Szerző Téma: Tanítások Isten Igéjéből  (Megtekintve 9213 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Tanítások Isten Igéjéből
« Dátum: 2012 Augusztus 25, 09:16:32 »
Van Főpapunk 

Zsoltár 110:1: Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.Máté:22:44:Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Márk: 12:36:Hiszen Dávid maga mondotta a Szent Lélek által: Monda az Úr az én uramnak: ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
Luk: 20:42-43:
Holott maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Ap csel: 2: 34-35:4
Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.Zsid:1:13:Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?
Zsoltár:110:2-4:A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között!
3
A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.
4
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.
Zsid:5:6:Miképpen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
Zsid:6.20:Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.
Zsid:7:17:Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.

Zsidó levél:4:14Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
Zsidó levél:4:15Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
Zsidó levél:8:1Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle.
Zsid:9:11-15:
Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
12
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
13
Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
14
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
15
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
1Péter.1:18-21:Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #1 Dátum: 2012 Augusztus 25, 09:51:09 »
Imameghallgató Istenünk van!


 :igen: :igen:
Amikor Hozzá fordulunk, amikor Hozzá kiáltunk - lehet az bármilyen helyzet, bármilyen nehéz körülmény, bármennyire kilátástalan helyzet, még ha a vörösiszap árasztja is el a településünket -, akkor Ő meghallgat, és válaszol. Aki segítségül hívja az Ő nevét, az MIND megszabadul!
 
Luk.11,9-10 "Ezért mondom nektek: Kérjetek, és kaptok! Keressetek, és találtok! Zörgessetek, és az ajtó megnyílik nektek! Mert mindenki, aki kér, az kap. Mindenki, aki keres, az talál. És aki zörget, annak megnyílik az ajtó."
 
Ha a körülményeink azt is sugallják, hogy sarokba szorított az ördög, a mi Istenünknek megvan a terve, hogy abból a helyzetből hogyan szabadítson ki!
 
Mire nézek, amikor bajba kerültem? Az Úrra, az én Szabadító Istenemre! Az ördög szeretné elérni, hogy nézzek a körülményekre, az ellenségre, a gonosz kitervelt szándékára, arra, hogy most már végem van …, hogy innen már biztosan nincs kiút. Az ördög NEM szeretné, hogy az Úrra nézzek, NEM szeretné, hogy még a nehéz helyzetben is, a bajban is az Urat, a Szabadítót, a Vitéz Harcost, a Királyok Királyát lássam a szemeim előtt.
Amikor Josafát ellen összegyűlt a Moábiták, Ammoniták és a Szeir hegyén lakók sokaságának nagy serege, de Josafátról azt olvashatjuk, hogy ő akkor is ezt mondta: "csak Te reád néznek a mi szemeink" (2.Krón.20,12), Az ördög szerette volna, hogy Josafát megrettenve, tele félelemmel a saját vereségét, a saját maga és népének pusztulását lássa a szemei előtt. De Josafát azt mondta, hogy : "a mi szemeink csak Te reád néznek", és meg is szabadult - nem csak ő, hanem az egész nép.
 
A 121. zsoltárban ezt olvashatjuk:
Zsolt.121,1-3 "Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és Földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ."
 
Ha felemelem a tekintetemet az Úrra, akkor LÁTOM, hogy jön, hogy úton van már a segítség! Ez reménységet, ez bátorságot, erőt tud adni a legszorultabb helyzetben is. Mindjárt ideér a felmentő sereg, mindjárt ideér a Szabadító!
 
Dávid is azt írja az egyik zsoltárában:
Zsolt.25,15 "Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert Ő húzza ki a tőrből a lábamat."
Igen, ahogy nézem az Urat - látom Őt. Ahogy látom, ez a képzeletemet, a gondolkodásomat - az egész lényemet változtatja. Ahogy nézem az Urat, ez Őt megindítja - cselekvésre indítja. Mint amikor az utcán - csak szó nélkül - néz egy gyerek, ahogy éppen fagyit nyalsz. Nem mondja - mert talán nem meri -, de ott van a szemében a kérés, hogy 'de szeretnék én is'. És az Úr is így van. Ahogy a tekintetemet rászegezem, Tőle várom a szabadítást - még ha nem is mondanék semmit sem, Ő pontosan tudja.
 
Mit nézek, mit látok - ez nagyon sok mindent meghatároz.
Amikor Illés közvetlenül az elragadtatása előtt le akarta 'rázni' Elizeust, Elizeus nem hagyta. Ott volt a nyomában, nem maradt el, tőle, nem ment el sehova Illés mellől. Amikor Illés megkérdezte, hogy mit is szeretne, Elizeus azt válaszolta, hogy az őrajta levő kenet kétszeres mértékét. Illés nem azt mondta, hogy 'hát, azért ez már sok, ilyet nem lehet', hanem azt válaszolta, "ha meglátsz engem, amikor elragad az Úr, akkor meglesz neked. De ha nem látsz meg, akkor nem lesz meg" (2.Kir.2,10).
 
