Szerző Téma: Tanítások Isten Igéjéből  (Megtekintve 9605 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #30 Dátum: 2012 Október 27, 17:04:23 »

GYŐZNI AKARUNK!
 :019:


77 zsoltár:14-15:
14
Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?
15
Te vagy az Isten, aki csodát mívelsz; megmutattad a népek között a te hatalmadat.

 valóban Isten a Mindenható! Ő az Örökkévaló:
Jelenések könyve:1:8   Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható!
 
és nagyon jó dolog vele élni , vele járni :
Zsoltárok könyve:91:1:Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.

 És örökkévaló Ő Szent!ezért legyünk mik is szentek:

Mózes III. könyve:11:44   Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok
Mózes III. könyve:19:2   Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
Mózes III. könyve:20:7   Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.
Mózes III. könyve:20:26   És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.
 a kérdés viszont hogyan lehetünk szentek?
 a választ az Igében találjuk meg:
János Evangéliuma:17:17   Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

és amint tudjuk az Ige : Jézus Krisztus:
 János: 1: 1-4:
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
János Evangéliuma:1:1   Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
 szóval az Ige  megtanit mindenre amire eszükségünk van, de ahoz meg kell ismerni Őt!:
Hóseás könyve:6:3   Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet.

jános: 17:3:

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust!

 Ő hatalmas:

Jób könyve:36:5   Ímé, az Isten hatalmas, még sem vet meg semmit; hatalmas az ő lelkének ereje.
Zsoltárok könyve:147:5   Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.
 az Isten tehát hatalmas és kegyelmes
 :II. Korintus levél:9:8   Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
 az Ő kegyelméből  és szeretetéből megajándékozott minket! a LEGNAGYOBB AJÁNDÉK AMIT KAPHATUNK: NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS,ISTEN FIA:

János Evangéliuma:3:16   Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

I. János levél:5:20   De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.
Róma levél:6:22   Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
I. János levél:2:25   És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.

János Evangéliuma:17:3   Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

,és Ő a csodák Istene is !
Zsoltárok könyve:136:4   Aki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme!
 sok csodákról olvasunk a bibliába , de  ha  azokat mind  felsorolnám ide  ...


Dániel könyve:6:27   Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön;...

. nála minden lehetséges!


Máté Evangéliuma:19:26   Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Márk Evangéliuma:9:23   Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.
Márk Evangéliuma:10:27   Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.
Márk Evangéliuma:14:36   És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked....
és minden lehetséges annak is aki hisz: mert mik hiszünk Isten fiában :
I. János levél:5:5   Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
I. János levél:5:10   Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amelylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.
I. János levél:5:13   Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

jános Evangéliuma:11:25   Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;

Márk Evangéliuma:16:16   Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik

jános Evangéliuma:5:24   Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

János Evangéliuma:6:35   Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János Evangéliuma:6:40   Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon.
János Evangéliuma:6:47   Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak
János Evangéliuma:7:38   Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
 és csodálatos ez az igéret!
Jelenések könyve:21:7   Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
jelenések:3:11-12:Ímé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
12
Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.


nekünk bizony gyözni kell mert győzteseknek hivott el az Isten:
jelenések könyve:2:7   Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.
Jelenések könyve:2:11   Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
Jelenések könyve:2:17   Akinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja.
Jelenések könyve:3:21   Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.
Jelenések könyve:21:7   Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.


 jelenések: 22: 20-12:Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
21
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen!!! :ima02: :ima05: :ima06: :016:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #31 Dátum: 2012 Október 29, 10:07:50 »
valóban Ildikó aki hisz Isten egyszülött fiában és  betartja  az ő rendeléseit és parancsolatait az Győztes !  Krisztus által győztesek vagyunk ha:
Lukács Evangéliuma:8:13   És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.
János Evangéliuma:1:12   Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;
János Evangéliuma:3:18   Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
János Evangéliuma:3:36   Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

 :igen:

ezek az igék amit ha szem előtt tartjuk hogy mekkora jutalom vár ránk mert amint irva is van  hogy amit szem  nem látott:

I. Korintus levél:2:9   Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.


Jelenések könyve:2:26   És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;
Jelenések könyve:3:5   Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt. :044:
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #32 Dátum: 2012 Október 30, 12:25:06 »
 AZ ÚR A SZÍVEKET :019: ÉS VESÉKET  VIZSGÁLJA!

jeremiás: 17: 7-18:
7
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;
8
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.
9
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?
10
Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
11
Mint a fogoly madár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén elhagyja azt, a halálakor pedig bolonddá lesz.
12
Óh dicsőség trónja, kezdettől fogva magasságos, szentségünknek helye.
13
Izráelnek reménysége, oh Uram! Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!
14
Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!
15
Ímé, ők azt mondják nékem: Hol van az Úr szózata? Most jőjjön el!
16
De én nem siettem elhagyni a te útaidnak követését, sem gonosz napot nem kívántam, te tudod; ami ajkaimon jött ki, nyilvánvaló volt előtted.
17
Ne légy nékem rettentésemre: reménységem vagy te a háborúság napján!
18
Szégyenüljenek meg, akik üldöznek engem, de ne én szégyenüljek meg; ők rettegjenek és ne én rettegjek; hozz reájok háborúság napját, és kétszeres zúzással zúzd össze őket!
 Most fejtsük ki az igéket:

7
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;

zsoltár: 125:1
Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll.

