világhoz kötődő dolgok nem juthatnak Isten országába, de semmiképpen nem vonatkozik a halál utáni megtisztulás lehetőségére.
A Mt 12,32-ben "nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben" - jelenti a "világi" és a "mennyei"szerinti időszakot. A hívő embernél jelen van együtt mindkettő már itt a földi, anyagi életben - pl. Isten megbocsátotta a bűnt , de az emberek nem.

"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." Ef 2,8-9

Az Úr áldjon benneteket!

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Imádság a Szentek-hez
« Válasz #6 Dátum: 2006 November 10, 09:39:54 »
Még a Katolikus hitvalláshoz hozzá csatolnám,a szentekhez való imádságokat.

Ismeretem szerint a Katolikusok azért imádkoznak a szentekhez, mert kevésnek tartják az Isten fiában Jézusban való hitet! De az Ige világosan kiemeli, hogy nincs más út, csakis Jézus!

Ő az Út az Atyához.

Jn 14,6
"Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

ApCsel 4,12
"és nincsen üdvösség senki másban(Jézusban), mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk."

Köszönöm Laci amit a Tisztítótűzről, és a halottak imádkozásáért irtál! Nagyon világos, és igaz!
 
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Oli

 • Vendég
Re: Tisztítótűz
« Válasz #7 Dátum: 2006 November 10, 13:04:51 »
Hahó!!!

Mi a téma??? jah hogy a tisztítótűz...
Ki és mit ért ezalatt???
 :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P

Nem elérhető laci

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 19
Re: Tisztítótűz
« Válasz #8 Dátum: 2006 November 10, 14:11:29 »
Szia Oli!

Fentebb piros betűvel láthatod a katolikus hitvallás szerint mit értenek a "tisztítótűz" alatt.

Üdvözlettel: P. laci

kiscsillag

 • Vendég
Re: Tisztítótűz
« Válasz #9 Dátum: 2006 November 11, 17:22:36 »
Megállapítható ezek szerint az Ige alapján hogy nincs olyan, hogy tisztítótűz???
Van bátorságunk ezt mondani???

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Tisztítótűz
« Válasz #10 Dátum: 2006 November 11, 23:57:35 »
Megállapítható ezek szerint az Ige alapján hogy nincs olyan, hogy tisztítótűz???
Van bátorságunk ezt mondani???

Gyakori hibának tartom azt hogy egyes gyülekezetek,és a gyülekezetekből kivált csoportok(szekták),
a Biblában megtalálható igéket félreértik azáltal,hogy nem tekintik meg a szövegkörnyezetet.

Ez igaz a "tisztítótűz"-re is!
 
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető laci

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 19
Re: Tisztítótűz
« Válasz #11 Dátum: 2006 November 13, 21:52:50 »
Szia Linda!

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a katolikus hitvallás szerinti tisztítótűz, a halottakért adott alamizsna, az értük való imádkozás - tévtanítás.

"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." Jn 14(6)

Üdvözlettel: Laci

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Tisztítótűz
« Válasz #12 Dátum: 2006 November 14, 11:09:56 »
Végre van aki kerek perec,és kimondja!!! :thanks:

De azért ne zárjuk le a témát :D

Elemezzük csak...

Szioka!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

kiscsillag

 • Vendég
Re: Tisztítótűz
« Válasz #13 Dátum: 2006 November 14, 20:54:34 »
Miért van akkor , hogy okos teológusok nem emelik fel szavukat e tanítás ellen???
Miért kell még mindig a "népet" sötétségben tartani?? Kinek a célja és érdeke ez??
Mit félt az az egyház,amely ezt tanítja??

Bocsi, most csupa kérdés jutott az eszembe....


Jézus Él!

Nem elérhető laci

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 19
Re: Tisztítótűz
« Válasz #14 Dátum: 2006 November 14, 22:04:21 »
Szia Linda!

1. kérdésedre: Szerintem őket kérdezd.
2. kérdésedre: Olyan fekete ábrázattal és piros nyelvvel szokták ábrázolni. És lehet, hogy a katolikus egyház pénztárába is kevesebb  "alamizsna" folyna be.
3. kérdésedre: lsd 2. pont.

Jézus él!