Hitbeli győzelmek, áttörések, nehéz helyzetekből való szabadulások, ígéretek birtokbavétele, nagyobb kenet, elhívásunk megteljesítése … mindezek függnek attól, hogy mire függesztem a szemeimet, hogy mit nézek, hogy mit látok magam előtt.
 
Zsolt.16,8 "Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, nem rendülök meg."
Ap.csel.2,25 "Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert Ő nekem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam."
Zsolt.121,1-3 "Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és Földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ."
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #2 Dátum: 2012 Augusztus 25, 11:10:32 »

 :D
ISTEN BESZÉDE:

Sámuel II. könyve:22:31   Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Paizsa ő mindeneknek, akik ő benne bíznak.
Sámuel II. könyve:7:28   Most azért, óh Uram Isten, (mert te vagy az Isten, és a te beszéded igazság, és te mondottad ezt a jót a te szolgád felől)
,Zsoltárok könyve:18:31   Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne
.Ézsaiás könyve:40:8   Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!Lukács Evangéliuma:8:11   A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde. :019:
Efézusi levél:6:17   Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde:
Zsidó levél:4:12   Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
 én azt gondolom hogy ezek után Isten beszéde=az Ő IGÉJE az ami megtartja az életünket, az Ő igéje által élünk, és az Ő igéje által ítéltetünk meg, hová is lehet a világ elől menekülni??? Isten Beszédében= Isten Igéjében!mert ha azt kutatod , tanulod a Szívünkben lesz vésve az Ő igéje mert ez ad életet Örök életet!
a világ és a világ szerinti élet elmúlik, semmi nem lesz belőle, de Isten Igéje örökké megmarad, és szerintem nem mindegy hogy hol fogjuk tölteni az örökkévalóságot??? Én ott szeretnék lenni ahol az én Megváltóm él, vele szeretnék élni Örökké,mert mit ad nekem a világ???SEMMIT!!!DE Ő Jézus, Megváltott , megbocsájtotta a bűneimet, megszabadított, mondhatom hát akkor hogy : valósággal szabad  vagyok, és ÖRÖK
 ÉLETTEL AJÁNDÉKOZOTT MEG!!!
ROM:8:37-39
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban! ÁMEN!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #3 Dátum: 2012 Augusztus 25, 12:20:23 »
 :ima02: :ima05: :ima06:
 Jézus megtanított imádkozni!

Máté Evangéliuma:6:9   Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

 az imának van ereje , nem csupán üres beszéd! és imádkozni kell , a biblia is igy tanít minket:I. Thessalonika levél:5:17   Szüntelen imádkozzatok.
Az ima megteremti a kapcsolatot nemcsak Isten és közöttünk,hanem embertársaink és mi közöttünk is.Az imában nem az számit,hogy szavaink minél magasztosabbak legyenek az Ima az szívből kell induljon nem csak üres szavak , mert Isten a szíveket vizsgálja,hanem,hogy amit mondunk azt teljes átéléssel és odaadással tegyük.Ezáltal az ima  a könyörgés az életünk legfontosabb részévé válik.A keresztény imája nemcsak találkozás Krisztussal,hanem élet Krisztusban.
 Jézus megtanított imádkozni de nem az fontos hogy ismételjük az imát amit példa ként hagyott nekünk, mert tudjuk hogy a szívünket ismeri az Úr, hanem minden nap hálaadással tárjuk fel a kívánságainkat!


Jézus mind az egyéni,mind a csoportos imát ajánlja:Amikor imádkozol,menj be a belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban.Atyád pedig aki látja titokban megjutalmaz majd.Ez egy teljessen személyes kapcsolatot mutat,amikor csak mi ketten vagyunk az Atya szeretetébe egybeolvadva és igy válik a kettő eggyé.és itt már el lehet mondani:Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus ( Gal:2:20)
A mindennapi imára szükség van,hogy legyen napunkban egy időpont,amikor azt mondjuk az Istennek:szeretlek téged,gondolok rád.De még inkább szükséges a napi ima azért,hogy legyen egy időtartam,amikor csendben hallgatjuk az Isten szavát,amikor ő mondja nekünk:Szeretlek gyermekem! ami válaszunk: SZERETLEK  URAM szeretlek Istenem ,szeretlek Megváltóm! ÁLDALAK ÉS MAGASZTALLAK A TE KEGYELMEDÉRT, a HŰSÉGEDÉRT ÉS MINDENÉRT AMIT TŐLED KAPTAM!
Az ima a szeretet legmagasabb foka az amikor ezt mondjuk:Legyen meg a te akaratod.Ez a teljes bizalom jele,mikor életünket egészen Isten akarata alá rendeljük és elfogadjuk sorsunkat.Elfogadjuk,hogy  ő mindent előbb és jobban lát mint mi,mindent miértünk tesz,ha pedig igy van miért nem hagyatkozhatnánk a sugására.Amikor ezt a gondolatot megvalósitjuk,rájövünk Jézus mondatára az aggódásról,feloldodik bennünk a félelem és egész lényünk templommá vátozik,a szüntelen ima-áldás szentélyévé.A szeretet ezen fokán tér és idő másodlagossá válik számunkra,hiszen ilyenkor itt és mostban fogunk élni,megvalósitjuk belső lényegiségünket.Életünk pedig átalakul,ahová megyünk,akivel beszélünk megszépül-mondhatni a vas is arannyá válik kezünkben,hiszen a szeretet olyan erő amely átalakit anélkül,hogy a szabadságunkba befolyásolna.Azért élünk,hogy szeressünk és azért tapasztalunk,hogy megtanuljunk szeretni.