ézsaiás: 40: 31:
De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

8
Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.


Zsoltárok könyve » 1. fejezet
1
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

9
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?
10
Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.


zsoltár 7: 10:
Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket

11
Mint a fogoly madár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán; az ő napjainak felén elhagyja azt, a halálakor pedig bolonddá lesz.
12
Óh dicsőség trónja, kezdettől fogva magasságos, szentségünknek helye.
2 Kronika: 7. 16:
Most választottam és megszenteltem e házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor.
zsoltár: 132.:11-18.
11
Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe;
12
Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, amelyekre megtanítom őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek.
13
Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül:
14
Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem;
15
Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom kenyérrel;
16
Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei.
17
Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek.
18
Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog.


14
Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!
15
Ímé, ők azt mondják nékem: Hol van az Úr szózata? Most jőjjön el!

Ézsaiás: 5:18-24:
18
Jaj azoknak, akik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt mint szekeret köteleken;
19
Akik ezt mondják: siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen és jőjjön el Izráel Szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg.
20
Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!
21
Jaj azoknak, akik magoknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön magok előtt!
22
Jaj azoknak, akik hősök borivásban és híresek részegítő ital vegyítésében;
23
Akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük:
24
Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik: gyökerök megrothad, virágjok mint a por elszáll, mert a seregek Urának törvényét megvetették, és Izráel szentjének beszédét megútálták.

16
De én nem siettem elhagyni a te útaidnak követését, sem gonosz napot nem kívántam, te tudod; ami ajkaimon jött ki, nyilvánvaló volt előtted.
17
Ne légy nékem rettentésemre: reménységem vagy te a háborúság napján!

 jeremiás: 16: 19-21:
19
Oh Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jőnek majd a nemzetek a föld határairól, és ezt mondják: Bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink és hiábavalókat, mert nincs köztük segíteni tudó.
20
Csinálhat-é az ember magának isteneket? Hiszen azok nem istenek!
21
Azért ímé, megismertetem velök ez úttal, megismertetem velök az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem.

18
Szégyenüljenek meg, akik üldöznek engem, de ne én szégyenüljek meg; ők rettegjenek és ne én rettegjek; hozz reájok háborúság napját, és kétszeres zúzással zúzd össze őket!

zsoltár:35:4-9:

Szégyen, gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik; vettessenek hátra és piruljanak, akik vesztemet koholják.
5
Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala verdesse őket.
6
Legyen útjok sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket.
7
Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójokat, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek.
8
Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, amelyet kivetett, essék belé a veszedelembe.
9
Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában.

 Ámen! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #33 Dátum: 2012 Október 30, 14:56:24 »
 :igen:
igen valóban áldott aki az Úrban bízik és az Ő útjaiban  jár mert  Ő  AZ ÖRÖKKÉVALÓ NEKÜNK ADTA AZ Ő IGÉJÉT MINT ÚTMUTATÓ IS!  Ő valóban vezet minket és tanít az ő igéjén keresztül  , eszembe jutott hogy  Izraelnek is  mikor az áldásokat igérte  akkor azt mondta hogy áldott leszel Ha:

5 Mózes: 28: 6-14:
Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.
7
Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.
8
Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
9
Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.
10
És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled.
11
És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
12
Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.
13
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;
14
És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.

 tudjuk hogy a szívünket ismeri az Úr ! hiszem  Ő teremtett minket és ismeri a szívunk gondolatainkat is:
Zsoltárok könyve:33:15   Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.

és most eszembe jutott mikor az Úr Jézus is tanít hogy ne a földön gyűjtsünk gazdagságot !

Máté Evangéliuma:6:19   Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;
Máté Evangéliuma:6:20   Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. tudjuk hogy  mikor elmegyünk innen ebből  a világból semmit nem vihetünk magunkkal bármennyit is  gyűjtöttünk , sem aranyat sem autót sem nagy házat sem a pénzt,,, semmit

MÁTÉ :6:21-34:21
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
24
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
25
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27
Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?
28
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30
Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja
.

 Jób is  ezt mondta hogy  nem viszünk semmit magunkkal:

Jób: 1: 21:
És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!


 én úgy gondolom hogy mindenkor ragaszkodjunk az Úrhoz  mindenkor Őt keressük , és Benne bízunk , ha jól megy  dolgunk akkor hálával , ha betegek vagyunk könyörögjünk hozzá mert ő meggyógyít, ha segítségül hívjuk  akkor Ő jön és megsegít
 :2smitten:

Zsoltárok könyve:6:3   Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim!
Zsoltárok könyve:41:5   Én azt mondtam: Uram kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened!
Jézus azért jött hogy meggyógyítson megszabadítson :
Lukács Evangéliuma:4:18   Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat

de azt is olvassuk az igében hogy átkozottak akik elhagyják az Urat: 5 Mózes: 28:15:
Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad.


Zsoltárok könyve:119:21   Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, akik elhajolnak parancsolataidtól.

legyünk azért éberek és keressük Őt  amíg nem késő amíg még tart a kegyelem, mert nem tudjuk lesz HOLNAP????

 és a dicsőség koronáját szeretünk elvenni amit Ő megígért:

I. Péter levél:5:4   És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.

ÉS NE EZ LEGYEN SZÁMUNKRA  VÁLASZ:
Máté Evangéliuma:25:41   Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #34 Dátum: 2012 December 01, 20:35:43 »
legyünk azért éberek és keressük Őt  amíg nem késő amíg még tart a kegyelem, mert nem tudjuk lesz HOLNAP????


ez nagyon igaz! ma még tart a kegyelem! :ima05:
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #35 Dátum: 2012 December 04, 14:51:30 »
HIT

 Mit is jelent a Hit?

 szerintem a nem látott dolgokról való meggyőződés:
Zsidó levél:11:6   Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezikés megjutalmazza azokat, akik őt keresik
 Hogy mi a hit, azt Isten szolgáitól tanulhatjuk meg, akik rendíthetetlen bizalommal és engedelmességgel szánták oda életüket Istennek.
Zsidókhoz írt levél » 11. fejezet1
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2
Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsidó:11:8
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.:1Mózes:12:1-4És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked.
2
És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
3
És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
4
És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.
Zsidó :11:9-32 Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.
11
Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.
12
Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.
13
Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.
14
Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.
15
És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.
16
Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.
17
Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
18
Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag;
19
Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte.
20
Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut.
21
Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott.
22
Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett.
23
Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától.
24
Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják,
25
Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;
26
Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
27
Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
28
Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.
29
Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.
30
Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták.
31
Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
32
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; Zsidó:12:1Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
A hit engedelmesség Isten Igéjének A hit bizonyos afelől, hogy Isten létezett már a világ teremtése előtt is.A hit alapja a Biblia.AZ IGE ISTEN IGÉJE AKI  NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS   ROM:10:17.Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által
 Rom 10:10 -11:

Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.:
Zsolt:116:100
Hittem, azért szóltam; noha igen megaláztatott valék.
Ézsaiás :28:16:Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!
 a szeglet kö az nem más mit az Úr jézus krisztus, ő az alap
Efézusi levél:2:20   Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.
tudjuk tehát hogy
eljött a megígért Messiás, Aki pedig nem más, mint a Názáreti Jézus. Jézus maga Isten Fiának jelentette ki magát, és újra hangsúlyozta, hogy az örök élet elnyeréséhez szükség van a Benne való hitre.:   


JÁNOS :3:16Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Az első keresztyének "hívők"-nek nevezték magukat: Ap csel:2:44
Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala;A Szent Szellem által ösztönözve mindent elkövettek azért, hogy másokat is a Jézusban való hitre indítsanak (ApCsel 6,7És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.
 Pál is a hit et hangsúlyozza  mint a megváltáshoz vezető utat: Rom:3:20-22:

Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
21
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
22
Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,
A hit irányulhat a keresztyén örömhír és tanítás igazságára is :Judás :3
Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott.

 ezeket olvasva tehát tudjuk hogy az ember hit által él , és csak hit által igazulhatunk meg:
Vers   Szöveg
I. Korintus levél:13:2    És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
I. Korintus levél:13:13    Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
I. Korintus levél:14:22    A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.
I. Korintus levél:14:23    Azért ha az egész gyülekezet egybegyűl és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy őrjöngtök?
I. Korintus levél:14:24    De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik,
I. Korintus levél:15:14    Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
I. Korintus levél:15:17    Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.
I. Korintus levél:16:13  Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
II. Korintus levél:1:24   Nem hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömeteknek; mert hitben állotok.
II. Korintus levél:4:4   Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, aki az Isten képe.
II. Korintus levél:4:13    Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
 Mert hitben járunk, nem látásban