Jézust tanitványai kérték arra,hogy tanitsa meg őket imádkozni,ekkor adja meg nekik a Miatyánkot,amely magába foglal minden kérést mind szellemi-lelki-fizikai sikon.Ez az ima nem csak az ő közös imájukká válik,hanem mindannyiunkévá,hiszen ez mindannyink legbelső vágyát tükrözi ezért nem véletlen a Miatyánk-mindannyiunk Atyja.

Máté Evangéliuma:26:41   Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
Márk Evangéliuma:13:18   Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen.
Márk Evangéliuma:13:33   Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
Márk Evangéliuma:14:38   Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.
Lukács Evangéliuma:6:28   Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.

I. Thessalonika levél:3:1   Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként ti köztetek is.
Zsidó levél:13:18   Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.
 imádkozzatok egymásért és imádkozzatok értünk is mert meg van irva:Jakab levél:5:16    imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése :ima02:

I. Thessalonika levél:5:25   Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.

Márk :13:33:Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #4 Dátum: 2012 Augusztus 25, 12:24:31 »
 NE FÉLJ !!! NEM  A FÉLÉLEM SZELLEMÉT KAPTUK!!

Isten azért teremtett meg téged, hogy betöltsd az Ő tervét itt a földön. Senki nem léphet helyetted abba a tervbe, amit neked kell betöltened. Ha az ellenség, a félelem vezet, nem tudod betölteni azt célt amire az Úr elhívott. Isten már a teremtés előtt látott téged és terve, célja volt veled. Van az életedben egy ajtó, ahol Jézus zörget és kopogtat. Halld meg a hangját és engedd be az életedbe ha még nem lakik nálad.

"Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok, és ő énvelem."
Jel. 3:20

Hogy kit engedsz be ezen az ajtón, egyedül rajtad múlik. Senki nem léphet be azon a te engedélyed nélkül, még Jézus sem. Szabad akaratod van, és csak te érvényesítheted azt. Sokan kopogtatnak azon a bejáraton, nem csak az Úr, hanem a Félelem, Aggodalom, Bánat, Harag, Gyűlölet stb. Más szóval, az ellenséged is. Amikor az ikrek, a Félelem, Aggodalom zörget be, te hogyan reagálsz rá? Ez egy elgondolkodtató kérdés, de csak két lehetőséged van. Vagy beengeded, vagy nem. Senki nem kényszeríthet rá, hogy hogy dönts. Mi történik akkor ha kiszólsz, mert nem ismered a szándékukat: Gyertek be! Az ajtón ekkor kimegy a Hit. Ők ketten nem férnek meg egymással. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, írja a Biblia. A Félelem kéz a kézben jár az Aggodalommal és takarítani tértek be hozzád. Nem tűrik meg nálad a Szeretetet, Nyugalmat. Kisöpörnek mindent ami nem hozzájuk tartozik. Alapos nagytakarítást végeznek, hogy ők vehessék át a hatalmat.

"Félelem és aggodalom lepi meg őket." 2Móz. 15:16

Amikor nem számítasz rá, ellepnek mint a hangyák a táplálékot ha rátalálnak. Nehéz lerázni őket. A csontjaidat sem kíméli a Félelem, felemészt mindent amit az útjában talál. Nem kímél senkit és semmit. Nincs benne alázat, irgalom, könyörület. Mindent könyörtelenül végez. A Félelem szól hozzád de olyan módon végzi, hogy ott csengjen a füledben nehogy megfeledkezz róla. Rád tör a pusztító amikor a legnagyobb nyugalomban, békességben, biztonságban érzed magad. Nem kérdez, szó nélkül rombol le mindent amit az útjában talál és amit felépítettél magadban.

"Félelem szállt rám, és rettegés, s megreszkettette minden csontomat."
Jób 4:14

"A félelem hangja cseng az ő füleiben, a békesség idején tör rá a pusztító!" Jób 15:21

Ha beengeded a Félelmet akkor számíthatsz rá, hogy rombolni fog és rabságba vezet. Megfigyelted már, hogy te hogyan reagálsz ezekre a dolgokra? Ilyenkor elbújnak, elrejtőznek az emberek. Nem keresik a társaságot, gyülekezetet, Istent. A Félelem börtönében élnek, az Aggodalom bilincseibe verve és a Borzalom vert tanyát a szívükben.

"Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem."
Zsolt. 55:6

Hatalmadban áll, hogy kirúgd ha már beengedted a szívedbe a Félelmet, Aggodalmat. Ha a Félelem marad nálad, nem tudsz növekedni. Nem tudod elpusztítani, de nem kell vele együtt élned! Isten országában nincs Félelem, oda ő nem mehet be, mert ki van rekesztve örökre. Ott nem tud megélni, mert nem talál megfelelő társat, ahol lakni tudna. Száműzd a félelmet és a társait. Hogyan tudod megtenni? Az Igét hallanod kell és ki is kell mondanod! Az Atyánk azt mondja ne félj!

"Az Úr, Ő az, aki előtted megy, Ő lesz veled, el nem marad tőled, el nem hagy téged, ne félj és ne rettegj!" 5Móz. 31:8

"Avagy nem parancsoltam-e meg néked, légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz."
Józs. 1:9

"Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, amit mondasz, megteszek néked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy."
Ruth. 3:11

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak."
Ésa. 41:10

"Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!" Ésa. 41:13 
"Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve."
Ján. 12:15

Lukács Evangéliuma:12:7   De néktek a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok verébnél drágábbak vagytok!
"Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot." Luk. 12:32

ez a legcsodálatosabb ige amit olvastam valaha:
János:14:27:Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!I. Péter levél:3:14   De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;

"Mondta pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass." Csel. 18:9

Jelenések könyve:2:10   Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját

 ÁMEN!!!  :ima02:
Jelenések könyve:1:17   Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #5 Dátum: 2012 Augusztus 28, 09:01:27 »
 :ima02:
Jézus megtanított imádkozni!!!

Máté Evangéliuma:6:9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

az imának van ereje , nem csupán üres beszéd! és imádkozni kell , a biblia is igy tanít minket:I. Thessalonika levél:5:17 Szüntelen imádkozzatok.
Az ima megteremti a kapcsolatot nemcsak Isten és közöttünk,hanem embertársaink és mi közöttünk is.Az imában nem az számit,hogy szavaink minél magasztosabbak legyenek az Ima az szívből kell induljon nem csak üres szavak , mert Isten a szíveket vizsgálja,hanem,hogy amit mondunk azt teljes átéléssel és odaadással tegyük.Ezáltal az ima a könyörgés az életünk legfontosabb részévé válik.A keresztény imája nemcsak találkozás Krisztussal,hanem élet Krisztusban.
Jézus megtanított imádkozni de nem az fontos hogy ismételjük az imát amit példa ként hagyott nekünk, mert tudjuk hogy a szívünket ismeri az Úr, hanem minden nap hálaadással tárjuk fel a kívánságainkat!


Jézus mind az egyéni,mind a csoportos imát ajánlja:Amikor imádkozol,menj be a belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban.Atyád pedig aki látja titokban megjutalmaz majd.Ez egy teljessen személyes kapcsolatot mutat,amikor csak mi ketten vagyunk az Atya szeretetébe egybeolvadva és igy válik a kettő eggyé.és itt már el lehet mondani:Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus ( Gal:2:20)
A mindennapi imára szükség van,hogy legyen napunkban egy időpont,amikor azt mondjuk az Istennek:szeretlek téged,gondolok rád.De még inkább szükséges a napi ima azért,hogy legyen egy időtartam,amikor csendben hallgatjuk az Isten szavát,amikor ő mondja nekünk:Szeretlek gyermekem! ami válaszunk: SZERETLEK URAM szeretlek Istenem ,szeretlek Megváltóm! ÁLDALAK ÉS MAGASZTALLAK A TE KEGYELMEDÉRT, a HŰSÉGEDÉRT ÉS MINDENÉRT AMIT TŐLED KAPTAM!
Az ima a szeretet legmagasabb foka az amikor ezt mondjuk:Legyen meg a te akaratod.Ez a teljes bizalom jele,mikor életünket egészen Isten akarata alá rendeljük és elfogadjuk sorsunkat.Elfogadjuk,hogy ő mindent előbb és jobban lát mint mi,mindent miértünk tesz,ha pedig igy van miért nem hagyatkozhatnánk a sugására.Amikor ezt a gondolatot megvalósitjuk,rájövünk Jézus mondatára az aggódásról,feloldodik bennünk a félelem és egész lényünk templommá vátozik,a szüntelen ima-áldás szentélyévé.A szeretet ezen fokán tér és idő másodlagossá válik számunkra,hiszen ilyenkor itt és mostban fogunk élni,megvalósitjuk belső lényegiségünket.Életünk pedig átalakul,ahová megyünk,akivel beszélünk megszépül-mondhatni a vas is arannyá válik kezünkben,hiszen a szeretet olyan erő amely átalakit anélkül,hogy a szabadságunkba befolyásolna.Azért élünk,hogy szeressünk és azért tapasztalunk,hogy megtanuljunk szeretni.