II. Korintus levél:6:14   Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
II. Korintus levél:6:15   És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
II. Korintus levél:8:7   Azért, miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővölködjetek.
II. Korintus levél:10:15    Akik nem dicsekeszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen.
II. Korintus levél:13:5    Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.
Galátzia levél:1:23    Hanem csak hallották, hogy: Aki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított. ez a Pál  vagyis Saulus volt aki megismerte az igazságot és megváltoztatta az életét.
Galátzia levél:2:16    Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.
Galátzia levél:2:20   Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. és ha hiszem hogy  ő bennem él akkor tudom hogy minden nap minden órában , minden percbe  velem van, és mindig melletem ál, megsegit megerősit, bármi is történhet.
Galátzia levél:3:5    Annakokáért, aki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é? mert csak Ő képes hatalmas dolgokat müvelni , és megváltoztatni az életünket, az Ő lelkét kaptukakkor hinni kell  Őbenne:
Galátzia levél:3:6    Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul.
Galátzia levél:3:7    Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.

Galátzia levél:3:8   Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.( ezért is vagyunk mik Ábrahám fiai)
Galátzia levél:3:9   Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
Galátzia levél:3:11   Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.
Galátzia levél:3:12    A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.
Galátzia levél:3:14   Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
Galátzia levél:3:26    Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. itt láthasuk hogy Isten fiakká fogadott minket, tehát Ő az apánk , az Igazi APÁNK!!!
Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Mert tudjuk hogy mindent amink van mindent kegyelemből  kaptunk , mert Ő szeret minket, ezért küldte el az Úr Jézust:
Efézusi levél:3:17   Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
Kolosse levél:2:7   Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással
minden nap Hálával tölt el , hogy  van  valaki a világ mindeségben aki  gondol rám , szeret és mindet tud rólam.
és ha elesünk is ő ott van fogja  kezünket és vezet, , ezért nem járhatunk a világ folyása után, hanem  mivel Ő bennünk van az Ő akaratát kell  teljesiteni:
I. Timóteus levél:6:11    De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.
 hát ezeket olvasván a hitről én szertném mondani mint PÁL:
Timóteus levél:4:7   Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
 ez csodálatos lenne  ha ezt tudnánk mik is mondani , én erre vágyok,
 azért nem szabad elkalandozni csak Rá kell tekinteni:

Zsidó levél:12:2   Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.
Zsidó levél:13:7   Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.
mert  a bizonyságoknak oly nagy fellege vesz körül minket: igyekezünk hogy megtartsuk az Ő parancsolatait,
jelenések könyve:14:12  Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! Ezt a Hitet szeretném elérni és megtartani! :019: :ima02: :ima02: :ima05: :ima06: :pasztor05:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #36 Dátum: 2013 Május 04, 11:03:18 »
:Jezus04: :ima02:


AZ ÚT!

János Evangéliuma:14:6   Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az

élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Jézus Krisztus az Út! ez az egyetlen  járható ut számunkra, ezért imádkozzunk mik is

mint ahogy Dávid is ezt tette:

 Zsoltárok könyve:5:9   Uram, vezess engem a te igazságodban az én

ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
Zsoltárok könyve:27:11   Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj

engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.
 ez az egyetlen  út amély az örök élethez vezet.
Zsoltárok könyve:18:31   Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta;

paizsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne.

Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.
 és ahogyan olvasuk az 1 zsoltárban is boldog az az ember aki az Úr UTJÁN jár:

Zsoltárok könyve:1:1-6:   Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán,

bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;Hanem az Úr

törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja

gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
4
Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél.
5
Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak

gyülekezetében.
6
Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.


és én is könyörgök a Mindenható Istenhez hogy vezessen az Ő útján:
Zsoltárok könyve:119:32   A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod

az én szívemet!
Zsoltárok könyve:119:35   Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert

gyönyörködöm abban.
Zsoltárok könyve:139:24   És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak

valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

Zsoltárok könyve:119:37   Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak

hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet!
 és nagyon hálás vagyok hogy tart még a  ma és tart a kegyelem:

Zsoltárok könyve:25:10   Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak,

akik szövetségét és bizonyságait megtartják.

Zsoltárok könyve:62:13   Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg

mindenkinek az ő cselekedete szerint!
Zsoltárok könyve:89:15   Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja;

kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.

kegyelmet kaptunk mert a Mindenható Isten szeret benünket:


János Evangéliuma:3:16   Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött

Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek

van: Isten ajándéka ez;

 ezért még ma meg térhetünk , megvallhassuk a bűneinket, :
I. János levél:1:9   Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa

bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
 csodálatos szó ez hogy Kegyelem!  én köszönöm Uram a kegyelmet és az életet, és

hálát adok minde ajándékodért amit adtál nekem az Úr Jézus Krisztus nevében!

Ámen!
 
 


 
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #37 Dátum: 2013 Május 04, 15:36:02 »
Ámen Ildikó.
Köszönöm a képeket.
 :afro:
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #38 Dátum: 2013 Május 10, 22:36:53 »
:019:

Isten beszéde! az Ő igéje! Istennek szava, beszéde, kijelentése,
DABÁR (héberül)
Zsidó levél:4:12   Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű

fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig,

és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
Jeremiás: 23: 29:
Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?
amint tudjuk Isten beszéde Isten igéje a :Názáreti Jézus Krisztus:
János: 1:1-4:
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
1 Mózes: 1:1-4:Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten

Lelke lebeg vala a vizek felett.
3
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
4
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

Szóval Isten Igéje, Isten beszéde az Úr Jézus :megcselekszi az Atya akaratát:
János Evangéliuma:4:34   Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak

akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.
János Evangéliuma:6:38   Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam

akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.
Zsidó levél:10:7   Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon

rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat.
tehát igy értjük meg hogy Isten igéje élő és ható! nem üres Isten beszéde, nem

marad htás nélkül,megcselekszi az Örökkévaló akaratát:
Ézsaiás könyve:55:10-11   Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza

nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot

ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11:
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem

megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.

tehát akkor nekünk is törekednünk kell cselekedni az Atya akaratát:mert kik

vagyunk mik hogy ne az ő karatát cselekedjük?
Dániel könyve:4:32   És a föld minden lakosa olyan mint a semmi; és az ő akaratja

szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét

megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?


Mikeás könyve:6:8   Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr

te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy

alázatosan járj a te Isteneddel.
és ha az ő akaratát akarjuk cselekedni akkor hallani kell mikor szól hozzánk például

mint Sámuél:
Sámuel I. könyve:3:10   Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak

előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád!
én vágyom hogy Isten szóljon hozzám és küldjön az Ő akarata szerint:

Ézsaiás könyve:6:8   És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és

ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!

törekedjünk tehát az Ő akaratát véghez vinni:Máté Evangéliuma:7:21   Nem minden,

aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki

cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Máté Evangéliuma:12:50   Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az

nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.
jézus is ezt tanitotta ,és ezt mondja ma is nekünk:János Evangéliuma:5:30   Én

semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem

igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki

elküldött engem, az Atyáét.


 PÉTER:5:6-11:
6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon

titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán

szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő

atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
10
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a

Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen

tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #39 Dátum: 2013 Május 11, 12:15:48 »
Válaszolni nem tudok rá Ildikó, mert teljességre törekedtél.

Ámen.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #40 Dátum: 2013 Május 17, 10:06:36 »
A SZENTLÉLEK KITÖLTÉSE!!!1 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2 És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
3 És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4 És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.
5 Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6 Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
7 Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak?
8 Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?
9 Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában,
10 Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
11 Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
12 Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lenni?
13 Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
14 Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
15 Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
16 Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:
17 És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18 És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
19 És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.
20 A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.
21 És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
22 Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok.
23 Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:
24 Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.
25 Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam.
26 Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik.
27 Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.
28 Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orcád előtt.
29 Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van.
30 Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe,
31 Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott.
32 Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.
33 Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok.
34 Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
35 Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
36 Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.
37 Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
38 Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
39 Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
40 Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
41 Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek!!!


Kedves testvéreim ez az Igazi pünkösd!!! :ima02: :ima05: :ima06: :ima02:
A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg.<1> A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára:
„   És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.

– Apostolok cselekedetei 2. fejezet, Károlyi-biblia
A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Akkor a jelei a szélzúgás és tűz volt, Isten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jelei. Az Újszövetség előjeleit a próféták mondták ki az Ószövetségben, Krisztus születése előtt: "Új szövetséget kötök veletek...akkor majd...új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek...Az én Lelkemet oltom belétek..."(Ez. 36,25-27; 11,19; Jer. 31,31k). Keresztelő János is jövendölt a Szentlélekről: " <Jézus> majd Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni" (Máté 3,11) Jézus Keresztelő Jánosnál keresztelkedett meg, és rögtön utána galamb formájában a Szentlélek leszállt Jézusra. Ezért a a katolikus ikonográfiában a Szentlélek jele a galamb. A katolikus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az Egyház születésnapja. 1956-ig vigíliája, 1969-ig oktávája is volt, a húsvéti idő a pünkösdöt követő szombattal ért véget. 1969-től pünkösd hétfője már az évközi időhöz tartozik.
Eredete <szerkesztés>