Jézust tanitványai kérték arra,hogy tanitsa meg őket imádkozni,ekkor adja meg nekik a Miatyánkot,amely magába foglal minden kérést mind szellemi-lelki-fizikai sikon.Ez az ima nem csak az ő közös imájukká válik,hanem mindannyiunkévá,hiszen ez mindannyink legbelső vágyát tükrözi ezért nem véletlen a Miatyánk-mindannyiunk Atyja.

Máté Evangéliuma:26:41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
Márk Evangéliuma:13:18 Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen.
Márk Evangéliuma:13:33 Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
Márk Evangéliuma:14:38 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen.
Lukács Evangéliuma:6:28 Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.

I. Thessalonika levél:3:1 Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként ti köztetek is.
Zsidó levél:13:18 Imádkozzatok érettünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.
imádkozzatok egymásért és imádkozzatok értünk is mert meg van irva:Jakab levél:5:16 imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése

I. Thessalonika levél:5:25 Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.

Márk :13:33:Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. :ima02: :ima05: :ima06:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #6 Dátum: 2012 Augusztus 28, 09:30:31 »
ÁMEN! Drága Ildikó!

Nagyon köszönöm a gondolataidat! Valóban az ima olyan mint a lélegzet... Szüntelen és az élethez elengedhetetlen!

 :ima02:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #7 Dátum: 2012 Augusztus 28, 10:06:31 »
Kegyelmet Kaptunk!  :2smitten:


Titus levél:3:5 Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,

Efézus:2:
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk
Roma:3:28:
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.
tehát kegyelmet kaptunk , és az ige világosan megtanít hogyan viselkedjünk egymással:

Filippi levél:2:2-3:Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

Galáta: 5. :1-6:
1
Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
2
Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.
3
Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
4
Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
5
Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.
6
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

Efézus: 4.:1-7:
1
Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok.
2
Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
3
Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
4
Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
5
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
6
Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.
7
Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
Efézus:5:21:Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.

Péter első levele » 5.:1-11
1
A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendő dicsőségnek részese;
2
Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal;
3
Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.
4
És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.
5
Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.
6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
10
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #8 Dátum: 2012 Augusztus 29, 09:33:28 »
 :igen:

Beszélj bölcsességgel!
 :ima02:


PÉLDA: 18:21:
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal

élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Példa: 21:23:Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

Jakab:3: 6-9:6
A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között,

hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is

lángba boríttatván a gyehennától.
7
Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké

megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által:
8
De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az,

halálos méreggel teljes.
9
Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten

hasonlatosságára teremttettek:
Máté: 15:11:
Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az

fertőzteti meg az embert.

Máté:15:18-19:
8
Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az

embert.
19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések,

paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.
Máté:12:36-37:
De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot

adnak majd az ítélet napján.
37
Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.
Zsoltár: 140:1-4:
1
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
2
Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól védj meg

engemet!
3
Akik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap háborút kezdenek.
4
Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt.
a beszédben teremtő erő van: lássukmit mond Isten igéje:
Mózes I. könyve:1:3   És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
Mózes I. könyve:1:6   És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, amely

elválassza a vizeket a vizektől.
Mózes I. könyve:1:9   És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy

helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:11   Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet,

maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben

legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:14   És monda Isten: Legyenek világító testek az ég

mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és

meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
Mózes I. könyve:1:20   És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok

nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
Mózes I. könyve:1:24   Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat

nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök

szerint. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:26   És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és

hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon,

mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
Mózes I. könyve:1:28   És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten:

Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok

alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó

mindenféle állatokon.

Prédikátor :5:2:Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni

Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés

legyen.
Prédikátor:5:6:Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd

az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne

háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.
János Evangéliuma:12:49   Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki

küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.

tehát gondoljuk mg azt hogy mit beszélünk,
Zsoltárok könyve:119:9   Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem

a te beszédednek megtartása által?
Zsoltárok könyve:119:11   Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne

vétkezzem ellened.
Zsoltárok könyve:119:16   Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről

nem feledkezem el.
Zsoltárok könyve:119:17   Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te

beszédedet.
Zsoltárok könyve:119:50   Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te

beszéded megelevenít engem.
Zsoltárok könyve:119:82   A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én

szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
Zsoltárok könyve:119:101   Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat,

hogy megtartsam a te beszédedet.
Zsoltárok könyve:119:103   Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél

édesbb az az én számnak!
Zsoltárok könyve:119:116   Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és

ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:130   A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és

oktatja az együgyűeket.
Zsoltárok könyve:119:139   Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a

te beszédedről az én ellenségeim.
Zsoltárok könyve:119:140   Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti

azt.
Zsoltárok könyve:119:147   Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben

van reménységem.
János Evangéliuma:17:6   Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e

világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet

megtartották.
János:17:8.Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők

befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te

küldtél engem.
tehát az Ige megtanit minket hogy hogyan beszéljünk :Jakab levél:5:12   

Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi

más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás

alá ne essetek.
máté:5:34-37:
Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az

Istennek királyi széke;
35
Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak

városa;
36
Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy

feketévé;
37
Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a

gonosztól vagyon.
2 korintus:1:17-207
Hát ezt akarva, vajjon könnyelműen cselekedtem-é? vagy amit akarok, test szerint

akarom-é, hogy nálam az igen igen, és a nem nem legyen?
18
De hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem.
19
Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, én és Silvánus és

Timótheus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne.
20
Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az

Isten dicsőségére mi általunk.
ezek után én ugy gondolom hogy mielőtt bármit is mondanánk kérjünk Istentől

bölcsességet , hogy bölcsen szóljunk, ahogyan olvastuk hogy Solomon is kért és

kapott is:
Krónikák II. könyve:1:10   Most azért adj nékem bölcseséget és tudományt, hogy

a te néped előtt mind ki-, mind bemehessek; mert vajjon kicsoda kormányozhatja ezt

a te nagy népedet?
Krónikák II. könyve:1:11   Akkor monda az Isten Salamonnak: Minthogy ez volt a

te szívedben, és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a

téged gyűlölőknek lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél

magadnak bölcseséget és tudományt, hogy kormányozhasd az én népemet, mely

felett királylyá tettelek téged:
Krónikák II. könyve:1:12   A bölcseséget és a tudományt megadtam néked, sőt

gazdagságot, kincset és tisztességet is olyat adok néked, amelyhez hasonló nem

volt sem az előtted, sem az utánad való királyoknak.

Zsoltárok könyve:37:30   Bölcseséget beszél az igaznak szája, és a nyelve

ítéletet szól
Példabeszédek könyve:1:7   Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget

és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Példabeszédek könyve:2:6   Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és

értelem származik.
Példabeszédek könyve:3:13   Boldog ember, aki megnyerte a bölcseséget, és az

ember, aki értelmet szerez.
Példabeszédek könyve:3:21   Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az

igaz bölcseséget, és a meggondolást!
Ézsaiás könyve:28:29   Ez is a seregek Urától származott: Ő ád csodás

tanácsot és nagyságos bölcseséget!

Lukács Evangéliuma:21:15   Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek

ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, akik magokat

ellenetekbe vetik.
Jób könyve:28:28   Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség,

és az értelem: a gonosztól való eltávozás.
Jób könyve:33:33   Ha pedig nincs, hallgass meg engem, hallgass és megtanítlak

téged a bölcseségre!

Zsoltárok könyve:111:10   A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van

mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.
Példabeszédek könyve:3:21   Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az

igaz bölcseséget, és a meggondolást!
Példabeszédek könyve:4:5   Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne

felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
Példabeszédek könyve:4:7   A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és

minden keresményedből szerezz értelmet.
Példabeszédek könyve:4:11   Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek

téged az igazságnak ösvényin.
Példabeszédek könyve:5:1   Fiam! az én bölcseségemre figyelmezz, az én

értelmemre hajtsd a te füledet,
Példabeszédek könyve:7:4   Mondd ezt a bölcseségnek: Én néném vagy te; és az

eszességet ismerősödnek nevezd,
Példabeszédek könyve:8:11   Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi

gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
Példabeszédek könyve:15:33   Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a

tisztességnek előtte jár az alázatosság.
Példabeszédek könyve:16:16   Szerzeni bölcseséget, oh menynyivel jobb az aranynál;

és szerzeni eszességet, kivánatosb az ezüstnél!

Ézsaiás könyve:40:28   Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló

Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére

mehetetlen bölcsesége!
azért kérjük a bölcsességet és az Őrőkkévaló Isten megadja nekünk:
Lukács Evangéliuma:21:15   Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek

ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, akik magokat

ellenetekbe vetik.
bölcseséget hogy az Ő beszédéd szóljunk ahogy irva van a :
I. Korintus levél:2:4   És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi

bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
I. Korintus levél:2:5   Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek

erején nyugodjék.
I. Korintus levél:2:6   Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e

világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;
I. Korintus levél:2:7   Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az

elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
I. Korintus levél:2:13   Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre

emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket

szabván.
én is azért imádkozok :Efézusi levél:1:17   Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak

Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő

megismerésében
Kolosse levél:1:9   Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk

meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának

megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben
Jelenések könyve:7:12   Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és

hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké,

Ámen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #9 Dátum: 2012 Augusztus 29, 09:35:17 »
Kövesd az igazságot


 :2smitten:
Efézus:6:11:
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

2Korintus:10:4-5:
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak
Rom: 6:13-23:
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus JézusbanSe ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
1 Péter: 4:2-3:Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
3
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban

Efézus:6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Efézus 2:1-2:
1
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
2
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;

GALATA: 1:15-16:
De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
16
Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,

Jetremiás:1:5:
Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.

Ap. Csel:9:15:...Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt.