Eredete az ószövetségi zsidó ünnep, héber nyelven Sávuót, a törvényadás (tóra adásának) emléknapja és az új kenyér ünnepe.
Az Ószövetség szerint az Úr három főünnepet rendelt a zsidóknak. "Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként! Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az Ábib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem! Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarítod be. És a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt (Jeruzsálemben)!" (2Mózes 23:14-17)
Tehát a középső a pünkösd ünnepe, ez az 50. nap. "Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet. Ötven napot számoljatok a hetedik szombat utáni napig, és akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak!" (3Mózes 23:15-16) "Amikor pedig eljött pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy ahogy a Szellem adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a Föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni." (ApCsel 2:1-6)
Péter apostol megmagyarázta az ott levőknek, hogy most teljesedett be, amit Jóel így prófétált: "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Szellememből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Szellememből, és ők is prófétálnak." (ApCsel 2:17-18) Jézus is megígérte a Pártfogót, akit Ő küld el az Atyától, "az Igazság Szellemét, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam." (János 15:26b). "Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett." (János 16:7-11) Tehát Jézus kitöltötte Szent Szellemét
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #41 Dátum: 2013 Május 17, 23:39:32 »
Ámen.

Köszönjük Jézus.

 :ima05:
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #42 Dátum: 2013 Május 22, 02:38:08 »
A VÉR!

Jézus Krisztus vére az egyetlen Út amelyen Istenhez közelíthetünk, mert hogy a bűn által elvesztett Közösséget visszanyerhetjük,a vér amely megoltalmaz az Isten eljövendő haragjától: , mert aki hittel megragadja a Jézus Krisztus engesztelő vérét , amely: kiomlott a GOLGOTAI KERESZTEN , az megmenekül:
Krisztus vére a mi váltságunk dija
Kolossé:1:14:
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;

:1Péter:1:18-19
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:,


ahogyan olvasunk az Ap csel: 20: 28: amelyet az Ő tulajdon vérével szerzett!
és a jelenések könyvéből is ezt olvashatjuk:Jel:5:9:
Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből.
JÉZUS KRISZTUS VÉRE :a bűnbocsánatunk alapja is:
Efézus:1:7
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. tudjuk hogy vér nélkül nincs Bűnbocsánat
hol is lépet be a vér mint engesztelés?

olvassuk a 3Mózes:7:11:

Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.
egy kérdés : miért is volt szükség engesztelésre?
A TANAH ban azt olvassuk hogy Ádám és Éva bűnbe eset , ehhez hogy ezt meg lehessen érteni elolvasom a 1Mózes:2:16-17:És parancsolta az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
és olvassuk tovább hogy Éva nem fogadott szót hanem hagyta hogy a kígyó (a ki a Sátán volt) hogy becsapja és bünbe vigye: NEM FOGADOTT SZÓT ISTEN BESZÉDÉNEK!

1Mózes:3:1-6:
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
2
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
3
De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
4
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
5
Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
6
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék
. szóval így történt a bűnbe esés: tovább olvasva :1 Mózes 3:7

És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak. természetesen ez volt elfogadható isten előtt mert : olvassuk :1 Mózes 3:2:11
És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket. tehát itt maga az Örökkévaló ölt egy állatott hogy felöltöztesse őket.
olvassuk a Káin és Ábel esetéről is : 1MÓZES:4:4-5:
És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.

Tehát a vér szerez engesztelést .Ezek az események előre mutattak Krisztus vérének végső jelentőségére. Különösen a Páska ünnep eseményei mutattak rá előre, amikor Isten népének bárányvért kellett az ajtófélfáikra hinteni, hogy ezáltal megmenekülhessenek a haláltól.2 MÓZES: 13:1
Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
2
Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.
3
Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
4
Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
5
A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek.
6
És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
7
És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
8
A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
9
Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.
10
És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
11
És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
12
Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
13
És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
. Ez a vér Jézus vérére mutatott előre, amellyel kell fedeznünk magunkat. Krisztus ideje előtt az izráelitáknak állatokat kellett feláldozniuk bűneikért, Isten Mózesnek adott törvénye alapján. Azonban az állati vér kiontása csupán bizonyos elvek tanítása érdekében történt.
A bűn halállal büntethető olvassuk a ROM:6:23:Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. nem volt lehetséges, hogy egy ember leöljön egy állatot saját halála helyettesítőjeként, vagy önmaga igazi képviselőjeként. Az állatok, amelyeket feláldoztak, nem voltak tudatában a jónak illetve a rossznak, így nem képviselték teljességgel őket: : Zsidók 10:4 :Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. de hát miért is kellett a zsidóknak állatokat feláldozniuk, amikor bűnt követtek el? Pál a különböző válaszokat erre a kérdésre a Gal.3:24-es versben :Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
Az állatoknak, amelyeket, mint bűnért való áldozatokat öltek le, tisztáknak kellett lenniük - hiba nélkül valóknak 2Móz.12:5
A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. vagy a :; 3Móz.1:3,10 3
Ha tulokféléből áldozik egészen égőáldozattal: hímmel és éppel áldozzék. A gyülekezet sátorának ajtajához vigye azt, hogy kedvessé legyen az Úr előtt.
4
És tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy kedves legyen ő érette, hogy engesztelést szerezzen az ő számára.
5
És ölje meg a tulkot az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, vigyék fel a vért, és hintsék a vért köröskörűl az oltárra, amely a gyülekezet sátorának nyílásánál van.
6
Azután vonja le az égőáldozat bőrét, azt pedig vagdalja el tagjaira.
7
És az Áron pap fiai gerjesszenek tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre.
8
Azután rakják az Áron fiai, a papok, a tagokat: a fejet és a kövérjét a fára, amely az oltáron lévő tűzön van.
9
A belét pedig és lábszárait mossa meg vízben, és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron egészen égőáldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.
10
Ha pedig a juhfélékből: bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzék.

. Krisztusra mutattak előre, a "hibátlan és szeplőtlen" bárányra 1Pt.1:19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén::
Ezeknek az állatoknak a vére tehát Krisztus vérét képviselte. Elfogadottak voltak, mint bűnért való áldozatok, már amennyire előremutathattak Krisztus tökéletes áldozatára, amelyről Isten tudta, hogy meg fogja hozni azt. Így Isten megbocsáthatta Krisztus előtt élt népének bűneit.
Zsid 9:15:
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
tehát amint mondtam Krisztus vére a bűnbocsánatunk alapja: olvassuk az Efézus:1:77
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
tudjuk tehát hogy vér nélkül nincs bocsánat: Zsid:9:22És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
maga Jézus is erre tanit minket a: Máté:26:28:28
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
a Jézus Krisztus vére a megigazulásunk alapja is::Rom:4:25:
Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
ez a kegyelmet ingyen kaptuk:Rom 3:24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
a Jézus vére által Isten megbékélt velünk: Ő a mi békességünk alapja : olvassuk a Kolossé:1:20:20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
megölte az ellenségeskedést : Efézus.:2:16:
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.Rom:5:1:

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Jézus Krisztus vére megtisztít megmos és megszentel, tehát az Ő vére által tiszták , és bűn nélkül lehetünk Isten előtt! , ez egy csodálatos dolgok , Isten a világ mindenség teremtője előtt tiszták lehetünk , nem tulajdonítja nekünk a bűneinket amit elkövetünk a Vér a mi megtisztulásunk alapja:1 János:1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
de megmossa a lelki ismeretünket is: Zsid: 9:14:

Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek
szóval ezeket olvasva az Igéből tudjuk hogy megmos a bűneinkből: Jel:1:5:
És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. igy lettünk királyok és papok:1 Péter:2:9
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
2 Mózes: 19:6
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak. Jelenések:5:10:És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.Jelenések :20 :6:
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig
tehát sokan fel sem tudjuk fogni hogy mit is jelent nekünk a Jézus vére: 1korintus:6:11
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. Jel:7:14:4
És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.

A Jézus vére a közösségünk alapja is:1 Korintus: 10 :16:A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? zsid:10:19:
Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
közösségünk van egymással is az ő vére által.:1Ján:1:7Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

tudjuk tehát hogy csak az Ő vére által léphetünk isten szine elé :Efézus:2:13-18
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
a Jézus Krisztus vére le győzte a sátánt: Jelenések: 12:11:
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig. és a Jézus Krisztus vére által mik is diadalmaskodhatunk a sátán felett:Rom:8:37_39
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. :ima02: :ima05: :Jezus04:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #43 Dátum: 2013 Május 30, 10:03:39 »
A pásztor és a nyáj
Szerző: török ildikó
Lehetőségek
Pont ma, ahogy a Bibliámat olvastam, kezembe akadt egy ige, a Ján. 10,4: „És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.”. Ugyanakkor, mikor folytattam a szakaszt, a 27. vers is megfogott: „Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem”. Arra gondoltam: milyen érdekes ez a kölcsönösség! Mi, Jézus Juhaiként ismerjük – ismernünk kell – az Ő hangját, és Jézus is kölcsönösen ismer minket. Nem csodálatos? Mi, akiket a régi önmagunk folyamatosan támad, akiket az ördög folyton be akar mocskolni Előtte, ismertek vagyunk a mi mennyei Atyánknál! Olyan fantasztikus, hogy Ő úgy ismer minket, mint ahogy még mi sem ismerjük saját magunkat és úgy szeret bennünket, ahogy senki más! Gondoljunk csak bele: az csak árnyéka az Ő szeretetének, ahogy egy szerelmes rajongva gondol a kedvesére, vagy, ahogy egy anya szereti és óvja a gyermekét! Ugyanakkor micsoda kiváltság és felelősség is ez a két vers egyszerre: kiváltság, hiszen nem a törvények betartása, vagy be nem tartása miatt fogunk a mennybe vagy a pokolba kerülni (lásd pl. még a Ján 5. 39-40), de felelősség is. Hiszen mi, ha Ő a pásztorunk, akkor csak Őt vagyunk kötelesek követni. Ő a mi ajtónk, nem mehetünk be a mennybe a jótettek árán, az olyan, mintha a falnak mennénk, hiszen nem az ajtót választottuk. Ne birkák, bárányok legyünk! Áldom az Úr nevét, amiért olyan kegyelmes velünk, hogy csak annyit kér az örök életért, hogy szeressük Őt és higgyünk Benne!