Filippi:2:5-16:Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;
10
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
12
Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
13
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
14
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
15
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
16
Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába

Filippi:3:8-11:
.Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
9
És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
10
Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
11
Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására


Filippi:3:14:
De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára


Filippi:3:20-21:Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Kolossé:3:

Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2
Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3
Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
4
Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.
5
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás;
6
Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
7
Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
8
Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
9
Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
10
És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:
11
Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
12
Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
18
Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban.
19
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.
20
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
21
Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
22
Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
23
És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;
24
Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
25
Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás

1Thess:5:2-11:
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
3
Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.
4
De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6
Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
7
Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek meg.
8
Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
9
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
10
Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
11
Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is

2Thess:1:2-3:Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
3
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
2 Thess:2:13-17:

Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
14
Amire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.
15
Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
16
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
17
Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
1 Timótheus:1:15-17:
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.
16
De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre.
17
Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Rom: 16.25-27:
Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,
26
Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,
27
Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen.

1Korintus:2:9-12:Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
10
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
11
Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
12
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
1 Korinthus:3:11:Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

Ézsaiás:28:16:Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!
Efézus:2:20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,

zsolt:118:22:
A kő amelyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!
Máté: 21:42.:
Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.
Ap csel: 4:11-12:

Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.
12
És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Roma:9:33:Amint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
Roma: 11:32-36:
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.
33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Roma: 14:7-9:Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8
Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
9
Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.

Roma: 14:17-18:
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
18
Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
Roma: 15:30:
Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt,
2 Korinthus.1:11:
Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg mi érettünk.
efézus:6:18-19:Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
19
Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,

Filippi:4:4-7:Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
5
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Filippi:4:19-20:

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
20
Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen.

Filippi:4:23:A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #10 Dátum: 2012 Augusztus 29, 15:24:43 »
Ámen! Kesves Ildikó!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #11 Dátum: 2012 Augusztus 30, 06:27:28 »
testvérek!

» Zsoltárok könyve » 133. fejezet
1
Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!
2
Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére;
3
Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!
Prédikátor könyve:4:9-12:Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok van az ő munkájokból.
10
Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
11
Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegesznek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?   Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.

Hóseás könyve:2:18-19:   És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat

János Evangéliuma:3:29   Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt.
tehát Jézus a mi vőlegényünk mi az egyház a mennyasszony.


Zsoltárok könyve:19:6   Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.
Ézsaiás könyve:61:10   Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.
Ézsaiás könyve:62:5   Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.Jeremiás könyve:33:11   Örömnek szava és vígasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava, és azoknak szava, kik ezt mondják: Dícsérjétek a Seregek Urát, mert jó az Úr, mert örökkévaló az ő kegyelme; akik hálaáldozatot hoznak az Úr házába, mert visszahozom e föld népét a fogságból, mint annakelőtte, azt mondja az Úr.Máté Evangéliuma:9:15   És monda nékik Jézus: Vajjon szomorkodhatik-é a násznép amíg velök van a vőlegény? de eljőnek a napok, amikor elvétetik tőlök a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak.
Máté Evangéliuma:25:1   Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé.
Máté Evangéliuma:25:5   Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.
Máté Evangéliuma:25:6   Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe!
Máté Evangéliuma:25:10   Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és akik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.
Márk Evangéliuma:2:19   Jézus pedig monda nékik: Avagy bőjtölhet-é a vőlegény násznépe, amíg velök van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velök van, nem bőjtölhetnek.
Márk Evangéliuma:2:20   De jőnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak azokon a napokon.
tehát mi mint krisztus egyháza törekedjünk egységre:Efézusi levél:4:3-6   Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
5
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
6
Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.Efézusi levél:4:13   Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
Efézus: 2:19-22:
9
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
2 korintus: 13: 13:
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.. Péter levél:5:10-11:
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
1Péter:1:15-25:

Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben
16
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
17
És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:
18
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
22
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
23
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.
24
Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull:
25
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett.

1Tessalonika: 2:12-14
És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.
13
Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek.
14
Mert ti, atyámfiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivelhogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól,
2 Tess: 3:11-13:

Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok!
12
Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk mi is ti irántatok;
13
Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben
1Tess: 5:23-24 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
24
Hű az, aki elhivott titeket és ő meg is cselekszi az

Zsid:13:20-21:A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
21
Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #12 Dátum: 2012 Augusztus 30, 18:00:57 »
Kedves Ildikó!

Nagyon áldásos, hogy az Igeszakaszokkal rávilágítasz a témakörökre! Isten Önmaga magyarázza meg Ígéjében a különbözö témákat!

Légy nagyon áldott, oltalmazzon meg az ÚR!

 :fel: :rozsa2: :thanks: :026: :027:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #13 Dátum: 2012 Augusztus 31, 08:44:05 »
köszönöm kedves Erzsike! :2smitten: :2smitten: :016: :161:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #14 Dátum: 2012 Augusztus 31, 08:47:03 »
 Minden lehetséges Annak aki hisz!!! :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Galata:3:13:
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:

Galata:5:24:
Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt

.Róma:7:22:
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;

2 Korintus:5:21:Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Galata:6:8:Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

2 Korintus: 3:16-17:Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
17
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
1Korintus:15:51-58:
Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
52
Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
53
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
54
Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
55
Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
56
A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
57
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
58
Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

ámen!