most eszembe jutott egy dicséret ami kb így szól ,: kinek szívében lakik az Úr már nem élhet ugyanúgy, és ez valóban igaz , mert már nem vagyunk ugyan azok mint megtérésünk előtt hiszem Ő lakik a szívünkbe: Ő az életünk Ura! ő az életét adta értünk , és most már mondhatóm hogy:
 

Galátzia levél:2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. 
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #44 Dátum: 2013 Június 06, 08:41:41 »
GYŐZNI AKARUNK!77 zsoltár:14-15:
14
Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?
15
Te vagy az Isten, aki csodát mívelsz; megmutattad a népek között a te hatalmadat.

valóban Isten a Mindenható! Ő az Örökkévaló:
Jelenések könyve:1:8 Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható!

és nagyon jó dolog vele élni , vele járni :
Zsoltárok könyve:91:1:Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.

És örökkévaló Ő Szent!ezért legyünk mik is szentek:

Mózes III. könyve:11:44 Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok
Mózes III. könyve:19:2 Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
Mózes III. könyve:20:7 Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.
Mózes III. könyve:20:26 És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.
a kérdés viszont hogyan lehetünk szentek?
a választ az Igében találjuk meg:
János Evangéliuma:17:17 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

és amint tudjuk az Ige : Jézus Krisztus:
János: 1: 1-4:
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
János Evangéliuma:1:1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
szóval az Ige megtanit mindenre amire eszükségünk van, de ahoz meg kell ismerni Őt!:
Hóseás könyve:6:3 Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet.

jános: 17:3:

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust!

Ő hatalmas:

Jób könyve:36:5 Ímé, az Isten hatalmas, még sem vet meg semmit; hatalmas az ő lelkének ereje.
Zsoltárok könyve:147:5 Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.
az Isten tehát hatalmas és kegyelmes
:II. Korintus levél:9:8 Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
az Ő kegyelméből és szeretetéből megajándékozott minket! a LEGNAGYOBB AJÁNDÉK AMIT KAPHATUNK: NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS,ISTEN FIA:

János Evangéliuma:3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

I. János levél:5:20 De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.
Róma levél:6:22 Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
I. János levél:2:25 És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.

János Evangéliuma:17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

,és Ő a csodák Istene is !
Zsoltárok könyve:136:4 Aki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme!
sok csodákról olvasunk a bibliába , de ha azokat mind felsorolnám ide ...


Dániel könyve:6:27 Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön;...

. nála minden lehetséges!


Máté Evangéliuma:19:26 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Márk Evangéliuma:9:23 Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.
Márk Evangéliuma:10:27 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.
Márk Evangéliuma:14:36 És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked....
és minden lehetséges annak is aki hisz: mert mik hiszünk Isten fiában :
I. János levél:5:5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
I. János levél:5:10 Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amelylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.
I. János levél:5:13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

jános Evangéliuma:11:25 Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;

Márk Evangéliuma:16:16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik

jános Evangéliuma:5:24 Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

János Evangéliuma:6:35 Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János Evangéliuma:6:40 Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon.
János Evangéliuma:6:47 Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak
János Evangéliuma:7:38 Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
és csodálatos ez az igéret!
Jelenések könyve:21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
jelenések:3:11-12:Ímé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
12
Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

nekünk bizony gyözni kell mert győzteseknek hivott el az Isten:
jelenések könyve:2:7 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.
Jelenések könyve:2:11 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
Jelenések könyve:2:17 Akinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja.
Jelenések könyve:3:21 Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.
Jelenések könyve:21:7 Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.


jelenések: 22: 20-12:Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
21
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen!!!


 :019:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25