2Péter: 3: 8-10:
Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
9
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
10
Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.

zsoltár :90:4:
Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel.

János: 14:3:És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

Jelenések:22:12-20:
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.
13
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
14
Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
15
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot.
16
Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.
17
És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.
18
Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
19
És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.
20
Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
21
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.
Minden újjá lett benned. A szellemed újjá lett teremtve. Átmentél a

halálból az életbe! (1Ján. 3,14)

Az Ő családja
Valakik pedig befogadták Ot, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá

legyenek, azoknak, akik az O nevében hisznek; akik nem vérbol, sem a

testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentol

születtek. (JÁNOS 1,12–13)

Egy igazság sincs a Bibliában, ami olyan mélyreható lenne, mint az az

áldott tény, hogy amikor újjászületünk, bekerülünk Isten családjába!

Isten, az Atya, a mi Atyánk! O gondoskodik rólunk! O törodik velünk —

mindegyikünkkel személyesen — nemcsak mint csoporttal, testülettel,

vagy egyházzal. Ot érdekli minden egyes gyermeke, és mindegyikünket

ugyanazzal a szeretettel szeret.

A mi Mennyei Atyánk azonban nem Atyja mindenkinek, ahogy azt sokan

feltételezik. Jézus azt mondta pár mélyen vallásos embernek: Ti az

ördög atyától valók vagytok…” (Ján. 8,44) Igen, Isten Teremtoje az

egész emberiségnek, de az embernek újjá kell születnie ahhoz, hogy az

O gyermeke legyen. Az egész világnak Istene O, de csak az újjá

teremtett embernek Atyja.

Isten a te Atyád. Az O tulajdon gyermeke vagy. Mivel pedig Atyád O,

biztos lehetsz abban, hogy elfoglalja az apa helyét, és ellátja az apa

szerepét. Biztos lehetsz abban, hogy Isten szeret téged, és Mennyei

Atyádként fog gondoskodni rólad.
Isten válaszai:
Minden negatív dolog esetén azt kell mondanunk magunknak, hogy

Istennek van mindenre egy pozitív válasza.

Azt mondod: Ez lehetetlen.
Isten válasza: Minden lehetséges. (Lukács 18,27)
Azt mondod: Túl fáradt vagyok.
Isten válasza: Nyugalmat adok neked. (Máté 11,28-30)
Azt mondod: Senki sem szeret igazán.
Isten válasza: Én szeretlek. (János 3,16) (János 13,34)
Azt mondod: Nem tudom tovább folytatni.
Isten válasza: Az én kegyelmem elég ehhez. (2 Kor. 12,9) (Zsolt. 91,15)
Isten válasza: Vezetni fogom lépteidet. (Péld. 3,5-6)
Azt mondod: Nem tudom a dolgokat megvalósítani.
Azt mondod: Nem tudom megcsinálni.
Isten válasza: Mindent meg tudsz csinálni. (Fil. 4,13)
Azt mondod: Nem vagyok képes.
Isten válasza: Én képes vagyok. (2 Kor. 9,8)
Azt mondod: Nem éri meg.
Isten válasza: Miattam megéri. (Róma 8,28)
Azt mondod: Nem tudok megbocsátani magamnak.
Isten válasza: Én megbocsátok neked. (1 János 1,9) (Róma 8,1)
Azt mondod: Nem tudom megvalósítani.
Isten válasza: Betöltöm minden szükségedet. (Fil. 4,19)
Azt mondod: Félek.
Isten válasza: Nem a félelem szellemét adtam neked. (2 Tim. 1,7)
Azt mondod: Mindig aggódom és reményvesztett vagyok.
Isten válasza: Vesd minden gondodat RÁM. (1 Péter 5,7)
Azt mondod: Nincs elég hitem.
Isten válasza: Mindenkinek adok hitet a saját mértéke szerint. (Róma

2,3)
Azt mondod: Nem vagyok elég okos.
Isten válasza: Bölcsességet adok neked. (Péld. 2,6) (1 Kor. 1,30)
Azt mondod: Egyedül érzem magam.
Isten válasza: Sosem foglak egyedül hagyni, vagy elhagyni téged. (Zsid.

13,5)
„Jézus tehát elméne velök. Mikor azonban már nem messze volt a

háztól, eléje küldé a százados néhány jó barátját, izenvén néki: Uram, ne

fáraszd magad; mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jőjj;
A miért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád

menjek: hanem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám.”

(Luk. 7.6-7)
Ima:
Atyám, az Igédbe helyezem a bizalmamat és a hitemet tudva, hogy az

Igéd soha nem bukik meg.
Felismerve a szavad hatalmát és hathatóságát, kötelezettséget vállalok,

hogy az Ige szerint élek. Kijelentem, hogy a kegyelem szava felépít

engem a Jézus nevében.
Ámen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25